Firma Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci IČO 45357323


Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci (45357323) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Příkop 843/4, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Stavební podnik Klatovy a. s., v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4979
IČO (identifikační číslo osoby) 45357323
Jméno Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Důvod zrušení společnosti: Důvodem zrušení společnosti je ve smyslu § 68 odst. 3, písm. c) Obchodního zákoníku. 17.8.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Stavební podnik Klatovy a.s., se sídlem 339 39 Klatovy IV, Dragounská 7, IČ 453 57 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 223 (dále jen ?společnost?), konaná 7. 9. 2005 1) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Stavební podnik Klatovy a.s. je pan Štěpán Košan, r.č. 710318/1987, bytem 353 01 Mariánské Lázně, Hlavní třída 261/116, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 17. 08. 2005 jejich předložením společnosti a na dneš ní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem 69 355 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 237 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a je tedy oprá vněnou osobou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 2) schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 1 949 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na osobu hlavního akcionáře společnosti Štěpána Košana, r.č. 710318/1987, bytem 353 01 Mariá nské Lázně, Hlavní třída 261/116 a to za protiplnění ve výši 895,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 12/2005 ze dne 16. 08. 2005, který vypracovala znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňová ní cenných papírů a podniku, Ing. Jitka Čočková, bytem Praha 4, U Bazénu 404/9. 3) konstatuje a osvědčuje, že akcionář Štěpán Košan, r.č. 710318/1987, bytem 353 01 Mariánské Lázně, Hlavní třída 261/116, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávně ným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Závěr znaleckého posudku: Znalecký posudek vypracovala znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku, Ing. Jitka Čočková, (č. posudku 12/2005) s cílem stanovit aktuální cenu akcií v souladu se zněním zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (v platném znění) pro účely výkupu účastnických cenných papírů v souladu s ustanovením § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v platném znění). Znalkyně pro stanovení výše při měřeného protiplnění použila výnosovou metodu a na základě této metody dospěla k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění, odpovídající hodnotě akcií společnosti Stavební podnik Klatovy a.s. činí 895,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 89 500,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. V sídle společnosti je k nahlédnutí notářský zápis NZ 294/2005, N 300/2005 ze dne 07. 09. 2005, sepsaný JUDr. Vlastimilem Heřmanem, notářem v Klatovech, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení. Společnost upozorňuje akcionáře, že uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu výše uvedeného usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím, uvedeným v usnesení, na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci ? společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1004, tel. 377237510, 377237810 v jeho sídle v pracovní doby od 9.00 hod. do 16.00 hod. Hlavní akcionář poskytne protiplnění prostřednictvím svého zmocněnce společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČO 648 32 341, a to na své náklady do jednoho týdne od předání akcií. 20.9.2005 - 20.12.2005
Akcie: 64 104 ks kmenové akcie na majitele neveřejně obchodovatelné v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč 13.5.1997 - 13.5.1997
309 ks kmenové akcie na majitele neveřejně obchodovatelné v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 13.5.1997 - 13.5.1997
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 71 304 000,- Kč představující hodnotu majetku podle privatizačního projektu oceněného v účetní evidenci včetně převodu z rezervního fondu 27.9.1993 - 25.1.1996
Základní jmění: 69 799 000 Kčs, slovy šedesátdevětmilionůsedmsetdevadesátdevěttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Stavební podnik Klatovy schváleném MSNMP pod č. j. SŘK/97/92 ze dne 16. 4. 1992. 1.5.1992 - 27.9.1993

Aktuální kontaktní údaje Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Kapitál Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

zakladni jmění 95 004 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.9.1997
zakladni jmění 95 004 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.1996 - 3.9.1997
zakladni jmění 71 304 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.1993 - 25.1.1996
zakladni jmění 69 799 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 27.9.1993

Akcie Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 71 304 14.3.2003
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 237 14.3.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 71 304 7.11.2001 - 14.3.2003
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 237 7.11.2001 - 14.3.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 71 304 5.9.2000 - 7.11.2001
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 237 5.9.2000 - 7.11.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 64 104 13.5.1997 - 13.5.1997
Akcie na majitele 100 000 Kč 309 13.5.1997 - 13.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 71 304 13.5.1997 - 5.9.2000
Akcie na majitele 100 000 Kč 237 13.5.1997 - 5.9.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 95 004 25.1.1996 - 13.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 71 304 17.5.1994 - 25.1.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 71 304 27.9.1993 - 17.5.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 69 799 1.5.1992 - 27.9.1993

Sídlo Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 19.10.2016
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 13.12.2011 - 19.10.2016
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 25.5.2007 - 13.12.2011
Adresa Dragounská 7 , Klatovy 339 01 5.11.1998 - 25.5.2007
Adresa Dragounská 113 , 339 01 Klatovy IV Česká republika
13.5.1997 - 5.11.1998
Adresa Masarykova 393 , Klatovy 339 01 1.5.1992 - 13.5.1997

Předmět podnikání Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 23.2.2007
Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, opravy a úpravy staveb. Seznam ohlašovacích živností vymezující rozsah živnostenského oprávnění provozovaného průmyslovým způsobem: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská činnost v investiční výstavbě - přípravné práce pro stavby - specializované stavební činnosti - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - zednictví - tesařství - klempířství - izolatérství - truhlářství - montáž suchých staveb - zámečnictví - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - povrchové úpravy a svařování kovů - zprostředkování obchodu - velkoobchod - specializovaný maloobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - zprostředkování služeb - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektuře 7.11.2001
Silniční motorová doprava nákladní 7.11.2001
Silniční motorová doprava osobní 7.11.2001
Opravy pracovních strojů 7.11.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné 7.11.2001
Ubytovací zařízení 7.11.2001
Poskytování software 7.11.2001
Opravy silničních vozidel 7.11.2001 - 8.6.2006
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování v rozsahu zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3.9.1997 - 7.11.2001
opravy motorových vozidel 25.1.1996 - 7.11.2001
pronájem motorových vozidel 25.1.1996 - 7.11.2001
provádění bytových a občanských staveb 8.11.1993 - 3.9.1997
provádění průmyslových staveb 8.11.1993 - 3.9.1997
provádění inženýrských staveb 8.11.1993 - 3.9.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 8.11.1993 - 7.11.2001
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí v rozsahu oprávnění III 8.11.1993 - 7.11.2001
výroba rozvaděčů nn dodavatelským způsobem a revize, montáže, opravy a údržba elektrického zařízení dodavatelským způsobem 8.11.1993 - 7.11.2001
veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava veřejná nákladní mezinárodní silniční motorová doprava veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava provozovaná těmito dopravními prostředky: 40 x nákladní automobil 10 x přípojné vozidlo 1 x autobus 5 x přepravník osob 8.11.1993 - 7.11.2001
ubytování v soukromí, ubytovací zařízení v režimu živnosti volné 8.11.1993 - 7.11.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštního povolení v režimu živnosti volné 8.11.1993 - 7.11.2001
poskytování software 8.11.1993 - 7.11.2001
provádění nové rozptýlené bytové výstavby, provádění drobné malé investiční výstavby, provádění výstavby rodinných domků a obdobných objektů pro obyvatelstvo, provádění rekonstrukce a modernizace bytového fondu a dalších objektů, provádění stavebních oprav a údržby, pro OÚ provádění technické vybavenosti k rodinným domkům v rámci bytové výstavby, provádění projektových prací v rámci vydaného oprávnění k projektové činnosti 1.5.1992 - 8.11.1993
provádění těžebních a zvedacích prací se stavebními mechanismy, provádění demoličních prací objektů, provádění práce dopravními a mechanizačními prostředky, výroba výrobků profesemi, které stavební společnost provozuje, pronajímání stavebních mechanismů a materiálu ve vlastnictví společnosti, provádění revizí a zkoušek pro rozvod plynu a zařízení pro spotřebu plynů spalováním do 5 kPa, provádění revizí elektrických zařízení do 1000 V, včetně hromosvodů v objektech třídy A, provádění revizí plynového zařízení, provádění revizí zdvihacích zařízení, provádění revizí tlakových nádob, provádění trhacích prací 1.5.1992 - 8.11.1993
hlavní stavební výrobky - veškeré druhy stavebních prací zednických a dělnických na výše uvedených druzích staveb, pokrývačství - provádění všech druhů krytin, jejich oprav a údržby, jakož i montáž klempířských prvků a jejich montáž na stavebních objektech včetně plechových krytin, hromosvody - provádění veškerých hromosvodářských prací, zámečnictví - výroba a montáž zámečnických výrobků stavebního charakteru a jejich opravy včetně výroby a montáže ocelových konstrukcí, elektroinstalace - provádění rozvodů a oprav venkovních a vnitřních elektroinstalačních prací kromě vysokého napětí, výroba rozvaděčů dle schváleného oprávnění, tesařství - provádění veškerých prací tesařských včetně pokládání dřevěných podlah a podlahových povlaků z PVC, ústřední vytápění - provádění topenářských prací na nízkotlakém systému - provádění oprav a montáž středotlakých topných systémů, provádění oprav a montáž středotlakých topných systémů drobnějšího charakteru, malířství a natěračství - provádění veškerých prací malířských a natěračských, truhlářství - výroba stavebních truhlářských výrobků a jejich montáž na stavbách, sklenářství - provádění sklenářských prací na stavbách a zasklívání stavebních výrobků, doprava a mechanizace - provádění přepravních výkonů, zvedacích a zemních prací mechanizačními prostředky, pískovna - provádění těžby kopaného písku, projektové práce v rámci oprávnění k projektové činnosti, provádění revizí elektrického zařízení a hromosvodů - provádění revizí elektrického zařízení v rozsahu vydaného oprávnění včetně hromosvodů, provádění revizí plynových zařízení v rámci vydaného oprávnění, provádění revizí zdvihacích zařízení, provádění revizí tlakových nádob, provádění trhacích prací v rámci vydaného oprávnění, prodej stavebního 1.5.1992 - 8.11.1993

vedení firmy Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Statutární orgán Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje každý člen představenstva samostatně b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě či otisku razítka firmy připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen 7.11.2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje každý člen představenstva samostatně; b) podepisování - podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 3.9.1997 - 7.11.2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo zmocněnec na základě speciální plné moci, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo zmocněnec na základě speciální plné moci 8.11.1993 - 3.9.1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti anebo jiná osoba ředitelem písemně pověřená, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti s uvedením jména a funkce. 27.9.1993 - 8.11.1993
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen 1.5.1992 - 27.9.1993
člen představenstva ing. Josef Šlechta 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen představenstva Vladislav Šíma 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen představenstva ing. Jan Malík 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: Měchurova 115 , Klatovy 339 01
člen představenstva Jaroslav Ráž 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: 24 , Tachov 347 01
člen představenstva Petr Pejsar 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: Waltrova 1006/59 , Plzeň 318 00
člen představenstva ing. Zdeněk Šebesta 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: K Pecím 1831/12 , Plzeň 323 00
člen představenstva ing. Josef Šlechta 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen představenstva Vladislav Šíma 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen představenstva ing. Martin Tomeš 25.1.1996 - 3.9.1997
Adresa: Jesenická 1260/7 , Plzeň 323 00
člen představensta Vladislav Šíma 25.1.1996 - 3.9.1997
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen představenstva ing. Petr Frýbl CSc. 25.1.1996 - 5.11.1998
Adresa: Šimerova 415/2 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Luboš Hošek 25.1.1996 - 5.11.1998
Adresa: 5. května 662 , Blovice 336 01
předseda představenstva ing. Josef Velíšek 25.1.1996 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
místopředseda představenstva ing. Josef Doupovec 25.1.1996 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: Tyršova 447 , Klatovy 339 01
člen představenstva ing. Josef Šlechta 25.1.1996 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen představenstva Ing. Miroslav Hrabík 5.11.1998 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: Dlouhá 977 , Nýřany 330 23
člen představenstva Ing. Petr Kroupa 5.11.1998 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: Lázeňská 126 , Konstantinovy Lázně 349 52
místopředseda Ing. Petr Kroupa 7.11.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 30.4.2001
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: Lázeňská 126 , Konstantinovy Lázně 349 52
člen Ing. Josef Doupovec 7.11.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 30.4.2001
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: Tyršova 447 , Klatovy 339 01
člen Jana Zavadilová 14.3.2003 - 1.3.2005
Vznik členství 3.9.2002
Zánik členství 31.7.2004
Adresa: 135 , Chocenice 336 01
předseda Štěpán Košan 7.11.2001 - 14.8.2006
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 30.4.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Hlavní třída 261/116 , Mariánské Lázně 353 01
místopředseda Tomáš Fremr 14.3.2003 - 14.8.2006
Vznik členství 3.9.2002
Vznik funkce 3.9.2002
Adresa: 5. května 661 , Blovice 336 01
člen David Bílý 1.3.2005 - 14.8.2006
Vznik členství 1.8.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: 133 , Malý Bor 341 01
místopředseda Tomáš Fremr 14.8.2006 - 29.11.2006
Vznik členství 3.9.2002
Vznik funkce 3.9.2002
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Pod rybníčkem 705 , Blovice 336 01
člen představenstva Ing, Petr Lavička 14.8.2006 - 29.11.2006
Vznik členství 1.7.2006
Adresa: Za Beránkem 758 , Klatovy 339 01
předseda představenstva Ing. Radek Talafa 29.11.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 9.11.2006
Vznik funkce 9.11.2006
Zánik funkce 12.4.2007
Adresa: Tachovská 1375/45 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Lavička 29.11.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 1.7.2006
Vznik funkce 9.11.2006
Zánik funkce 12.4.2007
Adresa: Za Beránkem 758 , Klatovy 339 01
člen představenstva Tomáš Fremr 29.11.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 3.9.2002
Zánik členství 5.4.2007
Adresa: Pod rybníčkem 705 , Blovice 336 01
místopředseda představenstva Ing. Radek Talafa 16.5.2007 - 25.5.2007
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.5.2007
Vznik funkce 12.4.2007
Zánik funkce 16.5.2007
Adresa: Tachovská 1375/45 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Drahomír Kočí 16.5.2007 - 20.7.2007
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 12.4.2007
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Petr Lavička 16.5.2007 - 20.7.2007
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Za Beránkem 758 , Klatovy 339 01
místopředseda představenstva Ing. František Šulc 25.5.2007 - 20.7.2007
Vznik členství 16.5.2007
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 17.5.2007
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: V Pískovně 608/10 , Ústí nad Labem 400 01
předseda představenstva Mgr. Zdeněk Skála 20.7.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.7.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 20.7.2007
Adresa: Na Kovárně 1094/5 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Liškutín 20.7.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.7.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 20.7.2007
Adresa: U Trati 1162 , Nýřany 330 23
předseda představenstva Ing. Drahomír Kočí 17.8.2007 - 21.11.2007
Vznik členství 20.7.2007
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 20.7.2007
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Lavička 17.8.2007 - 21.11.2007
Vznik členství 20.7.2007
Zánik členství 25.7.2007
Vznik funkce 20.7.2007
Zánik funkce 25.7.2007
Adresa: Za Beránkem 758 , Klatovy 339 01

Dozorčí rada Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen ing. Josef Kubec 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen ing. Tomáš Brumovský 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: K lukám 648/10 , Praha 142 00
člen ing. Miroslav Hynčík 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: Masarykova 442 , Klatovy 339 01
člen Jan Ševčík 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
člen ing. Zdeněk Vlasák 8.11.1993 - 25.1.1996
Adresa: 18 , Předslav 339 01
člen Oldřich Zajíček 25.1.1996 - 3.9.1997
Adresa: 43 , 332 04 Nebílovy Česká republika
člen ing. Lubor Veselý 25.1.1996 - 3.9.1997
Adresa: Generála Svobody 699 , Klimkovice Česká republika
člen Mgr. Jiří Bešta 8.11.1993 - 5.11.1998
Adresa: Karla Čapka 876 , Sušice 342 01
předseda ing. Miroslav Hrabík 3.9.1997 - 5.11.1998
Adresa: Dlouhá 977 , Nýřany 330 23
člen Vladislav Šíma 3.9.1997 - 5.11.1998
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen Tomáš Fremr 5.11.1998 - 1.12.1999
Adresa: 42 , 332 04 Nebílovy Česká republika
předseda Vladislav Šíma 5.11.1998 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: Měchurova 116 , Klatovy 339 01
člen Ing. Zdeněk Štěpánek 1.12.1999 - 14.3.2003
Zánik členství 29.4.2002
Adresa: Podhůrecká 345 , Klatovy 339 01
člen Jaroslav Krůs 5.11.1998 - 14.8.2006
Zánik členství 26.9.2003
Adresa: 172 , Běšiny 339 01
předseda Ing. Josef Velíšek 7.11.2001 - 14.8.2006
Zánik členství 13.6.2006
Vznik funkce 30.4.2001
Zánik funkce 13.6.2006
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
člen Jaroslav Kuchyňka 14.3.2003 - 14.8.2006
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 13.5.2005
Adresa: 0 332 04 Losiná Česká republika
člen dozorčí rady Petra Velíšková 14.8.2006 - 18.8.2006
Vznik členství 30.6.2006
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
člen dozorčí rady Petra Velíšková 18.8.2006 - 16.5.2007
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 6.4.2007
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 14.8.2006 - 20.7.2007
Vznik členství 13.6.2006
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: 32 , 332 04 Nebílovy Česká republika
člen dozorčí rady Tomáš Fremr 16.5.2007 - 20.7.2007
Vznik členství 6.4.2007
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: Pod rybníčkem 705 , Blovice 336 01
předseda dozorčí rady Miroslav Stiebal 20.7.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.7.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 20.7.2007
Adresa: Sabinova 277/10 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Skála 20.7.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 20.7.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 20.7.2007
Adresa: Na Kovárně 1093/3 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Pohanka 16.5.2007 - 5.2.2008
Vznik členství 2.4.2007
Zánik členství 14.8.2007
Adresa: Čechova 892 , Klatovy 339 01
předseda dozorčí rady Jarmila Rozsypalová 17.8.2007 - 8.7.2008
Vznik členství 20.7.2007
Zánik členství 14.8.2007
Vznik funkce 20.7.2007
Zánik funkce 14.8.2007
Adresa: Dr. Riegra 359 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Jitka Brožová 17.8.2007 - 8.7.2008
Vznik členství 20.7.2007
Zánik členství 14.8.2007
Vznik funkce 20.7.2007
Zánik funkce 14.8.2007
Adresa: 38 , Klatovy 339 01

Likvidace Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Drahomír Kočí 17.8.2007 - 20.9.2007
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02

Sbírka Listin Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4979/SL 86 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 21.12.2011 7
B 4979/SL 85 ostatní - zápis ze zas.doz. rady a př. Krajský soud v Brně 20.7.2007 10.9.2007 3
B 4979/SL 84 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 68/2007 Krajský soud v Brně 20.7.2007 10.9.2007 3
B 4979/SL 83 ostatní -ov. podpis čl.předst.DR,likv. Krajský soud v Brně 23.7.2007 30.8.2007 10
B 4979/SL 82 usn. o konkursu a vyrovn. -se prohlašuje konkurs Krajský soud v Brně 26.7.2007 30.7.2007 3
B 4979/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.7.2007 25.7.2007 5
B 4979/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Brně 21.5.2007 28.5.2007 2
B 4979/SL 79 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 17.5.2007 28.5.2007 1
B 4979/SL 78 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 16.5.2007 28.5.2007 1
B 4979/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.5.2007 28.5.2007 21
B 4979/SL 76 notářský zápis -změna stanov, NZ 211/07 Krajský soud v Brně 17.5.2007 28.5.2007 2
B 4979/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.4.2007 16.5.2007 2
B 4979/SL 74 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 12.4.2007 16.5.2007 2
B 4979/SL 73 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 6.4.2007 16.5.2007 1
B 4979/SL 72 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 5.4.2007 16.5.2007 1
B 4979/SL 71 ostatní -rezignace na funkci Krajský soud v Brně 6.4.2007 16.5.2007 2
B 4979/SL 70 ostatní - protokol z voleb Krajský soud v Brně 2.4.2007 16.5.2007 1
B 4979/SL 69 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.6.2006 30.3.2007 2
B 4979/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.2.2007 23.2.2007 21
B 4979/SL 67 notářský zápis -změna stanov, NZ 64/07 Krajský soud v Brně 14.2.2007 23.2.2007 2
B 4979/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Brně 24.11.2006 29.11.2006 1
B 4979/SL 65 ostatní -zápis představenstva a DR Krajský soud v Brně 9.11.2006 29.11.2006 2
B 4979/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.6.2006 14.8.2006 21
B 4979/SL 63 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.6.2006 14.8.2006 2
B 4979/SL 62 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 13.6.2006 14.8.2006 3
B 4979/SL 61 notářský zápis -rozhod. DR, NZ 109/06 Krajský soud v Brně 13.6.2006 14.8.2006 3
B 4979/SL 60 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 24.7.2006 9.8.2006 56
B 4979/SL 59 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 31.5.2005 9.8.2006 82
B 4979/SL 58 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 30.6.2005 29.9.2005 5
B 4979/SL 57 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 294/05 Krajský soud v Brně 7.9.2005 20.9.2005 128
B 4979/SL 55 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.3.2003 27.5.2005 61
B 4979/SL 54 ostatní -odstoupení z představenstva Krajský soud v Brně 23.7.2004 31.1.2005 2
B 4979/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Brně 7.12.2004 31.1.2005 1
B 4979/SL 52 ostatní pověření Krajský soud v Brně 2.8.2004 11.10.2004 2
B 4979/SL 51 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 238/04 Krajský soud v Brně 25.6.2004 11.10.2004 5
B 4979/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 11.10.2004 21
B 4979/SL 49 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.7.2004 11.10.2004 5
B 4979/SL 48 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 24.3.2004 11.10.2004 96
B 4979/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.1.2004 5.4.2004 22
B 4979/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Brně 2.2.2004 10.2.2004 2
B 4979/SL 45 výroční zpráva 1995 Krajský soud v Brně 18.4.1996 2.2.2004 21
B 4979/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Brně 8.9.2003 26.9.2003 1
B 4979/SL 43 notářský zápis -osvědčení, NZ 277/95 Krajský soud v Brně 12.10.1995 26.9.2003 5
B 4979/SL 42 notářský zápis -osvěd. VH, NZ 8 NZ 724/92 Krajský soud v Brně 8.9.1992 26.9.2003 9
B 4979/SL 41 notářský zápis ZL, stanovy, 5 NZ 295/92 Krajský soud v Brně 28.4.1992 26.9.2003 27
B 4979/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.8.2003 10.9.2003 2
B 4979/SL 39 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.4.2003 10.9.2003 14
B 4979/SL 37 notářský zápis -stanovy, NZ 156/97 Krajský soud v Brně 27.5.1997 10.9.2003 28
B 4979/SL 36 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.5.1997 10.9.2003 12
B 4979/SL 35 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 3.6.1996 10.9.2003 6
B 4979/SL 34 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 6.10.1995 10.9.2003 8
B 4979/SL 33 notářský zápis -osvěd. VH, NZ 213/94 Krajský soud v Brně 27.7.1994 10.9.2003 10
B 4979/SL 32 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.3.1994 10.9.2003 2
B 4979/SL 30 zpráva auditora 2001 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 15.4.2002 10.9.2003 21
B 4979/SL 29 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 4.4.2001 10.9.2003 42
B 4979/SL 28 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Brně 23.3.2000 10.9.2003 41
B 4979/SL 27 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Brně 16.3.1999 10.9.2003 45
B 4979/SL 26 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Brně 29.3.1998 10.9.2003 29
B 4979/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Brně 5.11.2002 20.2.2003 2
B 4979/SL 23 ostatní -zápid představenstva Krajský soud v Brně 3.9.2002 20.2.2003 3
B 4979/SL 21 notářský zápis -osvěd. VH, NZ 178/02 Krajský soud v Brně 29.4.2002 20.2.2003 9
B 4979/SL 20 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.4.2002 20.2.2003 2
B 4979/SL 19 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 13.6.2002 8.7.2002 39
B 4979/SL 17 ostatní - ustavující zasedání předst. Krajský soud v Brně 5.9.2001 17.10.2001 2
B 4979/SL 16 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.5.2001 17.10.2001 2
B 4979/SL 15 notářský zápis -stanovy, NZ 157/01 Krajský soud v Brně 30.4.2001 17.10.2001 32
B 4979/SL 14 notářský zápis -osvěd. VH, NZ 154/01 Krajský soud v Brně 30.4.2001 17.10.2001 24
B 4979/SL 13 zpráva auditora 2000 Krajský soud v Brně 16.7.2001 1.8.2001 24
B 4979/SL 12 notářský zápis -stanovy, NZ 104/2000 Krajský soud v Brně 19.4.2000 1.11.2000 28
B 4979/SL 11 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 5.5.1998 21.9.2000 4
B 4979/SL 10 zpráva auditora 1999 Krajský soud v Brně 3.5.2000 22.5.2000 23
B 4979/SL 9 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.4.1999 6.1.2000 4
B 4979/SL 8 zpráva auditora 1998 Krajský soud v Brně 16.3.1999 24.5.1999 4
B 4979/SL 7 účetní závěrka 1998 - příloha Krajský soud v Brně 31.12.1998 24.5.1999 10
B 4979/SL 6 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 24.5.1999 9
B 4979/SL 5 zpráva auditora 1996 Krajský soud v Brně 11.4.1997 25.2.1999 27
B 4979/SL 4 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Brně 28.3.1997 25.2.1999 30
B 4979/SL 3 zpráva auditora 1997 Krajský soud v Brně 25.3.1998 15.2.1999 3
B 4979/SL 2 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 24.3.1998 15.2.1999 18
B 4979/SL 56 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0
B 4979/SL 38 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební podnik Klatovy a. s., v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 45357323
Jméno Stavební podnik Klatovy a. s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 6

Sídlo Stavební podnik Klatovy a. s., v likvidaci

Živnosti a provozovny Stavební podnik Klatovy a. s., v likvidaci

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.1992

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.7.1993

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.9.2001

Živnost č. 7 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 17.12.1996

Živnost č. 8 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 17.12.1996

Živnost č. 9 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 17.12.1996

Živnost č. 10 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií,kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní - veřejná nákladní mezinárodní - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní provozovaná těmito dopravními prostředky: 40x nákladní automobil 10x přípojné vozidlo 1x autobus 5x přepravník os

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 10.6.1996
Konec oprávnění 15.9.1993

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 1.8.2004

Živnost č. 13 Ubytovací zařízení v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.1993
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 17 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 15.6.2006

Živnost č. 18 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 19 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 20 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 21 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 22 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 23 Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, opravy a úpravy staveb.

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 25 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 26 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 8.6.2010

Živnost č. 27 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

IČO: 45357323
Firma: Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Stavební podnik Klatovy a.s., v likvidaci

Sídlo: Příkop 843/4, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Ostatní stavební instalace
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
tracking image