Firma Stavební bytové družstvo Zábřeh IČO 00053490


Stavební bytové družstvo Zábřeh má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Zábřeh (00053490) je Družstvo. Sídlí na adrese Havlíčkova 523/20, Zábřeh 789 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 1960 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Zábřeh má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Zábřeh nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Zábřeh na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Zábřeh na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Zábřeh na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 57
IČO (identifikační číslo osoby) 00053490
Jméno Stavební bytové družstvo Zábřeh
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.3.1960
K družstevnímu podílu ve vlastnictví člena družstva Klaudie Sobotové, nar. 12. 1. 2000, trvale bytem Nová 1175/3, 789 85 Mohelnice je na základě Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k družstevnímu podílu ze dne 30. 8. 2018 zřízen zákaz zatížení družstevního podílu, kterým se člen družstva Klaudie Sobotová zavazuje, že družstevní podíl v jejím vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu Kláry Sobotové, nar. 30. 1. 2007, trvale bytem Nová 1175/3, 789 85 Mohelnice nezatíží žádným věcným ani záva zkovým (obligačním) právem ve prospěch třetí osoby, zejména že k němu nezřídí žádné zástavní právo, věcné břemeno (služebnost), nájem (pacht), zajišťovací převod práva nebo předkupní právo a to na dobu do 31. 12. 2028 a zákaz zcizení družstevního podílu, kterým se člen družstva Klaudie Sobotová zavazuje, že družstevní podíl v jejím vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu Kláry Sobotové, nar. 30. 1. 2007, trvale bytem Nová 1175/3, 789 85 Mohelnice nepřevede (nezcizí), ať již úplatně nebo bezplatně, na třetí osobu a to na dobu do 31. 12. 2028. 22.6.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 4.9.2014 - 18.8.2016
Počet členů kontrolní komise: 3 4.9.2014 - 18.8.2016
R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 27.12.1988 - 28.6.1994
R u č e n í: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 10.3.1976 - 27.12.1988
družstvo přijalo v plném znění nové stanovy, vypracované Ústřední radou družstev podle "Vzorových stanov" stavebních bytových družstev schválených usnesením vlády ze dne 20. května 1964, č.277. 12.12.1964 - 10.3.1976
Ručení: Vykázaná ztráta rozdělí se dle odstavce 16 stanov na jednotlivé členy družstva, dle výše podílu tak, že částka - rozvržená na jednotlivé členy družstva nesmí přesahovat jednu desetinu členského podílu. 4.3.1960 - 10.3.1976
Zřízení: Družstvo bylo ustaveno ustavující členskou schůzí družstva dne 15.ledna 1960 a schváleno radou Okresního národního výboru v Zábřeze dne 22.ledna 1960 a spočívá na stanovách ze dne 15.ledna 1960. 4.3.1960 - 28.6.1994

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

Sídlo Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 523/20 , Zábřeh 789 01 6.12.2016
Adresa Havlíčkova 523/20 , Zábřeh 789 01 18.12.2001 - 6.12.2016
Adresa Havlíčkova 523/20 , Zábřeh 789 01 27.12.1988 - 18.12.2001
Adresa Zábřeh na Mor. Česká republika
16.8.1976 - 27.12.1988
Adresa Zábřeh Česká republika
31.12.1971 - 16.8.1976
Adresa v Zábřehu Česká republika
4.3.1960 - 31.12.1971

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to jak pro své členy, příp. pro jiné osoby, 18.12.2001 - 4.9.2014
provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, příp. pro jiné osoby, 18.12.2001 - 4.9.2014
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, 18.12.2001 - 4.9.2014
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, 18.12.2001 - 4.9.2014
zajišťuje prodejní a obchodní činnost, 18.12.2001 - 4.9.2014
poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby - provádí popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby - přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu - staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům - staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob - zajišťuje prodejní a obchodní činnost - zpracování dat a vedení administrativní agendy - obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových a nebytových objektů pro členy SBD, popř. jiné osoby 28.6.1994 - 18.12.2001
Předmětem činnosti družstva je především 1/ organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 27.12.1988 - 28.6.1994
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení; b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků a garáží do osobního vlastnictví; c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor; d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům; e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím; f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a poskytování služeb spojených s bydlením; g/ další činnost a služby schválené shromážděním delegátů (dále jen "nejvyšší orgán družstva"); - přípravnou a projektovou činnost, - investorsko inženýrskou činnost včetně technické pomoci, - přípravu a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti, - výkony strojů a mechanismů včetně jejich zapůjčování, - přenechání pozemků a nebytových prostor do dočasného užívání, - autodopravu, - provádění revizních zkoušek elektroinstalací a plynoinstalací. 27.12.1988 - 28.6.1994
Jiná činnost: 1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšování životního prostředí členů a občanů a to: 19.12.1983 - 27.12.1988
a) přípravnou a projektovou činnost 19.12.1983 - 27.12.1988
b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 19.12.1983 - 27.12.1988
2. Výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs. 19.12.1983 - 27.12.1988
3. Údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 19.12.1983 - 27.12.1988
4. Činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu tj.: a) autodopravu 19.12.1983 - 27.12.1988
b) výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčení, 19.12.1983 - 27.12.1988
c) provádění předepsaných revizních zkoušek plyno a elektro. 19.12.1983 - 27.12.1988
5. Činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva t.j.: 19.12.1983 - 27.12.1988
a) dodávka tepla a teplé vody užitkové 19.12.1983 - 27.12.1988
b) pronájem nebytových prostor. 19.12.1983 - 27.12.1988
Tyto činnosti bude družstvo vykonávat jako jinou činnost za předpokladu: - zajištění vlastních úkolů a plnění poslání družstva, - přednostního směřování jiné činnosti pro ostatní organizace byt. družstevnictví, jejich členy, národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstva. 19.12.1983 - 27.12.1988
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k byldení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 10.3.1976 - 27.12.1988
Družstvo provádí bytovou výstavbu: a/ dodavatelsky příslušným stavebním podnikem b/ ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. 29.10.1970 - 10.3.1976
I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 29.10.1970 - 10.3.1976
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména: a/ stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku a to i svépomocí svých členů a dbá o zvyšování kultury bydlení. 29.10.1970 - 10.3.1976
b/ staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl, 29.10.1970 - 10.3.1976
c/ vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť a pod. Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek. 29.10.1970 - 10.3.1976
d/ působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. 29.10.1970 - 10.3.1976

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je především poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. 4.9.2014
Družstvo zejména: a) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to jak pro své členy, tak příp. pro jiné osoby, 4.9.2014
b) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, 4.9.2014
c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, 4.9.2014
d) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 4.9.2014

vedení firmy Stavební bytové družstvo Zábřeh

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 18.12.2001
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 10.3.1976 - 18.12.2001
Zastupování: Družstvo zastupuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. Podpisování: děje se tím způsobem, že ke znění družstva kýmkoliv napsanému neb předtištěnému připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 4.3.1960 - 10.3.1976
předseda představenstva Jana Stoklasová 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 18.7.2016
Adresa: 143 , Sudkov 788 21
místopředseda představenstva Jaroslav Žouželka 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 18.7.2016
Adresa: Na Vyhlídce 1957/8 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Martin Bezděk 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: 17. listopadu 672/4 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Petr Jílek 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Slunná 1224/7 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Zdeněk Slouka 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Sídliště 631/11 , Loštice 789 83
člen představenstva Jaroslav Šmíd 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Stanislavova 1173/4 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Josef Voráč 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: 224 , Libina 788 05
předseda Josef Frydrychovský 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Veleslavínova 424/16 , Ostrava 702 00
člen Kamil Sobota 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Jiráskova 123/24 , Zábřeh 789 01
člen Bořivoj Kulíšek 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Krátká 704/5 , Zábřeh 789 01
místopředseda Stanislav Hošek 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Žižkova č.11 , 789 01 Zábřeh Česká republika
člen Karel Kopa 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Smíchov 102 , Dubicko 789 72
člen Ivo Dvořák 3.6.1964 - 12.12.1964
Adresa: P.Bezruče , Zábřeh Česká republika
člen František Vogl 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Československé armády 653/6 , Zábřeh 789 01
člen Ladislav Adámek 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Kosmonautů 535/4 , Zábřeh 789 01
člen Rudolf Hecl 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Leninova č.4 , Zábřeh Česká republika
předseda Stanislav Hošek 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Kosmonautů B 6 , 789 01 Zábřeh Česká republika
místopředseda Gustav Hausknecht 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen Eduard Háječek 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Křížkovského 867/6 , Zábřeh 789 01
člen Karel Zbořil 3.6.1964 - 23.4.1968
Adresa: Československé armády 653/6 , Zábřeh 789 01
člen Stanislav Hošek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Kosmonautů B 6 , 789 01 Zábřeh Česká republika
předseda Gustav Hausknecht 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen František Jurásek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Československé armády 653/6 , Zábřeh 789 01
člen Milan Plchot 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Kosmonautů 535/4 , Zábřeh 789 01
místopředseda Eduard Háječek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Křížkovského 867/6 , Zábřeh 789 01
člen Bohumil Molek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Leninova č.4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
člen Josef Hýbl 23.4.1968 - 24.9.1969
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen Dimitrij Zábrodský 27.3.1969 - 24.9.1969
Adresa: Na Boxance č.100 , Leština Česká republika
člen Karel Kopa 3.6.1964 - 20.4.1970
Adresa: Kosmonautů B 6 , 789 01 Zábřeh Česká republika
místopředseda Bohumil Molek 23.4.1968 - 20.4.1970
Adresa: Leninova č.4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
člen Jindřich Honegr 23.4.1968 - 20.4.1970
Adresa: Československé armády 653/6 , Zábřeh 789 01
člen JUDr. Zdeněk Holub 27.3.1969 - 20.4.1970
Adresa: Kosmonautů 302/1 , Zábřeh 789 01
člen Petr Janhuba 23.4.1968 - 30.12.1970
Adresa: Kosmonautů 535/4 , Zábřeh 789 01
člen Karel Pittner 20.4.1970 - 30.12.1970
Adresa: Kosmonautů 258/3 , Zábřeh 789 01
člen Zdeněk Holouš 20.4.1970 - 30.12.1970
Adresa: ČSA 24 , Zábřeh Česká republika
předseda Petr Wolf 23.4.1968 - 10.5.1971
Adresa: Leninova č.4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
člen Miroslav Zajíček 30.12.1970 - 10.5.1971
Adresa: Kosmonautů 538/6 , Zábřeh 789 01
člen František Šenkýřík 30.12.1970 - 31.12.1971
Adresa: Havlíčkova 522/23 , Zábřeh 789 01
člen Eduard Háječek 23.4.1968 - 12.5.1972
Adresa: Křížkovského 867/6 , Zábřeh 789 01
člen Emil Švéda 24.9.1969 - 12.5.1972
Adresa: Kosmonautů B 6 , 789 01 Zábřeh na Mor. Česká republika
člen Jan Grygar 24.9.1969 - 12.5.1972
Adresa: ČSA č.3 , Zábřeh na Mor. Česká republika
člen Antonín Léhar 20.4.1970 - 12.5.1972
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
místopředseda JUDr. Zdeněk Holub 20.4.1970 - 12.5.1972
Adresa: Kosmonautů 302/1 , Zábřeh 789 01
člen Vladimír Krňávek 30.12.1970 - 12.5.1972
Adresa: Kosmonautů 258/3 , Zábřeh 789 01
člen Bohuslav Kubíček 30.12.1970 - 12.5.1972
Adresa: Nerudova 285/2 , Zábřeh 789 01
člen Emil Melník 12.5.1972 - 12.2.1974
Adresa: náměstí Osvobození 261/7 , Zábřeh 789 01
člen Kamil Sobota 23.4.1968 - 6.6.1974
Adresa: Kosmonautů 535/4 , Zábřeh 789 01
člen Josef Reichl 20.4.1970 - 6.6.1974
Adresa: 28. října 660/7 , Zábřeh 789 01
člen Oldřich Sedlák 30.12.1970 - 6.6.1974
Adresa: 28. října 890/23 , Zábřeh 789 01
předseda Miroslav Zajíček 10.5.1971 - 6.6.1974
Adresa: Kosmonautů 538/6 , Zábřeh 789 01
člen Vlasta Peškarová 12.5.1972 - 6.6.1974
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh Česká republika
místopředseda Bohuslav Kubíček 12.5.1972 - 6.6.1974
Adresa: Nerudova 285/2 , Zábřeh 789 01
člen Otto Kapl 12.5.1972 - 6.6.1974
Adresa: Gottwaldova 6 , Zábřeh Česká republika
člen Ladislav Srovnal 3.6.1964 - 5.9.1975
Adresa: Kosmonautů 538/6 , Zábřeh 789 01
člen Libuše Grycová 12.5.1972 - 5.9.1975
Adresa: Kosmonautů 535/4 , Zábřeh 789 01
člen Rudolf Hecl 12.2.1974 - 5.9.1975
Adresa: Leninova ul. č. 4 , Zábřeh na Moravě Česká republika
člen Miroslav Zajíček 6.6.1974 - 5.9.1975
Adresa: Kosmonautů 538/6 , Zábřeh 789 01
místopředseda Otto Kapl 6.6.1974 - 5.9.1975
Adresa: Gottwaldova 6 , Zábřeh Česká republika
člen JUDr. Zdeněk Holub 12.5.1972 - 16.8.1976
Adresa: Kosmonautů 302/1 , Zábřeh 789 01
člen Arnošt Tausik 12.5.1972 - 16.8.1976
Adresa: náměstí Osvobození 344/13 , Zábřeh 789 01
1. místopředseda Jiří Michálek 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: Žerotínov 469/4 , Zábřeh 789 01
člen Jan Gryc 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: Kozinova 279/5 , Zábřeh 789 01
člen František Petrášek 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: Žerotínov 469/4 , Zábřeh 789 01
člen Julius Ticháček 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: ČSA 11 , Zábřeh na Mor. Česká republika
2. místopředseda Otto Kapl 5.9.1975 - 13.12.1978
Adresa: Gottwaldova 6 , Zábřeh Česká republika
I. místopředseda Ladislav Molek 16.8.1976 - 13.12.1978
Adresa: Welzlova 3 , Zábřeh Česká republika
předseda Bohuslav Kubíček 6.6.1974 - 30.7.1979
Adresa: Nerudova 285/2 , Zábřeh 789 01
místopředseda Jiří Michálek 13.12.1978 - 30.7.1979
Adresa: Žerotínov 469/4 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Bohuslav Kubíček 30.7.1979 - 17.12.1979
Adresa: Nerudova 285/2 , Zábřeh 789 01
předseda Jiří Michálek 30.7.1979 - 17.12.1979
Adresa: Žerotínov 469/4 , Zábřeh 789 01
člen Jano Ucekaj 20.4.1970 - 4.9.1980
Adresa: Kosmonautů C-4 , 789 01 Zábřeh Česká republika
člen Marie Rýznarová 5.9.1975 - 4.9.1980
Adresa: ČSA 3 , Zábřeh na Mor. Česká republika
člen Ing. Radek Beneš 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: Zápotockého 4 , Zábřeh Česká republika
člen Jan Domes 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
člen Zdeňka Kratochvílová 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: 84 , Tatenice 561 31
člen Vratislav Pospíšil 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: Boxanka 217 , Leština 789 71
člen Ladislav Molek 13.12.1978 - 4.9.1980
Adresa: Welzlova 3 , Zábřeh Česká republika
místopředseda Jiří Michálek 17.12.1979 - 4.9.1980
Adresa: Žerotínov 469/4 , Zábřeh 789 01
předseda Bohuslav Kubíček 17.12.1979 - 4.9.1980
Adresa: Nerudova 285/2 , Zábřeh 789 01
člen Bohuslav Kubíček 4.9.1980 - 17.6.1981
Adresa: Nerudova 285/2 , Zábřeh 789 01
člen Eliška Benešová 4.9.1980 - 17.6.1981
Adresa: Zámeček 10 , Mohelnice Česká republika
člen Vladimír Brokl 4.9.1980 - 11.1.1982
Adresa: Sokolská 552/10 , Loštice 789 83
I. místopředseda ing. Jaroslav Macháček 4.9.1980 - 10.11.1982
Adresa: Zámeček II/3 , Mohelnice Česká republika
člen Mojmír Borák 4.9.1980 - 17.5.1983
Adresa: Zápotockého 4 , Zábřeh Česká republika
člen ing. Milan Krpata CSc 10.11.1982 - 17.5.1983
Adresa: Zámeček 0 , Mohelnice Česká republika
člen Jan Hroch 5.9.1975 - 22.5.1984
Adresa: Kozinova 279/5 , Zábřeh 789 01
člen Jindřich Suchomel 16.8.1976 - 22.5.1984
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen Emilie Tomášková 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: Žerotínov 464/6 , Zábřeh 789 01
člen Antonín Drechsler 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: Zámeček 10 , Mohelnice Česká republika
člen Zdeněk Štolc 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: U mýta 427 , Postřelmov 789 69
II. místopředseda Vilém Malcharczik 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: 789 69 Postřelmov 42/7 Česká republika
člen Vladimír Caska 17.6.1981 - 22.5.1984
Adresa: Gottwaldova 9 , Zábřeh Česká republika
člen Bohumír Konečný 11.1.1982 - 22.5.1984
Adresa: Sokolská 554/24 , Loštice 789 83
člen ing. Jan Grau 17.5.1983 - 22.5.1984
Adresa: U mýta 439 , Postřelmov 789 69
I. místopředseda ing. Milan Krpata CSc. 17.5.1983 - 22.5.1984
Adresa: Zámeček 0 , Mohelnice Česká republika
člen Milan Anton 4.9.1980 - 20.6.1986
Adresa: Severní 710/4 , Mohelnice 789 85
člen ing. Libuše Štenclová 17.6.1981 - 20.6.1986
Adresa: 1. máje 726/9 , Mohelnice 789 85
člen představenstva ing. Milan Krpata CSc. 22.5.1984 - 20.6.1986
Adresa: Zámeček 0 , Mohelnice Česká republika
člen představenstva Milan Hadámek 22.5.1984 - 20.6.1986
Adresa: Růžová 428 , Postřelmov 789 69
člen představenstva ing. Mikuláš Kunschner 22.5.1984 - 20.6.1986
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Zdenka Rokosová 22.5.1984 - 17.12.1986
Adresa: A. Zápotockého 24 , Zábřeh Česká republika
člen František Frank 4.9.1980 - 17.6.1988
Adresa: 223 , Sudkov 788 21
člen představenstva Jaroslav Koudelný 22.5.1984 - 17.6.1988
Adresa: A. Zápotockého 4 , Zábřeh Česká republika
člen představenstva ing. Zdeněk Jirásko 20.6.1986 - 17.6.1988
Adresa: nám. Kosmonautů 1145/8 , Mohelnice 789 85
předseda ing. Bohumil Gregor 4.9.1980 - 8.2.1991
Adresa: Zápotockého 52 , Zábřeh Česká republika
člen Václav Pražák 4.9.1980 - 8.2.1991
Adresa: Nerudova 467/1 , Zábřeh 789 01
místopředseda Jindřich Suchomel 22.5.1984 - 8.2.1991
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Miroslav Bodanský 22.5.1984 - 8.2.1991
Adresa: A. Zápotockého 3 , Zábřeh Česká republika
člen představenstva Vilém Malcharczik 22.5.1984 - 8.2.1991
Adresa: 789 69 Postřelmov 42/7 Česká republika
člen představenstva František Burian 20.6.1986 - 8.2.1991
Adresa: Závořická 557 , Postřelmov 789 69
člen představenstva Stanislav Němec 20.6.1986 - 8.2.1991
Adresa: Ladislava Fialy 1145/29 , Zábřeh 789 01
člen představenstva ing. Anděloslav Srovnal 17.12.1986 - 8.2.1991
Adresa: Závořická 515 , Postřelmov 789 69
člen představenstva ing. Richard Horníček 17.6.1988 - 8.2.1991
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
člen představenstva ing. Olga Horníčková 17.6.1988 - 8.2.1991
Adresa: Závořická 557 , Postřelmov 789 69
člen představenstva Jaroslava Havlíčková 17.6.1988 - 8.2.1991
Adresa: 5 , Moravičany 789 82
člen představenstva Ing.arch. Miloslav Tempír 8.2.1991 - 28.6.1994
Adresa: Havlíčkova 1936/35 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Oldřich Baják 8.2.1991 - 28.6.1994
Adresa: Krumpach 1950/25 , Zábřeh 789 01
člen představenstva František Fritscher 22.5.1984 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Zámeček 0 , Mohelnice Česká republika
člen představenstva Josef Kučera 22.5.1984 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: 5. pětiletky 723 , Loštice Česká republika
člen představenstva ing. Vlastimil Kalužík 20.6.1986 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: nám. Kosmonautů 1144/9 , Mohelnice 789 85
člen představenstva ing. Zdeněk Pospíchal 20.6.1986 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: nám. Kosmonautů 1146/7 , Mohelnice 789 85
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: 789 69 Postřelmov 42/7 Česká republika
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Jiří Pumprla 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Krumpach 1952/29 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Milan Tun 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Na Výsluní 1130/38 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Miroslav Sommer 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: ČSA 6 , Zábřeh Česká republika
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 24.5.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 24.5.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: U mýta 510 , Postřelmov 789 69
člen představenstva Josef Voráč 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Severovýchod 508/30 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Vladimír Kunčík 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Vilém Řehák 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Severovýchod 479/19 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Jaroslav Šmíd 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Stanislavova 1173/4 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Milan Tun 18.12.2001 - 28.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Na Výsluní 1130/38 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Kalužík 18.12.2001 - 28.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: nám. Kosmonautů 1144/9 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Milan Knobloch 18.12.2001 - 28.8.2006
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Sídliště 631/11 , Loštice 789 83
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: U mýta 510 , Postřelmov 789 69
místopředseda představenstva Vladimír Kunčik 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Křížkovského 865/4 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Josef Voráč 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: 224 , Libina 788 05
člen představenstva Vilém Řehák 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Severovýchod 479/19 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Jaroslav Šmíd 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Stanislavova 1173/4 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Jaroslav Kocman 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Staškova 732/20 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Petr Jílek 6.12.2011 - 27.7.2014
Vznik členství 6.10.2011
Adresa: Havlíčkova 1935/33 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Karel Šafář 6.12.2011 - 1.11.2014
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: Sídliště 723/8 , Loštice 789 83
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.10.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Kozinova 269/3 , Zábřeh 789 01
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.10.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: U mýta 510 , Postřelmov 789 69
místopředseda představenstva Jana Stoklasová 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.10.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: 143 , Sudkov 788 21
člen představenstva Josef Voráč 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 224 , Libina 788 05
člen představenstva Jaroslav Šmíd 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Stanislavova 1173/4 , Mohelnice 789 85
člen představenstva Petr Jílek 27.7.2014 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Slunná 1224/7 , Zábřeh 789 01

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Zábřeh

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 57/SL 45 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 2.7.2015 12
DrXXII 57/SL 44 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 2.7.2015 4
DrXXII 57/SL 43 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 2.7.2015 2
DrXXII 57/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 04/2012 z jedn. kontr. komise - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 29.8.2012 14.7.2014 1.10.2014 3
DrXXII 57/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 255/2014 Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 14.7.2014 1.10.2014 48
DrXXII 57/SL 38 účetní závěrka [2012]  přehled o peněžních tocích Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 24.7.2013 3
DrXXII 57/SL 37 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 24.7.2013 4
DrXXII 57/SL 36 účetní závěrka [2012]  přehled o změnách vlastního kapitálu Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 24.7.2013 3
DrXXII 57/SL 9 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 27.6.2002 12
DrXXII 57/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 24.9.2001 17.6.2002 3
DrXXII 57/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 24.5.2001 17.6.2002 6
DrXXII 57/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.1.2001 24.5.2001 14.12.2001 9
DrXXII 57/SL 5 notářský zápis NZ 244/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 24.5.2001 24.5.2001 14.12.2001 56
DrXXII 57/SL 4 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

IČO (identifikační číslo) 00053490
Jméno Stavební bytové družstvo Zábřeh
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Zábřeh
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Stavební bytové družstvo Zábřeh

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Zábřeh

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 523/20, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001422767
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 13.10.1992

Živnost č. 2 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zpracování dat a vedení administrativní agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových a nebytových objektů pro členy SBD, popř. jiné osoby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Zábřeh

Člen statutárního orgánu Jaroslav Žouželka
Člen statutárního orgánu Josef Voráč
Člen statutárního orgánu Vilém Malcharczik
Člen statutárního orgánu Jana Stoklasová
Člen statutárního orgánu Petr Jílek
Člen statutárního orgánu Jaroslav Šmíd

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

IČO: 00053490
Firma: Stavební bytové družstvo Zábřeh
Právní forma: Družstvo
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Zábřeh
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1982

Sídlo Stavební bytové družstvo Zábřeh

Sídlo: Havlíčkova 523/20, Zábřeh 789 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image