Firma Stavební bytové družstvo Zábřeh IČO 00053490


Stavební bytové družstvo Zábřeh má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Zábřeh (00053490) je Družstvo. Sídlí na adrese Havlíčkova 523, 789 01 Zábřeh Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 1960 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Zábřeh má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Zábřeh nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Zábřeh na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Zábřeh na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Zábřeh na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Zábřeh na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 57
IČO (identifikační číslo osoby) 00053490
Jméno Stavební bytové družstvo Zábřeh
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.3.1960
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 4.9.2014 - 18.8.2016
Počet členů kontrolní komise: 3 4.9.2014 - 18.8.2016
R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhraduschodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němžužívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtěstanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatníhohospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 27.12.1988 - 28.6.1994
R u č e n í: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevníbyt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 10.3.1976 - 27.12.1988
družstvo přijalo v plném znění nové stanovy, vypracovanéÚstřední radou družstev podle "Vzorových stanov" stavebníchbytových družstev schválených usnesením vlády ze dne 20. května1964, č.277. 12.12.1964 - 10.3.1976
Zřízení: Družstvo bylo ustaveno ustavující členskou schůzídružstva dne 15.ledna 1960 a schváleno radou Okresního národníhovýboru v Zábřeze dne 22.ledna 1960 a spočívá na stanovách ze dne15.ledna 1960. 4.3.1960 - 28.6.1994
Ručení: Vykázaná ztráta rozdělí se dle odstavce 16 stanov najednotlivé členy družstva, dle výše podílu tak, že částka -rozvržená na jednotlivé členy družstva nesmí přesahovat jednudesetinu členského podílu. 4.3.1960 - 10.3.1976

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

Kapitál Stavební bytové družstvo Zábřeh

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.1994

Sídlo Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 523 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh
6.12.2016
Adresa Havlíčkova 523 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 78901
18.12.2001 - 6.12.2016
Adresa Havlíčkova 20 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Havlíčkova 20, okres Šumperk
27.12.1988 - 18.12.2001
Adresa Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., okres Šumperk
16.8.1976 - 27.12.1988
Adresa Zábřeh Česká republika
Zábřeh, okres Šumperk
31.12.1971 - 16.8.1976
Adresa v Zábřehu Česká republika
v Zábřehu
4.3.1960 - 31.12.1971

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to jakpro své členy, příp. pro jiné osoby, 18.12.2001 - 4.9.2014
provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro svéčleny, příp. pro jiné osoby, 18.12.2001 - 4.9.2014
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům auzavírá smlouvy o nájmu, 18.12.2001 - 4.9.2014
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svýmčlenům, 18.12.2001 - 4.9.2014
zajišťuje prodejní a obchodní činnost, 18.12.2001 - 4.9.2014
poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to prosvé členy, tak i příp. pro jiné osoby- provádí popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby- přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům auzavírá smlouvy o nájmu- staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům- staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor dovlastnictví jiných osob- zajišťuje prodejní a obchodní činnost- zpracování dat a vedení administrativní agendy- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej- zprostředkování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizacebytových a nebytových objektů pro členy SBD, popř. jiné osoby 28.6.1994 - 18.12.2001
Předmětem činnosti družstva je především1/ organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových anebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 27.12.1988 - 28.6.1994
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení;b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převody rodinných domků a garáží doosobního vlastnictví;c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor;d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům;e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím;f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a poskytování služeb spojených s bydlením;g/ další činnost a služby schválené shromážděním delegátů (dálejen "nejvyšší orgán družstva");- přípravnou a projektovou činnost,- investorsko inženýrskou činnost včetně technické pomoci,- přípravu a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanskévybavenosti,- výkony strojů a mechanismů včetně jejich zapůjčování,- přenechání pozemků a nebytových prostor do dočasného užívání,- autodopravu,- provádění revizních zkoušek elektroinstalací a plynoinstalací. 27.12.1988 - 28.6.1994
Jiná činnost:1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšování životníhoprostředí členů a občanů a to: 19.12.1983 - 27.12.1988
a) přípravnou a projektovou činnost 19.12.1983 - 27.12.1988
b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 19.12.1983 - 27.12.1988
2. Výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs. 19.12.1983 - 27.12.1988
3. Údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 19.12.1983 - 27.12.1988
4. Činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu tj.:a) autodopravu 19.12.1983 - 27.12.1988
b) výkony strojů a mechanizace včetně případného jejichzapůjčení, 19.12.1983 - 27.12.1988
c) provádění předepsaných revizních zkoušek plyno a elektro. 19.12.1983 - 27.12.1988
5. Činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstvat.j.: 19.12.1983 - 27.12.1988
a) dodávka tepla a teplé vody užitkové 19.12.1983 - 27.12.1988
b) pronájem nebytových prostor. 19.12.1983 - 27.12.1988
Tyto činnosti bude družstvo vykonávat jako jinou činnost zapředpokladu:- zajištění vlastních úkolů a plnění poslání družstva,- přednostního směřování jiné činnosti pro ostatní organizacebyt. družstevnictví, jejich členy, národní výbory a ve prospěchslužeb obyvatelstva. 19.12.1983 - 27.12.1988
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k byldení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 10.3.1976 - 27.12.1988
Družstvo provádí bytovou výstavbu:a/ dodavatelsky příslušným stavebním podnikemb/ ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvozajistit odborné vedení stavby. 29.10.1970 - 10.3.1976
I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílípodle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 29.10.1970 - 10.3.1976
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinoučinnost, zejména:a/ stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytovéhomajetku a to i svépomocí svých členů a dbá o zvyšování kulturybydlení. 29.10.1970 - 10.3.1976
b/ staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu vsouvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží.Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní bytjiž užívají nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl, 29.10.1970 - 10.3.1976
c/ vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích přivýstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť a pod. Zřizovánímčlenských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů správě aprovozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek. 29.10.1970 - 10.3.1976
d/ působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistickéhouvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. 29.10.1970 - 10.3.1976

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je především poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. 4.9.2014
Družstvo zejména:a) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to jak pro své členy, tak příp. pro jiné osoby, 4.9.2014
b) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, 4.9.2014
c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, 4.9.2014
d) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 4.9.2014

vedení firmy Stavební bytové družstvo Zábřeh

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Zábřeh

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Jana Stoklasová 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 18.7.2016
Adresa: 143 , 788 21 Sudkov Česká republika
č.p. 143, 788 21 Sudkov
místopředseda představenstva Jaroslav Žouželka 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 18.7.2016
Adresa: Na Vyhlídce 1957 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Na Vyhlídce 1957/8, 789 01 Zábřeh
člen představenstva Martin Bezděk 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: 17. listopadu 672 , 789 01 Zábřeh Česká republika
17. listopadu 672/4, 789 01 Zábřeh
člen představenstva Petr Jílek 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Slunná 1224 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Slunná 1224/7, 789 01 Zábřeh
člen představenstva Zdeněk Slouka 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Sídliště 631 , 789 83 Loštice Česká republika
Sídliště 631/11, 789 83 Loštice
člen představenstva Jaroslav Šmíd 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Stanislavova 1173 , 789 85 Mohelnice Česká republika
Stanislavova 1173/4, 789 85 Mohelnice
člen představenstva Josef Voráč 18.8.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: 224 , 788 05 Libina Česká republika
č.p. 224, 788 05 Libina
předseda Josef Frydrychovský 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Veleslavínova 16 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Veleslavínova č.16
člen Kamil Sobota 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Jiráskova 24 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Jiráskova č. 24
člen Bořivoj Kulíšek 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Krátká 5 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Krátká č.5
místopředseda Stanislav Hošek 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: Žižkova 11 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žižkova č.11
člen Karel Kopa 4.3.1960 - 3.6.1964
Adresa: 102 , Dubicko Česká republika
Dubicko č.102
člen Ivo Dvořák 3.6.1964 - 12.12.1964
Adresa: Česká republika
Zábřeh, P.Bezruče
člen František Vogl 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Čs. armády 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Čs. armády č.6
člen Ladislav Adámek 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Kosmonautů 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů č.4
člen Rudolf Hecl 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Leninova č.4
předseda Stanislav Hošek 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Kosmonautů B 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů B 6
místopředseda Gustav Hausknecht 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Křižkovského 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křižkovského č.4
člen Eduard Háječek 3.6.1964 - 30.7.1966
Adresa: Křižkovského 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křižkovského č.6
člen Karel Zbořil 3.6.1964 - 23.4.1968
Adresa: Čs. armády 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Čs. armády č.6
člen Stanislav Hošek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Kosmonautů B 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů B 6, okres Šumperk
předseda Gustav Hausknecht 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Křižkovského 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křižkovského č.4, okres Šumperk
člen František Jurásek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Čs. armády 6 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Čs. armády č.6
člen Milan Plchot 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Kosmonautů 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Kosmonautů č.4
místopředseda Eduard Háječek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Křižkovského 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křižkovského č.6, okres Šumperk
člen Bohumil Molek 30.7.1966 - 23.4.1968
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Leninova č.4
člen Josef Hýbl 23.4.1968 - 24.9.1969
Adresa: Křižkovského 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Křižkovského č.4
člen Dimitrij Zábrodský 27.3.1969 - 24.9.1969
Adresa: Na Boxance 100 , Leština Česká republika
Leština, Na Boxance č.100
člen Karel Kopa 3.6.1964 - 20.4.1970
Adresa: Kosmonautů B 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů B 6
místopředseda Bohumil Molek 23.4.1968 - 20.4.1970
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Leninova č.4
člen Jindřich Honegr 23.4.1968 - 20.4.1970
Adresa: Čs. armády 6 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Čs. armády č.6
člen JUDr. Zdeněk Holub 27.3.1969 - 20.4.1970
Adresa: Kosmonautů 1 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů č.1
člen Petr Janhuba 23.4.1968 - 30.12.1970
Adresa: Kosmonautů 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Kosmonautů č.4
člen Karel Pittner 20.4.1970 - 30.12.1970
Adresa: Kosmonautů 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 3
člen Zdeněk Holouš 20.4.1970 - 30.12.1970
Adresa: ČSA 24 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, ČSA 24
předseda Petr Wolf 23.4.1968 - 10.5.1971
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Leninova č.4
člen Miroslav Zajíček 30.12.1970 - 10.5.1971
Adresa: Kosmonautů 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 6
člen František Šenkýřík 30.12.1970 - 31.12.1971
Adresa: Havlíčkova 23 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Havlíčkova 23
člen Eduard Háječek 23.4.1968 - 12.5.1972
Adresa: Křižkovského 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křižkovského č.6, okres Šumperk
člen Emil Švéda 24.9.1969 - 12.5.1972
Adresa: Kosmonautů B 6 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Kosmonautů B 6
člen Jan Grygar 24.9.1969 - 12.5.1972
Adresa: ČSA 3 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., ČSA č.3
člen Antonín Léhar 20.4.1970 - 12.5.1972
Adresa: Křížkovského 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křížkovského 4
místopředseda JUDr. Zdeněk Holub 20.4.1970 - 12.5.1972
Adresa: Kosmonautů 1 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů č.1
člen Vladimír Krňávek 30.12.1970 - 12.5.1972
Adresa: Kosmonautů 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 3
člen Bohuslav Kubíček 30.12.1970 - 12.5.1972
Adresa: Nerudova 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 2
člen Emil Melník 12.5.1972 - 12.2.1974
Adresa: Nám. Osvobození 7 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nám. Osvobození 7
člen Kamil Sobota 23.4.1968 - 6.6.1974
Adresa: Kosmonautů 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Kosmonautů č.4
člen Josef Reichl 20.4.1970 - 6.6.1974
Adresa: 28. října 7 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, 28. října 7
člen Oldřich Sedlák 30.12.1970 - 6.6.1974
Adresa: 28. října 23 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, 28. října 23
předseda Miroslav Zajíček 10.5.1971 - 6.6.1974
Adresa: Kosmonautů 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 6, okres Šumperk
člen Vlasta Peškarová 12.5.1972 - 6.6.1974
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Leninova 4
místopředseda Bohuslav Kubíček 12.5.1972 - 6.6.1974
Adresa: Nerudova 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 2
člen Otto Kapl 12.5.1972 - 6.6.1974
Adresa: Gottwaldova 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Gottwaldova 6
člen Ladislav Srovnal 3.6.1964 - 5.9.1975
Adresa: Kosmonautů 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů č.6
člen Libuše Grycová 12.5.1972 - 5.9.1975
Adresa: Kosmonautů 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 4
člen Rudolf Hecl 12.2.1974 - 5.9.1975
Adresa: Leninova 4 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Leninova ul. č. 4
člen Miroslav Zajíček 6.6.1974 - 5.9.1975
Adresa: Kosmonautů 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů 6, okres Šumperk
místopředseda Otto Kapl 6.6.1974 - 5.9.1975
Adresa: Gottwaldova 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Gottwaldova 6, okres Šumperk
člen JUDr. Zdeněk Holub 12.5.1972 - 16.8.1976
Adresa: Kosmonautů 1 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů č.1
člen Arnošt Tausik 12.5.1972 - 16.8.1976
Adresa: nám. Osvobození 13 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, nám. Osvobození č.13
1. místopředseda Jiří Michálek 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: Žerotínov 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Žerotínov 4
člen Jan Gryc 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: Kozinova 5 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Kozinova 5
člen František Petrášek 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: Žerotínov 4 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Žerotínov 4
člen Julius Ticháček 5.9.1975 - 16.8.1976
Adresa: ČSA 11 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., ČSA 11
2. místopředseda Otto Kapl 5.9.1975 - 13.12.1978
Adresa: Gottwaldova 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Gottwaldova 6, okres Šumperk
I. místopředseda Ladislav Molek 16.8.1976 - 13.12.1978
Adresa: Welzlova 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Welzlova 3
předseda Bohuslav Kubíček 6.6.1974 - 30.7.1979
Adresa: Nerudova 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 2, okres Šumperk
místopředseda Jiří Michálek 13.12.1978 - 30.7.1979
Adresa: Žerotínov 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 4
člen představenstva Bohuslav Kubíček 30.7.1979 - 17.12.1979
Adresa: Nerudova 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 2, okres Šumperk
předseda Jiří Michálek 30.7.1979 - 17.12.1979
Adresa: Žerotínov 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 4, okres Šumperk
člen Jano Ucekaj 20.4.1970 - 4.9.1980
Adresa: Kosmonautů C -4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kosmonautů C-4
člen Marie Rýznarová 5.9.1975 - 4.9.1980
Adresa: ČSA 3 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., ČSA 3
člen Ing. Radek Beneš 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: Zápotockého 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Zápotockého 4
člen Jan Domes 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: Kozinova 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 3
člen Zdeňka Kratochvílová 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: 84 , Tatenice Česká republika
Tatenice č. 84
člen Vratislav Pospíšil 16.8.1976 - 4.9.1980
Adresa: 217 , Leština Česká republika
Leština č. 217
člen Ladislav Molek 13.12.1978 - 4.9.1980
Adresa: Welzlova 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Welzlova 3, okres Šumperk
místopředseda Jiří Michálek 17.12.1979 - 4.9.1980
Adresa: Žerotínov 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 4, okres Šumperk
předseda Bohuslav Kubíček 17.12.1979 - 4.9.1980
Adresa: Nerudova 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 2, okres Šumperk
člen Bohuslav Kubíček 4.9.1980 - 17.6.1981
Adresa: Nerudova 2 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 2, okres Šumperk
člen Eliška Benešová 4.9.1980 - 17.6.1981
Adresa: Zámeček 10 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček 10
člen Vladimír Brokl 4.9.1980 - 11.1.1982
Adresa: Sokolská 552 , Loštice Česká republika
Loštice, Sokolská 552
I. místopředseda Ing. Jaroslav Macháček 4.9.1980 - 10.11.1982
Adresa: Zámeček II 0 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček II/3
člen Mojmír Borák 4.9.1980 - 17.5.1983
Adresa: Zápotockého 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Zápotockého 4
člen Ing. Milan Krpata CSc. 10.11.1982 - 17.5.1983
Adresa: Zámeček XIII 0 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček XIII/4
člen Jan Hroch 5.9.1975 - 22.5.1984
Adresa: Kozinova 5 , Zábřeh na Mor. Česká republika
Zábřeh na Mor., Kozinova 5
člen Jindřich Suchomel 16.8.1976 - 22.5.1984
Adresa: Křížkovského 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křížkovského 4
člen Emilie Tomášková 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: Žerotínov 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Žerotínov 6
člen Antonín Drechsler 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: Zámeček 10 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček 10
člen Zdeněk Štolc 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: 427 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov 427
II. místopředseda Vilém Malcharczik 4.9.1980 - 22.5.1984
Adresa: 42 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov 42/7
člen Vladimír Caska 17.6.1981 - 22.5.1984
Adresa: Gottwaldova 9 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Gottwaldova 9
člen Bohumír Konečný 11.1.1982 - 22.5.1984
Adresa: Sokolská 554 , Loštice Česká republika
Loštice, Sokolská 554
člen Ing. Jan Grau 17.5.1983 - 22.5.1984
Adresa: U mýta 439 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, U mýta 439
I. místopředseda Ing. Milan Krpata CSc. 17.5.1983 - 22.5.1984
Adresa: Zámeček XIII 0 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček XIII/4
člen Milan Anton 4.9.1980 - 20.6.1986
Adresa: Severní 4 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Severní 4
člen Ing. Libuše Štenclová 17.6.1981 - 20.6.1986
Adresa: 1. máje 9 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, 1. máje 9
člen představenstva Ing. Milan Krpata CSc. 22.5.1984 - 20.6.1986
Adresa: Zámeček XIII 0 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček XIII/4
člen představenstva Milan Hadámek 22.5.1984 - 20.6.1986
Adresa: Růžová 428 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, Růžová 428
člen představenstva Ing. Mikuláš Kunschner 22.5.1984 - 20.6.1986
Adresa: Kozinova 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 3
člen představenstva Zdenka Rokosová 22.5.1984 - 17.12.1986
Adresa: A. Zápotockého 24 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, A. Zápotockého 24
člen František Frank 4.9.1980 - 17.6.1988
Adresa: 223 , Sudkov Česká republika
Sudkov 223
člen představenstva Jaroslav Koudelný 22.5.1984 - 17.6.1988
Adresa: A. Zápotockého 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, A. Zápotockého 4
člen představenstva Ing. Zdeněk Jirásko 20.6.1986 - 17.6.1988
Adresa: nám. Kosmonautů 8 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, nám. Kosmonautů 8
předseda Ing. Bohumil Gregor 4.9.1980 - 8.2.1991
Adresa: Zápotockého 52 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Zápotockého 52
člen Václav Pražák 4.9.1980 - 8.2.1991
Adresa: Nerudova 1 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nerudova 1
místopředseda Jindřich Suchomel 22.5.1984 - 8.2.1991
Adresa: Křížkovského 4 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křížkovského 4, okres Šumperk
člen představenstva Miroslav Bodanský 22.5.1984 - 8.2.1991
Adresa: A. Zápotockého 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, A. Zápotockého 3
člen představenstva Vilém Malcharczik 22.5.1984 - 8.2.1991
Adresa: 42 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov 42/7
člen představenstva František Burian 20.6.1986 - 8.2.1991
Adresa: Závořická 557 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, Závořická 557
člen představenstva Stanislav Němec 20.6.1986 - 8.2.1991
Adresa: L. Fialy 29 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, L. Fialy 29
člen představenstva Ing. Anděloslav Srovnal 17.12.1986 - 8.2.1991
Adresa: Závořická 515 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, Závořická 515
člen představenstva Ing. Richard Horníček 17.6.1988 - 8.2.1991
Adresa: Kozinova 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 3
člen představenstva Ing. Olga Horníčková 17.6.1988 - 8.2.1991
Adresa: Závořická 557 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, Závořická 557
člen představenstva Jaroslava Havlíčková 17.6.1988 - 8.2.1991
Adresa: 5 , Moravičany Česká republika
Moravičany 5
člen představenstva Ing.arch. Miloslav Tempír 8.2.1991 - 28.6.1994
Adresa: Havlíčkova 35 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Havlíčkova 35
člen představenstva Ing. Oldřich Baják 8.2.1991 - 28.6.1994
Adresa: Krumpach 25 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Krumpach 25
člen představenstva František Fritscher 22.5.1984 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Zámeček X 0 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Zámeček X/4
člen představenstva Josef Kučera 22.5.1984 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: 5. pětiletky 723 , Loštice Česká republika
Loštice, 5. pětiletky 723
člen představenstva Ing. Vlastimil Kalužík 20.6.1986 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: nám. Kosmonautů 9 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, nám. Kosmonautů 9
člen představenstva Ing. Zdeněk Pospíchal 20.6.1986 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: nám. Kosmonautů 7 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, nám. Kosmonautů 7
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: 42 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov 42/7
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Kozinova 3 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 3
člen představenstva Ing. Jiří Pumprla 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Krumpach 29 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Krumpach 29
člen představenstva Milan Tun 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Na výsluní 38 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Na výsluní 38
člen představenstva Miroslav Sommer 8.2.1991 - 18.12.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: ČSA 6 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, ČSA 6
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 24.5.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Kozinova 269 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 269/3
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 24.5.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: U mýta 510 , Postřelmov Česká republika
Postřelmov, U mýta 510
člen představenstva Josef Voráč 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Severovýchod 508 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Severovýchod 508/30
člen představenstva Vladimír Kunčík 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Křížkovského 865 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křížkovského 865/4
člen představenstva Vilém Řehák 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Severovýchod 479 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Severovýchod 479/19
člen představenstva Jaroslav Šmíd 18.12.2001 - 21.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Stanislavova 1173 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Stanislavova 1173/4
člen představenstva Milan Tun 18.12.2001 - 28.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Na výsluní 1130 , Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Na výsluní 1130/38
člen představenstva Ing. Vlastimil Kalužík 18.12.2001 - 28.8.2006
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: nám. Kosmonautů 1144 , Mohelnice Česká republika
Mohelnice, nám. Kosmonautů 1144/9
člen představenstva Milan Knobloch 18.12.2001 - 28.8.2006
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Sídliště 631 , Loštice Česká republika
Loštice, Sídliště 631/11
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Kozinova 269 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 269/3, PSČ 78901
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: U Mýta 510 , 789 69 Postřelmov Česká republika
Postřelmov, U Mýta 510, PSČ 78969
místopředseda představenstva Vladimír Kunčik 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Křížkovského 865 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Křížkovského 865/4, PSČ 78901
člen představenstva Josef Voráč 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: 788 05 Libina 224 Česká republika
Libina 224, PSČ 78805
člen představenstva Vilém Řehák 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Severovýchod 479 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Severovýchod 479/19, PSČ 78901
člen představenstva Jaroslav Šmíd 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Stanislavova 1173 , 789 85 Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Stanislavova 1173/4, PSČ 78985
člen představenstva Jaroslav Kocman 21.8.2006 - 6.12.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Staškova 732 , 789 85 Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Staškova 732/20, PSČ 78985
člen představenstva Petr Jílek 6.12.2011 - 27.7.2014
Vznik členství 6.10.2011
Adresa: Havlíčkova 1935 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Havlíčkova 1935/33, PSČ 78901
člen představenstva Karel Šafář 6.12.2011 - 1.11.2014
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 7.5.2014
Adresa: Sídliště 723 , 789 83 Loštice Česká republika
Loštice, Sídliště 723/8, PSČ 78983
předseda představenstva Jaroslav Žouželka 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.10.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Kozinova 269 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Kozinova 269/3, PSČ 78901
místopředseda představenstva Vilém Malcharczik 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.10.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: U Mýta 510 , 789 69 Postřelmov Česká republika
Postřelmov, U Mýta 510, PSČ 78969
místopředseda představenstva Jana Stoklasová 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 27.10.2011
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: 788 21 Sudkov 143 Česká republika
Sudkov 143, PSČ 78821
člen představenstva Josef Voráč 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 788 05 Libina 224 Česká republika
Libina 224, PSČ 78805
člen představenstva Jaroslav Šmíd 6.12.2011 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Stanislavova 1173 , 789 85 Mohelnice Česká republika
Mohelnice, Stanislavova 1173/4, PSČ 78985
člen představenstva Petr Jílek 27.7.2014 - 18.8.2016
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Slunná 1224 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Slunná 1224/7, 789 01 Zábřeh

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Zábřeh

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 57/SL 45 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 2.7.2015 12
DrXXII 57/SL 44 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 2.7.2015 4
DrXXII 57/SL 43 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 2.7.2015 2
DrXXII 57/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 04/2012 z jedn. kontr. komise - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 29.8.2012 14.7.2014 1.10.2014 3
DrXXII 57/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 255/2014 Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 14.7.2014 1.10.2014 48
DrXXII 57/SL 38 účetní závěrka [2012]  přehled o peněžních tocích Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 24.7.2013 3
DrXXII 57/SL 37 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 24.7.2013 4
DrXXII 57/SL 36 účetní závěrka [2012]  přehled o změnách vlastního kapitálu Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 24.7.2013 3
DrXXII 57/SL 9 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 27.6.2002 12
DrXXII 57/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 24.9.2001 17.6.2002 3
DrXXII 57/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 24.5.2001 17.6.2002 6
DrXXII 57/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.1.2001 24.5.2001 14.12.2001 9
DrXXII 57/SL 5 notářský zápis NZ 244/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 24.5.2001 24.5.2001 14.12.2001 56
DrXXII 57/SL 4 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

IČO (identifikační číslo) 00053490
Jméno Stavební bytové družstvo Zábřeh
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Zábřeh
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Stavební bytové družstvo Zábřeh

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Zábřeh

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 523/20, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001422767
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 13.10.1992

Živnost č. 2 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zpracování dat a vedení administrativní agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových a nebytových objektů pro členy SBD, popř. jiné osoby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Zábřeh

Člen statutárního orgánu Jaroslav Žouželka
Člen statutárního orgánu Josef Voráč
Člen statutárního orgánu Vilém Malcharczik
Člen statutárního orgánu Jana Stoklasová
Člen statutárního orgánu Petr Jílek
Člen statutárního orgánu Jaroslav Šmíd

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

IČO: 00053490
Firma: Stavební bytové družstvo Zábřeh
Právní forma: Družstvo
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Zábřeh
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1982

Sídlo Stavební bytové družstvo Zábřeh

Sídlo: Havlíčkova 523/20, Zábřeh 789 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Zábřeh

IČO (identifikační číslo) 00053490
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00053490
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Zábřeh
Sídlo Havlíčkova 523/20 789 01 ZÁBŘEH
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Územní pracoviště v Zábřehu, Bezručova 9, ZÁBŘEH, tel.: 583 494 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1252525/0300 1.4.2013
1905953329/0800 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00053490
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Zábřeh
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 4t84dgb
tracking image