Hlavní navigace

FIRMA Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto IČO: 00046248

Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto (00046248) je Družstvo. Sídlí na adrese Fügnerova 5, 56601 Vysoké Mýto. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 1960 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 2. 5. 1960
Spisová značka: DrXXVI 66
IČO (identifikační číslo osoby): 00046248
Jméno: Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto
Právní forma: Družstvo 2.5.1960
Zapsána dne: 2.5.1960
Právní poměry se řídí stanovami schválenými členskou schůzí dne 10.12.1992. 30.4.1993
Základní členský vklad činí Kč 500,--. 30.4.1993 - 1.9.1994
Právní poměruy družsta se řídí podůe nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 17.4.1991. 27.8.1991 - 30.4.1993
Ručení: Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů ze základního fondu družstva, případně jiným majetkem. 27.8.1991 - 30.4.1993
Údaje o zřízení: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV ve Vysokém Mýtě ze dne 29.12.1959. K návrhu VČKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 16.9.1974 a podle us- nesení členské schůze - shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 18.4.1974, 21.12.1973, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 3.4.1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králo- vé ze dne 20.5.1974, čj. 4477/105/74 zapisuje se sloučení schvá- lené ke dni 30.9.1974 družstev: SBD zaměstnanců ČSAD a OSP ve Vysokém Mýtě Db 204 2.5.1960
SBD zaměstnanců np.Továrny na has. zař. Vysoké Mýto Db 100 jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. 2.5.1960
Výmaz přejímaných družstev byl povolen a zapsán dne 23.9.1974. 2.5.1960
Právní poměry druužstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 28.11.1988. 2.5.1960 - 27.8.1991
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem Za vzkázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše Kč 500,-- v jednom roce. Zalikvidační schodek ručí člen do výše Kč 3 000,--. 2.5.1960 - 27.8.1991
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 2.5.1960 - 30.4.1993

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Sídlo Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Platnost údajů od - do
Adresa: Fügnerova 5, Vysoké Mýto 56601, Česká republika 7.12.2016
Adresa: , Vysoké Mýto , Česká republika 2.5.1960 - 28.12.2011

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Platnost údajů od - do
Družstvo zejména: 30.4.1993
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kte- ré pronajímá svým členům 30.4.1993
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a ne- bytových prostor do vlastnictví jiných osob 30.4.1993
přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a nebytové prostory do nájmů svým členům 30.4.1993
provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy tak i příp. pro jiné osoby 30.4.1993
vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 30.4.1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování pří- prav a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových ob- jektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních do- mech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnos- tmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů rodinných domků a místností neslousžících k bzdlení do vlastnictví jiných sub- jektů 27.8.1991 - 30.4.1993
c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. přesvádí rodinné domky do osobního vlastnictví d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů e) poskytuje popř. zabeypečuje služby spojené s bydlením f) poskytuje nákladní autodopravu členům družstva a jiným občanům a organizacím g) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družs- tva 27.8.1991 - 30.4.1993
h) pronájem nebytových prostor i) provádí investorsko-inženýrskou činnost pro občany a or- ganizace provozuje obchodní činnost v oboru prům. výrob. a stav. mat. 27.8.1991 - 30.4.1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a za- bezpečování služeb spojených s bydlením. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstebních domech, rodinných domků a míst- ností nesloužících k bydlení b) přidělování družstevních bytů,včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě přesvody rodinných domků do osobního vlast- nictví 2.5.1960 - 27.8.1991
c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům e) poskytování služeb spojenýh s bydlením na úplatu občanům a or- ganizacím f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebyto- vých prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením g) poskytování nákladní autodopravy h) pronájem nebytových prostor dle vzhl. 98/1967 Sb. 2.5.1960 - 27.8.1991

Vedení firmy Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

člen představenstva Ilona Shejbalová
Ve funkci od 11.12.2019
Adresa Žižkova 698, 56601 Vysoké Mýto
místopředseda představenstva Radek Dokoupil
Ve funkci od 11.12.2019
Adresa Jilemnického 74, 56201 Ústí nad Orlicí
člen představenstva Jaromír Ondra
Ve funkci od 11.12.2019
Adresa U Potoka 749, 56601 Vysoké Mýto
člen představenstva Ing. Roman Baťa
Ve funkci od 11.12.2019
Adresa Miličova 274, 56601 Vysoké Mýto
Předseda představenstva Luboš Sodomka
Ve funkci od 11.12.2019
Adresa Českých Bratří 744, 56601 Vysoké Mýto
Místopředseda předstvenstva Radek Dokoupil
Ve funkci od 1.4.2016 do 11.12.2019
Adresa Jilemnického 74, 56201 Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Jaromír Ondra
Ve funkci od 9.9.2015 do 11.12.2019
Adresa U Potoka 749, 56601 Vysoké Mýto
Člen představenstva Ilona Shejbalová
Ve funkci od 9.9.2015 do 11.12.2019
Adresa Žižkova 698, 56601 Vysoké Mýto
Předseda představenstva Luboš Sodomka
Ve funkci od 9.9.2015 do 11.12.2019
Adresa Českých Bratří 744, 56601 Vysoké Mýto
Člen představenstva Jaroslav Kunart
Ve funkci od 9.9.2015 do 11.12.2019
Adresa Českých Bratří 747, 56601 Vysoké Mýto
Místopředseda předstvenstva Radek Dokoupil
Ve funkci od 9.9.2015 do 1.4.2016
Adresa V zahradách 454, 56112 Brandýs nad Orlicí
Místopředseda předstvenstva Radek Dokoupil
Ve funkci od 9.9.2015 do 1.4.2016
Adresa V zahradách 454, 56112 Brandýs nad Orlicí
člen představenstva Ilona Shejbalová
Ve funkci od 28.12.2011 do 9.9.2015
Adresa Žižkova 698, 56601 Vysoké Mýto
předseda představenstva Luboš Sodomka
Ve funkci od 28.12.2011 do 9.9.2015
Adresa Českých Bratří 744, 56601 Vysoké Mýto
člen představenstva Radek Dokoupil
Ve funkci od 28.12.2011 do 9.9.2015
Adresa V zahradách 454, 56112 Brandýs nad Orlicí
člen představenstva Jaromír Ondra
Ve funkci od 28.12.2011 do 9.9.2015
Adresa U Potoka 749, 56601 Vysoké Mýto
člen představenstva Jaroslav Kunart
Ve funkci od 28.12.2011 do 9.9.2015
Adresa Českých Bratří 747, 56601 Vysoké Mýto
Člen představenstva Ilona Shejbalová
Ve funkci od 26.6.2002 do 28.12.2011
Adresa Žižkova 698/IV, Vysoké Mýto
místopředseda představenstva Jiří Popelka
Ve funkci od 17.8.2005 do 28.12.2011
Adresa V Peklovcích 510/II, 56601 Vysoké Mýto
člen představenstva Radek Dokoupil
Ve funkci od 29.6.2006 do 28.12.2011
Adresa V zahradách 454, 56112 Brandýs nad Orlicí
předseda představenstva Luboš Sodomka
Ve funkci od 9.7.2007 do 28.12.2011
Adresa Českých Bratří 744/IV, 56601 Vysoké Mýto
člen představenstva Jaromír Ondra
Ve funkci od 9.7.2007 do 28.12.2011
Adresa U Potoka 749, 56601 Vysoké Mýto
Předseda představenstva Ing. Roman Baťa
Ve funkci od 25.7.2002 do 9.7.2007
Adresa Miličova 274, Vysoké Mýto
Člen představenstva Josef Navrátil
Ve funkci od 25.7.2002 do 9.7.2007
Adresa Vostelčice 1509, Choceň
člen představenstva Jaroslava Karalová
Ve funkci od 17.8.2005 do 9.7.2007
Adresa Vanice 9, 56601 Vysoké Mýto
člen představenstva Luboš Sodomka
Ve funkci od 17.8.2005 do 9.7.2007
Adresa Českých Bratří 744/IV, 56601 Vysoké Mýto
Člen představenstva Adolf Strouhal
Ve funkci od 25.10.2001 do 29.6.2006
Adresa V Zahradách 458, Brandýs nad Orlicí
Člen představenstva Jiří Ledajaks
Ve funkci od 25.10.2001 do 17.8.2005
Adresa Mládežnická 414/II, Vysoké Mýto
Místopředseda představenstva Ladislav Kulhavý
Ve funkci od 25.10.2001 do 17.8.2005
Adresa Pod kasinem 79/IV, Vysoké Mýto
Člen představenstva Jiří Vodstrčil
Ve funkci od 25.10.2001 do 17.8.2005
Adresa V Zahrádkách 568/IV, Vysoké Mýto
Předseda představenstva Josef Navrátil
Ve funkci od 28.8.1996 do 25.7.2002
Adresa Vostelčice 1509, Choceň
Člen představenstva Ing. Roman Baťa
Ve funkci od 26.6.2002 do 25.7.2002
Adresa Miličova 274, Vysoké Mýto
Člen představenstva Ilona Schejbalová
Ve funkci od 1.9.1994 do 26.6.2002
Adresa Žižkova 698/IV, Vysoké Mýto
Člen představenstva JUDr. Miloslav Šilar
Ve funkci od 25.10.2001 do 26.6.2002
Adresa Mládežnická 410/II, Vysoké Mýto
Člen představenstva Leopold Michalovich
Ve funkci od 1.9.1994 do 25.10.2001
Adresa Mánesova 385/II, Vysoké Mýto
Člen představenstva Ladislav Kulhavý
Ve funkci od 1.9.1994 do 25.10.2001
Adresa Pod kasinem 79/IV, Vysoké Mýto
Člen představenstva Jiří Beran
Ve funkci od 1.9.1994 do 25.10.2001
Adresa V zahradách 453, Brandýs nad Orlicí
Člen představenstva Robert Medvid
Ve funkci od 28.8.1996 do 25.10.2001
Adresa Rokycanova 655/IV, Vysoké Mýto
Místopředseda představenstva JUDr. Miloslav Šilar
Ve funkci od 28.8.1996 do 25.10.2001
Adresa Mládežnická 410/II, Vysoké Mýto
člen Jiří Kanta
Ve funkci od 2.5.1960 do 28.8.1996
Adresa Vojenské sídliště 648/IV, Vysoké Mýto
člen Jaroslav Branda
Ve funkci od 27.8.1991 do 28.8.1996
Adresa Revoluční 640/IV, Vysoké Mýto
Předseda představenstva JUDr. Miloslav Šilar
Ve funkci od 1.9.1994 do 28.8.1996
Adresa Mládežnická 410/II, Vysoké Mýto
předseda Petr Hromádko
Ve funkci od 2.5.1960 do 1.9.1994
Adresa 398/II, Vysoké Mýto
místopředseda JUDr. Miloslav Šilar
Ve funkci od 27.8.1991 do 1.9.1994
Adresa Mládežnická 410/II, Vysoké Mýto
člen JUDr. Richard Šindlar
Ve funkci od 27.8.1991 do 1.9.1994
Adresa Větrná 713/IV, Vysoké Mýto
člen Ing. František Sejval
Ve funkci od 27.8.1991 do 1.9.1994
Adresa Foerstrova 173/I, Vysoké Mýto
člen Mojmír J E N D E K
Ve funkci od 27.8.1991 do 1.9.1994
Adresa Žerotínova 45, Brandýs nad Orlicí
člen Jaromír Šebetka
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa Žerotínova 453, Brandýs nad Orlicí
člen Karel Horníček
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa sídliště Družba 464, Vysoké Mýto
člen František Vopařil
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa Rokycanova 653, Vysoké Mýto
člen Jaroslav Bárta
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa 464/IV, Vysoké Mýto
místopředseda Josef Kalhous
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa 463/IV, Vysoké Mýto
člen Marie Sodomková
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa sídl. Družba 576, Vysoké Mýto
2. místopředseda Vlastimil Mokrejš
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa 659/IV, Vysoké Mýto
člen Vlasta Kořínková
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa 12, Vraclav
člen Jiří Černý
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa 7. listopadu 683/IV, Vysoké Mýto
člen JUDr. Miloslav Šilar
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa Mládežnická 410/II, Vysoké Mýto
člen Ing. Pavel Konečný
Ve funkci od 2.5.1960 do 27.8.1991
Adresa Údernická 714/IV, Vysoké Mýto

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

IČO (identifikační číslo): 00046248
Jméno: Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 4. 1980
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Sídlo: Fügnerova 5, Vysoké Mýto 56601

Živnosti Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 11. 2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 2002

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Člen statutárního orgánu: Jaromír Ondra
Člen statutárního orgánu: Luboš Sodomka
Člen statutárního orgánu: Ilona Shejbalová
Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Baťa
Člen statutárního orgánu: Radek Dokoupil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

IČO: 00046248
Firma: Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto
Právní forma: Družstvo
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Vysoké Mýto
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 4. 1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto

Sídlo: Fügnerova 5, Vysoké Mýto 56601

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí