Firma Stavební bytové družstvo Vyšehrad IČO 00032875


Stavební bytové družstvo Vyšehrad má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Vyšehrad (00032875) je Družstvo. Sídlí na adrese Sinkulova 354, 140 00 Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 1960 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Vyšehrad má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Vyšehrad nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vyšehrad na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vyšehrad na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Vyšehrad na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 108
IČO (identifikační číslo osoby) 00032875
Jméno Stavební bytové družstvo Vyšehrad
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 13.4.1960
Založení úplného znění stanov navrhovatele do obchodního rejstříku. 11.8.2016
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 3.6.2014 družstvo změnilo stanovy a podřídilo se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve smyslu § 777 odst. 5. 8.7.2015
Změna stanov ze dne l4. ll. l996 10.6.1998
Změna stanov ze dne 27.4.1994. 1.2.1995
Změna stanov ze dne 10.11.1992. 18.4.1994
Výše čl. vkladu:Fyzická osoba: 3 000,-KčPrávnická osoba: 30 000,-Kč 18.4.1994
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 31.5.1988 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov družstva. 1.11.1988
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 23.11.1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze č. 3/83. 7.3.1984
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 25.11.1975 byly při-jaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Čes-kého svazu bytových družstev v Praze dne 25.11.1975. 18.3.1982
Stanovy jsou pro družstvo platné od 25.11.1975. 18.3.1982
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.3.1982
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen-ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod-not členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního čle-nského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského po-dílu. 18.3.1982 - 18.4.1994
Představenstvo má 5 - 15 členů. 18.3.1982 - 18.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 24.5.1978 byl přijat do-plněk čl. 6 stanov družstva schválený Českým svazem bytovýchdružstev v Praze dne 10.8.1977,čj. 1316/8/77 - Něm/Jř. 28.2.1979
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 25.9.1974 ve smy-slu dohody se souhlasem Městtkého výboru Českého svazu by-tových družstev v Praze dne 30.11.1974 č.j. 4297/74 sloučilose bez likvidace podle § 91 odst.1) hosp. zák. č. 109/64 Sb.ke dni 1.1.1975 družstvo: 3.1.1975
Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuKONSTRUKTIVA-Praha 1, Praha 1, Washingtonova 5 jako družst-vo přejímané s družstvem: 3.1.1975
Stavební bytové družstvo pracovníků ve stavebnictví, Praha 4Nusle, Boleslavova 24jako družstvem přejímajícím. 3.1.1975
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 25.9.1974 ve smys-lu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu by-tových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj. 4296, 4298,4301, 4302, 4325, 4226, 4235, 4299, 4227 a 4300/74 sloučilase bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp. zák. č. 109/64 Sb.ke dni 1.1.1975 družstva:1/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.Montované stavby, Praha 1, Revoluční 7,2/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.Stavoservis, Pra- ha 10 Malešice, Na Homoli, 2.1.1975
3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.Pozemní stavby, Praha 1, Perlova 1,4/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.Teplotechna, Pra- ha 2, Ječná ul. 39,5/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Inženýrské a průmyslové stavby Praha, Praha 10, nám. Kubánské revoluce čp. 1391/11,6/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Střediska přípravy n.p. Armabeton, Praha 4-Krč, Antala Staška 30,7/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců ministerstva staveb- 2.1.1975
nictví, Praha 2, Na poříčním právu 1,8/ Stavební bytové družstvo pracovníků národního podniku "Armabeton", Praha 2, Americká 17,9/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Konstruktiva - závod Montostav, Praha, Karlova ul. 27,10/Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Konstruktiva II, Praha 4-Podolí, U družstva Práce 798/50jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím. 2.1.1975
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 25.1. 1972 byla přija-ta změna stanov čl.1. družstva, schválená Českým svazem by-tových družstev dne 5.4.1972. 5.5.1972
Usnesení členské schůze ze dne 10.6.1968 byly přijaty sta-novy družstva dle vlád. usn. č. 277/64 typ "B". 24.7.1968
Změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních po-měrů družstva. 24.7.1968
Usnesením členské schůze ze dne 8.9.1964 byly přijaty novétypové stanovy družstva dle vlád.usn. 277/64. 11.2.1965
Ostatní změny týkají se vnitřních poměrů družstva. 11.2.1965
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstatko-vé hodnoty členského podílu. 11.2.1965 - 18.3.1982
Usnesení členské schůze ze dne 2.10.1963 byly změněny resp.doplněny články 1 odst./, 4,12,13,15,18,29,34 a 43 stanov _družstva. 2.12.1963
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.12.1963
Představenstvo družstva má 3 - 15 členů. 2.12.1963 - 18.3.1982
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 1ze dne 23.2.1960 č.j. 3698-1960. 13.4.1960
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 12.2.1960 přijatystanovy družstva. 13.4.1960
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině člen-ského podílu. 13.4.1960 - 11.2.1965
Představenstvo má sedm členů. 13.4.1960 - 2.12.1963

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Kapitál Stavební bytové družstvo Vyšehrad

zakladni jmění 1 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.1994

Sídlo Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Platnost údajů od - do
Adresa Sinkulova 354 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Sinkulova 354/83, Nusle, 140 00 Praha 4
12.9.2016
Adresa Sinkulova 83 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sinkulova 83
22.2.1977 - 12.9.2016
Adresa Boleslavova 24 , Praha 4 Nusle Česká republika
Praha 4 Nusle, Boleslavova 24
5.5.1972 - 22.2.1977
Adresa Revoluční tř. 7 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Revoluční tř. 7
13.4.1960 - 5.5.1972

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Platnost údajů od - do
správa aúdržba nemovitostí 3.8.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.8.2007
Zprostředkovatelské služby v oblasti bytového fondu. 1.2.1995
Provádění teplených a hlukových izolací. 1.2.1995
Realitní kancelář. 1.2.1995
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bezposkytování jiných než základních služeb. 18.4.1994
Výstavba rodinných domků. 1.11.1988 - 18.4.1994
Poskytování služeb v rámci volných kapacit v profesíchhlavní a přidružené stavební výroby a to jak občanům taki organizacím. 1.11.1988 - 18.4.1994
V oblasti inženýrské činnosti poskytovat služby při přípravěstaveb i jiným socialistickým organizacím. 7.3.1984 - 18.4.1994
Zabezpečovat pro podnik Výstavba hlavního města Prahy inže-nýrskou činnost pro technickou vybavenost. 7.3.1984 - 18.4.1994
Provádět zemní práce včetně dopravy materiálu a výstavbukratších přípojek vody, plynu a elektřiny jak pro ostatnísocialistické organizace, tak i pro obyvatelstvo. 7.3.1984 - 18.4.1994
V rámci volných kapacit v profesích hlavní a přidruženéstavební výroby poskytovat služby jak socialistickým organi-zacím, tak i obyvatelstvu. 7.3.1984 - 18.4.1994
Provádět projektové práce tam, kde k tomu není nutné oprav-nění k projektové činnosti, t.j. zpracování předprojektovédokumentace a některých částí prováděcích projektů. 7.3.1984 - 18.4.1994
bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou nebo by nebylo mo-žné vystavěné objekty užívat. 18.3.1982 - 18.4.1994
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje vý-stavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpe-čuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a míst-ností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené sjejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci apečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socia-listické demokracie. V souvislosti s výstavbou bytů a míst-ností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravustaveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, vý-stavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, 18.3.1982 - 18.4.1994
Provozování autodopravy prostřednictvím Pražského dopravníhostřediska. 28.2.1979 - 18.4.1994
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavě-ných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajiš-ťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užívánímbytových a nebytových zařízení spojených. 3.1.1971 - 18.3.1982
. 13.4.1960

vedení firmy Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Helena Görnerová 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Brechtova 846 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Brechtova 846/41, Háje, 149 00 Praha 4
místopředseda představenstva Jana Kafková 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Nad pískovnou 1671 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nad pískovnou 1671/40, Krč, 140 00 Praha 4
člen představenstva JUDr. Jan Frič 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Pod Hybšmankou 2818 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Pod Hybšmankou 2818/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
člen představenstva Josef Gennert 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Zálesí 1074 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Zálesí 1074/5, Braník, 142 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Petr Hanzal 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Na záhonech 1383 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Na záhonech 1383/67, Michle, 141 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Zdena Jírová 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Fričova 2502 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Fričova 2502/7a, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen představenstva Jiří Maršálek 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Krátká 2442 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Krátká 2442/9, Vinohrady, 100 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Jiří Šmíd 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Toušeňská 770 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Toušeňská 770/2, Lhotka, 142 00 Praha 4
Člen Václav Milavec 13.4.1960 - 25.5.1961
Adresa: Valentinská 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Valentinská č. 3
Člen Vilém Packer 13.4.1960 - 25.5.1961
Adresa: Na vyhlídce 14 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na vyhlídce č. 14
Člen Ludmila Hošková 13.4.1960 - 25.5.1961
Adresa: Svatoplukova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Svatoplukova č. 13
Předseda Karel Duda 13.4.1960 - 2.12.1963
Adresa: Budečská 1 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Budečská č.1
Místopředseda Jaroslav Troška 13.4.1960 - 2.12.1963
Adresa: Nábřeží B. Englse 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Nábřeží B. Englse č.6
Člen Dr. Vladimír Kočárek 13.4.1960 - 2.12.1963
Adresa: J. Švermy 560 , Slaný Česká republika
Slaný, ul. J. Švermy č.560
Člen Ing. František Tručka 25.5.1961 - 2.12.1963
Adresa: Kujbyševa 14 , Praha - Dejvice Česká republika
Praha - Dejvice, Kujbyševa č. 14
Člen Věra Michálková 25.5.1961 - 2.12.1963
Adresa: Veletržní 10 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Veletržní č.10
Člen Růžena Lehovcová 13.4.1960 - 29.1.1965
Adresa: Vl. Vančury 23 , Praha 16 Česká republika
Praha 16, Vl. Vančury č. 23
Člen Ing. Jaroslav Černohorský 25.5.1961 - 29.1.1965
Adresa: Havanská 20 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Havanská č.20
Předseda Jaroslav Troška 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Nábřeží B. Englse 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Nábřeží B. Englse č. 6
Místopředseda Eduard Antoš 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Školská 32 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Školská 32
Člen Vlasta Babická 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Budečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 37
Člen Ing. František Blažek 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Podolská 96 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 96
Člen Ing. Maxmilián Koschin 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Budečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 37
Člen Zdeněk Kupec 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Krymská 41 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krymská 41
Člen Václav Mánek 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Kremelská 1174 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kremelská 1174
Člen Dr. Jan Pich 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Rooseweltova 32 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Rooseweltova 32
Člen Jaroslav Rendl 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Sládkova 5 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Sládkova 5
Člen Ing. Lubomír Vaculka 2.12.1963 - 29.1.1965
Adresa: Kremelská 1174 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kremelská 1174
Člen Olga Juřicová 2.12.1963 - 12.1.1967
Adresa: U Sparty 12 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Sparty 12
Člen Jan Kučera 2.12.1963 - 12.1.1967
Adresa: Budečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 37
Člen Ing. Zdeněk Volec 2.12.1963 - 12.1.1967
Adresa: Londýnská 33 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 33
Předseda Ivan Šulc 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Týnská 17 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Týnská 17,
Místopředseda Milan Pěnička 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Malobřevnovská 33 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Malobřevnovská 33/904
Člen prom.práv. Vladislav Cilínek 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Boleslavova 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 18
Člen Josef Hos 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Gottwaldova 651 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Gottwaldova 651
Člen Hana Holečková 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Novákových 2 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Novákových 2
Člen Otakar Král 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: U Průhonu 4 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu 4
Člen Ivo Košař 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Elišky Krásnohorská 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Elišky Krásnohorská 3
Člen Ing. Vlastimil Myškovský 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Boleslavova 14 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 14
Člen Vladislav Víšek 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Boleslavova 24 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 24
Člen Eva Veleová 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Budečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 37
Člen Ing. Jaromír Vrána 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Štítkova 1 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štítkova 1
Člen Jaroslav Troška 29.1.1965 - 12.1.1967
Adresa: Nábřeží B. Englse 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Nábřeží B. Englse č. 6
Člen Jitka Dobrovská 12.1.1967 - 1.12.1967
Adresa: Boleslavova 28 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 28
Člen Josef Hromádka 12.1.1967 - 1.12.1967
Adresa: Sekaninova 16 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sekaninova 16
Člen Ing. František Maděrič 1.12.1967 - 4.1.1968
Adresa: Na Petřinách 17 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 17
Člen Dr. Karel Kitzberger 12.1.1967 - 5.2.1968
Adresa: Nár.obrany 2 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nár.obrany 2
Člen Ing. Věra Tišnovská 12.1.1967 - 5.2.1968
Adresa: Ostrovského 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ostrovského 3
Člen Josef Havlík 12.1.1967 - 5.2.1968
Adresa: Salmovská 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Salmovská 8
Místopředseda Ladislav Vejmelka 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: Nad stanicí 141 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad stanicí 141/4
Člen Ing. Radim Navrátil 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: Boleslavova 24 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 24
Člen Ing. Alois Vyhnálek 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: Boleslavova 24 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 24
Člen Ing. Karel Květoň 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: Boleslavova 24 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 24
Člen Jiří Mika 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: Budečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 37
Člen Jindřich Veselý 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: Nudečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Nudečská 37
Člen Věra Krejčová 12.1.1967 - 8.8.1969
Adresa: 16 , Krejčího Česká republika
Ul. Krejčího 16
Člen Jindřiška Zaoralová 1.12.1967 - 8.8.1969
Adresa: Na Zbořenci 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Zbořenci 1
Člen Ing. František Maděryč 4.1.1968 - 8.8.1969
Adresa: Na Petřinách 17 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 17
Člen Ludvík Motejzík 5.2.1968 - 8.8.1969
Adresa: Trojanova 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Trojanova 5
Člen Dr. Anna Uhlířová 5.2.1968 - 8.8.1969
Adresa: Nám. míru 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Nám. míru 8
Předseda Otto Heusler 12.1.1967 - 19.7.1972
Adresa: Herálecká 957 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Herálecká 957
Člen Ing. Koco Kocev 1.12.1967 - 19.7.1972
Adresa: Boleslavova 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 18
Člen Oldřich Kočer 1.12.1967 - 19.7.1972
Adresa: Lvovská 7 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Lvovská 7
Místopředseda Ing. František Maděryč 8.8.1969 - 19.7.1972
Adresa: Na Petřinách 17 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 17
Člen Jiří Dvořáček 8.8.1969 - 19.7.1972
Adresa: Perštýn 17 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Perštýn 17
Člen Jana Kraftová 8.8.1969 - 19.7.1972
Adresa: Novodvorská 1171 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1171
Člen František Majsárek 8.8.1969 - 19.7.1972
Adresa: Boleslavova 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 18
Člen Dr. Vladislav Cilínek 8.8.1969 - 19.7.1972
Adresa: Boleslavova 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 18
Člen František Zeman 8.8.1969 - 19.7.1972
Adresa: Bulovka 1462 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Bulovka 1462/12
Člen Josef Krofta 8.8.1969 - 1.2.1977
Adresa: Leningradská 32 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Leningradská 32
Člen Jindřich Veselý 8.8.1969 - 1.2.1977
Adresa: Budečská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Budečská 37
Člen Pavel Buřič 19.7.1972 - 1.2.1977
Adresa: Boleslavova 1525 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 1525/20
Člen Ing. Zdeněk Lerl 19.7.1972 - 1.2.1977
Adresa: Boleslavova 1525 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 1525/20
Člen Ing. Jiří Vejmelka 19.7.1972 - 1.2.1977
Adresa: U Zahradního města 2966 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Zahradního města 2966
Člen Zdeněk Krejčí 19.7.1972 - 1.2.1977
Adresa: Černokostelecká 66 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Černokostelecká 66
Člen Libuše Králová 19.7.1972 - 1.2.1977
Adresa: Rybalkova 37 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rybalkova 37
Člen Bronislav Slezáček 19.7.1972 - 1.2.1977
Adresa: Polská 19 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Polská 19
Místopředseda Stavfrantišek Boháč 19.7.1972 - 24.9.1979
Adresa: Mirošovická 14 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Mirošovická 14
Člen Dr. Karel Homér 1.2.1977 - 24.9.1979
Adresa: Pod Skalkou 2739 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Skalkou 2739
Předseda JUDr. Vladislav Cilínek 19.7.1972 - 24.9.1980
Adresa: Boleslavova 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 18
Člen Jiří Línek 19.7.1972 - 24.9.1980
Adresa: Česká republika
Řepín 31, okr. Mělník
Člen Ing. Ivan Kaitmann 1.2.1977 - 24.9.1980
Adresa: Bělehradská 36 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Bělehradská 36
Člen Dr. Josef Jurák 1.2.1977 - 24.9.1980
Adresa: Leninova 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Leninova 36
Člen Jaroslav Julák 1.2.1977 - 24.9.1980
Adresa: Střešovická 29 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Střešovická 29
Člen Zdeněk Pánek 1.2.1977 - 24.9.1980
Adresa: Nad Kajetánkou 207 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Kajetánkou 207/21
Místopředseda Dr. Karel Homér 24.9.1979 - 24.9.1980
Adresa: Pod Skalkou 2739 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Skalkou 2739
Člen Ing. Václav Malovický 24.9.1980 - 12.4.1984
Adresa: nám. Rudé armády 12 , Brno Česká republika
Brno, nám. Rudé armády 12
Člen Ing. Jiří Kos 19.7.1972 - 28.5.1985
Adresa: Sudom , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Sudom,ěřská 2/1413
Člen Ing. Václav Hamouz 24.9.1980 - 28.5.1985
Adresa: 16 , Libichovičky Česká republika
Libichovičky 16
Člen Miluše Poušková 24.9.1980 - 10.9.1985
Adresa: Česká republika
Tuklaty 89,okr.Kolín
Člen Dr. Zdeněk Svoboda 1.2.1977 - 1.11.1988
Adresa: Na baště sv. Jiří 9 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na baště sv. Jiří 9
Člen Ivan Schmid 1.2.1977 - 1.11.1988
Adresa: Hlaváčova 1151 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hlaváčova 1151
Předseda Miroslav Kubizňák 24.9.1980 - 1.11.1988
Adresa: Podolská 760 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 760/110
Místopředseda František Duchač 24.9.1980 - 1.11.1988
Adresa: Jívenská 1061 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jívenská 1061
Člen Bohuslav Pokorný 24.9.1980 - 1.11.1988
Adresa: Přemyslovská 25 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 25/2019
Člen Karel Vančura 28.5.1985 - 1.11.1988
Adresa: Na Sádce 1748 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Sádce 1748
Člen Libuše Žabková 28.5.1985 - 1.11.1988
Adresa: Martinova 142 , Líbeznice Česká republika
Líbeznice, Martinova 142
Člen Emil Kapitán 10.9.1985 - 1.11.1988
Adresa: Vikova 13 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vikova 13
Člen JUDr. Jaroslava Seidelová 19.7.1972 - 23.5.1990
Adresa: Česká republika
Police n.Metují čp.19,o.Náchod
Člen Gustav Rutte 1.2.1977 - 23.5.1990
Adresa: Údolní 1272 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Údolní 1272
Člen Ing. Jan Suchánek 1.2.1977 - 23.5.1990
Adresa: Černomořská 16 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černomořská 16
Člen Dr. Jiří Syblík 1.2.1977 - 23.5.1990
Adresa: Brigádníků 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Brigádníků 15
Místopředseda JUDr. Vladislav Cilínek 24.9.1980 - 23.5.1990
Adresa: Boleslavova 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boleslavova 18
Člen Jaromír Čejka 12.4.1984 - 23.5.1990
Adresa: Harusova 1767 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Harusova 1767
Předseda Ing. Pavel Církva 1.11.1988 - 23.5.1990
Adresa: Na polníku 2366 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na polníku 2366
Člen Miroslav Kubizňák 1.11.1988 - 23.5.1990
Adresa: Podolská 760 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 760/110
Člen JUDr. Petr Těšík 1.11.1988 - 23.5.1990
Adresa: Zelený pruh 24 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zelený pruh 24
Člen Ing. Miloš Stejskal 23.5.1990 - 18.4.1994
Adresa: K sadu 416 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, K sadu 416
Člen Jan Šťastný 23.5.1990 - 18.4.1994
Adresa: Brechtova 850 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 850
Předseda Jiří Ulrich 1.11.1988 - 1.2.1995
Adresa: Na sádce 1748 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na sádce 1748
Člen Helena Görnerová 23.5.1990 - 1.2.1995
Adresa: Brechtova 846 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 846
Člen Ing. Luboš Křenek 23.5.1990 - 1.2.1995
Adresa: Hadovitá 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hadovitá 16
Člen JUDr. Karel Homér 24.9.1980 - 11.9.1996
Adresa: Pod Skalkou 2739 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Skalkou 2739
Člen Ing. Jaroslav Hanzal 1.11.1988 - 11.9.1996
Adresa: Vzdušná 769 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vzdušná 769
Člen Jiří Zeman 1.11.1988 - 11.9.1996
Adresa: Vratislavská 386 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vratislavská 386
Místopředseda Vladimír Němec 23.5.1990 - 11.9.1996
Adresa: Brechtova 848 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 848
Člen Vladimír Chmelík 23.5.1990 - 11.9.1996
Adresa: Na vinobraní 63 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na vinobraní 63
Člen Dr. Petr Kotrbatý 23.5.1990 - 11.9.1996
Adresa: Valemtinská 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Valemtinská 9
Člen Petr Pikal 23.5.1990 - 11.9.1996
Adresa: Dobročovická 32 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dobročovická 32
Předseda Ing. Lubomír Křenek 1.2.1995 - 11.9.1996
Adresa: Hadovitá 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hadovitá 16
Člen Ing. Valérie Šestáková 1.2.1995 - 11.9.1996
Adresa: Na Petřinách 1716 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petřinách 1716
Druhý místopředseda Helena Görnerová 1.2.1995 - 11.9.1996
Adresa: Brechtova 846 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 846
člen JUDr. Michal Slivkanič 11.9.1996 - 9.11.2001
Adresa: Na sádce 1749 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na sádce 1749
člen Ing. Vladimír Němec 11.9.1996 - 9.11.2001
Zánik členství 8.12.1998
Adresa: Brechtova 848 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 848
I. místopředseda Helena Görnerová 11.9.1996 - 6.6.2006
Zánik funkce 24.11.2005
Adresa: Brechtova 846 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 846
předseda Ing. Karel Körber 11.9.1996 - 6.6.2006
Zánik členství 24.11.2005
Zánik funkce 24.11.2005
Adresa: Vzdušná 774 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vzdušná 774
II.místopředseda Ing. Petr Hanzal 11.9.1996 - 6.6.2006
Zánik členství 24.11.2005
Zánik funkce 24.11.2005
Adresa: Na Záhonech 67 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Záhonech 67
člen Ing. František Šnajberk 11.9.1996 - 6.6.2006
Zánik členství 24.11.2005
Zánik funkce 24.11.2005
Adresa: Hadovitá 18 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hadovitá 18
člen Eva Říhová 11.9.1996 - 6.6.2006
Zánik členství 24.11.2005
Zánik funkce 24.11.2005
Adresa: Radimovická 1771 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Radimovická 1771
člen Jana Kafková 9.11.2001 - 6.6.2006
Vznik členství 15.11.2000
Zánik funkce 24.11.2005
Adresa: Nad pískovnou 1671 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 1671/40
člen Jana Kafková 6.6.2006 - 19.6.2006
Vznik funkce 24.11.2005
Adresa: Nad pískovnou 1671 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 1671/40
člen představenstva Jiří Maršálek 6.6.2006 - 3.8.2007
Vznik členství 24.11.2005
Vznik funkce 24.11.2005
Adresa: Krátká 2442 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Krátká 2442, PSČ 14000
Člen JUDr. Jan Frič 1.2.1995 - 25.1.2011
Vznik členství 28.4.1993
Zánik členství 26.10.1995
Adresa: Pod Hybšmankou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou 3
člen Ing. Jiří Šmíd 11.9.1996 - 25.1.2011
Vznik členství 26.10.1995
Zánik členství 26.10.2000
Adresa: Toušeňská 770 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Toušeňská 770
člen Ing. Zdena Jírová 11.9.1996 - 25.1.2011
Vznik členství 26.10.1995
Zánik členství 26.10.2000
Adresa: Fričova 2502 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Fričova 2502
člen Josef Gennert 11.9.1996 - 25.1.2011
Vznik členství 26.10.1995
Zánik členství 26.10.2000
Adresa: Novodvorská 1047 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1047
předseda představenstva Helena Görnerová 6.6.2006 - 25.1.2011
Vznik funkce 24.11.2005
Zánik funkce 9.11.2010
Adresa: Brechtova 846 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 846
místopředseda představenstva Jana Kafková 19.6.2006 - 25.1.2011
Vznik funkce 24.11.2005
Zánik funkce 9.11.2010
Adresa: Nad pískovnou 1671 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 1671/40
člen představenstva Jiří Maršálek 3.8.2007 - 25.1.2011
Vznik členství 24.11.2005
Zánik členství 9.11.2010
Vznik funkce 24.11.2005
Zánik funkce 9.11.2010
Adresa: Krátká 2442 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krátká 2442, PSČ 10000
člen představenstva JUDr. Jan Frič 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 26.10.1995
Zánik členství 26.10.2000
Adresa: Pod Hybšmankou 0 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou /3
člen představenstva Ing. Jiří Šmíd 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 15.11.2000
Zánik členství 24.11.2005
Adresa: Toušeňská 770 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Toušeňská 770
člen představenstva Ing. Zdena Jírová 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 15.11.2000
Zánik členství 24.11.2005
Adresa: Fričova 2502 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Fričova 2502
člen představenstva Josef Gennert 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 15.11.2000
Zánik členství 24.11.2005
Adresa: Novodvorská 1047 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1047
člen představenstva JUDr. Jan Frič 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 15.11.2000
Zánik členství 24.11.2005
Adresa: Pod Hybšmankou 0 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou /3
člen představenstva Ing. Jiří Šmíd 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 24.11.2005
Zánik členství 9.11.2010
Adresa: Toušeňská 770 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Toušeňská 770
člen představenstva Ing. Zdena Jírová 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 24.11.2005
Zánik členství 9.11.2010
Adresa: Fričova 2502 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Fričova 2502
člen představenstva Josef Gennert 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 24.11.2005
Zánik členství 9.11.2010
Adresa: Novodvorská 1047 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1047
člen představenstva JUDr. Jan Frič 25.1.2011 - 25.1.2011
Vznik členství 24.11.2005
Zánik členství 9.11.2010
Adresa: Pod Hybšmankou 0 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou /3
místopředseda představenstva Jana Kafková 25.1.2011 - 2.10.2015
Vznik členství 9.11.2010
Vznik funkce 9.11.2010
Adresa: Nad Pískovnou 1671 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Pískovnou 1671/40, PSČ 14000
předseda představenstva Helena Görnerová 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Vznik funkce 9.11.2010
Zánik funkce 9.11.2015
Adresa: Brechtova 846 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 846, PSČ 14900
člen představenstva JUDr. Jan Frič 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Pod Hybšmankou 0 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou /3, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Jiří Šmíd 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Toušeňská 770 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Toušeňská 770, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Zdena Jírová 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Fričova 2502 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Fričova 2502, PSČ 12000
člen představenstva Jiří Maršálek 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Krátká 2442 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krátká 2442, PSČ 10000
člen představenstva Josef Gennert 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Novodvorská 1047 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1047, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Petr Hanzal 25.1.2011 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Na Záhonech 1383 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Záhonech 1383, PSČ 14100
místopředseda představenstva Jana Kafková 2.10.2015 - 30.1.2016
Vznik členství 9.11.2010
Zánik členství 9.11.2015
Vznik funkce 9.11.2010
Zánik funkce 9.11.2015
Adresa: Nad pískovnou 1671 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nad pískovnou 1671/40, Krč, 140 00 Praha 4
předseda představenstva Helena Görnerová 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Brechtova 846 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Brechtova 846/41, Háje, 149 00 Praha 4
místopředseda představenstva Jana Kafková 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Nad pískovnou 1671 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nad pískovnou 1671/40, Krč, 140 00 Praha 4
člen představenstva JUDr. Jan Frič 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Pod Hybšmankou 2818 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Pod Hybšmankou 2818/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
člen představenstva Josef Gennert 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Zálesí 1074 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Zálesí 1074/5, Braník, 142 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Petr Hanzal 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Na záhonech 1383 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Na záhonech 1383/67, Michle, 141 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Zdena Jírová 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Fričova 2502 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Fričova 2502/7a, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen představenstva Jiří Maršálek 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Krátká 2442 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Krátká 2442/9, Vinohrady, 100 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Jiří Šmíd 30.1.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 10.11.2015
Adresa: Toušeňská 770 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Toušeňská 770/2, Lhotka, 142 00 Praha 4

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 108/SL 36 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 20.10.2015 8.1.2016 11.2.2016 4
DrXCVIII 108/SL 35 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 20.10.2015 8.1.2016 11.2.2016 6
DrXCVIII 108/SL 34 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 20.10.2015 30.10.2015 3.11.2015 6
DrXCVIII 108/SL 33 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 12.8.2015 13.8.2015 8
DrXCVIII 108/SL 32 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 9.6.2015 12.8.2015 13.8.2015 10
DrXCVIII 108/SL 30 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 10.6.2014 27.6.2014 8
DrXCVIII 108/SL 29 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 22.8.2013 16.9.2013 4
DrXCVIII 108/SL 28 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 22.8.2013 16.9.2013 6
DrXCVIII 108/SL 27 ostatní usnesení ze schromáždění delegatu Městský soud v Praze 11.6.2013 22.8.2013 16.9.2013 2
DrXCVIII 108/SL 26 ostatní -usnesení ze shromáždění Městský soud v Praze 7.6.2011 11.12.2012 14.12.2012 1
DrXCVIII 108/SL 25 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.12.2012 14.12.2012 8
DrXCVIII 108/SL 24 ostatní usnesení shromáždění BD o VH Městský soud v Praze 12.3.2012 11.12.2012 14.12.2012 1
DrXCVIII 108/SL 23 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.12.2012 10.12.2012 8
DrXCVIII 108/SL 22 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.9.2012 25.9.2012 8
DrXCVIII 108/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.11.2010 3.2.2011 8
DrXCVIII 108/SL 20 ostatní zápis ze shromáž. Městský soud v Praze 9.11.2010 3.2.2011 7
DrXCVIII 108/SL 19 ostatní zápis ze schůze č.10 Městský soud v Praze 9.11.2010 3.2.2011 2
DrXCVIII 108/SL 18 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.11.2010 8.11.2010 9
DrXCVIII 108/SL 17 ostatní -návrh usnesení ze shrom. Městský soud v Praze 1.6.2010 1.9.2010 6.9.2010 1
DrXCVIII 108/SL 16 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 6.9.2010 8
DrXCVIII 108/SL 15 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.8.2010 30.8.2010 9
DrXCVIII 108/SL 14 ostatní usnesení z VH + VH 26.6.2007 Městský soud v Praze 11.6.2006 27.8.2010 30.8.2010 2
DrXCVIII 108/SL 13 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2010 30.8.2010 8
DrXCVIII 108/SL 12 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 27.8.2010 30.8.2010 8
DrXCVIII 108/SL 11 notářský zápis NZ 374/2005 Městský soud v Praze 24.11.2005 21.8.2007 23.8.2007 5
DrXCVIII 108/SL 10 notářský zápis NZ 374/2005 Městský soud v Praze 24.11.2005 15.8.2007 21.8.2007 5
DrXCVIII 108/SL 9 ostatní -záp.ze shrom.deleg. Městský soud v Praze 15.11.2000 19.6.2006 8.8.2006 0
DrXCVIII 108/SL 8 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 28.2.2006 19.6.2006 8.8.2006 0
DrXCVIII 108/SL 7 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2006 13.7.2006 0
DrXCVIII 108/SL 6 ostatní záp. ze shrom. delegátů Městský soud v Praze 16.6.2005 13.7.2006 13.7.2006 0
DrXCVIII 108/SL 5 notářský zápis NZ 374/2005 Městský soud v Praze 24.11.2005 15.3.2006 0
DrXCVIII 108/SL 4 účetní závěrka r. 2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 16.9.2004 20.9.2004 0
DrXCVIII 108/SL 3 účetní závěrka r.2001-2002+usnesení Městský soud v Praze 21.7.2003 29.7.2003 0
DrXCVIII 108/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 427/2001 Městský soud v Praze 23.11.2001 30.1.2001 6.3.2002 46
DrXCVIII 108/SL 1 stanovy společnosti +zápis ze shromáž.delegátů Městský soud v Praze 22.11.2001 30.1.2001 6.3.2002 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vyšehrad

IČO (identifikační číslo) 00032875
Jméno Stavební bytové družstvo Vyšehrad
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Živnost č. 1 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sinkulova 354/83, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003686664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní kancelář

  • Zprostředkovatelské služby v oblasti bytového fondu

  • Inženýrská činnost ve stavebnictví

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sinkulova 354/83, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003686664
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Inženýrská činnost ve stavebnictví

Zahájení provozování 30.12.1992

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2007

Živnost č. 4 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 26.3.1997

Živnost č. 6 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových ádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 26.3.1997

Živnost č. 7 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 26.3.1997

Živnost č. 8 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 26.3.1997

Živnost č. 9 Zprostředkovatelské služby v oblasti bytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 26.3.1997

Živnost č. 12 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Člen statutárního orgánu Josef Gennert
Člen statutárního orgánu JUDr. Jan Frič
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Šmíd
Člen statutárního orgánu Helena Görnerová
Člen statutárního orgánu Ing. Zdena JÍROVÁ
Člen statutárního orgánu Jana Kafková
Člen statutárního orgánu Jiří MARŠÁLEK
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hanzal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vyšehrad

IČO: 00032875
Firma: Stavební bytové družstvo Vyšehrad
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1974

Sídlo Stavební bytové družstvo Vyšehrad

Sídlo: Sinkulova 354/83, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní stavební instalace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image