Firma Stavební bytové družstvo Vsetín IČO 00089460


Stavební bytové družstvo Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Vsetín (00089460) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 1980 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Vsetín má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vsetín na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vsetín na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vsetín na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 391
IČO (identifikační číslo osoby) 00089460
Jméno Stavební bytové družstvo Vsetín
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.1.1980
R u č e n í: Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva seuhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů:a/ ze základního fondu družstva nebob/ tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílempodle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkovéhodnoty členských podílů aneboc/ kombinací výše uvedených způsobů.Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou vroční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku v němžztráta vznikla, nesplatili členský podíl, do výše základníhočlenského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnotyčlenských podílů, nejméně však částkou Kčs 3.000,-. Člen jepovinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit dokonce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit. 10.7.1991 - 2.2.1995
R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhraduschodku a hospodaření střediska bytového hospodářství, v němžužívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtěstanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatníhohospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 15.2.1989 - 10.7.1991
Z ř í z e n í: Stavební bytové družstvo Vsetín vzniklo v souladus § 89 hosp. zákoníku sloučením:a/ Stavebního bytového družstva Zbrojovka Vsetín,b/ Stavebního bytového družstva MEZ Vsetín,na ustavujícím shromáždění delegátů družstev, konaném dne4.12.1979 přijetím stanov SBD typu B, ve znění vzorových stanov,schválených usnesením vlády ČSR čís. 47 z roku 1975 za souhlasuČeského svazu bytových družstev v Ostravě ze dne 20.11.1979.Dnem sloučení přechází veškerý majetek, práva a závazkysloučených družstev bez likvidace na toto družstvo. 18.1.1980 - 2.2.1995
R u č e n í: Za vykázaný schodek z ostatního hospodařenídružstva ručí členové družstva, kterým dosud nebyl přidělendružstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, jen do výšezákladních členských vkladů: ostatní členové ručí do výšezůstatkové hodnoty členských podílů. Člen je povinen zrozvrženého schodku na něj připadajícího uhradit v jednom rocenejvýše částku, rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 18.1.1980 - 15.2.1989

Kapitál Stavební bytové družstvo Vsetín

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.1995

Sídlo Stavební bytové družstvo Vsetín

Platnost údajů od - do
Adresa Štěpánská 967 , 755 01 Vsetín Česká republika
Štěpánská 967, 755 01 Vsetín
7.8.2014
Adresa Štěpánská 967 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Štěpánská 967
2.2.1995 - 7.8.2014
Adresa Vsetín Česká republika
Vsetín
18.1.1980 - 2.2.1995

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Vsetín

Platnost údajů od - do
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), nasprávě a provozu bytů a ostatním majetku družstva. 9.8.2000
Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívajícípředevším v:-organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavbybytů, rodinných domků a nebytových prostor- provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací arekonstrukcí bytových a nebytových objektů- zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostorů- přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor auzavírání příslušných smluv 9.8.2000
Činnost za účelem podnikání, spočívající především v:-provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizacía rekonstrukcí bytů a nebytových prostor popř. bytových anebytových objektů ve vlastnictví jiných osob-zabezpečování prodeje stavebních hmot a materiálu provýstavbu, údržbu a opravy bytového a nebytového fondu- zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor ve vlastnictví jiných osob 9.8.2000
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení aostatního majetku družstva. Předmětem činnosti družstva jepředevším organizování přípravy a provádění výstavby, provozbytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených sbydlením. 10.7.1991 - 9.8.2000
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména:a/ zabezpečuje práce spojené s přípravou výstavby bytovéhofondu, nebytových objektů, technické a občanské vybavenosti a veprospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů ato:- přípravnou a projektovou činnost- výkupy a převody pozemků- investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 10.7.1991 - 9.8.2000
b/ zabezpečuje výstavbu včetně modernizace bytového fondu,výstavbu nebytových objektů, objektů technické a občanskévybavenosti 10.7.1991 - 9.8.2000
c/ zabezpečuje údržbu, opravy a obnovu na bytovém i nebytovémfondu, technické a občanské vybavenosti 10.7.1991 - 9.8.2000
d/ zabezpečuje služby spojené s bydlením svých členů i občanům aorganizacím 10.7.1991 - 9.8.2000
e/ zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují správu aprovoz bytového a nebytového fondu, jako např. pronájemnebytových prostor, provoz prádelen, administrativní práce,služby výpočetní a rozmnožovací techniky 10.7.1991 - 9.8.2000
f/ zabezpečuje prodej stavebních hmot a materiálů, materiálů avýrobků pro výstavbu, údržbu a opravy bytového a nebytovéhofondu, doplňků a výrobků zlepšujících životní prostředí 10.7.1991 - 9.8.2000
g/ zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují výstavbu,údržbu a provoz, např. autodoprava, výkony spojů a mechanizace,včetně jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizí,materiálně technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství. 10.7.1991 - 9.8.2000
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 15.2.1989 - 10.7.1991
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení,b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobníhovlastnictví,c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor,d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům,e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím,f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených sbydlením,g/ činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstvajako např.:dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce, služby výpočetní techniky apod.,h/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje oprohlubování společenské funkce družstva a socialistickédemokracie,i/ práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstva a občanů a to:- přípravnou a projektovou činnost- investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci,j/ výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prosrředí,k/ údržbu, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu,l/ výrobu materiálů stavebních dílů, zařízení a výrobkůpotřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k modernizacistaršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojenýchs bydlením,m/ prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou,n/ činnosti a služby. které zajišťují výstavbu a údržbu /např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství/. 15.2.1989 - 10.7.1991
Činnost družstva pro jiné socialistické organizace a občany:1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstev a občanů, a to:a) přípravnou a projektovou činnostb) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 29.3.1985 - 15.2.1989
2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs. 29.3.1985 - 15.2.1989
3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 29.3.1985 - 15.2.1989
4. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou. 29.3.1985 - 15.2.1989
5. Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství). 29.3.1985 - 15.2.1989
6. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva(jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce apod.). 29.3.1985 - 15.2.1989
Tyto činnosti družstvo vykonává jako jinou činnost zapředpokladu:- zajištění vlastních úkolů a plnění poslání družstva,- přednostního směrování jiné činnosti pro ostatní organizacebytového družstevnictví, jejich členy, národní výbory a veprospěch služeb obyvatelstvu- že nepoužijí k provedení těchto prací úzkoprofilovéhomateriálu z bilancí ČSBD. 29.3.1985 - 15.2.1989
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních akulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovatsocialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 18.1.1980 - 15.2.1989
2/ Ke splnění svých úkolů družstvoa/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbudružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení /např.garáží/,b/ přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící kbydlení,c/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů /místnostínesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejichužíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbudružstevního majetku,d/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek,e/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/spojeno,f/ organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečuje oprohlubování společenské funkce družstva a socialistickédemokracie,g/ za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev můžeprovádět i jiné práce, související s výstavbou družstevních bytů/místnosti nesloužící k bydlení/, bez nichž by se nemohlozapočít s výstavbou družstevních bytů /místnosti nesloužící kbydlení/ nebo by nebylo možné je užívat. 18.1.1980 - 15.2.1989

vedení firmy Stavební bytové družstvo Vsetín

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vsetín

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Paed.Dr. Antonín Bařák 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 77 , 755 01 Vsetín Česká republika
Bratří Hlaviců 77, 755 01 Vsetín
místopředseda představenstva Pavel Slováček 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: MUDr. Františka Sovy 62 , 755 01 Vsetín Česká republika
MUDr. Františka Sovy 62, 755 01 Vsetín
člen představenstva Ing. Marian Anděl 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Jasenická 1797 , 755 01 Vsetín Česká republika
Jasenická 1797, 755 01 Vsetín
člen představenstva Ivan Kovář 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Těšíkov 1489 , 755 01 Vsetín Česká republika
Těšíkov 1489, 755 01 Vsetín
člen představenstva Otto Walter 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , 755 01 Vsetín Česká republika
Bratří Hlaviců 72, 755 01 Vsetín
člen představenstva Ing. Josef Trčálek 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Na Kopečku 17 , 755 01 Vsetín Česká republika
Na Kopečku 17, 755 01 Vsetín
člen představenstva Petra Mizerová 7.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Josefa Holiše 595 , 756 54 Zubří Česká republika
Josefa Holiše 595, 756 54 Zubří
člen František Čech 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1814
člen Jiří Hrbek 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Luh 1811 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Luh 1811
člen Karel Jančálek 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: 397 , Jablůnka Česká republika
Jablůnka 397
člen Ludmila Krňová 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Luh 1796 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Luh 1796
člen František Zavadil 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Hrbová 1566 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Hrbová 1566
člen Jana Malá 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Štěpánská 1888 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Štěpánská 1888
člen Miloslav Chovanec 18.1.1980 - 6.6.1988
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín Česká republika
Vsetín, ul. 4. května 1220
člen Josef Trtík 18.1.1980 - 6.6.1988
Adresa: Luh 1781 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Luh 1781
člen Miroslav Axman 18.1.1980 - 6.6.1988
Adresa: Ohrada 1600 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Ohrada 1600
člen Jana Malá 29.3.1985 - 6.6.1988
Adresa: 76 , Vsetín - Sychrov Česká republika
Vsetín - Sychrov 76
člen Milena Londová 29.3.1985 - 6.6.1988
Adresa: 68 , Vsetín - Sychrov Česká republika
Vsetín - Sychrov 68
místopředseda Ludvík Pečenka 18.1.1980 - 10.7.1991
Adresa: Luh 1785 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Luh 1785
člen Jan Černín 18.1.1980 - 10.7.1991
Adresa: Hrbová 1560 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Hrbová 1560
člen Eva Joštová 18.1.1980 - 10.7.1991
Adresa: Ohrada 1870 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Ohrada 1870
člen Prof. Mojmír Zetek 29.3.1985 - 10.7.1991
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1814
člen Ing. Jaroslav Janáč 29.3.1985 - 10.7.1991
Adresa: 400 , Vsetín - Hrbová Česká republika
Vsetín - Hrbová 400
člen Miroslav Axman 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Smetanova 1061 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Smetanova 1061
člen JUDr. Lubomír Gajdůšek 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Sychrov 65 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Sychrov 65
člen Věra Maňáková 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Nad zámkem 24 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Nad zámkem 24
člen Ing. Zdeněk Pagáč 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Ohrada 1868 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Ohrada 1868
předseda Peter Hausknotz 18.1.1980 - 2.2.1995
Adresa: Štěpánská 1888 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Štěpánská 1888
člen Ing. Jiří Doležal 10.7.1991 - 2.2.1995
Adresa: Příčná 1890 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Příčná 1890
člen Ing. Dalibor Moravanský 10.7.1991 - 2.2.1995
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Těšíkov 1172
člen Ing. František Novotný 10.7.1991 - 2.2.1995
Adresa: Štěpánská 1885 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Štěpánská 1885
člen Josef Řezanina 10.7.1991 - 10.1.1996
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Družstevní 1765
člen Josef Škrobák 10.7.1991 - 10.1.1996
Adresa: 594 , Valašská Bystřice Česká republika
Valašská Bystřice 594
člen představenstva Eliška Smilková 2.2.1995 - 20.4.1998
Adresa: Radniční 23 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Radniční 23
člen Věra Kubišová 10.7.1991 - 16.9.1999
Adresa: Štěpánská 1823 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Štěpánská 1823
člen představenstva Milan Kolář 10.1.1996 - 16.9.1999
Adresa: 226 , Horní Lideč Česká republika
Horní Lideč 226
místopředseda Ing. Jaroslav Janáč 10.7.1991 - 9.8.2000
Adresa: 400 , Vsetín - Hrbová Česká republika
Vsetín - Hrbová 400
člen představenstva Josef Řezanina 20.4.1998 - 9.8.2000
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Družstevní 1765
člen Jana Krejčí 6.6.1988 - 12.2.2003
Adresa: nám. Osvobození 1321 , Vsetín Česká republika
Vsetín, nám. Osvobození 1321
člen Václav Hevyjánek 10.7.1991 - 12.2.2003
Adresa: Sychrov 72 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Sychrov 72
člen Petr Orság 10.7.1991 - 12.2.2003
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1816
předseda představenstva Jaroslav Lysík 2.2.1995 - 12.2.2003
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1816
člen představenstva Václav Obdržálek 2.2.1995 - 12.2.2003
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín Česká republika
Vsetín, 4. května 1220
člen představenstva Jaroslav Sousedík 2.2.1995 - 12.2.2003
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Těšíkov 1172
člen představenstva Ing. Josef Merhaut 10.1.1996 - 12.2.2003
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1814
člen představenstva Paed.Dr. Antonín Bařák 16.9.1999 - 12.2.2003
Adresa: Sychrov 77 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Sychrov 77
místopředseda představenstva Josef Řezanina 9.8.2000 - 12.2.2003
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Družstevní 1765
člen představenstva Jana Krejčí 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: nám. Svobody 1321 , Vsetín Česká republika
Vsetín, nám. Svobody 1321
člen představenstva Václav Hevyjánek 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Sychrov 72 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Sychrov 72
člen představenstva Petr Orság 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1816
člen představenstva Jaroslav Sousedík 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Těšíkov 1172
člen představenstva Josef Řezanina 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Družstevní 1765
člen představenstva Ing. Miloš Hering 9.8.2000 - 19.2.2005
Vznik členství 8.6.2000
Adresa: Luh 1798 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Luh 1798
místopředseda představenstva Jaroslav Lysík 12.2.2003 - 19.2.2005
Vznik členství 1.6.1999
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 4.1.2005
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1816
člen představenstva Václav Obdržálek 12.2.2003 - 11.11.2009
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín Česká republika
Vsetín, 4. května 1220
člen představenstva Ing. Josef Merhaut 12.2.2003 - 11.11.2009
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1814
člen představenstva Zdeňka Hevyjánková 15.9.2004 - 11.11.2009
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Bří Hlaviců 72 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Bří Hlaviců 72
člen představenstva Marie Fojtová 15.9.2004 - 11.11.2009
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Luh 1808 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Luh 1808
člen představenstva Irena Horešovská 15.9.2004 - 11.11.2009
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Stará cesta 1787 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Stará cesta 1787
člen představenstva Jaroslav Lysík 19.2.2005 - 11.11.2009
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1816
člen představenstva Mgr. Alena Kumbárová 15.9.2004 - 5.8.2010
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 4.1.2010
Adresa: Dukelská 1818 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Dukelská 1818
člen představenstva Pavel Slováček 16.9.1999 - 24.7.2012
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 3.6.2014
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: MUDr.Fr. Sovy 62 , Vsetín Česká republika
Vsetín, MUDr.Fr. Sovy 62
místopředseda představenstva Ing. Miloš Hering 19.2.2005 - 24.7.2012
Vznik členství 8.6.2000
Zánik členství 23.5.2012
Vznik funkce 4.1.2005
Zánik funkce 23.5.2012
Adresa: 1798 , Vsetín - Luh Česká republika
Vsetín - Luh 1798
člen představenstva Otto Walter 26.11.2009 - 11.10.2013
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Bratří Hlaviců 72, PSČ 75501
předseda představenstva Paed.Dr. Antonín Bařák 12.2.2003 - 7.8.2014
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Sychrov 77 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Sychrov 77
člen představenstva Alois Primes 15.9.2004 - 7.8.2014
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Sychrov 57 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Sychrov 57
člen představenstva Jiří Absolon 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: 756 24 Bystřička 277 Česká republika
Bystřička 277, PSČ 75624
člen představenstva Ing. Marian Anděl 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Jasenická 1797 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Jasenická 1797, PSČ 75501
člen představenstva Ivan Kovář 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Těšíkov 1489 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Těšíkov 1489, PSČ 75501
člen představenstva Ing. Jaroslav Riedl 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 105 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Bratří Hlaviců 105, PSČ 75501
člen představenstva Šárka Vaculíková 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 145 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Bratří Hlaviců 145, PSČ 75501
člen představenstva Jaroslav Lysík 5.8.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Jiráskova 1816 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Jiráskova 1816, PSČ 75501
místopředseda představenstva Pavel Slováček 24.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 10.7.2012
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: MUDr.Fr. Sovy 62 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, MUDr.Fr. Sovy 62, PSČ 75501
člen představenstva Jaroslav Kandel 8.7.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Stará Cesta 1781 , 755 01 Vsetín Česká republika
Stará Cesta 1781, 755 01 Vsetín
člen představenstva Otto Walter 11.10.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , 755 01 Vsetín Česká republika
Bratří Hlaviců 72, 755 01 Vsetín

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Vsetín

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 391/SL 23 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.6.2015 16.6.2015 41
DrXXII 391/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 33
DrXXII 391/SL 20 ostatní Stanovisko kontrolní komise k návrhu na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 26.5.2014 25.6.2014 13.8.2014 1
DrXXII 391/SL 19 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 78
DrXXII 391/SL 18 ostatní návrh na rozdělení zisku r.2013 Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 1
DrXXII 391/SL 17 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.6.2013 17.6.2013 80
DrXXII 391/SL 16 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 24.8.2012 74
DrXXII 391/SL 15 výroční zpráva r. 2010 vč.úč.záv.,příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 7.6.2011 8.6.2011 68
DrXXII 391/SL 14 výroční zpráva r. 2009 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 15.6.2010 16.6.2010 65
DrXXII 391/SL 13 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 14.4.2009 29.6.2009 8.7.2009 60
DrXXII 391/SL 12 výroční zpráva r. 2007vč. úč.záv,zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 4.7.2008 63
DrXXII 391/SL 11 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,audit Krajský soud v Ostravě 26.7.2007 26.7.2007 59
DrXXII 391/SL 9 ostatní zápis ze shrom delegátů Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 3.8.2006 21.8.2006 37
DrXXII 391/SL 10 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 3.8.2006 21.8.2006 63
DrXXII 391/SL 8 ostatní shrom.del.vč. úč.z.r.2004 Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 28.6.2005 145
DrXXII 391/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.5.2004 17.9.2004 2
DrXXII 391/SL 6 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 28.5.2003 2.6.2003 27
DrXXII 391/SL 5 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 20.2.2003 25.2.2003 28
DrXXII 391/SL 1 ostatní -zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 4.6.2002 20.2.2003 25.2.2003 98
DrXXII 391/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 3.7.2001 36
DrXXII 391/SL 3 notářský zápis NZ 67/2001 Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 27.6.2001 3.7.2001 11
DrXXII 391/SL 2 notářský zápis NZ 66/2001 Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 27.6.2001 3.7.2001 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

IČO (identifikační číslo) 00089460
Jméno Stavební bytové družstvo Vsetín
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 2.12.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 7

Sídlo Stavební bytové družstvo Vsetín

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Vsetín

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Úklidové práce

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Úklidové práce

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanova 1101, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648155
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.8.1999

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.1997

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.1997

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1999

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanova 1101, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648155
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.1999

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2002

Živnost č. 8 Úklidové služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků Mazání a dozor výtahů.

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 16.6.2003

Živnost č. 10 Malíř, natěrač

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 11 Opravy a montáž nosných jeřábů a jeřábových drah Mazání a dozor výtahů, mimo činnosti uvedené v př. 1,2 a 3 zákona číslo 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 12 Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, opravy a montáž měřidel montáž vodoměrů na teplou a studenou vodu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek pro stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 19.4.1997

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zřizování,montáž,údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 18 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1999
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 19 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vsetín

Člen statutárního orgánu Otto Walter
Člen statutárního orgánu Ing. Marian Anděl
Člen statutárního orgánu Ivan Kovář
Člen statutárního orgánu PaedDr. Antonín Bařák
Člen statutárního orgánu Pavel Slováček
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Trčálek
Člen statutárního orgánu Petra Mizerová

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

IČO (identifikační číslo) 00089460
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00089460
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Vsetín
Sídlo Štěpánská 967 VSETÍN 755 01 VSETÍN 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Vsetíně, Smetanova 1110, VSETÍN, tel.: 571 495 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
6745870227/0100 2.4.2013
1511507/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00089460
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Vsetín
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 4q6sne3
tracking image