Firma Stavební bytové družstvo Vsetín IČO 00089460


Stavební bytové družstvo Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Vsetín (00089460) je Družstvo. Sídlí na adrese Štěpánská 967, Vsetín 755 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 1980 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Vsetín má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vsetín na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vsetín na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 391
IČO (identifikační číslo osoby) 00089460
Jméno Stavební bytové družstvo Vsetín
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.1.1980
R u č e n í: Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů: a/ ze základního fondu družstva nebo b/ tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkové hodnoty členských podílů anebo c/ kombinací výše uvedených způsobů. Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl, do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3.000,-. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 10.7.1991 - 2.2.1995
R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku a hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 15.2.1989 - 10.7.1991
R u č e n í: Za vykázaný schodek z ostatního hospodaření družstva ručí členové družstva, kterým dosud nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, jen do výše základních členských vkladů: ostatní členové ručí do výše zůstatkové hodnoty členských podílů. Člen je povinen z rozvrženého schodku na něj připadajícího uhradit v jednom roce nejvýše částku, rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 18.1.1980 - 15.2.1989
Z ř í z e n í: Stavební bytové družstvo Vsetín vzniklo v souladu s § 89 hosp. zákoníku sloučením: a/ Stavebního bytového družstva Zbrojovka Vsetín, b/ Stavebního bytového družstva MEZ Vsetín, na ustavujícím shromáždění delegátů družstev, konaném dne 4.12.1979 přijetím stanov SBD typu B, ve znění vzorových stanov, schválených usnesením vlády ČSR čís. 47 z roku 1975 za souhlasu Českého svazu bytových družstev v Ostravě ze dne 20.11.1979. Dnem sloučení přechází veškerý majetek, práva a závazky sloučených družstev bez likvidace na toto družstvo. 18.1.1980 - 2.2.1995

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

Sídlo Stavební bytové družstvo Vsetín

Platnost údajů od - do
Adresa Štěpánská 967 , Vsetín 755 01 7.8.2014
Adresa Štěpánská 967 , Vsetín 755 01 2.2.1995 - 7.8.2014
Adresa Vsetín Česká republika
18.1.1980 - 2.2.1995

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Vsetín

Platnost údajů od - do
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), na správě a provozu bytů a ostatním majetku družstva. 9.8.2000
Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: -organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor - provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů - přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv 9.8.2000
Činnost za účelem podnikání, spočívající především v: -provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob -zabezpečování prodeje stavebních hmot a materiálu pro výstavbu, údržbu a opravy bytového a nebytového fondu - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob 9.8.2000
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 10.7.1991 - 9.8.2000
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: a/ zabezpečuje práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, nebytových objektů, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů a to: - přípravnou a projektovou činnost - výkupy a převody pozemků - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 10.7.1991 - 9.8.2000
b/ zabezpečuje výstavbu včetně modernizace bytového fondu, výstavbu nebytových objektů, objektů technické a občanské vybavenosti 10.7.1991 - 9.8.2000
c/ zabezpečuje údržbu, opravy a obnovu na bytovém i nebytovém fondu, technické a občanské vybavenosti 10.7.1991 - 9.8.2000
d/ zabezpečuje služby spojené s bydlením svých členů i občanům a organizacím 10.7.1991 - 9.8.2000
e/ zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují správu a provoz bytového a nebytového fondu, jako např. pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, administrativní práce, služby výpočetní a rozmnožovací techniky 10.7.1991 - 9.8.2000
f/ zabezpečuje prodej stavebních hmot a materiálů, materiálů a výrobků pro výstavbu, údržbu a opravy bytového a nebytového fondu, doplňků a výrobků zlepšujících životní prostředí 10.7.1991 - 9.8.2000
g/ zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují výstavbu, údržbu a provoz, např. autodoprava, výkony spojů a mechanizace, včetně jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizí, materiálně technické zásobování a výkony skladového hospodářství. 10.7.1991 - 9.8.2000
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 15.2.1989 - 10.7.1991
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, g/ činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva jako např.: dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce, služby výpočetní techniky apod., h/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, i/ práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů a to: - přípravnou a projektovou činnost - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci, j/ výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prosrředí, k/ údržbu, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu, l/ výrobu materiálů stavebních dílů, zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k modernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb a činností spojených s bydlením, m/ prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou, n/ činnosti a služby. které zajišťují výstavbu a údržbu /např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství/. 15.2.1989 - 10.7.1991
Činnost družstva pro jiné socialistické organizace a občany: 1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 29.3.1985 - 15.2.1989
2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs. 29.3.1985 - 15.2.1989
3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 29.3.1985 - 15.2.1989
4. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 29.3.1985 - 15.2.1989
5. Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství). 29.3.1985 - 15.2.1989
6. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod.). 29.3.1985 - 15.2.1989
Tyto činnosti družstvo vykonává jako jinou činnost za předpokladu: - zajištění vlastních úkolů a plnění poslání družstva, - přednostního směrování jiné činnosti pro ostatní organizace bytového družstevnictví, jejich členy, národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstvu - že nepoužijí k provedení těchto prací úzkoprofilového materiálu z bilancí ČSBD. 29.3.1985 - 15.2.1989
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 18.1.1980 - 15.2.1989
2/ Ke splnění svých úkolů družstvo a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení /např. garáží/, b/ přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení, c/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, e/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno, f/ organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g/ za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce, související s výstavbou družstevních bytů /místnosti nesloužící k bydlení/, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů /místnosti nesloužící k bydlení/ nebo by nebylo možné je užívat. 18.1.1980 - 15.2.1989

vedení firmy Stavební bytové družstvo Vsetín

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vsetín

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. 24.9.2003
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda a další členové představenstva a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 15.2.1989 - 24.9.2003
Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 18.1.1980 - 15.2.1989
předseda představenstva PaedDr. Antonín Bařák 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: Bratří Hlaviců 77 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Pavel Slováček 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Vznik funkce 4.6.2019
Adresa: MUDr. Františka Sovy 62 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Marian Anděl 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Jasenická 1797 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ivan Kovář 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Těšíkov 1489 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Josef Trčálek 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Na Kopečku 17 , Vsetín 755 01
člen představenstva Mgr. Ondřej Sláma 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Štěpánská 1823 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ivan Machulka 6.8.2019
Vznik členství 4.6.2019
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín 755 01
člen František Čech 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín 755 01
člen Jiří Hrbek 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Luh 1811 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Karel Jančálek 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: 397 , Jablůnka 756 23
člen Ludmila Krňová 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Luh 1796 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen František Zavadil 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Hrbová 1566 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Jana Malá 18.1.1980 - 29.3.1985
Adresa: Štěpánská 1888 , Vsetín 755 01
člen Miloslav Chovanec 18.1.1980 - 6.6.1988
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín 755 01
člen Josef Trtík 18.1.1980 - 6.6.1988
Adresa: Luh 1781 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Miroslav Axman 18.1.1980 - 6.6.1988
Adresa: Ohrada 1600 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Jana Malá 29.3.1985 - 6.6.1988
Adresa: 76 , Vsetín 755 01
člen Milena Londová 29.3.1985 - 6.6.1988
Adresa: Vsetín - Sychrov 68 Česká republika
místopředseda Ludvík Pečenka 18.1.1980 - 10.7.1991
Adresa: Luh 1785 , Vsetín 755 01
člen Jan Černín 18.1.1980 - 10.7.1991
Adresa: Hrbová 1560 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Eva Joštová 18.1.1980 - 10.7.1991
Adresa: Ohrada 1870 , Vsetín 755 01
člen prof. Mojmír Zetek 29.3.1985 - 10.7.1991
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín 755 01
člen ing. Jaroslav Janáč 29.3.1985 - 10.7.1991
Adresa: 400 , Vsetín 755 01
člen Miroslav Axman 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Smetanova 1061 , Vsetín 755 01
člen JUDr. Lubomír Gajdůšek 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Sychrov 65 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Věra Maňáková 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Nad Zámkem 24 , Vsetín 755 01
člen ing. Zdeněk Pagáč 6.6.1988 - 10.7.1991
Adresa: Ohrada 1868 , Vsetín 755 01
předseda Peter Hausknotz 18.1.1980 - 2.2.1995
Adresa: Štěpánská 1888 , Vsetín 755 01
člen ing. Jiří Doležal 10.7.1991 - 2.2.1995
Adresa: Příčná 1890 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen ing. Dalibor Moravanský 10.7.1991 - 2.2.1995
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín 755 01
člen ing. František Novotný 10.7.1991 - 2.2.1995
Adresa: Štěpánská 1885 , Vsetín 755 01
člen Josef Řezanina 10.7.1991 - 10.1.1996
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín 755 01
člen Josef Škrobák 10.7.1991 - 10.1.1996
Adresa: 594 , Valašská Bystřice 756 27
člen představenstva Eliška Smilková 2.2.1995 - 20.4.1998
Adresa: Radniční 23 , Vsetín 755 01
člen Věra Kubišová 10.7.1991 - 16.9.1999
Adresa: Štěpánská 1823 , Vsetín 755 01
člen představenstva Milan Kolář 10.1.1996 - 16.9.1999
Adresa: 226 , Horní Lideč 756 12
místopředseda ing. Jaroslav Janáč 10.7.1991 - 9.8.2000
Adresa: 400 , Vsetín 755 01
člen představenstva Josef Řezanina 20.4.1998 - 9.8.2000
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín 755 01
člen Jana Krejčí 6.6.1988 - 12.2.2003
Adresa: nám. Svobody 1321 , Vsetín 755 01
člen Václav Hevyjánek 10.7.1991 - 12.2.2003
Adresa: Sychrov 72 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Petr Orság 10.7.1991 - 12.2.2003
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Jaroslav Lysík 2.2.1995 - 12.2.2003
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín 755 01
člen představenstva Václav Obdržálek 2.2.1995 - 12.2.2003
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jaroslav Sousedík 2.2.1995 - 12.2.2003
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Josef Merhaut 10.1.1996 - 12.2.2003
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín 755 01
člen představenstva PaedDr. Antonín Bařák 16.9.1999 - 12.2.2003
Adresa: Sychrov 77 , 755 01 Vsetín Česká republika
místopředseda představenstva Josef Řezanina 9.8.2000 - 12.2.2003
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jana Krejčí 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: nám. Svobody 1321 , Vsetín 755 01
člen představenstva Václav Hevyjánek 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Sychrov 72 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Petr Orság 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jaroslav Sousedík 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Těšíkov 1172 , Vsetín 755 01
člen představenstva Josef Řezanina 12.2.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 27.4.2004
Adresa: Družstevní 1765 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Miloš Hering 9.8.2000 - 19.2.2005
Vznik členství 8.6.2000
Adresa: Luh 1798 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Jaroslav Lysík 12.2.2003 - 19.2.2005
Vznik členství 1.6.1999
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 4.1.2005
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín 755 01
člen představenstva Václav Obdržálek 12.2.2003 - 11.11.2009
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: 4. května 1220 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Josef Merhaut 12.2.2003 - 11.11.2009
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Jiráskova 1814 , Vsetín 755 01
člen představenstva Zdeňka Hevyjánková 15.9.2004 - 11.11.2009
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , Vsetín 755 01
člen představenstva Marie Fojtová 15.9.2004 - 11.11.2009
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Luh 1808 , Vsetín 755 01
člen představenstva Irena Horešovská 15.9.2004 - 11.11.2009
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Stará cesta 1787 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jaroslav Lysík 19.2.2005 - 11.11.2009
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 2.6.2009
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín 755 01
člen představenstva Mgr. Alena Kumbárová 15.9.2004 - 5.8.2010
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 4.1.2010
Adresa: Dukelská 1818 , Vsetín 755 01
člen představenstva Pavel Slováček 16.9.1999 - 24.7.2012
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 3.6.2014
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: MUDr. Františka Sovy 62 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Ing. Miloš Hering 19.2.2005 - 24.7.2012
Vznik členství 8.6.2000
Zánik členství 23.5.2012
Vznik funkce 4.1.2005
Zánik funkce 23.5.2012
Adresa: Luh 1798 , Vsetín 755 01
člen představenstva Otto Walter 26.11.2009 - 11.10.2013
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , Vsetín 755 01
předseda představenstva PaedDr. Antonín Bařák 12.2.2003 - 7.8.2014
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Sychrov 77 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Alois Primes 15.9.2004 - 7.8.2014
Vznik členství 27.4.2004
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Sychrov 57 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jiří Absolon 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: 277 , Bystřička 756 24
člen představenstva Ing. Marian Anděl 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Jasenická 1797 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ivan Kovář 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Těšíkov 1489 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Riedl 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 105 , Vsetín 755 01
člen představenstva Šárka Vaculíková 26.11.2009 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 145 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jaroslav Lysík 5.8.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Jiráskova 1816 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Pavel Slováček 24.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 1.6.1999
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 10.7.2012
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: MUDr. Františka Sovy 62 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jaroslav Kandel 8.7.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Stará cesta 1781 , Vsetín 755 01
člen představenstva Otto Walter 11.10.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 2.6.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , Vsetín 755 01
člen představenstva Otto Walter 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Bratří Hlaviců 72 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Josef Trčálek 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Na Kopečku 17 , Vsetín 755 01
člen představenstva Petra Mizerová 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Josefa Holiše 595 , Zubří 756 54
předseda představenstva PaedDr. Antonín Bařák 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 3.6.2014
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: Bratří Hlaviců 77 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Pavel Slováček 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Vznik funkce 3.6.2014
Zánik funkce 4.6.2019
Adresa: MUDr. Františka Sovy 62 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Marian Anděl 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Jasenická 1797 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ivan Kovář 7.8.2014 - 6.8.2019
Vznik členství 3.6.2014
Zánik členství 4.6.2019
Adresa: Těšíkov 1489 , Vsetín 755 01

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Vsetín

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 391/SL 23 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.6.2015 16.6.2015 41
DrXXII 391/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.7.2014 26.8.2014 33
DrXXII 391/SL 20 ostatní Stanovisko kontrolní komise k návrhu na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 26.5.2014 25.6.2014 13.8.2014 1
DrXXII 391/SL 19 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 78
DrXXII 391/SL 18 ostatní návrh na rozdělení zisku r.2013 Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 1
DrXXII 391/SL 17 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.6.2013 17.6.2013 80
DrXXII 391/SL 16 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 24.8.2012 74
DrXXII 391/SL 15 výroční zpráva r. 2010 vč.úč.záv.,příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 7.6.2011 8.6.2011 68
DrXXII 391/SL 14 výroční zpráva r. 2009 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 15.6.2010 16.6.2010 65
DrXXII 391/SL 13 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 14.4.2009 29.6.2009 8.7.2009 60
DrXXII 391/SL 12 výroční zpráva r. 2007vč. úč.záv,zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 4.7.2008 63
DrXXII 391/SL 11 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,audit Krajský soud v Ostravě 26.7.2007 26.7.2007 59
DrXXII 391/SL 9 ostatní zápis ze shrom delegátů Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 3.8.2006 21.8.2006 37
DrXXII 391/SL 10 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 3.8.2006 21.8.2006 63
DrXXII 391/SL 8 ostatní shrom.del.vč. úč.z.r.2004 Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 28.6.2005 145
DrXXII 391/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.5.2004 17.9.2004 2
DrXXII 391/SL 6 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 28.5.2003 2.6.2003 27
DrXXII 391/SL 5 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 20.2.2003 25.2.2003 28
DrXXII 391/SL 1 ostatní -zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 4.6.2002 20.2.2003 25.2.2003 98
DrXXII 391/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 3.7.2001 36
DrXXII 391/SL 3 notářský zápis NZ 67/2001 Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 27.6.2001 3.7.2001 11
DrXXII 391/SL 2 notářský zápis NZ 66/2001 Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 27.6.2001 3.7.2001 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

IČO (identifikační číslo) 00089460
Jméno Stavební bytové družstvo Vsetín
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 2.12.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 7

Sídlo Stavební bytové družstvo Vsetín

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Vsetín

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Úklidové práce

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Úklidové práce

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.1997

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2002

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.1.1993
Přerušení oprávnění 23.9.2019

Živnost č. 5 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 25.6.1997
Přerušení oprávnění 23.9.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.1997

Živnost č. 6 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 21.6.1999
Přerušení oprávnění 23.9.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Štěpánská 967, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007648147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.1999

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 24.8.1999
Přerušení oprávnění 23.9.2019

Živnost č. 8 Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků Mazání a dozor výtahů.

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 16.6.2003

Živnost č. 10 Úklidové služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 11 Opravy a montáž nosných jeřábů a jeřábových drah Mazání a dozor výtahů, mimo činnosti uvedené v př. 1,2 a 3 zákona číslo 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 12 Malíř, natěrač

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 13 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek pro stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 19.4.1997

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, opravy a montáž měřidel montáž vodoměrů na teplou a studenou vodu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zřizování,montáž,údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 17 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1999
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 19 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vsetín

Člen statutárního orgánu Ing. Marian Anděl
Člen statutárního orgánu Ivan Kovář
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Trčálek
Člen statutárního orgánu PaedDr. Antonín Bařák
Člen statutárního orgánu Pavel Slováček
Člen statutárního orgánu Mgr. Ondřej Sláma
Člen statutárního orgánu Ivan Machulka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vsetín

IČO: 00089460
Firma: Stavební bytové družstvo Vsetín
Právní forma: Družstvo
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Vsetín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.12.1979

Sídlo Stavební bytové družstvo Vsetín

Sídlo: Štěpánská 967, Vsetín 755 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
tracking image