Firma Stavební bytové družstvo Vrchlabí IČO 00045993


Stavební bytové družstvo Vrchlabí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Vrchlabí (00045993) je Družstvo. Sídlí na adrese Východní 1378, 543 01 Vrchlabí Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1965 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Vrchlabí má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Vrchlabí nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vrchlabí na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vrchlabí na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vrchlabí na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Vrchlabí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 192
IČO (identifikační číslo osoby) 00045993
Jméno Stavební bytové družstvo Vrchlabí
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.4.1965
Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 8. 2.1965 a souhlasem KV SBD v Hradci Králové ze dne 8. 3. 1965, zn.23-05-101-65.Podle usnesení členských schůzí obou zaniklých družstev ze dne30. 4. 1974 a 7. 5. 1974, usnesení shromáždění delegátůpřejímajícího družstva ze dne18. 5. 1974, dohod o sloučení uzavřených mezi těmito družstvy zedne27. 6. 1974 a 30. 6. 1974, čj. 2224/105/74 a ze dne 17. 6. 1974,čj. 2375/ 105/74 vydaných na základě usnesení předsednictvatohoto orgánu z týchž dnů se zapisuje sloučení:Stavební bytové družstvo při Nářadí, n. p. Vrchlabí - Db 214 19.2.1997
Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenýmidne 3.12.1992 30.3.1993 - 19.2.1997
Základní zapisované jmění: 100.000,-- Kč 30.3.1993 - 16.9.1994
Základní členský vklad: 3.000,-- Kč 30.3.1993 - 16.9.1994
Údaje o zřízení: 1.4.1965
Stavební bytové družstvo POV Kunčice nad Labem - Db 260obou jako družstev přejímaných s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bezlikvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalopřejímající družstvo.K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 16. 9. 1974 a podleusnesení členské schůze přejímaných družstev ze dne 25. 4. 1974,13. 5. 1974 a11. 5. 1974, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne18. 5. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 17.6. 1974, č. 4563/105/ 74, 4562/105/74, 4560/105/74 zapisuje sesloučení schválené ke dni 3O. 9. 1974 družstev: 1.4.1965
1. Stavební bytové družstvo zaměstnanců při AZNP Vrchlabí - Db 642. HORAL, stavební bytové družstvo zaměstnanců n. p. TeslaRožnov, závod Vrchlabí - Db 2243. Druhé stavební bytové družstvo zaměstnanců při AZNP Vrchlabí -Db 159 jako družstev přejímaných s tímto jako družstvempřejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikají bezlikvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírápřejímající družstvo.Výmazy přejímaných družstev byly povoleny a zapsány dne 23. 9.1974. 1.4.1965
K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 7. 10. 1974 a podleusnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 21. 4. 1974,shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974 ase souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 17. 6. 1974, čj.2052/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 11. 1974družstva:Stavební bytové družstvo "Krakonoš" se sídlem ve Vrchlabí - Db251 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přjímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, přičemžjeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo.Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 10. 10. 1974. 1.4.1965
Členský vklad činí 5000,-Kčs.Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 8. 2.1965 a souhlasem KV SBD v Hradci Králové ze dne 8. 3. 1965, zn.23-05-101-65.Podle usnesení členských schůzí obou zaniklých družstev ze dne30. 4. 1974 a 7. 5. 1974, usnesení shromáždění delegátůpřejímajícího družstva ze dne18. 5. 1974, dohod o sloučení uzavřených mezi těmito družstvy zedne27. 6. 1974 a 30. 6. 1974, čj. 2224/105/74 a ze dne 17. 6. 1974,čj. 2375/ 105/74 vydaných na základě usnesení předsednictvatohoto orgánu z týchž dnů se zapisuje sloučení:Stavební bytové družstvo při Nářadí, n. p. Vrchlabí - Db 214 1.4.1965 - 19.2.1997
Zastupování a podepisování:Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek vevšech věcech.Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisujeza družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další členpředstavenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítkudružstva připojí své podpisy. 1.4.1965 - 16.9.1994
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatýchusnesením členské schůze konané dne 8. 4. 1991 a upravených podlezákona č. 176/1991 Sb. 1.4.1965 - 30.3.1993
Ručení:Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou vroční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němžztráta vznikla, nezplatili členský podíl do výše základníhočlenského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnotyčlenských podílů, nejméně však Kčs 5000,-.Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhraditdo konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit. 1.4.1965 - 30.3.1993

Kapitál Stavební bytové družstvo Vrchlabí

zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.1994

Sídlo Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Platnost údajů od - do
Adresa Východní 1378 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
543 01 Vrchlabí, Východní 1378
1.4.1965

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je zejménaa) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívajícípředevším vaa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečovánívýstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostorbb) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizacia rekonstrukci bytových a nebytových objektůcc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostordd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostora uzavírání příslušných smluvb) činnost za účelem podnikání spočívající především vaa) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav,modernizaci a rekontrukci bytů a nebytových prostor,popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictvíjiných osobbb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytu a nebytovýchprostor ve vlastnictví jiných osobcc) nákupu zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodejea prodej 19.2.1997
Družstvo může vykonávat i další činnosti schválenépředstavenstvem, pokud si k jejich vykonávání opatřeí příslušnéoprávnění. Činnosti, při nichž majetková účast družstvapřesahuje 500.000,- Kč podléhají schválení shromážděnídelegátů. 19.2.1997
zabezpečování služeb spojených s bydlením 19.2.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.2.1997
Předmětem činnosti drkužstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových anebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovanýchs užíváním bytů a nebytových prostora) zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům,b) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinnýchdomcích a nebytové prostory do nájmu svým členům,c) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci 30.3.1993 - 19.2.1997
a modernizaci bytových a nebytových objektů,d) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením,e) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvemdružstval 30.3.1993 - 19.2.1997
nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř.převádí rodinné domky do osobního vlastnictvíd) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektůe) poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlenímf) připravuje a zabezpečuje materiálně výrobní základnu proúdržbu a opravy bytů a nebytových prostorů a pro poskytováníslužeb spojených s bydlením g) další činnosti schválenépředstavenstvem družstva 1.4.1965 - 30.3.1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy aprovádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování služeb spojených s bydlením.Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostminesloužícími k bydlení, do osobního užívání svých členůb) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektůc) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích amístností 1.4.1965 - 30.3.1993

vedení firmy Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Jan Krúpa 17.7.2013
Vznik členství 10.6.2013
Vznik funkce 10.6.2013
Adresa: Dukelská 1318 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Dukelská 1318, 543 01 Vrchlabí
1. místopředseda představenstva Jaroslav Pražák 17.7.2013
Vznik členství 10.6.2013
Vznik funkce 10.6.2013
Adresa: Školní 1389 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Školní 1389, 543 01 Vrchlabí
člen představenstva Jiří Kout 17.7.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Družstevní 1291 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Družstevní 1291, 543 01 Vrchlabí
člen představenstva Ladislav Votoček 17.7.2013
Vznik členství 10.6.2013
Adresa: Slovanská 882 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Slovanská 882, 543 01 Vrchlabí
Místopředseda Pavel Havlík 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: Sovětská 882 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Sovětská 882
Místopředseda Ing. Jiří Chaloupka 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: Dukelská 1324 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1324
Člen představenstva Ladislav Smolík 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: U nemocnice 869 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, U nemocnice 869
Člen představenstva Jana Kopecká 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: Družstevní 1291 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Družstevní 1291
Člen představenstva Jaroslava Kacálková 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: Sovětská 895 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Sovětská 895
Člen představenstva Marie Plátková 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: Školní 1394 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Školní 1394
Člen představenstva Jaroslav Blažek 1.4.1965 - 25.6.1993
Adresa: gen. Svobody 908 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, gen. Svobody 908
Předseda Otto Sedral 1.4.1965 - 16.9.1994
Adresa: Sovětská 939 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Sovětská 939
Místopředseda Jan Krúpa 25.6.1993 - 16.9.1994
Adresa: sídliště 733 , 543 71 Hostinné Česká republika
Hostinné, sídliště 733, PSČ 54371
Člen představenstva Miloslav Řehoř 25.6.1993 - 16.9.1994
Adresa: Slovanská 885 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Slovanská 885
Člen představenstva Otto Sedral 16.9.1994 - 6.2.1995
Adresa: Sovětská 939 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Sovětská 939
Člen představenstva Ivo Just 1.4.1965 - 24.5.1995
Adresa: Dukelská 1317 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1317
Člen představenstva Ing. Miroslav Zajíček 1.4.1965 - 24.5.1995
Adresa: Revoluční 1278 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Revoluční 1278
Člen představenstva Zdeněk Malich 1.4.1965 - 24.5.1995
Adresa: Dělnická 1032 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dělnická 1032
Místopředseda Martin Bartoš 25.6.1993 - 24.5.1995
Adresa: Školní 1393 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Školní 1393, PSČ 54301
Člen představenstva Šárka Mewaldová 6.2.1995 - 24.5.1995
Adresa: Komenského 982 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Komenského 982
Člen představenstva Ing. Pavel Matyáš 25.6.1993 - 16.9.1997
Adresa: sídliště 785 , Hostinné Česká republika
Hostinné, sídliště 785
Člen představenstva Zdeněk Vondrouš 25.6.1993 - 16.9.1997
Adresa: Chelčického 898 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Chelčického 898
Člen představenstva Vladimír Kubec 25.6.1993 - 16.9.1997
Adresa: Pražská 1150 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Pražská 1150
Místopředseda Miloslav Řehoř 16.9.1994 - 16.9.1997
Adresa: Slovanská 885 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Slovanská 885, PSČ 54301
Člen představenstva RNDr. Vladimír Vávra 24.5.1995 - 16.9.1997
Adresa: Revoluční 1280 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Revoluční 1280
Člen představenstva Jan Zapadlo 24.5.1995 - 16.9.1997
Adresa: Nerudova 1076 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Nerudova 1076
Místopředseda Zdeněk Malich 24.5.1995 - 16.9.1997
Adresa: Dělnická 1032 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dělnická 1032, PSČ 54301
Člen představenstva František Paska 25.6.1993 - 11.8.2000
Adresa: Nerudova 941 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Nerudova 941
Předseda Jan Krúpa 16.9.1994 - 11.8.2000
Adresa: sídliště 733 , 543 71 Hostinné Česká republika
Hostinné, sídliště 733, PSČ 54371
První místopředseda RNDr. Vladimír Vávra 16.9.1997 - 11.8.2000
Adresa: Revoluční 1280 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Revoluční 1280
Druhý místopředseda Ing. Luděk Prokop 16.9.1997 - 11.8.2000
Adresa: Pražská 1149 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Pražská 1149
Člen představenstva Ing. Jaroslav Míč 16.9.1997 - 11.8.2000
Adresa: Slovanská 893 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Slovanská 893
Člen představenstva Jan Lukáč 16.9.1997 - 11.8.2000
Adresa: sídliště 785 , Hostinné Česká republika
Hostinné, sídliště 785
Člen představenstva Jiří Morávek 16.9.1997 - 11.8.2000
Adresa: sídliště 785 , Hostinné Česká republika
Hostinné, sídliště 785
Člen představenstva Jiří Abely 11.8.2000 - 26.10.2001
Adresa: Sídliště 673 , Hostinné Česká republika
Hostinné, Sídliště 673
Člen představenstva František Zeman 11.8.2000 - 26.10.2001
Adresa: Sídliště 785 , Hostinné Česká republika
Hostinné, Sídliště 785
Předseda představenstva Jan Krúpa 11.8.2000 - 22.10.2003
Adresa: sídliště 733 , Hostinné Česká republika
Hostinné, sídliště 733, okres Trutnov, PSČ 54371
První místopředseda František Paska 11.8.2000 - 22.10.2003
Adresa: Nerudova 941 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Nerudova 941, okres Trutnov
Druhý místopředseda Mgr. Josef Moos 11.8.2000 - 22.10.2003
Adresa: Nerudova 939 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Nerudova 939
Člen představenstva Jaroslav Pražák 11.8.2000 - 22.10.2003
Adresa: Školní 1389 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Školní 1389
Člen představenstva Jiří Vojtěch 11.8.2000 - 22.10.2003
Adresa: Dukelská 1315 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1315
Předseda představenstva Jan Krúpa 22.10.2003 - 31.3.2005
Vznik členství 16.6.2003
Vznik funkce 17.6.2003
Adresa: Sídliště 733 , 543 71 Hostinné Česká republika
Hostinné, Sídliště 733, PSČ 54371
Místopředseda představenstva Mgr. Josef Moos 22.10.2003 - 17.9.2008
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: Nerudova 939 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Nerudova 939, PSČ 54301
Člen představenstva Jaroslav Pražák 22.10.2003 - 17.9.2008
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: Školní 1389 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Školní 1389, PSČ 54301
Člen představenstva Dana Dufková 22.10.2003 - 17.9.2008
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: Vítězná 1285 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Vítězná 1285, PSČ 54301
Člen představenstva RNDr. Vladimír Vávra 22.10.2003 - 17.9.2008
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 16.6.2008
Adresa: Revoluční 1280 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Revoluční 1280, PSČ 54301
Předseda představenstva Jan Krúpa 31.3.2005 - 17.9.2008
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 16.6.2008
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 16.6.2008
Adresa: Dukelská 1318 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1318, PSČ 54301
předseda představenstva Jan Krúpa 17.9.2008 - 17.7.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 10.6.2013
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 10.6.2013
Adresa: Dukelská 1318 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1318, PSČ 54301
1.místopředseda představenstva Karel Srnský 17.9.2008 - 17.7.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 10.6.2013
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 10.6.2013
Adresa: Komenského 983 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Komenského 983, PSČ 54301
2.místopředseda představenstva František Paska 17.9.2008 - 17.7.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 10.6.2013
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 10.6.2013
Adresa: Nerudova 939 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Nerudova 939, PSČ 54301
člen představenstva Zbyněk Vraštil 17.9.2008 - 17.7.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 10.6.2013
Adresa: Dukelská 1323 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1323, PSČ 54301
člen představenstva Ludmila Spanilá 17.9.2008 - 17.7.2013
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 10.6.2013
Adresa: Dukelská 1321 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Dukelská 1321, PSČ 54301
2. místopředseda představenstva Vojtěch Čivrný 17.7.2013 - 3.11.2016
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 27.10.2016
Vznik funkce 10.6.2013
Zánik funkce 27.10.2016
Adresa: Ludvíka Svobody 912 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Ludvíka Svobody 912, 543 01 Vrchlabí

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 192/SL 33 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 29.1.2016 3.2.2016 7
DrXXVI 192/SL 32 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 16.2.2015 16.2.2015 8
DrXXVI 192/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2013 2.1.2014 27
DrXXVI 192/SL 30 notářský zápis NZ 162/2013 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2013 2.1.2014 5
DrXXVI 192/SL 29 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2013 30.8.2013 8
DrXXVI 192/SL 28 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2013 16.7.2013 22.7.2013 3
DrXXVI 192/SL 27 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 192/SL 25 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2013 18.1.2013 8
DrXXVI 192/SL 24 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2013 18.1.2013 10
DrXXVI 192/SL 23 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2013 18.1.2013 7
DrXXVI 192/SL 22 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Hradci Králové 16.1.2013 17.1.2013 8
DrXXVI 192/SL 21 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2012 23.8.2012 18
DrXXVI 192/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2008 6.8.2008 7.8.2008 10
DrXXVI 192/SL 19 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2008 5.6.2008 9
DrXXVI 192/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2007 14.1.2008 17.1.2008 31
DrXXVI 192/SL 14 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2006 5.4.2006 5.4.2006 10
DrXXVI 192/SL 12 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2003 25.6.2003 25.6.2003 14
DrXXVI 192/SL 11 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2001 14.12.2001 14.12.2001 29
DrXXVI 192/SL 10 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2001 19.6.2001 19.6.2001 27
DrXXVI 192/SL 8 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2000 21.6.2000 21.6.2000 28
DrXXVI 192/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.1.1999 4.11.1998 4.11.1998 23
DrXXVI 192/SL 6 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.1998 9.4.1998 9.4.1998 8
DrXXVI 192/SL 5 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 9.6.1997 8.9.1997 8.9.1997 2
DrXXVI 192/SL 4 ostatní - protokol o volbě představ. Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1997 8.9.1997 8.9.1997 2
DrXXVI 192/SL 3 ostatní - usnesení ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1997 8.9.1997 8.9.1997 2
DrXXVI 192/SL 2 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.1997 1.4.1997 1.4.1997 6
DrXXVI 192/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.11.1996 11.2.1997 11.2.1997 23
DrXXVI 192/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2001 26
DrXXVI 192/SL 17 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2007 5
DrXXVI 192/SL 16 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2007 2
DrXXVI 192/SL 15 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2007 2
DrXXVI 192/SL 13 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2005 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vrchlabí

IČO (identifikační číslo) 00045993
Jméno Stavební bytové družstvo Vrchlabí
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Vrchlabí
Vznik první živnosti: 13.10.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • zabezpečování služeb spojených s bydlením

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Východní 1378, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1007776871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • zabezpečování služeb spojených s bydlením

Zahájení provozování 6.9.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Dělnická 481, Vrchlabí 543 03
Identifikační číslo provozovny 1007776889
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 29.7.2002

Živnost č. 2 zabezpečování služeb spojených s bydlením

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Člen statutárního orgánu Ladislav Votoček
Člen statutárního orgánu Jiří Kout
Člen statutárního orgánu Jaroslav Pražák
Člen statutárního orgánu Jan Krúpa

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vrchlabí

IČO (identifikační číslo) 00045993
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00045993
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Vrchlabí
Sídlo Východní 1378 VRCHLABÍ 543 01 VRCHLABÍ 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště ve Vrchlabí, Krkonošská 148, VRCHLABÍ, tel.: 499 450 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
963579/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.3.2005

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00045993
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Vrchlabí
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka u74umf9
tracking image