Firma Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo IČO 00034886


Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo (00034886) je Družstvo. Sídlí na adrese Lidická 1601, 258 01 Vlašim Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1959 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 70
IČO (identifikační číslo osoby) 00034886
Jméno Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.11.1959
Nové stanovy v souladu se zák. č.89/2012 Sb. a 90/2012 Sb. byly přijatyshromážděním delegátů dne 9. 12. 2013 a jsou účinné od 1. 1. 2014.Družstvo se plně podřizuje režimu zák.č. 89/2012 Sb. a 90/2012 Sb.Statutárním orgánem družstva jepředstavenstvo, které má 5 členů. 19.7.2014
Shromáždění delegátů dne 19. 11. 1992 přijalo nové stanovy. 2.12.1993
Základní členský vklad: 500,- Kč 2.12.1993 - 12.5.1997
Usnesením výroční schůze delegátů družstva konané dne 25. 4.1991 byly schváleny změny stanov. 30.12.1991 - 2.12.1993
Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 27. 4.1989 byl přijat doplněk stanov SBD k čl. 3 odst. j stanov. 31.5.1989 - 2.12.1993
Ručení: Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstvaručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. 24.5.1989 - 2.3.2002
Za likvidační schodek ručí členové družstva, kterým dosudnebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící kbydlení, jen do výše základních členských vkladů, ostatníčlenové ručí do výše zůstatkové hodnoty členských podílů. 24.5.1989 - 2.3.2002
Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 13. 12.1988 byly schváleny stanovy družstva. 24.5.1989 - 2.12.1993
Základní členský vklad: 5.000,- Kčs 24.5.1989 - 2.12.1993
Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 18. 5. 1976, čj. 1342/76/105-Dr.Sp/Cv. bylo podle ust. § 91 odst. hosp. zák. č.109/64 Sb. sloučeno ke dni 30. 6. 1976 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží ve Vlašimi jakodružstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo Vlašim se sídlem Vlašim, n.p.Blanické strojírny jako družstvem přejímajícím. 14.7.1976 - 14.7.1976
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Středočeským kraj-ským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne28. 12. 1975 čj. 379/75-105/Dr.Sp./Ši.Stanovy jsou pro družstvo platné od 16. 12. 1975. 26.1.1976 - 24.5.1989
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce po-vinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základ-ního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty člen-ského podílu. 26.1.1976 - 24.5.1989
Představenstvo má 5 - 15 členů. 26.1.1976 - 24.5.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18. 12. 1974 bylpřijat doplněk čl. 1/ stanov družstva schválený Středo-českým krajským výborem Českého svazu bytových družstevze dne 26. 2. 1975 čj. 134/75/dr.Hs.-Dá. 1.4.1975 - 26.1.1976
Rozhodnutím Středočekého krajského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 12. 12. 1973, čj. 304/73--dr.Sp/Cv. byla podle ustanovení § 91 odst. 2/ hosp. zák.č. 109/64 Sb. sloučena s tímto družstvem, jako přejíma-jícím, družstvaStavební bytové družstvo občanů v Trhovém Štěpánově, TrhovýŠtěpánov, okres Benešov,Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. JAWA, provoz Divi-šov, okres Benešov,Stavební bytové družstvo pracovníků státního statku v Di- 17.1.1974 - 17.1.1974
višově, Divišov, okres Benešovjako družstvo přejímané ke dni 1. 1. 1974. 17.1.1974 - 17.1.1974
Tímto sloučením přejímaná družstvaStavební bytové družstvo občanů v Trhovém Štěpánově, TrhovýŠtěpánov, okres Benešov,Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. JAWA, provoz Divi-šov, Divišov, okres Benešov,Stavební bytové družstvo pracovníků státního statku v Divi-šově, Divišov, okres Benešovzanikla bez likvidace a byla proto vymazána. 17.1.1974 - 17.1.1974
Usnesením členské schůze ze dne 22. 10. 1964 byly přijatynové typové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64. 24.2.1965 - 26.1.1976
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat-kové hodnoty členského podílu. 24.2.1965 - 26.1.1976
Podle změny článku 43 má představenstvo družstva nyní 3 - 15členů. 14.4.1964 - 26.1.1976
Usnesením členské schůze ze dne 22. 1. 1964 byly změněnyresp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanovdružstva. 14.4.1964 - 24.2.1965
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV ve Vlašimize dne 30. 10. 1959. 27.11.1959
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 3. 10. 1959 přijatystanovy družstva. 27.11.1959 - 24.2.1965
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské-ho podílu. 27.11.1959 - 24.2.1965
Představenstvo má 5 - 15 členů. 27.11.1959 - 14.4.1964

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Kapitál Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Lidická 1601 , 258 01 Vlašim Česká republika
Lidická 1601, 258 01 Vlašim
12.9.2016
Adresa Lidická 1601 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická čp. 1601
22.5.1984 - 12.9.2016
Adresa Dvořákova 1394 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Dvořákova ul. čp. 1394
30.10.1981 - 22.5.1984
Adresa V Sadě 1501 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V Sadě 1501
17.12.1980 - 30.10.1981
Adresa Česká republika
Vlašim,n.p. Blanické strojírny
27.11.1959 - 17.12.1980

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Platnost údajů od - do
v rámci volné kapacity své stavebně údržbářské činnosti amechanizmů poskytovat služby a práce i mimo oblast vlastníhodružstva, tj. provozovat v rámci volné kapacity za účelemjejího vytížení tyto činnosti za úplatu. 31.5.1989 - 2.3.2002
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 24.5.1989 - 7.8.2003
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabez-pečuje: 24.5.1989 - 7.8.2003
a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domkůa místností nesloužících k bydlení, 24.5.1989 - 7.8.2003
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobníhoužívání svým členům, popřípadě převody rodinných domkůdo osobního vlastnictví, 24.5.1989 - 7.8.2003
c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytovéhomajetku a nebytových prostor, 24.5.1989 - 7.8.2003
d/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu ob-čanům a organizacím, 24.5.1989 - 7.8.2003
e/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům 24.5.1989 - 7.8.2003
h/ výstavba, včetně modernizace bytového fondu, technickéa občanské vybavennosti, zlepšování životního prostředí,pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou2 mil. Kčs, 24.5.1989 - 7.8.2003
i/ činnost a služby, které zajišťují provoz a správudružstva př. dodávku tepla a teplé vody, pronájem neby-tových prostor. 24.5.1989 - 7.8.2003
f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených sbydlením, 24.5.1989 - 2.3.2002
g/ práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, tech-nické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení život-ního prostředí členů družstev a občanů, a to:- přípravnou a projektovou činnost, 24.5.1989 - 2.3.2002
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Or-ganizuje politkco-výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie. Vsouvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností ne-sloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu sta-veniště včetně technického vybavení, terenních úprav, vý-stavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, 26.1.1976 - 24.5.1989
bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylomožné vystavěné objekty užívat. 26.1.1976 - 24.5.1989
Výstavba bytů a garáží pro členy, vestavěných a nebytovýchzařízení, zajišťování jejich správy a údržby, poskytováníslužeb spojených s užíváním bytů a nebytových zařízení. 29.1.1971 - 26.1.1976
. 27.11.1959 - 29.1.1971

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Platnost údajů od - do
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívajících především vaa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, včetně zabezpečení projektové a inženýrské činnostibb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektůcc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (služeb spojených s bydlením)dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv 7.8.2003
b) činnost za účelem podnikání, spočívající především vaa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví osobbb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob 7.8.2003

vedení firmy Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Platnost údajů od - do
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Ing. Tomáš Hrdina 12.8.2016
Vznik členství 6.6.2016
Adresa: Prokopova 1640 , 258 01 Vlašim Česká republika
Prokopova 1640, 258 01 Vlašim
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Martina Hýnová 12.8.2016
Vznik členství 6.6.2016
Adresa: Sv. Čecha 747 , 258 01 Vlašim Česká republika
Sv. Čecha 747, 258 01 Vlašim
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Olga Sedláková 12.8.2016
Vznik členství 6.6.2016
Vznik funkce 6.6.2016
Adresa: 108 , 257 65 Mnichovice Česká republika
č.p. 108, 257 65 Mnichovice
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Jana Hronová 12.8.2016
Vznik členství 6.6.2016
Vznik funkce 6.6.2016
Adresa: Prokopova 1576 , 258 01 Vlašim Česká republika
Prokopova 1576, 258 01 Vlašim
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Marie Burešová 12.8.2016
Vznik členství 6.6.2016
Adresa: Dolnokralovická 1295 , 258 01 Vlašim Česká republika
Dolnokralovická 1295, 258 01 Vlašim
předseda František Bůžek 27.11.1959 - 17.8.1964
Adresa: Blanická 557 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blanická 557
člen představenstva Zdeněk Richter 27.11.1959 - 17.8.1964
Adresa: Obora 671 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Obora 671
člen představenstva Oldřich Teska 27.11.1959 - 17.8.1964
Adresa: 71 , Postupice Česká republika
Postupice 71
člen představenstva Kristián Vaculík 27.11.1959 - 16.2.1967
Adresa: Trhový Štěpánov Česká republika
Trhový Štěpánov
člen představenstva Vladimír Krpálek 17.8.1964 - 16.2.1967
Adresa: Sídliště 1145 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1145
člen představenstva Antonín Kořínek 17.8.1964 - 16.2.1967
Adresa: Sídliště 1170 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1170
člen představenstva Karel Kučera 17.8.1964 - 16.2.1967
Adresa: Arbesova 1129 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Arbesova 1129
člen představenstva Antonín Zemina 17.8.1964 - 16.2.1967
Adresa: Sídliště 1145 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1145
místopředseda JUDr. Vladimír Červ 27.11.1959 - 13.3.1972
Adresa: Fučíkova 619 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Fučíkova 619
předseda Zbyšek Uhlík 17.8.1964 - 13.3.1972
Adresa: Sídliště 989 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 989
člen představenstva Oldřich Teska 17.8.1964 - 1.4.1975
Adresa: Arbesova 1129 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Arbesova ul. 1129
člen představenstva Antonín Beránek 17.8.1964 - 1.4.1975
Adresa: Sídliště 1145 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1145
člen představenstva Roman Kříž 17.8.1964 - 1.4.1975
Adresa: Sídliště 1115 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1115
člen představenstva Zdeněk Zamrzla 17.8.1964 - 1.4.1975
Adresa: Sídliště 1185 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1185
člen představenstva Václav Zíval 17.8.1964 - 1.4.1975
Adresa: Sídliště 987 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 987
člen představenstva Josef Janeček 16.2.1967 - 1.4.1975
Adresa: Zápotockého 1115 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zápotockého 1115
člen představenstva Antonín Psíka 16.2.1967 - 1.4.1975
Adresa: Gottwaldova 1222 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Gottwaldova 1222
člen představenstva Marie Švejdová 16.2.1967 - 1.4.1975
Adresa: Družstevní 1144 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Družstevní 1144
člen představenstva Jarmila Votýpková 16.2.1967 - 1.4.1975
Adresa: Svat. Čecha 744 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Svat. Čecha 744
člen představenstva Stanislav Andreas 16.2.1967 - 1.4.1975
Adresa: Družstevní 1195 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Družstevní 1195
člen představenstva Jindřich Svoboda 16.2.1967 - 1.4.1975
Adresa: Gottwaldova 987 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Gottwaldova 987
předseda JUDr. Vladimír Červ 13.3.1972 - 1.4.1975
Adresa: Fučíkova 619 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Fučíkova 619
místopředseda Zbyšek Uhlík 13.3.1972 - 1.4.1975
Adresa: Sídliště 989 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 989
člen představenstva Josef Kunte 17.8.1964 - 23.9.1976
Adresa: Sídliště 1173 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1173
předseda Jan Zeman 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Sídliště sever 1185 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště sever 1185-86
místopředseda Antonín Setnička 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Blok V 10 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
člen představenstva Vladimír Fousek 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Sídliště sever 1144 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště sever 1144-45
člen představenstva Jiří Kostka 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Na pile 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Na pile 1300
člen představenstva Jaroslav Kadleček 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Blok V 10 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
člen představenstva Marie Kapková 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Blok V 10 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
člen představenstva Josef Kučera 1.4.1975 - 23.9.1976
Adresa: Blok 12 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok č. 12, Verlina
člen představenstva Zbyšek Uhlík 1.4.1975 - 8.7.1980
Adresa: Sídliště 989 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 989
člen představenstva Josef Carda 1.4.1975 - 8.7.1980
Adresa: Sídliště 989 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 989
člen představenstva Ing. František Sklenička 1.4.1975 - 8.7.1980
Adresa: Blok 12 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok č. 12, Verlina
předseda Antonín Setnička 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Blok V 10 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
místopředseda Vladimír Fousek 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Sídliště sever 1144 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště sever 1144-45
člen představenstva Dalibor Srnec 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Spojovací 1314 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Spojovací 1314-15
člen představenstva Josef Lhotka 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Sídliště 1204 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1204-5
člen představenstva Vladimír Krejčí 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Zd. Nejedlého 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zd. Nejedlého 1305-6
člen představenstva Jaroslav Vošický 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Zámecká 1474 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zámecká 1474-5
člen představenstva Josef Šmídek 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Dvořákova 1396 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Dvořákova 1396
člen představenstva Josef Prokop 23.9.1976 - 8.7.1980
Adresa: Dr. Zd. Nejdlého 1303 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Dr. Zd. Nejdlého 1303-4
člen představenstva Božena Hauptová 1.4.1975 - 22.5.1984
Adresa: Na pile 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Na pile 1300
člen představenstva Jiří Fučík 1.4.1975 - 22.5.1984
Adresa: Blok V 10 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Blok V 10 č. 1305
člen představenstva Ing. Marie Vosátková 1.4.1975 - 22.5.1984
Adresa: Sídliště 1225 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Sídliště 1225
předseda Jan Ujka 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Zámecká 1477 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zámecká čp. 1477
místopředseda Dagmar Hocková 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Zámeckáčp. 1474-5 bl. 2 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zámecká ul. čp. 1474-5 bl. 02
člen představenstva Karel Švarc 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Spojovací BL 13 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Spojovací BL č. 13
člen představenstva Ing. Stanislav Tezaur 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: 178 , Košetice Česká republika
Košetice 178
člen představenstva Ing. Stanislav Andreas 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Spojovací Bl 14 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Spojovací Bl č. 14
člen představenstva Jaroslav Kadeřábek 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Spojovací Bl 14 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Spojovací Bl č. 14
člen představenstva Ladislav Říha 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Na pile 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Na pile 1300
člen představenstva Miroslav Vodolan 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: Na Pile 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Na Pile 1300
člen představenstva František Štětina 8.7.1980 - 22.5.1984
Adresa: V. Nejedlého Bl. 10 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V. Nejedlého Bl. 10
předseda Jaroslav Kadeřábek 22.5.1984 - 30.5.1988
Adresa: Spojovací Bl 14 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Spojovací Bl č. 14
místopředseda Karel Švarc 22.5.1984 - 30.5.1988
Adresa: Spojovací BL 13 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Spojovací BL č. 13
člen představenstva Josef Kunte 22.5.1984 - 30.5.1988
Adresa: A. Zápotockého 1173 , Vlašim Česká republika
Vlašim, A. Zápotockého čp. 1173/4
člen představenstva Jaroslav Polívka 22.5.1984 - 30.5.1988
Adresa: 266 , Divišov Česká republika
Divišov čp. 266
člen představenstva Ing. Jaroslava Svačinová 22.5.1984 - 30.5.1988
Adresa: Havlíčkova 1596 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Havlíčkova čp. 1596
člen představenstva Ivo Vondrák 22.5.1984 - 30.5.1988
Adresa: Zd. Nejedlého 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zd. Nejedlého čp. 1305
předseda Ivo Vondrák 30.5.1988 - 31.5.1989
Adresa: Zd. Nejedlého 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zd. Nejedlého čp. 1305
člen představenstva František Kolanda 16.2.1967 - 8.4.1991
Adresa: Gottwaldova 1208 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Gottwaldova 1208
člen představenstva Josef Bukovanský 22.5.1984 - 8.4.1991
Adresa: V sadě 1506 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V sadě čp. 1506
člen představenstva Jiřina Neumannová 22.5.1984 - 8.4.1991
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova čp. 1577
člen představenstva Jaroslava Poupětová 22.5.1984 - 8.4.1991
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova čp. 1577
člen představenstva František Štecher 22.5.1984 - 8.4.1991
Adresa: Zámecká 1476 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zámecká čp. 1476/7
místopředseda Josef Kunte 30.5.1988 - 8.4.1991
Adresa: A. Zápotockého 1173 , Vlašim Česká republika
Vlašim, A. Zápotockého čp. 1173/4
člen představenstva Ing. Josef Vondra 30.5.1988 - 8.4.1991
Adresa: V sadě 1567 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V sadě 1567
člen představenstva Ing. Jiří Kuchař 30.5.1988 - 8.4.1991
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1577
člen představenstva Ing. Jiří Petrásek 30.5.1988 - 8.4.1991
Adresa: Havlíčkova 1596 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Havlíčkova 1596/7
člen představenstva Dalibor Srnec 30.5.1988 - 8.4.1991
Adresa: V sadě 1499 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V sadě 1499
člen představenstva Ivo Vondrák 31.5.1989 - 8.4.1991
Adresa: Zd. Nejedlého 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Zd. Nejedlého čp. 1305
člen představenstva Václav Moc 30.5.1988 - 30.12.1991
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1577
člen představenstva Alois Stříbrný 30.5.1988 - 30.12.1991
Adresa: V sadě 1506 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V sadě 1506
člen představenstva Pavel Starec 8.4.1991 - 30.12.1991
Adresa: Prokopova 1590 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova č. 1590
člen představenstva Ing. Stanislav Kysela 8.4.1991 - 30.12.1991
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1577
člen představenstva Karel Balouše 8.4.1991 - 30.12.1991
Adresa: Družstevní 1195 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Družstevní 1195/6
člen představenstva Ing. Romana Hrdinová 8.4.1991 - 30.12.1991
Adresa: Prokopova 1640 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1640
předseda Jarmila Votýpková 31.5.1989 - 2.12.1993
Adresa: Svatopluka Čecha 744 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Svatopluka Čecha 744
místopředseda František Kolanda 8.4.1991 - 2.12.1993
Adresa: Gottwaldova 1208 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Gottwaldova 1208
místopředseda Ing. Jiří Kuchař 8.4.1991 - 2.12.1993
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1577
člen představenstva Jiří Hroch 8.4.1991 - 2.12.1993
Adresa: Prokopova 1640 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1640/1
člen představenstva Jiří Klika 30.12.1991 - 2.12.1993
Adresa: Vlašim , /15 Česká republika
Vlašim, Spojovací 1, 314/15
člen představenstva Jana Štorcová 30.12.1991 - 2.12.1993
Adresa: V sadě l , Vlašim Česká republika
Vlašim, V sadě l , 506
člen představenstva Ing. Pavel Kopecký 8.4.1991 - 19.10.1995
Adresa: Lidická 1601 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická 1601
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Kysela 2.12.1993 - 19.10.1995
Adresa: Prokopova 1577 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova čp. 1577
člen představenstva Karel Podhadský 8.4.1991 - 12.5.1997
Adresa: Dr. Z. Nejedlého 1305 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Dr. Z. Nejedlého 1305/6
předseda představenstva Ing. Hana Zákostelná 2.12.1993 - 12.5.1997
Adresa: J. Masaryka 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, J. Masaryka čp. 1300
člen představenstva Zdeněk Skalický 2.12.1993 - 12.5.1997
Adresa: ppor. Příhody 1688 , Vlašim Česká republika
Vlašim, ppor. Příhody čp. 1688
člen představenstva Antonín Bukovský 2.12.1993 - 12.5.1997
Adresa: V sadě 1506 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V sadě čp. 1506
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kopecký 19.10.1995 - 12.5.1997
Adresa: Lidická 1577 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická čp. 1577, PSČ 25801
člen představenstva Václav Procházka 8.4.1991 - 2.3.2002
Zánik funkce 15.10.2001
Adresa: Družstevní 1195 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Družstevní 1195/6
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Kříž 2.12.1993 - 2.3.2002
Zánik funkce 15.10.2001
Adresa: ppor. Příhody 1688 , Vlašim Česká republika
Vlašim, ppor. Příhody čp. 1688
člen představenstva Luděk Málek 2.12.1993 - 2.3.2002
Zánik funkce 15.10.2001
Adresa: Prokopova 1590 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova čp. 1590
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kopecký 12.5.1997 - 2.3.2002
Adresa: Lidická 1600 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická 1600, okres Benešov
člen představenstva Antonín Bukovský 12.5.1997 - 2.3.2002
Zánik funkce 15.10.2001
Adresa: V Sadě 1506 , Vlašim Česká republika
Vlašim, V Sadě 1506, okres Benešov
člen představenstva Ing. Josef Slunečko 12.5.1997 - 2.3.2002
Zánik funkce 15.10.2001
Adresa: J. Masaryka 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, J. Masaryka 1300, okres Benešov
člen představenstva Ing. Ivan Jarý 2.3.2002 - 7.8.2003
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 16.12.2002
Adresa: J.Masaryka 1300 , Vlašim Česká republika
Vlašim, J.Masaryka čp. 1300, okres Benešov, PSČ 25801
člen představenstva Antonín Bukovský 7.8.2003 - 20.7.2005
Vznik funkce 16.12.2002
Zánik funkce 24.3.2005
Adresa: V Sadě 1506 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, V Sadě 1506, PSČ 25801
předseda představenstva Ing. Hana Zákostelná 12.5.1997 - 9.5.2006
Zánik členství 27.2.2006
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Lidická 732 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická 732, okres Benešov
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kopecký 2.3.2002 - 16.1.2007
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Lidická 1600 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická čp. 1600, okres Benešov, PSČ 25801
člen představenstva Petr Fousek 2.3.2002 - 16.1.2007
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Komenského 1466 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Komenského čp. 1466, okres Benešov, PSČ 25801
člen představenstva Ing. Tomáš Hrdina 2.3.2002 - 16.1.2007
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Prokopova 1640 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova čp. 1640, okres Benešov, PSČ 25801
člen představenstva František Neuberg 2.3.2002 - 16.1.2007
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Ppor. Příhody 1688 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Ppor. Příhody čp. 1688, okres Benešov, PSČ 25801
člen představenstva Jindřiška Preková 2.3.2002 - 16.1.2007
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 15.10.2001
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: B.Martinů 1313 , Vlašim Česká republika
Vlašim, B.Martinů čp. 1313, okres Benešov, PSČ 25801
člen představenstva Luděk Málek 20.7.2005 - 16.1.2007
Vznik členství 18.4.2005
Zánik členství 30.10.2006
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Prokopova 1590 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1590, PSČ 25801
předseda představenstva Jindřiška Preková 9.5.2006 - 16.1.2007
Vznik členství 15.10.2001
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 6.3.2006
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: B. Martinů 1313 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, B. Martinů 1313, PSČ 25801
předseda představenstva Jindřiška Preková 16.1.2007 - 10.12.2011
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: B.Martinů 1313 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, B.Martinů 1313, PSČ 25801
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kopecký 16.1.2007 - 10.12.2011
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: Lidická , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická 16000, PSČ 25801
člen představenstva Ing. Tomáš Hrdina 16.1.2007 - 10.12.2011
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: Prokopova 1640 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1640, PSČ 25801
člen představenstva František Neuberg 16.1.2007 - 10.12.2011
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: Ppor. Příhody 1688 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Ppor. Příhody 1688, PSČ 25801
člen představenstva Miloš Kamarýt 16.1.2007 - 10.12.2011
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: Lidická 1598 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická 1598, PSČ 25801
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kopecký 10.12.2011 - 28.9.2013
Vznik členství 17.10.2011
Vznik funkce 17.10.2011
Adresa: Lidická 1600 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Lidická 1600, PSČ 25801
předseda představenstva Jindřiška Preková 10.12.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 6.6.2016
Vznik funkce 17.10.2011
Zánik funkce 6.6.2016
Adresa: B.Martinů 1313 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, B.Martinů 1313, PSČ 25801
člen představenstva Ing. Tomáš Hrdina 10.12.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Prokopova 1640 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1640, PSČ 25801
člen představenstva František Neuberg 10.12.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Ppor. Příhody 1688 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Ppor. Příhody 1688, PSČ 25801
člen představenstva Jana Hronová 10.12.2011 - 12.8.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Prokopova 1576 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Prokopova 1576, PSČ 25801
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kopecký 28.9.2013 - 12.8.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 6.6.2016
Vznik funkce 17.10.2011
Zánik funkce 6.6.2016
Adresa: Lidická 1600 , 258 01 Vlašim Česká republika
Lidická 1600, 258 01 Vlašim

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 70/SL 40 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 28.1.2016 1.2.2016 8
DrXCVIII 70/SL 39 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 20.5.2015 25.5.2015 8
DrXCVIII 70/SL 35 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2013 25.11.2013 4
DrXCVIII 70/SL 34 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 22.8.2013 8
DrXCVIII 70/SL 33 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.5.2012 5.6.2012 8
DrXCVIII 70/SL 32 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 31.10.2011 12.12.2011 2
DrXCVIII 70/SL 31 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 7.11.2011 12.12.2011 2
DrXCVIII 70/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.10.2011 12.12.2011 1
DrXCVIII 70/SL 29 ostatní záp.z ustavující schůze předs. Městský soud v Praze 17.10.2011 12.12.2011 1
DrXCVIII 70/SL 28 ostatní zápis z jednání shromáždění Městský soud v Praze 17.10.2011 12.12.2011 12
DrXCVIII 70/SL 27 účetní závěrka -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 4.8.2011 11
DrXCVIII 70/SL 26 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.3.2010 31.3.2010 11
DrXCVIII 70/SL 25 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.4.2009 7.4.2009 11
DrXCVIII 70/SL 24 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.5.2008 6.5.2008 11
DrXCVIII 70/SL 23 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.3.2007 26.3.2007 11
DrXCVIII 70/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2006 6.3.2007 0
DrXCVIII 70/SL 21 podpisové vzory +čest.prohl.5x Městský soud v Praze 6.11.2006 6.3.2007 0
DrXCVIII 70/SL 20 ostatní -záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 30.10.2006 6.3.2007 0
DrXCVIII 70/SL 19 notářský zápis NZ 353/2006 Městský soud v Praze 30.10.2006 6.3.2007 0
DrXCVIII 70/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.5.2006 9.5.2006 0
DrXCVIII 70/SL 17 ostatní -záp.předst. Městský soud v Praze 6.3.2006 9.5.2006 0
DrXCVIII 70/SL 8 účetní závěrka za r. 2002 Městský soud v Praze 19.3.2003 21.3.2003 24.3.2003 0
DrXCVIII 70/SL 7 ostatní -zápis ze schůze,jednací řád Městský soud v Praze 15.10.2001 3.4.2002 0
DrXCVIII 70/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti +zápis ze shrom.delegátů Městský soud v Praze 15.10.2001 3.4.2002 0
DrXCVIII 70/SL 5 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 27.3.2002 28.3.2002 0
DrXCVIII 70/SL 4 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.4.2001 0
DrXCVIII 70/SL 9 ostatní - opis usnes. č.zápisu 12 Městský soud v Praze 16.12.2002 0
DrXCVIII 70/SL 3 stanovy společnosti  - změna Městský soud v Praze 18.11.1997 0
DrXCVIII 70/SL 2 účetní závěrka r. 1998,1999 Městský soud v Praze 0
DrXCVIII 70/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2003 0
DrXCVIII 70/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.10.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

IČO (identifikační číslo) 00034886
Jméno Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Vlašim
Vznik první živnosti: 30.12.1996
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa a zprostředkování údržby bytového fondu pro občany a organizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 1601, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1001334680
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Správa a zprostředkování údržby bytového fondu pro občany a organizace

Zahájení provozování 1.1.1997

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 1601, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1001334680
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2003

Živnost č. 3 Správa a zprostředkování údržby bytového fondu pro občany a organizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Hrdina
Člen statutárního orgánu Jana Hronová
Člen statutárního orgánu Martina Hýnová
Člen statutárního orgánu Marie Burešová
Člen statutárního orgánu Olga Sedláková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

IČO: 00034886
Firma: Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Vlašim
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.3.1975

Sídlo Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

Sídlo: Lidická 1601, Vlašim 258 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo

IČO (identifikační číslo) 00034886
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00034886
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo
Sídlo Lidická 1601 258 01 VLAŠIM
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště ve Vlašimi, Jana Masaryka 1703, VLAŠIM, tel.: 317 759 301
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1187735/0300 1.4.2013
324990389/0800 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.2008

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00034886
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Vlašim, družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka txvsne6
tracking image