Firma Stavební bytové družstvo v Hranicích IČO 00053252


Stavební bytové družstvo v Hranicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo v Hranicích (00053252) je Družstvo. Sídlí na adrese 28. října 565, 753 01 Hranice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 1959 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo v Hranicích má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo v Hranicích nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo v Hranicích na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo v Hranicích na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo v Hranicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo v Hranicích

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 54
IČO (identifikační číslo osoby) 00053252
Jméno Stavební bytové družstvo v Hranicích
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 23.12.1959
R u č e n í: Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva seuhradí podle rozhodnutí shromáždění dělegátů:a) ze základního fondu družstva a nestačí-li,b) tím, že rozvrhne na členy představenstva až do výšezůstatkové hodnoty jejich členských podílů a na ostatní členydružstva hodnoty jejich členských podílů a na ostatní členydružstva až do výše 50% jejich základních členských vkladů aneboc) kombinací výše uvedených způsobů, 18.4.1991 - 29.6.1993
2) Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztrátyuhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztrátavznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, můžeshromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 18.4.1991 - 29.6.1993
R u č e n í: 1/ Člen družstva je povinen přispívat na úhraducelého schodku a hospodaření střediska bytového hospodářství, vněmž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši alhůtě stanovené představenstvem.2/ Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručíčlen do výše 500,--Kčs v jednom roce.3/ Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 18.1.1989 - 18.4.1991
R u č e n í: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevníbyt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 16.2.1976 - 18.1.1989
Z ř í z e n í: Družstvo bylo ustaveno ustavující členskou schůzídružstva ze dne 11. prosince 1959, schváleno bylo radouokresního národního výboru v Hranicích dne 19.12.1959 a spočívána stanovách ze dne 11. prosince 1959. 23.12.1959 - 29.6.1993
Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva /likvidačníhoschodku/ nejvýše však částkou, rovnající se desetině členskéhopodílu. 23.12.1959 - 16.2.1976

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo v Hranicích

Kapitál Stavební bytové družstvo v Hranicích

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo v Hranicích

Platnost údajů od - do
Adresa 28. října 565 , 753 01 Hranice Česká republika
28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
16.11.2016
Adresa 28. října 565 , 753 01 Hranice I - Město Česká republika
Hranice I - Město, 28. října 565, PSČ 75301
6.6.2001 - 16.11.2016
Adresa Hranice Česká republika
Hranice
23.12.1959 - 6.6.2001

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo v Hranicích

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.9.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 6.6.2001
vodoinstalatérství, topenářství 6.6.2001
správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické 22.10.1997 - 2.9.2011
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 16.6.1994 - 6.6.2001
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zbožíuvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 16.9.1993 - 2.9.2011
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, objektů s nebytovými prostorami, na jejich správě aprovozu a na ostatním majetku družstva.2. Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů anebytových prostor. Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svýmčlenům,b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostordo vlastnictví členů, příp. jiných osob,c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům auzavírá smlouvy o nájmu,d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů pro své členy, příp. ipro jiné osoby,e) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva. 29.6.1993 - 6.2.2015
1) Činnost družstva je založena na vlastnickém právu družstva kbytovým domům a k bytům v nich, rodinným domkům a k místnostemnesloužícím k bydlení, k ostatnímu majetku družstva a namajetkových právech, jichž družstvo nabylo. 18.4.1991 - 29.6.1993
2) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvozejména:a/ zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinnýchdomcích, jakož i výstavbu objektů a místností nesloužícími kbydlení do osobního užívání svým členům,b/ přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích amístností nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům,c/ v rozsahu stanoveném představenstvem, převádí družstevní bytya místnosti nesloužící k bydlení do vlastnictví svých členů,d/ provádí popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů,e/ poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením,f/ vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva. 18.4.1991 - 29.6.1993
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení;b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvých členů, popřípadě převody rodinných domků do osobníhovlastnictví;c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor;d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům;e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím;f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených sbydlením. 18.1.1989 - 18.4.1991
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 18.1.1989 - 18.4.1991
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 16.2.1976 - 18.1.1989
Družstvo provádí bytovou výstavbua) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem;b) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvozajistit odborné vedení stavby.I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílípodle svých možností v co největším rozsahu svépomocí.Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinoučinnost, zejména:a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytovéhomajetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kulturybydlení,b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu vsouvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží.Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní bytjiž užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl,c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích přivýstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod.Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů nasprávě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevnímajetek,d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistickéhouvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. 2.2.1971 - 16.2.1976

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo v Hranicích

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je zejména:a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor;ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním;ae) vykonává i jiné činnosti schválené předtavenstvem družstva;af) provádí správu nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické. 6.2.2015
b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy dužstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva 6.2.2015

vedení firmy Stavební bytové družstvo v Hranicích

Statutární orgán Stavební bytové družstvo v Hranicích

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Lukáš Klinkovský 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Vznik funkce 2.6.2016
Adresa: Husitská 1326 , 753 01 Hranice Česká republika
Husitská 1326, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
místopředseda představenstva Petr Frais 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Vznik funkce 2.6.2016
Adresa: Komenského 274 , 753 01 Hranice Česká republika
Komenského 274, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
člen představenstva Miroslava Andrýsková 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: 117 , 753 54 Dolní Nětčice Česká republika
č.p. 117, 753 54 Dolní Nětčice
člen představenstva Jana Hrdličková 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: Hromůvka 1524 , 753 01 Hranice Česká republika
Hromůvka 1524, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
člen představenstva Václav Nerád 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: Tř. 1. máje 1665 , 753 01 Hranice Česká republika
Tř. 1. máje 1665, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
člen představenstva Helena Olivová 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: Hromůvka 1871 , 753 01 Hranice Česká republika
Hromůvka 1871, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
člen představenstva Roman Odstrčil 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2016
Adresa: Galašova 1740 , 753 01 Hranice Česká republika
Galašova 1740, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
člen Ing. Vojtěch Marek 23.12.1959 - 5.3.1962
Adresa: 156 , Potštát Česká republika
Potštát č. 156
předseda Miloš Kopka 23.12.1959 - 7.7.1964
Adresa: Hranice Česká republika
Hranice
místopředseda Jan Jež 23.12.1959 - 7.7.1964
Adresa: 172 , Drahotuše Česká republika
Drahotuše č. 172
člen Antonín Kočnar 23.12.1959 - 7.7.1964
Adresa: 9 , Velká Česká republika
Velká č. 9
člen Ing. Lubomír Dohnal 23.12.1959 - 7.7.1964
Adresa: 29 , Stalinova Česká republika
Stalinova č. 29
člen Lumír Písarský 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.VII
člen Jindřich Andrýs 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.VII
člen Václav Bambas 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.VII
člen Ladislav Nohava 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.VII
člen Jindra Pacáková 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.VII
člen Arnoštka Penková 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.VII
člen Josef Hostaša 5.3.1962 - 7.7.1964
Adresa: Sídliště kpt. Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt. Jaroše, bl.VII
člen Kamil Kapinus 23.12.1959 - 27.10.1964
Adresa: Stalinova 319 , Drahotuše Česká republika
Drahotuše, Stalinova č.319
člen Karel Kreisl 5.3.1962 - 27.10.1964
Adresa: Sídliště kpt.Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt.Jaroše, bl.V
předseda Ing. Lubomír Dohnal 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: 29 , Stalinova Česká republika
Stalinova č. 29
místopředseda Josef Hostaša 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: Sídliště kpt. Jaroše , Hranice Česká republika
Hranice, Sídliště kpt. Jaroše, bl.VII
člen MVDr. Zdeněk Štěrba 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: Kropáčova 11 , Hranice Česká republika
Hranice, Kropáčova č.11
člen Alfréd Horník 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: kpt.Jaroše 1361 , Hranice Česká republika
Hranice, kpt.Jaroše č.1361
člen Zdeněk Haša 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: kpt.Jaroše 1361 , Hranice Česká republika
Hranice, kpt.Jaroše č.1361
člen Ing. Antonín Grossmann 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: 266 , Drahotuše čp Česká republika
Drahotuše čp.266
člen Jaroslav Hořín 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: 1367 , kpt.Jaroše Česká republika
kpt.Jaroše č.1367
člen Miloslav Vinklárek 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: 20 , Rouské čp Česká republika
Rouské čp.20
člen Jindřich Andrýs 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: 1368 , kpt. Jaroše Česká republika
kpt. Jaroše č.1368
člen Alois Brunek 7.7.1964 - 27.10.1964
Adresa: Zborovská 7 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská č.7
člen František Mastil 27.10.1964 - 30.7.1965
Adresa: Čaputová 35 , Hranice Česká republika
Hranice, Čaputová č.35
člen Ing. Bedřich Kopřivík 27.10.1964 - 31.10.1966
Adresa: Struhlovsko 1410 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č.1410
člen Evžen Vít 27.10.1964 - 31.10.1966
Adresa: Struhlovsko 1408 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č.1408
člen František Zavadil 27.10.1964 - 31.10.1966
Adresa: Struhlovsko 1410 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č.1410
člen Antonín Šmerda 27.10.1964 - 31.10.1966
Adresa: Zborovská 1283 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská č.1283
místopředsedkyně Stanislava Myšková 27.10.1964 - 31.10.1966
Adresa: 1. Máje 1063 , Hranice Česká republika
Hranice, ul.1. Máje č.1063
člen Josef Volf 7.7.1964 - 19.8.1968
Adresa: kpt.Jaroše 1368 , Hranice Česká republika
Hranice, kpt.Jaroše č. 1368
člen Jaroslav Bocheza 7.7.1964 - 19.8.1968
Adresa: Kramolišova 1058 , Hranice Česká republika
Hranice, Kramolišova č.1058
člen Stanislav Hanzlíček 7.7.1964 - 19.8.1968
Adresa: kpt.Jaroše 1360 , Hranice Česká republika
Hranice, kpt.Jaroše č.1360
člen Oldřich Zámorský 27.10.1964 - 19.8.1968
Adresa: 48 , Vítonice Česká republika
Vítonice č.48, okres Kroměříž
předseda Štefan Ondruška 27.10.1964 - 19.8.1968
Adresa: 379 , Drahotuše čp Česká republika
Drahotuše čp.379
člen Oldřich Valenta 30.7.1965 - 19.8.1968
Adresa: Struhlovsko 1403 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č.1403
člen Josef Hostaša 31.10.1966 - 19.8.1968
Adresa: sídl.kpt.Jaroše čp 1366 , Hranice Česká republika
Hranice, sídl.kpt.Jaroše čp.1366
člen Alois Wolfram 27.10.1964 - 17.7.1969
Adresa: Struhlovsko 1402 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č.1402
člen Ferdinand Rek 19.8.1968 - 17.7.1969
Adresa: Struhlovsko čp 1407 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1407
člen Rudolf Klivar 27.10.1964 - 13.7.1970
Adresa: Struhlovsko 1403 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č.1403
člen Stanislava Myšková 31.10.1966 - 13.7.1970
Adresa: 1. Máje 1063 , Hranice Česká republika
Hranice, ul.1. Máje č.1063
místopředseda Alfréd Horník 31.10.1966 - 13.7.1970
Adresa: sídl.kpt.Jaroše čp 1361 , Hranice Česká republika
Hranice, sídl.kpt.Jaroše čp.1361
člen Josef Vigh 31.10.1966 - 13.7.1970
Adresa: sídl.kpt.Jaroše čp 1362 , Hranice Česká republika
Hranice, sídl.kpt.Jaroše čp.1362
člen Miloslav Nepala 19.8.1968 - 13.7.1970
Adresa: kpt.Jaroše čp 1367 , Hranice Česká republika
Hranice, kpt.Jaroše čp.1367
člen Otakar Kroupa 19.8.1968 - 13.7.1970
Adresa: Struhlovsko čp 1411 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1411
člen Lubomír Šrom 19.8.1968 - 13.7.1970
Adresa: Struhlovsko čp 1401 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1401
člen Ing. Vilibald Lang 19.8.1968 - 13.7.1970
Adresa: Komenského 29 , Hranice Česká republika
Hranice, Komenského č.29
člen Karel Kulík 31.10.1966 - 22.2.1971
Adresa: 1409 , Hranice - Struhlovsko čp Česká republika
Hranice - Struhlovsko čp.1409
člen Ing. Vladimír Geryk 19.8.1968 - 22.2.1971
Adresa: Struhlovsko čp 1405 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1405
člen Milan Tyralík 13.7.1970 - 22.2.1971
Adresa: Sídl.kpt.Jaroše 1367 , Hranice Česká republika
Hranice, Sídl.kpt.Jaroše 1367
člen Ing. Peter Nagy 13.7.1970 - 9.8.1971
Adresa: Partyzánská 1105 , Hranice Česká republika
Hranice, Partyzánská 1105
místopředseda Ing. Josef Žák 13.7.1970 - 17.5.1972
Adresa: nám. Kl.Gottwalda 35 , Hranice Česká republika
Hranice, nám. Kl.Gottwalda 35
člen Libuše Číhalová 13.7.1970 - 17.5.1972
Adresa: 147 , Opatovice Česká republika
Opatovice 147, okres Přerov
člen Vlasta Lindovská 22.2.1971 - 17.5.1972
Adresa: Struhlovsko 1413 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1413
člen Josef Duchoň 22.2.1971 - 28.5.1975
Adresa: Zahradní 409 , Drahotuše Česká republika
Drahotuše, Zahradní 409
člen Věra Tejkalová 22.2.1971 - 28.5.1975
Adresa: Fierlingerova 740 , Hranice Česká republika
Hranice, Fierlingerova 740/28
člen Alois Pala 9.8.1971 - 28.5.1975
Adresa: sídl.kpt.Jaroše čp 1368 , Hranice Česká republika
Hranice, sídl.kpt.Jaroše čp.1368
člen Jiří Horký 17.5.1972 - 28.5.1975
Adresa: Struhlovsko 1404 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1404
člen Evženie Vladařová 17.5.1972 - 28.5.1975
Adresa: Třída čsl.armády 15 , Hranice Česká republika
Hranice, Třída čsl.armády 15
místopředseda Ing. Jiří Heider 17.5.1972 - 28.5.1975
Adresa: Hromůvka 1522 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka č. 1522
člen Otakar Kroupa 22.2.1971 - 8.7.1976
Adresa: Struhlovsko 1411 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1411
člen Jiří Pavelka 28.5.1975 - 8.7.1976
Adresa: Zborovská 1478 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská 1478
předseda Štefan Ondruška 19.8.1968 - 3.5.1977
Adresa: Struhlovsko čp 1402 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1402
člen Ing. Jiří Heider 28.5.1975 - 3.5.1977
Adresa: Hromůvka 1522 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka č. 1522
místopředseda Ing. Stanislav Kundrátek 28.5.1975 - 3.5.1977
Adresa: 1525 , Hromůvka Česká republika
Hromůvka č. 1525
člen Petr Mikeska 28.5.1975 - 3.5.1977
Adresa: Hromůvka 1525 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka č. 1525
člen Ing. Milan Haderka 28.5.1975 - 3.5.1977
Adresa: Palackého 1468 , Hranice Česká republika
Hranice, Palackého čp. 1468
člen Božena Dráberová 8.7.1976 - 12.9.1978
Adresa: Zborovská 1295 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská č. 1295
člen František Zábranský 13.7.1970 - 30.5.1980
Adresa: 3 , Býškovice Česká republika
Býškovice 3, okres Přerov
člen Pavel Zamarski 22.2.1971 - 30.5.1980
Adresa: Struhlovsko 1400 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1400
člen Josef Jašek 28.5.1975 - 30.5.1980
Adresa: 246 , Hustopeče n/Bečv.č Česká republika
Hustopeče n/Bečv.č,246
člen Jan Nadrchal 8.7.1976 - 30.5.1980
Adresa: Leninova 23 , Hranice Česká republika
Hranice, Leninova č. 23
člen Antonín Rolinc 8.7.1976 - 30.5.1980
Adresa: Zborovská 1475 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská č. 1475
člen Štefan Ondruška 3.5.1977 - 30.5.1980
Adresa: Struhlovsko čp 1402 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1402
člen Helena Relská 13.7.1970 - 25.6.1984
Adresa: nám. Kl.Gottwalda 4 , Hranice Česká republika
Hranice, nám. Kl.Gottwalda 4
člen František Horák 8.7.1976 - 25.6.1984
Adresa: Komenského 6 , Hranice Česká republika
Hranice, Komenského č. 6
místopředseda Petr Mikeska 3.5.1977 - 25.6.1984
Adresa: Hromůvka 1525 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka č. 1525
člen Ing. Stanislav Kundrátek 3.5.1977 - 25.6.1984
Adresa: 1525 , Hromůvka Česká republika
Hromůvka č. 1525
člen JUDr. Lubomír Fanta 12.9.1978 - 25.6.1984
Adresa: Struhlovsko čp 1407 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko čp.1407, okres Přerov
člen Svatopluk Vlk 30.5.1980 - 25.6.1984
Adresa: Zborovská ul. 1471 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská ul.č. 1471
člen Jan Sedlařík 30.5.1980 - 25.6.1984
Adresa: 97 , Teplice n.Beč. Česká republika
Teplice n.Beč. č. 97
člen Ing. Petr Zaramba 30.5.1980 - 25.6.1984
Adresa: Struhlovsko 1413 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko č. 1413
člen Ing. Petr Zaremba 25.6.1984 - 30.4.1986
Adresa: Na hrázi 1736 , Hranice Česká republika
Hranice, Na hrázi 1736
předseda Ing. Milan Haderka 3.5.1977 - 25.5.1988
Adresa: Palackého 1468 , Hranice Česká republika
Hranice, Palackého čp. 1468
člen Hana Tomečková 30.5.1980 - 25.5.1988
Adresa: Zborovská ul.č 1656 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská ul.č.1656
člen Ladislav Třískala 30.5.1980 - 25.5.1988
Adresa: Palackého ul. 1468 , Hranice Česká republika
Hranice, Palackého ul.č. 1468
člen Eduard Hlaváč 25.6.1984 - 25.5.1988
Adresa: 1. máje 1665 , Hranice Česká republika
Hranice, 1. máje 1665
člen Ing. Stanislav Jelínek 25.6.1984 - 25.5.1988
Adresa: 1. máje 1666 , Hranice Česká republika
Hranice, 1. máje 1666
člen Anna Klézlová 25.6.1984 - 25.5.1988
Adresa: Na hrázi 1737 , Hranice Česká republika
Hranice, Na hrázi 1737
člen Ing. Jaroslav Svítek 25.6.1984 - 25.5.1988
Adresa: Struhlovsko 1409 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1409
člen Ing. Jaroslav Jirušek 3.5.1977 - 18.4.1991
Adresa: Fierlingerová 1599 , Hranice Česká republika
Hranice, Fierlingerová čp. 1599
člen Zdenka Vymětalíková 30.5.1980 - 18.4.1991
Adresa: Hromůvka 1512 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka č. 1512
1. místopředseda František Horák 25.6.1984 - 18.4.1991
Adresa: Komenského 6 , Hranice Česká republika
Hranice, Komenského č. 6
II. místopředseda Jan Sedlařík 25.6.1984 - 18.4.1991
Adresa: 97 , Teplice n.Beč. Česká republika
Teplice n.Beč. č. 97
člen Ing. Jiří Motan 30.4.1986 - 18.4.1991
Adresa: Na hrázi 1736 , Hranice Česká republika
Hranice, Na hrázi 1736
předseda Ing. Milan Haderka 25.5.1988 - 18.4.1991
Adresa: Hromůvka 1522 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1522
člen Ing. Valter Adámek CSc. 25.5.1988 - 18.4.1991
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1518
člen Jiří Kolek 25.5.1988 - 18.4.1991
Adresa: Gallašova 1739 , Hranice Česká republika
Hranice, Gallašova ul. 1739
člen Ing. Stanislav Kundrátek 25.6.1984 - 28.9.1994
Adresa: Zborovská 467 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská ul. 467
člen Vladimír Dvořák 18.4.1991 - 28.9.1994
Adresa: Zborovská 467 , Hranice Česká republika
Hranice, Zborovská 467
člen Ing. Josef Zemánek 18.4.1991 - 28.9.1994
Adresa: Jaselská 1843 , Hranice Česká republika
Hranice, Jaselská 1843
místopředseda Ing. Jaroslav Kasan 18.4.1991 - 28.9.1994
Adresa: Hromůvka 1876 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1876
předseda Ing. Jiří Motan 18.4.1991 - 28.9.1994
Adresa: Na hrázi 1736 , Hranice Česká republika
Hranice, Na hrázi 1736
člen Zdeněk Los 18.4.1991 - 28.9.1994
Adresa: Hromůvka 1530 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1530
člen Bronislav Tomek 18.4.1991 - 28.9.1994
Adresa: Gallašova 1740 , Hranice Česká republika
Hranice, Gallašova 1740
člen představenstva Ing. Jiří Motan 28.9.1994 - 10.4.1995
Adresa: Na hrázi 1736 , Hranice Česká republika
Hranice, Na hrázi 1736
místopředseda představenstva Bronislav Tomek 28.9.1994 - 10.4.1995
Adresa: Gallašova 1740 , Hranice Česká republika
Hranice, Gallašova 1740
člen představenstva Ing. Petr Dvořák 28.9.1994 - 10.4.1995
Adresa: Hromůvka 1886 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1886
člen představenstva Miroslav Wildner 28.9.1994 - 10.4.1995
Adresa: Hromůvka 1519 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1519
člen představenstva Ing. Ivan Holinka 28.9.1994 - 13.8.1996
Adresa: Jaselská 1843 , Hranice Česká republika
Hranice, Jaselská 1843
člen představenstva Ing. Milan Bajgar 10.4.1995 - 13.8.1996
Adresa: Struhlovsko 1410 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1410
člen představenstva Ing. Stanislav Bajer 10.4.1995 - 5.3.1998
Adresa: Palackého 1512 , Hranice Česká republika
Hranice, Palackého 1512
člen představenstva JUDr. Alena Zenzingerová 10.4.1995 - 5.3.1998
Adresa: Palackého 1469 , Hranice Česká republika
Hranice, Palackého 1469
místopředseda představenstva Miroslav Wildner 10.4.1995 - 5.3.1998
Adresa: Hromůvka 1519 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1519
člen představenstva Danuše Čajková 13.8.1996 - 5.3.1998
Adresa: Hromůvka 1523 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1523
člen představenstva Rudolf Kopřiva 13.8.1996 - 5.3.1998
Adresa: Obránců míru 1360 , Hranice Česká republika
Hranice, Obránců míru 1360
člen představenstva Vladimíra Konečná 28.9.1994 - 7.8.2000
Adresa: Hromůvka 1519 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1519
člen Ing. Josef Sita 30.4.1986 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: 1. máje 1784 , Hranice Česká republika
Hranice, 1. máje 1784
předseda představenstva Zdenek Los 28.9.1994 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Zánik funkce 4.6.2001
Adresa: Hromůvka 1520 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1520
člen představenstva Miroslav Wildner 5.3.1998 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Hromůvka 1519 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1519
místopředseda představenstva Tomáš Pokorný 5.3.1998 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Zánik funkce 4.6.2001
Adresa: Struhlovsko 1400 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1400
člen představenstva Tomáš Klinkovský 5.3.1998 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Nádražní 1600 , Hranice Česká republika
Hranice, Nádražní 1600
člen představenstva Ladislav Kádě 5.3.1998 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Pod lipami 1530 , Hranice Česká republika
Hranice, Pod lipami 1530
člen představenstva Ing. Zdeněk Cedidla 5.3.1998 - 7.12.2001
Zánik členství 4.6.2001
Adresa: Struhlovsko 1400 , Hranice Česká republika
Hranice, Struhlovsko 1400
člen představenstva Miroslav Wildner 7.12.2001 - 11.10.2003
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 18.6.2003
Adresa: Hromůvka 1519 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1519
člen Ing. Josef Sita 7.12.2001 - 16.8.2006
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: 1. máje 1784 , Hranice Česká republika
Hranice, 1. máje 1784
předseda představenstva Zdenek Los 7.12.2001 - 16.8.2006
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 1.6.2006
Vznik funkce 4.6.2001
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Hromůvka 1520 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1520
člen představenstva Tomáš Klinkovský 7.12.2001 - 16.8.2006
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Nádražní 1600 , Hranice Česká republika
Hranice, Nádražní 1600
místopředseda představenstva Ladislav Kádě 7.12.2001 - 16.8.2006
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 1.6.2006
Vznik funkce 4.6.2001
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Pod lipami 1530 , Hranice Česká republika
Hranice, Pod lipami 1530
člen představenstva Mgr. Antonín Hinšt 7.12.2001 - 16.8.2006
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Hromůvka 1525 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1525
člen představenstva Marie Geršlová 7.12.2001 - 16.8.2006
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Hromůvka 1871 , Hranice Česká republika
Hranice, Hromůvka 1871
člen představenstva Ing. Alena Jašková 11.10.2003 - 16.8.2006
Vznik členství 18.6.2003
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Palackého 1512 , Hranice Česká republika
Hranice, Palackého 1512
předseda představenstva Ladislav Kádě 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 2.6.2011
Adresa: Pod lipami 1530 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, Pod lipami 1530, PSČ 75301
místopředseda představenstva Marie Geršlová 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Vznik funkce 13.6.2006
Zánik funkce 2.6.2011
Adresa: Hromůvka 1871 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, Hromůvka 1871, PSČ 75301
člen představenstva Ing. Alena Jašková 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Adresa: Palackého 1512 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, Palackého 1512, PSČ 75301
člen představenstva Tomáš Klinkovský 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Adresa: Nádražní 1600 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, Nádražní 1600, PSČ 75301
člen představenstva Ing. Josef Sita 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Adresa: 1. máje 1784 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, 1. máje 1784, PSČ 75301
člen představenstva Libor Skalka 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Adresa: Hromůvka 1520 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, Hromůvka 1520, PSČ 75301
člen představenstva Jiří Strnadel 16.8.2006 - 2.9.2011
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 2.6.2011
Adresa: Hromůvka 1527 , 753 01 Hranice I-Město Česká republika
Hranice I-Město, Hromůvka 1527, PSČ 75301
místopředseda představenstva Ladislav Kádě 2.9.2011 - 4.1.2014
Vznik členství 2.6.2011
Vznik funkce 2.6.2011
Adresa: Pod Lipami 1530 , 753 01 Hranice - Hranice I - Město Česká republika
Hranice - Hranice I - Město, Pod Lipami 1530, PSČ 75301
předseda představenstva Lukáš Klinkovský 2.9.2011 - 30.12.2015
Vznik členství 2.6.2011
Vznik funkce 2.6.2011
Adresa: Husitská 1326 , 753 01 Hranice - Hranice I - Město Česká republika
Hranice - Hranice I - Město, Husitská 1326, PSČ 75301
člen představenstva Miroslava Andrýsková 2.9.2011 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: 753 54 Dolní Nětčice 117 Česká republika
Dolní Nětčice 117, PSČ 75354
člen představenstva Mgr. Antonín Hinšt 2.9.2011 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Hromůvka 1525 , 753 01 Hranice - Hranice I - Město Česká republika
Hranice - Hranice I - Město, Hromůvka 1525, PSČ 75301
člen představenstva Libor Skalka 2.9.2011 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Hromůvka 1520 , 753 01 Hranice - Hranice I - Město Česká republika
Hranice - Hranice I - Město, Hromůvka 1520, PSČ 75301
člen představenstva Jiří Strnadel 2.9.2011 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Hromůvka 1527 , 753 01 Hranice - Hranice I - Město Česká republika
Hranice - Hranice I - Město, Hromůvka 1527, PSČ 75301
člen představenstva Ing. Miroslav Štěpán 2.9.2011 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Adresa: Galašova 1743 , 753 01 Hranice - Hranice I - Město Česká republika
Hranice - Hranice I - Město, Galašova 1743, PSČ 75301
místopředseda představenstva Ladislav Kádě 4.1.2014 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Pod Lipami 1530 , 753 01 Hranice Česká republika
Pod Lipami 1530, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
předseda představenstva Lukáš Klinkovský 30.12.2015 - 27.9.2016
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Husitská 1326 , 753 01 Hranice Česká republika
Husitská 1326, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo v Hranicích

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 54/SL 30 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.12.2015 22.12.2015 9
DrXXII 54/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.12.2014 12.2.2015 49
DrXXII 54/SL 28 notářský zápis [NZ 279/2014 rozh.shromáždění - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 12.12.2014 12.2.2015 9
DrXXII 54/SL 27 notářský zápis [NZ 370/2013 rozh.shromáždění - stanovy] Krajský soud v Ostravě 12.12.2013 12.12.2014 12.2.2015 58
DrXXII 54/SL 26 účetní závěrka [2013] vč. příl. Krajský soud v Ostravě 31.12.2014 22.1.2015 9
DrXXII 54/SL 25 účetní závěrka [2012]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.12.2013 13.1.2014 9
DrXXII 54/SL 24 účetní závěrka rok 2011 vč.příloh Krajský soud v Ostravě 12.12.2012 31.12.2012 9
DrXXII 54/SL 23 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 2.1.2012 9.1.2012 5
DrXXII 54/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 13.7.2011 22.9.2011 1
DrXXII 54/SL 21 notářský zápis NZ 67/2011 osvědč.průb.schůze Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 13.7.2011 22.9.2011 16
DrXXII 54/SL 20 podpisové vzory 7 x Krajský soud v Ostravě 28.7.2011 22.9.2011 7
DrXXII 54/SL 19 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 23.12.2010 4.1.2011 9
DrXXII 54/SL 18 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.12.2009 28.1.2010 9
DrXXII 54/SL 17 účetní závěrka r. 2007 výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 22.8.2008 16.9.2008 2
DrXXII 54/SL 16 účetní závěrka r. 2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 22.8.2008 16.9.2008 4
DrXXII 54/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 9.8.2006 7.9.2006 51
DrXXII 54/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 9.8.2006 7.9.2006 7
DrXXII 54/SL 13 notářský zápis NZ 158/2006 vč.rozh.st.orgánu Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 9.8.2006 7.9.2006 27
DrXXII 54/SL 12 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 13.6.2006 9
DrXXII 54/SL 11 účetní závěrka r. 2003,výr.zpr.,příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 9.7.2004 15
DrXXII 54/SL 9 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 24.6.2003 9
DrXXII 54/SL 10 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 24.6.2003 5
DrXXII 54/SL 8 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 1.7.2002 20
DrXXII 54/SL 7 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 1.7.2002 4
DrXXII 54/SL 6 notářský zápis NZ 80/2001 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 20.2.2002 45
DrXXII 54/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 3.7.2001 27
DrXXII 54/SL 4 účetní závěrka r. 1999, zpr. auditora Krajský soud v Ostravě 29.6.2000 4.7.2000 20
DrXXII 54/SL 3 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.6.1999 20
DrXXII 54/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 1.7.1997 18
DrXXII 54/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.8.1996 48

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo v Hranicích

IČO (identifikační číslo) 00053252
Jméno Stavební bytové družstvo v Hranicích
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Hranice
Vznik první živnosti: 26.8.1993
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo Stavební bytové družstvo v Hranicích

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo v Hranicích

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.8.1993

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Svatoplukova 58, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1000936597
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2000

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 4 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 stavitel ( provádění jednoduchých staveb a poddodávek )

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1993
Zánik oprávnění 9.5.1997

Živnost č. 6 Správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1997
Zánik oprávnění 18.10.2000

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.1997
Zánik oprávnění 18.10.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo v Hranicích

Člen statutárního orgánu Miroslava Andrýsková
Člen statutárního orgánu Lukáš Klinkovský
Člen statutárního orgánu Václav Nerád
Člen statutárního orgánu Petr Frais
Člen statutárního orgánu Roman Odstrčil
Člen statutárního orgánu Jana Hrdličková
Člen statutárního orgánu Helena Olivová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo v Hranicích

IČO: 00053252
Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích
Právní forma: Družstvo
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Hranice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.6.1975

Sídlo Stavební bytové družstvo v Hranicích

Sídlo: 28. října 565, Hranice 753 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image