Firma Stavební bytové družstvo Špičák IČO 00042218


Stavební bytové družstvo Špičák má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Špičák (00042218) je Družstvo. Sídlí na adrese Krkonošská 181, 468 41 Tanvald Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 1965 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Špičák má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Špičák nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Špičák na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Špičák na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Špičák na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Špičák

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 139
IČO (identifikační číslo osoby) 00042218
Jméno Stavební bytové družstvo Špičák
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.8.1965
Shromáždění delegátů konané dne 28.11.2013 přijalo nové stanovy družstva a nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. 24.10.2014
Shromáždění delegátů konané dne 26.11.1992 přijalo nové stanovydružstva. 28.11.1995 - 24.10.2014
Shromážděním delegátů družstva, konaným dne 23. dubna 1992 bylaschválena změna článku 5, odstavec l stanov, týkající se výšezápisného, které se s účinností od l. května l992 stanovuje vevýši 500,-- Kčs. 19.8.1992 - 28.11.1995
Podle článku 91 stanov se zapisuje způsob ručení:Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 500,- Kčs vjednom roce. Člen je povinen na něj připadající část rozvrženéztráty uhradit do konce následujícího po roce, v němž ztrátavznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit. 12.9.1991 - 28.11.1995
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 101/2585/79/Sr ze dne10.12.1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícíhosloučeno podle článku 25 odst. 3 písm. d stanov ČSBD za podmínekuvedených v čl. 5 odst. l písm. d stanov ČSBD a podle článku 2odst. l písm. b směrnic ČSBD číslo 22/72 Stavební bytové družstvoJIZERKA Desná (Db 258) jako družstvo přejímané s tím, žepřejímající družstvo převezme všechna práva a závazkyzanikajícího družstva bez provedení likvidace ke dni 1. ledna1980. Ke dni sloučení stávají se členové zanikajícího družstvačleny přejímajícího družstva, na které přecházejí všechna právaa závazky zanikajícího družstva. 18.12.1979
Shromážděním delegátů družstva konaným dne 29. listopadu 1975 ana základě usnesení Českého svazu bytových družstev - Severo-českého krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20. prosince1975 č.j. 105-3951/75 byly přijaty nové stanovy stavebníchbytových družstev typu "B". 27.1.1976
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem č.j. 3463/74/Jk ze dne 9. listopadu 1974 bylo v soula-du s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28. února 1974 a susnesením číslo 110/74 z 9. zasedání ze dne 23. května 1974 by-lo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno podlečlánku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev, podlečlánku 2 odstavec l písmeno b) směrnic Českého svazu bytovýchdružstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev (uveřejněny veZpravodaji číslo 3 z roku 1973 (ke dni l. lednu 1975, Stavebníbytové družstvo zaměstnanců národního podniku "SEBA" v Tanvaldě,se sídlem v Tanvaldě, okres Jablonec nad Nisou (zdejší Db 27)jako družstvo přejímané (zanikající). Podle článku 59 stanovstavebních bytových družstev, stávají se členové družstva, kterézaniklo tímto rozhodnutím, členy tohoto družstva ke dni l. ledna1975 a k tomuto dni přecházejí na vyznačené družstvo přejímajícívšechna práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace. 19.11.1974
Členskou schůzí konanou dne 5. prosince 1971 byl změněn názevdružstva se souhlasem Českého svazu bytových družstev Seve-ročeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20. prosin-ce 1971. 7.1.1972 - 12.9.1988
Stavební bytové družstvo podle §u 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne16. června 1965. 5.8.1965
Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radou družstev v Praze- Krajským výborem stavebních bytových družstev Severočeskéhokraje v Ústí nad Labem dne 23. června 1965 podle §u 89 hospodář-ského zákoníka čj. 04 04 008. 5.8.1965
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se že3-15 členů, volených na dobu dvou let. 5.8.1965 - 22.9.1999
Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se l desetinějejich podílu. 5.8.1965 - 12.9.1991
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebníchbytových družstev pracovníků typu "B". 5.8.1965 - 27.1.1976

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Špičák

Kapitál Stavební bytové družstvo Špičák

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.1995

Sídlo Stavební bytové družstvo Špičák

Platnost údajů od - do
Adresa Krkonošská 181 , 468 41 Tanvald Česká republika
Krkonošská 181, 468 41 Tanvald
24.10.2014
Adresa Krkonošská 181 , 468 41 Tanvald Česká republika
Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 46841
22.9.1999 - 24.10.2014
Adresa Krkonošská 181 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Krkonošská 181, okres Jablonec nad Nisou
28.11.1995 - 22.9.1999
Adresa Tanvald Česká republika
Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
5.8.1965 - 28.11.1995

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Špičák

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.10.2014
realitní činnost 13.9.2000 - 24.10.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 13.9.2000 - 24.10.2014
úklidové služby 13.9.2000 - 24.10.2014
zprostředkovatelská, konzultační a poradenská činnost 13.9.2000 - 24.10.2014
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy aprovádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytovýchprostor: 22.9.1999 - 24.10.2014
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kterépronajímá svým členům, 22.9.1999 - 24.10.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků anebytových prostor do vlastnictví jiných osob, 22.9.1999 - 24.10.2014
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích anebytové prostory do nájmu svým členům, 22.9.1999 - 24.10.2014
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů a to jak pro svéčleny, tak případně pro jiné osoby, 22.9.1999 - 24.10.2014
e) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a tojak pro své členy, tak i případně pro jiné osoby. 22.9.1999 - 24.10.2014
prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazovýchzáznamů 28.11.1995 - 19.11.1998
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení aostatního majetku družstva. 12.9.1991 - 22.9.1999
2. Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečení služeb spojených s bydlením. 12.9.1991 - 22.9.1999
Družstvo zejména:a) zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinnýchdomcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími kbydlení do osobního užívání svým členům 12.9.1991 - 28.11.1995
b) zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místnostínesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů 12.9.1991 - 28.11.1995
d) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizacibytových a nebytových objektů 12.9.1991 - 28.11.1995
e) zabezpečuje služby spojené s bydlením 12.9.1991 - 28.11.1995
f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 12.9.1991 - 28.11.1995
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích amístností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členůmpopř. převádí rodinné domky do osobního užívání 12.9.1991 - 28.11.1995
půjčování spotřebních předmětů 27.7.1990 - 22.9.1999
1) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 12.9.1988 - 22.9.1999
2) V rámci předmětu činnosti družstvo přopravuje a zabezpečuje: 12.9.1988 - 22.9.1999
a) výstavbu bytů v družstevních domech rodinných domků amístností nesloužících k bydlení, 12.9.1988 - 22.9.1999
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobníhovlastnictví, 12.9.1988 - 22.9.1999
c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor, 12.9.1988 - 22.9.1999
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, 12.9.1988 - 22.9.1999
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím, 12.9.1988 - 22.9.1999
f) materiálně - výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydle-ním 12.9.1988 - 22.9.1999
g) případně další činnosti a služby schválené shromážděnímdelegátů a zapsané v podnikovém rejstříku. 12.9.1988 - 22.9.1999
Družstvo pro své členy staví, po případě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení,může družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technickéhovybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít svýstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 27.1.1976 - 22.9.1999
Družstvo provádí pro členy družstva výstavby bytů, vestavěnýchnebytových zařízení, výstavbu garáží, zajišťuje jejich správu,údržbu a poskytuje služby spojené s užíváním bytů a vestavěnýchnebytových zařízení.V souvislosti s výstavbou bytů může družstvo zajišťovat ipřípravu staveniště, výstavbu inženýrských sítí, technickéhostaveniště a terenní úpravy staveniště. 7.1.1972 - 27.1.1976

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Špičák

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je zejména:- správa a provoz majetku ve vlastnictví družstva, vlastníků členů družstva a ostatních osob, - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, - provádění, popřípadě zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů, - přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv členům a nečlenům družstva, - činnost v energetických odvětvích, - organizování přípravy a provádění, popřípadě zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor. 24.10.2014

vedení firmy Stavební bytové družstvo Špičák

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Špičák

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Milan Kašperek 24.10.2014
Vznik členství 27.5.2014
Vznik funkce 27.5.2014
Adresa: Poštovní 617 , 468 61 Desná Česká republika
Poštovní 617, Desná II, 468 61 Desná
místopředseda představenstva Ing. Jiří Podlešák 24.10.2014
Vznik členství 27.5.2014
Vznik funkce 27.5.2014
Adresa: U Lesíka 618 , 468 41 Tanvald Česká republika
U Lesíka 618, 468 41 Tanvald
člen představenstva Ing. Miloš Hataš 24.10.2014
Vznik členství 27.5.2014
Adresa: Krátká 636 , 468 61 Desná Česká republika
Krátká 636, Desná II, 468 61 Desná
člen představenstva Jan Čech 24.10.2014
Vznik členství 27.5.2014
Adresa: U Lesíka 618 , 468 41 Tanvald Česká republika
U Lesíka 618, 468 41 Tanvald
člen představenstva Vlastimil Krištof 24.10.2014
Vznik členství 27.5.2014
Adresa: Vítězná 573 , 468 41 Tanvald Česká republika
Vítězná 573, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald
Člen představenstva Hana Kremsová 5.8.1965 - 1.2.1967
Adresa: R. Koumara 46 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, R. Koumara 46B
Člen představenstva Jan Tuček 5.8.1965 - 1.2.1967
Adresa: Gottwaldova 488 , Smržovka Česká republika
Smržovka, Gottwaldova 488, okres Jablonec nad Nisou
Předseda představenstva Jiří Pavelka 5.8.1965 - 21.5.1970
Adresa: 504 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 504
Místopředseda představenstva František Prchal 5.8.1965 - 21.5.1970
Adresa: 443 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 443
Člen představenstva Josef Stehno 5.8.1965 - 21.5.1970
Adresa: 400 , Velké Hamry číslo Česká republika
Velké Hamry číslo 400
Člen představenstva Lumír Štefan 1.2.1967 - 21.5.1970
Adresa: 17 , Jiřetín Česká republika
Jiřetín čp. 17
Člen představenstva Jan Leitner 1.2.1967 - 21.5.1970
Adresa: 0 Desná III Česká republika
Desná III/765
Člen představenstva Jiří Pavlíček 1.2.1967 - 21.5.1970
Adresa: 453 , Velké Hamry Česká republika
Velké Hamry 453
Člen představenstva Emil Pohl 1.2.1967 - 21.5.1970
Adresa: Česká ulice 283 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Česká ulice 283, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Miroslav Bauer 1.2.1967 - 21.5.1970
Adresa: Stalinova 351 , Tanvald II. Česká republika
Tanvald II., Stalinova 351
Místopředseda představenstva František Prchal 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 547 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 547
Člen představenstva Josef Stehno 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 547 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 547
Člen představenstva Emil Pohl 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 547 , Tanvald Česká republika
Tanvald 547
Člen představenstva Bohumil Nývlt 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald 550
Člen představenstva Jaroslav Kohout 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald 550
Člen představenstva Emil Nakládal 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald 550
Člen představenstva Bohumil Strnad 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald 550
Člen představenstva Jiří Podzimek 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 551 , Tanvald Česká republika
Tanvald 551
Člen představenstva Antonín Kroupa 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: SEBA Plavy Česká republika
SEBA Plavy
Předseda představenstva Jiří Pavelka 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 547 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 547
Člen představenstva Jiří Pavlíček 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 550 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 550
Člen představenstva Ing. Miroslav Bauer 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 551 , Tanvald Česká republika
Tanvald 551
Člen představenstva Arnošt Rozinek 21.5.1970 - 7.1.1972
Adresa: 550 , Tanvald číslo Česká republika
Tanvald číslo 550
Člen představenstva Jiří Pavelka 7.1.1972 - 29.5.1974
Adresa: Výšina 547 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 547, okres Jablonec nad Nisou
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Bauer 7.1.1972 - 29.5.1974
Adresa: Výšina 551 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 551, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Irena Vágnerová 7.1.1972 - 29.5.1974
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Jiří Pavlíček 7.1.1972 - 29.5.1974
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Jan Drbohlav 7.1.1972 - 11.8.1975
Adresa: Výšina 551 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 551, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Vlastimil Kouble 29.5.1974 - 11.8.1975
Adresa: Výšina 547 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 547, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Jana Kubášková 29.5.1974 - 11.8.1975
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ladislav Matura 29.5.1974 - 11.8.1975
Adresa: Výšina 551 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 551, okres Jablonec nad Nisou
Předseda představenstva Arnošt Rozinek 7.1.1972 - 28.6.1976
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Místopředseda představenstva Jiří Pavlíček 29.5.1974 - 28.6.1976
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Otto Brodský 11.8.1975 - 28.6.1976
Adresa: Výšina 509 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 509, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Richard Skrbek 11.8.1975 - 28.6.1976
Adresa: 518 , Tanvald-Šumburk číslo Česká republika
Tanvald-Šumburk číslo 518
Člen představenstva Jaroslav Souček 11.8.1975 - 28.6.1976
Adresa: 277 , Tanvald-Šumburk číslo Česká republika
Tanvald-Šumburk číslo 277
Člen představenstva Jaroslav Vondráček 11.8.1975 - 28.6.1976
Adresa: Výšina 529 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 529, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Arnošt Rozinek 28.6.1976 - 4.5.1977
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Předseda JUDr. Vladislav Potužák 28.6.1976 - 4.5.1977
Adresa: Výšina 554 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 554, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Jaroslav Vondráček 28.6.1976 - 25.6.1980
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Předseda představenstva Ladislav Knap 4.5.1977 - 22.12.1980
Adresa: 112 , Plavy Česká republika
Plavy č. 112
Člen představenstva Ing. Josef Vedral 4.5.1977 - 22.12.1980
Adresa: 449 , Tanvald Česká republika
Tanvald čp. 449
Člen představenstva Miloslav Hýsek 25.6.1980 - 23.5.1983
Adresa: 612 , Desná II. Česká republika
Desná II. čp. 612
Předseda představenstva Ladislav Knap 22.12.1980 - 23.5.1983
Adresa: 561 , Tanvald Česká republika
Tanvald čp. 561
Člen představenstva Karel Doležal 28.6.1976 - 21.5.1984
Adresa: Výšina 533 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 533, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ladislav Knap 23.5.1983 - 21.5.1984
Adresa: 561 , Tanvald Česká republika
Tanvald čp. 561
Předseda představenstva Ing. Vlastimil Šipl 23.5.1983 - 21.1.1988
Adresa: Výšina 569 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 569, okres Jablonec nad Nisou
Předseda představenstva Ing. Petr Bervic 21.1.1988 - 10.5.1990
Adresa: 372 , Desná I. Česká republika
Desná I. čp. 372
Člen představenstva Jiří Pavlíček 28.6.1976 - 17.1.1996
Adresa: Výšina 550 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 550, okres Jablonec nad Nisou
Místopředseda představenstva Jaroslav Souček 28.6.1976 - 17.1.1996
Adresa: 277 , Tanvald-Šumburk číslo Česká republika
Tanvald-Šumburk číslo 277
2. místopředseda představenstva Jiří Havlík 25.6.1980 - 17.1.1996
Adresa: 167 , Desná I. Česká republika
Desná I. čp. 167
Člen představenstva Libor Novák 21.5.1984 - 17.1.1996
Adresa: Výšina 575 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 575, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Miroslav Kroutil 21.5.1984 - 17.1.1996
Adresa: 627 , Desná II. Česká republika
Desná II. čp. 627
Člen představenstva Rudolf Soukup 19.8.1992 - 17.1.1996
Adresa: Radniční 543 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Radniční 543, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Miroslav Vrba 7.1.1972 - 11.9.1997
Adresa: Výšina 547 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 547, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Josef Dittrich 17.1.1996 - 11.9.1997
Adresa: Šumburk 570 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Šumburk 570, okres Jablonec nad Nisou
Místopředseda představenstva Rudolf Soukup 17.1.1996 - 19.11.1998
Adresa: Radniční 543 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Radniční 543, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Mgr. Antonín Bělonožník 17.1.1996 - 22.9.1999
Adresa: Výšina 577 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Výšina 577, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Zdeněk Janata 11.9.1997 - 22.9.1999
Adresa: Smetanova 566 , 468 41 Tanvald Česká republika
Tanvald, Smetanova ul. 566, PSČ 46841
Místopředseda představenstva Mgr. Rudolf Soukup 19.11.1998 - 22.9.1999
Adresa: Údolí Kamenice 481 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Údolí Kamenice č. 481, okres Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Josef Vedral 22.12.1980 - 13.9.2000
Adresa: 575 , Tanvald Česká republika
Tanvald čp. 575
Předseda a člen představenstva Antonín Kraus 10.5.1990 - 13.9.2000
Adresa: 0 Desná II Česká republika
Desná II/611
Člen představenstva Břetislav Nesvadba 17.1.1996 - 13.9.2000
Adresa: 612 , Desná II Česká republika
Desná II čp. 612
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Janata 22.9.1999 - 13.9.2000
Adresa: Smetanova 566 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Smetanova ul. 566, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 46841
Člen představenstva Ing. Ilko Ihnatišin 25.6.1980 - 3.11.2004
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 27.5.2004
Adresa: 611 , Desná II. Česká republika
Desná II. čp. 611
Člen představenstva Ing. Zdeněk Šťastný 17.1.1996 - 3.11.2004
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 27.5.2004
Adresa: 609 , Velké Hamry Česká republika
Velké Hamry 609
Člen představenstva Bohuslava Marková 11.9.1997 - 3.11.2004
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: sídliště 607 , 468 45 Velké Hamry Česká republika
Velké Hamry, sídliště č. 607, PSČ 46845
Místopředseda a člen představenstva Milan Hlaváč 13.9.2000 - 3.11.2004
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 11.5.2000
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Smetanova 566 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Smetanova 566
Člen představenstva Zdeněk Förster 13.9.2000 - 3.11.2004
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: 0 Desná II Česká republika
Desná II/618
člen představenstva Jana Hnyková 3.11.2004 - 27.7.2007
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 24.5.2007
Adresa: 605 , Velké Hamry Česká republika
Velké Hamry 605
Předseda a člen představenstva Ing. Jiří Podlešák 13.9.2000 - 26.8.2009
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 11.5.2005
Vznik funkce 11.5.2000
Zánik funkce 11.5.2005
Adresa: U Lesíka 618 , Tanvald Česká republika
Tanvald, U Lesíka 618
Člen představenstva Věra Dubská 13.9.2000 - 26.8.2009
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 11.5.2005
Adresa: Vnitřní 569 , Tanvald Česká republika
Tanvald, Vnitřní 569
místopředseda představenstva Ing. Petr Dědek 3.11.2004 - 26.8.2009
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 21.5.2009
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 21.5.2009
Adresa: 608 , Velké Hamry Česká republika
Velké Hamry 608
člen představenstva Ing. Iva Smištíková 3.11.2004 - 26.8.2009
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: Krátká 639 , Desná v Jiz.Horách Česká republika
Desná v Jiz.Horách, Krátká 639
člen představenstva Ing. Tomáš Strnad 3.11.2004 - 26.8.2009
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: Krkonošská 612 , Desná v Jiz.Horách Česká republika
Desná v Jiz.Horách, Krkonošská 612
člen představenstva Jan Čech 3.11.2004 - 26.8.2009
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: U Lesíka 618 , Tanvald Česká republika
Tanvald, U Lesíka 618
člen představenstva Milan Kašperek 27.7.2007 - 24.10.2014
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 24.8.2012
Adresa: Poštovní 617 , 468 61 Desná - Desná II Česká republika
Desná - Desná II, Poštovní 617, PSČ 46861
Předseda představenstva Ing. Jiří Podlešák 26.8.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 21.5.2014
Vznik funkce 21.5.2009
Zánik funkce 21.5.2014
Adresa: U Lesíka 618 , 468 41 Tanvald Česká republika
Tanvald, U Lesíka 618, PSČ 46841
místopředseda představenstva Ing. Petr Dědek 26.8.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 21.5.2014
Vznik funkce 21.5.2009
Zánik funkce 21.5.2014
Adresa: 468 45 Velké Hamry 608 Česká republika
Velké Hamry 608, PSČ 46845
člen představenstva Ing. Miloš Hataš 26.8.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 21.5.2014
Adresa: Krátká 636 , 468 61 Desná v Jiz.Horách Česká republika
Desná v Jiz.Horách, Krátká 636, PSČ 46861
člen představenstva Zdeněk Chmelík 26.8.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 21.5.2014
Adresa: Poštovní 617 , 468 61 Desná v Jiz.Horách Česká republika
Desná v Jiz.Horách, Poštovní 617, PSČ 46861
člen představenstva Ing. Iva Smištíková 26.8.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 21.5.2014
Adresa: Krátká 639 , 468 61 Desná v Jiz.Horách Česká republika
Desná v Jiz.Horách, Krátká 639, PSČ 46861
člen představenstva Jan Čech 26.8.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 21.5.2014
Adresa: U Lesíka 618 , 468 41 Tanvald Česká republika
Tanvald, U Lesíka 618, PSČ 46841

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Špičák

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 139/SL 62 rozhod. o statut. orgánu kontrolní komise Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 1.8.2014 30.10.2014 1
DrXXVI 139/SL 61 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 1.8.2014 30.10.2014 1
DrXXVI 139/SL 59 účetní závěrka [2008] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2009 7.8.2014 8.8.2014 12
DrXXVI 139/SL 58 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2014 7.8.2014 8.8.2014 13
DrXXVI 139/SL 57 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2013 6.8.2014 8.8.2014 13
DrXXVI 139/SL 56 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2012 6.8.2014 8.8.2014 13
DrXXVI 139/SL 55 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 7.8.2014 8.8.2014 15
DrXXVI 139/SL 54 účetní závěrka [2009] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 7.8.2014 8.8.2014 15
DrXXVI 139/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2013 12.12.2013 28
DrXXVI 139/SL 52 notářský zápis NZ 177/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2013 9.12.2013 12.12.2013 20
DrXXVI 139/SL 51 notářský zápis příloha Nz 78/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2012 18.7.2012 12
DrXXVI 139/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2012 18.7.2012 27
DrXXVI 139/SL 49 notářský zápis NZ 78/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2012 17.7.2012 18.7.2012 11
DrXXVI 139/SL 48 podpisové vzory čestné prohl.Z.Chmelík Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2009 31.8.2009 1
DrXXVI 139/SL 47 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Hataš Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2009 31.8.2009 2
DrXXVI 139/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2009 31.8.2009 1
DrXXVI 139/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shrom.uživ.a vlastník Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2009 31.8.2009 8
DrXXVI 139/SL 44 podpisové vzory čestné prohlá.M.Kašperek Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2007 27.7.2007 8.8.2007 1
DrXXVI 139/SL 43 ostatní zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2007 27.7.2007 8.8.2007 10
DrXXVI 139/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2007 12.6.2007 15.6.2007 24
DrXXVI 139/SL 41 účetní závěrka k 31. 12. 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2005 4.7.2005 29.7.2005 13
DrXXVI 139/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 15.11.2004 2.12.2004 9
DrXXVI 139/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2004 15.11.2004 2.12.2004 12
DrXXVI 139/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2004 15.11.2004 2.12.2004 1
DrXXVI 139/SL 37 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P. Dědek Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2004 15.11.2004 2.12.2004 1
DrXXVI 139/SL 36 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.T. Strnad Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2004 15.11.2004 2.12.2004 1
DrXXVI 139/SL 35 podpisové vzory čestné prohlá. J. Čech Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2004 2.12.2004 1
DrXXVI 139/SL 34 podpisové vzory čestné prohlá. I. Smištíková Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 15.11.2004 2.12.2004 1
DrXXVI 139/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá. J. Hnyková Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2004 15.11.2004 2.12.2004 1
DrXXVI 139/SL 32 účetní závěrka k 31. 12. 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2004 11.10.2004 4.11.2004 24
DrXXVI 139/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2002 18.12.2003 7.1.2004 24
DrXXVI 139/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2002 18.12.2003 7.1.2004 9
DrXXVI 139/SL 29 účetní závěrka k 31. 12. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 31.7.2003 18.8.2003 16
DrXXVI 139/SL 28 účetní závěrka k 31. 12. 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 30.12.2002 29
DrXXVI 139/SL 27 účetní závěrka k 31. 12. 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2000 30.12.2002 15
DrXXVI 139/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 30.12.2002 26
DrXXVI 139/SL 25 ostatní zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 30.12.2002 5
DrXXVI 139/SL 24 podpisové vzory čestné prohlá. Z. Förster Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2002 30.12.2002 1
DrXXVI 139/SL 23 podpisové vzory čestné prohlá. V. Dubská Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2002 30.12.2002 2
DrXXVI 139/SL 22 podpisové vzory čestné prohlá. M. Hlaváč Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2002 30.12.2002 2
DrXXVI 139/SL 21 podpisové vzory čestné prohlá. J. Podlešák Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2002 30.12.2002 2
DrXXVI 139/SL 20 podpisové vzory čestné prohlá. B. Marková Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2002 30.12.2002 1
DrXXVI 139/SL 19 podpisové vzory čestné prohlá. Zdeněk Šťastný Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2002 30.12.2002 2
DrXXVI 139/SL 18 podpisové vzory čestné prohlá. Ilko Ihnatišin Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2002 30.12.2002 1
DrXXVI 139/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2000 30.10.2000 34
DrXXVI 139/SL 16 ostatní - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2000 30.10.2000 19
DrXXVI 139/SL 15 ostatní - zápis z ust. schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2000 30.10.2000 1
DrXXVI 139/SL 14 ostatní - zápis č. 04 schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2000 30.10.2000 10
DrXXVI 139/SL 9 účetní závěrka -přiznání k dani z příjmů r.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 1.11.1999 8
DrXXVI 139/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1993 1.11.1999 34
DrXXVI 139/SL 7 stanovy společnosti -změny a doplňky Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1999 1.11.1999 1
DrXXVI 139/SL 13 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.1999 1.11.1999 12
DrXXVI 139/SL 12 ostatní -zápis č.05 schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.1999 1.11.1999 7
DrXXVI 139/SL 11 účetní závěrka -příloha za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 1.11.1999 4
DrXXVI 139/SL 10 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 1.11.1999 6
DrXXVI 139/SL 6 účetní závěrka -příloha za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.1999 2
DrXXVI 139/SL 5 účetní závěrka -rozvaha r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 3.6.1999 14
DrXXVI 139/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.1998 21.1.1999 34
DrXXVI 139/SL 3 ostatní - zápis ze shromáždění deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1998 21.1.1999 8
DrXXVI 139/SL 2 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1998 21.1.1999 18
DrXXVI 139/SL 1 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.1997 21.1.1999 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Špičák

IČO (identifikační číslo) 00042218
Jméno Stavební bytové družstvo Špičák
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Tanvald
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Špičák

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Špičák

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Krkonošská 181, Tanvald 468 41
Identifikační číslo provozovny 1007839449
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.8.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2014

Živnost č. 3 prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 21.7.1998

Živnost č. 4 úklidové služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zprostředkovatelská, konzultační a poradenská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Špičák

Člen statutárního orgánu Milan Kašperek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Podlešák
Člen statutárního orgánu Jan Čech
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Hataš
Člen statutárního orgánu Vlastimil Krištof

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Špičák

IČO: 00042218
Firma: Stavební bytové družstvo Špičák
Právní forma: Družstvo
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Tanvald
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1973

Sídlo Stavební bytové družstvo Špičák

Sídlo: Krkonošská 181, Tanvald 468 41

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Úklidové činnosti
tracking image