Hlavní navigace

FIRMA Stavební bytové družstvo SEVER IČO: 00042579

Stavební bytové družstvo SEVER má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo SEVER (00042579) je Družstvo. Sídlí na adrese Bažantí 1415/3, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 1965 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo SEVER má pět živností.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo SEVER nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo SEVER na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo SEVER

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 2. 11. 1965
Spisová značka: DrXXVI 151
IČO (identifikační číslo osoby): 00042579
Jméno: Stavební bytové družstvo SEVER
Právní forma: Družstvo 2.11.1965
Zapsána dne: 2.11.1965
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 101/2459/79/Jk ze dne 20.11.1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno podle § 91 odst. 1 hospodářského zákoníka, podle směrnic ČSBD č. 22/72 článek 2, odst. 1 písm.a, a v souladu s článkem 88 odst. 1 stanov SBD 12. stavební bytové družstvo NISA LIBEREC (Db 145) bez provedení likvidace ke dni 1.ledna 1980 s tím, že na přejímající družstvo přechází všechna práva, závazky zanikajícího družstva. Ke dni sloučení stávají se členové zanikajícího družstva členy přejímajícího družstva. 10.12.1979
Na základě usnesení shromáždění delegátů konaného dne 29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.prosince 1975 č.j. 105-3785/75 bylo na 17.zasedání Svazu dne 11.prosince 1975 usneseno (usnesení číslo 209) přijetí nových stanov. Tyto stanovy byly schváleny podle §u 508 odstavec 2 obč. zákona. Zapisují se proto vzorové stanovy stanov stavebních bytových družstev typu "B". 13.1.1976
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem, ze dne 10.října 1975 č.j. 105-1709/75/Jk bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n o ke dni 31.prosince 1975 družstvo zanikající (slučované - přejímané) bez provedení likvidace a to: Svépomocné stavební bytové družstvo pracovníků n.p. PLASTIMAT Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 279) v souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení 160/75 z 13. zasedání Severočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev Ústí nad Labem dne 27.února 1975 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družtev uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku 1973. Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členové zanikajícího družstva členy tohoto přejímajícího družstva ke dni 31.prosince 1975 a k témuž dni přecházejí všechna práva a závazky zanikajícího družstva na toto přejímající družstvo b e z l i k v i d a c e . 11.11.1975
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.května 1975 č.j. 105-1270/75/Jk bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n o v souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.5.1974 a podle usnesení číslo 160/75 z 13. zasedání ze dne 27. února 1975 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev uveřejněných ve Zpravodaji číslo 3 z roku 1973/ ke dni 30.červnu 1975 1. Svépomocné stavební bytové družstvo zaměstnanců Č S D L i b e r e c se sídlem v Liberci (zdejší Db 119) a to bez provedení likvidace jako družstvo slučované (přejímané - zanikající). Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev, stávají se členové zanikajícího družstva členy přejímajícího tohoto družstva a ke dni 30.červnu 1975 přecházejí na toto přejímající družstvo též veškerá práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace. 20.5.1975
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.října 1974 č.j. 105-3120/74-Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena přejímaná (zanikající) družstva a to: Stavební bytové družstvo "V í t ě z n ý ú n o r " se sídlem v Libereci - Králův Háj (zdejší Db 41), Stavební bytové družstvo občanů " D r u ž b a " se sídlem v Liberci - Králův Háj (zdejší Db 52), Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku T e x t i l a n a , se sídlem v Liberci, Jablonecká ul. 36 (zdejší Db 76), Stavební bytové družstvo občanů "B u d o v a t e l" se sídlem v Liberci IV, Na Bídě (zdejší Db 81), Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku P l a s t i m a t, Liberec, se sídlem v Liberci 6, Kubelíkova ulice (zdejší Db 93), Stavební bytové družstvo občanů " J i s k r a " Liberec, se sídlem v Liberci (zdejší Db 211), Svépomocné mládežnické stavební bytové družstvo zaměstnanců Vysoké školy strojní v Liberci, se sídlem v Liberci I, Hálkova ulice č.6 (zdejší Db 94), a t o v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání ze dne 28.2. 1974 a s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání ze dne 23.května 1974 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev číslo 22/72 a podle článku 26 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev a to ke dni 1.lednu 1975. Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členové družstev, která zanikají sloučením členy tohoto přejímajícího družstva a to ke dni sloučení t.j. 1.lednu 1975. K tomuto dni přecházejí na toto přejímající družstvo všechna práva a závazky výše uvedených zanikajících družstev bez likvidace. 22.11.1974
Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.května 1974 č.j. 105-1129/74/Jk byly do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena družstva zanikající a to: a) Občanské stavební bytové družstvo SVOBODA Liberec (zdejší Db 28) b) Stavební bytové družstvo JEŠTĚD Liberec (zdejší Db 102) c) Stavební bytové družstvo pracovníků OSP Liberec (zdejší Db 105) d) Stavební bytové družstvo LUŽICE Liberec (zdejší Db 209), s tím, že přejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti a závazky zanikajících družstev podle článku 58 písmeno b stanov stavebních bytových družstev, podle článku 2 odstavec 1 písmeno b směrnice ČSBD č. 22/72 a podle článku 25 ostavec 3 písmeno d stanov ČSBD s použitím článku 5 odst. 1 písmeno d stanov ČSBD - a to ke dni 1.července 1974. 11.6.1974
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.12.1973 č.j. 105-2287-4/d-73/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejí- majícího sloučena další družstva a to: "Máj" bytové občanské stavební družstvo se sídlem v Liberci V, Králův Háj (zdejší Db 20), Stavební bytové družstvo pracovníků Státních lesů Husova 86/458 Liberec se sídlem Liberci, Husova ulice 86/458 (zdejší Db 149) a Stavební bytové družstvo pracovníků "TESLA" Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 192) s tím, že toto přejímající družstvo přejímá a na toto družstvo přecházejí všechna práva a závazky přejímaných výše uvedených stavebních bytových družstev. Tato družstva přejímaná byla do tohoto družstva (jako družstva přejímajícího) sloučena bez provedení likvidace a sloučení bylo provedeno podle článku 2 části I odstavec 1 směrnic Českého svazu bytových družstev. 11.1.1974
Na základě výročního shromáždění delegátů konaného dne 23.května 1970 byly provedeny změny stanov hlavně na stránce 13 pod bodem 3 a v článku 6 doplnění vlastních stanov. 11.9.1970
Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo 109/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 14.srpna 1965. Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radou družstev v Praze - Krajským výborem stavebních bytových družstev Severočeského kraje v Ústí nad Labem dne 19.října 1965 podle §u 89 hospodářského zákona č.j. 04 05 021. 2.11.1965
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy schválené Ústřední radou družstev v Praze - stavebních bytových družstev pracovníků typu "B". 2.11.1965
Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se 1 desetině jejich podílu. 2.11.1965 - 1.1.1993
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. 2.11.1965 - 1.1.1993

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo SEVER

Sídlo Stavební bytové družstvo SEVER

Platnost údajů od - do
Adresa: Bažantí 1415/3, Liberec 46001, Česká republika 1.9.2017
Adresa: Lipová 596/7, Liberec 46031, Česká republika 8.3.2000 - 1.9.2017
Adresa: Lipová 596/7, Liberec , Česká republika 1.1.1993 - 8.3.2000
Adresa: , Liberec , Česká republika 8.7.1980 - 1.1.1993
Adresa: třída 1.máje 5, Liberec , Česká republika 11.7.1972 - 8.7.1980

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo SEVER

Platnost údajů od - do
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW 10.8.2010
Předmětem činnosti na podnikatelském základě, jejímž účelem je dosahování zisků v provozování těchto živností, je: - zajišťování správy bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob a zajišťování jejich provozu 30.4.2002
vodoinstalatérství, topenářství 30.4.2002
pronájem nebytových prostor 30.4.2002
činnost účetních poradců-vedení účetnictví 30.4.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 6.6.2001 - 30.4.2002
topenářství 20.12.1999 - 30.4.2002
pronájem nebytových prostor 20.12.1999 - 30.4.2002
2. Provádění bytových a občanských staveb. 1.1.1993 - 20.12.1999
3. Stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek. 1.1.1993 - 20.12.1999
4. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení. 1.1.1993 - 20.12.1999
správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu 1.1.1993 - 30.4.2002
vodoinstalatérství 1.1.1993 - 30.4.2002
obchodní zprostředkovatelské služby 24.1.1991 - 1.1.1993
poradenské, vzdělávací, inzertní a jiné obdobné doplňkové služby, spočívající ve využití odborných a organizačních schopností pracovního aparátu 24.1.1991 - 1.1.1993
1/Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace; 2/ Stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace; 3/ Revize elektrického zařízení hromosvodů pro socialistické organizace, dle ČSN 34 3800; 4/ Revize vyhrazených plynových zařízení v rozsahu oprávnění od IPB Ústí nad Labem uděleného dne 30.6.1982 č.j. 049/700/82-PZ-III, VI, VII. 6.7.1983 - 1.1.1993
Provádění technických servisních služeb pro kotle a hořáky zn. B U D E R U S dodávané národním podnikem DUKLA Praha 8. 17.5.1976 - 1.1.1993
Budovat objekty občanského vybavení, zabezpečovat funkce přímého investora celé stavby, provádět doplňkové stavební práce pro socialistické organizace, zejména v zimním období, doplňkově využívat vlastní vozidla v dopravě pro socialistické organizace, k dodávce tepla a teplé vody jiným socialistickým organizacím a občanům, k montáži a údržbě společenských televizních antén pro družstevní bytové objekty. 26.4.1976 - 1.1.1993
1/ budování objektů občanského vybavení; 2/ výkon funkce dodavatele základní technické vybavenosti; 3/ provádění technické a servisní služby pro dovážené plynové spotřebiče od fy. JUNKERS WERNAU - N S R. 26.4.1976 - 1.1.1993
Družstvo pro své členy staví, po případě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich úžíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou- žících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a po případě provědět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 13.1.1976 - 1.1.1993
Provádění technických servisních služeb pro kotle a hořáky zn. B U D E R U S dodávané národním podnikem DUKLA Praha 8. 18.4.1973 - 13.1.1976
Výstavba bytů, vestavěných nebytových zařízení, výstavba garáží, zajišťuje jejich správu a údržbu, poskytuje služby spojené s užíváním bytů a nebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu iženýrských sítí, technické vybavenosti staveniště a terenné úpravy. 22.7.1971 - 13.1.1976
Budovat objekty občanského vybavení, zabezpečovat funkce přímého investora celé stavby, provádět doplňkové stavební práce pro socialistické organizace, zejména v zimním období, doplňkově využívat vlastní vozidla v dopravě pro socialistické organizace, k dodávce tepla a teplé vody jiným socialistickým organizacím a občanům, k montáži a údržbě společných televizních antén pro družstevní bytové objekty. -zapisuje se na základě povolené výjimky Českým svazem bytových družstev ze dne 1.dubna 1970, č.j. 6005/32/70 a povolení Okresního národního výboru v Liberci - odbor dopravy č.j. Dopr.457/1970-2773a ze dne 5.srpna 1970, ve smyslu zákona č. 72/70 Sb. 11.9.1970 - 13.1.1976

Vedení firmy Stavební bytové družstvo SEVER

Statutární orgán Stavební bytové družstvo SEVER

Předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý
Ve funkci od 3.9.2019
Adresa Tolstého 279, 46001 Liberec
Člen představenstva Michal Bezucha
Ve funkci od 3.9.2019
Adresa Strakonická 175/7, 46008 Liberec
I. místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 3.9.2019
Adresa Aloisina Výšina 643/130, 46015 Liberec
Člen představenstva Ing. Karel Šeliga
Ve funkci od 3.9.2019
Adresa Ječná 487/25, 46015 Liberec
II. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 9.9.2020
Adresa Za Mlýnem 806, 46401 Raspenava
člen představenstva Ing. Jiří Šubr
Ve funkci od 7.11.2020 do 22.4.2022
Adresa Na Jezírku 624/19, 46006 Liberec
Člen představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 3.9.2019 do 7.11.2020
Adresa Vlnařská 688/20, 46006 Liberec
II. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 3.9.2019 do 9.9.2020
Adresa Na Žižkově 807/39, 46006 Liberec
člen představenstva Ing. Karel Šeliga
Ve funkci od 28.10.2015 do 3.9.2019
Adresa Ječná 487/25, 46015 Liberec
člen představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 28.10.2015 do 3.9.2019
Adresa Vlnařská 688/20, 46006 Liberec
II. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 28.10.2015 do 3.9.2019
Adresa Na Žižkově 807/39, 46006 Liberec
předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý
Ve funkci od 28.10.2015 do 3.9.2019
Adresa Tolstého 279, 46001 Liberec
I. místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 28.10.2015 do 3.9.2019
Adresa Aloisina Výšina 643/130, 46015 Liberec
člen přestavenstva Ing. Jiří Šubr
Ve funkci od 15.5.2018 do 3.9.2019
Adresa Na Jezírku 624/19, 46006 Liberec
člen výboru Ing. Jiří Šubr
Ve funkci od 15.5.2018 do 15.5.2018
Adresa Na Jezírku 624/19, 46006 Liberec
člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 28.10.2015 do 10.8.2017
Adresa Červeného 611/7, 46006 Liberec
člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 28.10.2015 do 10.8.2017
Adresa Červeného 611/7, 46006 Liberec
člen představenstva Ing. Karel Šeliga
Ve funkci od 27.8.2013 do 28.10.2015
Adresa Ječná 487/25, 46015 Liberec
1. místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 25.9.2013 do 28.10.2015
Adresa Aloisina Výšina 643/130, 46015 Liberec
člen představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 13.12.2013 do 28.10.2015
Adresa Vlnařská 688/20, 46006 Liberec
2. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 15.7.2015 do 28.10.2015
Adresa Na Žižkově 807/39, 46006 Liberec
předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý
Ve funkci od 10.8.2015 do 28.10.2015
Adresa Tolstého 279, 46001 Liberec
člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 12.8.2015 do 28.10.2015
Adresa Červeného 611/7, 46006 Liberec
člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 24.8.2011 do 12.8.2015
Adresa Červeného 611/7, 46006 Liberec
předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý
Ve funkci od 24.8.2011 do 10.8.2015
Adresa Červeného 609/5, 46006 Liberec
2. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 24.8.2011 do 15.7.2015
Adresa Na Žižkově 807/39, 46006 Liberec
člen představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 24.8.2011 do 13.12.2013
Adresa Vlnařská 688/20, 46001 Liberec
1. místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 24.8.2011 do 25.9.2013
Adresa Aloisina Výšina 643/130, 46015 Liberec
člen představenstva JUDr. Jaroslav Sokol
Ve funkci od 24.8.2011 do 27.8.2013
Adresa Sněhurčina 692/15, 46015 Liberec
předseda představenstva Petr Černý
Ve funkci od 18.7.2007 do 24.8.2011
Adresa Červeného 609/5, 46006 Liberec 6
člen představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 18.7.2007 do 24.8.2011
Adresa Vlnařská 688/20, 46001 Liberec 6
1. místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 18.7.2007 do 24.8.2011
Adresa Aloisina výšina 643/130, 46015 Liberec 15
člen představenstva JUDr. Jaroslav Sokol
Ve funkci od 18.7.2007 do 24.8.2011
Adresa Sněhurčina 692, 46015 Liberec 15
člen představenstva Zdeněk Podehradský
Ve funkci od 9.3.2010 do 24.8.2011
Adresa Horská 676/23, 46014 Liberec 14
II. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 6.4.2011 do 24.8.2011
Adresa Na Žižkově 807/39, 46006 Liberec 6
člen představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Ve funkci od 18.7.2007 do 6.4.2011
Adresa Na Žižkově 807/39, 46006 Liberec 6
II. místopředseda představenstva Ing. Petr Šourek
Ve funkci od 9.3.2010 do 6.4.2011
Adresa Na Jezírku 622/17, 46006 Liberec 6
2. místopředseda představenstva Ing. Jiří Šubr
Ve funkci od 18.7.2007 do 9.3.2010
Adresa Na Jezírku 624/19, 46006 Liberec 6
člen představenstva Ing. Petr Šourek
Ve funkci od 18.7.2007 do 9.3.2010
Adresa Na Jezírku 622/17, 46006 Liberec 6
Předseda představenstva Petr Černý
Ve funkci od 3.9.2004 do 18.7.2007
Adresa Červeného 609, Liberec 6
l.místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 3.9.2004 do 18.7.2007
Adresa Aloisina Výšina 643/130, Liberec 15
2.místopředseda představenstva Vladimír Dědek
Ve funkci od 3.9.2004 do 18.7.2007
Adresa Lipová 595/5, Liberec 4
Člen představenstva Ing. Jiří Šubr
Ve funkci od 3.9.2004 do 18.7.2007
Adresa Na Jezírku 624/19, Liberec 6
Člen představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 3.9.2004 do 18.7.2007
Adresa Vlnařská 688/20, Liberec 6
Člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 3.9.2004 do 18.7.2007
Adresa Červeného 611, Liberec 6
člen představenstva Zdeněk Podehradský
Ve funkci od 3.7.2006 do 18.7.2007
Adresa Horská 676/23, 46014 Liberec
Člen představenstva Verner Kraus
Ve funkci od 3.9.2004 do 24.11.2005
Adresa Soukenická 728, Liberec 6
Člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 6.6.2001 do 3.9.2004
Adresa Červeného 611, Liberec
Člen představenstva Ing. Jiří Šubr
Ve funkci od 30.4.2002 do 3.9.2004
Adresa Na Jezírku 624, 46006 Liberec 6
Předseda představenstva Petr Černý
Ve funkci od 18.6.2003 do 3.9.2004
Adresa Červeného 609, Liberec 6
2.Místopředseda představenstva Vladimír Dědek
Ve funkci od 18.6.2003 do 3.9.2004
Adresa Lípová 595/5, 46031 Liberec 4
Místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 22.1.2004 do 3.9.2004
Adresa Aloisina výšina 643, Liberec 5
člen představenstva ing. Karel Šeliga
Ve funkci od 22.1.2004 do 12.2.2004
Adresa Ječná 487/25, Liberec 5
Člen představenstva Ing. Přemek Škoda
Ve funkci od 20.12.1999 do 22.1.2004
Adresa Aloisina výšina 643, Liberec 5
Místopředseda představenstva Ing. Václav Kožený
Ve funkci od 6.6.2001 do 22.1.2004
Adresa Franklinova 575, Liberec 5
Předseda představenstva Jaromír Djakov
Ve funkci od 20.12.1999 do 18.6.2003
Adresa Sametová 833, Liberec 6
Místopředseda představenstva Petr Černý
Ve funkci od 6.6.2001 do 18.6.2003
Adresa Červeného 609, Liberec 6
Člen představenstva Vladimír Dědek
Ve funkci od 30.4.2002 do 18.6.2003
Adresa Lípová 595/5, 46031 Liberec 4
II. Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Princ
Ve funkci od 20.12.1999 do 6.6.2001
Adresa Polní 353, Liberec 12
I. Místopředseda představenstva Ing. Petr Deyl
Ve funkci od 20.12.1999 do 6.6.2001
Adresa Vlnařská 688, Liberec I
Člen představenstva Petr Černý
Ve funkci od 20.12.1999 do 6.6.2001
Adresa Červeného 609, Liberec 6
Člen představenstva Ing. Václav Kožený
Ve funkci od 20.12.1999 do 6.6.2001
Adresa Franklinova 575, Liberec 5
Člen představenstva Ing. Vladimír Škarda
Ve funkci od 20.12.1999 do 6.6.2001
Adresa Halasova 896, Liberec I
Člen představenstva Ing. Milan Šolc
Ve funkci od 8.3.2000 do 6.6.2001
Adresa Na Žižkově čp. 638, Liberec 6
Člen představenstva Ing. Jaromír Žid
Ve funkci od 20.12.1999 do 19.10.2000
Adresa Sněhurčina 706, Liberec 5
Člen představenstva Marie Lachmanová
Ve funkci od 20.12.1999 do 8.3.2000
Adresa U mlékárny 455, Liberec 11
Člen představenstva Ing. Jaromír Apltauer
Ve funkci od 3.4.1995 do 20.12.1999
Adresa Sosnová 469, Liberec 15
Člen představenstva Jaromír Djakov
Ve funkci od 7.4.1997 do 20.12.1999
Adresa Sametová 833, Liberec 6
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Princ
Ve funkci od 1.10.1998 do 20.12.1999
Adresa Polní 353, Liberec 12
Člen představenstva Bohdan Jezdinský
Ve funkci od 1.10.1998 do 20.12.1999
Adresa Na jezírku 628, Liberec
Člen představenstva František Leinweber
Ve funkci od 1.10.1998 do 20.12.1999
Adresa Červeného 611, Liberec
Člen představenstva Ing. Vladimír Podhájecký
Ve funkci od 1.10.1998 do 20.12.1999
Adresa Voroněžská 340/8, Liberec
Člen představenstva Jaroslav Mizera
Ve funkci od 1.10.1998 do 20.12.1999
Adresa Kubelíkova 506, Liberec
Člen představenstva Renata Vávrová
Ve funkci od 1.10.1998 do 20.12.1999
Adresa Aloisina Výšina 557, Liberec
Předseda představenstva Jaromír Djakov
Ve funkci od 23.11.1998 do 20.12.1999
Adresa Sametová 833, Liberec 6
Člen představenstva Ilona Duketovská
Ve funkci od 23.11.1998 do 20.12.1999
Adresa Vlnařská 835, Liberec 6
Předseda Ing. Emil Dušek
Ve funkci od 7.4.1997 do 23.11.1998
Adresa Purkyňova 54/955, Liberec 14
Místopředseda Ing. Jiří Štefan
Ve funkci od 7.4.1997 do 1.10.1998
Adresa Polní 354, Liberec 12
Člen představenstva Ing. Jiří Kuchař
Ve funkci od 7.4.1997 do 1.10.1998
Adresa Na kačírku 454/13, Liberec 6
Člen představenstva Ing. Tomáš Princ
Ve funkci od 7.4.1997 do 1.10.1998
Adresa Polní 353, Liberec 12
Člen Jana Vokatá
Ve funkci od 13.8.1991 do 7.4.1997
Adresa Vlnařská 835, Liberec 6
2. místopředseda Ing. Oldřich Haas
Ve funkci od 1.11.1994 do 7.4.1997
Adresa Franklinova 579, Liberec 15
Člen představenstva Mečislav Krasnický
Ve funkci od 1.11.1994 do 7.4.1997
Adresa Vltavská 252, Liberec 10
1. místopředseda Ing. Josef Ježek
Ve funkci od 1.11.1994 do 7.4.1997
Adresa Na Žižkově 636, Liberec 6
Předseda družstva Ing. Milan Taraba
Ve funkci od 3.4.1995 do 7.4.1997
Adresa Na jezírku 623, Liberec 6
Člen představenstva František Kopal
Ve funkci od 3.4.1995 do 7.4.1997
Adresa Na pískovně 657, Liberec 14
Člen představenstva Jan Olša
Ve funkci od 3.4.1995 do 7.4.1997
Adresa Franklinova 729, Liberec 15
Člen představenstva Ing. Jiří Štefan
Ve funkci od 3.4.1995 do 7.4.1997
Adresa Polní 354, Liberec 12
Člen Petr Bartoš
Ve funkci od 24.1.1991 do 7.4.1997
Adresa Červeného 610, Liberec 6
Člen Ing. Václav Bejček
Ve funkci od 24.1.1991 do 7.4.1997
Adresa Olbrachtova 619, Liberec 5
Člen představenstva Ing. Alena Pokorná
Ve funkci od 1.11.1994 do 3.4.1995
Adresa SNP 352, Liberec 5
Předseda družstva Jan Olša
Ve funkci od 1.11.1994 do 3.4.1995
Adresa Franklinova 729, Liberec 15
Člen představenstva Ludmila Brendlová
Ve funkci od 1.11.1994 do 3.4.1995
Adresa Na bídě 565, Liberec 4
Člen představenstva Ing. Milan Humpál
Ve funkci od 1.11.1994 do 3.4.1995
Adresa Polní 354, Liberec 12
Člen představenstva RNDr. Pavel Pavlík
Ve funkci od 1.11.1994 do 3.4.1995
Adresa Sněhurčina 690, Liberec 15
Člen Ing. Eduard Kolář
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Na Žižkově 637, Liberec 6
Člen Ing. Emil Dušek
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Purkyňova 224, Liberec 14
Člen Jan Olša
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Franklinova 729, Liberec 15
Člen Ing. Stanislav Vohlídal
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Březová alej 1305, Liberec 1
Jiří Pulda
Ve funkci od 2.12.1988 do 1.11.1994
Adresa Ještědská 381, Liberec 7
Předseda představenstva Milan Schovánek
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Franklinova 571, Liberec 5
Člen Zdeněk Paclt
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Ječná 505, Liberec 15
Člen Ing. Miroslav Jirásek
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Aloisina výšina 448, Liberec 5
Člen Ing. Věra Rotschová
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Oldřichova 164, Liberec 3
Člen Jaroslav Hájek
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa U mlékárny 455, Liberec 11
2. místopředseda představenstva JUDr. Lubomír Strnad
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Vlčí vrch 671, Liberec 15
1. místopředseda představenstva JUDr. Jiří Sirotek
Ve funkci od 24.1.1991 do 1.11.1994
Adresa Slunná 190/9, Liberec 12
Člen Ing. Pavel Jelínek
Ve funkci od 24.1.1991 do 13.8.1991
Adresa Na čekané 501, Liberec 1
František Binder
Ve funkci od 11.6.1974 do 24.1.1991
Adresa Na Jezírku 622, Liberec
Místopředseda Jan Klos
Ve funkci od 14.6.1976 do 24.1.1991
Adresa Aloisina výšina 492, Liberec V
Oldřich Zubík
Ve funkci od 8.7.1980 do 24.1.1991
Adresa Na pískovně 657, Liberec XIV
Jindřich Souček
Ve funkci od 17.9.1982 do 24.1.1991
Adresa Vlnařská 705, Liberec VI
Předseda představenstva Slavomír Jánošík
Ve funkci od 6.7.1983 do 24.1.1991
Adresa Franklinova 571, Liberec XV
Ing. Ervín Mikota
Ve funkci od 2.7.1984 do 24.1.1991
Adresa Králův háj, SNP 392, Liberec 5
JUDr. Jaroslav Kašpar
Ve funkci od 2.7.1984 do 24.1.1991
Adresa Vlnařská 692, Liberec 6
JUDr. Lubomír Strnad
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Vlčí vrch 671, Liberec 15
Jana Vokatá
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Vlnařská 835, Liberec 6
Druhý místopředseda Karel Plecitý
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Sosnová 468, Liberec XV
Zdeněk Novák
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Malátova 429, Liberec 12
Ing. Miroslav Rydval
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Winterova 484, Liberec 2
Ing. Oldřich Korytář
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Horní Kopečná 644, Liberec 6
Ing. Václav Franěk
Ve funkci od 2.12.1988 do 24.1.1991
Adresa Pazderkova 866, Liberec 6
Josef Hercík
Ve funkci od 11.7.1972 do 2.12.1988
Adresa Norská 458, Liberec XI
Ing. František Vaněk
Ve funkci od 6.12.1978 do 2.12.1988
Adresa Na Žižkově 636, Liberec VI
Místopředseda Ing. Ladislav Hrníčko
Ve funkci od 8.7.1980 do 2.12.1988
Adresa Sosnová 469, Liberec XV
Karel Plecitý
Ve funkci od 8.7.1980 do 2.12.1988
Adresa Sosnová 468, Liberec XV
Jaroslav Pelc
Ve funkci od 8.7.1980 do 2.12.1988
Adresa Na čekané 500, Liberec XV
Jaroslav Šikola
Ve funkci od 8.7.1980 do 2.12.1988
Adresa Matoušova 56, Liberec III
Jiří Sirotek
Ve funkci od 2.7.1984 do 2.12.1988
Adresa Zeyerova 297, Liberec 1
Alena Geröová
Ve funkci od 2.7.1984 do 2.12.1988
Adresa Na jezírku 626, Liberec 6
Walter Mainx
Ve funkci od 14.6.1976 do 2.7.1984
Adresa Králův Háj 425, Liberec V
Ing. Vlastimil Krofta
Ve funkci od 14.6.1976 do 2.7.1984
Adresa Na Žižkově 633, Liberec VI
Jiřina Špalková
Ve funkci od 8.7.1980 do 2.7.1984
Adresa Jabloňová 403, Liberec XII
Předseda Ladislav Šolc
Ve funkci od 1.9.1975 do 6.7.1983
Adresa Dělnická 607, Liberec 6
Slavomír Jánošík
Ve funkci od 6.8.1980 do 6.7.1983
Adresa Franklinova 571, Liberec XV
Jaroslav Linhart
Ve funkci od 14.6.1976 do 17.9.1982
Adresa Horská 16, Liberec I
Slavomír Jánošík
Ve funkci od 11.6.1974 do 6.8.1980
Adresa Dvorská 448, Liberec
Alena Geröová
Ve funkci od 11.6.1974 do 8.7.1980
Adresa Na Jezírku 626, Liberec VI
Zdeněk Molčík
Ve funkci od 11.6.1974 do 8.7.1980
Adresa Kubelíkova 498, Liberec
Josef Pilnáček
Ve funkci od 11.6.1974 do 8.7.1980
Adresa Kosmonautů 362, Liberec
Jaromír Bárta
Ve funkci od 14.6.1976 do 8.7.1980
Adresa Vodňanská 602/4, Liberec XIV
Josef Ježek
Ve funkci od 14.6.1976 do 8.7.1980
Adresa Na Žižkově 636, Liberec VI
Jiří Hofman
Ve funkci od 15.8.1977 do 8.7.1980
Adresa Zahradní 468, Liberec XI
Stanislav Lehký
Ve funkci od 15.8.1977 do 6.12.1978
Adresa U potůčku 620, Liberec VI
Ing. Jan Wächter
Ve funkci od 14.6.1976 do 15.8.1977
Adresa U potůčku 614, Liberec VI
Oldřich Kalenský
Ve funkci od 14.6.1976 do 15.8.1977
Adresa Zahradní 455, Liberec XI
Ing. Vlastimil Krofta
Ve funkci od 24.10.1971 do 14.6.1976
Adresa Truhlářská 11, Liberec II
Karel Slanec
Ve funkci od 11.7.1972 do 14.6.1976
Adresa Dělnická 608, Liberec VI
Ladislav Lux
Ve funkci od 11.7.1972 do 14.6.1976
Adresa Zahradní 456, Liberec XI
Místopředseda Jan Klos
Ve funkci od 11.7.1972 do 14.6.1976
Adresa Na Perštýně 50, Liberec IV
Jaromír Bárta
Ve funkci od 11.6.1974 do 14.6.1976
Adresa Vodňanská 604/3, Liberec
Ing. Oldřich Pastorek
Ve funkci od 11.6.1974 do 14.6.1976
Adresa Baltská 600/3, Liberec
Jaroslav Doležálek
Ve funkci od 1.9.1975 do 14.6.1976
Adresa Čes. bratří 5, Liberec
Ladislav Šolc
Ve funkci od 11.9.1970 do 1.9.1975
Adresa Pavlovická 1051/13, Liberec I
Předseda Jaroslav Doležálek
Ve funkci od 11.7.1972 do 1.9.1975
Adresa Čes. bratří 5, Liberec
Ing. Jindřich Hruška
Ve funkci od 11.9.1970 do 11.6.1974
Adresa Tyršova 347/8a, Liberec
Karel Hlaváček
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Vodňanská 602/4, Liberec XIV
Erich Müller
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Na Zátočí 162/1, Liberec V
Vladislav Kratochvíl
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Alešova 415, Jablonné v Podještění
Ing. Miloš Grünzweig
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Čížkova 8, Liberec
Mečislav Pergler
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Dobrovského 8, Liberec II
Jaroslav Sedlák
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Baltská 599/1, Liberec XIV
Jiří Lepa
Ve funkci od 11.7.1972 do 11.6.1974
Adresa Na Perštýně 7, Liberec IV
Jaroslav Hájek
Ve funkci od 2.11.1965 do 11.7.1972
Adresa Jungmannova 27, Liberec II
Předseda Mečislav Pergler
Ve funkci od 2.11.1965 do 11.7.1972
Adresa Dobrovského 8, Liberec II
Ing. Oldřich Pastorek
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.7.1972
Adresa Pilínkovská 5, Liberec XIX
Jiří Novák
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.7.1972
Adresa nám. Sov.armády 691/10, Liberec I
Miloš Šaroch
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.7.1972
Adresa Králův Háj 361, Liberec V
Ing. Svatopluk Cmíral
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.7.1972
Adresa Ruprechtická 79, Liberec I
Josef Rejnart
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.7.1972
Adresa Norská 30/35, Liberec XI
Jaroslav Doležálek
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.7.1972
Adresa Čes. bratří 5, Liberec
Místopředseda Jan Pospíšil
Ve funkci od 11.9.1970 do 11.7.1972
Adresa Králův Háj 374, Liberec V
Vladimír Buriánek
Ve funkci od 11.9.1970 do 11.7.1972
Adresa Rumjancevova 21, Liberec I
Ing. Milan Taraba
Ve funkci od 11.9.1970 do 11.7.1972
Adresa Dvorská 448, Liberec V
Přemysl Šámal
Ve funkci od 24.10.1971 do 11.7.1972
Adresa Mánesova 54, Praha 2
Místopředseda Jaroslav Svoboda
Ve funkci od 11.9.1970 do 24.10.1971
Adresa Norská 88/14, Liberec XI
Ing. Jiří Hubka
Ve funkci od 11.9.1970 do 24.10.1971
Adresa Dvorská 448, Liberec V
Jan Pospíšil
Ve funkci od 2.11.1965 do 11.9.1970
Adresa Králův Háj 374, Liberec V
JUDr. Vladimír Škréta
Ve funkci od 2.11.1965 do 11.9.1970
Adresa Bendlova 26, Liberec I
Ing. Jaroslav Hruška
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.9.1970
Adresa Tyršova 347/8a, Liberec
Miroslav Halada
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.9.1970
Adresa K.Marxe 11, Liberec VII
Jiří Preis
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.9.1970
Adresa U jeslí 137/5, Liberec XI
Čestmír Hušek
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.9.1970
Adresa Norská 598, Liberec XIV
Jaroslav Svoboda
Ve funkci od 22.10.1969 do 11.9.1970
Adresa Norská 88/14, Liberec XI
Václav Louka
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Šafaříkova 260, Liberec II
Josef Skrovný
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Ještědská 203/129, Liberec VIII
Bohumil Doležal
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Králův Háj 383, Liberec V
Ing. Jiří Hubka
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Kropáčkova 17, Liberec XIV
Místopředseda Ing. Ladislav Šplíchal
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Jizerská 306/8, Liberec XV
Oldřich Kalenský
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Králův Háj 374, Liberec V
Josef Stránský
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Kostelní 477, Chrastava
Květa Štrougalová
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Cyrila a Metoděje 5, Liberec XI
Ing. Josef Bezvoda
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa tř. Zdenka Nejedlého 44/119, Liberec VI
Josef Smolík
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Chodská 700/4, Liberec II
Josef Jíra
Ve funkci od 2.11.1965 do 22.10.1969
Adresa Uralská 98/9, Liberec X
Milan Jebavý
Ve funkci od 22.10.1969 do 22.10.1969
Adresa Josefino údolí 449, Liberec V

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo SEVER

IČO (identifikační číslo): 00042579
Jméno: Stavební bytové družstvo SEVER
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 12. 1981
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 5

Sídlo Stavební bytové družstvo SEVER

Sídlo: Bažantí 1415/3, Liberec 46001

Živnosti Stavební bytové družstvo SEVER

Živnost č. 1 Realitní zprostředkování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 9. 2020

Živnost č. 2 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 7. 2010

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 12. 2000

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 5. 1996

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 9. 1992

Statutární orgán Stavební bytové družstvo SEVER

Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Šeliga
Člen statutárního orgánu: Ing. Přemek Škoda
Člen statutárního orgánu: Ing. Vratislav Šedivý
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Deyl
Člen statutárního orgánu: Ing. Mgr. Petr Černý
Člen statutárního orgánu: Michal Bezucha

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo SEVER

IČO: 00042579
Firma: Stavební bytové družstvo SEVER
Právní forma: Družstvo
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 12. 1981

Sídlo Stavební bytové družstvo SEVER

Sídlo: Bažantí 1415/3, Liberec 46001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství