Firma STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY IČO 00045527


STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY (00045527) je Družstvo. Sídlí na adrese Bavlnářská 360, Semily 513 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 1964 a je stále aktivní. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY na Justice.cz
Detailní informace o STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY na rzp.cz

Výpis dat pro STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 165
IČO (identifikační číslo osoby) 00045527
Jméno STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.6.1964
Zapisované základní jmění družstva: 500.000,-- Kč 4.5.1993 - 5.9.1994
Základní členský vklad: 2.000,-- Kč 4.5.1993 - 5.9.1994
Právní poměry družstva se řídí stanovami ze dne 1.12.1992 4.5.1993 - 3.3.1997
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých shrom. delegátů dne 18. 4. 1991. 16.6.1964 - 4.5.1993
Ručení: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kterí do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše zákl. čl. vkladu ostatní čl. do výše zůstatk. hodnoty čl. podílů, nejméně však 3 000 Kč. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztrá- ty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hosodářský stav družstva, může shromážd- dění delegátů termínm úhrady prodloužit. 16.6.1964 - 4.5.1993
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě par. 3 č. 27/59 Sb., usnese- ním ustavující čl. schůze ze dne 20. 9. 1963, usnesením ustavu- jící čl. sch. ze dne 7. 5. 1964 a usnesením ustavující schůze představenstva z téhož dne. 16.6.1964 - 28.12.2018

Aktuální kontaktní údaje STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Sídlo STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Platnost údajů od - do
Adresa Bavlnářská 360 , Semily 513 01 3.10.2016
Adresa Bavlnářská 360 , Semily 513 01 4.5.1993 - 3.10.2016
Adresa Semily Česká republika
16.6.1964 - 4.5.1993

Předmět podnikání STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.12.2013
Zámečnictví, nástrojářství 20.1.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.1.2011
Pronájem bytů a nebytových prostor 20.1.2011
V rámci pdnikatelské činnosti družstvo provádí pro jiné subjekty bytové a občanské stavby, jejich rekonstrukce a modernizace, subdodávky stavebních prací, jednotlivé řemeslné práce, prodej zboží, servis vyhrazených zdvihacích zařízení, spravuje a provozuje bytové a nebytové objekty ve vlastnictví (spoluvlastnictví) jiných subjektů a pronajímá své bytové a nebytové prostory 20.1.2011 - 4.2.2011
V rámci této podnikatelské činnosti je předmětem podnikání družstva dle vydaného živnostenského listu 5.9.1994 - 20.1.2011
1) Stavitelství 5.9.1994 - 20.1.2011
V rámci této podnikatelské činnosti je předmětem podnikání družstva dle vydaného živnostenského listu 1) S t a v i t e l s t v í 4.5.1993 - 5.9.1994
a) V rámci veřejně prospěšné nepodnikatelské činnosti družstvo provádí nebo organizuje výstavbu bytových objektů a garáží do svého vlastnictví a přenechává je do nájmu svým členům, případně je převádí do jejich vlastnictví. Poskytuje jim plnění spojená s užíváním bytů. K tomuto účelu provozuje příslušná zařízení technické vybavenosti. 4.5.1993 - 20.1.2011
b) V rámci pdnikatelské činnosti družstvo provádí pro jiné subjekty bytové a občanské stavby, jejich rekonstrukce a modernizace, subdodávky stavebních prací, jednotlivé řemeslné práce, prodej zboží, servis vyhrazených zdvihacích zařízení, spravuje a provozuje bytové a nebytové objekty ve vlastnictví ( spoluvlastnictví) jiných subjektů a pronajímá své bytové a nebytové prostory. 4.5.1993 - 20.1.2011
2) Z á m e č n i c t v í 4.5.1993 - 20.1.2011
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, odinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. 16.6.1964 - 4.5.1993
2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a za- bezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvo zejména: 16.6.1964 - 4.5.1993
b) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů, 16.6.1964 - 4.5.1993
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převádí rodinné domky do osobního vlastnictví, 16.6.1964 - 4.5.1993
d) provádí, popřípadě zabezpečuje údržvu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, 16.6.1964 - 4.5.1993
e) poskytuje popřípadě zabezpečuje služby spojené s bydlením, 16.6.1964 - 4.5.1993
f) připravuje a zabezpečuje materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování slu- žeb spojených s bydlením, g) provádí další činnosti v jiné hospodářské činnosti pro občany a organizace, zejména práce hlavní stavební výroby a pomocné stavební výroby, výkony stavebními mechanismy, dopravu, nákladní- mi vozidly, inženýrskou a projektovou činnost a technický dozor při výstavbě bytů, rodinných domků a nebytových prostor, revizní činnost, 16.6.1964 - 4.5.1993
h) provoyuje televizní kabelové rozvody a obchodní činnost pro potřeby bydlení, 16.6.1964 - 4.5.1993
ch) další činnosti schválené představenstvem družstva. 16.6.1964 - 4.5.1993
V případě, že k provádění některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu st. správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. 16.6.1964 - 4.5.1993
a) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bztů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svých členů, 16.6.1964 - 4.5.1993

Předmět činnosti STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Platnost údajů od - do
Zajišťování potřeb svých členů spočívajících především v: a) zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů b) zajišťování plnění služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor c) přidělování bytů a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv 4.2.2011

vedení firmy STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Statutární orgán STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popř. místopředseda) a další člen představenstva 4.5.1993
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředse- da) a další člen představenstva a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí svoje podpisy. 16.6.1964 - 4.5.1993
předseda představenstva Bohuše Randáková 28.12.2018
Vznik členství 11.6.2018
Vznik funkce 11.6.2018
Adresa: Jizerská 562 , Semily 513 01
místopředseda představenstva JUDr. Ladislav Poláček 28.12.2018
Vznik členství 11.6.2018
Vznik funkce 11.6.2018
Adresa: Textilní 549 , Semily 513 01
místopředseda představenstva Pavel Svěcený 28.12.2018
Vznik členství 11.6.2018
Vznik funkce 11.6.2018
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Jiří Hájek 28.12.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Bavlnářská 566 , Semily 513 01
člen představenstva Michal Trýzna 28.12.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Ambrožova 1215 , Jilemnice 514 01
předseda Stanislav Prokůpek 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Kosmonautů 474 , Semily-Podmoklice Česká republika
místopředseda JUDr. Ladislav Poláček 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Textilní 549 , Semily 513 01
člen předst. Václav Vondra 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Jablonec n.Jiz. 470 Česká republika
člen předst. Michal Holubec 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: 464 , Semily Česká republika
člen předst. Bohuslav Dušta 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Kosmonautů 472 , Semily II Česká republika
člen předst. Ing. František Morávek 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: 21 , Chuchelna 513 01
členka předst. Dagmar Štepánková 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Bavlnářská 536 , Semily 513 01
člen předst. Josef Ťřešňák 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Pod Černým mostem 476 , Semily 513 01
členka předst. Jarmila Jínová 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Lomnice n.Pop. 1137 Česká republika
člen předst. Zdeněk Vohnout 16.6.1964 - 28.7.1993
Adresa: Jana Buchara 654 , Jilemnice 514 01
Členka představenstva Ilona Machová 28.7.1993 - 5.9.1994
Adresa: Bavlnářská 565 , Semily 513 01
místopředseda Václav David 16.6.1964 - 4.9.1995
Adresa: Na vrchu 164 , Jilemnice Česká republika
místopředseda Miroslav Matějka 16.6.1964 - 4.9.1995
Adresa: Lomnice n.Pop. 1138 Česká republika
člen předst. Ing. Lubomír Bartoš 16.6.1964 - 4.9.1995
Adresa: Jižní 467 , Semily 513 01
člen předst. Zdeněk Chlup 16.6.1964 - 4.9.1995
Adresa: Kruh u Jilemnice 173 Česká republika
člen předst. Pavel Svěcený 16.6.1964 - 4.9.1995
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
Předseda JUDr. Ladislav Poláček 28.7.1993 - 4.9.1995
Adresa: Textilní 549 , Semily 513 01
Člen představenstva Zdeněk Flekna 5.9.1994 - 4.9.1995
Adresa: Luční 462 , Semily 513 01
Členka představenstva Alice Suchardová 5.9.1994 - 3.3.1997
Adresa: Bavlnářská 565 , Semily 513 01
Člen představenstva Miluše Z A H R A D N Í K O V Á 4.9.1995 - 3.3.1997
Adresa: 48 , Levínská Olešnice 514 01
Člen představenstva Václav Kraus 4.9.1995 - 5.10.1998
Adresa: 646 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Předseda představenstva Josef Farský 4.9.1995 - 5.10.1998
Adresa: J. Weisse 989 , 514 01 Jilemnice Česká republika
Místopředseda představenstva ing. Drahoslava Kolářová 4.9.1995 - 30.10.2000
Adresa: Bavlnářská 527 , Semily 513 01
Člen představenstva Ing. Jan Martinec 5.10.1998 - 30.10.2000
Adresa: 234 , Benešov u Semil 512 06
Člen představenstva Jan Přeučil 30.10.2000 - 9.5.2003
Zánik členství 5.12.2002
Adresa: 263 , Benešov u Semil 512 06
Místopředseda představenstva Milan Měchura 4.9.1995 - 26.5.2004
Adresa: Lomnice n. Pop. 1081 Česká republika
Člen představenstva Jiří Šimůnek 4.9.1995 - 26.5.2004
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
Člen představenstva Oldřich Chudoba 4.9.1995 - 26.5.2004
Adresa: Pod Černým mostem 475 , Semily 513 01
Člen představenstva Karel Müller 4.9.1995 - 26.5.2004
Adresa: Bavlnářská 529 , Semily 513 01
Předseda představenstva Hana Studničková 5.10.1998 - 26.5.2004
Adresa: Bavlnářská 530 , Semily 513 01
Člen představenstva Helena Zemanová 5.10.1998 - 26.5.2004
Adresa: 8 , Jesenný 513 01
Člen představenstva Ing. Hana Rašovská 5.10.1998 - 26.5.2004
Adresa: Čsl. Legií 699 , Jilemnice 514 01
Místopředseda představenstva Stanislava Kameníková 30.10.2000 - 26.5.2004
Adresa: Bavlnářská 531 , Semily 513 01
Člen představenstva Ing. Květoslava Fišerová 9.5.2003 - 26.5.2004
Vznik členství 5.12.2002
Adresa: 261 , Benešov u Semil 512 06
místopředseda představenstva Ing. Hana Plechatová 26.5.2004 - 16.2.2006
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 15.11.2005
Vznik funkce 26.2.2004
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Bavlnářská 565 , Semily 513 01
člen představenstva Pavel Svěcený 26.5.2004 - 16.2.2006
Vznik členství 26.2.2004
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Hyka 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 26.2.2004
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Bavlnářská 535 , Semily 513 01
místopředseda představenstva JUDr. Ladislav Poláček 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 26.2.2004
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Textilní 549 , Semily 513 01
člen představenstva Bohuslav Kubeš 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Bavlnářská 521 , Semily 513 01
člen představenstva Jiří Šimůnek 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 30.5.2007
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Libuše Hadincová 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: 58 , Bystrá nad Jizerou 513 01
člen představenstva Zdeněk Chlup 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: 173 , Kruh 514 01
člen představenstva Josef Kafka 26.5.2004 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: K Babylonu 1306 , Lomnice nad Popelkou 512 51
místopředseda představenstva Pavel Svěcený 16.2.2006 - 26.1.2009
Vznik členství 26.2.2004
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 15.11.2005
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Ing. Lubomír Bartoš 16.2.2006 - 26.1.2009
Vznik členství 15.11.2005
Zánik členství 25.11.2008
Adresa: Bavlnářská 565 , Semily 513 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Hyka 26.1.2009 - 11.9.2012
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 20.7.2012
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 20.7.2012
Adresa: Bavlnářská 535 , Semily 513 01
člen představenstva Bohuše Randáková 11.9.2012 - 28.11.2012
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 18.11.2013
Zánik funkce 18.11.2013
Adresa: Jizerská 562 , Semily 513 01
místopředseda představenstva JUDr. Ladislav Poláček 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 18.11.2013
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 18.11.2013
Adresa: Textilní 549 , Semily 513 01
místopředseda představenstva Pavel Svěcený 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 18.11.2013
Vznik funkce 25.11.2008
Zánik funkce 18.11.2013
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Bohuslav Kubeš 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 18.11.2013
Adresa: Bavlnářská 521 , Semily 513 01
člen představenstva Ing. Lubomír Bartoš 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 25.11.2013
Adresa: Bavlnářská 565 , Semily 513 01
člen představenstva Libuše Hadincová 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 25.11.2013
Adresa: 58 , Bystrá nad Jizerou 513 01
člen představenstva Josef Kafka 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 25.11.2013
Adresa: K Babylonu 1306 , Lomnice nad Popelkou 512 51
člen představenstva Michal Trýzna 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 18.11.2013
Adresa: Ambrožova 1215 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Daniel Janata 26.1.2009 - 19.12.2013
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 25.11.2013
Adresa: 647 , 512 44 Rokytnice nad Jizerou Česká republika
předseda představenstva Bohuše Randáková 28.11.2012 - 19.12.2013
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 18.11.2013
Vznik funkce 12.11.2012
Zánik funkce 18.11.2013
Adresa: Jizerská 562 , Semily 513 01
člen představenstva Iva Jandurová 19.12.2013 - 5.11.2016
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 18.11.2013
Adresa: Bavlnářská 532 , Semily 513 01
člen představenstva Bohuslav Kubeš 19.12.2013 - 4.5.2018
Vznik členství 18.11.2013
Adresa: Bavlnářská 521 , Semily 513 01
předsedkyně představenstva Bohuše Randáková 19.12.2013 - 28.12.2018
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 11.6.2018
Vznik funkce 18.11.2013
Zánik funkce 11.6.2018
Adresa: Jizerská 562 , Semily 513 01
místopředseda představenstva JUDr. Ladislav Poláček 19.12.2013 - 28.12.2018
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 11.6.2018
Vznik funkce 18.11.2013
Zánik funkce 11.6.2018
Adresa: Textilní 549 , Semily 513 01
místopředseda představenstva Pavel Svěcený 19.12.2013 - 28.12.2018
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 11.6.2018
Vznik funkce 18.11.2013
Zánik funkce 11.6.2018
Adresa: Jana Buchara 991 , Jilemnice 514 01
člen přestavenstva Jiří Hájek 19.12.2013 - 28.12.2018
Zánik členství 11.6.2018
Vznik funkce 18.11.2013
Adresa: Bavlnářská 566 , Semily 513 01
člen představenstava Michal Trýzna 19.12.2013 - 28.12.2018
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 11.6.2018
Adresa: Ambrožova 1215 , Jilemnice 514 01
člen představenstva Bohuslav Kubeš 4.5.2018 - 28.12.2018
Vznik členství 18.11.2013
Zánik členství 11.6.2018
Adresa: Pod Černým mostem 488 , Semily 513 01

Sbírka Listin STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 165/SL 31 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2015 18.6.2015 14
DrXXVI 165/SL 30 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2015 15.5.2015 11
DrXXVI 165/SL 29 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2014 12.6.2014 12
DrXXVI 165/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2013 17.12.2013 23.12.2013 32
DrXXVI 165/SL 27 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 26 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 25 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 24 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 23 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 12
DrXXVI 165/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 21 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 20 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 22.1.2013 8
DrXXVI 165/SL 19 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 17.1.2013 17.1.2013 11
DrXXVI 165/SL 18 ostatní zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2012 30.11.2012 1
DrXXVI 165/SL 17 ostatní zápis z představenstva, rezignace Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2012 14.9.2012 4
DrXXVI 165/SL 16 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 30.6.2011 8
DrXXVI 165/SL 15 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2010 28.1.2011 7.2.2011 3
DrXXVI 165/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2010 20.1.2011 21.1.2011 36
DrXXVI 165/SL 13 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2008 9.1.2009 29.1.2009 19
DrXXVI 165/SL 12 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2005 30.1.2006 30.1.2006 6
DrXXVI 165/SL 11 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2004 7.12.2004 7.12.2004 37
DrXXVI 165/SL 10 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2004 16.3.2004 16.3.2004 18
DrXXVI 165/SL 9 účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory 2001 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2002 23.1.2003 23.1.2003 16
DrXXVI 165/SL 8 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 13.11.1996 3.1.2002 3.1.2002 56
DrXXVI 165/SL 7 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2000 4.10.2000 4.10.2000 7
DrXXVI 165/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.11.1996 11.2.1997 11.2.1997 65
DrXXVI 165/SL 3 ostatní - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 15.6.1996 11.2.1997 11.2.1997 14
DrXXVI 165/SL 2 ostatní - usn. z náhr. shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 13.11.1996 11.12.1996 11.12.1996 1
DrXXVI 165/SL 1 ostatní - usnesení ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 15.6.1996 11.12.1996 11.12.1996 1
DrXXVI 165/SL 6 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 11.6.1998 6
DrXXVI 165/SL 5 ostatní - zápis z náhr.shrom.delegátů Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1998 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

IČO (identifikační číslo) 00045527
Jméno STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Semily
Vznik první živnosti: 22.12.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 3

Sídlo STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Živnosti a provozovny STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.7.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Bavlnářská 360, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1012495191
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2018

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Rváčovská 1308, Lomnice nad Popelkou 512 51
Identifikační číslo provozovny 1008676632
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 28.1.2013

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 16.2.1993
Přerušení oprávnění 26.5.2014

Živnost č. 4 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 23.12.1996

Statutární orgán STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Člen statutárního orgánu Bohuše Randáková
Člen statutárního orgánu Michal Trýzna
Člen statutárního orgánu Jiří Hájek
Člen statutárního orgánu JUDr. Ladislav Poláček
Člen statutárního orgánu Pavel Svěcený

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

IČO: 00045527
Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY
Právní forma: Družstvo
Okres: Semily
Základní územní jednotka: Semily
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY

Sídlo: Bavlnářská 360, Semily 513 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image