Firma Stavební bytové družstvo Rožnov IČO 00053732


Stavební bytové družstvo Rožnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Rožnov (00053732) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 1959 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Rožnov nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Rožnov nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Rožnov na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Rožnov na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Rožnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Rožnov

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 39
IČO (identifikační číslo osoby) 00053732
Jméno Stavební bytové družstvo Rožnov
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.12.1959
Den vzniku: 28.12.1959 18.1.1991
R u č e n í : Člen družstva je povinen přispívat na úhraducelého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, vněmž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši alhůtě stanovené představenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člendo výše 500,-Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 18.1.1989 - 16.8.2014
R u č e n í : Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevníbyt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 20.11.1975 - 18.1.1989
Výše členských podílů se stanoví tak, že zbytek stavebníhonákladu, který není uhražen bankovním úvěrem a z jiných k tomuúčelu určených zdrojů /státní subvence/ se rozvrhne najednotlivé členy podle velikosti a vybavení jim přidělenéhobytu.Členský podíl musí být splacen do 15 dnů ode dne, kdy členskáschůze schválila výši členských podílů a rozhodla o nároku členůna přidělení bytu. 28.12.1959 - 18.1.1989
Ručení: Členové ručí nejvýše částkou rovnající se desetiněčlenského podílu. 28.12.1959 - 20.11.1975

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Rožnov

Kapitál Stavební bytové družstvo Rožnov

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.10.1999
zakladni jmění 1 954 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.1995 - 4.10.1999

Sídlo Stavební bytové družstvo Rožnov

Platnost údajů od - do
Adresa Čs. armády 1686 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
16.8.2014
Adresa Čs. armády 1686 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686
25.2.1997 - 16.8.2014
Adresa Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm
18.1.1991 - 25.2.1997
Adresa Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
28.12.1959 - 18.1.1991

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Rožnov

Platnost údajů od - do
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry), nasprávě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 5.5.1998 - 16.8.2014
2. Předmětem činnosti družstva je zejména: 5.5.1998 - 16.8.2014
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívajícípředevším v 5.5.1998 - 16.8.2014
aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečovánívýstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor 5.5.1998 - 16.8.2014
bb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci arekonstrukci bytových a nebytových objektů 5.5.1998 - 16.8.2014
cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor 5.5.1998 - 16.8.2014
dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor auzavírání příslušných smluv 5.5.1998 - 16.8.2014
b) činnost za účelem podnikání, spočívající především v 5.5.1998 - 16.8.2014
aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav,modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor, popř.bytových a nebytových objektů ve vlastnictví osob 5.5.1998 - 16.8.2014
bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor ve vlastnictví jiných osob. 5.5.1998 - 16.8.2014
2) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování plnění služeb poskytovaných s užívánímbytů a nebytových prostor.Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kterépronajímá svým členům.b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků anebytových prostor do vlastnictví jiných subjektů.c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích anebytové prostory do nájmu svým členům.d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů, a to pro své členyi příp. pro jiné osoby.e) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a topro své členy i popř. pro jiné osoby.f) kontroluje rozsah, kvalitu a náklady všech oprav a údržbyhrazené ze společných prostředků samospráv. Zejména dodavatelskyprovedené práce.g) provádí revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení vrozsahu osvědčení Inspektorátu bezpečnosti práce.h) provádí revize elektrických zařízení.i) provádí jednoduché stavby a subdodávky pro stavby - živnoststavitel.j) provádí obchodní činnost v rozsahu koupě zboží za účelemdalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze č.1, 2 a 3 zákona č. 45/91 Sb. o živnostenském podnikání. 22.2.1996 - 5.5.1998
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostory, na správěa provozu bytů, které jsou ve vlastnictví jiných osob než členůdružstva a na ostatním majetku družstva. 12.1.1995 - 5.5.1998
2) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování plnění služeb poskytovaných s užívánímbytů a nebytových prostor.a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kterépronajímá svým členůmb) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků anebytových prostor do vlastnictví jiných subjektůc) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích anebytové prostory do nájmu svým členůmd) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů, a to pro své členyi příp. pro jiné osobye) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a topro své členy i příp. pro jiné osobyf) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstvag) kontroluje rozsah, kvalitu a náklady všech oprav a údržbyhrazené ze společných prostředků samospráv. Zejména dodavatelskyprovedené práce 12.1.1995 - 22.2.1996
1. Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 18.1.1989 - 12.1.1995
2. V rámci předmětu činnosti družstva připravuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení;b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převody rodinných domků a místnostínesloužících k bydlení do osobního vlastnictví;c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku,nebytových fondů, technické a občanské vybavenosti, zeleně aživotního prostředí;d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům;e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím;f) materiálněvýrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených sbydlením;g) práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstva a občanů, a to:přípravnou a projektovou činnostinvestorskoinženýrskou činnost včetně technické pomocih) výstavbu technické a občanské vybavenosti, staveb ke zlepšeníživotního prostředí vč. modernizace;i) činnost a služby, které zajišžují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství;j) broušení tvrdokovových vrtáků, jejich prodej dalšímorganizacím. 18.1.1989 - 12.1.1995
broušení vidiových vrtáků a jejich prodej dalším organizacím. 6.6.1988 - 18.1.1989
1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstev a občanů, a to:a) přípravnou a projektovou činnostb) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 16.12.1983 - 18.1.1989
2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšení životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investičné akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs. 16.12.1983 - 18.1.1989
3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 16.12.1983 - 18.1.1989
4. Činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství). 16.12.1983 - 18.1.1989
Tuto jinou činnost bude družstvo vykonávat za předpokladu:- zajištění vlastních úkolů a plnění poslání družstva- přednostního směrování jiné činnosti pro ostatní organizacebytového družstevnictví, jejich členy, národní výbory a veprospěch služeb obyvatelstvu- že nepoužijí k provedení těchto prací úzkoprofilovéhomateriálu z bilancí ČSBD. 16.12.1983 - 18.1.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 20.11.1975 - 18.1.1989
Družstvo provádí bytovou výstavbua) dodavatelsky příslušným stavebním podnikemb) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvozajistit odborné vedení stavby 26.10.1970 - 20.11.1975
I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílípodle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 26.10.1970 - 20.11.1975
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinoučinnost, zejménaa) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytovéhomajetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kulturybydleníb) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu vsouvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží.Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní bytjiž užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podílc) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích přivýstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizovánímčlenských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě aprovozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetekd) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistickéhouvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin.Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a stím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinouhospodářskou činnost. 26.10.1970 - 20.11.1975

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Rožnov

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2) Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů, družstevních rodinných domů a družstevních nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; b) činnost za účelem podnikání spočívající především v: ba) nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, bb) realitní činnosti, správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, bc) zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. bd) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. c) činnosti spočívající v provozování televizního kabelového rozvodu 3) Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění. Další činnosti, při nichž majetková a finanční účast družstva přesahuje 500 tisíc Kč, podléhají schválení shromážděním delegátů. Schválení shromáždění delegátů podléhá i majetková a finanční účast družstva přesahující v úhrnu během roku jeden milion Kč. Družstvo nesmí v žádném případě při své podnikatelské činnosti ručit bytovým fondem svých členů. 16.8.2014

vedení firmy Stavební bytové družstvo Rožnov

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Rožnov

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Mgr. Josef Mareš 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Adresa: 5. května 1525 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
5. května 1525, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Antonín Pešek 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Vznik funkce 2.6.2015
Adresa: 5. května 1546 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
5. května 1546, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Miloslav Plesník 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Adresa: 5. května 1524 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
5. května 1524, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Igor Vlček 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Adresa: Kulturní 1760 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Kulturní 1760, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Svatopluk Buček 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Adresa: Čs. armády 1244 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Čs. armády 1244, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ladislav Zmeškal 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Adresa: Meziříčská 1649 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Meziříčská 1649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Alena Vašků 10.8.2015
Vznik členství 2.6.2015
Adresa: Kulturní 1765 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Kulturní 1765, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
předseda Stanislav Páleníček 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: 87 , Veselá Česká republika
Veselá čp. 87
místopředseda Marie Daňková 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: Travinářská čp 823 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská čp.823
člen Eduard Lokša 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: Meziříčská 938 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská čp. 938
člen Josef Andrýs 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: Záhumení 889 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp. 889
člen Josef Křenek 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: 213 , Horní Bečva Česká republika
Horní Bečva čp. 213
člen Boleslav Fusek 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: Sokolská 376 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská čp. 376
člen Adolf Kriegler 28.12.1959 - 22.3.1965
Adresa: Travinářská 823 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská čp. 823
místopředseda Jan Křenek 22.3.1965 - 23.3.1965
Adresa: Záhumení čp 1048 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1048
člen Miloš Holčák 22.3.1965 - 23.3.1965
Adresa: Záhumení čp 1049 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1049
člen Evžen Maliňák 22.3.1965 - 23.3.1965
Adresa: Záhumení čp 1049 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1049
člen Stanislav Vejmelka 22.3.1965 - 23.3.1965
Adresa: Záhumení čp 1050 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1050
člen Jaroslav Frydrych 22.3.1965 - 23.3.1965
Adresa: Záhumení čp 1106 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1106
člen Jan Pšenica 22.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: Záhumení čp 1107 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1107
člen Richard Sobotka 22.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: Záhumení čp 1107 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1107
člen Antonín Valenta 22.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: 1.máje čp 1174 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Ul.1.máje čp.1174
místopředseda Stanislav Páleníček 23.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: Záhumení čp 1049 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1049
člen Zdeněk Úlehla 23.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: 1.máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1173
člen Milan Franta 23.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: 1.máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1173
člen Karel Koch 23.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: l.máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, l.máje čp.1173
člen Antonín Pečálka 23.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: 1.máje čp 1175 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1175
člen Jiří Vrba 23.3.1965 - 4.5.1967
Adresa: 1.máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1173
člen Jaroslav Dratva 28.12.1959 - 31.7.1970
Adresa: 217 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm čp. 217
předseda JUDr. Jaroslav Krouský 22.3.1965 - 31.7.1970
Adresa: Záhumení čp 1107 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení čp.1107
člen Marie Hromadová 23.3.1965 - 31.7.1970
Adresa: 1. máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje čp.1173
člen Josef Skočdopole 23.3.1965 - 31.7.1970
Adresa: 1.máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1173
místopředseda Zdeněk Němeček 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: 1.máje čp 1171 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1171
člen Miroslav Joch 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: 1.máje čp 823 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.823
člen Ing. Antonín Pánek 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: 1.máje čp 1059 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1059
člen Ing. Oldřich Voňka 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: Jiřího Wolkera čp 1043 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera čp.1043
člen Rostislav Plánka 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: 1.máje čp 1059 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1059
člen Jan Křenek 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: 1.máje čp 1161 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje čp.1161
člen Jan Vojkůvka 4.5.1967 - 31.7.1970
Adresa: 793 , Rožnov pod Radhoštěm čp Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm čp.793
člen Vladimír Stojan 31.7.1970 - 26.2.1971
Adresa: 1. máj 1242 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1242
člen Rudolf Glamoš 31.7.1970 - 28.7.1971
Adresa: 1. máj 1245 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1245
člen Josef Balík 31.7.1970 - 12.5.1972
Adresa: 1. máj 1347 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1347
člen Ing. Oldřich Kuchař 31.7.1970 - 12.5.1972
Adresa: 1. máj 1242 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1242
člen Ubald Rutar 31.7.1970 - 12.5.1972
Adresa: 1. máj 1162 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1162
člen Rostislav Sokol 31.7.1970 - 12.5.1972
Adresa: 1. máj 1340 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1340
člen Ing. Zdeněk Mičan 31.7.1970 - 29.1.1973
Adresa: 1. máj 1245 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1245
člen Ing. Ivan Stehno 12.5.1972 - 15.5.1974
Adresa: 1. máj 1166 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1166
člen Radoslava Králíková 12.5.1972 - 15.5.1974
Adresa: Letná 747 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Letná 747
člen Zdenka Paclíková 31.7.1970 - 29.12.1974
Adresa: 1. máj 1340 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1340
člen Jiří Rek 12.5.1972 - 29.12.1974
Adresa: 1. máj 1277 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1277
člen Milan Franta 28.7.1971 - 15.6.1976
Adresa: 1. máje čp 1173 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje čp.1173
člen Vladimír Syrový 31.7.1970 - 29.7.1976
Adresa: 1. máj 1344 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1344
předseda Augustin Pisch 31.7.1970 - 19.4.1977
Adresa: 1. máj 1348 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1348
člen Jaroslav Smetaník 15.5.1974 - 15.5.1979
Adresa: 1. máje 1245 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje č. 1245
člen Bedřich Halamíček 31.7.1970 - 22.5.1980
Adresa: 1. máj 1241 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1241
člen Miroslav Mikuš 31.7.1970 - 22.5.1980
Adresa: 1. máj 1161 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1161
člen Jan Křenek 26.2.1971 - 22.5.1980
Adresa: Záhumení 1048 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení č.1048
člen Rostislav Plánka 15.6.1976 - 22.5.1980
Adresa: 1. máje 1242 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje čp. 1242
místopředseda Vladimír Syrový 29.7.1976 - 22.5.1980
Adresa: 1. máj 1344 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1344
člen Ing. Petr Hykel 31.7.1970 - 25.4.1984
Adresa: 1. máj 1241 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1241
člen JUDr. Miloslav Kubíček 31.7.1970 - 25.4.1984
Adresa: 1. máj 1347 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1347
člen Marie Fuksová 22.5.1980 - 25.4.1984
Adresa: 1048 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1048
člen František Krčma 22.5.1980 - 25.4.1984
Adresa: 1046 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1046
člen Rostislav Ejem 29.12.1974 - 31.8.1987
Adresa: 1. máje 1357 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1357
II. místopředseda Miroslav Vlček 22.5.1980 - 31.8.1987
Adresa: Čsl. armády 1248 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Čsl. armády 1248
člen Arnoštka Dobšová 22.5.1980 - 31.8.1987
Adresa: 1054 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1054
člen Marie Rethyová 15.5.1974 - 9.6.1988
Adresa: 1. máje 1342 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1342
člen Vladislav Poles 29.12.1974 - 9.6.1988
Adresa: 1. máje 1357 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje č. 1357
člen František Vlček 15.5.1979 - 9.6.1988
Adresa: 345 , Zašová Česká republika
Zašová 345
člen Ing. Bohumil Zahradník 22.5.1980 - 9.6.1988
Adresa: Meziříčská 1643 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1643
člen Zdeněk Mikulenka 25.4.1984 - 9.6.1988
Adresa: 1064 , Zubří Česká republika
Zubří 1064
II. místopředseda Arnoštka Dobšová 31.8.1987 - 9.6.1988
Adresa: 1054 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1054
člen Václav Roubalík 12.5.1972 - 5.5.1989
Adresa: 1. máj 1246 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1246
místopředseda Jan Maňák 31.7.1970 - 15.2.1990
Adresa: 1. máj 1248 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1248
předseda Michal Hlucháň 19.4.1977 - 15.2.1990
Adresa: Letná 1592 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Letná 1592
člen Jana Nožičková 25.4.1984 - 15.2.1990
Adresa: 5. května 1522 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1522
člen Arnoštka Dobšová 9.6.1988 - 15.2.1990
Adresa: 1054 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1054
člen Josef Fišer 9.6.1988 - 15.2.1990
Adresa: Dolní paseky 1540 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Dolní paseky 1540
člen představenstva Jan Maňák 15.2.1990 - 25.5.1990
Adresa: 1. máj 1248 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máj 1248, okres Vsetín
člen Ing. Stanislav Jaroň 9.6.1988 - 2.3.1992
Adresa: 6. května 1063 , Zubří Česká republika
Zubří, 6. května 1063
člen Ing. Josef Daniš 29.1.1973 - 18.3.1992
Adresa: 1.máje 1353 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje č. 1353
II. místopředseda Ing. Jozef Daniš 15.2.1989 - 18.3.1992
Adresa: 1. máje 1353 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1353
člen Jaroslav Dorazil 25.4.1984 - 11.6.1992
Adresa: Dolní paseky 1543 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Dolní paseky 1543
člen Ing. Zdeněk Cahlík 27.1.1988 - 11.6.1992
Adresa: Partyzánská 1099 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 1099
člen představenstva Michal Hlucháň 15.2.1990 - 11.6.1992
Adresa: Letná 1592 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Letná 1592, okres Vsetín
člen Věra Gajdarusová 25.4.1984 - 18.11.1993
Adresa: Partyzánská 1007 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 1007
člen Ing. Václav Holiš 9.6.1988 - 18.11.1993
Adresa: 5. května 1525 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1525
místopředseda Arnoštka Dobšová 15.2.1990 - 18.11.1993
Adresa: 1054 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1054
člen Anna Vašutová 9.6.1988 - 12.1.1995
Adresa: 1. máje 1355 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1355
člen představenstva Miroslav Mikuš 18.11.1993 - 22.2.1996
Adresa: 1. máje 1161 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1161
člen Ing. Bohumil Zahradník 9.6.1988 - 25.2.1997
Adresa: Svazarmovská 1692 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1692
předseda Ing. Svatopluk Buček 18.5.1990 - 25.2.1997
Adresa: Čsl. armády 1244 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Čsl. armády čp. 1244
místopředseda představenstva Anna Vašutová 12.1.1995 - 25.2.1997
Adresa: 1. máje 1355 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1355
člen představenstva Ing. Ladislav Slovák 11.6.1992 - 29.9.1997
Adresa: 1. máje 1354 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1354
člen Zdeněk Mikulenka 9.6.1988 - 15.12.1997
Adresa: 6. května , Zubří čp. 1047 Česká republika
Zubří čp. 1047, ul. 6. května
člen představenstva Ing. Zdeněk Klimek 11.6.1992 - 4.10.2000
Adresa: Oděská 1659 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Oděská 1659
člen představenstva Arnoštka Dobšová 18.11.1993 - 4.10.2000
Adresa: 1054 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 1054
člen představenstva Ing. František Fiedler 18.11.1993 - 4.10.2000
Adresa: 1. máje 1354 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1354
člen představenstva Ing. Antonín Marčík 22.2.1996 - 4.10.2000
Adresa: 5. května 1547 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1547, okres Vsetín
člen představenstva Zdenka Mičkalová 22.2.1996 - 4.10.2000
Adresa: 813 , Zubří Česká republika
Zubří čp. 813
předseda představenstva Ing. Bohumil Zahradník 25.2.1997 - 4.10.2000
Adresa: Svazarmovská 1693 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1693
člen představenstva Ing. Svatopluk Buček 25.2.1997 - 4.10.2000
Adresa: Čs. armády 1241 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1241
člen představenstva Ing. Ladislav Slovák 29.9.1997 - 4.10.2000
Adresa: Tylovice 1871 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice čp. 1871
člen představenstva Helena Fiurášková 5.5.1998 - 4.10.2000
Adresa: Tylovice 1942 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 1942
1. místopředseda představenstva Miroslav Matějec 22.2.1996 - 7.9.2005
Zánik členství 26.5.2005
Zánik funkce 26.5.2005
Adresa: 5. května 1342 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342, okres Vsetín
člen představenstva Ing. Jaroslava Kretková 4.10.2000 - 7.9.2005
Zánik členství 26.5.2005
Adresa: Revoluční 1704 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1704
člen představenstva Ing. Antonín Pešek 4.10.2000 - 7.9.2005
Zánik členství 26.5.2005
Adresa: 5. května 1546 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1546
člen představenstva Ing. Marie Furchová 4.10.2000 - 7.9.2005
Zánik členství 26.5.2005
Adresa: Kulturní 1762 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1762
člen představenstva Ing. Antonín Marčík 2.10.2001 - 7.9.2005
Vznik členství 26.10.2000
Zánik členství 26.5.2005
Adresa: 5. května 1547 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1547
člen představenstva Jiří Růžička 4.10.2000 - 22.8.2007
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Svazarmovská 1577 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1577
člen představenstva Ing. Roman Holoubek 7.9.2005 - 13.7.2009
Vznik členství 26.5.2005
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Jaroňkova 1749 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1749, PSČ 75661
člen představenstva Anna Vašutová 25.2.1997 - 19.7.2010
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: 1. máje 1355 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1355
předseda představenstva Ing. Svatopluk Buček 4.10.2000 - 19.7.2010
Zánik členství 26.5.2010
Zánik funkce 26.5.2010
Adresa: Čs. armády 1241 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1241
člen představenstva Miloslav Plesník 4.10.2000 - 19.7.2010
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: 5. května 1524 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1524
člen představenstva Ladislav Zmeškal 4.10.2000 - 19.7.2010
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Meziříčská 1649 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1649
člen představenstva Bedřiška Kolečková 4.10.2000 - 19.7.2010
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: 5. května 1350 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1350
místopředseda představenstva Ing. Antonín Pešek 7.9.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 26.5.2005
Zánik členství 26.5.2010
Vznik funkce 26.5.2005
Zánik funkce 26.5.2010
Adresa: 5. května 1546 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1546, PSČ 75661
člen představenstva Mgr. Josef Mareš 7.9.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 26.5.2005
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: 5. května 1525 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1525, PSČ 75661
člen představenstva Igor Vlček 7.9.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 26.5.2005
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Kulturní 1760 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1760, PSČ 75661
člen představenstva Josef Skalík 7.9.2005 - 19.7.2010
Vznik členství 26.5.2005
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: Revoluční 1702 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702, PSČ 75661
člen představenstva Ing. Antonín Marčík 22.8.2007 - 19.7.2010
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: 5. května 1547 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1547, PSČ 75661
člen představenstva Miroslav Matějec 13.7.2009 - 19.7.2010
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 26.5.2010
Adresa: 5. května 1342 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342, PSČ 75661
člen představenstva Mgr. Libor Holemý 19.7.2010 - 20.10.2010
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 29.9.2010
Adresa: Hážovice 2071 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice 2071, PSČ 75661
člen představenstva Ing. Jiří Reichel 19.7.2010 - 1.8.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 27.5.2011
Adresa: Kulturní 1756 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1756, PSČ 75661
předseda představenstva Mgr. Josef Mareš 19.7.2010 - 24.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Vznik funkce 3.6.2010
Adresa: 5. května 1525 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1525, PSČ 75661
místopředseda představenstva Ing. Antonín Pešek 19.7.2010 - 24.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Vznik funkce 3.6.2010
Adresa: 5. května 1546 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1546, PSČ 75661
člen představenstva Ing. Pavel Fejfar 19.7.2010 - 24.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Adresa: Kulturní 1767 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1767, PSČ 75661
člen představenstva Miloslav Plesník 19.7.2010 - 24.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Adresa: 5. května 1524 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1524, PSČ 75661
člen představenstva Igor Vlček 19.7.2010 - 24.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Adresa: Kulturní 1760 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1760, PSČ 75661
člen představenstva Ing. Svatopluk Buček 20.10.2010 - 24.7.2014
Vznik členství 29.9.2010
Adresa: Čs. armády 1244 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1244, PSČ 75661
člen představenstva Ladislav Zmeškal 1.8.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 27.5.2011
Adresa: Meziříčská 1649 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1649, PSČ 75661
člen představenstva Ing. Pavel Fejfar 24.7.2014 - 27.4.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 9.4.2015
Adresa: Kulturní 1767 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Kulturní 1767, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
předseda představenstva Mgr. Josef Mareš 24.7.2014 - 10.8.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 2.6.2015
Vznik funkce 3.6.2010
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: 5. května 1525 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
5. května 1525, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Antonín Pešek 24.7.2014 - 10.8.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 2.6.2015
Vznik funkce 3.6.2010
Zánik funkce 2.6.2015
Adresa: 5. května 1546 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
5. května 1546, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Miloslav Plesník 24.7.2014 - 10.8.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 2.6.2015
Adresa: 5. května 1524 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
5. května 1524, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Igor Vlček 24.7.2014 - 10.8.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 2.6.2015
Adresa: Kulturní 1760 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Kulturní 1760, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Svatopluk Buček 24.7.2014 - 10.8.2015
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 2.6.2015
Adresa: Čs. armády 1244 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Čs. armády 1244, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Ladislav Zmeškal 24.7.2014 - 10.8.2015
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 2.6.2015
Adresa: Meziříčská 1649 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Meziříčská 1649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Rožnov

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 39/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Zápis z ust. schůze Krajský soud v Ostravě 2.6.2015 7.7.2015 12.8.2015 2
DrXXII 39/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 37 ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 2.6.2015 7.7.2015 12.8.2015 5
DrXXII 39/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis číslo 1 z ust. schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 2.6.2015 7.7.2015 12.8.2015 2
DrXXII 39/SL 46 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 14.7.2015 28
DrXXII 39/SL 45 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 17.6.2014 28
DrXXII 39/SL 44 ostatní Zápis z mimoř. shrom. Krajský soud v Ostravě 12.12.2013 24.4.2014 6.5.2014 8
DrXXII 39/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shromáždění ze dne 30.5.2013 Krajský soud v Ostravě 30.5.2013 25.6.2013 28.6.2013 4
DrXXII 39/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] s příl. Krajský soud v Ostravě 25.6.2013 28.6.2013 30
DrXXII 39/SL 40 ostatní zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 11.7.2012 17.9.2012 4
DrXXII 39/SL 39 notářský zápis NZ 117/2012 - rozh. shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 31.5.2012 11.7.2012 17.9.2012 6
DrXXII 39/SL 38 ostatní prezenční listina Krajský soud v Ostravě 11.7.2012 17.9.2012 3
DrXXII 39/SL 37 ostatní Stanovy Krajský soud v Ostravě 11.7.2012 17.9.2012 49
DrXXII 39/SL 35 výroční zpráva r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 22.6.2012 8.8.2012 31
DrXXII 39/SL 34 stanovy společnosti k 26.5.2011 Krajský soud v Ostravě 15.7.2011 2.8.2011 50
DrXXII 39/SL 33 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 6.6.2011 31
DrXXII 39/SL 32 zakladatelské dokumenty - stanovy SBD Rožnov Krajský soud v Ostravě 2.8.2010 6.8.2010 60
DrXXII 39/SL 31 notářský zápis NZ 138/2010 vč. změny stanov Krajský soud v Ostravě 3.6.2010 2.8.2010 6.8.2010 8
DrXXII 39/SL 30 účetní závěrka r.2009 s příl. Krajský soud v Ostravě 31.3.2010 8.6.2010 10.6.2010 15
DrXXII 39/SL 29 účetní závěrka r. 2008 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 27.2.2009 5.5.2009 14.5.2009 14
DrXXII 39/SL 28 účetní závěrka r.2007 s př. Krajský soud v Ostravě 17.3.2008 29.4.2008 2.5.2008 15
DrXXII 39/SL 27 stanovy společnosti ve znění od 31.5.2007 Krajský soud v Ostravě 8.8.2007 27.8.2007 66
DrXXII 39/SL 26 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 28.5.2007 5.6.2007 16
DrXXII 39/SL 25 účetní závěrka r.2005 Krajský soud v Ostravě 27.4.2006 2.5.2006 14
DrXXII 39/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 3.8.2005 10.8.2005 67
DrXXII 39/SL 23 notářský zápis NZ 122/2005 vč. rozh.shrom. Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 3.8.2005 10.8.2005 9
DrXXII 39/SL 22 účetní závěrka r.2004 Krajský soud v Ostravě 25.4.2005 2.5.2005 14
DrXXII 39/SL 21 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 24.5.2004 25.5.2004 14
DrXXII 39/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.8.2003 19.8.2003 34
DrXXII 39/SL 19 notářský zápis Nz 61/2003 Krajský soud v Ostravě 20.5.2003 15.8.2003 19.8.2003 8
DrXXII 39/SL 18 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 14.7.2003 17.7.2003 13
DrXXII 39/SL 9 ostatní zápis č.15 schrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 24.4.1997 6.2.2003 12.2.2003 12
DrXXII 39/SL 8 ostatní zápis č.18 z představenstva Krajský soud v Ostravě 27.8.1996 6.2.2003 12.2.2003 3
DrXXII 39/SL 7 ostatní zápis č.19 ze schrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 26.10.2000 6.2.2003 12.2.2003 13
DrXXII 39/SL 6 ostatní zápis č.2 z představ.+usnesení Krajský soud v Ostravě 23.5.2000 6.2.2003 12.2.2003 6
DrXXII 39/SL 5 ostatní zápis č.18 ze schrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 11.5.2000 6.2.2003 12.2.2003 18
DrXXII 39/SL 4 ostatní zápis č.23 z předst.+usnesení Krajský soud v Ostravě 17.12.1996 6.2.2003 12.2.2003 4
DrXXII 39/SL 17 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 12
DrXXII 39/SL 16 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 13
DrXXII 39/SL 15 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 13
DrXXII 39/SL 14 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 13
DrXXII 39/SL 13 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 13
DrXXII 39/SL 12 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 7
DrXXII 39/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.2.2003 12.2.2003 15
DrXXII 39/SL 10 notářský zápis NZ 134/97 Krajský soud v Ostravě 24.4.1997 6.2.2003 12.2.2003 8
DrXXII 39/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.12.1992 2.1.2003 42
DrXXII 39/SL 2 notářský zápis NZ 125/2001 Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 11.7.2001 19.7.2001 15
DrXXII 39/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.7.2001 19.7.2001 67

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Rožnov

IČO (identifikační číslo) 00053732
Jméno Stavební bytové družstvo Rožnov
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 5.11.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Rožnov

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Rožnov

Živnost č. 1 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 3 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 5.1.2002

Živnost č. 4 stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek pro stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 7.4.1997

Živnost č. 5 revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 7.4.1997

Živnost č. 6 Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 19.3.1998

Živnost č. 7 Malíř, natěrač

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 19.3.1998

Živnost č. 8 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2000
Zánik oprávnění 2.11.2005

Živnost č. 9 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2009
Zánik oprávnění 9.7.2011

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Rožnov

Člen statutárního orgánu Ing. Svatopluk Buček
Člen statutárního orgánu Ladislav Zmeškal
Člen statutárního orgánu Miloslav Plesník
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Pešek
Člen statutárního orgánu Mgr. Josef Mareš
Člen statutárního orgánu Igor Vlček
Člen statutárního orgánu Ing. Alena Vašků

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Rožnov

IČO: 00053732
Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov
Právní forma: Družstvo
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Rožnov pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo Stavební bytové družstvo Rožnov

Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
tracking image