Firma Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou IČO 00045438


Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou (00045438) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Pod Budínem 1221, Rychnov nad Kněžnou 516 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 1970 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 320
IČO (identifikační číslo osoby) 00045438
Jméno Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.7.1970
Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Právní poměry se řídí stanovami schválenými 30.11.1992. 16.4.1993 - 15.9.1997
Právní poměry družstva se řídí podle stanov, přijatých usnesením shromáždění delegátů dne 8.4.1991 včetně dodatku a změn schválených usnesením shromáždění delegátů dne 9.12.1991. 24.1.1992 - 16.4.1993
Zapisuje se změna článků 16, 20, 21, 27, 38, 72, 74 a 77 stanov. 24.1.1992 - 16.4.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov, přijatých usnesením shromáždění delegátů dne 8.4.1991. 19.6.1991 - 24.1.1992
Ručení: 1/ Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí ze základního fondu družstva. 2/ Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty člensk ého podílu, nejméně však částkou 5.000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část z rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 19.6.1991 - 16.4.1993
Zapisuje se doplněk článků 2, 8 odst. 5/, 12, 17, 18, 26 odst. 2/, 40, 42 odst. 3/, 43 odst. 1/, 51 odst. 3/, 53 odst. 1/ písm. c/, 58 odst. 1/, 59 odst. 2/, 60 odst. 1/, 67 odst. 2/, 72 odst. 2/, 74 odst. 1/. 20.9.1990 - 19.6.1991
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov, přijatých usnesením shromáždění delegátů 1. prosince 1988. 6.6.1989 - 19.6.1991
Ručení: Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za likvidační schodek ručí člen do výše 5000,-Kčs. 6.6.1989 - 19.6.1991
Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 2.6.1980 č.j. 2267/101/80 vydaném na základě usnesení č.375 d z 26.5.1980 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 30. června 1980 ve smyslu § 91 odst. 2/ HZ "Stavební bytové družstvo občanů v Tý ništi nad Orlicí" zaps. v podnik. rejstříku pod Db 22 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající. 30.6.1980
Podle usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva občanů v Kostelci nad Orlicí ze dne 29.11.1979 přejímaného družstva, usnesení shromáždění delegátů ze dne 19.11.1979 přejímajícího družstva a souhlasu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12.12 .1979, č.j. 4562/101/79 - usn. č.315 a/ a rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12.12.1979 - usn. č. 313, 314 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.12.1979 družstev: Stavební bytové družstvo občanů v Kostelci nad Orlicí (Db 74), Stavební bytové družstvo občanů v Opočně (Db 72), Okresní výstavbové bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou (Db 231), jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace a přejímající družstvo přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučených družstev. 27.12.1979
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 14.6.1979, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 14.5.1979, dohody o sloučení ze dne 20. června 1979 a schválení VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 28.6.1979, usn. č.262/ b se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. července 1979 družstva Stavební bytové družstvo v Solnici - Db 155 s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. Majetek a závazky zaniklého družstva převzalo toto družstvo jako přejímající. 6.8.1979
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstvaze dne 30.11.1978, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.11.1978, dohodou o sloučení uzavřenou mezi družstvy ze dne 15.12.1978 a souhlasem Českého svazu bytových družstev v H radci Králové ze dne 13.12.1978, č.j. 4479/101.2/78 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.12.1978 družstva: Stavební bytové družstvo občanů ve Vamberku, zapsané v podnik. rejstříku pod Db 118 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímající m, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl proveden dne 29.12.1978. 29.12.1978
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 12.4.1977, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 30.10.1976 a souhlasu Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 16.5.1977, usnesení č. 666 a/ se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. června 1977 družstva: Stavební bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou zaps.v podnik. rejstříku pod Db 303 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, p řičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající. Výmaz přejímaného družstva byl proveden v podnikovém rejstříku dne 30.6.1977. 30.6.1977
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.7.1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Stanovy jsou pro družstvo platné od 14.10.1975, kdy s usnesením družstva vysl ovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazu bytových družstev) svým usnesením č.385/14, ze dne 14.10.1975. Podle těchto stanov má představenstvo pět až patnáct členů. 20.10.1975 - 6.6.1989
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše zakladních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 20.10.1975 - 6.6.1989
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 25.5.1974 a členské schůze přejímaného družstva ze dne 26. dubna 1974, dohody o sloučení uzavřené mezi těmito družstvy, ze dne 5.9.1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu bytov ých družstev v Hradci Králové, ze dne 17. června 1974, č.j. 2612/105/74 se zapisuje ke dni 30. září 1974 sloučení schválené k tomuto dni družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku Železniční průmyslové stavební výroby v Borohrádku zapsané pod Db 139 jako družstva přejímaného s timto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká bez likvidace a tímto dnem přejímající družstvo přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučeného družstva. Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30. září 1974. 4.10.1974
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 23.5.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 10.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 6.2.1974 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14.1 .1973 č.j. 2328/105/73, vydaným na základě usnesení č. 126/b předsednictva tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 28.2.1974 družstva: Stavební bytové družstvo občanů při JZD v Rovni zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 164 jako družstva př ejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. 18.2.1974
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 24.9.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 10.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 26.1.1974 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14. 1.1974 č.j. 4715/73-105/74 vydaným na základě usnesení č. 126/c tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. ledna 1974 družstva: Stavební bytové družstvo Potštejn zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 276 jako družstva přejímaného s tímto ja ko družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající. 1.2.1974
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 16.11.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 24.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 29.12.1973 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 1 0.12.1973 č.j. 4620/105/73 vydaným na základě usnesení čís. 112/d tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. prosince 1973 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců ELP Hlinsko - závod Skuhrov nad Bělou zapsaného v podnik. rejstříku pod č.j. Db 152 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající. 22.1.1974
Právní poměry družstva se řídí podle stanov - typu B, přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 10.11.1973 a schválených rozhodnutím VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14.1.1974 č.j. 115/105/74 vydaným na základě usnesení čísl. 127d předsednictva toh oto orgánu, podle kterých u družstva je nyní představenstvo 3 až 15 členné. 16.1.1974 - 20.10.1975
Podle usnesení č. 81 předsednictva VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1973 ve spojení s usnesením č.113 ze dne 10.12.1973 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31.12.1973 ve smyslu § 91/2 hospodářského zák. a ustanovení článku 58/b stanov a článku 25/3d stanov ČSBD družstva: Stavební bytové družstvo občanů v Doudlebách nad Orlicí zapsaného v podn. rejstříku pod Db 149, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, p řičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. 18.12.1973
Podle usnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1973 a rozhodnutí téhož orgánu ze dne 29.9.1973 č.j. 3540/org./10 se zapisuje sloučení nařízené ke dni 30.11.1973 ve smyslu § 91/2 hosp. zák. a s ohledem na ustanovení čl. 58/b stanov organizace a čl. 25/3d stanov ČSBD družstva : Stavební bytové družstvo Slatina nad Zdobnicí, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 146, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek , práva a závazky převzalo družstvo přejímající. 5.11.1973
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující členské schůze ze dne 10. dubna 1970, usnesením ustavující schůze představenstva z téhož dne a souhlasem Východočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 22. května 1970 zn .Org./Gr. 23.7.1970
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 10. dubna 1970 přijaty stanovy družstva, podle nichž představenstvo má 5 - 15 členů. 23.7.1970 - 16.1.1974
Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 23.7.1970 - 20.10.1975

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Sídlo Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Platnost údajů od - do
Adresa Pod Budínem 1221 , Rychnov nad Kněžnou 516 01 1.7.2014
Adresa Pod Budínem 1221 , Rychnov nad Kněžnou 516 01 16.4.1993 - 1.7.2014
Adresa Rychnov nad Kněžnou Česká republika
23.7.1970 - 16.4.1993

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.7.2014
Projektová činnost ve výstavbě 26.1.2006 - 9.7.2008
Projektová činnost v investiční výstavbě 26.1.2006 - 9.7.2008
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.1.2006 - 1.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 26.1.2006 - 1.7.2014
Provádění bytových a občanských staveb 26.1.2006 - 1.7.2014
Provádění inženýrských staveb 26.1.2006 - 1.7.2014
Drobné údržbářské práce bytových a nebytových prostor 26.1.2006 - 1.7.2014
Poradenská činnost v oblasti výstavby pozemních staveb, inženýrských staveb a sítí 26.1.2006 - 1.7.2014
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory, na správě a provozu bytů v osobním vlastnictví členů družstva a na správě a provozu bytů ve vlastnictví jiných subjektů a ostatním majetku družs tva. 15.9.1997 - 1.7.2014
2) Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování, přípravě, provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, ad) přidělování bytů, rodinných domů a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v ba) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob, bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob. 15.9.1997 - 1.7.2014
Správa domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory jiných právních subjektů včetně vlastníků v osobním vlastnictví, členů i nečlenů družstva. 15.9.1997 - 1.7.2014
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.9.1997 - 1.7.2014

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Platnost údajů od - do
činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor, b) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, d) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, e) zajišťování inženýrské činnosti a technické pomoci 1.7.2014
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory, na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. Družstvo dále spravuje domy, byty, garáže a objekty s nebytovými prostory jiných právních subjektů, včetně vlastníků v osob. vlastnictví, členů i nečlenů družstva. 16.4.1993 - 15.9.1997
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. 16.4.1993 - 15.9.1997
Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, d) provádí popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy tak i pro jiné osoby, e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i pro jiné osoby, f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva. 16.4.1993 - 15.9.1997
Provádění montáží, revizí a revizních zkoušek ve smyslu oprávnění ev. číslo 475/a.00/91-ZZ-III, IV, V číslo jednací 3714/8.21/91/15.5/Kr. ze dne 23.8.1991. 24.1.1992 - 16.4.1993
Provádění služeb spojených s poradenskou činností, konzultační činností a prací spojených s právní otázkou a to za úhradu pro členy bytového družstva, ostatní občany a organizace, a to ve smyslu usnesení U 143/7 představenstva družstva. 24.1.1992 - 16.4.1993
1/ Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů a místností nesloužících k bydlení a ostatního majetku družstva. 19.6.1991 - 16.4.1993
2/ Předmětem činnosti družstva je především organizování příprav a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 19.6.1991 - 16.4.1993
Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům, b) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů, c) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužící k bydlení do vlastního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního užívání nebo vlastnictví, d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy a rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, e) poskytuje popřípadě zabezpečuje služby spojené s bydlením 19.6.1991 - 16.4.1993
3/ Dle rozhodnutí představenstva družstva č. U-47/3 ze dne 10.6.1991 ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. f/ stanov družstvo dále: a) poskytuje činnost dle odst. 4/2/ zápisu v podnikovém rejstříku i pro jiné občany a organizace, b) realizuje a provozuje materiálně technickou a výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb, c) provádí obchodní činnost včetně zahraniční, zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař, vlády 256/90 Sb.), d) montáž a opravy elektr. zařízení dodavatelským způsobem do 1000 V bez nebezpečí výbuchu (dle oprávnění IBP), e) provádění autodopravy a výkony stavebních mechanismů, případně jejich zapůjčování občanům i jiným organizacím, f) provádění stavebních prací HSV i PSV pro fyzické i právnické osoby, g) v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, může družstvo provádět přípravu stavenišť včetně technické a občanské vybavenosti, teréní úpravy, výstavbu ing. sítí případně i jiné práce bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možno vystavěné objekty řádně užívat. h) poskytování inženýrsko-investorské činnosti při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k této činnosti udělené MVT ČSR, předmětem oprávnění je i poradenská činnost v rozsahu věcného vymezení, i) dodávka tepla z plynové kotelny družstevních domů čp. 608 v Opočně do domů čp. 606 a 607, j) projektová činnost dle oprávnění k) geodetické a kartografické práce dle oprávnění. 19.6.1991 - 16.4.1993
V případě, že k provádění některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. 19.6.1991 - 16.4.1993
Projektová činnost 24.10.1990 - 19.6.1991
1) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 6.6.1989 - 19.6.1991
2) V rámci předmětu činnosti družstva připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, g) montáž a opravy el. zařízení dodavatelským způsobem do 1000V bez nebezpečí výbuchu dle oprávnění IBF HK, h) provádění autodopravy pro občany a jiné soc. organizace, i) provádění výkonů stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčení občanům a jiným soc. organizacím, j) provádění stavebních prací HSV a PSV pro občany a jiné soc. organizace, k) v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu stavenišť včetně technické a občanské vybavenosti, terénní úpravy, výstavbu inženýrských sítí případně i jiné práce bez nichž by se nemohlo z apočít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty řádně užívat, l) poskytování inženýrsko-investorské činnosti při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k této činnosti udělené MVT ČSR. Předmětem oprávnění je i poradenská činnost v rozsahu věcného vymezení, m) dodávka tepla a blokové kotelny družstevního domu čp. 608 v Opočně do domů čp. 606 a 607. 6.6.1989 - 19.6.1991
Provozování autodopravy, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Rychnově nad Kněžnou do 31. prosince 1988. 19.8.1987 - 6.6.1989
Provozování autodopravy, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Rychnově nad Kněžnou do 31. prosince 1985. 1.11.1982 - 19.8.1987
Provozování autodopravy, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Rychnově nad Kněžnou do 31. prosince 1980. 17.11.1980 - 1.11.1982
Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace 20.2.1980 - 17.11.1980
Provádění výkonů stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčování jiným socialistickým organizacím 20.2.1980 - 6.6.1989
Provádění stavebních prací HSV a PSV pro jiné socialistické organizace 20.2.1980 - 6.6.1989
Poskytování inženýrské činnosti při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR (předmětem oprávnění je i poradenská činnost v rozsahu věcného vymezení) 20.2.1980 - 6.6.1989
Provádění výstavby 24 bj. dodavatelským způsobem pro n.p. Montostav Litice nad Orlicí v hodnotě cca 4 500 000,- Kčs v souvislosti se splněním závazků převzatých od likvidovaného OVBD Rychnov nad Kněžnou 20.2.1980 - 6.6.1989
Dodávka tepla z blokové kotelny družstevního domu čp. 608 v Opočně do domů čp. 606 a 607 20.2.1980 - 6.6.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje polit icko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, ter énních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět jiné práce bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 20.10.1975 - 6.6.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu, poskytování služeb a užívání bytu a nebytových prostor spojených. 29.10.1970 - 20.10.1975
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inženýrských sítí, technické a terénní úpravy staveniště. 29.10.1970 - 20.10.1975

vedení firmy Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právn í úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popřípadě místopředseda a další člen představenstva. 16.4.1993
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. V pravomocech, svěřených rozhodnutím před stavenstva družstva řediteli družstva, je ředitel oprávněn jednat jménem družstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. V pravomocech, svěřených rozhodnu tím představenstva družstva řediteli družstva, je ředitel oprávněn za družstvo podepisovat. 24.1.1992 - 16.4.1993
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná pís emná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 22.6.1978 - 24.1.1992
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda a jeden další člen náhradního orgánu. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden další člen náhradního orgánu. 24.2.1976 - 22.6.1978
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razí tku družstva připojí své podpisy. 20.10.1975 - 24.2.1976
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. 23.7.1970 - 20.10.1975
předseda představenstva Ing. Milan Rozsíval 14.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Vznik funkce 26.5.2016
Adresa: Sídliště 1. máje 557 , Rokytnice v Orlických horách 517 61
místopředseda představenstva Marcela Vanžurová 14.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Vznik funkce 26.5.2016
Adresa: Mírová 19 , Častolovice 517 50
člen představenstva Ing. Hana Synková 14.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Adresa: Mírová 1438 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Josef Dušek 14.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Adresa: Jiráskova 842 , Vamberk 517 54
člen představenstva František Barvínek 14.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Miroslav Otčenášek 14.7.2016
Vznik členství 26.5.2016
Adresa: 198 , Přepychy 517 32
člen představenstva Věra Linhartová 17.5.2017
Vznik členství 26.5.2016
Adresa: Dobrušská 574 , 517 73 Opočno Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Michalec 23.7.1970 - 10.11.1972
Adresa: 46 , Chleny 517 45
místopředseda představenstva Josef Opinka 23.7.1970 - 10.11.1972
Adresa: 15 , Bolehošť 517 31
člen představenstva Václav Novotný 23.7.1970 - 10.11.1972
Adresa: 7 , Dobruška 518 01
člen představenstva Václav Sikora 23.7.1970 - 10.11.1972
Adresa: 317 , Javornice 517 11
člen představenstva Ing. Zdeněk Janovec 23.7.1970 - 10.11.1972
Adresa: 97 , Rybná nad Zdobnicí 517 55
člen představenstva Ladislav Krytinář 23.7.1970 - 10.11.1972
Adresa: Osvobození 391 , České Meziříčí 517 71
předseda Jana Kašparová 10.11.1972 - 4.10.1974
Adresa: 0 Lukavice Česká republika
člen představenstva Václav Procházka 23.7.1970 - 13.5.1975
Adresa: 0 Jílovice Česká republika
místopředseda Karel Kučera 10.11.1972 - 13.5.1975
Adresa: 252 , Kvasiny 517 02
člen představenstva Ján Kalianko 10.11.1972 - 13.5.1975
Adresa: 114 , Dobré 517 93
člen představenstva Antonín Bašek 10.11.1972 - 13.5.1975
Adresa: Dobrušská 572 , Opočno 517 73
člen představenstva Josef Serbousek 10.11.1972 - 13.5.1975
Adresa: 316 , Javornice 517 11
člen představenstva Oldřich Černý 10.11.1972 - 13.5.1975
Adresa: 0 Opočno Česká republika
předseda Jana Zahradníková 4.10.1974 - 13.5.1975
Adresa: 0 Lukavice Česká republika
předsedkyně Hana Zahradníková 13.5.1975 - 27.12.1975
Adresa: 60 , Deštné v Orlických horách 517 91
místopředseda Vladimír Mládek 13.5.1975 - 27.12.1975
Adresa: Jiráskova 419 , Doudleby nad Orlicí 517 42
člen představenstva Zdeněk Drahoš 13.5.1975 - 27.12.1975
Adresa: 0 Borovnice Česká republika
člen představenstva Rudolf Švenka 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 316 , Javornice 517 11
člen představenstva Josef Pop 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 251 , Kvasiny 517 02
člen představenstva Ing. Stanislava Veselá 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 79 , Podbřezí 518 03
člen představenstva Jan Katzer 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 657 , Peklo nad Zdobnicí Česká republika
člen představenstva Zdeněk Liška 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 644 , Doudleby nad Orlicí Česká republika
člen představenstva Karel Řehák 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 699 , Borohrádek Česká republika
člen představenstva Jaroslav Martinec 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 676 , Potštejn Česká republika
člen představenstva Ladislav Šulc 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 119 , Skuhrov nad Bělou 517 03
člen představenstva Jiří Vidrma 13.5.1975 - 24.2.1976
Adresa: 644 , Doudleby nad Orlicí Česká republika
předseda Vladimír Mládek 27.12.1975 - 24.2.1976
Adresa: Jiráskova 419 , Doudleby nad Orlicí 517 42
místopředseda Zdeněk Drahoš 27.12.1975 - 24.2.1976
Adresa: 0 Borovnice Česká republika
člen představenstva Hana Zahradníková 27.12.1975 - 24.2.1976
Adresa: 60 , Deštné v Orlických horách 517 91
člen představenstva Ing. Zdeněk Němec 27.12.1975 - 24.2.1976
Adresa: Borohrádek Česká republika
předseda Ludvík Michera 24.2.1976 - 15.9.1977
Adresa: Fűgnerova 382 , Doudleby nad Orlicí 517 42
místopředseda Zdeněk Drahoš 24.2.1976 - 22.6.1978
Adresa: 0 Borovnice Česká republika
člen Jan Katzer 24.2.1976 - 22.6.1978
Adresa: 204 , Peklo nad Zdobnicí Česká republika
člen Jan Zika 24.2.1976 - 22.6.1978
Adresa: Mlýnská 128 , Opočno 517 73
člen Jiří Lesák 24.2.1976 - 22.6.1978
Adresa: Macharova 828 , Žamberk 564 01
předseda náhradního orgánu Josef Kolář 15.9.1977 - 22.6.1978
Adresa: Sokolovská 1116 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen Ing. Ivan Novák 15.9.1977 - 22.6.1978
Adresa: U Stadionu 1305 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen Ludvík Michera 15.9.1977 - 22.6.1978
Adresa: Fűgnerova 382 , Doudleby nad Orlicí 517 42
místopředseda představenstva Jan Katzer 22.6.1978 - 26.8.1980
Adresa: 204 , Peklo nad Zdobnicí Česká republika
člen představenstva Josef Rykr 22.6.1978 - 26.8.1980
Adresa: Na Trávníku 1232 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Jiří Lesák 22.6.1978 - 26.8.1980
Adresa: Husovo nábřeží 1088 , 564 01 Žamberk Česká republika
člen představenstva Jan Sochůrek 22.6.1978 - 26.8.1980
Adresa: Jiráskova 1056 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Růžena Krčmářová 22.6.1978 - 26.8.1980
Adresa: Náměstí Zd. Nejedlého 67 , Rychnov nad Kněžnou Česká republika
předseda představenstva Josef Kolář 22.6.1978 - 10.9.1982
Adresa: Sokolovská 1116 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Marta Mosbecková 26.8.1980 - 10.9.1982
Adresa: Na Láni 1338 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Stanislav Hájek 22.6.1978 - 27.4.1984
Adresa: Staré náměstí 45 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
místopředseda představenstva Lubomír Lepka 26.8.1980 - 27.4.1984
Adresa: Havlíčkova 1365 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Jaroslav Malý 26.8.1980 - 27.4.1984
Adresa: Rudé armády 537 , Opočno Česká republika
člen představenstva Josef Hovorka 26.8.1980 - 22.9.1986
Adresa: U Stadionu 1301 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Jan Holoubek 10.9.1982 - 21.4.1987
Adresa: Komenského 55 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva Petr Dostál 22.9.1986 - 21.4.1987
Adresa: Mírová 1441 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Eva Urbanová 22.6.1978 - 2.8.1988
Adresa: Trávník II 1354 , Rychnov nad Kněžnou Česká republika
člen představenstva Karel Martinec 22.6.1978 - 2.8.1988
Adresa: Na Trávníku 1233 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Ladislav Motyčka 26.8.1980 - 2.8.1988
Adresa: U Váhy 1191 , Kostelec nad Orlicí 517 41
místopředseda představenstva Stanislav Hájek 27.4.1984 - 2.8.1988
Adresa: Staré náměstí 45 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva František Michera 27.4.1984 - 2.8.1988
Adresa: Trávník 1233 , Rychnov nad Kněžnou Česká republika
člen představenstva Ladialav Hlaváček 26.8.1980 - 6.6.1989
Adresa: Jiráskova 837 , Vamberk 517 54
člen představenstva Jan Holoubek 21.4.1987 - 20.9.1990
Adresa: Komenského 55 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva Ing. Libuše Lubasová 2.8.1988 - 20.9.1990
Adresa: Proškova 599 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Eva Macková 2.8.1988 - 20.9.1990
Adresa: SNP 1150 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Luboš Mondík 2.8.1988 - 20.9.1990
Adresa: Havlíčkova 1363 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ivan Pivec 2.8.1988 - 20.9.1990
Adresa: Vrabcova 275 , Vamberk 517 54
člen představenstva Marie Matiaskeová 10.9.1982 - 19.6.1991
Adresa: U Stadionu 1265 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Jaroslava Blažková 20.9.1990 - 19.6.1991
Adresa: Proškova 599 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Ing. Ivan Balcar 20.9.1990 - 19.6.1991
Adresa: U Stadionu 925 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Josef Hrádek 20.9.1990 - 19.6.1991
Adresa: 190 , Vamberk Česká republika
člen představenstva Blanka Vohralíková 27.4.1984 - 24.1.1992
Adresa: Rudé armády 577 , Opočno Česká republika
předseda představenstva Petr Dostál 21.4.1987 - 24.1.1992
Adresa: Mírová 1441 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Aleš Pavlišta 6.6.1989 - 24.1.1992
Adresa: Jiráskova 838 , Vamberk 517 54
člen představenstva František Michera 20.9.1990 - 24.1.1992
Adresa: Na Trávníku 1233 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Petr Tulka 19.6.1991 - 24.1.1992
Adresa: Na Bělidle 948 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva Jaromír Provazník 26.8.1980 - 30.6.1994
Adresa: Drtinova 424 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Antonín Kopsa 19.6.1991 - 30.6.1994
Adresa: Jiráskova 416 , Doudleby nad Orlicí 517 42
člen představenstva Iveta Kalinová 19.6.1991 - 30.6.1994
Adresa: Mírová 1467 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Jaroslava Držmíšková 19.6.1991 - 30.6.1994
Adresa: Mírová 1436 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
ředitel družstva Bohuslav Rousek 24.1.1992 - 30.6.1994
Adresa: Palackého 1375 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
místopředseda představenstva Karel Martinec 2.8.1988 - 14.10.1996
Adresa: Na Trávníku 1233 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Rozina Pechová 20.9.1990 - 14.10.1996
Adresa: Družstevní 920 , Týniště nad Orlicí 517 21
člen představenstva JUDr. Karel Jiruška 19.6.1991 - 14.10.1996
Adresa: Školská 385 , Častolovice 517 50
člen představenstva Ing. Karel Fultner 19.6.1991 - 14.10.1996
Adresa: Janáčkova 1154 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Aleš Pavlišta 24.1.1992 - 14.10.1996
Adresa: Jiráskova 838 , Vamberk 517 54
člen představenstva František Barvínek 24.1.1992 - 14.10.1996
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Petr Veverka 16.3.1993 - 14.10.1996
Adresa: Mírová 1456 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Bohuslav Rousek 30.6.1994 - 14.10.1996
Adresa: Palackého 1375 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Karel Dušek 14.10.1996 - 10.11.1998
Adresa: Okružní 476 , Solnice 517 01
člen představenstva Jaromír Provazník 14.10.1996 - 10.11.1998
Adresa: Drtinova 424 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Jan Míka 14.10.1996 - 19.6.2000
Adresa: Jugoslávská 862 , Vamberk 517 54
2. místopředseda představenstva Karel Martinec 14.10.1996 - 5.2.2002
Adresa: Na Trávníku 1233 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva František Barvínek 14.10.1996 - 5.2.2002
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Jiří Novotný 1.9.1997 - 5.2.2002
Adresa: Sokolovská 1343 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Václav Tichý 10.11.1998 - 5.2.2002
Adresa: Na Trávníku 1233 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Jaroslava Blažková 10.11.1998 - 5.2.2002
Adresa: Proškova 599 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Jiří Kubíček 19.6.2000 - 5.2.2002
Adresa: Jugoslávská 861 , Vamberk 517 54
člen představenstva Marcela Vanžurová 5.2.2002 - 30.10.2002
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 18.12.2001
Adresa: Mírová 19 , Častolovice 517 50
předseda představenstva Ing. Karel Fultner 14.10.1996 - 13.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 28.5.2001
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: Janáčkova 1153 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
1. místopředseda představenstva Bohuslav Rousek 14.10.1996 - 13.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 28.5.2001
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: Palackého 1375 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Hana Auerová 1.9.1997 - 13.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 16.5.2006
Adresa: Okružní 922 , Týniště nad Orlicí 517 21
2. místopředseda představenstva František Barvínek 5.2.2002 - 13.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 16.5.2006
Vznik funkce 28.5.2001
Zánik funkce 16.5.2006
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Karel Martinec 5.2.2002 - 13.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 16.5.2006
Adresa: Na Trávníku 1233 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Petr Zima 5.2.2002 - 13.6.2006
Vznik členství 21.5.2001
Zánik členství 16.5.2006
Adresa: Příkopy 1237 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Jiří Kubíček 30.10.2002 - 13.6.2006
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 16.5.2006
Adresa: Jugoslávská 861 , Vamberk 517 54
Předseda představenstva Bohuslav Rousek 13.6.2006 - 27.4.2007
Vznik členství 16.5.2006
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Palackého 1375 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
2. místopředseda představenstva Ing. Hana Synková 13.6.2006 - 27.4.2007
Vznik členství 16.5.2006
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Mírová 1438 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Člen představenstva Miloslav Dostálek 13.6.2006 - 27.4.2007
Vznik členství 16.5.2006
Adresa: Havlíčkova 1367 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Člen představenstva Bohuslav Rousek 27.4.2007 - 22.8.2007
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Palackého 1375 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
1. místopředseda představenstva Marcela Vanžurová 13.6.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 23.5.2006
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Mírová 19 , Častolovice 517 50
Člen představenstva Josef Dušek 13.6.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Jiráskova 842 , Vamberk 517 54
Člen představenstva Věra Linhartová 13.6.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Dobrušská 574 , 517 73 Opočno Česká republika
Člen představenstva Ing. Jan Šimerda 13.6.2006 - 7.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Mírová 1540 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Předseda představenstva Ing. Hana Synková 27.4.2007 - 7.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Mírová 1438 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
2. místopředseda představenstva Miloslav Dostálek 27.4.2007 - 7.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Havlíčkova 1367 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Člen představenstva František Barvínek 22.8.2007 - 7.7.2011
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Miloslav Talavašek 7.7.2011 - 25.5.2014
Vznik členství 12.5.2011
Adresa: Mírová 1439 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Ing. Hana Synková 7.7.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Vznik funkce 18.5.2011
Adresa: Mírová 1438 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
místopředseda představenstva Marcela Vanžurová 7.7.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Vznik funkce 18.5.2011
Adresa: Mírová 19 , Častolovice 517 50
člen představenstva Josef Dušek 7.7.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Adresa: Jiráskova 842 , Vamberk 517 54
člen představenstva Věra Linhartová 7.7.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Adresa: Dobrušská 574 , 517 73 Opočno Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Rozsíval 7.7.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Adresa: Sídliště 1. máje 557 , Rokytnice v Orlických horách 517 61
člen představenstva František Barvínek 7.7.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Miloslav Talavašek 25.5.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Adresa: Mírová 1439 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Ing. Hana Synková 1.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Vznik funkce 18.5.2011
Zánik funkce 26.5.2016
Adresa: Mírová 1438 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
místopředseda představenstva Marcela Vanžurová 1.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Vznik funkce 18.5.2011
Zánik funkce 26.5.2016
Adresa: Mírová 19 , Častolovice 517 50
člen představenstva Josef Dušek 1.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Adresa: Jiráskova 842 , Vamberk 517 54
člen představenstva Věra Linhartová 1.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Adresa: Dobrušská 574 , 517 73 Opočno Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Rozsíval 1.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Adresa: Sídliště 1. máje 557 , Rokytnice v Orlických horách 517 61
člen představenstva František Barvínek 1.7.2014 - 14.7.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.5.2016
Adresa: Sokolovská 1115 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Věra Linhartová 14.7.2016 - 17.5.2017
Vznik členství 26.5.2016
Adresa: Dobrušská 574 , 517 73 Opočno Česká republika

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 320/SL 43 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2015 8.4.2015 16
DrXXVI 320/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 69/2014 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 9.7.2014 40
DrXXVI 320/SL 41 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2014 12.6.2014 14
DrXXVI 320/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2013 5.12.2013 34
DrXXVI 320/SL 39 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2013 5.12.2013 5.12.2013 6
DrXXVI 320/SL 38 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2013 9.4.2013 14
DrXXVI 320/SL 37 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 14.1.2013 14.1.2013 14
DrXXVI 320/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2011 1.7.2011 13.7.2011 12
DrXXVI 320/SL 35 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2011 1.7.2011 13.7.2011 10
DrXXVI 320/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2011 27.5.2011 35
DrXXVI 320/SL 33 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2011 15.4.2011 14
DrXXVI 320/SL 32 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2010 8.4.2010 13
DrXXVI 320/SL 31 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2009 27.8.2009 14
DrXXVI 320/SL 30 notářský zápis NZ 95/2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2008 9.7.2008 9.7.2008 7
DrXXVI 320/SL 29 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2008 20.6.2008 17
DrXXVI 320/SL 28 ostatní, podpisové vzory zápis ze shormáždění delegátů Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2007 2.8.2007 2.8.2007 7
DrXXVI 320/SL 24 ostatní zápis z předst., odst. z fce Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2007 23.4.2007 11.5.2007 8
DrXXVI 320/SL 23 účetní závěrka audit, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2006 27.7.2006 31.7.2006 28
DrXXVI 320/SL 22 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2006 12.6.2006 19.6.2006 35
DrXXVI 320/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 98/2005 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2005 23.1.2006 23.1.2006 34
DrXXVI 320/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.04 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2005 5.9.2005 5.9.2005 24
DrXXVI 320/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2004 15.9.2004 15.9.2004 33
DrXXVI 320/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2003 4.7.2003 4.7.2003 29
DrXXVI 320/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2002 11.10.2002 11.10.2002 30
DrXXVI 320/SL 16 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2001 21.2.2002 21.2.2002 3
DrXXVI 320/SL 15 účetní závěrka, ostatní - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2001 10.8.2001 10.8.2001 30
DrXXVI 320/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní - NZ 227/2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2001 30.7.2001 30.7.2001 83
DrXXVI 320/SL 13 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2000 12.6.2000 12.6.2000 31
DrXXVI 320/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 25.5.1998 27.8.1998 27.8.1998 5
DrXXVI 320/SL 12 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 4.5.1999 27.8.1998 27.8.1998 7
DrXXVI 320/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis mandátové komise Krajský soud v Hradci Králové 25.5.1998 27.8.1998 27.8.1998 1
DrXXVI 320/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 25.5.1998 27.8.1998 27.8.1998 2
DrXXVI 320/SL 8 ostatní - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1997 29.8.1997 29.8.1997 7
DrXXVI 320/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1997 23.6.1997 23.6.1997 28
DrXXVI 320/SL 6 ostatní - výrok auditora Krajský soud v Hradci Králové 13.5.1997 23.6.1997 23.6.1997 2
DrXXVI 320/SL 5 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.1997 23.6.1997 23.6.1997 16
DrXXVI 320/SL 4 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 4.6.1996 19.8.1996 19.8.1996 2
DrXXVI 320/SL 3 ostatní - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1996 19.8.1996 19.8.1996 9
DrXXVI 320/SL 2 ostatní - změny a doplňky stanov Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1996 19.8.1996 19.8.1996 1
DrXXVI 320/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.12.1992 19.8.1996 19.8.1996 16
DrXXVI 320/SL 27 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2007 5
DrXXVI 320/SL 26 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2007 6
DrXXVI 320/SL 25 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2007 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou

IČO (identifikační číslo) 00045438
Jméno Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 3

Sídlo Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory jiných právních subjektů včetně vlastníků v osobním vlastnictví, členů i nečlenů družstva

  • Poradenská činnost v oblasti výstavby pozemních staveb, inženýrských staveb a sítí

  • Drobné údržbářské práce bytových a nebytových prostor

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Budínem 1221, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1007176059
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poradenská činnost v oblasti výstavby pozemních staveb, inženýrských staveb a sítí

  • Drobné údržbářské práce bytových a nebytových prostor

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Budínem 1221, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1007176059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.11.1992

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Budínem 1221, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1007176059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.1.2001

Živnost č. 4 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.2001

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 6 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 7 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 22.6.2001

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2004

Živnost č. 9 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2004

Živnost č. 11 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2004

Živnost č. 12 Drobné údržbářské práce bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poradenská činnost v oblasti výstavby pozemních staveb, inženýrských staveb a sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2004

Živnost č. 15 Správa domů, bytů, garáží a objektů s nebytovými prostory jiných právních subjektů včetně vlastníků v osobním vlastnictví, členů i nečlenů družstva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Průkopník Rychnov nad Kněžnou

Člen statutárního orgánu Marcela Vanžurová
Člen statutárního orgánu Ing. Hana Synková
Člen statutárního orgánu Josef Dušek
Člen statutárního orgánu Věra Linhartová
Člen statutárního orgánu František Barvínek
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Rozsíval
Člen statutárního orgánu Miloslav Talavašek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

IČO: 00045438
Firma: Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou
Právní forma: Družstvo
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Základní územní jednotka: Rychnov nad Kněžnou
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Pod Budínem 1221, Rychnov nad Kněžnou 516 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image