Firma Stavební bytové družstvo Poruba IČO 00408441


Stavební bytové družstvo Poruba má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Poruba (00408441) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Porubská 1015, 708 00 Ostrava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 1980 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Poruba má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Poruba nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Poruba na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Poruba na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Poruba na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Poruba na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Poruba

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 392
IČO (identifikační číslo osoby) 00408441
Jméno Stavební bytové družstvo Poruba
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.6.1980
Zřízení: Družstvo vzniklo podle par. 91 hosp. zák. sloučenímdosavadních družstev:1/ SBD Horník, Fučíkova 1015, Ostrava-Poruba2/ SBD Mír, nám. A. Bejdové 1788, Ostrava-Poruba,3/ SBD při VOKD Ostrava 1,4/ SBD Stavbař, K. Pokorného 1550, Ostrava-Poruba,5/ SBD Dopravák, Alžírská 517, Ostrava-Poruba,6/ SBD Ostrava-Poruba, J. Skupy 1639, Ostrava-Poruba,7/ Družstvo pro výstavbu a správu garáží pracovníků VVÚPS a ZVT,Slavíkova 1744, O.-Poruba, na společném ustavujícím shromážděnídelegátů družstva, konaného dne 12.6.1980 a se souhlasem Sm KVČSBD v Ostravě ze dne 9.4.1980, podle ustanovení par. 89,písm.c) hosp. zák.Dne 1. července 1980 přejde majetek, práva a závazky sloučenýchdružstev bez likvidace na toto družstvo. 12.2.1993
R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celéhoschodku z hodpodaření střediska bytového hospodářství, v němžužívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a ve lhůtestanovené představenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člendo výše 500,--Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 20.1.1989 - 12.2.1993
Z ř í z e n í: Družstvo vzniklo podle § 91 hosp.zák. sloučenímdosavadních družstev:1/ SBD Horník, Fučíkova 1015, Ostrava-Poruba,2/ SBD Mír, nám.A. Bejdové 1788, Ostrava-Poruba,3/ SBD při VOKD Ostrava 1,4/ SBD Stavbař, K.Pokorného 1550, Ostrava-Poruba,5/ SBD Dopravák, Alžírská 1517, Ostrava-Poruba,6/ SBD Ostrava-Poruba, J. Skupy 1639, O.-Poruba,7/ Družstvo pro výstavbu a správu garáží pracovníků VVÚPS a ZVT,Slavíkova 1744, O.-Poruba,na společném ustavujícím shromáždění delegátů družstva, konanémdne 12.6.1980 a se souhlasem Sm KV ČSBD v Ostravě ze dne9.4.1980, podle ustanovení § 89 písm. c) hosp. zák. 18.6.1980 - 12.2.1993
Dnem 1. července 1980 přejde majetek, práva a závazky sloučenýchdružstev bez likvidace na toto družstvo. 18.6.1980 - 12.2.1993
R u č e n í: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevníbyt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 18.6.1980 - 20.1.1989

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Poruba

Kapitál Stavební bytové družstvo Poruba

zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo Poruba

Platnost údajů od - do
Adresa Porubská 1015 , 708 00 Ostrava Česká republika
Porubská 1015/17, Poruba, 708 00 Ostrava
8.8.2014
Adresa Porubská 1015 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Porubská 1015
20.9.1994 - 8.8.2014
Adresa Fučíkova 1015 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Fučíkova 1015
18.6.1980 - 20.9.1994

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Poruba

Platnost údajů od - do
činnost realitní agentury 17.12.2007
správa aúdržba nemovitostí 4.12.2006
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy aprovádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů azabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytovýchprostor.Družstvo zejména:a) zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinnýchdomcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímásvým členůmb) zabezpečuje výstavbu bytů rodinných domků a nebytovýchprostor do vlastnictví jiných osobc) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcíchd) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členye) poskytuje, popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením ato pro své členy- pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.6.2000
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy aprovádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů azabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytovýchprostor.Družstvo zejména:a) zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinnýchdomcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímásvým členůmb) zabezpečuje výstavbu bytů rodinných domků a nebytovýchprostor do vlastnictví jiných osobc) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcíchd) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členye) poskytuje, popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením ato pro své členy- pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb- údržba veřejné zeleně- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej- vodoinstalatérství- opravy motorových vozidel- zámečnictví- silniční motorová doprava 12.2.1993 - 30.6.2000
provádění služeb v oboru rozmnožování a kopírování. 28.6.1991
nákup a prodej průmyslového zboží 13.5.1991 - 12.2.1993
dovoz a vývoz věcí spotřebního charakteru 13.5.1991 - 12.2.1993
dovoz a vývoz průmyslového a drobného zboží 13.5.1991 - 12.2.1993
služby zprostředkovatelské a obchodní - prodej vlastních výrobkůa vývoz 13.5.1991 - 12.2.1993
montáž a servis elektronických signalizačních zařízení, 28.11.1990 - 12.2.1993
maloobchodní prodej materiálových přebytků pro opravy domovníhobytového fondu, 28.11.1990 - 12.2.1993
opravárenská činnost autodopravy pro občany. 28.11.1990 - 12.2.1993
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 20.1.1989 - 12.2.1993
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení;b/ přidělování družstevních bytů včetně rodinných domků amístností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům,popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví;c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor;d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům;e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím;f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených sbydlením;g/ další činnosti a služby schválené nejvyšším orgánem družstva. 20.1.1989 - 12.2.1993
Jiná hospodářská činnost:- opravy, údržba a modernizace zařízení občanské a technickévybavenosti bytové výstavby, u profesí sezonního charakteru i ujiného zařízení,- opravy, údržba, modernizace a pronájem nebytových prostor vmajetku družstva neupotřebitelných k zajištění jeho činnosti,- autodoprava pro občany a socialistické organizace v rozsahupovolení příslušného národního výboru,- revize elektrických a plynových zařízení a hromosvodů proobčany a socialistické organizace,- odborné a schvalovací zkoušky a odborné prohlídky výtahů prosocialistické organizace,- údržba veřejné zeleně a zlepšování životního prostředí,- inženýrská činnost ve výstavbě pro objekty občanské atechnické vybavenosti bytové výstavby a speciální stavby provyužití volného času v rozsahu povolení ČKVTIR,a to v rámci využití volných kapacit po splnění úkolů družstvastanovených čl. 3/2 písm. a/ až f/ stanov. 20.1.1989 - 12.2.1993
inženýrská činnost ve výstavbě v rozsahu přílohy k vyhl. 89/76Sb. část A a B pro stavby (objekty) občanské a technickévybavenosti bytové výstavby a speciální stavby pro využitívolného času do objemu prací na jedné zakázce ve výši30.000,-Kčs pro organizace ČSBD a akce "Z" v rámci městaOstravy. 18.12.1987 - 20.1.1989
Podle rozhodnutí NVmO, odboru dopravy ze dne 10.5.1984, č.j.:Dopr/277/277/84/Pol bylo povoleno provozování silniční dopravypro cizí potřeby od 1.1.1984 do 31.12.1984. 2.7.1984 - 20.1.1989
1. Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených sjeho provozem pro socialistické organizace a občany. 1.11.1983 - 20.1.1989
2. Revize elektrických a plynových zařízení a hromosvodů prosocialistické organizace a občany. 1.11.1983 - 20.1.1989
3. Autodoprava pro socialistické organizace a občany. 1.11.1983 - 20.1.1989
4. Schvalovací a odborné zkoušky a odborné prohlídky výtahů prosocialistické organizace. 1.11.1983 - 20.1.1989
Podle sdělení Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne8.11.1982, č.j. 7588/31/82-Ně/JV byla prodloužena platnostsouhlasu k provádění JHČ do 31.12.1983. 17.1.1983 - 20.1.1989
Podle rozhodnutí Národního výboru města Ostravy, odboru dopravyze dne 7.4.1981, č.j. Dopr/277/815/81/Pol, byla povolenapřeprava nákladů pro cizí potřebu do 31.12.1983. 17.1.1983 - 2.7.1984
1) Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních akulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovatsocialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 18.6.1980 - 20.1.1989
2) Ke splnění svých úkolů družstvoa) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbudružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení (např.garáží),b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící kbydlení,c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místnostínesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejichužíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbudružstevního majetku,d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek,e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je sužíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení)spojeno,f) organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje oprohlubování společenské funkce družstva a socialistickédemokracie,g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev můžeprovádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů(místností nesloužících k bydlení), bez nichž by se nemohlozapočít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících kbydlení) nebo by nebylo možné je užívat. 18.6.1980 - 20.1.1989

vedení firmy Stavební bytové družstvo Poruba

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Poruba

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Jan Libich 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: Keltičkova 1906 , 710 00 Ostrava Česká republika
Keltičkova 1906/46, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
místopředseda představenstva dipl.ek. Bc. Šárka Bakalářová 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: Plk. Rajmunda Prchaly 4460 , 708 00 Ostrava Česká republika
Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Zbranek 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: U Školky 1618 , 708 00 Ostrava Česká republika
U Školky 1618/1, Poruba, 708 00 Ostrava
člen představenstva JUDr. Josef Blažek 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Nedbalova 2668 , 702 00 Ostrava Česká republika
Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
člen představenstva JUDr. Václav Hrubý 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Rolnická 1477 , 747 05 Opava Česká republika
Rolnická 1477/27, Kateřinky, 747 05 Opava
člen představenstva Roman Kocourek 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592 , 700 30 Ostrava Česká republika
Zdeňka Vavříka 1592/17, Bělský Les, 700 30 Ostrava
člen představenstva Karla Lukašíková 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Alžírská 1518 , 708 00 Ostrava Česká republika
Alžírská 1518/10, Poruba, 708 00 Ostrava
předseda Ing. Jaroslav Slíva 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: Ukrajinská 1442 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1442
místopředseda Jiří Rektořík 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: I.Sekaniny 1803 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I.Sekaniny 1803
místopředseda Vladimír Gromotovič 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: A.Hrdličky 1633 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, A.Hrdličky 1633
člen Břetislav Flisník 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: J.Skupy 1639 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J.Skupy 1639
člen Ing. Stanislav Gajdušek 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: O.Synka 1814 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, O.Synka 1814
člen Bedřich Hahn 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: O.Synka 1814 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, O.Synka 1814
člen Ing. Václav Horák 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: M.Majerové 1648 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, M.Majerové 1648
člen Bohuslav Kaminský 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: Ukrajinská 1443 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1443
člen Marie Matoušů 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: K.Šmidkeho 1822 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, K.Šmidkeho 1822
člen Jiří Šichnárek 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: Alžírská 1498 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Alžírská 1498
člen Ivana Šlachtová 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: G. Sochora 1200 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, G. Sochora 1200
člen Josef Vacula 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: 1.Čs.arm.sboru 1556 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, 1.Čs.arm.sboru 1556
člen František Vochala 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: Dvouletky 51 , Ostrava-Hrabůvka Česká republika
Ostrava-Hrabůvka, Dvouletky 51
člen Pavel Zouplna 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: Bulharská 1424 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Bulharská 1424
člen Ing. Břetislav Zacios 18.6.1980 - 15.1.1982
Adresa: Zelená 47 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Zelená 47
vedoucí náhradního orgánu Ivo Bouda 15.1.1982 - 8.9.1982
Adresa: A. Hrdličky 1633 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1633
člen František Vochala 15.1.1982 - 8.9.1982
Adresa: Dvouletky 51 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, Dvouletky 51
člen JUDr. Pavel Zouplna 15.1.1982 - 8.9.1982
Adresa: Bulharská 1424 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Bulharská č. 1424
člen Vladimír Gromotovič 15.1.1982 - 8.9.1982
Adresa: A. Hrdličky 1633 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1633
člen Věra Bařinová 15.1.1982 - 8.9.1982
Adresa: Sokolovská 1316 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Sokolovská 1316
člen Zdenka Vilšerová 8.9.1982 - 2.7.1984
Adresa: Jaselská 1171 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Jaselská 1171
předseda Ivo Bouda 8.9.1982 - 2.7.1984
Adresa: A. Hrdličky 1633 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1633
člen Miroslava Kolářová 2.7.1984 - 21.3.1985
Adresa: J. Vodičky 1593 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J. Vodičky 1593
člen Willi Sommer 2.7.1984 - 29.5.1987
Adresa: J. Skupy 1714 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J. Skupy 1714
člen Miroslava Šichnárková 21.3.1985 - 29.5.1987
Adresa: J. Vodičky 1593 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J. Vodičky 1593
místopředseda Vladimír Gromotovič 8.9.1982 - 20.6.1988
Adresa: A. Hrdličky 1633 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1633
člen RNDr. Jiří Čech 8.9.1982 - 20.6.1988
Adresa: I. Sekaniny 1801 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1801
člen Pavel Zouplna 8.9.1982 - 20.6.1988
Adresa: Bulharská 1424 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Bulharská 1424
místopředseda František Vochala 8.9.1982 - 20.6.1988
Adresa: Dvouletky 51 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, Dvouletky 51
člen Věra Bařinová 8.9.1982 - 20.6.1988
Adresa: Sokolovská 1316 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Sokolovská 1316
člen Stanislav Tvardek 2.7.1984 - 24.5.1990
Adresa: nám. Ant. Bejdové 1791 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, nám. Ant. Bejdové 1791
člen Josef Foldyna 8.9.1982 - 19.9.1991
Adresa: Alžírská 1513 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Alžírská 1513
člen Viktor Kliment 8.9.1982 - 19.9.1991
Adresa: K. Šmidkeho 1819 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, K. Šmidkeho 1819
člen Květoslav Powada 8.9.1982 - 19.9.1991
Adresa: Polská 1525 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Polská 1525
člen Zdeněk Strážnický 8.9.1982 - 19.9.1991
Adresa: Mojmírovců 30 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Mojmírovců 30
člen Marie Svobodová 29.5.1987 - 19.9.1991
Adresa: Zdenka Štěpánka 1780 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Zdenka Štěpánka 1780
I. místopředseda František Vochala 20.6.1988 - 19.9.1991
Adresa: Dvouletky 51 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, Dvouletky 51
člen JUDr. Pavel Navrátil 20.6.1988 - 19.9.1991
Adresa: Zd. Štěpánka 1880 , Ostrava 4 - Poruba Česká republika
Ostrava 4 - Poruba, Zd. Štěpánka 1880
předseda Ivo Bouda 2.7.1984 - 14.7.1993
Adresa: Slavíkova 1759 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Slavíkova 1759
člen Rostislav Kožina 29.5.1987 - 14.7.1993
Adresa: Marty Krásové 4446 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Marty Krásové 4446
II. místopředseda Věra Bařinová 20.6.1988 - 14.7.1993
Adresa: Sokolovská 1316 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Sokolovská 1316
člen Ing. Petr Hanák 20.6.1988 - 14.7.1993
Adresa: E. Famíry 1688 , Ostrava 4 - Poruba Česká republika
Ostrava 4 - Poruba, E. Famíry 1688
člen Paed.Dr. Vladimír Homola 20.1.1989 - 14.7.1993
Adresa: Rýparova 31 , Ostrava 3- Zábřeh Česká republika
Ostrava 3- Zábřeh, Rýparova 31
člen Ing. Jiří Kleszcz 24.5.1990 - 14.7.1993
Adresa: Opavská 6031 , Ostrava 4-Poruba Česká republika
Ostrava 4-Poruba, Opavská 6031
člen Ing. Hana Nováková 24.5.1990 - 14.7.1993
Adresa: J. Skupy 1707 , Ostrava 4-Poruba Česká republika
Ostrava 4-Poruba, J. Skupy 1707
člen Ing. Miroslav Bělík 19.9.1991 - 14.7.1993
Adresa: Křižíkova 19 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Křižíkova 19/2628
člen Ing. Miroslav Bularz 19.9.1991 - 14.7.1993
Adresa: J. Skupy 1705 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J. Skupy 1705
člen Ing. Milan Jaroš 19.9.1991 - 14.7.1993
Adresa: J. Brabce 2908 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, J. Brabce 2908
člen Ing. Vlastimil Hudeček CSc. 19.9.1991 - 13.12.1993
Adresa: F. Čechury 4462 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, F. Čechury 4462
předseda představenstva Jan Vozárik 14.7.1993 - 13.12.1993
Adresa: Bieblova 7 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Bieblova 7/2951
místopředseda představenstva PhDr. Ing. Jan Novotný CSc. 14.7.1993 - 13.12.1993
Adresa: I. Sekaniny 1801 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1801
člen představenstva Ing. Tomáš Jelínek 14.7.1993 - 22.11.1995
Adresa: Francouzská 48 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Francouzská 48/1103
člen představenstva Ing. Oldřich Zelina 14.7.1993 - 22.11.1995
Adresa: A. Hrdličky 1631 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1631
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Hudeček CSc. 13.12.1993 - 22.11.1995
Adresa: F. Čechury 4462 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, F. Čechury 4462
předseda představenstva PhDr. Ing. Jan Novotný CSc. 13.12.1993 - 22.11.1995
Adresa: I. Sekaniny 1801 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1801
člen představenstva Rostislav Kožina 13.12.1993 - 22.11.1995
Adresa: M. Krásové 4446 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, M. Krásové 4446
předseda představenstva Jiří Sedlák 22.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: J. Skupy 1705 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J. Skupy 1705
místopředseda představenstva Ing. Petr Zdražil 22.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: Sokolovská 1331 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Sokolovská 1331
člen představenstva Ing. Hana Nováková 22.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: J. Skupy 1707 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, J. Skupy 1707
člen představenstva Luboš Gilík 22.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: Heyrovského 1577 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Heyrovského 1577
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Dadej 18.3.1996 - 6.10.1999
Adresa: O. Synka 1845 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, O. Synka 1845
člen představenstva Ing. Stanislav Gelnar 18.3.1996 - 6.10.1999
Adresa: Opavská 1127 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Opavská 1127
člen představenstva Ing. Jindřich Zbranek 18.3.1996 - 6.10.1999
Adresa: U školky 1618 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, U školky 1618
člen představenstva Ing. Jan Libich 18.3.1996 - 27.3.2000
Adresa: M. Majerové 1648 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, M. Majerové 1648
předseda představenstva PhDr. Doc.Ing. Jan Novotný CSc. 18.3.1996 - 8.3.2001
Adresa: I. Sekaniny 1801 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1801
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Zbranek 6.10.1999 - 8.3.2001
Adresa: U školky 1618 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, U školky 1618
člen představenstva Ing. Alena Elblová 6.10.1999 - 8.3.2001
Adresa: U školky 1620 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, U školky 1620
člen představenstva Milan Káňa 6.10.1999 - 8.3.2001
Adresa: Opavská 1110 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Opavská 1110
člen představenstva Ing. Jan Libich 27.3.2000 - 8.3.2001
Adresa: Keltičkova 46 , Ostrava 10 - (Slezská Ostrava) Česká republika
Ostrava 10 - (Slezská Ostrava), Keltičkova 46/1906
člen představenstva Rostislav Kožina 18.3.1996 - 24.7.2002
Zánik funkce 30.1.2001
Adresa: M. Krásové 4446 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, M. Krásové 4446
člen představenstva Jan Vozárik 18.3.1996 - 24.7.2002
Zánik funkce 30.1.2001
Adresa: Bieblova 7 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Bieblova 7/2951
místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Jandová CSc. 1.12.2003 - 17.7.2004
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: Karpatská 74 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Karpatská 74
člen představenstva Josef Dziadkowicz 1.12.2003 - 17.7.2004
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: plk. R.Prchaly 4488 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, plk. R.Prchaly 4488/16
člen představenstva Ing. František Růžička 1.12.2003 - 17.7.2004
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: K.Šmidkeho 1728 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, K.Šmidkeho 1728/4
předseda představenstva Ing. Gustav Danel 1.12.2003 - 21.11.2005
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: V.Makovského 4416 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, V.Makovského 4416/17
člen představenstva Ing. Karel Kolář 1.12.2003 - 21.11.2005
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: H.Salichové 1056 , Ostrava - Polanka Česká republika
Ostrava - Polanka, H.Salichové 1056
místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Jandová CSc. 17.7.2004 - 21.11.2005
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: Opavská 1124 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Opavská 1124
člen představenstva Josef Dziatkowicz 17.7.2004 - 21.11.2005
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: plk. R.Prchaly 4488 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, plk. R.Prchaly 4488/16
člen představenstva Ing. Gustav Danel 21.11.2005 - 16.12.2005
Zánik členství 6.3.2004
Adresa: V.Makovského 4416 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, V.Makovského 4416/17
člen představenstva Jitka Glatzová 1.12.2003 - 31.1.2006
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: Mariánskohorská 17 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Mariánskohorská 17
člen představenstva Ing. Jan Bařinka 1.12.2003 - 31.1.2006
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 15.12.2001
Adresa: K.Šmidkeho 1819 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, K.Šmidkeho 1819/1
člen představenstva Ing. František Růžička 17.7.2004 - 31.1.2006
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 29.4.2000
Adresa: K. Šmidkeho 1798 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, K. Šmidkeho 1798/4
předseda představenstva Ing. Drahomíra Jandová CSc. 21.11.2005 - 31.1.2006
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 15.3.2004
Zánik funkce 30.4.2005
Adresa: Opavská 1124 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Opavská 1124
místopředseda představenstva Josef Dziatkowicz 21.11.2005 - 31.1.2006
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 11.9.2003
Zánik funkce 30.4.2005
Adresa: plk. R.Prchaly 4488 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, plk. R.Prchaly 4488/16
místopředseda představenstva Ing. Karel Kolář 21.11.2005 - 31.1.2006
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 15.3.2004
Zánik funkce 30.4.2005
Adresa: H.Salichové 1056 , Ostrava - Polanka Česká republika
Ostrava - Polanka, H.Salichové 1056
místopředseda představenstva Ing. Jan Soustružník 31.1.2006 - 17.3.2009
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 29.11.2008
Vznik funkce 30.4.2005
Zánik funkce 29.11.2008
Adresa: Fr. Čechury 4470 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Fr. Čechury 4470/14
člen představenstva Ing. Václav Förster 31.1.2006 - 17.3.2009
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 29.11.2008
Adresa: K.Šmidkeho 1797 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, K.Šmidkeho 1797/2
člen představenstva JUDr. Miroslava Šebestová 31.1.2006 - 17.3.2009
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 5.5.2008
Adresa: J. Skupy 2 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, J. Skupy 2/1703
místopředseda představenstva Ing. Karel Kolář 31.1.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 30.4.2005
Vznik funkce 30.4.2005
Zánik funkce 18.5.2009
Adresa: H. Salichové 1056 , Ostrava - Polanka Česká republika
Ostrava - Polanka, H. Salichové 1056/18
člen představenstva Eliška Prudilová 31.1.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 30.4.2005
Adresa: Pavlouskova 4433 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4433/1
člen představenstva Ing. Jan Libich 17.3.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 29.11.2008
Adresa: Keltičkova 46 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 46, PSČ 71000
předseda představenstva Ing. Drahomíra Jandová CSc. 31.1.2006 - 10.6.2009
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 16.4.2009
Vznik funkce 30.4.2005
Zánik funkce 16.4.2009
Adresa: Opavská 1124 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Opavská 1124/74
člen představenstva Oldřich Važík 31.1.2006 - 28.7.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 25.5.2010
Adresa: Mongolská 36 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Mongolská 36/1468
člen představenstva dipl.ek. Šárka Bakalářová 17.3.2009 - 28.7.2010
Vznik členství 2.2.2009
Adresa: Plk. R. Prchaly 4460 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Plk. R. Prchaly 4460, PSČ 70800
předseda představenstva Ing. Karel Kolář 27.5.2009 - 28.7.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 25.5.2010
Vznik funkce 18.5.2009
Zánik funkce 25.5.2010
Adresa: H. Salichové 1056 , Ostrava - Polanka Česká republika
Ostrava - Polanka, H. Salichové 1056/18
místopředseda představenstva Eliška Prudilová 27.5.2009 - 28.7.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 25.5.2010
Vznik funkce 18.5.2009
Zánik funkce 25.5.2010
Adresa: Pavlouskova 4433 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Pavlouskova 4433/1
člen představenstva Ing. Jan Bařinka 27.5.2009 - 28.7.2010
Vznik členství 6.4.2009
Zánik členství 25.5.2010
Adresa: K. Šmidkeho 1819 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, K. Šmidkeho 1819/1, PSČ 70800
člen představenstva Josef Dziatkowicz 27.5.2009 - 28.7.2010
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 25.5.2010
Adresa: plk. R. Prchaly 4488 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, plk. R. Prchaly 4488/16, PSČ 70800
místopředseda představenstva Ing. Jan Libich 27.5.2009 - 1.10.2012
Vznik členství 29.11.2008
Vznik funkce 18.5.2009
Zánik funkce 12.9.2012
Adresa: Keltičkova 46 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 46, PSČ 71000
člen představenstva Roman Kocourek 25.11.2010 - 1.10.2012
Vznik členství 19.10.2010
Zánik funkce 12.9.2012
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Zdeňka Vavříka 1592/17, PSČ 70030
předseda představenstva dipl.ek. Šárka Bakalářová 28.7.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 2.2.2009
Vznik funkce 2.6.2010
Adresa: Plk. R. Prchaly 4460 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Plk. R. Prchaly 4460/119, PSČ 70800
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Zbranek 28.7.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 25.5.2010
Vznik funkce 2.6.2010
Adresa: U Školky 1618 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, U Školky 1618/1, PSČ 70800
člen představenstva JUDr. Josef Blažek 28.7.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 25.5.2010
Adresa: Poděbradova 2937 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2937/64, PSČ 70200
člen představenstva JUDr. Václav Hrubý 28.7.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 25.5.2010
Adresa: Rolnická 27 , 747 05 Opava - Kateřinky Česká republika
Opava - Kateřinky, Rolnická 27, PSČ 74705
člen představenstva Karla Lukašíková 28.7.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 25.5.2010
Adresa: Alžírská 1518 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Alžírská 1518, PSČ 70800
místopředseda představenstva Roman Kocourek 1.10.2012 - 8.8.2014
Vznik členství 19.10.2010
Vznik funkce 12.9.2012
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592 , 700 30 Ostrava-Jih - Bělský Les Česká republika
Ostrava-Jih - Bělský Les, Zdeňka Vavříka 1592/17, PSČ 70030
člen představenstva Ing. Jan Libich 1.10.2012 - 8.8.2014
Vznik členství 29.11.2008
Adresa: Keltičkova 1906 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 1906/46, PSČ 71000
předseda představenstva dipl.ek. Šárka Bakalářová 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 2.2.2009
Zánik členství 24.5.2015
Vznik funkce 2.6.2010
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: Plk. Rajmunda Prchaly 4460 , 708 00 Ostrava Česká republika
Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Zbranek 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 24.5.2015
Vznik funkce 2.6.2010
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: U Školky 1618 , 708 00 Ostrava Česká republika
U Školky 1618/1, Poruba, 708 00 Ostrava
místopředseda představenstva Roman Kocourek 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 19.10.2010
Zánik členství 24.5.2015
Vznik funkce 12.9.2012
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592 , 700 30 Ostrava Česká republika
Zdeňka Vavříka 1592/17, Bělský Les, 700 30 Ostrava
člen představenstva JUDr. Josef Blažek 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 24.5.2015
Adresa: Nedbalova 2668 , 702 00 Ostrava Česká republika
Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
člen představenstva JUDr. Václav Hrubý 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 24.5.2015
Adresa: Rolnická 1477 , 747 05 Opava Česká republika
Rolnická 1477/27, Kateřinky, 747 05 Opava
člen představenstva Karla Lukašíková 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 24.5.2015
Adresa: Alžírská 1518 , 708 00 Ostrava Česká republika
Alžírská 1518/10, Poruba, 708 00 Ostrava
člen představenstva Ing. Jan Libich 8.8.2014 - 28.7.2015
Vznik členství 29.11.2008
Zánik členství 24.5.2015
Adresa: Keltičkova 1906 , 710 00 Ostrava Česká republika
Keltičkova 1906/46, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
předseda představenstva Ing. Jan Libich 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: Keltičkova 1906 , 710 00 Ostrava Česká republika
Keltičkova 1906/46, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
místopředseda představenstva dipl.ek. Bc. Šárka Bakalářová 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: Plk. Rajmunda Prchaly 4460 , 708 00 Ostrava Česká republika
Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Zbranek 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: U Školky 1618 , 708 00 Ostrava Česká republika
U Školky 1618/1, Poruba, 708 00 Ostrava
člen představenstva JUDr. Josef Blažek 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Nedbalova 2668 , 702 00 Ostrava Česká republika
Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
člen představenstva JUDr. Václav Hrubý 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Rolnická 1477 , 747 05 Opava Česká republika
Rolnická 1477/27, Kateřinky, 747 05 Opava
člen představenstva Roman Kocourek 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592 , 700 30 Ostrava Česká republika
Zdeňka Vavříka 1592/17, Bělský Les, 700 30 Ostrava
člen představenstva Karla Lukašíková 28.7.2015 - 3.12.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Alžírská 1518 , 708 00 Ostrava Česká republika
Alžírská 1518/10, Poruba, 708 00 Ostrava

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Poruba

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 392/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Záp. o průběhu ust. sch. předst. Krajský soud v Ostravě 28.5.2015 24.6.2015 4.8.2015 3
DrXXII 392/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Záp. o průběhu ust. sch. Krajský soud v Ostravě 1.6.2015 24.6.2015 4.8.2015 2
DrXXII 392/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shrom. Krajský soud v Ostravě 28.5.2015 24.6.2015 4.8.2015 13
DrXXII 392/SL 75 účetní závěrka [2014] rozvaha, VZZ Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 19.6.2015 9
DrXXII 392/SL 74 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 19.6.2015 23
DrXXII 392/SL 73 účetní závěrka [2014] zpráva o hospodaření, úč. záv. Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 19.6.2015 24
DrXXII 392/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shr. vlastníků Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 23.7.2014 25.8.2014 5
DrXXII 392/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 30.6.2014 25.7.2014 24
DrXXII 392/SL 69 ostatní Zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 30.6.2014 25.7.2014 15
DrXXII 392/SL 68 ostatní Jednací řád Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 30.6.2014 25.7.2014 8
DrXXII 392/SL 67 výroční zpráva [2013] s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 18.6.2014 25
DrXXII 392/SL 71 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 318/2014, 362/2014 Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 3.7.2014 29.5.2014 37
DrXXII 392/SL 66 účetní závěrka [2013] bez příl. Krajský soud v Ostravě 31.3.2014 4.4.2014 9
DrXXII 392/SL 65 účetní závěrka [2013] Příloha Krajský soud v Ostravě 31.3.2014 3.4.2014 23
DrXXII 392/SL 64 ostatní Zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 22.10.2013 6.11.2013 11.11.2013 8
DrXXII 392/SL 63 účetní závěrka [2012] bez příl., cash flow Krajský soud v Ostravě 31.7.2013 5.8.2013 8
DrXXII 392/SL 62 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Ostravě 31.7.2013 5.8.2013 23
DrXXII 392/SL 61 ostatní - Zápis ze shrom. Krajský soud v Ostravě 25.10.2012 13.11.2012 10.12.2012 6
DrXXII 392/SL 60 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 1.11.2012 4.12.2012 24
DrXXII 392/SL 59 ostatní - Zápis o průběhu řádné schůze Krajský soud v Ostravě 12.9.2012 27.9.2012 19.11.2012 5
DrXXII 392/SL 58 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 20.8.2012 24
DrXXII 392/SL 57 účetní závěrka r. 2011 bez příl. Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 20.8.2012 8
DrXXII 392/SL 56 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,příl.,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 23.9.2011 14.10.2011 72
DrXXII 392/SL 55 ostatní -Zápis z náhradního shromždění Krajský soud v Ostravě 19.10.2010 23.11.2010 24.11.2010 17
DrXXII 392/SL 54 výroční zpráva r.2009 s úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 26.10.2010 2.11.2010 67
DrXXII 392/SL 53 notářský zápis NZ 229/2010 roz.shrom.,zm.Stan Krajský soud v Ostravě 25.5.2010 29.7.2010 3.8.2010 6
DrXXII 392/SL 52 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 8.5.2010 29.7.2010 3.8.2010 7
DrXXII 392/SL 51 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 18.5.1996 29.7.2010 3.8.2010 28
DrXXII 392/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 10/10 ze sch.předst. Krajský soud v Ostravě 29.7.2010 3.8.2010 4
DrXXII 392/SL 49 rozhod. o statut. orgánu -zápis z náhr.shromáždění Krajský soud v Ostravě 25.5.2010 29.7.2010 3.8.2010 15
DrXXII 392/SL 48 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.12.2009 18.12.2009 32
DrXXII 392/SL 47 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Ostravě 12.10.2009 14.10.2009 4
DrXXII 392/SL 46 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 22.5.2009 12.10.2009 14.10.2009 29
DrXXII 392/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -Záp.č.7/09 sch.představenstva Krajský soud v Ostravě 28.7.2009 3.9.2009 5
DrXXII 392/SL 44 výroční zpráva r. 2006 vč. úč.záv., výr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.5.2009 19.5.2009 30
DrXXII 392/SL 43 výroční zpráva r.2007 vč. úč.záv., výr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 9.1.2009 31
DrXXII 392/SL 42 zpráva auditora č.07/537 r.2007 Krajský soud v Ostravě 28.8.2008 16.9.2008 2
DrXXII 392/SL 41 účetní závěrka r.2007 VZZ Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 28.8.2008 16.9.2008 2
DrXXII 392/SL 40 účetní závěrka r.2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 28.8.2008 16.9.2008 4
DrXXII 392/SL 39 účetní závěrka r.2007-příl. Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 28.8.2008 16.9.2008 20
DrXXII 392/SL 38 ostatní -zm.vlast.kapit.r.2007 Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 28.8.2008 16.9.2008 1
DrXXII 392/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -záp.z 1.jedn.výb.-volba Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 24.7.2008 22.8.2008 1
DrXXII 392/SL 36 notářský zápis NZ 427/2008-ustav.shrom. Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 24.7.2008 22.8.2008 5
DrXXII 392/SL 35 zakladatelské dokumenty -Stanovy Krajský soud v Ostravě 24.7.2008 22.8.2008 8
DrXXII 392/SL 34 podpisové vzory Kopec,Hessová,Fiala Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 24.7.2008 22.8.2008 3
DrXXII 392/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 29.11.2007 5.12.2007 27.12.2007 8
DrXXII 392/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ostravě 9.11.2007 5.12.2007 27.12.2007 8
DrXXII 392/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.10.2007 5.12.2007 27.12.2007 28
DrXXII 392/SL 30 notářský zápis Nz 648/2007 vč. rozh. o zm st. Krajský soud v Ostravě 27.10.2007 5.12.2007 27.12.2007 39
DrXXII 392/SL 29 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 2
DrXXII 392/SL 28 účetní závěrka r. 2006 přehl. o zm. vl. kap. Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 1
DrXXII 392/SL 27 účetní závěrka r. 2006 přehl. o peň tocích Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 3
DrXXII 392/SL 26 účetní závěrka r. 2006 příloha Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 18
DrXXII 392/SL 25 účetní závěrka r. 2006 výklaz zisků a ztrát Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 2
DrXXII 392/SL 24 účetní závěrka r. 2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 8.10.2007 23.10.2007 4
DrXXII 392/SL 23 výroční zpráva r. 2005 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 16.1.2007 17.1.2007 26
DrXXII 392/SL 22 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 27.7.2006 16.8.2006 25
DrXXII 392/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 9/05 ze sch. předst. Krajský soud v Ostravě 30.4.2005 21.6.2005 2.2.2006 1
DrXXII 392/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shrom. BD Krajský soud v Ostravě 30.4.2005 21.6.2005 2.2.2006 11
DrXXII 392/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 2.2.2006 7
DrXXII 392/SL 18 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 21.12.2005 22.12.2005 40
DrXXII 392/SL 17 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 19.2.2005 24.3.2005 30.3.2005 24
DrXXII 392/SL 16 ostatní -zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 19.2.2005 24.3.2005 30.3.2005 8
DrXXII 392/SL 15 notářský zápis NZ 135/2005 Krajský soud v Ostravě 19.2.2005 24.3.2005 30.3.2005 11
DrXXII 392/SL 14 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 8.3.2005 16.3.2005 20
DrXXII 392/SL 13 účetní závěrka r. 2003 vč. příl., výr.audit. Krajský soud v Ostravě 20.1.2005 21.1.2005 20
DrXXII 392/SL 12 výroční zpráva r. 2002 vč. úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.12.2003 19.12.2003 43
DrXXII 392/SL 11 výroční zpráva r. 2001 vč. úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.5.2003 22.5.2003 36
DrXXII 392/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.12.1999 10.12.2002 18
DrXXII 392/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 15.12.2001 5.3.2002 7.3.2002 13
DrXXII 392/SL 8 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 8.11.2001 13.11.2001 24
DrXXII 392/SL 7 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 8.11.2001 13.11.2001 2
DrXXII 392/SL 6 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 8.11.2001 13.11.2001 25
DrXXII 392/SL 5 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 8.11.2001 13.11.2001 2
DrXXII 392/SL 4 stanovy společnosti (usn o zamítnutí 30.6.2000) Krajský soud v Ostravě 26.6.1999 27.3.2000 30.6.2000 19
DrXXII 392/SL 3 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 11.2.2000 11.2.2000 5
DrXXII 392/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.7.1998 2.7.1998 8
DrXXII 392/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 1.8.1997 1.8.1997 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Poruba

IČO (identifikační číslo) 00408441
Jméno Stavební bytové družstvo Poruba
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 24.11.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Poruba

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Poruba

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

 • Činnost realitní agentury

 • Zprostředkování výstavby,údržby,oprav,rekonstrukce a modernizace objektů,bytů a nebytových prostor

 • Kopírování

 • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Porubská 1015/17, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1001671996
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

 • Činnost realitní agentury

 • Zprostředkování výstavby,údržby,oprav,rekonstrukce a modernizace objektů,bytů a nebytových prostor

 • Kopírování

Zahájení provozování 27.11.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Porubská 1015/17, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1001671996
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2001

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 3.12.1996

Živnost č. 4 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 18.11.1999

Živnost č. 5 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 18.11.1999

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 18.11.1999

Živnost č. 7 Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Drobná opravárenská činnost a údržba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 3.5.1999

Živnost č. 10 Údržba veřejné zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 3.5.1999

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1993
Zánik oprávnění 18.11.1999

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1993
Zánik oprávnění 18.11.1999

Živnost č. 13 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1993
Zánik oprávnění 2.12.1996

Živnost č. 14 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1999
Zánik oprávnění 14.6.2000

Živnost č. 15 Zprostředkování výstavby,údržby,oprav,rekonstrukce a modernizace objektů,bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Kopírování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1999
Zánik oprávnění 11.12.2001

Živnost č. 18 Činnost realitní agentury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Poruba

Člen statutárního orgánu Šárka Bakalářová
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Libich
Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Zbranek
Člen statutárního orgánu JUDr. Václav Hrubý
Člen statutárního orgánu JUDr. Josef Blažek
Člen statutárního orgánu Roman Kocourek
Člen statutárního orgánu Karla Lukašíková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Poruba

IČO: 00408441
Firma: Stavební bytové družstvo Poruba
Právní forma: Družstvo
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Poruba
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Poruba

Sídlo: Porubská 1015/17, Ostrava 708 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Poruba

IČO (identifikační číslo) 00408441
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00408441
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Poruba
Sídlo Porubská 1015/17 PORUBA 708 00 OSTRAVA 8
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava III, Opavská 6177, PORUBA, tel.: 596 905 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
304039/0300 2.4.2013
19-7866150247/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00408441
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Poruba
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka ag5t6ji
tracking image