Firma Stavební bytové družstvo Plzeň-sever IČO 00041009


Stavební bytové družstvo Plzeň-sever má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Plzeň-sever (00041009) je Družstvo. Sídlí na adrese Jagellonská 493, 301 00 Plzeň Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 1965 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Plzeň-sever má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Plzeň-sever nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Plzeň-sever na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Plzeň-sever na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Plzeň-sever na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXV 173
IČO (identifikační číslo osoby) 00041009
Jméno Stavební bytové družstvo Plzeň-sever
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 6.12.1965
Uhrazovací povinnost:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuz hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodařenídružstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 9.1.1989 - 25.3.1994
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 4.2.1976 - 9.1.1989
Ručení: Do výše jedné desetiny zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 6.12.1965 - 4.2.1976

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Kapitál Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.3.1994

Sídlo Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Platnost údajů od - do
Adresa Jagellonská 493 , 301 00 Plzeň Česká republika
Jagellonská 493/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
23.2.2016
Adresa Jagellonská 5 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Jagellonská č. 5, okres Plzeň-město
17.3.1982 - 23.2.2016
Adresa Třemošná Česká republika
Třemošná, okres Plzeň-sever
6.12.1965 - 17.3.1982

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Platnost údajů od - do
správa bytového a nebytového fondu 11.4.2003
drobná údržba vyjma prací uvedených v příl. 1 - 3 zák.č.455/1991 Sb. 11.4.2003
realitní činnost 11.4.2003
vodoinstalatérství včetně topenářství 25.3.1994
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 25.3.1994
pronájem průmyslového zboží a předmětů 25.3.1994
správa bytového a nebytového fondu členů družstva 25.3.1994 - 11.4.2003
stavitel 25.3.1994 - 11.4.2003
silniční motorová doprava 25.3.1994 - 11.4.2003
k) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních asociálních potřeb členů družstva a občanů včetně obchodníčinnosti 23.1.1991 - 25.3.1994
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravy Plzeň-severze dne 4. 1. 1989 č.j. dopr. 588/88 pov. č. 5 byla navrhovatelipovolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. prosince 1990 12.1.1989 - 25.3.1994
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravya provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování služeb spojených s bydlením. V rámci předmětučinnosti družstvo připravuje a zabezpečuje 9.1.1989 - 25.3.1994
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení 9.1.1989 - 25.3.1994
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobníhovlastnictví 9.1.1989 - 25.3.1994
c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor, včetně vestaveb a nástaveb bytových domůvlastních a jiných organizací 9.1.1989 - 25.3.1994
d) poskytování služeb spojených s bydlením svých členů 9.1.1989 - 25.3.1994
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím 9.1.1989 - 25.3.1994
v) materiálně-výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravybytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojenýchs bydlením 9.1.1989 - 25.3.1994
g) práce spojené s přípravou, zajištění a výstavbu inženýrskýchsítí, technické a občanské vybavenosti včetně modernizace,obnovy a údržby 9.1.1989 - 25.3.1994
h) investorskou, inženýrskou a projektovou činnost včetnětechnické pomoci při investiční výstavbě bytové i nebytovévýstavby, technické a občanské vybavenosti pro členy družstva,organizace, národní výbory a občany 9.1.1989 - 25.3.1994
i) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostis vlastní potřebou 9.1.1989 - 25.3.1994
j) činnosti a služby pro členy družstva, organizace, národnívýbory a občany, a to zejména:- autodopravu v rámci oprávnění vydaného příslušným národnímvýborem- výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčení- provádění předepsaných revizních zkoušek v rámci vydanéhooprávnění- výkony MTZ- výkony skladového hospodářství- práce HSV a PSV- pronájem nebytových prostor 9.1.1989 - 25.3.1994
k) další činnosti a služby sloužící k uspokojování kulturních asociálních potřeb členů družstva a občanů 9.1.1989 - 23.1.1991
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravy Plzeň-severze dne 14. 1. 1987 č.j. doprav.573/86 pov. č. 4 bylanavrhovateli povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do31. prosince 1988 16.1.1987 - 9.1.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravy Plzeň-severze dne 25. 2. 1986 č.j. doprav./68/86 pov. č. 18 bylanavrhovateli povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do31. prosince 1988 3.3.1986 - 9.1.1989
i) zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků -údržbářské, opravárenské a obdobné práce, související s užívánímrodinných domků 6.2.1985 - 9.1.1989
h) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu rodinných domků,přiděluje je svým členům a převádí do jejich osobníhovlastnictví 6.2.1985 - 9.1.1989
Usnesením shromáždění delegátů družstva ze dne 16. 5. 1984 bylapřijata tato jiná hospodářská činnostČinnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušekmateriálně technické zásobování a výkony skladového hospodářství 11.7.1984 - 9.1.1989
Usnesením shromáždění delegátů družstva ze dne 30. 11. 1983byla přijata tato jiná hospodářská činnost družstva: 10.1.1984 - 9.1.1989
1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch životního prostředí členůdružstva, a to:- přípravnou a projektovou činnost 10.1.1984 - 9.1.1989
2. Výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nedosáhnou částku2 mil. Kčs 10.1.1984 - 9.1.1989
3. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostis vlastní potřebou 10.1.1984 - 9.1.1989
4. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva(jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce apod.) 10.1.1984 - 9.1.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV Plzeň-sever ze dne 15. 1. 1983č.j. 595/82, povolení č. 6, byla družstvu povolena doprava procizí potřebu na dobu do 31. prosince 1985. 18.2.1983 - 9.1.1989
Družstvo provozuje tuto jinou hospodářskou činnost: 17.3.1982 - 9.1.1989
a) údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojenýchs jeho provozem 17.3.1982 - 9.1.1989
b) autodoprava pro socialistické organizace, 17.3.1982 - 9.1.1989
c) výkony stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčovánísocialistickým orgaznizacím 17.3.1982 - 9.1.1989
d) práce HSV a PSV pro socialistické organizace 17.3.1982 - 9.1.1989
e) inženýrská činnost při výstavbě v rozsahu a za podmínekplatného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR 17.3.1982 - 9.1.1989
f) splnění převzatých závazků bývalého OVBD Plzeň-severuzavřených do konce roku 1981 17.3.1982 - 9.1.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV Plzeň-sever ze dne 31. 12. 1980č.j. Dopr./650/80 byla družstvu povolena doprava pro cizípotřebu na dobu do 31. 12. 1982. 17.3.1982 - 9.1.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním.Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místnostínesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravustaveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavbyinženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichžby se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možnévystavěné objekty užívat. 4.2.1976 - 9.1.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, vestavěných nebytovýchzařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu aúdržbu a poskytování služeb s užíváním bytů a nebytovýchzařízení spojených. V souvislosti s výstavbou družstevních bytůmůže družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbuinženýrských sítí a technické staveniště a terénní úpravystaveniště. 7.12.1970 - 4.2.1976
. 6.12.1965 - 7.12.1970

vedení firmy Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Vladimír Hanzlíček 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Vznik funkce 19.11.2015
Adresa: Drahotínská 307 , 331 51 Kaznějov Česká republika
Drahotínská 307, 331 51 Kaznějov
člen představentstva Jaroslav Plic 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: 142 , 331 62 Manětín Česká republika
č.p. 142, 331 62 Manětín
člen představenstva Jaroslava Šavlíková 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: Komenského 602 , 330 12 Horní Bříza Česká republika
Komenského 602, 330 12 Horní Bříza
člen představenstva Daniel Nágr 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: 70 , 331 01 Hvozd Česká republika
č.p. 70, 331 01 Hvozd
člen představenstva Iveta Šlajerová 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: Lipová 610 , 330 12 Horní Bříza Česká republika
Lipová 610, 330 12 Horní Bříza
místopředseda představenstva Ota Kubát 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Vznik funkce 19.11.2015
Adresa: Plzeňská 583 , 330 27 Vejprnice Česká republika
Plzeňská 583, 330 27 Vejprnice
člen představenstva Roman Němeček 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: 128 , 330 33 Úlice Česká republika
č.p. 128, 330 33 Úlice
člen představenstva Vladimír Jelínek 23.2.2016
Vznik členství 19.11.2015
Adresa: Budovatelská 821 , 330 11 Třemošná Česká republika
Budovatelská 821, 330 11 Třemošná
člen představenstva Ing. Miroslav Červený 17.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Potoční 488 , 331 01 Plasy Česká republika
Potoční 488, 331 01 Plasy
místopředseda Jaroslav Dvořák 6.12.1965 - 16.4.1969
Adresa: 753 , Třemošná Česká republika
Třemošná 753, okres Plzeň-sever
člen Josef Mařík 6.12.1965 - 16.4.1969
Adresa: Tyršova 752 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 752, okres Plzeň-sever
člen Marie Hušpauerová 6.12.1965 - 16.4.1969
Adresa: Tyršova 754 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 754, okres Plzeň-sever
člen František Vorel 6.12.1965 - 16.4.1969
Adresa: Tyršova 753 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 753, okres Plzeň-sever
člen Emanuel Juha 6.12.1965 - 16.4.1969
Adresa: 735 , Třemošná Česká republika
Třemošná 735, okres Plzeň-sever
člen Václav Rozmara 6.12.1965 - 16.4.1969
Adresa: Tyršova 751 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 751, okres Plzeň-sever
člen František Fast 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: 484 , Třemošná Česká republika
Třemošná 484, okres Plzeň-sever
člen Marie Lavičková 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: Tyršova 751 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 751, okres Plzeň-sever
člen Jan Lukáš 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: 171 , Třemošná Česká republika
Třemošná 171, okres Plzeň-sever
člen Ing. Jaromír Bučil 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: Zálužská 297 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Zálužská 297, okres Plzeň-sever
místopředseda Václav Chaloupka 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: 412 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 412, okres Plzeň-sever
člen Jindřich Kolář 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: Revoluční 241 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Revoluční 241, okres Plzeň-sever
člen Jan Rada 16.4.1969 - 2.2.1972
Adresa: Krátká 19 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Krátká 19, okres Plzeň-sever
člen Marie Pejsarová 16.4.1969 - 29.5.1973
Adresa: Tyršova 753 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 753, okres Plzeň-sever
člen Božena Lavičková 16.4.1969 - 29.5.1973
Adresa: Požárníků 38 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Požárníků 38, okres Plzeň-sever
člen Václav Špůr 2.2.1972 - 29.5.1973
Adresa: Tyršova 752 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Tyršova 752, okres Plzeň-sever
člen Jindřich Kolář 2.2.1972 - 21.8.1974
Adresa: Sídliště 808 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 808, okres Plzeň-sever
člen Josef Malecha 2.2.1972 - 21.8.1974
Adresa: Sídliště 813 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 813, okres Plzeň-sever
člen Miroslav Ulrich 2.2.1972 - 21.8.1974
Adresa: Sídliště 810 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 810, okres Plzeň-sever
místopředseda Václav Chaloupka 2.2.1972 - 21.8.1974
Adresa: Sídliště 813 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 813, okres Plzeň-sever
člen Václav Špůr 29.5.1973 - 21.8.1974
Adresa: 820 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 820, okres Plzeň-sever
předseda František Toman 6.12.1965 - 19.5.1976
Adresa: 754 , Třemošná Česká republika
Třemošná 754, okres Plzeň-sever
člen Josef Běžel 2.2.1972 - 19.5.1976
Adresa: Sídliště 810 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 810, okres Plzeň-sever
člen Vlastimil Denk 2.2.1972 - 19.5.1976
Adresa: 652 , Třemošná Česká republika
Třemošná 652, okres Plzeň-sever
člen Marie Pejsarová 29.5.1973 - 19.5.1976
Adresa: 823 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 823, okres Plzeň-sever
člen Božena Lavičková 29.5.1973 - 19.5.1976
Adresa: 824 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 824, okres Plzeň-sever
člen Zdeněk Vyhnal 21.8.1974 - 19.5.1976
Adresa: 811 , Třemošná Česká republika
Třemošná 811, okres Plzeň-sever
člen Ing. Václav Trůka 21.8.1974 - 19.5.1976
Adresa: 821 , Třemošná Česká republika
Třemošná 821, okres Plzeň-sever
člen Jan Slavíček 21.8.1974 - 20.12.1978
Adresa: 821 , Třemošná Česká republika
Třemošná 821, okres Plzeň-sever
člen Vlastimil Denk 19.5.1976 - 20.12.1978
Adresa: 648 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 648, okres Plzeň-sever
předseda Václav Les 19.5.1976 - 20.12.1978
Adresa: 643 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 643, okres Plzeň-sever
člen Jaromír Cajthaml 19.5.1976 - 20.12.1978
Adresa: 827 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 827, okres Plzeň-sever
člen Václav Ircing 19.5.1976 - 20.12.1978
Adresa: 809 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 809, okres Plzeň-sever
člen Jiří Tureček 19.5.1976 - 20.12.1978
Adresa: 819 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 819, okres Plzeň-sever
člen Miroslav Dřízhal 19.5.1976 - 20.12.1978
Adresa: 245 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 245, okres Plzeň-sever
člen Josef Novák 20.12.1978 - 29.2.1980
Adresa: 821 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 821, okres Plzeň-sever
člen Miroslav Dřízhal 20.12.1978 - 29.2.1980
Adresa: 339 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 339, okres Plzeň-sever
člen Pavel Střihavka 20.12.1978 - 29.2.1980
Adresa: 943 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 943, okres Plzeň-sever
místopředseda Emanuel Juha 21.8.1974 - 26.9.1980
Adresa: 735 , Třemošná Česká republika
Třemošná 735, okres Plzeň-sever
člen Jiří Henžlík 19.5.1976 - 26.9.1980
Adresa: 872 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 872, okres Plzeň-sever
člen Polyxena Šafránková 19.5.1976 - 26.9.1980
Adresa: 811 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 811, okres Plzeň-sever
člen Václav Hilgart 20.12.1978 - 26.9.1980
Adresa: 875 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 875, okres Plzeň-sever
člen Pavel Střihavka 29.2.1980 - 26.9.1980
Adresa: 893 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 893, okres Plzeň-sever
člen Jan Rada 2.2.1972 - 17.3.1982
Adresa: Sídliště 811 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 811, okres Plzeň-sever
člen Václav Chaloupka 21.8.1974 - 17.3.1982
Adresa: Sídliště 813 , Třemošná Česká republika
Třemošná, Sídliště 813, okres Plzeň-sever
člen Božena Visingerová 19.5.1976 - 17.3.1982
Adresa: 824 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 824, okres Plzeň-sever
člen Bohumil Círl 20.12.1978 - 17.3.1982
Adresa: 824 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 824, okres Plzeň-sever
člen Miroslav Voves 20.12.1978 - 17.3.1982
Adresa: 813 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 813, okres Plzeň-sever
předseda družstva Miroslav Dřízhal 29.2.1980 - 17.3.1982
Adresa: 751 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 751, okres Plzeň-sever
člen Jaroslav Bäuml 29.2.1980 - 17.3.1982
Adresa: 871 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 871, okres Plzeň-sever
místopředseda Emanuel Juha 26.9.1980 - 17.3.1982
Adresa: 751 , Třemošná Česká republika
Třemošná 751, okres Plzeň-sever
člen Pavel Střihavka 26.9.1980 - 17.3.1982
Adresa: 829 , Třemošná Česká republika
Třemošná 829, okres Plzeň-sever
člen Zdeněk Fencl 26.9.1980 - 17.3.1982
Adresa: 827 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 827, okres Plzeň-sever
člen František Vorel 26.9.1980 - 17.3.1982
Adresa: 753 , Třemošná Česká republika
Třemošná č. 753, okres Plzeň-sever
člen Martin Holub 17.3.1982 - 9.2.1983
Adresa: 269 , Kozolupy Česká republika
Kozolupy 269, okres Plzeň-sever
člen Ing. Václav Blecha 17.3.1982 - 29.7.1983
Adresa: 142 , Manětín Česká republika
Manětín 142, okres Plzeň-sever
člen Jindřich Bultas 17.3.1982 - 29.7.1983
Adresa: 559 , Kralovice Česká republika
Kralovice 559, okres Plzeň-sever
člen Ing. Eva Horáková 17.3.1982 - 29.7.1983
Adresa: 811 , Třemošná Česká republika
Třemošná 811, okres Plzeň-sever
předseda Josef Smolík 17.3.1982 - 10.1.1984
Adresa: Šimerova 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Šimerova č. 4, okres Plzeň-město
člen Jiří Pikart 17.3.1982 - 12.4.1984
Adresa: 1074 , Nýřany Česká republika
Nýřany 1074, okres Plzeň-sever
člen Jiří Zahradník 17.3.1982 - 12.4.1984
Adresa: 584 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice 584, okres Plzeň-sever
člen Jiří Pikart 12.4.1984 - 12.4.1984
Adresa: 1074 , Nýřany Česká republika
Nýřany čp. 1074, okres Plzeň-sever
člen Jiří Zahradník 12.4.1984 - 12.4.1984
Adresa: 584 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice 584, okres Plzeň-sever
místopředseda Jozef Vojtek 17.3.1982 - 11.7.1984
Adresa: 473 , Kralovice Česká republika
Kralovice 473, okres Plzeň-sever
člen Jan Rada 17.3.1982 - 11.7.1984
Adresa: 811 , Třemošná Česká republika
Třemošná 811, okres Plzeň-sever
člen Josef Vitouš 17.3.1982 - 11.7.1984
Adresa: 526 , Chrást Česká republika
Chrást 526
člen Miroslav Zůcha 29.7.1983 - 11.7.1984
Adresa: 592 , Kralovice Česká republika
Kralovice 592, okres Plzeň-sever
člen Miroslav Jílek 29.7.1983 - 11.7.1984
Adresa: 406 , Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza 406, okres Plzeň-sever
člen Josef Smolík 21.3.1984 - 28.10.1986
Adresa: Šimerova 4 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Šimerova č. 4, okres Plzeň-město
předseda Emil Korda 10.1.1984 - 26.11.1986
Adresa: Karla Vokáče 21 , Plzeň Česká republika
Plzeň, ul. Karla Vokáče č. 21, okres Plzeň-město
místopředseda Adolf Suk 11.7.1984 - 8.6.1988
Adresa: 144 , Manětín Česká republika
Manětín č. 144, okres Plzeň-sever
člen Miloslav Král 11.7.1984 - 8.6.1988
Adresa: 399 , Kaznějov Česká republika
Kaznějov 399, okres Plzeň-sever
člen Rudolf Řezáč 11.7.1984 - 9.3.1989
Adresa: 391 , Město Touškov Česká republika
Město Touškov č. 391, okres Plzeň-sever
člen Jaroslav Bäuml 17.3.1982 - 22.11.1989
Adresa: 871 , Třemošná Česká republika
Třemošná 871, okres Plzeň-sever
člen Ladislav Zacpal 17.3.1982 - 22.11.1989
Adresa: 521 , Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza 521, okres Plzeň-sever
člen Vlastimil Váchal 8.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 1127 , Nýřany Česká republika
Nýřany 1127, okres Plzeň-sever
člen Vlasta Dolejšová 17.3.1982 - 22.8.1990
Adresa: 391 , Kaznějov Česká republika
Kaznějov č. 391, okres Plzeň-sever
místopředseda Josef Vitouš 11.7.1984 - 22.8.1990
Adresa: 526 , Chrást Česká republika
Chrást 526
člen Otta Kubát 11.7.1984 - 22.8.1990
Adresa: 583 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice č. 583, okres Plzeň-sever
předseda Josef Hajšman 26.11.1986 - 22.8.1990
Adresa: Rychtaříkova 18 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Rychtaříkova čp. 18, okres Plzeň-město
II. místopředseda Ing. Bohumil Šampalík 8.6.1988 - 22.8.1990
Adresa: 11 , Těnovice Česká republika
Těnovice čp. 11
člen Bedřich Kubík 9.3.1989 - 22.8.1990
Adresa: 395 , Město Touškov Česká republika
Město Touškov 395, okres Plzeň-sever
člen Ing. Jiří Pešek 22.11.1989 - 22.8.1990
Adresa: 411 , Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza č.p. 411, okres Plzeň-sever
I. místopředseda Ing. Jiří Pešek 22.8.1990 - 25.3.1994
Adresa: 411 , Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza č.p. 411, okres Plzeň-sever
II. místopředsedkyně Danuše Franková 22.8.1990 - 25.3.1994
Adresa: Masarykova 39 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 39, okres Plzeň-město
člen Rudolf Steiner 22.11.1989 - 21.10.1996
Adresa: 1125 , Nýřany Česká republika
Nýřany č.p. 1125, okres Plzeň-sever
člen Milan Salaj 22.11.1989 - 21.10.1996
Adresa: 830 , Třemošná Česká republika
Třemošná čp. 830, okres Plzeň-sever
člen Jan Hammerschmied 22.8.1990 - 21.10.1996
Adresa: 813 , Kralovice Česká republika
Kralovice čp. 813, okres Plzeň-sever
člen Petr Musil 22.8.1990 - 21.10.1996
Adresa: Herejkova 998 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Herejkova č. 998, okres Plzeň-město
člen Jitka Vágnerová 22.8.1990 - 21.10.1996
Adresa: Pod vrchem 69 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Pod vrchem 69, okres Plzeň-město
místopředseda Ing. Jiří Pešek CSc. 25.3.1994 - 21.10.1996
Adresa: 411 , Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza č.p. 411, okres Plzeň-sever
místopředseda Danuše Franková 25.3.1994 - 21.10.1996
Adresa: Masarykova 39 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 39, okres Plzeň-město
předseda Otta Kubát 22.8.1990 - 15.5.1997
Adresa: 583 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice č. 583, okres Plzeň-sever
člen Václav Rybáček 22.8.1990 - 19.4.1999
Adresa: 1140 , Nýřany Česká republika
Nýřany čp. 1140, okres Plzeň-sever
místopředseda Milan Salaj 21.10.1996 - 19.4.1999
Adresa: 830 , Třemošná Česká republika
Třemošná 830, okres Plzeň-sever
člen Ing. Zdeňka Harantová 22.8.1990 - 11.4.2003
Vznik členství 22.8.1990
Zánik členství 15.6.2000
Adresa: 1014 , Nýřany Česká republika
Nýřany čp. 1014, okres Plzeň-sever
člen Karel Fojtík 11.7.1984 - 8.2.2006
Vznik členství 11.7.1984
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 559 , Kralovice Česká republika
Kralovice č. 559, okres Plzeň-sever
člen Jiří Rauner 11.7.1984 - 8.2.2006
Vznik členství 11.7.1984
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 499 , Líně Česká republika
Líně 499, okres Plzeň-sever
člen Jiří Fořt 22.8.1990 - 8.2.2006
Vznik členství 22.8.1990
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 470 , Plasy Česká republika
Plasy čp. 470, okres Plzeň-sever
místopředseda Vladimír Hanzlíček 21.10.1996 - 8.2.2006
Vznik členství 21.10.1996
Zánik členství 3.11.2005
Vznik funkce 21.10.1996
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 471 , Kaznějov Česká republika
Kaznějov 471, okres Plzeň-sever
člen Hana Marušová 21.10.1996 - 8.2.2006
Vznik členství 21.10.1996
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: Máchova 19 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Máchova 19, okres Plzeň-město
předseda Ota Kubát 15.5.1997 - 8.2.2006
Vznik členství 11.7.1984
Zánik členství 3.11.2005
Vznik funkce 22.8.1990
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 583 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice č. 583, okres Plzeň-sever
člen Naděžda Jíchová 11.4.2003 - 8.2.2006
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 1139 , Nýřany Česká republika
Nýřany 1139
člen Roman Němeček 11.4.2003 - 8.2.2006
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: Úlice 128 , 330 33 M.Touškov Česká republika
M.Touškov, Úlice 128, PSČ 33033
člen Jiří Novák 11.4.2003 - 8.2.2006
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 34 , Letiny Česká republika
Letiny 34
člen Milan Salaj 11.4.2003 - 8.2.2006
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 830 , Třemošná Česká republika
Třemošná 830
člen Miroslav Tauer 11.4.2003 - 8.2.2006
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 3.11.2005
Zánik funkce 3.11.2005
Adresa: 900 , Nýřany Česká republika
Nýřany 900
předseda představenstva Ota Kubát 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Vznik funkce 3.11.2005
Zánik funkce 11.11.2010
Adresa: Plzeňská 583 , 330 27 Vejprnice Česká republika
Vejprnice, Plzeňská 583, PSČ 33027
místopředseda představenstva Miroslav Tauer 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Vznik funkce 3.11.2005
Zánik funkce 11.11.2010
Adresa: Revoluční 900 , 330 23 Nýřany Česká republika
Nýřany, Revoluční 900, PSČ 33023
člen představenstva Hana Marušová 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: Máchova 19 , 320 09 Plzeň Česká republika
Plzeň, Máchova 19, PSČ 32009
člen představenstva Vladimír Hanzlíček 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: Drahotínská 307 , 331 51 Kaznějov Česká republika
Kaznějov, Drahotínská 307, PSČ 33151
člen představenstva Jiří Rauner 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: SNP 499 , 330 21 Líně Česká republika
Líně, SNP 499, PSČ 33021
člen představenstva Karel Fojtík 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: Na výsluní 813 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Na výsluní 813, PSČ 33141
člen představenstva Milan Salaj 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: Budovatelská 830 , 330 11 Třemošná Česká republika
Třemošná, Budovatelská 830, PSČ 33011
člen představenstva Ing. Iva Brachtelová 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: 330 32 Kozolupy 272 Česká republika
Kozolupy 272, PSČ 33032
člen představenstva Jiří Fořt 8.2.2006 - 10.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 11.11.2010
Adresa: Potoční 470 , 331 01 Plasy Česká republika
Plasy, Potoční 470, PSČ 33101
člen představenstva Jaroslava Šavlíková 10.12.2010 - 11.8.2015
Vznik členství 11.11.2010
Adresa: Komenského 602 , 330 12 Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza, Komenského 602, PSČ 33012
předseda představenstva Vladimír Hanzlíček 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Vznik funkce 11.11.2010
Zánik funkce 11.11.2015
Adresa: Drahotínská 307 , 331 51 Kaznějov Česká republika
Kaznějov, Drahotínská 307, PSČ 33151
místopředseda představenstva Ota Kubát 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Vznik funkce 11.11.2010
Zánik funkce 11.11.2015
Adresa: Plzeňská 583 , 330 27 Vejprnice Česká republika
Vejprnice, Plzeňská 583, PSČ 33027
člen představenstva Ing. Vladimír Jelínek 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: Budovatelská 821 , 330 11 Třemošná Česká republika
Třemošná, Budovatelská 821, PSČ 33011
člen představenstva Irena Johánková 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: Ke Sv. Jiří 0 , 312 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Ke Sv. Jiří /34, PSČ 31200
člen představenstva Daniel Nágr 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: 331 01 Hvozd 70 Česká republika
Hvozd 70, PSČ 33101
člen představenstva Roman Němeček 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: 330 33 Úlice 128 Česká republika
Úlice 128, PSČ 33033
člen představenstva Jaroslav Plic 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: 331 62 Manětín 142 Česká republika
Manětín 142, PSČ 33162
člen představenstva Iveta Šlajerová 10.12.2010 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: Lipová 610 , 330 12 Horní Bříza Česká republika
Horní Bříza, Lipová 610, PSČ 33012
člen představenstva Jaroslava Šavlíková 11.8.2015 - 23.2.2016
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 11.11.2015
Adresa: Komenského 602 , 330 12 Horní Bříza Česká republika
Komenského 602, 330 12 Horní Bříza
člen představenstva Irena Johánková 23.2.2016 - 17.8.2016
Vznik členství 19.11.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Ke Sv. Jiří 1191 , 312 00 Plzeň Česká republika
Ke Sv. Jiří 1191/34, Doubravka, 312 00 Plzeň

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXV 173/SL 45 ostatní PL shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 19.11.2015 8.1.2016 26.2.2016 4
DrXXV 173/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis z ustavující schůze představenstva Krajský soud v Plzni 19.11.2015 8.1.2016 26.2.2016 2
DrXXV 173/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 19.11.2015 8.1.2016 26.2.2016 8
DrXXV 173/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze KK Krajský soud v Plzni 19.11.2015 8.1.2016 26.2.2016 2
DrXXV 173/SL 41 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 2.6.2015 15.6.2015 18.9.2015 4
DrXXV 173/SL 40 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Plzni 2.6.2015 15.6.2015 18.9.2015 2
DrXXV 173/SL 39 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 21.5.2015 15.6.2015 18.9.2015 7
DrXXV 173/SL 36 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Plzni 25.4.2014 16.5.2014 23.5.2014 7
DrXXV 173/SL 35 účetní závěrka [2013]  výkaz získu Krajský soud v Plzni 17.4.2014 16.5.2014 23.5.2014 2
DrXXV 173/SL 34 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Plzni 17.4.2014 16.5.2014 23.5.2014 4
DrXXV 173/SL 33 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Plzni 17.4.2014 16.5.2014 23.5.2014 1
DrXXV 173/SL 32 notářský zápis NZ 429/2013 Krajský soud v Plzni 13.1.2014 25.2.2014 40
DrXXV 173/SL 30 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 15.6.2012 21.6.2012 22.6.2012 7
DrXXV 173/SL 29 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 7.6.2012 21.6.2012 22.6.2012 2
DrXXV 173/SL 28 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 7.6.2012 21.6.2012 22.6.2012 4
DrXXV 173/SL 27 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 6.6.2011 16.8.2011 17.8.2011 7
DrXXV 173/SL 26 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 26.5.2011 16.8.2011 17.8.2011 2
DrXXV 173/SL 25 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 26.5.2011 16.8.2011 17.8.2011 4
DrXXV 173/SL 24 podpisové vzory - 9x Krajský soud v Plzni 23.11.2010 30.11.2010 16.12.2010 18
DrXXV 173/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 11.11.2010 30.11.2010 16.12.2010 8
DrXXV 173/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 11.11.2010 30.11.2010 16.12.2010 1
DrXXV 173/SL 21 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 8.6.2010 6.9.2010 7.9.2010 7
DrXXV 173/SL 20 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 26.5.2010 6.9.2010 7.9.2010 2
DrXXV 173/SL 19 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 26.5.2010 6.9.2010 7.9.2010 4
DrXXV 173/SL 18 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 8.6.2009 5.10.2009 5.10.2009 13
DrXXV 173/SL 17 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 10.5.2006 7.6.2006 7.6.2006 13
DrXXV 173/SL 16 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 18.5.2005 7.6.2006 7.6.2006 13
DrXXV 173/SL 15 podpisové vzory - 1x Krajský soud v Plzni 22.11.2005 25.1.2006 8.2.2006 1
DrXXV 173/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z ust. schůze předst. Krajský soud v Plzni 3.11.2005 25.1.2006 8.2.2006 2
DrXXV 173/SL 13 ostatní - zápis ze shromáždění deleg. Krajský soud v Plzni 3.11.2005 25.1.2006 8.2.2006 7
DrXXV 173/SL 12 notářský zápis Nz 231/2004 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.11.2004 30.3.2005 27.4.2005 4
DrXXV 173/SL 11 stanovy společnosti - SBD Krajský soud v Plzni 30.3.2005 27.4.2005 52
DrXXV 173/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.6.2001 6.1.2003 4.3.2003 53
DrXXV 173/SL 8 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 26.6.2001 6.1.2003 4.3.2003 20
DrXXV 173/SL 10 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 20.8.2002 6.1.2003 4.3.2003 11
DrXXV 173/SL 7 účetní závěrka 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.5.2002 30.10.2002 13.11.2002 17
DrXXV 173/SL 6 účetní závěrka 1998, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 10.5.1999 30.10.2002 13.11.2002 15
DrXXV 173/SL 5 účetní závěrka 1997, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.5.1998 30.10.2002 13.11.2002 20
DrXXV 173/SL 4 účetní závěrka 1996, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 16.4.1997 30.10.2002 13.11.2002 20
DrXXV 173/SL 3 účetní závěrka 1992-1995, zprávy auditora Krajský soud v Plzni 30.10.2002 13.11.2002 87
DrXXV 173/SL 2 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 27.5.2000 11.6.2001 29.6.2001 18
DrXXV 173/SL 1 účetní závěrka 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 3.5.2000 22.6.2000 3.7.2000 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

IČO (identifikační číslo) 00041009
Jméno Stavební bytové družstvo Plzeň-sever
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Drobná údržba vyjma prací uvedených v příl. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.

 • Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

 • Realitní činnost

 • Správa bytového a nebytového fondu

 • Pronájem průmyslového zboží a předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jagellonská 493/5, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000062074
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Drobná údržba vyjma prací uvedených v příl. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.

 • Realitní činnost

 • Správa bytového a nebytového fondu

Zahájení provozování 7.11.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Zborovská 146/35, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000062058
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem průmyslového zboží a předmětů

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Sladkovského 639/29, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000062066
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

 • Pronájem průmyslového zboží a předmětů

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.1997

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství včetně topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 11.12.1996

Živnost č. 4 Pronájem průmyslového zboží a předmětů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.10.1994
Konec oprávnění 6.10.1994

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 5.10.1994

Živnost č. 8 Drobná údržba vyjma prací uvedených v příl. 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa bytového a nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 10.11.2000

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 10.11.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Člen statutárního orgánu Daniel Nágr
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Jelínek
Člen statutárního orgánu Roman Němeček
Člen statutárního orgánu Jaroslav Plic
Člen statutárního orgánu Iveta Šlajerová
Člen statutárního orgánu Miroslav Červený
Člen statutárního orgánu Ota Kubát
Člen statutárního orgánu Vladimír Hanzlíček
Člen statutárního orgánu Jaromír Bučil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

IČO: 00041009
Firma: Stavební bytové družstvo Plzeň-sever
Právní forma: Družstvo
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1982

Sídlo Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

Sídlo: Jagellonská 493/5, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image