Firma Stavební bytové družstvo Moravská Třebová IČO 00045683


Stavební bytové družstvo Moravská Třebová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Moravská Třebová (00045683) je Družstvo. Sídlí na adrese Svitavská 1189, 571 01 Moravská Třebová Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 1960 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Moravská Třebová nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Moravská Třebová nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Moravská Třebová na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Moravská Třebová na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Moravská Třebová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 77
IČO (identifikační číslo osoby) 00045683
Jméno Stavební bytové družstvo Moravská Třebová
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.9.1960
Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 26. 5. 2014. 20.7.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.7.2016
Statutárním orgánem je představenstvo, které má 9 členů.Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která má 3 členy. 17.9.2014 - 20.7.2016
Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 30.11.1992. 10.5.1993 - 20.7.2016
Ručení:Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podlerozhodnutí shromáždění delegátů:a) ze základního fondu družstva nebo,b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílempodle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkovéhodnoty členských podílů anebo,c) kombinací výše uvedených způsobů.Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou vroční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němžztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základníhočlenského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnotyčlenských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,--. Člen jepovinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit dokonce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit. 29.4.1991 - 10.5.1993
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodáření družstva ručí člendo výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs. 20.1.1989 - 29.4.1991
Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 13.5.1976,č.j. 1085/105/76 vydaném na základě usnesení č. 480 ze dne10.5.1976 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31.srpna 1976 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ "Stavební bytové družstvopři MěNV v Jevíčku" zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 125jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím,takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jehomajetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající. 27.5.1976
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 14. července 1975 bylypřijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění které odpovídávzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975.Stanovy jsou pro družstvo platné od 28.8.1975, kdy s usnesením ojejich přijetí vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazubytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazubytových družstev). 25.9.1975 - 29.4.1991
Představenstvo má pět až patnáct členů. 25.9.1975 - 29.4.1991
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhraditnejvýše částku rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 25.9.1975 - 20.1.1989
Usnesením členské schůze byly 9. dubna 1970 přijaty nové stanovydružstva, dle nichž:a) členové ručí částkou, rovnající se do výše jedné desetinyzůstatkové hodnoty členského podílu;b) představenstvo má 3 - 15 členů. 15.9.1970 - 25.9.1975
Usnesením členské schůze byly dne 24. září 1964 přijaty novéstanovy družstva, dle nichž:a) členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetiněčlenského podílu,b) představenstvo má 3 - 15 členů. 10.8.1964 - 15.9.1970
Údaje o zřízení družstva:Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podleusnesení rady Okresního národního výboru ve Svitavách ze dne 11.června 1960 a podle usnesení ustavující schůze ze dne 9. června1960. 28.9.1960
Usnesením ustavující schůze byly dne 9. června 1960 přijatystanovy družstva, dle nichž je představenstvo 5 - 15ti členné. 28.9.1960 - 10.8.1964

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Kapitál Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.5.1993
zakladni jmění 0 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.9.1960 - 10.5.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Platnost údajů od - do
Adresa Svitavská 1189 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Svitavská 1189/23, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
20.7.2016
Adresa Svitavská 1189 , Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1189/23, okres Svitavy, PSČ 57101
13.8.2012 - 20.7.2016
Adresa Lanškrounská 589 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Lanškrounská 589/72, PSČ 57101
13.2.2007 - 13.8.2012
Adresa Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, okres Svitavy
28.9.1960 - 13.2.2007

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je především organizování příprav aprovádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování plnění služeb poskytovaných s užíváním bytů anebytových prostor a to jak vlastních, tak formou smlouvy iobjektů jiných vlastníků 10.5.1993
Družstvo zejména: 10.5.1993
staví, popř. zabezpečuje výstavbu v družstevních domech, jakož ivýstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům 10.5.1993
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor, dovlastnictví jiných osob 10.5.1993
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům auzavírá smlouvy o nájmu 10.5.1993
provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů a pro své členy, tak ipříp. pro jiné osoby 10.5.1993
poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to prosvé členy, tak i příp. pro jiné osoby 10.5.1993
vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva prosvé členy a jiné osoby 10.5.1993
Družstvo zejména: 29.4.1991 - 10.5.1993
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení do osobního užívání svýmčlenům, 29.4.1991 - 10.5.1993
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků(místností nesloužících k bydlení) do vlastnictví jinýchsubjektů, 29.4.1991 - 10.5.1993
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích amístnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členůmpopř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví, 29.4.1991 - 10.5.1993
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů, 29.4.1991 - 10.5.1993
e) poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením avýstavbou i pro další soukromé osoby, podnikatele a organizace, 29.4.1991 - 10.5.1993
f) vykonává i jiné činnosti rámcově schválené představenstvemdružstva pro své členy, soukromé osoby, podnikatele a organizacev rámci svých kapacit. 29.4.1991 - 10.5.1993
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy aprovádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování služeb spojených s bydlením. 20.1.1989 - 10.5.1993
V rámci předmětu činnosti družstva připravuje a zabezpečuje: 20.1.1989 - 29.4.1991
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení, 20.1.1989 - 29.4.1991
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převod rodinných domků do osobníhovlastnictví, 20.1.1989 - 29.4.1991
c) údržba, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku anebytových prostor, 20.1.1989 - 29.4.1991
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, 20.1.1989 - 29.4.1991
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím, 20.1.1989 - 29.4.1991
f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených sbydlením, 20.1.1989 - 29.4.1991
g) další práce v rámci svých kapacit pro socialistické adružstevní organizace i soukromé osoby. 20.1.1989 - 29.4.1991
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 17.11.1983 v souladus článkem 6 stanov SBD a dle opatření předsedy ČSBD č. 3/83 sezapisuje jiná hospodářská činnost; počínaje dnem 1.1.1984 27.12.1983 - 20.1.1989
Údržba, opravy a obnova bytového fondu, občanské vybavenosti aživotního prostředí. 27.12.1983 - 20.1.1989
Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické i občanskévybavenosti a zlepšování životního prostředí do 2 000 000,- Kčs. 27.12.1983 - 20.1.1989
Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu drobnéhorozsahu prováděné příležitostně (autodoprava, zapůjčenímechanizace oprav a údržby výtahů, MTZ a pod.). 27.12.1983 - 20.1.1989
Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu bytovéhohospodářství a to za podmínek obsažených v opatření předsedyČSBD č. 3/83. 27.12.1983 - 20.1.1989
Družstvo pro své členy staví,popřípadě zabezpečuje výstavbu bytůa místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu,popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení aposkytuje služby spojené s jejich užíváním. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 25.9.1975 - 20.1.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, vestavěných nebytovýchzařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu,údržbu, poskytování služeb s užíváním bytů a nebytových zařízeníspojených. 27.10.1970 - 25.9.1975
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvozajišťovati přípravu stavenišť, výstavbu inženýrských sítí,technické staveniště a terénní úpravy stavenišť. 27.10.1970 - 25.9.1975
. 28.9.1960 - 27.10.1970

vedení firmy Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Jan Hromádko 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Bezručova 1152 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Bezručova 1152/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
člen předstvenstva Zdeňka Choltová 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Tovární 1072 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Tovární 1072/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
předseda představenstva Ing. Josef Jílek 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Svitavská 1440 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Svitavská 1440/32, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
člen představenstva Josef Jílek 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Dr. Janského 1054 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Dr. Janského 1054/2a, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
místopředseda představenstva Josef Lug 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Sportovní 1435 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Sportovní 1435/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
člen představenstva Mgr. Rudolf Malý 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: K. Čapka 601 , 569 43 Jevíčko Česká republika
K. Čapka 601, 569 43 Jevíčko
člen představenstva Stanislav Mikulka 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Tovární 1132 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Tovární 1132/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
člen představenstva Zdeňka Resová 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Holandská 1401 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Holandská 1401/9, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
člen představenstva Pavel Zeman 20.7.2016
Vznik členství 30.5.2016
Adresa: Sportovní 1437 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Sportovní 1437/12, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Člen představenstva Marie Jurásková 28.9.1960 - 3.6.1961
Adresa: Sluneční 46 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Sluneční 46, okres Svitavy
Člen představenstva Aloisie Kalousová 28.9.1960 - 3.6.1961
Adresa: Malé nám. 118 , Jevíčko Česká republika
Jevíčko, Malé nám. 118, okres Svitavy
Člen představenstva František Skopal 28.9.1960 - 3.6.1961
Adresa: Fučíkova 16 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Fučíkova 16, okres Svitavy
Předseda Aloisie Beránková 28.9.1960 - 12.8.1963
Adresa: Lidická 15 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Lidická 15, okres Svitavy
Místopředseda Stanislav Beran 28.9.1960 - 12.8.1963
Adresa: Fučíkova 16 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Fučíkova 16, okres Svitavy
Člen představenstva Milena Blaženínová 3.6.1961 - 12.8.1963
Adresa: Zámecká 5 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Zámecká 5, okres Svitavy
Člen představenstva Iljič Tláskal 3.6.1961 - 12.8.1963
Adresa: Třešňová alej 14 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Třešňová alej 14, okres Svitavy
Člen představenstva Josef Jílek 3.6.1961 - 12.8.1963
Adresa: Dukelská 26 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dukelská 26, okres Svitavy
Předseda Ludmila Viktorínová 12.8.1963 - 13.6.1966
Adresa: Fučíkova 30 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Fučíkova 30, okres Svitavy
Místopředseda Václav Huryta 12.8.1963 - 13.6.1966
Adresa: 397 , Vysoké Mýto Česká republika
Vysoké Mýto 397/IV, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Vojtěch Dvořák 12.8.1963 - 13.6.1966
Adresa: Fučíkova 15 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Fučíkova 15
Člen představenstva Alena Bubnová 12.8.1963 - 13.6.1966
Adresa: Fučíkova 9 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Fučíkova 9, okres Svitavy
Člen představenstva Jaroslav Kadlec 12.8.1963 - 13.6.1966
Adresa: 12 , Bezděčí u Trnávky Česká republika
Bezděčí u Trnávky 12, okres Svitavy
Člen představenstva Aloisie Beránková 13.6.1966 - 8.6.1967
Adresa: Dr. Jánského 2 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 2b, okres Svitavy
Člen představenstva Antonín Dycka 13.6.1966 - 8.6.1967
Adresa: Fučíkova 16 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Fučíkova 16, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Jaromír Šimáček 13.6.1966 - 4.6.1968
Adresa: ČSA 9 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, ČSA 9, okres Svitavy
Člen představenstva František Písek 8.6.1967 - 4.6.1968
Adresa: 13 , Unerázka Česká republika
Unerázka 13
Místopředseda Václav Huryta 13.6.1966 - 27.3.1969
Adresa: Dr. Jánského 34 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 34, okres Svitavy
Člen představenstva Ladislav Bačovský 4.6.1968 - 27.3.1969
Adresa: Čs. armády 99 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Čs. armády 99, okres Svitavy
Člen představenstva Květoslav Machálek 13.6.1966 - 21.4.1970
Adresa: ČSA 51 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, ČSA 51, okres Svitavy
Člen představenstva Bohumír Čermák 13.6.1966 - 21.4.1970
Adresa: Jiráskova 80 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Jiráskova 80, okres Svitavy
Člen představenstva JUDr. Miroslav Novotný 8.6.1967 - 21.4.1970
Adresa: Nám. VŘSR 17 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Nám. VŘSR 17, okres Svitavy
Člen představenstva Josef Nosek 8.6.1967 - 21.4.1970
Adresa: Moskevská 4 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Moskevská 4-6, okres Svitavy
Člen představenstva Vítězslav Odehnal 8.6.1967 - 21.4.1970
Adresa: Bránská 9 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Bránská 9, okres Svitavy
Člen představenstva Josef Barták 4.6.1968 - 21.4.1970
Adresa: Zámecká 5 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Zámecká 5b, okres Svitavy
Člen představenstva Antonín Laštůvka 4.6.1968 - 21.4.1970
Adresa: Údolní 25 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Údolní 25, okres Svitavy
Místopředseda Ladislav Bačovský 27.3.1969 - 21.4.1970
Adresa: ČSA 99 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, ČSA 99, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Václav Huryta 27.3.1969 - 21.4.1970
Adresa: Dr. Jánského 34 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 34, okres Svitavy
Člen představenstva Josef Slezák 8.6.1967 - 11.5.1972
Adresa: Tovární 14 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Tovární 14, okres Svitavy
Člen představenstva Arnošt Kratochvíl 8.6.1967 - 11.9.1974
Adresa: Dr. Jánského 32 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 32-34, okres Svitavy
Místopředseda Ing. Václav Huryta 21.4.1970 - 11.9.1974
Adresa: Dr. Jánského 3499 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 3499, okres Svitavy
Člen představenstva Ladislav Bačovský 21.4.1970 - 25.3.1976
Adresa: Zahradnická 20 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Zahradnická 20, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Václav Huryta 11.9.1974 - 25.3.1976
Adresa: Dr. Janského 3499 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Janského 3499, okres Svitavy
Člen představenstva Stanislav Mikulka 4.6.1968 - 6.5.1980
Adresa: Bezručova 44 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Bezručova 44, okres Svitavy
Člen představenstva Růžena Sojková 21.4.1970 - 6.5.1980
Adresa: K. Čapka 35 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, K. Čapka 35, okres Svitavy
Člen představenstva Karel Moravec 21.4.1970 - 6.5.1980
Adresa: Míru 21 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Míru 21, okres Svitavy
Člen představenstva Oldřich Vlk 21.4.1970 - 6.5.1980
Adresa: Polní 13 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Polní 13, okres Svitavy
Člen představenstva Bohumír Janíček 11.5.1972 - 6.5.1980
Adresa: Dr. Janského 30 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Janského 30, okres Svitavy
Místopředseda Arnošt Kratochvíl 11.9.1974 - 6.5.1980
Adresa: Dr. Jánského 32 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 32-34, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Hubert Linha 11.9.1974 - 6.5.1980
Adresa: Západní 9 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Západní 9, okres Svitavy
Člen představenstva Vladimír Čujan 11.9.1974 - 6.5.1980
Adresa: Dukelská 47 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dukelská 47, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Václav Janda 25.3.1976 - 6.5.1980
Adresa: Dukelská 55 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dukelská 55, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Oldřich Vlk 6.5.1980 - 9.11.1981
Adresa: Nové sady 1 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Nové sady 1, okres Svitavy
Člen představenstva Bohumír Janíček 6.5.1980 - 9.11.1981
Adresa: Nové sady 3 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Nové sady 3, okres Svitavy
Člen představenstva Miroslav Krejčí 25.3.1976 - 20.6.1984
Adresa: Nerudova 7 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Nerudova 7, okres Svitavy
Člen představenstva Vladimír Hrazdira 6.5.1980 - 2.3.1987
Adresa: K. Čapka 601 , Jevíčko Česká republika
Jevíčko, K. Čapka 601, okres Svitavy
Člen představenstva Eva Vídeňská 6.5.1980 - 2.3.1987
Adresa: 9. května 28 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, 9. května 28, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Ota Vojíř 2.3.1987 - 3.5.1988
Adresa: Jiráskova 118 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Jiráskova 118, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Jan Kmošek 20.6.1984 - 22.6.1989
Adresa: Jiráskova 104 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Jiráskova 104, okres Svitavy
Místopředseda Karel Moravec 6.5.1980 - 29.4.1991
Adresa: B. Němcové 8 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, B. Němcové 8, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Jan Ostrý 2.3.1987 - 29.4.1991
Adresa: A. K. Vitáka 596 , Jevíčko Česká republika
Jevíčko, A. K. Vitáka 596, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Milan Tománek 3.5.1988 - 29.4.1991
Adresa: Alšova 19 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Alšova 19, okres Svitavy
Člen představenstva Rudolf Langhamer 6.5.1980 - 18.2.1997
Adresa: B. Němcové 6 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, B. Němcové 6, okres Svitavy
Člen představestva Oldřich Adámek 6.5.1980 - 18.2.1997
Adresa: B. Němcové 8 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, B. Němcové 8, okres Svitavy
Člen představentsva Rudolf Malý 6.5.1980 - 18.2.1997
Adresa: K. Čapka 600 , Jevíčko Česká republika
Jevíčko, K. Čapka 600, okres Svitavy
Místopředseda Ing. Jan Kmošek 22.6.1989 - 18.2.1997
Adresa: Jiráskova 104 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Jiráskova 104, okres Svitavy
Člen představenstva Jiří Smutek 29.4.1991 - 18.2.1997
Adresa: Boženy Němcové 6 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Boženy Němcové 6, okres Svitavy
Člen představenstva Bohumír Janíček 29.4.1991 - 18.2.1997
Adresa: Nové sady 74 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Nové sady 74, okres Svitavy
Člen představenstva Jaroslav Strouhal 29.4.1991 - 18.2.1997
Adresa: Dukelská 61 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dukelská 61, okres Svitavy
Předseda Josef Jílek 13.6.1966 - 21.8.2002
Adresa: Dr. Jánského 2 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Jánského 2b, okres Svitavy
Člen představenstva Vladimír Pospíchal 29.4.1991 - 21.8.2002
Adresa: Západní 47 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Západní 47, okres Svitavy
Člen představenstva Pavel Zeman 18.2.1997 - 21.8.2002
Adresa: Západní 95 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Západní 95, okres Svitavy
Člen představenstva Stanislav Mikulka 6.5.1980 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Tovární 20 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Tovární 20, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Jan Hromádko 29.4.1991 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Bezručova 21 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Bezručova 21, okres Svitavy
Místopředseda představenstva Jaroslav Petr 18.2.1997 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Zánik funkce 20.11.2006
Adresa: Bezručova 45 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Bezručova 45, okres Svitavy
Člen představenstva Oldřich Adámek 18.2.1997 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Nové sady 72 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Nové sady 72, okres Svitavy
Člen představenstva Rudolf Malý 18.2.1997 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: K. Čapka 600 , Jevíčko Česká republika
Jevíčko, K. Čapka 600, okres Svitavy
Člen představenstva Jaroslava Hrbatová 18.2.1997 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Západní 36 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Západní 36, okres Svitavy
Předseda Josef Jílek 21.8.2002 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Zánik funkce 20.11.2006
Adresa: Dr. Janského 2 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Dr. Janského 2b, okres Svitavy
Člen představenstva Vladimír Pospíchal 21.8.2002 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Jiráskova 103 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Jiráskova 103, okres Svitavy
Člen představenstva Pavel Zeman 21.8.2002 - 13.2.2007
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Sportovní 12 , Moravská Třebová Česká republika
Moravská Třebová, Sportovní 12, okres Svitavy
předseda představenstva Josef Jílek 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.11.2006
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Dr. Janského 1054 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Dr. Janského 1054/2A, PSČ 57101
člen představenstva Stanislav Mikulka 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Tovární 1132 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Tovární 1132/20, PSČ 57101
místopředseda představenstva Jaroslav Petr 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.11.2006
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Bezručova 1154 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1154/45, PSČ 57101
člen představenstva Oldřich Adámek 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Nové sady 1183 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Nové sady 1183/72, PSČ 57101
člen představenstva Rudolf Malý 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Karla Čapka 600 , 569 43 Jevíčko Česká republika
Jevíčko, Karla Čapka 600, PSČ 56943
člen představenstva Ing. Jan Hromádko 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Bezručova 1136 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1136/21, PSČ 57101
člen představenstva Vladimír Pospíchal 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Jiráskova 1386 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Jiráskova 1386/103, PSČ 57101
Člen představenstva Jaroslava Hrbatová 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Západní 1251 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Západní 1251/36, PSČ 57101
člen představenstva Pavel Zeman 13.2.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Sportovní 1437 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Sportovní 1437/12, PSČ 57101
předseda představenstva Josef Jílek 14.9.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Svitavská 1440 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1440, PSČ 57101
předseda představenstva Ing. Josef Jílek 27.9.2011 - 1.12.2011
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Adresa: Svitavská 1440 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1440, PSČ 57101
místopředseda představenstva Jaroslav Petr 14.9.2011 - 13.8.2012
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 21.6.2012
Adresa: Bezručova 1154 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1154/45, PSČ 57101
člen představenstva Oldřich Adámek 14.9.2011 - 13.8.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 21.6.2012
Adresa: Nové sady 1183 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Nové sady 1183/72, PSČ 57101
člen představenstva Jaroslav Petr 13.8.2012 - 17.9.2014
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 26.7.2013
Adresa: Bezručova 1154 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1154/45, PSČ 57101
člen představenstva Stanislav Mikulka 14.9.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Tovární 1132 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Tovární 1132/20, PSČ 57101
člen představenstva Rudolf Malý 14.9.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: K. Čapka 601 , 569 43 Jevíčko Česká republika
Jevíčko, K. Čapka 601, PSČ 56943
člen představenstva Ing. Jan Hromádko 14.9.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Bezručova 1136 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Bezručova 1136/21, PSČ 57101
člen představenstva Zdeňka Choltová 14.9.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Tovární 1072 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Tovární 1072/16, PSČ 57101
člen představenstva Zdeňka Resová 14.9.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Holandská 1401 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Holandská 1401/9, PSČ 57101
člen představenstva Pavel Zeman 14.9.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Sportovní 1437 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Sportovní 1437/12, PSČ 57101
předseda představenstva Ing. Josef Jílek 1.12.2011 - 20.7.2016
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: Svitavská 1440 , 571 01 Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 1440/32, PSČ 57101
místopředseda představenstva Josef Lug 13.8.2012 - 20.7.2016
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 16.7.2012
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: Sportovní 1435 , Moravská Třebová - Předměstí Česká republika
Moravská Třebová - Předměstí, Sportovní 1435/6, okres Svitavy, PSČ 57101
člen představenstva Josef Jílek 17.9.2014 - 20.7.2016
Vznik členství 27.5.2014
Zánik členství 30.5.2016
Adresa: Dr. Janského 1054 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Dr. Janského 1054/2a, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 77/SL 34 stanovy společnosti, ostatní 5x zápis Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 30.9.2014 58
DrXXVI 77/SL 33 výroční zpráva [2012]  ds Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2014 15.7.2014 3
DrXXVI 77/SL 32 výroční zpráva [2013]  ds Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2014 14.7.2014 3
DrXXVI 77/SL 31 notářský zápis NZ 150/2014,ds Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 7.7.2014 10.7.2014 41
DrXXVI 77/SL 30 ostatní zápis,ds Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2014 7.7.2014 10.7.2014 6
DrXXVI 77/SL 28 účetní závěrka [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2014 30.5.2014 4.6.2014 4
DrXXVI 77/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2011 14.9.2011 15
DrXXVI 77/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní - NZ 199/2006 Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2006 13.12.2006 13.12.2006 57
DrXXVI 77/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 243/2001 Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2001 11.12.2001 11.12.2001 54
DrXXVI 77/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1996 6.12.1996 6.12.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

IČO (identifikační číslo) 00045683
Jméno Stavební bytové družstvo Moravská Třebová
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Moravská Třebová
Vznik první živnosti: 14.12.1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2004

Živnost č. 2 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 3 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 29.3.1995

Živnost č. 4 Plynoinstalatérství /v rozsahu platného oprávnění IBP nebo ITI/

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 7.3.1995

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Člen statutárního orgánu Zdeňka RESOVÁ
Člen statutárního orgánu Zdeňka Choltová
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Jílek
Člen statutárního orgánu Josef Lug
Člen statutárního orgánu Stanislav Mikulka
Člen statutárního orgánu Rudolf Malý
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Hromádko
Člen statutárního orgánu Pavel Zeman
Člen statutárního orgánu Josef Jílek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

IČO: 00045683
Firma: Stavební bytové družstvo Moravská Třebová
Právní forma: Družstvo
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Moravská Třebová
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Sídlo: Svitavská 1189/23, Moravská Třebová 571 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image