Firma Stavební bytové družstvo mládeže Praha IČO 00033278


Stavební bytové družstvo mládeže Praha má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo mládeže Praha (00033278) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Aubrechtové 3111, 106 00 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1964 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo mládeže Praha nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo mládeže Praha nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo mládeže Praha na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo mládeže Praha na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo mládeže Praha na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 328
IČO (identifikační číslo osoby) 00033278
Jméno Stavební bytové družstvo mládeže Praha
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 10.11.1964
Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku podle § 777 odst. 5 tohoto zákona. 1.7.2014
Usnesením shromáždění delegátů bytového družstva, konané dne4.4.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. 25.10.1991
Ručení:Člen družstva přispívá na úhradu schodku z hospodaření střediskabytového hospodářství, v němž užívá byt, obytnou místnost nebomístnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenédružstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstvaručí členové do výše Kčs 500,- v jednom kalendářním roce.V případě likvidace družstva ručí všichni členové družstva zazávazky družstva do výše Kčs 3000,-. 25.10.1991
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 25.10.1991
Usnesením shromáždění delegátů, konaného dne 10.12.1984 bylpřijat doplněk čl.6 stanov, schválený Českým svazem bytovýchdružstev v Praze ze dne 16.9.1986 čj.22/5469/86-Ing.Hj/Tr. 14.10.1986
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 10.12.1984 bylpřijat doplněk článku 6 stanov schválený opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze č.3/83. 10.4.1985
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 17.11.1983 bylpřijat doplněk čl.6 stanov družstva schválený Městským výboremČeského svazu bytových družstev v Praze dne 14.9.1983čj.122/9-83. 5.11.1984
Usnesením shromáždění delegátů, konaného dne 20.5.1982 bylpřijat doplněk čl.6 stanov družstva, schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 10.12.1981 čj.7034/31/81-Ně/Vy aze dne 1.12.1981 čj. 1716/31/81-Ně/JV. 30.11.1983
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18.11.1975 byly přijatynové stanovy typu "B", schválené Městským výborem Českého svazubytových družstev v Praze dne 25.11.1975 čj.MV ČSBD/1975-Dr.Ko. 22.12.1975
Stanovy jsou pro družstvo platné od 25.11.1975. 22.12.1975
Představenstvo má 5-15 členů. 22.12.1975
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 22.12.1975
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členskýchvkladů. Ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnotčlenských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhraditnejvýše částku, rovnající se desetině základního členskéhovkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 22.12.1975 - 25.10.1991
Usnesenímshromáždění delegátů, konanédne 27.11.1974 ve smysludohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytovýchdružstev v Praze zedne 19.6.1975 čj.8292/75/R sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni1.7.1975 družstvo:Stavební bytové družstvo pracovníků hutních organizací v Praze,Praha 1, Opletalova 37,Stavební bytové družstvo mládeže okresu Praha-západ, Zbraslavjako družstva přejímaná s družstvem:Stavební bytové družstvo mládeže, se sídlem Praha 10-Záběhlice,Práčská 53jako družstvem přejímajícím. 3.7.1975
Usnesením členské schůze konané dne 2.října 1974 a se souhlasemČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 14.6.1974 čj.052/74/Dr.Šk/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1hosp.zák.č.109/64 Sb. kedni 31.10.1974 toto družstvo jakopřejímající s družstvemMládežnické stavební bytové družstvo pracovníků České státníspořitelny - městská pobočka v Prazejako družstvem přejímaným. 5.11.1974
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1973 byla přijatazměna čl.1 stanov družstva, schválená Městským výborem Českéhosvazu bytových družstev dne 14.2.1974 čj.052/108-74. 11.5.1974
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 7.5.1973 byl přijatdoplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstevdne 2.4.1973 čj.2217/6/73-HV/Vf. 28.11.1973
Usnesením shromáždění ze dne 16.12.1971 byl přijat doplněkstanov čl.5, schválený Českým svazem bytových družstev dne3.2.1972 čj.052/38/72 Dr Šk/R. 4.4.1972
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 15.prosince 1970 bylpřijat dodatek (změna) čl.1 stanov, schválený Českým svazembytových družstev - městský výbor - v Praze dne 18.listopadu1970. 18.1.1971
Usnesením výroční konference ze dne 26.5.1970 byl změněn článek42 stanov družstva. 24.8.1970
Představenstvo družstva má 3-17 členů. 24.8.1970 - 22.12.1975
Usnesením členské schůze ze dne 26.2.1969 byly přijaty stanovytypu "B".Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 17.6.1969
Usnesením členské schůze ze dne 28.4.1968 byly změněny články 1a 9 stanov družstva. 3.9.1968
Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ÚRD v Praze ze dne2.10.1964 zn.39002/211/64-Z/Tr a ze dne 2.11.1964zn.40518/111/64. 10.11.1964
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 10.9.1964 přijatystanovy družstva. 10.11.1964
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetinězůstatkové hodnoty členského podílu. 10.11.1964 - 22.12.1975
Představenstvo má 3-15 členů. 10.11.1964 - 24.8.1970

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Kapitál Stavební bytové družstvo mládeže Praha

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.10.1996

Sídlo Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Platnost údajů od - do
Adresa Aubrechtové 3111 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3111/10, PSČ 10600
23.6.2006
Adresa Práčská 228 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Práčská 228
7.12.2001 - 23.6.2006
Adresa Práčská 53 , Praha 10-Záběhlice Česká republika
Praha 10-Záběhlice, Práčská 53/173
11.5.1974 - 7.12.2001
Adresa Ovocný trh 4 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ovocný trh 4
18.1.1971 - 11.5.1974
Adresa tř.Rudé armády 54 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, tř.Rudé armády 54
17.6.1969 - 18.1.1971
Adresa Senovážná 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážná 2
3.9.1968 - 17.6.1969
Adresa Slovinská 1 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Slovinská 1
10.11.1964 - 3.9.1968

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Platnost údajů od - do
správa aúdržba nemovitostí 15.8.2005
realitní činnost 15.8.2005
činnost účetních poradců avedení daňové evidence 15.8.2005
vedení účetnictví 7.12.2001
1. Předmětem činnosti družstva je především investorská činnost,příprava, projektování a provádění výstavby bytových anebytových objektů včetně objektů občanské a technickévybavenosti, poskytování služeb souvisejících s provozemuvedených objektů, zejména pak bytů. Organizování těchtočinností a dalších činností, které slouží k uspokojování potřebčlenů družstva, jiných občanů, popřípadě právnických osob. 25.10.1991
2. V rámci předmětu činnosti družstva zejména: 25.10.1991
a) organizuje, provádí, obstarává a zajišťuje investičnípřípravu výstavby, inženýrskou činnost, projektování, výstavbu,provoz a správu domů s byty (popř. obytnými místnostmi) anebytovými prostorami (příp. garáže), rodinných domků a domů sbyty určenými do osobního vlastnictví či objektů s nebytovýmiprostorami 25.10.1991
b) přiděluje byty, obytné místnosti a místnosti, nesloužící kbydlení do osobního užívání svým členům, jakož i rodinné domky,pokud je stejně jako byty určené do osobního užívání nepřevádído osobního vlastnictví 25.10.1991
d) poskytuje služby spojené s provozem a bydlením 25.10.1991
f) provádí i další činnosti, bez nichž by nebylo možné započít ,pokračovat nebo provádět činnosti shora uvedené, a to zejménavýstavbu technické, popř. občanské vybavenosti,investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci azlepšování životního prostředí 25.10.1991
g) provádí údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti a dalšího nebytového fondu, zeleně aživotního prostředí 25.10.1991
c) provádí údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci domů,příp. jiných objektů k bytovým nebo jiným účelům 25.10.1991 - 17.10.1996
h) prodává stavební hmoty a výrobky vyhotovené v souvislosti svlastní potřebou 25.10.1991 - 17.10.1996
i) provozuje činnosti a služby, které zajišťují výstavbu aúdržbu, provoz a správu družstva 25.10.1991 - 17.10.1996
j) poskytuje výkony v oblasti hlavní stavební výroby apřidružené stavební výroby. 25.10.1991 - 17.10.1996
3) Družstvo dále provádí: 25.10.1991 - 17.10.1996
a) nákladní dopravu, práce a pronájem strojů a mechanismůzemních a stavebních 25.10.1991 - 17.10.1996
b) jednoduché prohlídky autobusů 25.10.1991 - 17.10.1996
c) zajišťuje dodávky prací hlavní stavební výroby, přidruženéstavební výroby a montážní práce pro vnitrostátní i zahraničnípartnery 25.10.1991 - 17.10.1996
d) revize a údržbu hromosvodů 25.10.1991 - 17.10.1996
e) tepelně izolační nástřikové omítky TERFIX pro vlastnípotřebu, vnitrostátní i zahraniční odběratele 25.10.1991 - 17.10.1996
f) administrativní, účetní a rozmnožovací práce 25.10.1991 - 17.10.1996
g) ubytovací služby 25.10.1991 - 17.10.1996
h) obchodní činnost s vnitrostátními i zahraničními partnery. 25.10.1991 - 17.10.1996
e) vyrábí materiály, stavební díly a výrobky potřebné kvýstavbě, modernizaci, k rozvoji služeb a činnosti spojených sbydlením 25.10.1991 - 17.10.1996
Nákladní doprava (drobné přepravní služby pro vlastní pracovníkya členy družstva) s platností do 31.12.1990. 24.7.1989 - 17.10.1996
Nákladní doprava (drobné přepravní služby pro vlastní pracovníkya členy družstva) s platností do 31.3.1989. 5.5.1988 - 24.7.1989
Jednoduché prohlídky autobusů typ A 14.10.1986 - 17.10.1996
Opravy a údržba kancelářského nábytku a jiné truhlářské práceúdržbářského charakteruvýhradně pro ČEDOK Praha - správa zahraničního cestovního ruchu 14.10.1986 - 17.10.1996
Provozování silniční nákladní dopravy pro socialistickéorganizace prostřednictvím dispečinku ÚDI 2.4.1986 - 17.10.1996
Nákladní doprava (drobné přepravní služby pro vlastní pracovníkya členy družstva) s platností do 31.12.1986 2.4.1986 - 5.5.1988
Práce spojené s přípravou výstavby btového fondu, technické aobčanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředíčlenů družstva a občanů, a to: 10.4.1985 - 17.10.1996
a) přípravná a projektová činnost 10.4.1985 - 17.10.1996
b) investorsko-inženýrská činnost včetně technické pomoci 10.4.1985 - 17.10.1996
Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky najednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs 10.4.1985 - 17.10.1996
Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí v zimních měsících uprací sezónního chatakteru i údržba a opravy nebytového fondu 10.4.1985 - 17.10.1996
Prodej stavebních hmot a výrobků, vyrobených v souvislosti svlastní potřebou 10.4.1985 - 17.10.1996
Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.výkony strojů a mechanizace včetně případného jejichzapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně technického zásobování a výkony skladovéhohospodářství) 10.4.1985 - 17.10.1996
Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva(jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce apod.) 10.4.1985 - 17.10.1996
Zhotovování zámečnických a truhlářských výrobků pro n.p.SONPKladno s platností do 31.12.1984. 5.11.1984 - 13.5.1985
Vybudování mateřské školky na sídlišti Práčská včetně souvisícítechnické vybavenosti 30.11.1983 - 13.5.1985
práce HSV a PSV pro socialistické organizace 30.11.1983 - 13.5.1985
Zpracování projektové dokumentace, pokud půjde o subdodávku proDRUPOS, podnik ČSBD pro projektování, inženýrskou činnost atechnickou pomoc bez omezení, a to s platností do 31.12.1976 10.8.1976 - 10.4.1985
. 14.6.1976 - 25.10.1991
Provozování autodopravy s platností do 31.12.1974 14.6.1976 - 10.4.1985
Výkony stavebních strojů a mechanismů družstva pro jinésocialistické organizace, případně jejich zapůjčování těmtoorganizacím 14.6.1976 - 10.4.1985
Údržba a opravy bytového majetku socialistických organizací 14.6.1976 - 10.4.1985
Výstavba náhradních objektů při ovolňování staveniště Práčská,tj. dřevěného pavilonu Obvodního domu pionýrů v rozpočtovéhodnotě 209 tis. (haly pro n.p. Sběrné suroviny v rozpočtovéhodnotě Kčs 156 tis. 14.6.1976 - 30.11.1983
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení,může družstvo provádět projekční přípravu, přípravu staveništěvčetně technického vybavení, terénních úprav, výstavbuinženýrských sítí a případně provádět i jiné práce, bez nichž byse nemohlo začít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěnéobjekty užívat. 14.6.1976 - 14.6.1976
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení,může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít svýstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 22.12.1975 - 14.6.1976
provozování autodopravy s platností do 31.12.1974 28.11.1973 - 22.12.1975
výstavba náhradních objektů při uvolňování staveniště Práčská,tj. dřevěného pavilonu obvodního domu pionýrů v rozpočtovéhodnotě 209 tis. (haly pro n.p. Sběrné suroviny v rozpočtovéhodnotě Kčs 156 tis. 28.11.1973 - 22.12.1975
výkony stavebních strojů a mechanismů družstva pro jinésocialistické organizace, případně jejich zapůjčování těmtoorganizacím 28.11.1973 - 22.12.1975
údržba a opravy bytového majetku socialistických organizací 28.11.1973 - 22.12.1975
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy včetně projektovépřípravy, výtavbu vestavěných nebytových zařízení, výstavbugaráží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytováníslužeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. 4.4.1972 - 22.12.1975
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavěnýchnebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejichsprávu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu anebytových zařízení spojených 15.1.1971 - 4.4.1972
. 10.11.1964 - 15.1.1971

vedení firmy Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Statutární orgán Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Petr Javorský 17.10.2011
Vznik členství 26.5.2011
Vznik funkce 26.5.2011
Adresa: U Parku 458 , 251 67 Pyšely Česká republika
Pyšely, U Parku 458, PSČ 25167
člen představenstva Hana Vajnerová 17.10.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Zvolenská 3129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zvolenská 3129/4
člen představenstva Ing. Karel Malý 17.10.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Zvolenská 3129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zvolenská 3129
člen představenstva PhDr. Zdeňka Čermáková 17.10.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Škábova 3056 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Škábova 3056/18
člen představenstva Zuzana Šafránková 17.6.2013
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Aubrechtové 3107 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Aubrechtové 3107/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Člen představenstva Eva Leblová 10.11.1964 - 23.9.1965
Adresa: Na louži 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na louži 14
Členpředstavenstva Antonín Košťák 10.11.1964 - 23.9.1965
Adresa: 46 , Chotíkov Česká republika
Chotíkov 46, okres Plzeň-sever
Místopředseda František Soběslavský 10.11.1964 - 1.12.1966
Adresa: Rybalkova 7 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rybalkova 7
Člen představenstva Jaroslav Nechvátal 10.11.1964 - 1.12.1966
Adresa: Sámova 22 , Praha 10 Česká republika
Praha10, Sámova 22
Člen představenstva Pavel Švejda 23.9.1965 - 1.12.1966
Adresa: Průběžná 1945 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Průběžná 1945/70
Člen představenstva Dr. Jiří Šebor 23.9.1965 - 1.12.1966
Adresa: Bří Synků 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bří Synků 1/5
Předseda Josef Šedina 10.11.1964 - 12.1.1968
Adresa: Solidarita D I 16 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Solidarita D I 16
Člen představenstva Marie Novotná 1.12.1966 - 12.1.1968
Adresa: Tolstého 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tolstého 15/726
Místopředseda Sáva Lukáč 1.12.1966 - 12.1.1968
Adresa: Na Zvoničce II 0 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Zvoničce II/28
Člen představenstva Blanka Zinková 1.12.1966 - 12.1.1968
Adresa: Pod strojírnami 806 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pod strojírnami 806/16
Členpředstavenstva Miroslav Zich 1.12.1966 - 12.1.1968
Adresa: Karpatská 857 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Karpatská 857/5
Místopředseda Sáva Lukáč 12.1.1968 - 3.9.1968
Adresa: Slávy Hurníka 2 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ul.Slávy Hurníka 2
Člen představenstva Blanka Barešová 12.1.1968 - 3.9.1968
Adresa: Pod strojírnami 806 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pod strojírnami 806/16
Předseda Miroslav Zich 12.1.1968 - 3.9.1968
Adresa: Karpatská 857 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Karpatská 857/5
Člen představenstva Miloš Kubásek 12.1.1968 - 3.9.1968
Adresa: Dolní 14 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dolní 14
Člen představenstva Jiří Novák 12.1.1968 - 3.9.1968
Adresa: Bělocerkevská 1303 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bělocerkevská 1303
Člen představenstva JUDr. Stanislav Žďárek 3.9.1968 - 17.6.1969
Adresa: Palackého nám. 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Palackého nám. 4
Člen představenstva Václav Čermák 3.9.1968 - 17.6.1969
Adresa: Belgická 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Belgická 22
Člen představenstva Ing. Josef Pospíšil 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Staroměstské nám. 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Staroměstské nám. 8
Člen představenstva Dr. Antonín Bürger 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Na strži 1195/IV. , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na strži 1195/IV.
Člen představenstva Ing. Augustin Klouzal 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Nad cihelnou 19 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad cihelnou 19
Člen představenstva Josef Sedlmajer 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Novovysočanská 6 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Novovysočanská 6
Člen představenstva Eva Drhová 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Lucemburská 43 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lucemburská 43
Předseda Bedřich Záruba 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Mladé gardy 29 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Mladé gardy 29
Místopředseda Josef Vaněk 3.9.1968 - 4.5.1970
Adresa: Na Veselí 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Veselí 1
Člen představenstva Dr. Vladimír Kopřiva 17.6.1969 - 4.5.1970
Adresa: Stroupežnického 26 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Stroupežnického 26
Člen představenstva Ing. Miloslav Schejbal 17.6.1969 - 4.5.1970
Adresa: Vnější 20 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vnější 20
Člen představenstva Pavel Vršovský 17.6.1969 - 29.6.1970
Adresa: Strakatého 1 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Strakatého 1
Člen představenstva Ing. Vladimír Pázler 4.5.1970 - 29.6.1970
Adresa: Česká republika
Praha 6, Spartakiádní
Místopředseda Bedřich Záruba 4.5.1970 - 29.6.1970
Adresa: Mladé gardy 29 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Mladé gardy 29
Předseda Josef Vaněk 4.5.1970 - 29.6.1970
Adresa: Na Veselí 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Veselí 1
Člen představenstva Ing. Petr Kopic 4.5.1970 - 29.6.1970
Adresa: Na Spojce 11 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Spojce 11
Člen představenstva Jan Vencl 4.5.1970 - 31.7.1972
Adresa: Štěpánská 59 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štěpánská 59
Člen představenstva Ing. Josef Boháč 4.5.1970 - 31.7.1972
Adresa: 5.května 39 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 39
Člen představenstva Ing. Jiří Techl 4.5.1970 - 31.7.1972
Adresa: Družstevní 3 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Družstevní 3
Člen představenstva Bedřich Záruba 29.6.1970 - 31.7.1972
Adresa: Mladé gardy 29 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Mladé gardy 29
Člen představenstva Ing. Petr Mikulčák 29.6.1970 - 31.7.1972
Adresa: Přemyslovská 24 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 24
Předseda Ing. Petr Kopic 29.6.1970 - 31.7.1972
Adresa: Na Spojce 11 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Spojce 11
Člen představenstva Josef Hájek 24.8.1970 - 31.7.1972
Adresa: Jeruzalémská 4 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jeruzalémská 4
Člen představenstva Ladislav Janouš 4.5.1970 - 31.8.1972
Adresa: Bubenská 21 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Bubenská 21
Člen představenstva Ing. Tomáš Stone 3.9.1968 - 11.5.1974
Adresa: Solidarita D/III 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Solidarita D/III 3
Člen představenstva František Mutl 4.5.1970 - 11.5.1974
Adresa: Norská 4 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Norská 4
Člen představenstva Ing. Karel Svoboda 4.5.1970 - 11.5.1974
Adresa: Zborovská 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zborovská 16
Člen představenstva Josef Vaněk 29.6.1970 - 11.5.1974
Adresa: Na Veselí 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Veselí 1
Místopředseda Jaroslav Jíra 29.6.1970 - 11.5.1974
Adresa: K lučinám 2490 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, K lučinám 2490/14
Člen představenstva Jiří Lachman 29.6.1970 - 11.5.1974
Adresa: Suchoměřická 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Suchoměřická 8
Člen představenstva Karel Kunc 29.6.1970 - 11.5.1974
Adresa: Na Petynce 136 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petynce 136/120
Člen představenstva Jaroslava Hanusová 24.8.1970 - 11.5.1974
Adresa: 28.pluku 56 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, ul.28.pluku 56
Člen představenstva Bohuslav Gregor 31.7.1972 - 11.5.1974
Adresa: Lovosická 366 , Praha 9-Prosek Česká republika
Praha 9-Prosek, Lovosická 366
Člen představenstva Ing.arch. Tomáš Welz 31.7.1972 - 11.5.1974
Adresa: Vykářská 4 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vykářská 4
Předseda Ing. Petr Benda 31.7.1972 - 11.5.1974
Adresa: Počátecká 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Počátecká 4
Člen představenstva Ing. Jiří Eliáš 28.11.1973 - 11.5.1974
Adresa: Jablonecká 409 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 409
Člen představenstva Ing. Petr Kopic 31.7.1972 - 15.6.1976
Adresa: Na Spojce 11 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Spojce 11
Člen představenstva Zdeněk Chvojka 31.7.1972 - 15.6.1976
Adresa: Studentská 9 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Studentská 9
Předseda Jaroslava Hanusová 11.5.1974 - 15.6.1976
Adresa: 28.pluku 56 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, ul.28.pluku 56
Člen představenstva Emilie Katuláková 11.5.1974 - 15.6.1976
Adresa: Slezská 11 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Slezská 11
Člen představenstva Václav Matoušek 11.5.1974 - 15.6.1976
Adresa: Bránická 88 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bránická 88
Místopředseda Ing. Petr Benda 11.5.1974 - 15.6.1976
Adresa: Počátecká 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Počátecká 4
Člen představenstva Ing. Vladimír Hrdlička 11.5.1974 - 15.6.1976
Adresa: U papírny 13 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U papírny 13
Člen představenstva František Aberle 15.6.1976 - 13.1.1978
Adresa: 199 , Kamenice Česká republika
Kamenice 199/A
Člen představenstva Josef Tůma 4.5.1970 - 18.12.1978
Adresa: Děkanská vinice 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Děkanská vinice 5
Člen představenstva Boris Bandrowski 31.7.1972 - 18.12.1978
Adresa: Divadelní 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Divadelní 14
Člen představenstva Ing. Bohumil Čep 15.6.1976 - 18.12.1978
Adresa: Beumlerova 936 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Beumlerova 936
Člen představenstva Karel Knobloch 15.6.1976 - 2.10.1981
Adresa: Jeruzalémská 4 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jeruzalémská 4
Místopředseda Ing. Vladimír Hrdlička 15.6.1976 - 2.10.1981
Adresa: U papírny 13 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U papírny 13
Předseda Ing. Vladimír Sklenář 15.6.1976 - 2.10.1981
Adresa: U Ladronky 27 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 27
Místopředseda Jiří Sernický 15.6.1976 - 2.10.1981
Adresa: Rumunská 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rumunská 8
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havel 15.6.1976 - 2.10.1981
Adresa: Egyptská 648 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Egyptská 648
Člen představenstva Ing. Jan Dvořák 13.1.1978 - 2.10.1981
Adresa: Křišťanova 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křišťanova 18
Předseda Ing. Vladimír Sklenář 2.10.1981 - 7.12.1982
Adresa: Na Okraji 2027 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Okraji 2027
Místopředseda Jiří Sernický 2.10.1981 - 7.12.1982
Adresa: Hviezdoslavova 19 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Hviezdoslavova 19
Člen představenstva Ing. Jan Dvořák 2.10.1981 - 7.12.1982
Adresa: Nám.L.Svobody 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Nám.L.Svobody 8
Člen představenstva Dr. Jiří Syrový 11.5.1974 - 27.9.1984
Adresa: Česká republika
Praha 6, Krásného
Místopředseda Ing. Vladimír Sklenář 7.12.1982 - 27.9.1984
Adresa: Na Okraji 2027 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Okraji 2027
Člen představenstva Jiří Sernický 7.12.1982 - 27.9.1984
Adresa: Hviezdoslavova 19 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Hviezdoslavova 19
Předseda Ing. Jan Dvořák 7.12.1982 - 18.11.1987
Adresa: Nám.L.Svobody 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Nám.L.Svobody 8
Člen představenstva Vladimír Šenkýř 27.9.1984 - 18.11.1987
Adresa: Klíčanská 12 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klíčanská 12
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havel 2.10.1981 - 30.1.1989
Adresa: Mezilesí 2066 , Praha 9-Horní Počernice Česká republika
Praha 9-Horní Počernice, Mezilesí 2066
Člen představenstva Marie Holasová 2.10.1981 - 30.1.1989
Adresa: kpt.Jaroše 2386 , Tábor-Pražské sídliště Česká republika
Tábor-Pražské sídliště, kpt.Jaroše 2386
Člen představenstva Ing. Jan Dvořák 18.11.1987 - 30.1.1989
Adresa: Nám.L.Svobody 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Nám.L.Svobody 8
Člen představenstva Ing. Petr Benda 15.6.1976 - 25.10.1991
Adresa: Počátecká 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Počátecká 4
Člen představenstva Vlasta Čermáková 16.11.1978 - 25.10.1991
Adresa: Gercenova 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gercenova 14
Místopředseda Ing. Vladimír Hrdlička 2.10.1981 - 25.10.1991
Adresa: Gercenova 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gercenova 14
Člen představenstva Ing. Vladimír Sklenář 27.9.1984 - 25.10.1991
Adresa: Na Okraji 2027 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Okraji 2027
Místopředseda Jiří Sernický 27.9.1984 - 25.10.1991
Adresa: Hviezdoslavova 19 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Hviezdoslavova 19
Člen představenstva Ing. Jiří Prorok 30.1.1989 - 25.10.1991
Adresa: Donská 7 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Donská 7
Člen představenstva Jiří Ledvinka 27.9.1984 - 17.10.1996
Adresa: Škábova 10 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Škábova 10
Člen představenstva Ing. Vladimír Jirka 27.9.1984 - 17.10.1996
Adresa: Sítná 3106 , Kladno-Kročehlavy Česká republika
Kladno-Kročehlavy, Sítná 3106
Předseda Vladimír Šenkýř 18.11.1987 - 17.10.1996
Adresa: Klíčanská 12 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klíčanská 12
Člen představenstva RNDr. Miroslav Dvořák 25.10.1991 - 17.10.1996
Adresa: Ellnerova 3104 , Praha 10-Záběhlice Česká republika
Praha 10-Záběhlice, Ellnerova 3104
Místopředseda Ing. Petr Benda 25.10.1991 - 17.10.1996
Adresa: Počátecká 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Počátecká 4
Člen představenstva Ing. Jaroslav Šejda 30.1.1989 - 25.7.1997
Adresa: Donovalská 1658 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Donovalská 1658
Člen představenstva JUDr. Miroslav Ťupa 30.1.1989 - 25.7.1997
Adresa: Gutova 26 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gutova 26
Předseda Ing. Petr Benda 17.10.1996 - 25.7.1997
Adresa: Počátecká 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Počátecká 4
Člen představenstva Ing. Jaroslav Konečný 17.10.1996 - 25.7.1997
Adresa: Škábova 3058 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Škábova 3058
Člen představenstva Josef Zikmund 17.10.1996 - 25.7.1997
Adresa: Na Vrstvách 46 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Vrstvách 46
Člen představenstva Ing. Petr Javorský 17.10.1996 - 25.7.1997
Adresa: Holoubkova 3099 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Holoubkova 3099
Člen představenstva Ing. Milan Hořejší CSc. 25.7.1997 - 7.12.2001
Adresa: Mládežnická 3060 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mládežnická 3060
Člen představenstva Jiří Ledvinka 25.7.1997 - 7.12.2001
Adresa: Škábova 3052 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Škábova 3052
Člen představenstva Ing. Jaroslav Šejda 25.7.1997 - 27.2.2002
Adresa: Donovalská 1658 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Donovalská 1658
Člen představenstva JUDr. Miroslav Ťupa 25.7.1997 - 27.2.2002
Adresa: Gutova 26 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gutova 26
Předseda Ing. Petr Javorský 25.7.1997 - 27.2.2002
Adresa: Holoubkova 3099 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Holoubkova 3099
Člen představenstva Ing. Pavel Chládek 25.7.1997 - 27.2.2002
Adresa: Pod Pekařkou 1090 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Pekařkou 1090
Člen představenstva JUDr. Miroslav Ťupa 27.2.2002 - 14.7.2003
Zánik funkce 16.12.2002
Adresa: Gutova 26 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Gutova 26
Člen představenstva Ing. Jaroslav Šejda 27.2.2002 - 9.7.2004
Zánik členství 1.12.2003
Adresa: Říční 539 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Říční 539/2
Člen představenstva Ing. Pavel Chládek 27.2.2002 - 9.7.2004
Zánik členství 11.10.2003
Adresa: Pod Pekařkou 1090 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Pekařkou 1090
člen představenstva Jan Týče 7.12.2001 - 15.8.2005
Vznik členství 6.9.2001
Vznik funkce 6.9.2001
Adresa: Mládežnická 3061 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mládežnická 3061/6
člen představenstva Jan Týče 15.8.2005 - 23.6.2006
Vznik členství 6.9.2001
Vznik funkce 6.9.2001
Adresa: Ellnerové 3103 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ellnerové 3103/3
Člen představenstva Ing. Karel Malý 25.7.1997 - 17.10.2011
Adresa: Zvolenská 3129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zvolenská 3129
člen představenstva PhDr. Zdeňka Čermáková 7.12.2001 - 17.10.2011
Vznik členství 6.9.2001
Vznik funkce 6.9.2001
Adresa: Škábova 3056 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Škábova 3056/18
Předseda Ing. Petr Javorský 27.2.2002 - 17.10.2011
Adresa: Holubkova 3099 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Holubkova 3099
člen představenstva Hana Vajnerová 14.7.2003 - 17.10.2011
Vznik členství 15.5.2003
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: Zvolenská 3129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zvolenská 3129/4
člen představenstva Jan Týče 23.6.2006 - 17.10.2011
Vznik členství 6.9.2001
Vznik funkce 6.9.2001
Adresa: Ellnerové 3103 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ellnerové 3103/2, PSČ 10600
člen představenstva Jan Týče 17.10.2011 - 17.6.2013
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 16.5.2012
Adresa: Ellnerové 3103 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ellnerové 3103/2, PSČ 10600

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 328/SL 34 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 19.1.2016 28.1.2016 14
DrXCVIII 328/SL 33 ostatní zápis ze schůze kontrolní komise Městský soud v Praze 26.5.2015 12.8.2015 13.8.2015 1
DrXCVIII 328/SL 32 ostatní usnesení ze shromáždění Městský soud v Praze 26.5.2015 12.8.2015 13.8.2015 1
DrXCVIII 328/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2014 27.6.2014 17.7.2014 18
DrXCVIII 328/SL 30 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 28.5.2014 17.6.2014 14
DrXCVIII 328/SL 28 ostatní zápis z jed. shromáždění Městský soud v Praze 29.5.2013 14.6.2013 28.6.2013 2
DrXCVIII 328/SL 27 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 24.7.2012 16
DrXCVIII 328/SL 26 ostatní zápis z 596.schůze předs. Městský soud v Praze 26.5.2011 18.10.2011 2
DrXCVIII 328/SL 25 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.10.2011 13.10.2011 18
DrXCVIII 328/SL 24 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.6.2010 17.6.2010 13
DrXCVIII 328/SL 23 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.1.2010 13.1.2010 7
DrXCVIII 328/SL 22 účetní závěrka r.2007-VZaZ Městský soud v Praze 1.12.2007 11.1.2010 13.1.2010 2
DrXCVIII 328/SL 21 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.1.2010 13.1.2010 4
DrXCVIII 328/SL 20 účetní závěrka r.2008- příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 7.8.2009 7
DrXCVIII 328/SL 19 účetní závěrka r.2008- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 7.8.2009 2
DrXCVIII 328/SL 18 účetní závěrka r.2008- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 7.8.2009 4
DrXCVIII 328/SL 17 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 12
DrXCVIII 328/SL 16 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 27.12.2006 28.12.2006 0
DrXCVIII 328/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2006 31.8.2006 0
DrXCVIII 328/SL 14 notářský zápis NZ 260/2006 Městský soud v Praze 18.5.2006 31.8.2006 0
DrXCVIII 328/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2005 24.8.2005 0
DrXCVIII 328/SL 12 notářský zápis NZ 119/2005 Městský soud v Praze 27.5.2005 24.8.2005 0
DrXCVIII 328/SL 11 účetní závěrka r. 2004+příloha Městský soud v Praze 31.12.2004 8.4.2005 12.4.2005 0
DrXCVIII 328/SL 9 notářský zápis Nz 264/2004 Městský soud v Praze 20.5.2004 15.7.2004 0
DrXCVIII 328/SL 8 ostatní zápis ze shrom. Městský soud v Praze 20.5.2004 15.7.2004 0
DrXCVIII 328/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2004 15.7.2004 0
DrXCVIII 328/SL 7 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.4.2004 27.4.2004 0
DrXCVIII 328/SL 6 účetní závěrka r.2001/2002 Městský soud v Praze 26.2.2004 27.2.2004 0
DrXCVIII 328/SL 5 ostatní -zápis ze shrom.delegátů Městský soud v Praze 15.5.2003 8.10.2003 0
DrXCVIII 328/SL 4 ostatní zápis z 503.sch.představenstva Městský soud v Praze 16.12.2002 8.10.2003 0
DrXCVIII 328/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.2002 13.6.2002 14.6.2002 0
DrXCVIII 328/SL 2 ostatní Městský soud v Praze 6.9.2001 10.1.2002 0
DrXCVIII 328/SL 1 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.1.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo mládeže Praha

IČO (identifikační číslo) 00033278
Jméno Stavební bytové družstvo mládeže Praha
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 3.10.2001
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.10.2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2005

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Javorský
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Malý
Člen statutárního orgánu PhDr. Zdeňka ČERMÁKOVÁ
Člen statutárního orgánu Hana Vajnerová
Člen statutárního orgánu Zuzana ŠAFRÁNKOVÁ

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo mládeže Praha

IČO: 00033278
Firma: Stavební bytové družstvo mládeže Praha
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.5.1974

Sídlo Stavební bytové družstvo mládeže Praha

Sídlo: Aubrechtové 3111/10, Praha 106 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image