Firma Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO 00035351


Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice (00035351) je Družstvo. Sídlí na adrese Gagarinova 1558, Teplice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 1970 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 297
IČO (identifikační číslo osoby) 00035351
Jméno Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 9.12.1970
Shromáždění delegátů, konané dne 25.6.1998 schválilo změny adoplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6.1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod-ního rejstříku.Shromáždění delegátů, konané dne 13.6.2000 schválilo změny adoplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6.1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod-ního rejstříku. 28.11.2000 - 15.3.2005
Shromáždění delegátů, konané dne 26.6.1997 schválilo novéstanovy a jejich úplné nové znění je založeno ve spiseobchodního rejstříku. 17.6.1998 - 15.3.2005
Shromáždění delegátů, konané dne 19.1.1993 schválilo novéstanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zák. č.513/1991 Sb..Shromáždění delegátů, konané dne 24.4.1993 schválilo změnystanov družstva a jejich úplné nové znění je založeno ve spiseobchodního rejstříku. 15.9.1993 - 17.6.1998
V souladu se zákonem č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním,výrobním a jiném družstevnictví přijalo shromáždění delegátůdružstva dne 23.4.1991 nové stanovy, které se zakládají do spisupodnikového rejstříku. 11.12.1991 - 15.3.2005
Ručení:Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázanouv roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, vněmž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základ-ního členského podílu, ostatní členové do výše zůstatkovéhodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,- .Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhraditdo konce ruku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla.Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromážděnídelegátů termín úhrady prodloužit. 11.12.1991 - 15.9.1993
Podzimním shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne1. prosince 1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva,kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spisepodnikového rejstříku zdejšího soudu. 28.4.1989 - 15.3.2005
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuz hospodaření z hlediska bytového hospodaření, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člendo výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 28.4.1989 - 11.12.1991
Na základě usnesení Českého svazu bytových družstev v Praze zedne 21.12.1987 č. 198/87, bylo ke dni 1.1.1988 sloučeno Družstvopro výstavbu rodinných domků "Fučíkova stezka" Teplice, vlikvidaci (Db 306) jako družstvo zanikající, do přejímajícíhodružstva Stavebního bytového družstva MÍR Teplice. Tímtorozhodnutím o sloučení zaniká přejímané družstvo bez likvidace.Podle článku 45 stanov Družstva pro výstavbu rodinných domků,stávají se členové sloučeného družstva členy přejímajícíhodružstva. Na přejímající družstvo přecházejí rovněž práva azávazky sloučeného družstva. 9.2.1988 - 10.7.2008
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 13.11.1986byla schválena změna počtu členů představenstva na jedenáct. 5.1.1987 - 10.7.2008
Na základě žádosti družstva, schválení shromážděním delegátů,které se konalo dne 13.11.1986 a souhlasu Českého svazu bytovýchdružstev, územního útvaru 05 pro Severočeský kraj v Ústí nadLabem, zapisuje se, že družstvo bude užívat mimo komerční styk(mimo korespondenci a mimo odběratelsko-dodavatelské vztahy)zkráceného názvu "SBD MÍR". Toto označení bude používat prooznačení přenosných montovaných skladů dislokovaných mimo areáldružstva, pro označení neonové firmy umístěné na objektudružstva, pro označení motorových vozidel, pro označenídružstevních bytových domů. 5.1.1987 - 10.7.2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Severo -českého krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 4.června 1977,č.j. 105-985/77/Jk, bylo do tohoto družstva jako družstvapřejímajícího sloučeno bez provedení likvidace přejímané(slučované, zanikající) družstvo 8. stavební bytové družstvoobčanů Teplice (zdejší Db 85) a to podle článku 25, odst. 3,písm. d stanov Českého svazu bytových družstev za podmínekuvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d stanov Českého svazu bytovýchdružstev a podle článku 2, odst. 1 písm. b směrnic Českého svazubytových družstev č. 22/72, publikované ve Zpravodaji Českéhosvazu bytových družstev č. 7 z roku 1972. Podle článku 89 stanovSvazu bytových družstev stávají se členové zanikajícího družstvake dni 31. prosince 1977 členy tohoto přejímajícího družstva a ktomuto dni sloučení přechází na toto přejímající družstvovšechna práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace. 3.11.1977 - 10.7.2008
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 105/955/77/Jk ze dne28.6. 1977 bylo rozhodnuto a schváleno na 24.zasedání konanémdne 26.5. 1977, že do tohoto družstva, jako družstva přejíma-jícího bude sloučeno podle článku 25 odstavec 3 písm. d) stanovČSBD za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) stanov ČSBDa podle článku 2 odst. 1 písm. b) směrnice ČSBD č. 22/72publikované ve Zpravodaji ČSBD č. 7 z roku 1972, Sedmé stavebníbytové družstvo občanů v Teplicích jako družstvo přejímané(zanikající, slučované) a to bez provedení likvidace s tím, žepodle článku 89 stanov stavebního bytového družstva stávají sečlenové tohoto družstva, které zaniká sloučením, členy tohotopřejímajícího družstva a to ke dni 1.července 1977 a k tomutodni přechází rovněž všechna práva a závazky zanikajícíhodružstva na toto družstvo přejímající, bez provedení likvidace. 30.6.1977 - 10.7.2008
Shromážděním delegátů konaným dne 29.listopadu 1975 a na základěusnesení Českého svazu bytových družstev - Severočeskéhokrajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.prosince 1975č.j. 105-3724/75 byly přijaty nové stanovy stavebních bytovýchdružstev typu "B". 15.1.1976 - 10.7.2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 21.dubna 1975 č.j. 105-758/75/Jk byla do tohotodružstva jako družstva přejímajícího sloučena v souladu susnesením č. 99/74 z 8.zasedání dne 28.února 1974 s usnesenímč. 110/74 z 9.zasedání dne 23.května 1974 a podle usneseníč. 160/75 z 13.zasedání ze 27.února 1975 - podle článku 58písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev zroku 1972 a podle článku 25 odstavec 1 písmeno d) stanov Českéhosvazu bytových družstev uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazubytových družstev číslo 3 z roku 1973 ke dni 30.června 1975 tatozanikající (slučovaná, přejímaná) stavební bytová družstva bezlikvidace a to: Prvé stavební bytové družstvo občanů v Bílině,se sídlem v Bílině okres Teplice (zdejší Db 91), Stavební bytovédružstvo "S V É P O M O C" pracovníků n.p. Pozemní stavbyTeplice, se sídlem Teplice, ulice Karla Čapka - novostavba(zdejší Db 112), Stavební bytové družstvo svépomocné pracovníkůS K L O U N I O N, n.p. závod Rudolfova huť Dubí u Teplic sesídlem v Dubí, okres Teplice (zdejší Db 200), Stavební bytovédružstvo pracovníků dolů J. F u č í k a, n.p. v Ledvicích,Teplice se sídlem v Teplicích (zdejší Db 214) a podle článku59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členovédružstev, která zanikají, členy tohoto přejímajícího družstvake dni 30.červnu 1975 a na toto přejímající družstvo přecházírovněž všechna práva a závazky zanikajících (slučovaných,přejímaných) stavebních bytových družstev bez likvidace. 6.5.1975 - 10.7.2008
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem č.j.105-1726/74-Jk ze dne 23.října 1974 byla v souladus usnesením č. 99/74 z 8. zasedání a s usnesením č. 110/74z 9. zasedání ze dne 23.května 1974 sloučena ke dni 1.1.1975podle článku 58 písmeno b) Stavebních bytových družstev, podlečlánku 2 odstavec 1 písmeno b) Směrnic Českého svazu bytovýchdružstev č. 22/72 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) StanovČeského svazu bytových družstev - uveřejněných ve Zpravodajič. 3 z roku 1973 do tohoto družstva jako družstva přejímajícíhotato přejímaná (zanikající) družstva: První stavební bytovédružstvo občanů v Krupce se sídlem Krupka okres Teplice (zdejšíDb 95) a Stavební bytové družstvo pracovníků závodu SKLO - UNIONTeplice se sídlem v Teplicích Řetenicích okres Teplice (zdejšíDb 172) podle článku 59 Stanov stavebních bytových družstevstávají se členové družstev, která zanikají, tímto rozhodnutímčleny vyznačeného přejímajícího družstva ke dni 1.lednu 1975.K tomuto dni přechází na vyznačené přejímající družstvo všechnapráva a závazky zanikajících družstev bez likvidace. 19.11.1974 - 10.7.2008
Údaje o družstvu:Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne22. října 1970. Ustanovení družstva bylo schváleno Českým svazembytových družstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nadLabem dne 2. 11. 1970 podle § 89 hospodářského zákonač.j.369-4-820-7500-7-0409. 9.12.1970 - 10.7.2008
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebníhobytového družstva dne 22.října 1970, schválené Českým svazembytových družstev v Praze - Severočeským krajským výboremv Ústí nad Labem dne 2.11.1970 - typ B. 9.12.1970 - 10.7.2008
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající sez 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. 9.12.1970 - 5.1.1987

Kapitál Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.9.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Adresa Gagarinova 1558 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1558
28.4.1989
Adresa Teplice Česká republika
Teplice
9.12.1970 - 28.4.1989

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 15.6.2016
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozubytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ive vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejícíchs užíváním bytů a garáží.Družstvo zejména:a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svýmčlenům nebo ostatním osobámb) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytovýcha nebytových objektů ve vlastnictví družstvac) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa garáží ve vlastnictví družstvad) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jinéosobye) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva- vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva- koupí bytových objektů nebo bytů- výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech vevlastnictví družstva- výstavbou bytových objektůf) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětemčinnosti družstva výše uvedenýmg) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismyh) vydavatelské anakladatelské činnosti 15.3.2005
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictvíbytových objektů, bytů, rodinných domků, garáží, objektů snebytovými prostorami a jejich správě a provozu. 25.11.1997
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozubytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak ive vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejícíchs užíváním bytů a garáží.Družstvo zejména:a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svýmčlenům nebo ostatním osobámb) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytovýcha nebytových objektů ve vlastnictví družstvac) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa garáží ve vlastnictví družstvad) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jinéosobye) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva- vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva- koupí bytových objektů nebo bytů- výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech vevlastnictví družstva- výstavbou bytových objektůf) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětemčinnosti družstva výše uvedenýmg) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismy. 25.11.1997 - 15.3.2005
1.Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami a jejichsprávě a provozu. 15.9.1993 - 25.11.1997
2.Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravya provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytovýchobjektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jinýchosob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů anebytových prostor. 15.9.1993 - 25.11.1997
Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kterépronajímá svým členůmb) staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků anebytových prostor do vlastnictví jiných osobc) přiděluje družstevní byty do nájmu, včetně bytů v rodinnýchdomcích, příp. rodinné domky a nebytové prostory - nebo jepronajímá ostatním osobámd) převádí družstevní byty do vlastnictví svým členům dleZákona č. 42/1992 Sb. a následujících předpisůe) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osobyf) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a topro své členy, tak i příp. pro jiné osobyg) provozuje obchodní činnost, pokud je tato v souladu s hlavnímpředmětem činnosti družstva. 15.9.1993 - 25.11.1997
3.Předmětem činnosti družstva mohou být i jiné činnostia) schvalování jiných podnikatelských činností -- do 2 mil. Kč - podléhá představenstvu družstva- od 2 mil. Kč - podléhá shromáždění delegátůb) při jiných podnikatelských činnostech neručí družstvonemovitým majetkem. 15.9.1993 - 25.11.1997
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domůs byty (popřípadě i garážemi nebo místnostmi nesloužícími kbydlení, zřízenými v nevyužitých společných prostorách domků,garáží a ostatního majetku družstva). 11.12.1991 - 15.9.1993
2) Předmětem činnosti družstva je:a) zajišťování provozu vlastních domů, RD a garážíb) příprava a výstavba nových družstevních domů, bytů, (nástaveba vestaveb), RD a garáží pro své členyc) přidělování bytů (ve vlastních domech nebo RD) a garáží doosobního užívání svým členům popř. převádění RD a garáží doosob. vlastnictvíd) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vlastních domů, RDa garážíe) zajišťování služeb spojených s užíváním vlastních bytů prosvé členyf) údržba a opravy stavebně montážního charakteru pro občanya organizaceg) příprava a výstavba domů, bytů, RD, garáží do osobníhovlastnictvíh) výroba a prodej truhlářských výrobkůch) obchodní činnost s materiálem na opravy a údržbu 11.12.1991 - 15.9.1993
1) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a zabezpečování výstavby bytových objektů a zajišťováníjejich provozu. 28.4.1989 - 11.12.1991
2) V rámci předmětu činnosti družstvo provozuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytových objektů, rodinných domků a místnostínesloužících k bydleníb) hospodaření s družstevními byty a místnostmi nesloužícímik bydlení v souladu se zásadami státní bytové politikyc) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetkua nebytových prostord) poskytování služeb spojených s bydlením svým členůme) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanůma organizacímf) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů, neby -tových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlenímg) převody rodinných domků do osobního vlastnictvíh) pořádání družstevně společenských, výchovných, zájmovýcha sportovních akcí 28.4.1989 - 11.12.1991
1) Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstev a občanů a to:a) přípravnou a projektovou činnost;b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 6.1.1984 - 28.4.1989
2) Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku2,000.000,- Kčs. 6.1.1984 - 28.4.1989
3) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně, životního prostředí, v zimních měsícícha u prací sezonního charakteru i údržba a opravy nebytovéhofondu. 6.1.1984 - 28.4.1989
4) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou. 6.1.1984 - 28.4.1989
5) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu např.:- autodopravu- výkony strojů a mechanizace včetně případného jejichzapůjčování- provádění předepsaných revizních zkoušek- materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství. 6.1.1984 - 28.4.1989
6) Činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva,např.:- dodávka tepla a teplé vody- pronájem nebytových prostorů- provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práceapod.Tyto práce může družstvo v rozšířeném rozsahu vykonávat zapředpokladu, že bude zajišťovat vlastní úkoly a plnit poslánídružstva - že bude přednostně směřovat jinou činnost pro"ostatní organizace bytového družstevnictví" jejich členy,národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstvu a že nepoužijek provádění těchto prací úzkoprofilového materiálu z bilancíČeského svazu bytových družstev. 6.1.1984 - 28.4.1989
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojenýchs jeho provozem pro socialistické organizace. 26.5.1982 - 6.1.1984
Družstvo pro členy staví, po případě zabezpečuje výstavbu bytůa místností sloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu,po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlenía poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje poli-ticko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkcedružstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavboudružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, můžedružstvo provádět přípravu staveniště, včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 15.1.1976 - 28.4.1989
Družstvo provádí pro členy družstva výstavbu bytů, vestavěnýchnebytových zařízení, výstavbu garáží, zajišťuje jejich správu,údržbu a poskytuje služby spojené s užíváním bytů a spojenýchnebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou družstevních bytůmůže družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inže -nýrských sítí, technické staveniště a terenní úpravy staveniště. 9.12.1970 - 15.1.1976

vedení firmy Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Statutární orgán Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva JUDr. Ing. Marek Andrášek 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Aloise Jiráska 1367 , 415 01 Teplice Česká republika
Aloise Jiráska 1367/1, 415 01 Teplice
Místopředsedkyně představenstva Jaroslava Tomsová 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Jana Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Jana Koziny 1376/8, Trnovany, 415 01 Teplice
Místopředsedkyně představenstva Ing. Svatava Hakrová 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1280 , 415 01 Teplice Česká republika
Trnovanská 1280/23, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Ing. Lucie Žídková 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Doubravická 1658 , 415 01 Teplice Česká republika
Doubravická 1658/5, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Zdeněk Neudert 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: 132 , 417 71 Zabrušany Česká republika
č.p. 132, 417 71 Zabrušany
Člen představenstva Mgr. Stanislav Vašků 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Františka Hrubína 1395 , 415 01 Teplice Česká republika
Františka Hrubína 1395, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Vančurova 2769, 415 01 Teplice
Člen představenstva Mgr. Petr Štych 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1652 , 415 01 Teplice Česká republika
Přítkovská 1652/1, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Roman Schlöser 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1650 , 415 01 Teplice Česká republika
Přítkovská 1650/5, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen Miloš Červenka 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Horská 358 , Trmice Česká republika
Trmice, Horská 358
Člen Ing. Kamil Říha 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Trnovanská 135 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Trnovanská 135
Člen Jiří Spěváček 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Zámecké nám. 2 , Teplice Česká republika
Teplice, Zámecké nám. 2
Člen Ivo Třeštík 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Lípova 31 , Teplice Česká republika
Teplice, Lípova 31
Člen Milena Blechová 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Husova 120 , Dubí Česká republika
Dubí, Husova 120, okres Teplice
Člen Ing. Josef Jirát 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Krušnohorská 25 , Újezdeček Česká republika
Újezdeček, Krušnohorská 25
Člen Ing. Renata Kamínková 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Angerova 647 , Teplice 2 Česká republika
Teplice 2, Angerova 647
Člen Gabriela Richterová 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Sídliště 569 , Krupka Česká republika
Krupka, Sídliště 569
Člen Božena Vaňková 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Masarykova 2568 , Teplice Česká republika
Teplice, Masarykova 2568
Místopředseda Karel Procházka 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Člen Zdenka Široká 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Svobodova 364 , Hrdlovka Česká republika
Hrdlovka, Svobodova 364
Člen Jaroslav Bašta 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: 25.února 51 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února č. 51
Člen Viliam Kollar 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Na Letné 6 , Teplice Česká republika
Teplice, Na Letné 6
Člen Milan Srba 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: U hadích lázní 58 , Teplice Česká republika
Teplice, U hadích lázní 58
Člen Eliška Kážová 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Gottwaldova 266 , Krupka Česká republika
Krupka, Gottwaldova 266
Člen Miroslav Soukup 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Křičkova 9 , Teplice Česká republika
Teplice, Křičkova 9
Člen Vilém Cantor 9.12.1970 - 20.2.1978
Adresa: Kollárova 1086 , Teplice Česká republika
Teplice, Kollárova 1086/16
Předseda Ing. Oldřich Dobrý 9.12.1970 - 20.2.1978
Adresa: Koněvova 2423 , Teplice Česká republika
Teplice, Koněvova 2423
Člen Milan Srba 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Slovenská 2645 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2645
Člen Miroslav Soukup 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Slovenská 2646 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2646
Člen Eva Bezemková 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: SNP 31 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, SNP 31
Člen Stanislav Cejzlar 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Alejní 2758 , Teplice Česká republika
Teplice, Alejní 2758
Člen Ing. Stojan Dončev 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Sokolovská 343 , Teplice Česká republika
Teplice, Sokolovská 343
Člen Petr Hahn 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Erbenova 12 , Teplice Česká republika
Teplice, Erbenova 12
Člen Zdeněk Slejška 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Na Hamrech 570 , Krupka Česká republika
Krupka, Na Hamrech 570, okres Teplice
Člen Vlasta Vrzalová 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: důl Bedřich 10 , Dubí Česká republika
Dubí, důl Bedřich 10, okres Teplice
Člen Jindřich Vodička 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Opavská 2653 , Teplice Česká republika
Teplice, Opavská 2653
Člen Karel Procházka 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Člen Ing. Oldřich Dobrý 20.2.1978 - 17.5.1979
Adresa: Koněvova 2423 , Teplice Česká republika
Teplice, Koněvova 2423
Člen Dagmar Šimonová 20.2.1978 - 4.12.1979
Adresa: Gottwaldovo nám. 2 , Teplice Česká republika
Teplice, Gottwaldovo nám. 2
Člen Josef Dráb 14.6.1976 - 20.6.1980
Adresa: Jugoslávská 2535 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2535
Člen Miroslav Moravec 14.6.1976 - 20.6.1980
Adresa: Rooseweltovo náměstí 421 , Teplice Česká republika
Teplice, Rooseweltovo náměstí 421
Místopředseda Alois Fait 20.2.1978 - 20.6.1980
Adresa: 25.února 1272 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1272
Člen JUDr. Zdeněk Starý 20.2.1978 - 20.6.1980
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Člen František Jerman 20.2.1978 - 20.6.1980
Adresa: 25.února 1322 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1322
Člen Stanislava Tuháčková 17.5.1979 - 20.6.1980
Adresa: Tylova 311 , Bílina Česká republika
Bílina, Tylova 311
Člen Miroslav Moravec 20.6.1980 - 25.11.1982
Adresa: Rooseweltovo náměstí 442 , Teplice Česká republika
Teplice, Rooseweltovo náměstí 442
Člen František Jerman 20.6.1980 - 25.11.1982
Adresa: 25.února 1332 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1332
Člen Ing. Josef Stern 20.6.1980 - 17.1.1985
Adresa: Slovenská 2645 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2645
Člen Michal Masič 20.2.1978 - 30.6.1986
Adresa: Za Chlumem bl. 12 , Bílina Česká republika
Bílina, Za Chlumem bl. 12/3
Člen Josef Ondrák 20.2.1978 - 5.1.1987
Adresa: Hrubínova 1399 , Teplice Česká republika
Teplice, Hrubínova 1399
Člen Josef Dráb 20.6.1980 - 15.6.1987
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Člen Ing. Alfred Blazius 17.1.1985 - 27.11.1987
Adresa: Sochorova 1311 , Teplice Česká republika
Teplice, Sochorova 1311
Člen Eliška Kážová 14.6.1976 - 21.7.1988
Adresa: Slovenská 2639 , Teplice Česká republika
Teplice, Slovenská 2639
Místopředseda Karel Procházka 20.2.1978 - 21.7.1988
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Člen Stanislava Tuháčková 20.6.1980 - 21.7.1988
Adresa: Tylova 302 , Bílina Česká republika
Bílina, Tylova 302/8
Člen Ing. Vladimír Procházka 15.6.1987 - 21.7.1988
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Předseda Jiří Vaja 20.2.1978 - 30.12.1988
Adresa: 25.února 1273 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1273
Místopředseda Ing. Vladimír Procházka 21.7.1988 - 30.12.1988
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Člen Ing. Miroslav Kubů 21.7.1988 - 30.12.1988
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Člen Jiří Januš 15.6.1987 - 9.1.1990
Adresa: K. Světlé 557 , Dubí Česká republika
Dubí, K. Světlé 557
Člen Karel Procházka 21.7.1988 - 9.1.1990
Adresa: Gorkého 278 , Novosedlice Česká republika
Novosedlice, Gorkého 278/9
Místopředseda Jiří Vaja 30.12.1988 - 4.6.1990
Adresa: 25.února 1273 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1273
Člen Vlasta Vrzalová 9.1.1990 - 4.6.1990
Adresa: Odborářů 1552 , Teplice Česká republika
Teplice, Odborářů 1552/14
Člen Miroslav Bulíček 21.7.1988 - 10.12.1990
Adresa: Čapkova 841 , Bílina Česká republika
Bílina, Čapkova 841
Člen Zdeněk Traxler 20.2.1978 - 11.12.1991
Adresa: 25.února 1270 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1270
Člen Daniela Strnadová 20.6.1980 - 11.12.1991
Adresa: Zrenjaninská 347 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 347
Místopředseda Vlasta Vrzalová 4.6.1990 - 11.12.1991
Adresa: Odborářů 1552 , Teplice Česká republika
Teplice, Odborářů 1552/14
Člen Stanislav Hierát 4.6.1990 - 15.9.1993
Adresa: Rooseweltovo nám. 423 , Teplice Česká republika
Teplice, Rooseweltovo nám. 423
Člen Ing. František Vaněk 20.2.1978 - 26.4.1995
Adresa: 25.února 1286 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1286
Člen Emil Markuci 14.7.1978 - 26.4.1995
Adresa: 25.února 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, 25.února 1293
Člen Vladimír Mach 20.2.1978 - 16.9.1996
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Místopředseda Jiří Hájek 11.12.1991 - 16.9.1996
Adresa: Jankovcova 2872 , Teplice Česká republika
Teplice, Jankovcova 2872
Člen představenstva Ing. František Vaněk 26.4.1995 - 16.9.1996
Adresa: Trnovanská 1286 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1286
Předseda Ing. Vladimír Procházka 30.12.1988 - 17.6.1998
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Místopředseda Ing. Miroslav Kubů 30.12.1988 - 17.6.1998
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Člen Ing. Vladimír Michálek 4.6.1990 - 17.6.1998
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Člen Vladimír Cidlina 11.12.1991 - 17.6.1998
Adresa: Komenského 594 , Krupka Česká republika
Krupka, Komenského 594
Člen Bohdan Gottfried 11.12.1991 - 17.6.1998
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424
Člen JUDr. Karel Humplík 11.12.1991 - 17.6.1998
Adresa: Jaselská 418 , Teplice Česká republika
Teplice, Jaselská 418
Člen představenstva Emil Markuci 26.4.1995 - 17.6.1998
Adresa: Trnovanská 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1293
Člen představenstva Ing. Václav Sláma 16.9.1996 - 17.6.1998
Adresa: Svojsíkova 2395 , Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395
Místopředseda Vladimír Mach 16.9.1996 - 17.6.1998
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 17.6.1998 - 28.11.2000
Adresa: Palackého 1524 , Teplice Česká republika
Teplice, Palackého 1524
Člen představenstva Vladimír Cidlina 17.6.1998 - 6.11.2001
Zánik funkce 9.4.2001
Adresa: Komenského 594 , Krupka Česká republika
Krupka, Komenského 594, okres Teplice
Člen představenstva Ing. Svatava Habrová 6.11.2001 - 6.11.2001
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Habrová 3101 , Teplice Česká republika
Teplice, Habrová 3101
Člen představenstva Bohdan Gottfried 17.6.1998 - 8.10.2004
Zánik členství 12.2.2004
Vznik funkce 23.4.1991
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 23.6.1988
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Místopředseda představenstva Vladimír Mach 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 12.1.1978
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Člen představenstva Ing. Vladimír Michálek 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 3.5.1990
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice Česká republika
Teplice, Jugoslávská 2532
Člen představenstva Emil Markuci 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 18.5.1978
Adresa: Trnovanská 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1293
Člen představenstva Ing. Václav Sláma 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 23.4.1996
Adresa: Svojsíkova 2395 , Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395
Člen představenstva JUDr. Karel Humplík 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 23.4.1991
Adresa: Jaselská 418 , Teplice Česká republika
Teplice, Jaselská 418
Předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 28.11.2000 - 15.3.2005
Vznik funkce 14.5.1987
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158
Člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 6.11.2001 - 29.6.2006
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Habrová 3101 , Teplice Česká republika
Teplice, Habrová 3101
Člen představenstva Zdeněk Neudert 6.11.2001 - 29.6.2006
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Javorová 3025 , Teplice Česká republika
Teplice, Javorová 3025
Člen představenstva Roman Schlöser 6.11.2001 - 29.6.2006
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Přítkovská 1650 , Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1650
Člen představenstva Jaroslava Tomsová 8.10.2004 - 29.6.2006
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: J. Koziny 1376 , Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376
Předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Zánik funkce 3.4.2006
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Zánik funkce 3.4.2006
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769
Místopředseda představenstva Vladimír Mach 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Zánik funkce 3.4.2006
Adresa: Zrenjaninská 292 , Teplice Česká republika
Teplice, Zrenjaninská 292
Člen představenstva Emil Markuci 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Trnovanská 1293 , Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1293
Člen představenstva Ing. Václav Sláma 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Svojsíkova 2395 , Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395
Člen představenstva JUDr. Karel Humplík 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Jaselská 418 , Teplice Česká republika
Teplice, Jaselská 418
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
člen představenstva Jaroslava Tomsová 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: J. Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376, PSČ 41501
člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Habrová 3101 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Habrová 3101, PSČ 41501
člen představenstva Zdeněk Neudert 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Javorová 3025 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Javorová 3025, PSČ 41501
předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158, PSČ 41501
místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Svojsíkova 2395 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395, PSČ 41501
člen představenstva Roman Schlöser 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Přítkovská 1650 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1650, PSČ 41501
člen představenstva Libuše Navrátilová 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Gagarinova 1424 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424, PSČ 41501
člen představenstva Mgr. Petr Štych 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Přítkovská 1652 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1652, PSČ 41501
místopředseda představenstva Jaroslava Tomsová 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 26.10.2006
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: J. Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376, PSČ 41501
člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Trnovanská 1280 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1280, PSČ 41501
člen představenstva Zdeněk Neudert 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Tyršova 33 , 419 01 Duchcov Česká republika
Duchcov, Tyršova 33, PSČ 41901
člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 20.5.2011 - 20.6.2013
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 5.3.2013
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Na Červeném vrchu 3158, PSČ 41501
místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 20.5.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 31.3.2011
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Svojsíkova 2395 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Svojsíkova 2395, PSČ 41501
člen představenstva Zdeněk Neudert 20.5.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 31.3.2011
Adresa: Tyršova 33 , 419 01 Duchcov Česká republika
Duchcov, Tyršova 33, PSČ 41901
místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 16.7.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 31.3.2011
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Trnovanská 1333 , 415 01 Teplice Česká republika
Trnovanská 1333/37, Trnovany, 415 01 Teplice
místopředseda představenstva Jaroslava Tomsová 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: J. Koziny 1376 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, J. Koziny 1376, PSČ 41501
člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1280 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Trnovanská 1280, PSČ 41501
člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Vančurova 2769 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Vančurova 2769, PSČ 41501
člen představenstva Libuše Navrátilová 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Gagarinova 1424 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1424, PSČ 41501
člen představenstva Roman Schlöser 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1650 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1650/5, PSČ 41501
člen představenstva Mgr. Petr Štych 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1652 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Přítkovská 1652, PSČ 41501
Předseda představenstva Marek Andrášek 20.6.2013 - 17.5.2016
Vznik členství 21.5.2013
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 21.5.2013
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: Aloise Jiráska 1367 , 415 01 Teplice Česká republika
Aloise Jiráska 1367/1, 415 01 Teplice
Místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 12.8.2014 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1333 , 415 01 Teplice Česká republika
Trnovanská 1333/37, Trnovany, 415 01 Teplice
Člen představenstva Zdeněk Neudert 12.8.2014 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: 132 , 417 71 Zabrušany Česká republika
č.p. 132, 417 71 Zabrušany

Prokura Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Jméno Radim Filip Drážďanský 13.11.2015
Adresa: Boženy Němcové 2407 , 415 01 Teplice Česká republika
Boženy Němcové 2407, 415 01 Teplice
Jméno JUDr. Marek Andrášek 31.3.2012 - 20.6.2013
Adresa: Aloise Jiráska 1367 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, Aloise Jiráska 1367/1, PSČ 41501
Jméno Radim Filip Drážďanský 8.7.2013 - 23.7.2014
Adresa: Heydukova 1768 , 415 01 Teplice Česká republika
Heydukova 1768/4, 415 01 Teplice
Jméno Radim Filip Drážďanský 23.7.2014 - 13.11.2015
Adresa: Josefa Šafaříka 2519 , 415 01 Teplice Česká republika
Josefa Šafaříka 2519/7, 415 01 Teplice

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 297/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2015 16.6.2015 18.6.2015 65
DrXXVI 297/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2014 10.12.2014 38
DrXXVI 297/SL 63 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2014 21.5.2014 22.5.2014 69
DrXXVI 297/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 26.6.2013 14
DrXXVI 297/SL 61 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 26.6.2013 1
DrXXVI 297/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 5.6.2013 17.6.2013 72
DrXXVI 297/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2012 6.6.2012 62
DrXXVI 297/SL 58 notářský zápis - NZ 52/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 3
DrXXVI 297/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 38
DrXXVI 297/SL 56 ostatní - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 7
DrXXVI 297/SL 55 podpisové vzory - členů představ. 9x Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 16
DrXXVI 297/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 1
DrXXVI 297/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 8
DrXXVI 297/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2011 26.5.2011 26.5.2011 50
DrXXVI 297/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2010 27.5.2010 27.5.2010 55
DrXXVI 297/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 20.7.2009 38
DrXXVI 297/SL 49 notářský zápis NZ 54/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2009 20.7.2009 3
DrXXVI 297/SL 48 ostatní - zápis ze shromáždění deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 20.7.2009 6
DrXXVI 297/SL 47 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2009 25.5.2009 55
DrXXVI 297/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 11.7.2008 38
DrXXVI 297/SL 45 notářský zápis NZ 64/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 11.7.2008 7
DrXXVI 297/SL 44 ostatní - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 11.7.2008 8
DrXXVI 297/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2006 11.7.2008 9
DrXXVI 297/SL 42 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2008 22.5.2008 46
DrXXVI 297/SL 41 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2007 7.6.2007 44
DrXXVI 297/SL 40 podpisové vzory - Mgr. Petr Štych Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 39 podpisové vzory - Libuše Navrátilová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 39
DrXXVI 297/SL 37 notářský zápis NZ 38/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 3
DrXXVI 297/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 5
DrXXVI 297/SL 34 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2006 25.7.2006 52
DrXXVI 297/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2005 16.5.2005 42
DrXXVI 297/SL 32 notářský zápis NZ 124/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2004 13.4.2005 5
DrXXVI 297/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2004 13.4.2005 23
DrXXVI 297/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2004 13.4.2005 5
DrXXVI 297/SL 29 podpisové vzory - Jaroslava Tomsová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2004 26.10.2004 1
DrXXVI 297/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2004 26.10.2004 8
DrXXVI 297/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2004 10.6.2004 20
DrXXVI 297/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 3.10.2003 87
DrXXVI 297/SL 25 výroční zpráva k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 4.4.2003 12
DrXXVI 297/SL 24 účetní závěrka - zpráva auditora r. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 4.4.2003 20
DrXXVI 297/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2000 6.12.2001 26
DrXXVI 297/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 6.12.2001 23
DrXXVI 297/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1998 6.12.2001 24
DrXXVI 297/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1997 6.12.2001 22
DrXXVI 297/SL 23 podpisové vzory a čestné prohl. - R. Schlöser Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 22 podpisové vzory a čestné prohl. - Z. Neudert Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 21 podpisové vzory a čestné prohl.- Ing.Procházka Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 20 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. Hakrová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 19 podpisové vzory a čestné prohl. - JUDr.Humplík Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 18 podpisové vzory a čestné prohl. - V. Mach Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 17 podpisové vzory a čestné prohl. - E. Markuci Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 16 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing.V. Sláma Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 15 podpisové vzory a čestné prohl.- Ing. Michálek Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 14 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. M. Kubů Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 13 podpisové vzory a čestné prohl. - B. Gottfried Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 6.12.2001 31
DrXXVI 297/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 6.12.2001 15
DrXXVI 297/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 6.12.2001 2
DrXXVI 297/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 28.8.2001 23
DrXXVI 297/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 7.2.2001 23
DrXXVI 297/SL 3 stanovy společnosti - návrh na změny a doplnění Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 2.2.2001 1
DrXXVI 297/SL 2 stanovy společnosti - změny a doplňky Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1998 2.2.2001 1
DrXXVI 297/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 23.12.1998 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

IČO (identifikační číslo) 00035351
Jméno Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Gagarinova 1558, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1002868025
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování 18.10.2004

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2016

Živnost č. 3 Nákup zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 24.7.1996

Živnost č. 4 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 5.5.1997

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 31.1.2005

Živnost č. 6 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Člen statutárního orgánu JUDr. Marek Andrášek
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Štych
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kubů
Člen statutárního orgánu Jaroslava Tomsová
Člen statutárního orgánu Roman Schlöser
Člen statutárního orgánu Zdeněk Neudert
Člen statutárního orgánu Ing. Svatava Hakrová
Člen statutárního orgánu Mgr. Stanislav Vašků
Člen statutárního orgánu Ing. Lucie Žídková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

IČO: 00035351
Firma: Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Sídlo: Gagarinova 1558, Teplice 415 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

IČO (identifikační číslo) 00035351
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00035351
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Sídlo Gagarinova 1558 TRNOVANY 415 01 TEPLICE 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, TEPLICE, tel.: 417 551 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1211299/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00035351
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Mír Teplice
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka ucmsm3a
tracking image