Firma Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice IČO 00035351


Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice (00035351) je Družstvo. Sídlí na adrese Gagarinova 1558, Teplice 415 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 1970 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 297
IČO (identifikační číslo osoby) 00035351
Jméno Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.12.1970
Shromáždění delegátů, konané dne 25.6.1998 schválilo změny a doplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6. 1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod- ního rejstříku. Shromáždění delegátů, konané dne 13.6.2000 schválilo změny a doplnění Stanov, schválených shromážděním delegátů dne 26.6. 1997. Změny a doplnění Stanov jsou založeny ve spise obchod- ního rejstříku. 28.11.2000 - 15.3.2005
Shromáždění delegátů, konané dne 26.6.1997 schválilo nové stanovy a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku. 17.6.1998 - 15.3.2005
Shromáždění delegátů, konané dne 19.1.1993 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zák. č. 513/1991 Sb.. Shromáždění delegátů, konané dne 24.4.1993 schválilo změny stanov družstva a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku. 15.9.1993 - 17.6.1998
Ručení: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základ- ního členského podílu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,- . Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce ruku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 11.12.1991 - 15.9.1993
V souladu se zákonem č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví přijalo shromáždění delegátů družstva dne 23.4.1991 nové stanovy, které se zakládají do spisu podnikového rejstříku. 11.12.1991 - 15.3.2005
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření z hlediska bytového hospodaření, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 28.4.1989 - 11.12.1991
Podzimním shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 1. prosince 1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku zdejšího soudu. 28.4.1989 - 15.3.2005
Na základě usnesení Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 21.12.1987 č. 198/87, bylo ke dni 1.1.1988 sloučeno Družstvo pro výstavbu rodinných domků "Fučíkova stezka" Teplice, v likvidaci (Db 306) jako družstvo zanikající, do přejímajícího družstva Stavebního bytového družstva MÍR Teplice. Tímto rozhodnutím o sloučení zaniká přejímané družstvo bez likvidace. Podle článku 45 stanov Družstva pro výstavbu rodinných domků, stávají se členové sloučeného družstva členy přejímajícího družstva. Na přejímající družstvo přecházejí rovněž práva a závazky sloučeného družstva. 9.2.1988 - 10.7.2008
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 13.11.1986 byla schválena změna počtu členů představenstva na jedenáct. 5.1.1987 - 10.7.2008
Na základě žádosti družstva, schválení shromážděním delegátů, které se konalo dne 13.11.1986 a souhlasu Českého svazu bytových družstev, územního útvaru 05 pro Severočeský kraj v Ústí nad Labem, zapisuje se, že družstvo bude užívat mimo komerční styk (mimo korespondenci a mimo odběratelsko-dodavatelské vztahy) zkráceného názvu "SBD MÍR". Toto označení bude používat pro označení přenosných montovaných skladů dislokovaných mimo areál družstva, pro označení neonové firmy umístěné na objektu družstva, pro označení motorových vozidel, pro označení družstevních bytových domů. 5.1.1987 - 10.7.2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Severo - českého krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 4.června 1977, č.j. 105-985/77/Jk, bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno bez provedení likvidace přejímané (slučované, zanikající) družstvo 8. stavební bytové družstvo občanů Teplice (zdejší Db 85) a to podle článku 25, odst. 3, písm. d stanov Českého svazu bytových družstev za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d stanov Českého svazu bytových družstev a podle článku 2, odst. 1 písm. b směrnic Českého svazu bytových družstev č. 22/72, publikované ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev č. 7 z roku 1972. Podle článku 89 stanov Svazu bytových družstev stávají se členové zanikajícího družstva ke dni 31. prosince 1977 členy tohoto přejímajícího družstva a k tomuto dni sloučení přechází na toto přejímající družstvo všechna práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace. 3.11.1977 - 10.7.2008
Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 105/955/77/Jk ze dne 28.6. 1977 bylo rozhodnuto a schváleno na 24.zasedání konaném dne 26.5. 1977, že do tohoto družstva, jako družstva přejíma- jícího bude sloučeno podle článku 25 odstavec 3 písm. d) stanov ČSBD za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) stanov ČSBD a podle článku 2 odst. 1 písm. b) směrnice ČSBD č. 22/72 publikované ve Zpravodaji ČSBD č. 7 z roku 1972, Sedmé stavební bytové družstvo občanů v Teplicích jako družstvo přejímané (zanikající, slučované) a to bez provedení likvidace s tím, že podle článku 89 stanov stavebního bytového družstva stávají se členové tohoto družstva, které zaniká sloučením, členy tohoto přejímajícího družstva a to ke dni 1.července 1977 a k tomuto dni přechází rovněž všechna práva a závazky zanikajícího družstva na toto družstvo přejímající, bez provedení likvidace. 30.6.1977 - 10.7.2008
Shromážděním delegátů konaným dne 29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.prosince 1975 č.j. 105-3724/75 byly přijaty nové stanovy stavebních bytových družstev typu "B". 15.1.1976 - 10.7.2008
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 21.dubna 1975 č.j. 105-758/75/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání dne 28.února 1974 s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení č. 160/75 z 13.zasedání ze 27.února 1975 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 1 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku 1973 ke dni 30.června 1975 tato zanikající (slučovaná, přejímaná) stavební bytová družstva bez likvidace a to: Prvé stavební bytové družstvo občanů v Bílině, se sídlem v Bílině okres Teplice (zdejší Db 91), Stavební bytové družstvo "S V É P O M O C" pracovníků n.p. Pozemní stavby Teplice, se sídlem Teplice, ulice Karla Čapka - novostavba (zdejší Db 112), Stavební bytové družstvo svépomocné pracovníků S K L O U N I O N, n.p. závod Rudolfova huť Dubí u Teplic se sídlem v Dubí, okres Teplice (zdejší Db 200), Stavební bytové družstvo pracovníků dolů J. F u č í k a, n.p. v Ledvicích, Teplice se sídlem v Teplicích (zdejší Db 214) a podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členové družstev, která zanikají, členy tohoto přejímajícího družstva ke dni 30.červnu 1975 a na toto přejímající družstvo přechází rovněž všechna práva a závazky zanikajících (slučovaných, přejímaných) stavebních bytových družstev bez likvidace. 6.5.1975 - 10.7.2008
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem č.j.105-1726/74-Jk ze dne 23.října 1974 byla v souladu s usnesením č. 99/74 z 8. zasedání a s usnesením č. 110/74 z 9. zasedání ze dne 23.května 1974 sloučena ke dni 1.1.1975 podle článku 58 písmeno b) Stavebních bytových družstev, podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) Směrnic Českého svazu bytových družstev č. 22/72 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) Stanov Českého svazu bytových družstev - uveřejněných ve Zpravodaji č. 3 z roku 1973 do tohoto družstva jako družstva přejímajícího tato přejímaná (zanikající) družstva: První stavební bytové družstvo občanů v Krupce se sídlem Krupka okres Teplice (zdejší Db 95) a Stavební bytové družstvo pracovníků závodu SKLO - UNION Teplice se sídlem v Teplicích Řetenicích okres Teplice (zdejší Db 172) podle článku 59 Stanov stavebních bytových družstev stávají se členové družstev, která zanikají, tímto rozhodnutím členy vyznačeného přejímajícího družstva ke dni 1.lednu 1975. K tomuto dni přechází na vyznačené přejímající družstvo všechna práva a závazky zanikajících družstev bez likvidace. 19.11.1974 - 10.7.2008
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. 9.12.1970 - 5.1.1987
Údaje o družstvu: Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo 109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 22. října 1970. Ustanovení družstva bylo schváleno Českým svazem bytových družstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem dne 2. 11. 1970 podle § 89 hospodářského zákona č.j.369-4-820-7500-7-0409. 9.12.1970 - 10.7.2008
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebního bytového družstva dne 22.října 1970, schválené Českým svazem bytových družstev v Praze - Severočeským krajským výborem v Ústí nad Labem dne 2.11.1970 - typ B. 9.12.1970 - 10.7.2008

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Sídlo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Adresa Gagarinova 1558 , Teplice 415 01 10.10.2018
Adresa Gagarinova 1558 , Teplice 415 01 28.4.1989 - 10.10.2018
Adresa Teplice Česká republika
9.12.1970 - 28.4.1989

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 15.6.2016
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a garáží. Družstvo zejména: a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svým členům nebo ostatním osobám b) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva c) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a garáží ve vlastnictví družstva d) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jiné osoby e) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva - vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva - koupí bytových objektů nebo bytů - výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech ve vlastnictví družstva - výstavbou bytových objektů f) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětem činnosti družstva výše uvedeným g) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismy h) vydavatelské a nakladatelské činnosti 15.3.2005
1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví bytových objektů, bytů, rodinných domků, garáží, objektů s nebytovými prostorami a jejich správě a provozu. 25.11.1997
2. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a garáží. Družstvo zejména: a) přiděluje byty a garáže ve vlastnictví družstva do nájmu svým členům nebo ostatním osobám b) zajišťuje údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva c) zajišťuje plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a garáží ve vlastnictví družstva d) zajišťuje činnosti uvedené v odst. a), b), c) i pro jiné osoby e) získává bytové objekty příp. byty do vlastnictví družstva - vkladem bytových objektů nebo bytů do družstva - koupí bytových objektů nebo bytů - výstavbou bytů ve střešních nástavbách na objektech ve vlastnictví družstva - výstavbou bytových objektů f) provozuje obchodní činnosti, které souvisí s předmětem činnosti družstva výše uvedeným g) pronajímá prostory, plochy, stroje, mechanismy. 25.11.1997 - 15.3.2005
1.Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami a jejich správě a provozu. 15.9.1993 - 25.11.1997
2.Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví jiných osob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor. 15.9.1993 - 25.11.1997
Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům b) staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob c) přiděluje družstevní byty do nájmu, včetně bytů v rodinných domcích, příp. rodinné domky a nebytové prostory - nebo je pronajímá ostatním osobám d) převádí družstevní byty do vlastnictví svým členům dle Zákona č. 42/1992 Sb. a následujících předpisů e) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby f) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby g) provozuje obchodní činnost, pokud je tato v souladu s hlavním předmětem činnosti družstva. 15.9.1993 - 25.11.1997
3.Předmětem činnosti družstva mohou být i jiné činnosti a) schvalování jiných podnikatelských činností - - do 2 mil. Kč - podléhá představenstvu družstva - od 2 mil. Kč - podléhá shromáždění delegátů b) při jiných podnikatelských činnostech neručí družstvo nemovitým majetkem. 15.9.1993 - 25.11.1997
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů s byty (popřípadě i garážemi nebo místnostmi nesloužícími k bydlení, zřízenými v nevyužitých společných prostorách domků, garáží a ostatního majetku družstva). 11.12.1991 - 15.9.1993
2) Předmětem činnosti družstva je: a) zajišťování provozu vlastních domů, RD a garáží b) příprava a výstavba nových družstevních domů, bytů, (nástaveb a vestaveb), RD a garáží pro své členy c) přidělování bytů (ve vlastních domech nebo RD) a garáží do osobního užívání svým členům popř. převádění RD a garáží do osob. vlastnictví d) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vlastních domů, RD a garáží e) zajišťování služeb spojených s užíváním vlastních bytů pro své členy f) údržba a opravy stavebně montážního charakteru pro občany a organizace g) příprava a výstavba domů, bytů, RD, garáží do osobního vlastnictví h) výroba a prodej truhlářských výrobků ch) obchodní činnost s materiálem na opravy a údržbu 11.12.1991 - 15.9.1993
1) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a zabezpečování výstavby bytových objektů a zajišťování jejich provozu. 28.4.1989 - 11.12.1991
2) V rámci předmětu činnosti družstvo provozuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytových objektů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b) hospodaření s družstevními byty a místnostmi nesloužícími k bydlení v souladu se zásadami státní bytové politiky c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů, neby - tových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením g) převody rodinných domků do osobního vlastnictví h) pořádání družstevně společenských, výchovných, zájmových a sportovních akcí 28.4.1989 - 11.12.1991
1) Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů a to: a) přípravnou a projektovou činnost; b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 6.1.1984 - 28.4.1989
2) Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2,000.000,- Kčs. 6.1.1984 - 28.4.1989
3) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně, životního prostředí, v zimních měsících a u prací sezonního charakteru i údržba a opravy nebytového fondu. 6.1.1984 - 28.4.1989
4) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 6.1.1984 - 28.4.1989
5) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu např.: - autodopravu - výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování - provádění předepsaných revizních zkoušek - materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství. 6.1.1984 - 28.4.1989
6) Činnost a služby, které zajišťují provoz a správu družstva, např.: - dodávka tepla a teplé vody - pronájem nebytových prostorů - provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod. Tyto práce může družstvo v rozšířeném rozsahu vykonávat za předpokladu, že bude zajišťovat vlastní úkoly a plnit poslání družstva - že bude přednostně směřovat jinou činnost pro "ostatní organizace bytového družstevnictví" jejich členy, národní výbory a ve prospěch služeb obyvatelstvu a že nepoužije k provádění těchto prací úzkoprofilového materiálu z bilancí Českého svazu bytových družstev. 6.1.1984 - 28.4.1989
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace. 26.5.1982 - 6.1.1984
Družstvo pro členy staví, po případě zabezpečuje výstavbu bytů a místností sloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje poli- ticko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a po případě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 15.1.1976 - 28.4.1989
Družstvo provádí pro členy družstva výstavbu bytů, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží, zajišťuje jejich správu, údržbu a poskytuje služby spojené s užíváním bytů a spojených nebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inže - nýrských sítí, technické staveniště a terenní úpravy staveniště. 9.12.1970 - 15.1.1976

vedení firmy Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Statutární orgán Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Platnost údajů od - do
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kde je to stanoveno organizačním řádem nebo je to v obchodním styku obvyklé. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace. 17.6.1998
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace. 26.4.1995 - 17.6.1998
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva i jiné občany a socialistické organizace. 28.4.1989 - 26.4.1995
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podpisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 20.6.1980 - 28.4.1989
Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva. Podepisování: K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva. 9.12.1970 - 20.6.1980
Předseda představenstva JUDr. Ing. Marek Andrášek 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Aloise Jiráska 1367/1 , Teplice 415 01
Místopředsedkyně představenstva Jaroslava Tomsová 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Jana Koziny 1376/8 , Teplice 415 01
Místopředsedkyně představenstva Ing. Svatava Hakrová 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1280/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Lucie Žídková 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Doubravická 1658/5 , Teplice 415 01
Člen představenstva Zdeněk Neudert 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: 132 , Zabrušany 417 71
Člen představenstva Mgr. Stanislav Vašků 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Františka Hrubína 1395 , Teplice 415 01
Člen představenstva Mgr. Petr Štych 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1652/1 , Teplice 415 01
Člen představenstva Roman Schlöser 17.5.2016
Vznik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1650/5 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. David Kočiš 12.9.2019
Vznik členství 13.6.2019
Adresa: Slovenská 2629 , Teplice 415 01
Člen Miloš Červenka 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Horská 358/23 , Trmice 400 04
Člen Ing. Kamil Říha 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Trnovanská 135/29 , Novosedlice 417 31
Člen Jiří Spěváček 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Zámecké náměstí 141/2 , Teplice 415 01
Člen Ivo Třeštík 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Lípová 413/31 , Teplice 415 01
Člen Milena Blechová 9.12.1970 - 21.3.1973
Adresa: Husova 120/25 , Dubí 417 02
Člen Ing. Josef Jirát 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Krušnohorská 25 , 415 01 Újezdeček Česká republika
Člen Ing. Renata Kamínková 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Angerova 647 , Teplice 2 Česká republika
Člen Gabriela Richterová 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Sídliště 569 , Krupka 417 41
Člen Božena Vaňková 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Masarykova 2568 , Teplice Česká republika
Místopředseda Karel Procházka 9.12.1970 - 14.6.1976
Adresa: Gorkého 278/9 , Novosedlice 417 31
Člen Zdenka Široká 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Svobodova 364 , Hrdlovka Česká republika
Člen Jaroslav Bašta 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: 25.února 0 , Teplice Česká republika
Člen Viliam Kollar 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Na Letné 303/6 , Teplice 415 01
Člen Milan Srba 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: U hadích lázní 58 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen Eliška Kážová 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Gottwaldova 266 , Krupka Česká republika
Člen Miroslav Soukup 21.3.1973 - 14.6.1976
Adresa: Křičkova 1296/9 , Teplice 415 01
Člen Vilém Cantor 9.12.1970 - 20.2.1978
Adresa: Kollárova 1086 , 415 01 Teplice Česká republika
Předseda Ing. Oldřich Dobrý 9.12.1970 - 20.2.1978
Adresa: Koněvova 2423 , Teplice Česká republika
Člen Milan Srba 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Slovenská 2645 , Teplice 415 01
Člen Miroslav Soukup 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Slovenská 2646 , Teplice 415 01
Člen Eva Bezemková 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: SNP 2367/31 , Ústí nad Labem 400 11
Člen Stanislav Cejzlar 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Alejní 2758 , Teplice 415 01
Člen Ing. Stojan Dončev 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Sokolovská cesta 343/14 , Teplice 415 03
Člen Petr Hahn 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Erbenova 12 , Teplice Česká republika
Člen Zdeněk Slejška 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Na Hamrech 570 , 417 41 Krupka Česká republika
Člen Vlasta Vrzalová 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Důl Bedřich 484/10 , Dubí 417 01
Člen Jindřich Vodička 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Opavská 2653 , Teplice 415 01
Člen Karel Procházka 14.6.1976 - 20.2.1978
Adresa: Gorkého 278/9 , Novosedlice 417 31
Člen Ing. Oldřich Dobrý 20.2.1978 - 17.5.1979
Adresa: Koněvova 2423 , Teplice Česká republika
Člen Dagmar Šimonová 20.2.1978 - 4.12.1979
Adresa: Gottwaldovo nám. 2 , Teplice Česká republika
Člen Josef Dráb 14.6.1976 - 20.6.1980
Adresa: Jugoslávská 2535 , Teplice 415 01
Člen Miroslav Moravec 14.6.1976 - 20.6.1980
Adresa: Rooseveltovo náměstí 421 , Teplice 415 03
Místopředseda Alois Fait 20.2.1978 - 20.6.1980
Adresa: 25.února 1272 , Teplice Česká republika
Člen JUDr. Zdeněk Starý 20.2.1978 - 20.6.1980
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice 415 01
Člen František Jerman 20.2.1978 - 20.6.1980
Adresa: 25.února 1322 , Teplice Česká republika
Člen Stanislava Tuháčková 17.5.1979 - 20.6.1980
Adresa: Tylova 311 , 418 01 Bílina Česká republika
Člen Miroslav Moravec 20.6.1980 - 25.11.1982
Adresa: Rooseveltovo náměstí 442 , Teplice 415 03
Člen František Jerman 20.6.1980 - 25.11.1982
Adresa: 25.února 1332 , Teplice Česká republika
Člen Ing. Josef Stern 20.6.1980 - 17.1.1985
Adresa: Slovenská 2645 , Teplice 415 01
Člen Michal Masič 20.2.1978 - 30.6.1986
Adresa: Za Chlumem 0 , 418 01 Bílina Česká republika
Člen Josef Ondrák 20.2.1978 - 5.1.1987
Adresa: Hrubínova 1399 , Teplice Česká republika
Člen Josef Dráb 20.6.1980 - 15.6.1987
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice 415 01
Člen Ing. Alfred Blazius 17.1.1985 - 27.11.1987
Adresa: Sochorova 1311 , Teplice Česká republika
Člen Eliška Kážová 14.6.1976 - 21.7.1988
Adresa: Slovenská 2639 , Teplice 415 01
Místopředseda Karel Procházka 20.2.1978 - 21.7.1988
Adresa: Gorkého 278/9 , Novosedlice 417 31
Člen Stanislava Tuháčková 20.6.1980 - 21.7.1988
Adresa: Tylova 302 , Bílina 418 01
Člen Ing. Vladimír Procházka 15.6.1987 - 21.7.1988
Adresa: Palackého 1524 , Teplice 415 01
Předseda Jiří Vaja 20.2.1978 - 30.12.1988
Adresa: 25.února 1273 , Teplice Česká republika
Místopředseda Ing. Vladimír Procházka 21.7.1988 - 30.12.1988
Adresa: Palackého 1524 , Teplice 415 01
Člen Ing. Miroslav Kubů 21.7.1988 - 30.12.1988
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen Jiří Januš 15.6.1987 - 9.1.1990
Adresa: K. Světlé 557/4 , Dubí 417 01
Člen Karel Procházka 21.7.1988 - 9.1.1990
Adresa: Gorkého 278/9 , Novosedlice 417 31
Místopředseda Jiří Vaja 30.12.1988 - 4.6.1990
Adresa: 25.února 1273 , Teplice Česká republika
Člen Vlasta Vrzalová 9.1.1990 - 4.6.1990
Adresa: Odborářů 1552 , Teplice Česká republika
Člen Miroslav Bulíček 21.7.1988 - 10.12.1990
Adresa: Čapkova 841 , Bílina 418 01
Člen Zdeněk Traxler 20.2.1978 - 11.12.1991
Adresa: 25.února 1270 , Teplice Česká republika
Člen Daniela Strnadová 20.6.1980 - 11.12.1991
Adresa: Zrenjaninská 347/21 , Teplice 415 03
Místopředseda Vlasta Vrzalová 4.6.1990 - 11.12.1991
Adresa: Odborářů 1552 , Teplice Česká republika
Člen Stanislav Hierát 4.6.1990 - 15.9.1993
Adresa: Rooseweltovo nám. 423 , Teplice Česká republika
Člen Ing. František Vaněk 20.2.1978 - 26.4.1995
Adresa: 25.února 1286 , Teplice Česká republika
Člen Emil Markuci 14.7.1978 - 26.4.1995
Adresa: 25.února 1293 , Teplice Česká republika
Člen Vladimír Mach 20.2.1978 - 16.9.1996
Adresa: Zrenjaninská 292/4 , Teplice 415 03
Místopředseda Jiří Hájek 11.12.1991 - 16.9.1996
Adresa: Jankovcova 2872 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. František Vaněk 26.4.1995 - 16.9.1996
Adresa: Trnovanská 1286/20 , Teplice 415 01
Předseda Ing. Vladimír Procházka 30.12.1988 - 17.6.1998
Adresa: Palackého 1524 , Teplice 415 01
Místopředseda Ing. Miroslav Kubů 30.12.1988 - 17.6.1998
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen Ing. Vladimír Michálek 4.6.1990 - 17.6.1998
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice 415 01
Člen Vladimír Cidlina 11.12.1991 - 17.6.1998
Adresa: Komenského 594 , Krupka 417 42
Člen Bohdan Gottfried 11.12.1991 - 17.6.1998
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice 415 01
Člen JUDr. Karel Humplík 11.12.1991 - 17.6.1998
Adresa: Jaselská 418/6 , Teplice 415 03
Člen představenstva Emil Markuci 26.4.1995 - 17.6.1998
Adresa: Trnovanská 1293/34 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Václav Sláma 16.9.1996 - 17.6.1998
Adresa: Svojsíkova 2395/23 , Teplice 415 01
Místopředseda Vladimír Mach 16.9.1996 - 17.6.1998
Adresa: Zrenjaninská 292/4 , Teplice 415 03
Předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 17.6.1998 - 28.11.2000
Adresa: Palackého 1524 , Teplice 415 01
Člen představenstva Vladimír Cidlina 17.6.1998 - 6.11.2001
Zánik funkce 9.4.2001
Adresa: Komenského 594 , Krupka 417 42
Člen představenstva Ing. Svatava Habrová 6.11.2001 - 6.11.2001
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Habrová 3101/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva Bohdan Gottfried 17.6.1998 - 8.10.2004
Zánik členství 12.2.2004
Vznik funkce 23.4.1991
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 23.6.1988
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Vladimír Mach 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 12.1.1978
Adresa: Zrenjaninská 292/4 , Teplice 415 03
Člen představenstva Ing. Vladimír Michálek 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 3.5.1990
Adresa: Jugoslávská 2532 , Teplice 415 01
Člen představenstva Emil Markuci 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 18.5.1978
Adresa: Trnovanská 1293/34 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Václav Sláma 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 23.4.1996
Adresa: Svojsíkova 2395/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva JUDr. Karel Humplík 17.6.1998 - 15.3.2005
Vznik funkce 23.4.1991
Adresa: Jaselská 418/6 , Teplice 415 03
Předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 28.11.2000 - 15.3.2005
Vznik funkce 14.5.1987
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 6.11.2001 - 29.6.2006
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Habrová 3101/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva Zdeněk Neudert 6.11.2001 - 29.6.2006
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Javorová 3025 , Teplice 415 01
Člen představenstva Roman Schlöser 6.11.2001 - 29.6.2006
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Adresa: Přítkovská 1650/5 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jaroslava Tomsová 8.10.2004 - 29.6.2006
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Jana Koziny 1376/8 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Zánik funkce 3.4.2006
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Zánik funkce 3.4.2006
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Vladimír Mach 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Vznik funkce 9.4.2001
Zánik funkce 3.4.2006
Adresa: Zrenjaninská 292/4 , Teplice 415 03
Člen představenstva Emil Markuci 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Trnovanská 1293/34 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Václav Sláma 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Svojsíkova 2395/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva JUDr. Karel Humplík 15.3.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 3.4.2006
Adresa: Jaselská 418/6 , Teplice 415 03
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kubů 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
člen představenstva Jaroslava Tomsová 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Jana Koziny 1376/8 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Habrová 3101/23 , Teplice 415 01
člen představenstva Zdeněk Neudert 29.6.2006 - 10.7.2008
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Javorová 3025 , Teplice 415 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice 415 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Svojsíkova 2395/23 , Teplice 415 01
člen představenstva Roman Schlöser 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Přítkovská 1650/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Libuše Navrátilová 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice 415 01
člen představenstva Mgr. Petr Štych 29.6.2006 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Přítkovská 1652/1 , Teplice 415 01
místopředseda představenstva Jaroslava Tomsová 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 26.10.2006
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: Jana Koziny 1376/8 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Adresa: Trnovanská 1280/23 , Teplice 415 01
člen představenstva Zdeněk Neudert 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Tyršova 1207/33 , Duchcov 419 01
člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 10.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 3.4.2006
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 20.5.2011 - 20.6.2013
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 5.3.2013
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Na Červeném vrchu 3158 , Teplice 415 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 20.5.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 31.3.2011
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Svojsíkova 2395/23 , Teplice 415 01
člen představenstva Zdeněk Neudert 20.5.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 31.3.2011
Adresa: Tyršova 1207/33 , Duchcov 419 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 16.7.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 31.3.2011
Vznik funkce 31.3.2011
Adresa: Trnovanská 1333/37 , Teplice 415 01
místopředseda představenstva Jaroslava Tomsová 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: Jana Koziny 1376/8 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Svatava Hakrová 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1280/23 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
člen představenstva Libuše Navrátilová 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Gagarinova 1424 , Teplice 415 01
člen představenstva Roman Schlöser 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1650/5 , Teplice 415 01
člen představenstva Mgr. Petr Štych 20.5.2011 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: Přítkovská 1652/1 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Marek Andrášek 20.6.2013 - 17.5.2016
Vznik členství 21.5.2013
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 21.5.2013
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: Aloise Jiráska 1367/1 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Ing. Václav Sláma 12.8.2014 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Vznik funkce 31.3.2011
Zánik funkce 29.3.2016
Adresa: Trnovanská 1333/37 , Teplice 415 01
Člen představenstva Zdeněk Neudert 12.8.2014 - 17.5.2016
Vznik členství 31.3.2011
Zánik členství 29.3.2016
Adresa: 132 , Zabrušany 417 71
Člen představenstva Ing. Miroslav Kubů 17.5.2016 - 19.2.2019
Vznik členství 29.3.2016
Zánik členství 13.1.2019
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jarmila Vošahlíková 19.2.2019 - 12.9.2019
Vznik členství 31.1.2019
Zánik členství 13.6.2019
Adresa: Palackého 2887 , Teplice 415 01

Prokura Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 297/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2015 16.6.2015 18.6.2015 65
DrXXVI 297/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2014 10.12.2014 38
DrXXVI 297/SL 63 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2014 21.5.2014 22.5.2014 69
DrXXVI 297/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 26.6.2013 14
DrXXVI 297/SL 61 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2013 18.6.2013 26.6.2013 1
DrXXVI 297/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 5.6.2013 17.6.2013 72
DrXXVI 297/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2012 6.6.2012 62
DrXXVI 297/SL 58 notářský zápis - NZ 52/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 3
DrXXVI 297/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 38
DrXXVI 297/SL 56 ostatní - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 17.6.2011 21.6.2011 7
DrXXVI 297/SL 55 podpisové vzory - členů představ. 9x Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 16
DrXXVI 297/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 1
DrXXVI 297/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 2.5.2011 31.5.2011 8
DrXXVI 297/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2011 26.5.2011 26.5.2011 50
DrXXVI 297/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2010 27.5.2010 27.5.2010 55
DrXXVI 297/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 20.7.2009 38
DrXXVI 297/SL 49 notářský zápis NZ 54/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2009 20.7.2009 3
DrXXVI 297/SL 48 ostatní - zápis ze shromáždění deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 20.7.2009 6
DrXXVI 297/SL 47 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2009 25.5.2009 55
DrXXVI 297/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 11.7.2008 38
DrXXVI 297/SL 45 notářský zápis NZ 64/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2008 11.7.2008 7
DrXXVI 297/SL 44 ostatní - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 11.7.2008 8
DrXXVI 297/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2006 11.7.2008 9
DrXXVI 297/SL 42 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2008 22.5.2008 46
DrXXVI 297/SL 41 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2007 7.6.2007 44
DrXXVI 297/SL 40 podpisové vzory - Mgr. Petr Štych Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 39 podpisové vzory - Libuše Navrátilová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 39
DrXXVI 297/SL 37 notářský zápis NZ 38/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 3
DrXXVI 297/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 1
DrXXVI 297/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2006 13.9.2006 5
DrXXVI 297/SL 34 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2006 25.7.2006 52
DrXXVI 297/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2005 16.5.2005 42
DrXXVI 297/SL 32 notářský zápis NZ 124/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2004 13.4.2005 5
DrXXVI 297/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2004 13.4.2005 23
DrXXVI 297/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2004 13.4.2005 5
DrXXVI 297/SL 29 podpisové vzory - Jaroslava Tomsová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2004 26.10.2004 1
DrXXVI 297/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2004 26.10.2004 8
DrXXVI 297/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2004 10.6.2004 20
DrXXVI 297/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 3.10.2003 87
DrXXVI 297/SL 25 výroční zpráva k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 4.4.2003 12
DrXXVI 297/SL 24 účetní závěrka - zpráva auditora r. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2002 4.4.2003 20
DrXXVI 297/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2000 6.12.2001 26
DrXXVI 297/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1999 6.12.2001 23
DrXXVI 297/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1998 6.12.2001 24
DrXXVI 297/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.1997 6.12.2001 22
DrXXVI 297/SL 23 podpisové vzory a čestné prohl. - R. Schlöser Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 22 podpisové vzory a čestné prohl. - Z. Neudert Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 21 podpisové vzory a čestné prohl.- Ing.Procházka Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 20 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. Hakrová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 19 podpisové vzory a čestné prohl. - JUDr.Humplík Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 18 podpisové vzory a čestné prohl. - V. Mach Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 17 podpisové vzory a čestné prohl. - E. Markuci Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 16 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing.V. Sláma Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 15 podpisové vzory a čestné prohl.- Ing. Michálek Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 14 podpisové vzory a čestné prohl. - Ing. M. Kubů Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 13 podpisové vzory a čestné prohl. - B. Gottfried Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2001 6.12.2001 1
DrXXVI 297/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 6.12.2001 31
DrXXVI 297/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 6.12.2001 15
DrXXVI 297/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 6.12.2001 2
DrXXVI 297/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2001 28.8.2001 23
DrXXVI 297/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 7.2.2001 23
DrXXVI 297/SL 3 stanovy společnosti - návrh na změny a doplnění Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2000 2.2.2001 1
DrXXVI 297/SL 2 stanovy společnosti - změny a doplňky Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1998 2.2.2001 1
DrXXVI 297/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 23.12.1998 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

IČO (identifikační číslo) 00035351
Jméno Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Gagarinova 1558, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1002868025
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování 18.10.2004

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2016

Živnost č. 3 Nákup zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 24.7.1996

Živnost č. 4 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 5.5.1997

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 31.1.2005

Živnost č. 6 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Člen statutárního orgánu JUDr. Marek Andrášek
Člen statutárního orgánu Mgr. Stanislav Vašků
Člen statutárního orgánu Ing. Lucie Žídková
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Štych
Člen statutárního orgánu Jaroslava Tomsová
Člen statutárního orgánu Roman Schlöser
Člen statutárního orgánu Zdeněk Neudert
Člen statutárního orgánu Ing. Svatava Hakrová
Člen statutárního orgánu David Kočiš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

IČO: 00035351
Firma: Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice

Sídlo: Gagarinova 1558, Teplice 415 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické činnosti
tracking image