Firma Stavební bytové družstvo Krušnohor IČO 00043257


Stavební bytové družstvo Krušnohor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Krušnohor (00043257) je Družstvo. Sídlí na adrese tř. Čs. armády 1766, 434 01 Most Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1967 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Krušnohor má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Krušnohor nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Krušnohor na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Krušnohor na rzp.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Krušnohor na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Krušnohor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Krušnohor

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 204
IČO (identifikační číslo osoby) 00043257
Jméno Stavební bytové družstvo Krušnohor
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.12.1967
Počet členů statutárního orgánu - 7 28.7.2014 - 1.8.2016
Počet členů kontrolní komise - 7 28.7.2014 - 1.8.2016
Na Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem Most, tř. Čs.armády 1766, PSČ 434 01, IČ 00043257 přešlo jako na právníhonástupce jmění zaniklého Družstva pro výstavbu a správu garáží,se sídlem Litvínov I, Vodní 871, PSČ 436 01, IČ 00227773, kterébylo zrušeno bez likvidace rozhodnutím shromáždění delegátů5.12. 2001. 16.5.2003
Shromáždění delegátů dne 30.11.1992 schválilo nové stanovydružstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku č.513/1991 Sb.. 8.10.1993
Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuz hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá bytnebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovenépředstavenstvem.Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člendo výše 500,- Kčs v jednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 26.6.1989 - 8.10.1993
Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev -Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem - č.j.101/1719/81/Sr ze dne 5.října 1981 bylo do tohoto družstva jakodružstva přejímajícího sloučeno Stavební bytové družstvozaměstnanců Chemických závodů Československo-sovětskéhopřátelství v Litvínově se sídlem v Litvínově (Db 11) jakodružstvo přejímané ke dni 31.prosinci 1981 podle usnesení 18.zasedání Českého svazu bytových družstev konaného dne 21.května1981 podle článku 25 odstavec 3. písmeno d) stanov Českého svazubytových družstev za podmínek uvedených v článku 5 odstavec 1písmeno d) stanov družstev a podle článku 5 odstavec 1 písmenoa) směrnic ČSBD číslo 5 z roku 1980.Ke dni sloučení t.j. k 31.prosinci 1981 stávají se členovépřejímaného družstva členy přejímajícího družstva, na kterépřecházejí všechna práva a závazky zanikajícího družstva. 13.10.1981
Usnesením shromáždění delegátů konaným dne 9.prosince 1975a na základě usnesení Českého svazu bytových družstev Severo-českého krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.12. 1975č.j. 105-3902/75 byly přijaty nové vzorové stanovy stavebníchbytových družstev typu "B". 13.1.1976
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem ze dne 24.října 1975 č.j. 105-2677/75/Jk-Sr. byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena bezprovedení likvidace ke dni 31. prosince 1975 tato zanikající/přejímaná-slučovaná/ družstva a to: I.Stavební bytové družstvosdružených závodů v Mostě, se sídlem v Mostě (zdejší Db 21),První stavební bytové družstvo zaměstnanců nár. podniku DOLYVLADIMÍRA ILJIČE LENINA, Komořany, v Mostě se sídlem v Mostě(zdejší Db 59), II. Stavební bytové družstvo sdružených závodůSHR v Mostě, se sídlem v Mostě (zdejší Db 69), Stavební bytovédružstvo pracovníků nár. podniků DOLY V.I. LENINA, MOST, sesídlem v Mostě, (zdejší Db 199), Stavební bytové družstvopracovníků SHR - DŮL LEŽÁKY Most, se sídlem v Mostě (zdejšíDb 206) - v souladu s usnesením č. 99/74 z 8. zasedání dne28. února 1974, s usnesením č. 110/74 z 9. zasedání dne23. května 1974 a podle usnesení č. 160/75 z 13. zasedáníSeveročeského krajského výboru Českého svazu bytových družstevpodle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev- podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev č. 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev (uveřejněnýchve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku1973).Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev, stávají sečlenové zajikajících družstev členy tohoto přejímajícíhodružstva ke dni 31. prosinci 1975 a k témuž dni přechází všechnapráva a závazky zanikajícího družstva na toto družstvopřejímající bez likvidace. 11.11.1975
Údaje o družstvu:Stavební bytové družstvo podle §u 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne13. listopadu 1967.Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radou družstev v Praze- Krajským výborem stavebních bytových družstev Severočeskéhokraje v Ústí nad Labem dne 18.11.1967 podle §u 89 hospodářskéhozákona č.j. 04 08 007. 1.12.1967
Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy stavebníhobytového družstva pracovníků typu "B" schválené Ústřední radoudružstev v Praze. 1.12.1967
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. 1.12.1967 - 8.10.1993
Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se 1 desetinějejich podílu. 1.12.1967 - 26.6.1989

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Krušnohor

Kapitál Stavební bytové družstvo Krušnohor

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.10.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo Krušnohor

Platnost údajů od - do
Adresa tř. Čs. armády 1766 , 434 01 Most Česká republika
Most, tř. Čs. armády 1766, PSČ 43401
17.4.2002
Adresa tř. Čs. armády 1766 , Most Česká republika
Most, tř. Čs. armády 1766
8.10.1993 - 17.4.2002
Adresa Most Česká republika
Most
1.12.1967 - 8.10.1993

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Krušnohor

Platnost údajů od - do
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů 6.10.2004
správa a údržba nemovitostí 24.10.2002
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 24.10.2002
realitní činnost 24.10.2002
vedení účetnictví 24.10.2002
správa a provoz majetku ve vlastnictví družstva, vlastníků členůdružstva a ostatních osob 17.4.2002
přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor auzavírání příslušných smluv členům a nečlenům družstev. 17.4.2002
vydavatelská činnost 30.3.2000
organizování přípravy a provádění popřípadě zabezpečovánívýstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor 8.7.1997
provádění popřípadě zajišťování údržby, oprav, modernizace arekonstrukce bytových a nebytových objektů 8.7.1997
zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor 8.7.1997
přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor auzavírání příslušných smluv 8.7.1997 - 17.4.2002
správa a údržba domů 8.7.1997 - 17.4.2002
správa a údržba domů 8.10.1993 - 8.7.1997
1) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením 26.6.1989 - 8.10.1993
2) V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydleníb) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívánísvým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobníhovlastnictvíc) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetkua nebytových prostord) poskytování služeb spojených s bydlením svým členůme) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanůma organizacímf) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením 26.6.1989 - 8.10.1993
Družstvo pro své členy staví, po případě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním.Organizuje politicko výchovnou práci a pečuje o prohloubeníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou -žících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště,včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrs-kých sítí a po případě i jiné práce, bez nichž by se nemohlozapočít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objektyužívat. 13.1.1976 - 26.6.1989
Družstvo provádí pro členy družstva výstavbu bytů, vestavěnýchnebytových zařízení, zajišťuje jejich správu, údržbu a poskytujeslužby spojené s užíváním bytů a spojených nebytových zařízení.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvozajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inženýrských sítí,technické staveniště a terenní úpravy staveniště. 3.2.1971 - 13.1.1976

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Krušnohor

Platnost údajů od - do
daňové poradenství 14.9.2015

vedení firmy Stavební bytové družstvo Krušnohor

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Krušnohor

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Arnošt Ševčík 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Vznik funkce 16.6.2016
Adresa: Česká 652 , 434 01 Most Česká republika
Česká 652/55, 434 01 Most
místopředseda představenstva František Ryba 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Vznik funkce 16.6.2016
Adresa: Vrchlického 459 , 435 11 Lom Česká republika
Vrchlického 459/88, 435 11 Lom
člen představenstva Ing. Petr Klíma 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Jana Kříže 872 , 434 01 Most Česká republika
Jana Kříže 872/13, 434 01 Most
člen představenstva Ing. Roman Hokr 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Valdštejnská 820 , 436 01 Litvínov Česká republika
Valdštejnská 820, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
člen představenstva Ing. Jiří Koranda 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Josefa Ševčíka 949 , 434 01 Most Česká republika
Josefa Ševčíka 949/11, 434 01 Most
člen představenstva Roman Laur 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Josefa Ševčíka 837 , 434 01 Most Česká republika
Josefa Ševčíka 837/4, 434 01 Most
člen představenstva Ing. Ivo Paďourek 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: Josefa Ševčíka 869 , 434 01 Most Česká republika
Josefa Ševčíka 869/30, 434 01 Most
Místopředseda Evžen Gall 1.12.1967 - 22.9.1969
Adresa: 116 , Loučná Česká republika
Loučná 116, okres Most
Člen Boris Brudna 1.12.1967 - 22.9.1969
Adresa: Smetanova 583 , Osek Česká republika
Osek, Smetanova 583
Člen Jiří Dlouhý 1.12.1967 - 22.9.1969
Adresa: R. Luxemburkové 1407 , Most Česká republika
Most, R. Luxemburkové 1407
Předseda Přemysl Vonka 1.12.1967 - 22.9.1969
Adresa: Wolkerova 10 , Teplice Česká republika
Teplice, Wolkerova 10
Člen Jaroslav Příhoda 1.12.1967 - 11.9.1970
Adresa: Husova 560 , Lom Česká republika
Lom, Husova 560
Člen Milan Okrouhlý 1.12.1967 - 11.9.1970
Adresa: Nerudova 914 , Louny Česká republika
Louny, Nerudova 914
Člen Stanislav Miléř 1.12.1967 - 11.9.1970
Adresa: 174 , Hamr Česká republika
Hamr 174
Člen František Bogol 22.9.1969 - 11.9.1970
Adresa: Čapkova 2032 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2032, okres Most
Člen Vladislav Matyáš 22.9.1969 - 11.9.1970
Adresa: Čapkova 2032 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2032, okres Most
Člen Verner Verštat 22.9.1969 - 11.9.1970
Adresa: Čapkova 2033 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2033, okres Most
Člen Josef Spilka 22.9.1969 - 11.9.1970
Adresa: Ruská 187 , Dolní Jiřetín Česká republika
Dolní Jiřetín, Ruská 187, okres Most
Člen Milan Mertl 1.12.1967 - 3.2.1971
Adresa: Gorkého 788 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Gorkého 788
Člen Zdeněk Bělina 22.9.1969 - 3.2.1971
Adresa: Čapkova 2032 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2032, okres Most
Člen Ladislav Marušák 11.9.1970 - 7.7.1971
Adresa: Družstevní 1735 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1735/4
Člen Ing. Jiří Stejskal 22.9.1969 - 3.9.1973
Adresa: Čapkova 2032 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2032, okres Most
Člen Václav Lehký 22.9.1969 - 3.9.1973
Adresa: Ukrajinská 998 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Ukrajinská 998, okres Most
Místopředseda Ing. Augustin Hrdina 11.9.1970 - 3.9.1973
Adresa: Družstevní 1783 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1783/5
Člen Ing. Vladimír Soukup 11.9.1970 - 3.9.1973
Adresa: Družstevní 1736 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1736/6
Člen Michaela Mertlová 3.2.1971 - 12.1.1976
Adresa: Ukrajinská 997 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Ukrajinská 997, okres Most
Člen Vladimír Mindl 7.7.1971 - 12.1.1976
Adresa: Raisova 2573 , Teplice Česká republika
Teplice, Raisova 2573
Předseda Ing. Jaroslav Hubáček 22.9.1969 - 13.1.1976
Adresa: Čapkova 2032 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2032, okres Most
Člen Bohumil Volf 7.7.1971 - 13.1.1976
Adresa: Družstevní 1784 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1784/7
Člen Roger Lang 3.9.1973 - 13.1.1976
Adresa: Čapkova 2032 , Litvínov 1 Česká republika
Litvínov 1, Čapkova 2032, okres Most
Člen Ing. František Novotný 3.9.1973 - 13.1.1976
Adresa: Družstevní 1734 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1734/2
Místopředseda Ing. Vladimír Soukup 3.9.1973 - 13.1.1976
Adresa: Družstevní 1736 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1736/6
Člen Karel Fiala 12.1.1976 - 13.1.1976
Adresa: Šrámkova 2584 , Teplice Česká republika
Teplice, Šrámkova 2584
Člen Ing. Václav Weinfurter 12.1.1976 - 13.1.1976
Adresa: Ukrajinská 997 , Litvínov 1 Česká republika
Litvínov 1, Ukrajinská 997
Člen Ing. Jaroslav Plzák 12.1.1976 - 19.7.1978
Adresa: PKH 1194 , Litvínov VI. Česká republika
Litvínov VI., PKH 1194/51, okres Most
Člen Ing. Vladimír Soukup 13.1.1976 - 19.7.1978
Adresa: Družstevní 1736 , Most Česká republika
Most, Družstevní 1736/6
Člen Karel Krátký 13.1.1976 - 19.7.1978
Adresa: K.J.Erbena blok 561 , Most Česká republika
Most, K.J.Erbena blok 561
Člen Ivo Kučera 22.9.1969 - 23.6.1980
Adresa: Marie Pujmanové 2442 , Most Česká republika
Most, Marie Pujmanové 2442
Člen Vilém Horák 7.7.1971 - 23.6.1980
Adresa: Raisova 2573 , Teplice Česká republika
Teplice, Raisova 2573
Člen Stanislav Tintěra 3.9.1973 - 23.6.1980
Adresa: Ukrajinská 997 , Litvínov 1 Česká republika
Litvínov 1, Ukrajinská 997, okres Most
Člen Dr. Václav Šťovíček 13.1.1976 - 23.6.1980
Adresa: Vít. Nezvala 32 , Most Česká republika
Most, Vít. Nezvala 32
Člen Dr. Artur Kessenbrock 13.1.1976 - 23.6.1980
Adresa: Obránců míru 9 , Most Česká republika
Most, Obránců míru 9
Člen Karel Ingriš 13.1.1976 - 23.6.1980
Adresa: SNP 1902 , Most Česká republika
Most, SNP 1902
Člen Hana Švingalová 19.7.1978 - 23.6.1980
Adresa: Obránců míru 2903 , Most Česká republika
Most, Obránců míru 2903, bl. 360
Člen Karel Krátký 19.7.1978 - 23.6.1980
Adresa: K.J.Erbena 106 , Most Česká republika
Most, K.J.Erbena 106/20
Člen Josef Jurenka 19.7.1978 - 23.6.1980
Adresa: Litvínov I. , Tylova 2079 Česká republika
Litvínov I., Tylova 2079, bl. 228
Člen Petr Svoboda 3.2.1971 - 13.6.1984
Adresa: Čapkova 2034 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2034, okres Most
Předseda Ing. Dr. Karel Poloch 13.1.1976 - 13.6.1984
Adresa: 1.máje 9 , Most Česká republika
Most, 1.máje 9
Místopředseda Ing. Jiří Koula 13.1.1976 - 13.6.1984
Adresa: SNP 1902 , Most Česká republika
Most, SNP 1902
Člen Jaroslav Kužel 23.6.1980 - 13.6.1984
Adresa: Růžová 1687 , Most Česká republika
Most, Růžová 1687
Člen Vladimír Sucharda 23.6.1980 - 13.6.1984
Adresa: Maxima Gorkého 1249 , Most Česká republika
Most, Maxima Gorkého 1249
Člen Jitřenka Táborská 23.6.1980 - 18.12.1985
Adresa: Maxima Gorkého 1249 , Most Česká republika
Most, Maxima Gorkého 1249
Člen Ing. Dr. Karel Poloch 13.6.1984 - 27.6.1988
Adresa: 1.máje 9 , Most Česká republika
Most, 1.máje 9
Místopředseda Vladimír Sucharda 13.6.1984 - 27.6.1988
Adresa: Maxima Gorkého 1249 , Most Česká republika
Most, Maxima Gorkého 1249
Člen Jan Lev 13.6.1984 - 27.6.1988
Adresa: Tylova 992 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Tylova 992
Člen Jan Janovský 18.12.1985 - 27.6.1988
Adresa: kpt. Jaroše 35 , Most Česká republika
Most, kpt. Jaroše 35
Člen Čestmír Pail 13.1.1976 - 30.9.1993
Adresa: 1.máje 2987 , Most Česká republika
Most, 1.máje 2987
Člen Ing. František Pohanka 13.1.1976 - 30.9.1993
Adresa: U lomu 1578 , Most Česká republika
Most, U lomu 1578/3
Místopředseda Jan Janovský 27.6.1988 - 30.9.1993
Adresa: kpt. Jaroše 35 , Most Česká republika
Most, kpt. Jaroše 35
Člen Milan Poživil 27.6.1988 - 30.9.1993
Adresa: Luční 322 , Litvínov - Janov Česká republika
Litvínov - Janov, Luční 322
Člen Ladislav Soumar 27.6.1988 - 30.9.1993
Adresa: U lomu 1578 , Most Česká republika
Most, U lomu 1578
Člen Ing. Jiří Koula 13.6.1984 - 8.10.1993
Adresa: SNP 1902 , Most Česká republika
Most, SNP 1902
Člen Josef Svědínek 13.6.1984 - 8.10.1993
Adresa: 294 , Janov bl.G Česká republika
Janov bl.G, čp. 294
Místopředseda Jan Lev 27.6.1988 - 8.10.1993
Adresa: Tylova 992 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Tylova 992
Člen představenstva Ing. Emil Fröhlich 30.9.1993 - 3.10.1996
Adresa: Česká 98 , Most Česká republika
Most, Česká 98
Člen představenstva Zdeněk Petrovický 30.9.1993 - 3.10.1996
Adresa: Česká 476 , Most Česká republika
Most, Česká 476
Člen představenstva Petr Račič 30.9.1993 - 3.10.1996
Adresa: Vítovce 3110 , Most Česká republika
Most, Vítovce 3110
Člen představenstva Ing. Miloš Jirásko 30.9.1993 - 3.10.1996
Adresa: Ševčíka 857 , Most Česká republika
Most, Ševčíka 857
Člen představenstva Ing. Walter Gerhard 30.9.1993 - 3.10.1996
Adresa: Ševčíka 871 , Most Česká republika
Most, Ševčíka 871
Člen představenstva Pavel Kubásek 30.9.1993 - 3.10.1996
Adresa: Česká 649 , Most Česká republika
Most, Česká 649
Místopředseda představenstva Jan Lev 8.10.1993 - 3.10.1996
Adresa: Tylova 992 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Tylova 992
Člen představenstva Josef Svědínek 8.10.1993 - 3.10.1996
Adresa: Hamerská 294 , Litvínov - Janov Česká republika
Litvínov - Janov, Hamerská 294
Předseda Ing. Vladimír Frank 13.6.1984 - 7.3.1997
Adresa: Maxima Gorkého 1250 , Most Česká republika
Most, Maxima Gorkého 1250
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Koula 8.10.1993 - 7.3.1997
Adresa: kpt. Jaroše 57 , Most Česká republika
Most, kpt. Jaroše 57
Člen Josef Trykar 13.1.1976 - 8.7.1997
Adresa: Vítězslava Nezvala 28 , Most Česká republika
Most, Vítězslava Nezvala 28
Člen Josef Dragoun 13.6.1984 - 8.7.1997
Adresa: Ruská 937 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Ruská 937
Člen představenstva Roman Laur 3.10.1996 - 8.7.1997
Adresa: J. Ševčíka 837 , Most Česká republika
Most, J. Ševčíka 837/4
Člen představenstva František Ryba 3.10.1996 - 8.7.1997
Adresa: Luční 305 , Litvínov - Janov Česká republika
Litvínov - Janov, Luční 305
Předseda představenstva Ing. Jiří Koula 7.3.1997 - 8.7.1997
Adresa: kpt. Jaroše 57 , Most Česká republika
Most, kpt. Jaroše 57
Člen představenstva Ing. Vladimír Frank 7.3.1997 - 8.7.1997
Adresa: Maxima Gorkého 1250 , Most Česká republika
Most, Maxima Gorkého 1250
Člen představenstva Ing. Jiří Korandu 8.7.1997 - 8.7.1997
Adresa: Josefa Ševčíka 949 , Most Česká republika
Most, Josefa Ševčíka 949
Člen představenstva Ing. Petr Klíma 3.10.1996 - 17.4.2002
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: J. Kříže 872 , Most Česká republika
Most, J. Kříže 872/13
Místopředseda představenstva František Ryba 8.7.1997 - 17.4.2002
Adresa: Luční 305 , Litvínov - Janov Česká republika
Litvínov - Janov, Luční 305
Předseda představenstva Roman Laur 8.7.1997 - 28.12.2006
Vznik členství 27.6.1996
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 17.6.1997
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: J. Ševčíka 837 , Most Česká republika
Most, J. Ševčíka 837/4
Člen představenstva Ing. Vlastimil Vozka 8.7.1997 - 28.12.2006
Vznik členství 16.6.1997
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , Most Česká republika
Most, Jiřího Wolkera 393
Člen představenstva Ing. Jiří Koranda 8.7.1997 - 28.12.2006
Vznik členství 16.6.1997
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Josefa Ševčíka 949 , Most Česká republika
Most, Josefa Ševčíka 949
Člen představenstva Ing. Roman Hokr 8.7.1997 - 28.12.2006
Vznik členství 16.6.1997
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Valdštejnská 820 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Valdštejnská 820
Člen představenstva Arnošt Ševčík 8.7.1997 - 28.12.2006
Vznik členství 16.6.1997
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Česká 652 , Most Česká republika
Most, ul. Česká 652
Místopředseda představenstva František Ryba 17.4.2002 - 28.12.2006
Vznik členství 27.6.1996
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 17.6.1997
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Vrchlického 459 , Lom Česká republika
Lom, Vrchlického 459/88
Člen představenstva Ing. Ivo Paďourek 17.4.2002 - 28.12.2006
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 15.6.2001
Adresa: J. Ševčíka 869 , Most Česká republika
Most, J. Ševčíka 869
Předseda představenstva Roman Laur 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: J. Ševčíka 837 , 434 01 Most Česká republika
Most, J. Ševčíka 837/4, PSČ 43401
Místopředseda představenstva František Ryba 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Vrchlického 459 , 435 11 Lom Česká republika
Lom, Vrchlického 459/88, PSČ 43511
Člen představenstva Ing. Vlastimil Vozka 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , 434 01 Most Česká republika
Most, Jiřího Wolkera 393, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Jiří Koranda 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Josefa Ševčíka 949 , 434 01 Most Česká republika
Most, Josefa Ševčíka 949, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Roman Hokr 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Valdštejnská 820 , 436 01 Litvínov Česká republika
Litvínov, Valdštejnská 820, PSČ 43601
Člen představenstva Arnošt Ševčík 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Česká 652 , 434 01 Most Česká republika
Most, Česká 652, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Ivo Paďourek 28.12.2006 - 16.9.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: J. Ševčíka 869 , 434 01 Most Česká republika
Most, J. Ševčíka 869, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Roman Hokr 16.9.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 16.6.2011
Adresa: Valdštejnská 820 , 436 01 Litvínov Česká republika
Litvínov, Valdštejnská 820, PSČ 43601
Člen představenstva Arnošt Ševčík 16.9.2011 - 15.6.2014
Vznik členství 16.6.2011
Adresa: Česká 652 , 434 01 Most Česká republika
Most, Česká 652/55, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Vlastimil Vozka 16.9.2011 - 28.7.2014
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 18.5.2014
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , 434 01 Most Česká republika
Most, Jiřího Wolkera 393, PSČ 43401
Předseda představenstva Roman Laur 16.9.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 16.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Adresa: Josefa Ševčíka 837 , 434 01 Most Česká republika
Most, Josefa Ševčíka 837/4, PSČ 43401
Místopředseda představenstva František Ryba 16.9.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 16.6.2011
Vznik funkce 16.6.2011
Adresa: Vrchlického 459 , 435 11 Lom Česká republika
Lom, Vrchlického 459/88, PSČ 43511
Člen představenstva Ing. Jiří Koranda 16.9.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 16.6.2011
Adresa: Josefa Ševčíka 949 , 434 01 Most Česká republika
Most, Josefa Ševčíka 949/11, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Ivo Paďourek 16.9.2011 - 10.9.2015
Vznik členství 16.6.2011
Adresa: Josefa Ševčíka 869 , 434 01 Most Česká republika
Most, Josefa Ševčíka 869/30, PSČ 43401
Člen představenstva Ing. Roman Hokr 28.6.2013 - 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Valdštejnská 820 , 436 01 Litvínov Česká republika
Valdštejnská 820, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Člen představenstva Arnošt Ševčík 15.6.2014 - 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Česká 652 , 434 01 Most Česká republika
Česká 652/55, 434 01 Most
Člen představenstva Petr Klíma 28.7.2014 - 1.8.2016
Vznik členství 19.5.2014
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Jana Kříže 872 , 434 01 Most Česká republika
Jana Kříže 872/13, 434 01 Most
Předseda představenstva Roman Laur 10.9.2015 - 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 16.6.2016
Adresa: Josefa Ševčíka 837 , 434 01 Most Česká republika
Josefa Ševčíka 837/4, 434 01 Most
Místopředseda představenstva František Ryba 10.9.2015 - 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Vznik funkce 16.6.2011
Zánik funkce 16.6.2016
Adresa: Vrchlického 459 , 435 11 Lom Česká republika
Vrchlického 459/88, 435 11 Lom
Člen představenstva Ing. Jiří Koranda 10.9.2015 - 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Josefa Ševčíka 949 , 434 01 Most Česká republika
Josefa Ševčíka 949/11, 434 01 Most
Člen představenstva Ing. Ivo Paďourek 10.9.2015 - 1.8.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Josefa Ševčíka 869 , 434 01 Most Česká republika
Josefa Ševčíka 869/30, 434 01 Most

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Krušnohor

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 204/SL 58 notářský zápis [NZ 46/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2015 2.9.2015 16.9.2015 13
DrXXVI 204/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2015 2.9.2015 16.9.2015 47
DrXXVI 204/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2015 26.8.2015 27.8.2015 42
DrXXVI 204/SL 55 notářský zápis [NZ 46/2015], rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2015 20.7.2015 20.8.2015 13
DrXXVI 204/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2015 20.7.2015 20.8.2015 47
DrXXVI 204/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2014 4.7.2014 29.7.2014 42
DrXXVI 204/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2014 25.6.2014 1.7.2014 42
DrXXVI 204/SL 51 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2013 20.2.2014 3.3.2014 40
DrXXVI 204/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 206/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2013 12.2.2014 27.2.2014 48
DrXXVI 204/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2013 21.2.2014 26.2.2014 47
DrXXVI 204/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2012 20.7.2012 25.7.2012 49
DrXXVI 204/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2012 29.6.2012 4.7.2012 49
DrXXVI 204/SL 46 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2007 2.2.2012 7.2.2012 8
DrXXVI 204/SL 45 podpisové vzory - členů představ. 7x Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2011 14.9.2011 11.10.2011 7
DrXXVI 204/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2011 14.9.2011 11.10.2011 3
DrXXVI 204/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2011 14.9.2011 11.10.2011 25
DrXXVI 204/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2011 3.10.2011 4.10.2011 50
DrXXVI 204/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2011 2.9.2011 29.9.2011 37
DrXXVI 204/SL 40 notářský zápis - NZ 110/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 2.9.2011 29.9.2011 3
DrXXVI 204/SL 39 notářský zápis - NZ 182/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 2.9.2011 29.9.2011 4
DrXXVI 204/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2001 2.9.2011 29.9.2011 33
DrXXVI 204/SL 37 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2010 8.7.2010 8.7.2010 37
DrXXVI 204/SL 36 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2009 22.10.2009 10.11.2009 49
DrXXVI 204/SL 35 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 25.8.2008 47
DrXXVI 204/SL 34 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 15.2.2008 55
DrXXVI 204/SL 33 podpisové vzory - Ing. Roman Hokr Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2006 10.1.2007 2
DrXXVI 204/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2006 10.1.2007 2
DrXXVI 204/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2006 10.1.2007 20
DrXXVI 204/SL 30 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2006 7.9.2006 46
DrXXVI 204/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2005 14.9.2005 46
DrXXVI 204/SL 28 notářský zápis NZ 191/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2004 25.10.2004 3
DrXXVI 204/SL 27 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2004 25.10.2004 38
DrXXVI 204/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2004 2.7.2004 15
DrXXVI 204/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 2.7.2004 76
DrXXVI 204/SL 24 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2002 30.9.2003 5
DrXXVI 204/SL 23 notářský zápis NZ 421/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 30.9.2003 10
DrXXVI 204/SL 22 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 4.10.2002 5.5.2003 20
DrXXVI 204/SL 21 ostatní - pozvánka na shrom. deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2002 5.5.2003 2
DrXXVI 204/SL 20 notářský zápis NZ 241/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2002 5.5.2003 10
DrXXVI 204/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2001 30.5.2002 25
DrXXVI 204/SL 8 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2000 30.5.2002 13
DrXXVI 204/SL 7 výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.1999 30.5.2002 13
DrXXVI 204/SL 6 výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1998 30.5.2002 19
DrXXVI 204/SL 5 výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.1997 30.5.2002 18
DrXXVI 204/SL 19 podpisové vzory - Arnošt Ševčík Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2001 30.5.2002 2
DrXXVI 204/SL 18 podpisové vzory - Ing. V. Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 30.5.2002 2
DrXXVI 204/SL 17 podpisové vzory - Roman Laur Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2001 30.5.2002 2
DrXXVI 204/SL 16 podpisové vzory - Ing. J. Koranda Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 30.5.2002 2
DrXXVI 204/SL 15 podpisové vzory - František Ryba Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2002 30.5.2002 2
DrXXVI 204/SL 14 podpisové vzory - Ing. I. Paďourek Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 30.5.2002 2
DrXXVI 204/SL 13 notářský zápis NZ 229/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 30.5.2002 12
DrXXVI 204/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř. schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2001 30.5.2002 1
DrXXVI 204/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2001 30.5.2002 6
DrXXVI 204/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2001 30.5.2002 8
DrXXVI 204/SL 4 výroční zpráva + účetní uzavěrky za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 5.11.2001 16
DrXXVI 204/SL 3 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2000 7.4.2000 17
DrXXVI 204/SL 2 ostatní - zápis ze Shromáždění deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1999 7.4.2000 6
DrXXVI 204/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1997 14.12.1999 43

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Krušnohor

IČO (identifikační číslo) 00043257
Jméno Stavební bytové družstvo Krušnohor
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Mostu
Vznik první živnosti: 8.9.1999
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Krušnohor

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Krušnohor

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelská činnost

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Ukrajinská 997, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001382706
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 10.4.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Čsl. armády 1766/84, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001382692
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelská činnost

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 8.9.1999

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Čsl. armády 1766/84, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001382692
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.3.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Ukrajinská 997, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001382706
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.3.2002

Živnost č. 3 Vydavatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.2004
Zánik oprávnění 1.5.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Krušnohor

Člen statutárního orgánu Roman Laur
Člen statutárního orgánu Arnošt Ševčík
Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Paďourek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Koranda
Člen statutárního orgánu František Ryba
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Hokr
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Klíma

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Krušnohor

IČO: 00043257
Firma: Stavební bytové družstvo Krušnohor
Právní forma: Družstvo
Okres: Most
Základní územní jednotka: Most
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Krušnohor

Sídlo: Čs. armády 1766 NEOAD, Most 434 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Krušnohor

IČO (identifikační číslo) 00043257
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00043257
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Krušnohor
Sídlo tř. Čs. armády 1766 MOST 434 01 MOST 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Mostě, 2.náměstí 3300,P.O.BOX 59, MOST, tel.: 476 135 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1035360/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00043257
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Krušnohor
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka bxy4cva
tracking image