Hlavní navigace

FIRMA Stavební bytové družstvo Kojetín IČO: 00053287

Stavební bytové družstvo Kojetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, .

Stavební bytové družstvo Kojetín (00053287) je Družstvo. Sídlí na adrese Družstevní 383, 75201 Kojetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1961 Stavební bytové družstvo Kojetín nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Kojetín nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Kojetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Kojetín

Soud: Krajský soud v Ostravě 18. 5. 1961
Spisová značka: DrXXII 92
IČO (identifikační číslo osoby): 00053287
Jméno: Stavební bytové družstvo o b č a n ů v Kojetíně
Právní forma: Družstvo 18.5.1961
Zapsána dne: 18.5.1961
Stavební bytové družstvo Kojetín je bytovým družstvem, jehož právní poměry upravují stanovy přijaté na členské schůzi družstva dne 12. června 2019. 2.8.2021
Stavební bytové družstvo Kojetín je bytovým družstvem, jehož právní poměry upravují stanovy přijaté na členské schůzi družstva dne 12. června 2014. 7.11.2016 - 2.8.2021
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 3.10.2013. 22.1.2014 - 7.11.2016
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 14.5.1976 - 6.1.1994
Ručení: Každý člen je povinen přispívat k úhradě případných ztrát /likvidačního schodku/ nejvýše však částkou rovnající se desetině členského podílu. 18.5.1961 - 14.5.1976
Zřízení: Stavební bytové družstvo jako družstvo lidové podle zák.čís.27/1959 Sb. vzniklo přijetím stanov ustavující členskou schůzí ze dne 24.února 1961 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením rady Okresního národního výboru v Přerově ze dne 28. dubna 1961 /výměr odboru výstavby ONV ze dne 6. května 1961, zn.:Výst. 5/6L Ka/J-2104/61. 18.5.1961 - 6.1.1994
Zápisné: Zápisné činí 100,-Kčs. 18.5.1961 - 6.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo o b č a n ů v Kojetíně

Sídlo Stavební bytové družstvo Kojetín

Platnost údajů od - do
Adresa: Družstevní 383, Kojetín 75201, Česká republika 7.11.2016
Adresa: Nová ul. 1402, Kojetín , Česká republika 2.3.1998 - 9.6.2008
Adresa: Družstevní ulice 383, Kojetín , Česká republika 6.1.1994 - 2.3.1998
Adresa: , Kojetín , Česká republika 14.5.1976 - 6.1.1994

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Kojetín

Platnost údajů od - do
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívající především v: 2.3.1998 - 7.11.2016
aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor 2.3.1998 - 7.11.2016
bb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů 2.3.1998 - 7.11.2016
cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor 2.3.1998 - 7.11.2016
dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv 2.3.1998 - 7.11.2016
b) činnost za účelem podnikání, spočívající především v: 2.3.1998 - 7.11.2016
aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob 2.3.1998 - 7.11.2016
bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob 2.3.1998 - 7.11.2016
cc) pronájmu nebytových prostor 2.3.1998 - 7.11.2016
7. Provádění obchodní činnosti. 19.9.1991 - 6.1.1994
Jiná hospodářská činnost: 1/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů, a to: 12.3.1984 - 2.3.1998
a/ přípravnou a projektovou činnost, 12.3.1984 - 2.3.1998
b/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 12.3.1984 - 2.3.1998
2/ Výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs. 12.3.1984 - 2.3.1998
3/ Údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 12.3.1984 - 2.3.1998
4/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 12.3.1984 - 2.3.1998
5/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství). 12.3.1984 - 2.3.1998
6/ Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, administrativní práce a pod.). 12.3.1984 - 2.3.1998
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 14.5.1976 - 2.3.1998
Družstvo provádí bytovou výstavbu a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem; b) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. 27.11.1970 - 14.5.1976
I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 27.11.1970 - 14.5.1976
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení, 27.11.1970 - 14.5.1976
b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl, 27.11.1970 - 14.5.1976
c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek, 27.11.1970 - 14.5.1976
d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. 27.11.1970 - 14.5.1976
Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinou hospodářskou činnost. 27.11.1970 - 14.5.1976

Vedení firmy Stavební bytové družstvo Kojetín

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Kojetín

Místopředseda představenstva Jitka Bedrunková
Ve funkci od 2.8.2021
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
Člen představenstva Miroslav Zeman
Ve funkci od 2.8.2021
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
Člen představenstva Šárka Lasovská
Ve funkci od 2.8.2021
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
Člen představenstva Rudolf Maťa
Ve funkci od 2.8.2021
Adresa Kuzníkova 1248, 75201 Kojetín
Předseda představenstva Petr Bosák
Ve funkci od 2.8.2021
Adresa Nová 1259, 75201 Kojetín
Místopředseda představenstva Jitka Bedrunková
Ve funkci od 7.11.2016 do 2.8.2021
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
Člen představenstva Rudolf Maťa
Ve funkci od 7.11.2016 do 2.8.2021
Adresa Kuzníkova 1248, 75201 Kojetín
Člen představenstva Miroslav Zeman
Ve funkci od 7.11.2016 do 2.8.2021
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
Člen představenstva Šárka Lasovská
Ve funkci od 7.11.2016 do 2.8.2021
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
Předseda představenstva Petr Bosák
Ve funkci od 7.11.2016 do 2.8.2021
Adresa Nová 1259, 75201 Kojetín
předseda představenstva Petr Bosák
Ve funkci od 3.2.2010 do 7.11.2016
Adresa Nová 1259, 75201 Kojetín
II. místopředseda představenstva Rudolf Maťa
Ve funkci od 31.8.2010 do 7.11.2016
Adresa Kuzníkova 1248, 75201 Kojetín
člen představenstva Šárka Lasovská
Ve funkci od 13.9.2010 do 7.11.2016
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
člen představenstva Jitka Bedrunková
Ve funkci od 22.1.2014 do 7.11.2016
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
I. místopředseda představenstva Božena Janováčová
Ve funkci od 31.8.2010 do 8.10.2014
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
člen představenstva František Kašpařík
Ve funkci od 3.2.2010 do 22.1.2014
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
člen představenstva Vratislav Chovanec
Ve funkci od 13.9.2010 do 18.12.2012
Adresa Nová 1260, 75201 Kojetín
člen představenstva Rudolf Maťa
Ve funkci od 3.2.2010 do 31.8.2010
Adresa Kuzníkova 1248, 75201 Kojetín
člen představenstva Milan Peterka
Ve funkci od 3.2.2010 do 31.8.2010
Adresa Polní 1299, 75201 Kojetín
člen představenstva Božena Janováčová
Ve funkci od 3.2.2010 do 31.8.2010
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
II. místopředseda představenstva Jana Vondrová
Ve funkci od 8.3.2005 do 3.2.2010
Adresa Sladovní 1291, 75201 Kojetín
člen představenstva Miroslav Koláčný
Ve funkci od 8.3.2005 do 3.2.2010
Adresa Dudíkova 1265, 75201 Kojetín
člen představenstva Josef Bureš
Ve funkci od 8.3.2005 do 3.2.2010
Adresa Sladovní 461, 75201 Kojetín
člen představenstva Petr Trávníček
Ve funkci od 8.3.2005 do 3.2.2010
Adresa Masarykovo náměstí 35, 75201 Kojetín
I. místopředseda představenstva Božena Janováčová
Ve funkci od 20.2.2006 do 3.2.2010
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
předseda představenstva Milan Peterka
Ve funkci od 9.6.2008 do 3.2.2010
Adresa , Kojetín, Kojetín I - Město, Polní 1299, 752 01
člen představenstva Elaine Konečná
Ve funkci od 20.2.2009 do 3.2.2010
Adresa Tyršova 1226, 75201 Kojetín
člen představenstva Lubor Michálek
Ve funkci od 9.6.2008 do 20.2.2009
Adresa , Kojetín, Kojetín I - Město, Nová 1216, 752 01
předseda představenstva Ing. Jiří Šírek
Ve funkci od 20.2.2006 do 9.6.2008
Adresa Tržní náměstí 63, 75201 Kojetín
člen představenstva Elaine Konečná
Ve funkci od 20.2.2006 do 9.6.2008
Adresa Tyršova 1226, 75201 Kojetín
člen představenstva Božena Janováčová
Ve funkci od 8.3.2005 do 20.2.2006
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
předseda představenstva Vratislav Chovanec
Ve funkci od 8.3.2005 do 20.2.2006
Adresa Nová 1260, 75201 Kojetín
I. místopředseda představenstva Ing. Jiří Šírek
Ve funkci od 8.3.2005 do 20.2.2006
Adresa Tržní náměstí 63, 75201 Kojetín
I. místopředseda Mgr. Petr Válek
Ve funkci od 5.4.2000 do 8.3.2005
Adresa Tyršova 1228, 75201 Kojetín
předseda Vratislav Chovanec
Ve funkci od 5.4.2000 do 8.3.2005
Adresa Nová 1260, 75201 Kojetín
člen Vojtěch Čech
Ve funkci od 5.4.2000 do 8.3.2005
Adresa Družstevní 1302, 75201 Kojetín
člen představenstva Božena Janováčová
Ve funkci od 12.7.2000 do 8.3.2005
Adresa Dudíkova 1266, 75201 Kojetín
člen představenstva Bedřich Fajtl
Ve funkci od 9.10.2002 do 8.3.2005
Adresa Nová 1215, 75201 Kojetín
člen představenstva Josef Bureš
Ve funkci od 19.2.2004 do 8.3.2005
Adresa Sladovní 461, 75201 Kojetín
člen představenstva Petr Trávníček
Ve funkci od 30.3.2004 do 8.3.2005
Adresa Masarykovo nám. 35, 75201 Kojetín
člen Jiří Hübner
Ve funkci od 5.4.2000 do 30.3.2004
Adresa Nová 1213, 75201 Kojetín
II. místopředseda Jiří Stav
Ve funkci od 5.4.2000 do 19.2.2004
Adresa Družstevní 1306, 7501 Kojetín
člen Jaroslav Janáček
Ve funkci od 5.4.2000 do 9.10.2002
Adresa J. Peštulky 1324, 75201 Kojetín
člen Zdeněk Nezhyba
Ve funkci od 9.3.1990 do 5.4.2000
Adresa Sladovní 1292, Kojetín
člen Ing. Rudolf Frydrych
Ve funkci od 9.3.1990 do 5.4.2000
Adresa Jana Peštuky 1324, Kojetín
I. místopředseda Ing. Jiří Rumplík
Ve funkci od 9.3.1990 do 5.4.2000
Adresa Tyršova 1228, Kojetín
II. místopředseda představenstva Jana Zdráhalová
Ve funkci od 29.10.1996 do 5.4.2000
Adresa Polní 1299, Kojetín
člen představenstva Ing. Jiří Finger
Ve funkci od 29.10.1996 do 5.4.2000
Adresa Nová 1219, Kojetín
člen představenstva Ing. Jaroslav Bělka
Ve funkci od 29.10.1996 do 5.4.2000
Adresa Družstevní 1305, Kojetín
předseda Ing. Věra Nováková
Ve funkci od 2.3.1998 do 5.4.2000
Adresa Masarykovo nám. 35, Kojetín
předseda Ing. Věra Matoušková
Ve funkci od 26.7.1994 do 2.3.1998
Adresa Masarykovo nám. 35 , Kojetín
II. místopředseda Jiří Pěcha
Ve funkci od 9.3.1990 do 29.10.1996
Adresa Družstevní 1302, Kojetín
člen Ing. Jiří Šírek
Ve funkci od 9.3.1990 do 29.10.1996
Adresa Tržní 63, Kojetín
člen Ota Svoboda
Ve funkci od 9.3.1990 do 29.10.1996
Adresa Polní 1299, Kojetín
člen Rudolf Vrba
Ve funkci od 9.3.1990 do 26.7.1994
Adresa Nová 1215, Kojetín
předseda František Matoušek
Ve funkci od 9.3.1990 do 26.7.1994
Adresa Nová 1223, Kojetín
člen Ing. Věra Matoušková
Ve funkci od 9.3.1990 do 26.7.1994
Adresa Sladovní 460, Kojetín
člen Ing. Jaroslav Bělka
Ve funkci od 9.3.1990 do 6.1.1994
Adresa Sladovní 460, Kojetín
člen Josef Kotouč
Ve funkci od 9.3.1990 do 6.1.1994
Adresa Nová 1213, Kojetín
člen Alena Horáková
Ve funkci od 29.8.1977 do 9.3.1990
Adresa Tyršova ul. čp. 1227 , Kojetín
předseda Ivan Smutek
Ve funkci od 14.4.1980 do 9.3.1990
Adresa Dudíkova ul. 1265 , Kojetín
člen Josef Hýbner
Ve funkci od 25.4.1980 do 9.3.1990
Adresa Nová ulice 1212 , Kojetín
člen Jiří Jurenka
Ve funkci od 25.4.1980 do 9.3.1990
Adresa Nová ulice 1225 , Kojetín
člen Věra Večerková
Ve funkci od 4.8.1982 do 9.3.1990
Adresa Nová ul. 1220 , Kojetín
I. místopředseda Oldřich Černý
Ve funkci od 17.5.1988 do 9.3.1990
Adresa Nová ul. č. 1214 , Kojetín
II. místopředseda Zdeněk Duchoň
Ve funkci od 17.5.1988 do 9.3.1990
Adresa Sladovní ul. 460 , Kojetín
člen Zbyněk Prokeš
Ve funkci od 17.5.1988 do 9.3.1990
Adresa Družstevní 1301, Kojetín
člen Miluše Štefanová
Ve funkci od 17.5.1988 do 9.3.1990
Adresa Družstevní 1302, Kojetín
člen PhMr Zdeněk Kamelander
Ve funkci od 14.8.1970 do 17.5.1988
Adresa Nová ulice 1222, Kojetín
člen Karel Nuc
Ve funkci od 25.4.1980 do 17.5.1988
Adresa Nová ul. 1260 , Kojetín
člen Zdeněk Duchoň
Ve funkci od 25.4.1980 do 17.5.1988
Adresa Sladovní ul. 460 , Kojetín
člen Zbyněk Prokeš
Ve funkci od 12.5.1984 do 17.5.1988
Adresa Nová ul. 1221 , Kojetín
člen Miluše Štefanová
Ve funkci od 12.5.1984 do 17.5.1988
Adresa Tyršova ul. 1226, Kojetín
I. místopředseda František Krejčiřík
Ve funkci od 12.5.1984 do 17.5.1988
Adresa Nová ulice 1218 , Kojetín
člen Ludmila Milerová
Ve funkci od 12.5.1984 do 17.5.1988
Adresa Polní ul. 1300, Kojetín
II. místopředseda Oldřich Černý
Ve funkci od 12.5.1984 do 17.5.1988
Adresa Nová ul. č. 1214 , Kojetín
místopředseda František Krejčiřík
Ve funkci od 7.10.1976 do 12.5.1984
Adresa Nová ulice 1218 , Kojetín
člen Oldřich Černý
Ve funkci od 7.10.1976 do 12.5.1984
Adresa Nová ul. č. 1214 , Kojetín
člen Ludmila Milerová
Ve funkci od 25.4.1980 do 12.5.1984
Adresa Svat.Čecha 901 , Kojetín
člen František Kopp
Ve funkci od 25.4.1980 do 12.5.1984
Adresa Tyršova ul. 1228 , Kojetín
člen Milan Štábl
Ve funkci od 15.1.1981 do 12.5.1984
Adresa Nová ul.čp. 1225 , Kojetín
člen Věra Bartoníčková
Ve funkci od 7.6.1974 do 4.8.1982
Adresa Nová ul. č. 1223 , Kojetín
člen Zdeňka Novotná
Ve funkci od 25.4.1980 do 15.1.1981
Adresa Ztracená ul. 210 , Kojetín
člen Jiřina Dolníčková
Ve funkci od 12.3.1973 do 25.4.1980
Adresa Nová ulice č. 1215 , Kojetín
člen Rudolf Svoboda
Ve funkci od 11.6.1975 do 25.4.1980
Adresa Nová ul.čp.1217 , Kojetín
člen Břetislav Jurečka
Ve funkci od 7.10.1976 do 25.4.1980
Adresa Nová ul. č. 1260 , Kojetín
člen František Kadlčík
Ve funkci od 7.10.1976 do 25.4.1980
Adresa Padlých hrdinů č. 465 , Kojetín
předseda Otmar Ondra
Ve funkci od 11.6.1975 do 14.4.1980
Adresa Nová ulice č. 1211 , Kojetín
člen Ivan Smutek
Ve funkci od 29.8.1977 do 14.4.1980
Adresa ul. Padlých hrdinů 822 , Kojetín
člen Antonín Pergner
Ve funkci od 7.10.1976 do 29.8.1977
Adresa Padlých hrdinů 513, Kojetín
člen Vlasta Kočendová
Ve funkci od 7.10.1976 do 29.8.1977
Adresa Tyršova ul. 1226 , Kojetín
člen František Krejčiřík
Ve funkci od 14.8.1970 do 7.10.1976
Adresa Nová ulice 1218 , Kojetín
člen Jaroslav Kolíska
Ve funkci od 14.8.1970 do 7.10.1976
Adresa Gottwaldovo nám.34 , Kojetín
člen Antonín Perger
Ve funkci od 12.3.1973 do 7.10.1976
Adresa Padlých hrdinů 513, Kojetín
člen Josef Oulehla
Ve funkci od 11.6.1975 do 7.10.1976
Adresa Nová ulice čp.1214 , Kojetín
místopředseda Oldřich Hromada
Ve funkci od 11.6.1975 do 7.10.1976
Adresa Nádražní č. 135 , Kojetín
člen Břetislav Jurečka
Ve funkci od 11.6.1975 do 7.10.1976
Adresa Husova ul. 719 , Kojetín
člen Milan Stav
Ve funkci od 19.7.1966 do 11.6.1975
Adresa Nová ulice čp.1211 , Kojetín
předseda Josef Oulehla
Ve funkci od 19.7.1966 do 11.6.1975
Adresa Nová ulice čp.1214 , Kojetín
místopředseda Rudolf Svoboda
Ve funkci od 19.8.1968 do 11.6.1975
Adresa Nová ul.čp.1217 , Kojetín
člen František Freiwald
Ve funkci od 14.8.1970 do 11.6.1975
Adresa Tyršova ul. 1227 , Kojetín
člen Oldřich Hromada
Ve funkci od 7.6.1974 do 11.6.1975
Adresa Nádražní č. 135 , Kojetín
člen Ladislav Řezníček
Ve funkci od 14.8.1970 do 7.6.1974
Adresa Nová ulice 1229, Kojetín
člen František Kašpařík
Ve funkci od 14.8.1970 do 7.6.1974
Adresa Tyršova ul. 1228 , Kojetín
člen Milada Tesařová
Ve funkci od 7.6.1974 do 7.6.1974
Adresa Růžová ul. č.40 , Kojetín
člen Jaroslav Motal
Ve funkci od 14.8.1970 do 12.3.1973
Adresa Tyršova ul. 1226 , Kojetín
člen Karel Werner
Ve funkci od 14.8.1970 do 12.3.1973
Adresa Nová ulice čp.1223 , Kojetín
člen Josef Hýbner
Ve funkci od 19.7.1966 do 14.8.1970
Adresa Nová ulice čp.1212 , Kojetín
člen Adolf Lučan
Ve funkci od 19.7.1966 do 14.8.1970
Adresa Fučíkovo nám. čp.528 , Kojetín
člen Karel Werner
Ve funkci od 19.7.1966 do 14.8.1970
Adresa Nová ulice čp.1214 , Kojetín
člen Ladislav Řezníček
Ve funkci od 14.7.1967 do 14.8.1970
Adresa Tyršova ul.čp.960 , Kojetín
člen Josef Topič
Ve funkci od 19.8.1968 do 14.8.1970
Adresa Nová ul.čp.1218 , Kojetín
člen Zdeněk Chyba
Ve funkci od 19.8.1968 do 14.8.1970
Adresa Nová ul.čp.1217 , Kojetín
člen Vladimír Svízela
Ve funkci od 19.8.1968 do 14.8.1970
Adresa Padlých hrdinů čp.824 , Kojetín
člen PhMr Zdeněk Kamelander
Ve funkci od 19.8.1968 do 14.8.1970
Adresa nám. Osvobození čp.1042 , Kojetín
člen Josef Topič
Ve funkci od 19.7.1966 do 19.8.1968
Adresa Hřbitovní čp.333 , Němčice n/H
místopředseda Rudolf Svoboda
Ve funkci od 19.7.1966 do 19.8.1968
Adresa Svat.Čecha čp.1007 , Kojetín
člen Zdeněk Chyba
Ve funkci od 19.7.1966 do 19.8.1968
Adresa nám. Osvobození čp.1041 , Kojetín
člen inž. Vlastimil Dušek
Ve funkci od 19.7.1966 do 14.7.1967
Adresa Kuzníkova čp.1002 , Kojetín
předseda Otto Vaculík
Ve funkci od 18.5.1961 do 19.7.1966
Adresa Palackého ul.č.878 , Kojetín
člen Josef Hýbner
Ve funkci od 18.5.1961 do 19.7.1966
Adresa Havlíčkova ul.č.1037 , Kojetín
člen Zdeněk Chyba
Ve funkci od 18.5.1961 do 19.7.1966
Adresa Chytilova ul.č.1145 , Kojetín
místopředseda Jaroslav Kopřiva
Ve funkci od 3.10.1963 do 19.7.1966
Adresa Jiráskova ul.č.1080 , Kojetín
člen František Fiury
Ve funkci od 3.10.1963 do 19.7.1966
Adresa Čsl.legií č.988 , Kojetín
člen Milan Stav
Ve funkci od 3.10.1963 do 19.7.1966
Adresa Gottwaldovo nám.č.36 , Kojetín
člen Josef Oulehla
Ve funkci od 3.10.1963 do 19.7.1966
Adresa Gottwaldovo nám.č.32 , Kojetín
místopředsedkyně Věra Nováková
Ve funkci od 18.5.1961 do 3.10.1963
Adresa Havlíčkova ul.č.695 , Kojetín
člen Jaroslav Slovák
Ve funkci od 18.5.1961 do 3.10.1963
Adresa , Kojetín-Pořadí č.785

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Kojetín

IČO: 00053287
Firma: Stavební bytové družstvo Kojetín
Právní forma: Družstvo
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Kojetín
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 14. 5. 1976

Sídlo Stavební bytové družstvo Kojetín

Sídlo: Družstevní 383, Kojetín 75201

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí