Firma Stavební bytové družstvo Kojetín IČO 00053287


Stavební bytové družstvo Kojetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Kojetín (00053287) je Bytové družstvo. Sídlí na adrese Družstevní 383, 752 01 Kojetín Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1961 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Kojetín nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Kojetín nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Kojetín na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Kojetín na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Kojetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Kojetín

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 92
IČO (identifikační číslo osoby) 00053287
Jméno Stavební bytové družstvo Kojetín
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.5.1961
Stavební bytové družstvo Kojetín je bytovým družstvem, jehož právní poměry upravují stanovy přijaté na členské schůzi družstva dne 12. června 2014. 7.11.2016
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 3.10.2013. 22.1.2014 - 7.11.2016
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 14.5.1976 - 6.1.1994
Zřízení: Stavební bytové družstvo jako družstvo lidové podlezák.čís.27/1959 Sb. vzniklo přijetím stanov ustavující členskouschůzí ze dne 24.února 1961 a udělením souhlasu k jeho vznikuusnesením rady Okresního národního výboru v Přerově ze dne 28.dubna 1961 /výměr odboru výstavby ONV ze dne 6. května 1961,zn.:Výst. 5/6L Ka/J-2104/61. 18.5.1961 - 6.1.1994
Zápisné: Zápisné činí 100,-Kčs. 18.5.1961 - 6.1.1994
Ručení: Každý člen je povinen přispívat k úhradě případnýchztrát /likvidačního schodku/ nejvýše však částkou rovnající sedesetině členského podílu. 18.5.1961 - 14.5.1976

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Kojetín

Kapitál Stavební bytové družstvo Kojetín

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.3.1998 - 7.11.2016
zakladni jmění 440 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.1.1994 - 2.3.1998

Sídlo Stavební bytové družstvo Kojetín

Platnost údajů od - do
Adresa Družstevní 383 , 752 01 Kojetín Česká republika
Družstevní 383, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
7.11.2016
Adresa Družstevní 383 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 383, PSČ 75201
9.6.2008 - 7.11.2016
Adresa Nová 1402 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. 1402
2.3.1998 - 9.6.2008
Adresa Družstevní ulice 383 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní ulice 383
6.1.1994 - 2.3.1998
Adresa Kojetín Česká republika
Kojetín, okres Přerov
14.5.1976 - 6.1.1994
Adresa Kojetín Česká republika
Kojetín
18.5.1961 - 14.5.1976

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Kojetín

Platnost údajů od - do
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívajícípředevším v: 2.3.1998 - 7.11.2016
aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečovánívýstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor 2.3.1998 - 7.11.2016
bb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci arekonstrukci bytových a nebytových objektů 2.3.1998 - 7.11.2016
cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor 2.3.1998 - 7.11.2016
dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor auzavírání příslušných smluv 2.3.1998 - 7.11.2016
b) činnost za účelem podnikání, spočívající především v: 2.3.1998 - 7.11.2016
aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav,modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř.bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob 2.3.1998 - 7.11.2016
bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor ve vlastnictví jiných osob 2.3.1998 - 7.11.2016
cc) pronájmu nebytových prostor 2.3.1998 - 7.11.2016
7. Provádění obchodní činnosti. 19.9.1991 - 6.1.1994
Jiná hospodářská činnost:1/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstva a občanů, a to: 12.3.1984 - 2.3.1998
a/ přípravnou a projektovou činnost, 12.3.1984 - 2.3.1998
b/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. 12.3.1984 - 2.3.1998
2/ Výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs. 12.3.1984 - 2.3.1998
3/ Údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. 12.3.1984 - 2.3.1998
4/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou. 12.3.1984 - 2.3.1998
5/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladovéhohospodářství). 12.3.1984 - 2.3.1998
6/ Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva(jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostor, provoz prádelen, administrativní práce a pod.). 12.3.1984 - 2.3.1998
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 14.5.1976 - 2.3.1998
Družstvo provádí bytovou výstavbua) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem;b) ve vlastní režii; při této formě výstavby musí družstvozajistit odborné vedení stavby. 27.11.1970 - 14.5.1976
I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílípodle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. 27.11.1970 - 14.5.1976
Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinoučinnost, zejménaa) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytovéhomajetku, a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kulturybydlení, 27.11.1970 - 14.5.1976
b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu vsouvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží.Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní bytjiž užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl, 27.11.1970 - 14.5.1976
c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích přivýstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizovánímčlenských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě aprovozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek, 27.11.1970 - 14.5.1976
d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistickéhouvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. 27.11.1970 - 14.5.1976
Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a stím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinouhospodářskou činnost. 27.11.1970 - 14.5.1976

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Kojetín

Platnost údajů od - do
a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívajícípředevším v: 7.11.2016
aa) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečovánívýstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor 7.11.2016
ab) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci arekonstrukci bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; 7.11.2016
ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýchprostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; 7.11.2016
ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; 7.11.2016
b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. 7.11.2016

vedení firmy Stavební bytové družstvo Kojetín

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Kojetín

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Petr Bosák 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2014
Vznik funkce 10.12.2014
Adresa: Nová 1259 , 752 01 Kojetín Česká republika
Nová 1259, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
Místopředseda představenstva Jitka Bedrunková 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2014
Vznik funkce 10.12.2014
Adresa: Tyršova 1228 , 752 01 Kojetín Česká republika
Tyršova 1228, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
Člen představenstva Rudolf Maťa 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2014
Adresa: Kuzníkova 1248 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kuzníkova 1248, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
Člen představenstva Šárka Lasovská 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2014
Adresa: Tyršova 1228 , 752 01 Kojetín Česká republika
Tyršova 1228, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
Člen představenstva Miroslav Zeman 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2014
Adresa: Dudíkova 1266 , 752 01 Kojetín Česká republika
Dudíkova 1266, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
místopředsedkyně Věra Nováková 18.5.1961 - 3.10.1963
Adresa: Havlíčkova ul.č 695 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Havlíčkova ul.č.695
člen Jaroslav Slovák 18.5.1961 - 3.10.1963
Adresa: 785 , Kojetín-Pořadí Česká republika
Kojetín-Pořadí č.785
předseda Otto Vaculík 18.5.1961 - 19.7.1966
Adresa: Palackého ul.č 878 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Palackého ul.č.878
člen Zdeněk Chyba 18.5.1961 - 19.7.1966
Adresa: Chytilova ul.č 1145 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Chytilova ul.č.1145
člen Josef Hýbner 18.5.1961 - 19.7.1966
Adresa: Havlíčkova ul.č 1037 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Havlíčkova ul.č.1037
místopředseda Jaroslav Kopřiva 3.10.1963 - 19.7.1966
Adresa: Jiráskova ul.č 1080 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Jiráskova ul.č.1080
člen František Fiury 3.10.1963 - 19.7.1966
Adresa: Čsl.legií 988 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Čsl.legií č.988
člen Josef Oulehla 3.10.1963 - 19.7.1966
Adresa: Gottwaldovo nám.č 32 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Gottwaldovo nám.č.32
člen Milan Stav 3.10.1963 - 19.7.1966
Adresa: Gottwaldovo nám.č 36 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Gottwaldovo nám.č.36
člen Inžvlastimil Dušek 19.7.1966 - 14.7.1967
Adresa: Kuzníkova čp 1002 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Kuzníkova čp.1002
člen Zdeněk Chyba 19.7.1966 - 19.8.1968
Adresa: nám. Osvobození čp 1041 , Kojetín Česká republika
Kojetín, nám. Osvobození čp.1041
místopředseda Rudolf Svoboda 19.7.1966 - 19.8.1968
Adresa: Svat.Čecha čp 1007 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Svat.Čecha čp.1007
člen Josef Topič 19.7.1966 - 19.8.1968
Adresa: Hřbitovní čp 333 , Němčice n/H Česká republika
Němčice n/H, Hřbitovní čp.333
člen Josef Hýbner 19.7.1966 - 14.8.1970
Adresa: Nová ulice čp 1212 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice čp.1212
člen Adolf Lučan 19.7.1966 - 14.8.1970
Adresa: Fučíkovo nám. čp 528 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Fučíkovo nám. čp.528
člen Karel Werner 19.7.1966 - 14.8.1970
Adresa: Nová ulice čp 1214 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice čp.1214
člen Ladislav Řezníček 14.7.1967 - 14.8.1970
Adresa: Tyršova ul.čp 960 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul.čp.960
člen Zdeněk Chyba 19.8.1968 - 14.8.1970
Adresa: Nová ul.čp 1217 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul.čp.1217
člen Josef Topič 19.8.1968 - 14.8.1970
Adresa: Nová ul.čp 1218 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul.čp.1218
člen Vladimír Svízela 19.8.1968 - 14.8.1970
Adresa: Padlých hrdinů čp 824 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Padlých hrdinů čp.824
člen PhMr. Zdeněk Kamelander 19.8.1968 - 14.8.1970
Adresa: nám. Osvobození čp 1042 , Kojetín Česká republika
Kojetín, nám. Osvobození čp.1042
člen Karel Werner 14.8.1970 - 12.3.1973
Adresa: Nová ulice čp 1223 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice čp.1223
člen Jaroslav Motal 14.8.1970 - 12.3.1973
Adresa: Tyršova 1226 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. 1226
člen František Kašpařík 14.8.1970 - 7.6.1974
Adresa: Tyršova 1228 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. 1228
člen Ladislav Řezníček 14.8.1970 - 7.6.1974
Adresa: Nová ulice 1229 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1229
člen Milada Tesařová 7.6.1974 - 7.6.1974
Adresa: Růžováč 40 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Růžová ul. č.40
člen Milan Stav 19.7.1966 - 11.6.1975
Adresa: Nová ulice čp 1211 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice čp.1211
předseda Josef Oulehla 19.7.1966 - 11.6.1975
Adresa: Nová ulice čp 1214 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice čp.1214
místopředseda Rudolf Svoboda 19.8.1968 - 11.6.1975
Adresa: Nová ul.čp 1217 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul.čp.1217
člen František Freiwald 14.8.1970 - 11.6.1975
Adresa: Tyršova 1227 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. 1227
člen Oldřich Hromada 7.6.1974 - 11.6.1975
Adresa: Nádražní 135 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nádražní č. 135
člen Jaroslav Kolíska 14.8.1970 - 7.10.1976
Adresa: Gottwaldovo nám 34 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Gottwaldovo nám.34
člen František Krejčiřík 14.8.1970 - 7.10.1976
Adresa: Nová ulice 1218 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1218
člen Antonín Perger 12.3.1973 - 7.10.1976
Adresa: Padlých hrdinů 513 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Padlých hrdinů 513
člen Josef Oulehla 11.6.1975 - 7.10.1976
Adresa: Nová ulice čp 1214 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice čp.1214
místopředseda Oldřich Hromada 11.6.1975 - 7.10.1976
Adresa: Nádražní 135 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nádražní č. 135
člen Břetislav Jurečka 11.6.1975 - 7.10.1976
Adresa: Husova 719 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Husova ul. 719
člen Antonín Pergner 7.10.1976 - 29.8.1977
Adresa: Padlých hrdinů 513 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Padlých hrdinů 513
člen Vlasta Kočendová 7.10.1976 - 29.8.1977
Adresa: Tyršova 1226 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. 1226
předseda Otmar Ondra 11.6.1975 - 14.4.1980
Adresa: Nová ulice 1211 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice č. 1211
člen Ivan Smutek 29.8.1977 - 14.4.1980
Adresa: Padlých hrdinů 822 , Kojetín Česká republika
Kojetín, ul. Padlých hrdinů 822
člen Jiřina Dolníčková 12.3.1973 - 25.4.1980
Adresa: Nová ulice 1215 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice č. 1215
člen Rudolf Svoboda 11.6.1975 - 25.4.1980
Adresa: Nová ul.čp 1217 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul.čp.1217
člen Břetislav Jurečka 7.10.1976 - 25.4.1980
Adresa: Nová 1260 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. č. 1260
člen František Kadlčík 7.10.1976 - 25.4.1980
Adresa: Padlých hrdinů 465 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Padlých hrdinů č. 465
člen Zdeňka Novotná 25.4.1980 - 15.1.1981
Adresa: Ztracená 210 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Ztracená ul. 210
člen Věra Bartoníčková 7.6.1974 - 4.8.1982
Adresa: Nová 1223 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. č. 1223
místopředseda František Krejčiřík 7.10.1976 - 12.5.1984
Adresa: Nová ulice 1218 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1218
člen Oldřich Černý 7.10.1976 - 12.5.1984
Adresa: Nová 1214 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. č. 1214
člen František Kopp 25.4.1980 - 12.5.1984
Adresa: Tyršova 1228 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. 1228
člen Ludmila Milerová 25.4.1980 - 12.5.1984
Adresa: Svat.Čecha 901 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Svat.Čecha 901
člen Milan Štábl 15.1.1981 - 12.5.1984
Adresa: Nová ul. 1225 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul.čp. 1225
člen PhMr. Zdeněk Kamelander 14.8.1970 - 17.5.1988
Adresa: Nová ulice 1222 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1222
člen Karel Nuc 25.4.1980 - 17.5.1988
Adresa: Nová 1260 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. 1260
člen Zdeněk Duchoň 25.4.1980 - 17.5.1988
Adresa: Sladovní 460 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Sladovní ul. 460
I. místopředseda František Krejčiřík 12.5.1984 - 17.5.1988
Adresa: Nová ulice 1218 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1218
člen Ludmila Milerová 12.5.1984 - 17.5.1988
Adresa: Polní 1300 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Polní ul. 1300
II. místopředseda Oldřich Černý 12.5.1984 - 17.5.1988
Adresa: Nová 1214 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. č. 1214
člen Zbyněk Prokeš 12.5.1984 - 17.5.1988
Adresa: Nová 1221 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. 1221
člen Miluše Štefanová 12.5.1984 - 17.5.1988
Adresa: Tyršova 1226 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. 1226
člen Alena Horáková 29.8.1977 - 9.3.1990
Adresa: Tyršova 1227 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova ul. čp. 1227
předseda Ivan Smutek 14.4.1980 - 9.3.1990
Adresa: Dudíkova 1265 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Dudíkova ul. 1265
člen Josef Hýbner 25.4.1980 - 9.3.1990
Adresa: Nová ulice 1212 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1212
člen Jiří Jurenka 25.4.1980 - 9.3.1990
Adresa: Nová ulice 1225 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ulice 1225
člen Věra Večerková 4.8.1982 - 9.3.1990
Adresa: Nová 1220 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. 1220
I. místopředseda Oldřich Černý 17.5.1988 - 9.3.1990
Adresa: Nová 1214 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová ul. č. 1214
II. místopředseda Zdeněk Duchoň 17.5.1988 - 9.3.1990
Adresa: Sladovní 460 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Sladovní ul. 460
člen Zbyněk Prokeš 17.5.1988 - 9.3.1990
Adresa: Družstevní 1301 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 1301
člen Miluše Štefanová 17.5.1988 - 9.3.1990
Adresa: Družstevní 1302 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 1302
člen Ing. Jaroslav Bělka 9.3.1990 - 6.1.1994
Adresa: Sladovní 460 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Sladovní 460
člen Josef Kotouč 9.3.1990 - 6.1.1994
Adresa: Nová 1213 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1213
předseda František Matoušek 9.3.1990 - 26.7.1994
Adresa: Nová 1223 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1223
člen Rudolf Vrba 9.3.1990 - 26.7.1994
Adresa: Nová 1215 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1215
člen Ing. Věra Matoušková 9.3.1990 - 26.7.1994
Adresa: Sladovní 460 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Sladovní 460
II. místopředseda Jiří Pěcha 9.3.1990 - 29.10.1996
Adresa: Družstevní 1302 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 1302
člen Ing. Jiří Šírek 9.3.1990 - 29.10.1996
Adresa: Tržní 63 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tržní 63
člen Ota Svoboda 9.3.1990 - 29.10.1996
Adresa: Polní 1299 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Polní 1299
předseda Ing. Věra Matoušková 26.7.1994 - 2.3.1998
Adresa: Masarykovo nám. 35 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Masarykovo nám. 35
I. místopředseda Ing. Jiří Rumplík 9.3.1990 - 5.4.2000
Adresa: Tyršova 1228 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova 1228
člen Zdeněk Nezhyba 9.3.1990 - 5.4.2000
Adresa: Sladovní 1292 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Sladovní 1292
člen Ing. Rudolf Frydrych 9.3.1990 - 5.4.2000
Adresa: Jana Peštuky 1324 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Jana Peštuky 1324
II. místopředseda představenstva Jana Zdráhalová 29.10.1996 - 5.4.2000
Adresa: Polní 1299 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Polní 1299
člen představenstva Ing. Jiří Finger 29.10.1996 - 5.4.2000
Adresa: Nová 1219 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1219
člen představenstva Ing. Jaroslav Bělka 29.10.1996 - 5.4.2000
Adresa: Družstevní 1305 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 1305
předseda Ing. Věra Nováková 2.3.1998 - 5.4.2000
Adresa: Masarykovo nám. 35 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Masarykovo nám. 35
člen Jaroslav Janáček 5.4.2000 - 9.10.2002
Zánik členství 25.4.2002
Adresa: J. Peštulky 1324 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, J. Peštulky 1324, PSČ 75201
II. místopředseda Jiří Stav 5.4.2000 - 19.2.2004
Vznik členství 6.12.1999
Zánik členství 4.12.2003
Adresa: Družstevní 1306 , Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 1306, PSČ 7501
člen Jiří Hübner 5.4.2000 - 30.3.2004
Vznik členství 6.12.1999
Zánik členství 22.1.2004
Adresa: Nová 1213 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1213, PSČ 75201
předseda Vratislav Chovanec 5.4.2000 - 8.3.2005
Vznik členství 6.12.1999
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Nová 1260 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1260, PSČ 75201
I. místopředseda Mgr. Petr Válek 5.4.2000 - 8.3.2005
Vznik členství 6.12.1999
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Tyršova 1228 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Tyršova 1228, PSČ 75201
člen Vojtěch Čech 5.4.2000 - 8.3.2005
Vznik členství 6.12.1999
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Družstevní 1302 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Družstevní 1302, PSČ 75201
člen představenstva Božena Janováčová 12.7.2000 - 8.3.2005
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Dudíkova 1266 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Dudíkova 1266, PSČ 75201
člen představenstva Bedřich Fajtl 9.10.2002 - 8.3.2005
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 23.8.2004
Adresa: Nová 1215 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Nová 1215, PSČ 75201
člen představenstva Josef Bureš 19.2.2004 - 8.3.2005
Vznik členství 4.12.2003
Zánik členství 6.12.2004
Adresa: Sladovní 461 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Sladovní 461, PSČ 75201
člen představenstva Petr Trávníček 30.3.2004 - 8.3.2005
Vznik členství 22.1.2004
Adresa: Masarykovo nám. 35 , 752 01 Kojetín Česká republika
Kojetín, Masarykovo nám. 35, PSČ 75201
předseda představenstva Vratislav Chovanec 8.3.2005 - 20.2.2006
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 7.12.2004
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Nová 1260 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Nová 1260, PSČ 75201
I. místopředseda představenstva Ing. Jiří Šírek 8.3.2005 - 20.2.2006
Vznik členství 7.12.2004
Vznik funkce 7.12.2004
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Tržní náměstí 63 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Tržní náměstí 63, PSČ 75201
člen představenstva Božena Janováčová 8.3.2005 - 20.2.2006
Vznik členství 7.12.2004
Adresa: Dudíkova 1266 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 75201
předseda představenstva Ing. Jiří Šírek 20.2.2006 - 9.6.2008
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 11.3.2008
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 11.3.2008
Adresa: Tržní náměstí 63 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Tržní náměstí 63, PSČ 75201
člen představenstva Elaine Konečná 20.2.2006 - 9.6.2008
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 11.3.2008
Adresa: Tyršova 1226 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1226, PSČ 75201
člen představenstva Lubor Michálek 9.6.2008 - 20.2.2009
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 3.11.2008
Adresa: Česká republika
Kojetín, Kojetín I - Město, Nová 1216, 752 01
II. místopředseda představenstva Jana Vondrová 8.3.2005 - 3.2.2010
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 7.12.2004
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Sladovní 1291 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Sladovní 1291, PSČ 75201
člen představenstva Petr Trávníček 8.3.2005 - 3.2.2010
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Masarykovo náměstí 35 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Masarykovo náměstí 35, PSČ 75201
člen představenstva Josef Bureš 8.3.2005 - 3.2.2010
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Sladovní 461 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Sladovní 461, PSČ 75201
člen představenstva Miroslav Koláčný 8.3.2005 - 3.2.2010
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Dudíkova 1265 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1265, PSČ 75201
I. místopředseda představenstva Božena Janováčová 20.2.2006 - 3.2.2010
Vznik členství 7.12.2004
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Dudíkova 1266 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 75201
předseda představenstva Milan Peterka 9.6.2008 - 3.2.2010
Vznik členství 11.3.2008
Vznik funkce 27.3.2008
Zánik funkce 16.12.2009
Adresa: Česká republika
Kojetín, Kojetín I - Město, Polní 1299, 752 01
člen představenstva Elaine Konečná 20.2.2009 - 3.2.2010
Vznik členství 3.11.2008
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: Tyršova 1226 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1226, PSČ 75201
člen představenstva Milan Peterka 3.2.2010 - 31.8.2010
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 6.4.2010
Adresa: Polní 1299 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Polní 1299, PSČ 75201
člen představenstva Rudolf Maťa 3.2.2010 - 31.8.2010
Vznik členství 10.12.2009
Adresa: Kuzníkova 1248 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Kuzníkova 1248, PSČ 75201
člen představenstva Božena Janováčová 3.2.2010 - 31.8.2010
Vznik členství 10.12.2009
Adresa: Dudíkova 1266 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 75201
člen představenstva Vratislav Chovanec 13.9.2010 - 18.12.2012
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 26.4.2012
Adresa: Nová 1260 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Nová 1260, PSČ 75201
člen představenstva František Kašpařík 3.2.2010 - 22.1.2014
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 18.5.2013
Adresa: Tyršova 1228 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1228, PSČ 75201
I. místopředseda představenstva Božena Janováčová 31.8.2010 - 8.10.2014
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 14.7.2014
Vznik funkce 24.2.2010
Zánik funkce 14.7.2014
Adresa: Dudíkova 1266 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Dudíkova 1266, PSČ 75201
předseda představenstva Petr Bosák 3.2.2010 - 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 10.12.2014
Vznik funkce 16.12.2009
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: Nová 1259 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Nová 1259, PSČ 75201
II. místopředseda představenstva Rudolf Maťa 31.8.2010 - 7.11.2016
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 10.12.2014
Vznik funkce 24.2.2010
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: Kuzníkova 1248 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Kuzníkova 1248, PSČ 75201
člen představenstva Šárka Lasovská 13.9.2010 - 7.11.2016
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 10.12.2014
Adresa: Tyršova 1228 , 752 01 Kojetín - Kojetín I - Město Česká republika
Kojetín - Kojetín I - Město, Tyršova 1228, PSČ 75201
člen představenstva Jitka Bedrunková 22.1.2014 - 7.11.2016
Vznik členství 3.10.2013
Zánik členství 10.12.2014
Adresa: Tyršova 1228 , 752 01 Kojetín Česká republika
Tyršova 1228, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Kojetín

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 92/SL 75 účetní závěrka [2013] vč. příl. Krajský soud v Ostravě 6.8.2014 26.3.2015 11
DrXXII 92/SL 74 ostatní Zápis z jednání shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 3.10.2013 14.5.2014 11.6.2014 47
DrXXII 92/SL 73 notářský zápis NZ 134/2013 Krajský soud v Ostravě 14.10.2013 31.12.2013 24.1.2014 12
DrXXII 92/SL 72 ostatní zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ostravě 6.12.2012 16.1.2013 4
DrXXII 92/SL 71 ostatní - Zápis ze shromáždění Krajský soud v Ostravě 9.10.2012 14.11.2012 10.1.2013 12
DrXXII 92/SL 70 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 20.7.2012 26.7.2012 30
DrXXII 92/SL 69 notářský zápis NZ 320/2012 změna stanov Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 20.7.2012 26.7.2012 6
DrXXII 92/SL 68 ostatní - Zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ostravě 14.4.2011 25.6.2012 26.7.2012 18
DrXXII 92/SL 67 ostatní - Zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 16.7.2012 24.7.2012 16
DrXXII 92/SL 66 účetní závěrka r. 2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 11.6.2012 21.6.2012 12
DrXXII 92/SL 65 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 14.4.2011 16.8.2011 14.11.2011 31
DrXXII 92/SL 64 notářský zápis NZ 254/2011 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 14.4.2011 16.8.2011 14.11.2011 34
DrXXII 92/SL 63 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 12.8.2011 1.9.2011 12
DrXXII 92/SL 62 podpisové vzory Vr. Chovanec, Š. Lasovská Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 10.9.2010 20.9.2010 6
DrXXII 92/SL 61 ostatní - Zápis z jednání Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 27.7.2010 9.8.2010 14
DrXXII 92/SL 60 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.7.2010 9.8.2010 12
DrXXII 92/SL 59 podpisové vzory 4 x Krajský soud v Ostravě 8.12.2009 1.2.2010 11.2.2010 12
DrXXII 92/SL 58 ostatní - Zápis z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Ostravě 14.5.2009 25.8.2009 16.11.2009 34
DrXXII 92/SL 57 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 8.9.2009 12.10.2009 13
DrXXII 92/SL 56 stanovy společnosti r. 2008 Krajský soud v Ostravě 18.2.2009 20.3.2009 31
DrXXII 92/SL 55 podpisové vzory Elaine Konečná Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 18.2.2009 27.2.2009 2
DrXXII 92/SL 54 notářský zápis NZ 217/2008-shrom.del.družst. Krajský soud v Ostravě 26.9.2008 18.2.2009 27.2.2009 11
DrXXII 92/SL 53 účetní závěrka r.2007 včetně příloh Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 3.2.2009 12
DrXXII 92/SL 52 rozhod. o statut. orgánu vol.prac.předs.,výsl.hospodař. Krajský soud v Ostravě 17.12.2008 3.2.2009 40
DrXXII 92/SL 51 notářský zápis NZ 48/2008 rozhodnutí Krajský soud v Ostravě 12.3.2008 22.5.2008 16.9.2008 11
DrXXII 92/SL 50 stanovy společnosti r. 2008 Krajský soud v Ostravě 11.3.2008 22.5.2008 17.7.2008 32
DrXXII 92/SL 49 podpisové vzory Peterka, Michálek Krajský soud v Ostravě 22.5.2008 17.7.2008 6
DrXXII 92/SL 48 účetní závěrka r. 2006 -záp.shromážď. Krajský soud v Ostravě 30.5.2007 15.6.2007 13.7.2007 46
DrXXII 92/SL 47 ostatní -zápis a usn.ze schrom.deleg. Krajský soud v Ostravě 5.4.2007 15.6.2007 13.7.2007 33
DrXXII 92/SL 46 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 1.11.2006 2.11.2006 14
DrXXII 92/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.12.2005 15.2.2006 22.2.2006 1
DrXXII 92/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch.shrom. Krajský soud v Ostravě 15.12.2005 15.2.2006 22.2.2006 32
DrXXII 92/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch.předst. Krajský soud v Ostravě 15.12.2005 15.2.2006 22.2.2006 4
DrXXII 92/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch.předst. Krajský soud v Ostravě 29.9.2005 15.2.2006 22.2.2006 5
DrXXII 92/SL 41 ostatní zápis z jedn. del. shrom SBD Krajský soud v Ostravě 20.9.2005 27.10.2005 31.10.2005 29
DrXXII 92/SL 40 ostatní zápis jednání staveb.družst. Krajský soud v Ostravě 24.5.2005 1.7.2005 4.7.2005 31
DrXXII 92/SL 39 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 1.7.2005 4.7.2005 13
DrXXII 92/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.2.2005 11.3.2005 8
DrXXII 92/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 18.11.2004 4.2.2005 11.3.2005 1
DrXXII 92/SL 36 ostatní zápis SBD Krajský soud v Ostravě 18.11.2004 4.2.2005 11.3.2005 29
DrXXII 92/SL 35 notářský zápis NZ 194/2004 osv.družst. Krajský soud v Ostravě 18.11.2004 4.2.2005 11.3.2005 4
DrXXII 92/SL 34 notářský zápis NZ 193/2004 osv. Krajský soud v Ostravě 18.11.2004 4.2.2005 11.3.2005 15
DrXXII 92/SL 33 účetní závěrka r. 2003 vč.záp. ze shrom.del. Krajský soud v Ostravě 22.6.2004 24.6.2004 39
DrXXII 92/SL 32 souhlas druhého manžela Krajský soud v Ostravě 18.2.2004 3.3.2004 8.3.2004 1
DrXXII 92/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 18.2.2004 3.3.2004 8.3.2004 2
DrXXII 92/SL 30 rozhod. o statut. orgánu rezignace člena představenstva Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 23.1.2004 29.1.2004 1
DrXXII 92/SL 29 souhlas druhého manžela Krajský soud v Ostravě 15.1.2004 23.1.2004 29.1.2004 1
DrXXII 92/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.1.2004 23.1.2004 29.1.2004 2
DrXXII 92/SL 27 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 18.8.2003 15
DrXXII 92/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.6.2003 10.6.2003 32
DrXXII 92/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.5.2003 9.6.2003 10.6.2003 41
DrXXII 92/SL 24 notářský zápis NZ 54/2003 Krajský soud v Ostravě 15.5.2003 9.6.2003 10.6.2003 15
DrXXII 92/SL 4 souhlas druhého manžela Krajský soud v Ostravě 13.5.2002 30.10.2002 2
DrXXII 92/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.5.2002 30.10.2002 4
DrXXII 92/SL 23 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 30.10.2002 8
DrXXII 92/SL 22 notářský zápis NZ 74/02 Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 30.10.2002 15
DrXXII 92/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 30.10.2002 35
DrXXII 92/SL 9 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 13.3.2002 14.3.2002 14
DrXXII 92/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.3.2002 14.3.2002 13
DrXXII 92/SL 20 ostatní zápis z jedn.deleg. Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 13.3.2002 14.3.2002 29
DrXXII 92/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis jedn.deleg. Krajský soud v Ostravě 6.6.2000 13.3.2002 14.3.2002 27
DrXXII 92/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis čl.sch. Krajský soud v Ostravě 6.12.1999 13.3.2002 14.3.2002 63
DrXXII 92/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shrom.deleg. Krajský soud v Ostravě 27.4.1995 13.3.2002 14.3.2002 8
DrXXII 92/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis deleg. Krajský soud v Ostravě 25.4.1994 13.3.2002 14.3.2002 6
DrXXII 92/SL 15 notářský zápis NZ 110/2000 Krajský soud v Ostravě 6.6.2000 13.3.2002 14.3.2002 11
DrXXII 92/SL 14 notářský zápis NZ 297/99 Krajský soud v Ostravě 6.12.1999 13.3.2002 14.3.2002 21
DrXXII 92/SL 13 notářský zápis NZ 298/99 Krajský soud v Ostravě 6.12.1999 13.3.2002 14.3.2002 4
DrXXII 92/SL 12 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 13.3.2002 14.3.2002 16
DrXXII 92/SL 11 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 13.3.2002 14.3.2002 16
DrXXII 92/SL 10 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 13.3.2002 14.3.2002 16
DrXXII 92/SL 7 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 23.7.2001 22.8.2001 13
DrXXII 92/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 23.7.2001 22.8.2001 32
DrXXII 92/SL 5 notářský zápis NZ 137/2001 Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 23.7.2001 22.8.2001 26
DrXXII 92/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.12.1999 17.12.1999 5.4.2000 39
DrXXII 92/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.12.1996 8.4.1997 2.3.1998 39

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Kojetín

IČO (identifikační číslo) 00053287
Jméno Stavební bytové družstvo Kojetín
Právní forma podnikání Bytové družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 1.2.1993
Celkový počet živností: 5

Sídlo Stavební bytové družstvo Kojetín

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Kojetín

Živnost č. 1 stavitel ( provádění jednoduchých staveb a poddodávek )

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 14.5.1997

Živnost č. 2 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 28.12.2000

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 18.10.2000

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 28.12.2000

Živnost č. 5 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 18.10.2000

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Kojetín

Člen statutárního orgánu Rudolf Maťa
Člen statutárního orgánu Petr Bosák
Člen statutárního orgánu Šárka Lasovská
Člen statutárního orgánu Jitka Bedrunková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Kojetín

IČO: 00053287
Firma: Stavební bytové družstvo Kojetín
Právní forma: Družstvo
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Kojetín
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.5.1976

Sídlo Stavební bytové družstvo Kojetín

Sídlo: Družstevní 383, Kojetín 752 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image