Firma Stavební bytové družstvo Hradec Králové IČO 00044130


Stavební bytové družstvo Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Hradec Králové (00044130) je Družstvo. Sídlí na adrese V Lipkách 894, 500 02 Hradec Králové Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 1959 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Hradec Králové má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Hradec Králové na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Hradec Králové na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 11
IČO (identifikační číslo osoby) 00044130
Jméno Stavební bytové družstvo Hradec Králové
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 7.7.1959
Shromáždění delegátů přijalo rozhodnutí o podřízení se zákonu č.90/2012Sb. o obchodních korporacích a družstvech jako celku v souvislosti s tím o změně stanov družstva. 12.8.2014
Představenstvo družstva má 7 členů 12.8.2014 - 12.8.2016
Kontrolní komise má 5 členů 12.8.2014 - 12.8.2016
Změny stanov schváleny shromážděním delegátů dne 18.4.1994. 22.2.1995 - 12.8.2014
Stanovy doplněny volebním, jednacím aorganizačním řádem schváleným na shromáždění delegátů 31.5.1993. 16.6.1993 - 12.8.2014
Nové stanovy schváleny sborem delegátů dne 15.10.1992. 8.12.1992 - 12.8.2014
Nedělitelný fond: 10 % zapisovaného základního jmění 8.12.1992 - 12.8.2014
Stavební bytové družstvo Hradec Králové se řídí stanovami schválenými na shromáždění delegátů ze dne 22.11.1988 ve znění změn schválených na shromáždění delegátů ze dne 29.4.1991 č. 1,24,40,46,60,61,61 a/. 6.6.1991 - 8.12.1992
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, vněmž užívá byt nebo místnost nesloužící kbydlení ve výši alhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu zostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs vjednom roce.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000 Kčs. 10.3.1989 - 8.12.1992
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 22.11.1988. Ostatní změny stanov se týkají vnitřních poměrů družstva azápisy již vpodnikovém rejstříku provedené zůstávají novými stanovami nedotčeny. 10.3.1989 - 6.6.1991
Podle rozhodnutí VčKV Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 19. března 1982, č.j. 915/101/82 vydaném na základě usnesení číslo 578 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. prosince 1981 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ: "Družstvo pro výstavbu asprávu garáží vNovém Bydžově" zaps. vpodnik. rejstříku pod Db 322 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace ajeho majetek, práva azávazky přebírá družstvo přejímající. 24.3.1982
Podle usnesení shromáždění delegátů zaniklého družstva ze dne 29.10.1980, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 3.12.1980 ausnesení č. 453 Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 15.12.1980 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1981 družstva: "Okresní stavební bytové družstvo Hradec Králové" zaps. vpodnik. rejstříku pod Db 174 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva azávazky převzalo přejímající družstvo. 23.12.1980
Podle rozhodnutí VčKV Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 27. října 1980, č. 3586/101/80 vydaném na základě usnesení č. 427 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. prosince 1980 ve smyslu § 91 odst. 2 hos. zák. " Okresní výstavbové bytové družstvo Hradec Králové" zaps. vpodnik. rejstříku pod Db 249 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace ajeho majetek, práva azávazky přebírá družstvo přejímající. 8.12.1980
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 15.12.1976, usnesení shromáždění delegátů ze dne 16. prosince 1976 družstva přejímaného asouhlasu VčKV Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 17.1.1977, č.j. 205/105/77/Sa/ usn. č. 610 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. března 1977 družstva: "Stavební bytové družstvo vHradci Králové" zapsané vpodnik. rejstř. pod Db 86, jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká aveškerý majetek, práva azávazky přejímá družstvo přejímající.Výmaz přejímaného družstva byl proveden 31. března 1977. 31.3.1977
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 5.11.1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.11.1975, kdy susnesením družstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazu bytových družstev) svým usnesením č. 392/38 ze dne 10.11.1975. Ozměně názvu družstva bylo rozhodnuto orgánem shora usnesením č. 392/38-9 téhož dne.Představenstvo má pět až patnáct členů. 27.12.1975 - 10.3.1989
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící kbydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je vjednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 27.12.1975 - 10.3.1989
Podle rozhodnutí VčKV ČSBD vHradci Králové z 31.10.1974, č.j. 5290/105/74 vydaném na základě usnesení ze dne 12.9.1974, č.j. 28885/105/74 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. prosince 1974 ve smyslu § 91 odst. 2/ hosp. zák. "Stavební bytové družstvo mladých při OV SSM Hradec Králové" zapsaného vpod. rej. pod Db 136 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím. takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace ajeho majetek, práva azávazky přebírá družstvo přejímající. 7.11.1974
Knávrhu VčKV ČSBD Hradec Králové ze dne 7.10.1974 apodle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 29.4.1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 23.7.1974, ase souhlasem VčKV Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 20.5.1974, č.j. 2118/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. listopadu 1974 družstva: Stavební bytové družstvo při ČKD Hradec Králové, zapsaného vpodn. rej. pod Db 17 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva azávazky přebírá přejímající družstvo.Výmaz přejímaného družstva byl povolen azapsán dne 11.10.1974. 11.10.1974
Knávrhu VčKV ČSBD Hradec Králové ze dne 24.9.1974 apodle usnesení shromáždění delegátů přejímaných družstev ze dne 17.4.1974 a 12.6.1974, shromáždění delgátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, se souhlasem VčKV Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 20. května 1974, č.j. 2196/105/74 a 1.7.1974, č.j. 3479/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. října 1974 družstev:1/ Stavebního bytového družstva při ČSD Hradec Králové (Db 141);2/ Stavebního bytového družstva při n.p. Gumokov Hradec Králové (Db 109),jako družstev přejímaných stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva azávazky přebírá přejímající družstvo. 1.10.1974
Knávrhu VčKV ČSBD Hradec Králové ze dne 16.9.1974 apodle usnesení členské schůze ze dne 6.5.1974, 27.3.1974, přejímaného družstva, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, se souhlasem VčKV Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 20.5.1974, č.j. 4482/105/74 a 1.7.1974, č.j. 4480/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. září 1974 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Energetických rozvodných závodů Hradec Králové, n.p.(Db 13); Stavební bytové družstvo při n.p. ČSAO Hradec Králové IV. (Db 243), jako družstev přejímaných stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, při čemž jeho majetek, práva azávazky přebírá přejímající družstvo.Výmaz přejímaných družstev byl povolen azapsán dne 23. září 1974. 23.9.1974
Podle usnesení výroční členské schůze zaniklého družstva ze dne 10.4.1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, dohody osloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 13.8.1974 ase souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 20.5.1974 - č.j. 2036/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. srpna 1974 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Krajského ústavu národního zdraví vHradci Králové zapsaného vpod. rej. pod Db 16, jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace ajeho majetek, práva azávazky převzalo přejímající družstvo.Výmaz přejímaného družstva byl povolen azapsán 31. srpna 1974. 31.8.1974
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 22.4.1974, dohody osloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 1.7.1974 ase souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 20.5.1974 č.j. 1923/74/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.7.1974 družstva: Stavební bytové družstvo při Opravárenském závodu 064, Beněnská 700 - Hradec Králové 8, zapsaného vpod. rej. pod Db 209 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace ajeho majetek, práva azávazky převzalo přejímající družstvo. 19.8.1974
Podle usnesení č. 143/a předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev vHradci Králové ze dne 18.2.1974 se zapisuje sloučení nařízené ke dni 28. února 1974 ve smyslu § 91 odst. 2 hosp. zák. ačlánku 58 odst. /b stanov družstva: Stavební bytové družstvo při lidovém výrobním družstvu VELO vHradci Králové zapsaného vpod. rej. pod Db 135 jako družstva přejímaného stímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace ajeho majetek, práva azávazky převzalo družstvo přejímající. 28.2.1974
Podle usnesení shromáždění delegátů byly dne 15. července 1965 přijaty nové stanovy družstva, dle nichž:a) členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu,b) představenstvo má 3-15 členů. 2.8.1965 - 27.12.1975
Údaje ozřízení družstva:Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podle usnesení rady Městského národního výboru vHradci Králové z 25.června 1959 apodle usnesení ustavující schůze ze dne 23.června 1959. 7.7.1959
Představenstvo družstva ná 5 členů. 7.7.1959 - 2.8.1965

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Kapitál Stavební bytové družstvo Hradec Králové

zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.1992

Sídlo Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Platnost údajů od - do
Adresa V Lipkách 894 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
V Lipkách 894/6, 500 02 Hradec Králové
12.8.2014
Adresa V Lipkách 894 , 500 02 Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, V Lipkách 894, PSČ 50002
14.9.2001 - 12.8.2014
Adresa Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové
7.7.1959 - 14.9.2001

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Platnost údajů od - do
Realitní kancelář 19.10.2006
Správa aúdržba nemovitostí 19.10.2006
Inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 19.10.2006
Služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 19.10.2006
Vedení spisovny 19.10.2006
Reklamní činnost amarketing 19.10.2006
Pronájem apůjčování věcí movitých 19.10.2006
Kopírovací práce 19.10.2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.10.2006
Provozování ubytovacích služeb 19.10.2006
Realitní kancelář 16.6.1993 - 19.10.2006
Provoz ubytovacích služeb 16.6.1993 - 19.10.2006
Automatizované zpracování dat 8.12.1992
Elektroinstalatérství 8.12.1992 - 19.10.2006
Revize elektrických zařízení 8.12.1992 - 19.10.2006
Montáž, generální opravy, rekonstrukce aprovádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 8.12.1992 - 19.10.2006
Činnost účetních poradců 8.12.1992 - 19.10.2006
Stavitel 8.12.1992 - 19.10.2006
Výroba, opravy amontáž měřidel 8.12.1992 - 22.2.1995
Projektová činnost vinvestiční výstavbě 8.12.1992 - 22.2.1995
Montáž, opravy arevize vyhrazených plynových zařízení 8.12.1992 - 22.2.1995
Klempířství, pokrývačství 8.12.1992 - 22.2.1995
Vodoinstalatérství, zámečnictví 8.12.1992 - 22.2.1995
Truhlářství 8.12.1992 - 22.2.1995
Silniční motorová doprava 8.12.1992 - 22.2.1995

Předmět činnosti Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Platnost údajů od - do
Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především va) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostorb)provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva a s tím související finanční výpomoci členům družstva dle pravidel schválených představenstvem družstvac) zajišťování, plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo jeho členůd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv 19.10.2006
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení;b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví;c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor;d) poskytování služeb spojených s bydlením v rozsahu oprávnění ve smyslu zákona o živnostenském podnikání č. 455/91 Sb.;f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením;g) další činnosti a služby schválené shromážděním delegátů 8.12.1992 - 19.10.2006
Zprostředkovatelský prodej zboží pro plátce daně uvedené v § 2 zákona č. 107/90 Sb. ze dne 10.4.1990; 6.6.1991 - 8.12.1992
Zprostředkovatelský prodej zboží soukromým odběratelům, družstvům občanské pomoci, rozpočtovým a jiným státním organizacím. 6.6.1991 - 8.12.1992
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 10.3.1989 - 19.10.2006
aa/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů a to: 10.3.1989 - 19.10.2006
a) přípravnou a projektovou činnost,u oprávnění projektové činnosti se poznamenává , že oprávnění, které bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 8.4.1981 pod č. B-II-1988/88 rozšiřuje se ve věcném rozsahu o zpracování projektové dokumentace- bytových domů do 48 b.j.- skupinových rodinných domků do 24 RD v lokalitě (stavbě)- dvoupodlažních garáží (mimo halových) cenovým omezením do 200 tis. Kčs ceny za jeden projekt. 10.3.1989 - 19.10.2006
b) investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci- při výstavbě a modernizaci bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs- při údržbě, opravách a obnovách byt. fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu 10.3.1989 - 19.10.2006
c) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou 10.3.1989 - 19.10.2006
d) činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (autodoprava dle povolení ONV, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování k provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství, revize a opravy výtahů) 10.3.1989 - 19.10.2006
e) činnosti a služby, které zajišťuje provoz a správu družstva dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, administrativní práce a pod.) 10.3.1989 - 19.10.2006
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje:a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení;b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví;c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor;d) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím;f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením;g) další činnosti a služby schválené shromážděním delegátů 10.3.1989 - 8.12.1992
bb/ Další činnosti a služby- provozování sauny a kuželny, včetně poskytování občerstvení a činností s tím spojených- provádění demoličních prací pro socialistické organizace bez omezení rozsahu prací- provádění polygrafických prací, technologií knihtisku a ofsetu včetně knihařského dohotovení pro vlastní potřebu i formou služeb pro občany i socialistické organizace- školení v oboru výtahů a elektro v rámci gesce výtahy ČSBD Praha pro potřebu bytových družstev i jiných socialistických organizací. 10.3.1989 - 8.12.1992
Provozování sauny a kuželny včetně poskytování občerstvení a činností s tím spojených. Toto rozšíření služeb související s bydlením poskytovat veřejnosti, a to za podmínek obsažených v opatření předsedy ČSBD č. 3/83. 7.1.1988 - 10.3.1989
Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové do 24.srpna 1988. 29.9.1987 - 10.3.1989
Zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR - toto oprávnění bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 8.4.1981 pod reg. č. B-II-369-1938/88, rozšiřuje se ve věcném rozsahu o zpracování projektové dokumentace- bytových domů do 48 b.j.- skupinových rodinných domků do 24 RD v lokalitě (stavbě)- dvoupodlažních garáží (mimo halových)s cenovým omezením do 200 tis. Kčs ceny za jeden projekt. 26.8.1987 - 10.3.1989
Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové do 8.června 1987. 7.7.1986 - 29.9.1987
Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové do 8.května 1986. 7.11.1985 - 7.7.1986
Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to:a) přípravnou a projektovou činnostb) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 27.12.1983 - 10.3.1989
Výstavby včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 milióny Kčs 27.12.1983 - 10.3.1989
Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu 27.12.1983 - 10.3.1989
Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou 27.12.1983 - 10.3.1989
Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (tzn. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování k provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství) 27.12.1983 - 10.3.1989
Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (tzn. dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, sauny, administrativní práce a pod.) 27.12.1983 - 10.3.1989
Jiná hospodářská činnost se podle dopisu Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 8.11.1982 č.j. 7588/31/82-Ně/JV poznamenává prodloužení platnosti souhlasu k provozování této činnosti do 31. prosince 1983. 2.3.1983 - 10.3.1989
Provedení přístavby Krajského domu ROH v celkovém objemu prací 850.000,- Kčs v termínu dokončení v roce 1982. 6.7.1982 - 2.3.1983
Inženýrská činost při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR - toto oprávnění bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 1.1.1981 pod reg. č. E-II-369-1938/89. 23.11.1981 - 10.3.1989
Stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace 23.11.1981 - 10.3.1989
Zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR - toto oprávnění bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 8.4.1981 pod reg. č. B-II-369-1938/88. 23.11.1981 - 26.8.1987
Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové od 7.10.1981 do 7.10.1987. 23.11.1981 - 7.11.1985
Výkony stavebními mechanizmy případně jejich zapůjčování socialistickým organizacím 9.2.1981 - 27.12.1983
Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro jiné socialistické organizace 9.2.1981 - 27.12.1983
Schvalovací a odborné zkoušky a odborné prohlídky výtahů socialistických organizací 9.2.1981 - 27.12.1983
Demoliční práce pro socialistické organizace do objemu prací 400 tisíc Kčs ročně 9.2.1981 - 27.12.1983
Dodávka tepla a teplé vody užitkové z kotelny ve Smiřicích 9.2.1981 - 27.12.1983
Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Hradec Králové uzavřených do konce roku 1980, která smí být prováděna v rozsahu a za podmínem uvedených v citovaném dopisu ČSBD Praha. 9.2.1981 - 2.3.1983
Autodoprava pro cizí organizace 9.2.1981 - 23.11.1981
Inženýrská činost při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR 9.2.1981 - 23.11.1981
Zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR 9.2.1981 - 23.11.1981
Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Hradci Králové do 1. července 1980. 4.8.1980 - 9.2.1981
Provádění schvalovacích a odborných zkoušek a odborných prohlídek elektrických výtahů pro bytová družstva Východočeského kraje. 18.12.1979 - 9.2.1981
Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Hradci Králové do 30. listopadu 1979. 12.7.1979 - 4.8.1980
Provádění výkonů stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčování jiným socialistickým organizacím 10.1.1979 - 9.2.1981
Provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné socialistické organizace 10.1.1979 - 9.2.1981
Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace 10.1.1979 - 12.7.1979
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů s místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby stejné s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav , výstavby inženýrských sítí a po případě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 27.12.1975 - 10.3.1989
Družstvo provádí výstavby bytů pro členy, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytuje služby s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště a terénní úpravy staveniště.Družstvo zajišťuje pro členy výstavbu rodinných domků a v souvislosti s tím i výstavbu garáží. 22.10.1970 - 27.12.1975

vedení firmy Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Josef Mlateček 12.8.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Jabloňová 579 , 503 11 Hradec Králové Česká republika
Jabloňová 579/36, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
Místopředseda představenstva Ing. Marie Janatová 12.8.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Nám. Míru 357 , 503 03 Smiřice Česká republika
Nám. Míru 357, 503 03 Smiřice
člen představenstva Soňa Šindelářová 12.8.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Na Zahrádkách 229 , 503 41 Hradec Králové Česká republika
Na Zahrádkách 229/8, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
člen představenstva Paed.Dr. Jindřich Vedlich Ph.D. 12.8.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Medkova 1315 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Medkova 1315/21, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva Mgr. Daniel Rumpík 2.12.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Přibyslavice 30 , 286 01 Vlkaneč Česká republika
Přibyslavice 30, 286 01 Vlkaneč
Předseda Ing. Bohuslav Melichar 7.7.1959 - 17.7.1961
Adresa: Klumparova 608 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Klumparova 608
Místopředseda Jan Čižmarik 7.7.1959 - 17.7.1961
Adresa: 222 , Ostroměř Česká republika
Ostroměř 222
Člen Věra Šedová 7.7.1959 - 17.7.1961
Adresa: 44 , Kostelecká Lhota Česká republika
Kostelecká Lhota 44
Člen Ing. Josef Vlasák 7.7.1959 - 17.7.1961
Adresa: 109 , Slatina Česká republika
Slatina 109
Člen Jaroslav Singer 7.7.1959 - 17.7.1961
Adresa: Plácka 173 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Plácka 173
Předseda Vojtěch Vejvoda 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Kalendova 647 , Hradec Králové 4 Česká republika
Hradec Králové 4, Kalendova čp. 647
Místopředseda Ladislav Šafránek 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Stalinova 90 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Stalinova čp. 90
člen představenstva Ing. Bohuslav Melichar 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Klumparova 608 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Klumparova 608
člen představenstva Jindřich Mládek 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Průmyslová 931 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Průmyslová čp. 931
člen představenstva František Kadlec 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: tř. SNP 595 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP čp. 595
člen představenstva Vladimír Polák 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Hradební 381 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Hradební čp. 381
člen představenstva Miroslav Svoboda 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: 18 , Hradec Králové - Slatina Česká republika
Hradec Králové - Slatina čp. 18
člen představenstva Zdeněk Pospíšil 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: tř. SNP 585 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP 585
člen představenstva Jaroslav Vejmola 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Dykova 1274 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Dykova čp. 1274
člen představenstva Miroslav Pokorný 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: tř. SNP 617 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP čp. 617
člen představenstva Miroslav Černohorský 17.7.1961 - 5.7.1965
Adresa: Dykova 1272 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Dykova čp. 1272
člen představenstva Jaroslav Kučera 17.7.1961 - 2.8.1966
Adresa: nám. VŘSR 628 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, nám. VŘSR čp. 628
člen představenstva Stanislav Panuš 17.7.1961 - 2.8.1966
Adresa: 78 , Čestice nad Orlicí Česká republika
Čestice nad Orlicí čp. 78
Předseda Ing. Břetislav Nožička 5.7.1965 - 2.8.1966
Adresa: Sladkovského 56 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Sladkovského 56
Místopředseda Václav Jambor 5.7.1965 - 2.8.1966
Adresa: tř. SNP 616 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP čp. 616
člen představenstva Ing. Vladimír Schejbal 5.7.1965 - 2.8.1966
Adresa: Nerudova 823 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Nerudova 823
člen představenstva Jiří Kuchynka 5.7.1965 - 2.8.1966
Adresa: Gagrinova 702 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gagrinova čp. 702
člen představenstva Jan Holeček 5.7.1965 - 24.3.1969
Adresa: tř. SNP 594 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP čp. 594
člen představenstva František Poláček 5.7.1965 - 24.3.1969
Adresa: Fučíkova 757 , Hradec králové Česká republika
Hradec králové, Fučíkova čp. 757
člen představenstva Miroslav Sládek 5.7.1965 - 24.3.1969
Adresa: Na rybárně 1317 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na rybárně čp. 1317
člen představenstva Lumír Bydžovský 5.7.1965 - 24.3.1969
Adresa: Labská Kotlina 971 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Labská Kotlina čp. 971
Místopředseda Jiří Kuchyňka 2.8.1966 - 24.3.1969
Adresa: Gagarinova 702 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gagarinova čp. 702
člen představenstva Ing. Karel Černý 2.8.1966 - 24.3.1969
Adresa: Chelčického 1223 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Chelčického čp. 1223
člen představenstva Václav Čapek 2.8.1966 - 24.3.1969
Adresa: Farářství 32 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Farářství čp. 32
člen představenstva Josef Kopecký 5.7.1965 - 28.12.1971
Adresa: Severní 731 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Severní čp. 731
Předseda Václav Jambor 2.8.1966 - 28.12.1971
Adresa: tř. SNP 616 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP čp. 616
člen představenstva Stanislav Panuš 2.8.1966 - 28.12.1971
Adresa: tř. SNP 640 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP čp. 640
Místopředseda Vladimír Polák 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Horova 1291 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Horova 1291
člen představenstva Ing. Josef Vlasák 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Dykova 1272 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Dykova 1272
člen představenstva Jaroslav Pech 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Na Rybárnách 1317 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Na Rybárnách 1317
člen představenstva Zdeněk Rejzek 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: tř. SNP 616 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP 616
člen představenstva Jiří Soukup 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Gagarinova 703 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gagarinova 703
člen představenstva Jaroslav Popek 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Severní 715 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Severní 715
člen představenstva Ing. Jaroslav Dyntar 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Rudé armády 799 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Rudé armády 799
člen představenstva Ing. Jan Chlum 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Rudé armády 802 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Rudé armády 802
člen představenstva Miroslav Hýbner 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Pospíšilova 1156 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1156
člen představenstva Václav Čapek 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Pospíšilova 1161 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1161
člen představenstva Roman Hruška 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Pospíšilova 1152 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1152
člen představenstva František Janalík 24.3.1969 - 28.12.1971
Adresa: Pospíšilova 1154 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1154
Člen Antonín Husák 28.12.1971 - 29.8.1972
Adresa: Tyršova 217 , Jičín Česká republika
Jičín, Tyršova čp. 217
Předseda Jaromír Koutník 28.12.1971 - 7.3.1975
Adresa: 140 , Praskačka Česká republika
Praskačka čp. 140
Místopředseda Karel Faltys 28.12.1971 - 7.3.1975
Adresa: Tř. SNP 618 , Hradec Králové III Česká republika
Hradec Králové III, Tř. SNP čp. 618
Člen Jan Budinský 28.12.1971 - 7.3.1975
Adresa: Tř. SNP 699 , Hradec Králové III Česká republika
Hradec Králové III, Tř. SNP čp. 699
Člen Ing. Jaroslav Dyntar 28.12.1971 - 7.3.1975
Adresa: Rudé armády 799 , Hradec Králové III Česká republika
Hradec Králové III, Rudé armády čp. 799
Člen Miroslav Hýbner 28.12.1971 - 7.3.1975
Adresa: Pospíšilova 1156 , Hradec Králové I Česká republika
Hradec Králové I, Pospíšilova čp. 1156
předseda Jaromír Koutník 7.3.1975 - 10.5.1976
Adresa: Jabloňová 580 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jabloňová 580
místopředseda Miroslav Hýbner 7.3.1975 - 10.5.1976
Adresa: Budovatelská 830 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Budovatelská 830
člen představenstva Zdeněk Hajpišl 7.3.1975 - 10.5.1976
Adresa: Severní 717 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Severní 717
člen představenstva Bedřiška Jedličková 7.3.1975 - 10.5.1976
Adresa: Pospíšilova 1158 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1158
člen představenstva Zdeněk Bednář 7.3.1975 - 19.7.1977
Adresa: Severní 718 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Severní 718
člen představenstva Jan Budínský 7.3.1975 - 19.7.1977
Adresa: tř. SNP 699 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP 699
člen představenstva Karel Faltis 7.3.1975 - 19.7.1977
Adresa: tř. SNP 618 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, tř. SNP 618
člen představenstva Ladislav Šafránek 7.3.1975 - 19.7.1977
Adresa: Horova 1291 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Horova 1291
člen představenstva Ilja Urban 7.3.1975 - 19.7.1977
Adresa: Baarova 1379 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Baarova 1379
I. místopředseda Bedřiška Jedličková 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Pospíšilova 1158 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1158
II. místopředseda Stanislav Máslo 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Třešňová 527 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Třešňová 527
člen představenstva Jaromír Koutník 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Jabloňová 580 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jabloňová 580
člen představenstva Miroslav Hýbner 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Budovatelská 830 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Budovatelská 830
člen představenstva Miloš Lunga 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Ječná 681 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Ječná 681
člen představenstva František Machač 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Na kotli 1173 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na kotli 1173
člen představenstva František Stárek 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: SNP 613 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, SNP 613
člen představenstva Ing. Petr Šrámek 10.5.1976 - 19.7.1977
Adresa: Zahrádkářská 550 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Zahrádkářská 550
člen představenstva Stanislav Machač 19.7.1977 - 25.5.1978
Adresa: Truhlářská 238 , Hradec Králové - Věkoše Česká republika
Hradec Králové - Věkoše, Truhlářská 238
člen představenstva Ing. Petr Bajtalon 19.7.1977 - 10.1.1979
Adresa: Čajkovského 910 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Čajkovského 910
člen představenstva Bohumil Hladík 25.5.1978 - 10.1.1979
Adresa: Horova 1347 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Horova 1347
předseda Pavel Termer 10.5.1976 - 12.7.1979
Adresa: Leninova 787 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Leninova 787
místopředseda Bohumil Hladík 10.1.1979 - 12.7.1979
Adresa: Horova 1347 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Horova 1347
člen představenstva JUDr. Pavel Toman 19.7.1977 - 6.5.1980
Adresa: Jungmannova 1510 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1510
člen představenstva Pavel Termer 12.7.1979 - 6.5.1980
Adresa: Leninova 787 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Leninova 787
člen představenstva Bedřiška Jedličková 19.7.1977 - 9.2.1981
Adresa: Pospíšilova 1158 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pospíšilova 1158
člen představenstva Oldřich David 19.7.1977 - 9.2.1981
Adresa: Severní 744 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Severní 744
člen představenstva Josef Komárek 19.7.1977 - 9.2.1981
Adresa: Jungmannova 1439 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jungmannova 1439
předseda Bohumil Hladík 12.7.1979 - 9.2.1981
Adresa: Horova 1347 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Horova 1347
člen představenstva Květoslav Skoupý 6.5.1980 - 9.2.1981
Adresa: Čajkovského 905 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Čajkovského 905
člen představenstva JUDr. Ilja Urban 6.5.1980 - 9.2.1981
Adresa: Engelsova 341 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Engelsova 341
člen představenstva Evžen Čejka 10.1.1979 - 12.1.1982
Adresa: Pod strání 60 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pod strání 60
člen představenstva Ing. Václav Mareš 10.5.1976 - 6.7.1982
Adresa: 62 , Hradec Králové - Lhota pod Strání Česká republika
Hradec Králové - Lhota pod Strání 62
místopředseda Stanislav Máslo 19.7.1977 - 12.6.1984
Adresa: Třešňová 527 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Třešňová 527
člen představenstva JUDr. Milena Járošová 19.7.1977 - 12.6.1984
Adresa: Na zahrádkách 268 , Hradec Králové - Věkoše Česká republika
Hradec Králové - Věkoše, Na zahrádkách 268
předseda Jaromír Koutník 9.2.1981 - 12.6.1984
Adresa: Jabloňová 580 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jabloňová 580
člen představenstva Josef Rohlena 9.2.1981 - 12.6.1984
Adresa: Nám. míru 356 , Smiřice Česká republika
Smiřice, Nám. míru 356
člen představenstva Miroslav Zlámal 19.7.1977 - 28.1.1986
Adresa: Myslbekova 377 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Myslbekova 377
člen představenstva Václav Málek 9.2.1981 - 8.7.1988
Adresa: Fučíkova 911 , Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Fučíkova 911
člen představenstva JUDr. Pavel Toman 12.1.1982 - 8.7.1988
Adresa: Jungmannova 1510 , Hradec králové Česká republika
Hradec králové, Jungmannova 1510
člen představenstva Jan Špůr 19.7.1977 - 18.1.1990
Adresa: V koutech 1286 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, V koutech 1286
člen představenstva Ing. Jiří Šedivka 19.7.1977 - 18.1.1990
Adresa: Hrubínova 1450 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Hrubínova 1450
člen představenstva Václav Lemberk 6.7.1982 - 18.1.1990
Adresa: Písečná 783 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Písečná 783
místopředseda JUDr. Milena Járošová 12.6.1984 - 18.1.1990
Adresa: Na zahrádkách 268 , Hradec Králové - Věkoše Česká republika
Hradec Králové - Věkoše, Na zahrádkách 268
člen představenstva František Suchánek 19.7.1977 - 6.6.1991
Adresa: Uhelná 867 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Uhelná 867
člen představenstva Jiří Hovorka 19.7.1977 - 6.6.1991
Adresa: Rudé armády 808 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Rudé armády 808
člen představenstva František Justa 9.2.1981 - 6.6.1991
Adresa: Na kotli 1165 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na kotli 1165
člen představenstva Ing. Jiří Trnka 9.2.1981 - 6.6.1991
Adresa: Palackého 1097 , Třebechovice pod Orebem Česká republika
Třebechovice pod Orebem, Palackého 1097
předseda Stanislav Máslo 12.6.1984 - 6.6.1991
Adresa: Třešňová 527 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Třešňová 527
člen představenstva JUDr. Jaromír Koutník 12.6.1984 - 6.6.1991
Adresa: Jabloňová 580 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jabloňová 580
člen představenstva Maruška Lindrová 12.6.1984 - 6.6.1991
Adresa: Palackého 25 , Smiřice Česká republika
Smiřice, Palackého 25
člen představenstva Ing. Aleš Bouší 28.1.1986 - 6.6.1991
Adresa: Kejzlarova 1325 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Kejzlarova 1325
člen představenstva JUDr. Josef Matyáš 8.7.1988 - 6.6.1991
Adresa: Na občinách 1085 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na občinách 1085
místopředseda Jan Špůr 18.1.1990 - 6.6.1991
Adresa: V koutech 1286 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, V koutech 1286
člen představenstva Josef Novák 6.6.1991 - 8.12.1992
Adresa: Dukelská 1354 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Dukelská 1354
člen představenstva JUDr. Jaroslav Koudelka 6.6.1991 - 8.12.1992
Adresa: 193 , Černožice Česká republika
Černožice 193
člen představenstva Ing. Josef Nožička 9.2.1981 - 22.2.1995
Adresa: Zámecká 584 , Chlumec nad Cidlinou Česká republika
Chlumec nad Cidlinou, Zámecká 584
předseda představenstva Stanislav Panuš 6.6.1991 - 22.2.1995
Adresa: SNP 640 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, SNP 640
člen představenstva PhDr. Václav Vrabec 6.6.1991 - 22.2.1995
Adresa: Štefánikova 336 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Štefánikova 336
člen představenstva Jiří Skořepa 8.7.1988 - 23.2.1995
Adresa: Sukova 387 , Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Sukova 387
II. místopředseda představenstva Pavel Petřík 6.6.1991 - 23.2.1995
Adresa: Mrštíkova 931 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mrštíkova 931
člen představenstva Pavel Šoula 14.11.1991 - 23.2.1995
Adresa: E. Beneše 1550 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, E. Beneše 1550
člen představenstva Ing. Marie Janatová 8.12.1992 - 23.2.1995
Adresa: Jiráskova 357 , Smiřice Česká republika
Smiřice, Jiráskova 357
člen představenstva Stanislav Panuš 22.2.1995 - 23.2.1995
Adresa: SNP 640 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, SNP 640
člen představenstva Václav Štětka 8.12.1992 - 18.11.1997
Adresa: Horova 1291 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Horova 1291
člen představenstva Jaroslav Machan 23.2.1995 - 25.10.2000
Adresa: Jungmannova 1491 , Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Jungmannova 1491
člen představenstva JUDr. Stanislav Chládek 6.6.1991 - 12.10.2001
Adresa: Hrubínova 1456 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Hrubínova 1456
člen představenstva Ing. Jaroslav Zástava 23.2.1995 - 12.10.2001
Adresa: Mrštíkova 886 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mrštíkova 886
člen představenstva Pavel Samek 25.10.2000 - 12.10.2001
Adresa: Milady Horákové 267 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Milady Horákové 267
I. místopředseda představenstva František Bartoš 6.6.1991 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: E. Destinové 891 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, E. Destinové 891
člen představenstva Vladimír Kalenda 6.6.1991 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Na zahrádkách 269 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na zahrádkách 269
člen představenstva Jiří Coufal 14.11.1991 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Palackého 1200 , Třebechovice pod Orebem Česká republika
Třebechovice pod Orebem, Palackého 1200
předseda představenstva Ing. Josef Nožička 22.2.1995 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Zámecká 584 , Chlumec nad Cidlinou Česká republika
Chlumec nad Cidlinou, Zámecká 584/4
člen představenstva Vlastimil Vaněček 22.2.1995 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Pod zámečkem 383 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pod zámečkem 383
II. místopředseda představenstva Ing. Marie Janatová 23.2.1995 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Jiráskova 357 , Smiřice Česká republika
Smiřice, Jiráskova 357
člen představenstva Ing. Michal Jurašek 23.2.1995 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Selicharova 1286 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Selicharova 1286
člen představenstva Ing. Evžen Belada 23.2.1995 - 19.10.2006
Vznik členství 28.5.2001
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: SNP 861 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, SNP 861
člen představenstva Otto Klouda 18.11.1997 - 19.10.2006
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: M. D. Rettigové 1191 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, M. D. Rettigové 1191
člen představenstva Mgr. Jindřich Vedlich 12.10.2001 - 19.10.2006
Vznik členství 28.5.2001
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Medkova 1315 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Medkova 1315
člen představenstva Jan Jurníček 12.10.2001 - 19.10.2006
Vznik členství 28.5.2001
Zánik členství 24.5.2006
Adresa: Mrštíkova 887 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mrštíkova 887
člen představenstva Vladimír Kalenda 19.10.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 4.6.2007
Adresa: Na Zahrádkách 269 , 503 41 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na Zahrádkách 269, PSČ 50341
člen představenstva Ing. Michal Jurašek 19.10.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 4.6.2007
Adresa: Selicharova 1286 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Selicharova 1286, PSČ 50012
předseda představenstva Ing. Josef Nožička 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Vznik funkce 24.5.2006
Zánik funkce 1.6.2011
Adresa: Zámecká 584 , 503 51 Chlumec nad Cidlinou Česká republika
Chlumec nad Cidlinou, Zámecká 584/4, PSČ 50351
1. místopředseda představenstva František Bartoš 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Vznik funkce 24.5.2006
Zánik funkce 1.6.2011
Adresa: E. Destinové 891 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, E. Destinové 891, PSČ 50009
2. místopředseda představenstva Ing. Marie Janatová 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Vznik funkce 24.5.2006
Zánik funkce 1.6.2011
Adresa: Jiráskova 357 , 503 03 Smiřice Česká republika
Smiřice, Jiráskova 357, PSČ 50303
člen představenstva Jan Jurníček 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Mrštíkova 887 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mrštíkova 887, PSČ 50009
člen představenstva Ing. Otto Klouda 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: M. D. Rettigové 1191 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, M. D. Rettigové 1191, PSČ 50002
člen představenstva Vlastimil Vaněček 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Pod Zámečkem 383 , 500 06 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pod Zámečkem 383, PSČ 50006
člen představenstva Mgr. Martin Sonda 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Gagarinova 711 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gagarinova 711, PSČ 50003
člen představenstva Dr. Jindřich Vedlich Ph.D. 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Medkova 1315 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Medkova 1315, PSČ 50002
člen představenstva Jiří Coufal 19.10.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 24.5.2006
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Palackého 1200 , 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika
Třebechovice pod Orebem, Palackého 1200, PSČ 50346
člen představenstva Soňa Šindelářová 28.6.2007 - 20.7.2011
Vznik členství 4.6.2007
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Na Zahrádkách 229 , 503 41 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na Zahrádkách 229, PSČ 50341
člen představenstva Mgr. Daniel Rumpík 28.6.2007 - 20.7.2011
Vznik členství 4.6.2007
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Jana Masaryka 1360 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jana Masaryka 1360, PSČ 50012
člen představenstva Dr. Jindřich Vedlich Ph.D. 20.7.2011 - 11.7.2014
Vznik členství 1.6.2011
Adresa: Medkova 1315 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Medkova 1315/21, PSČ 50002
předseda představenstva Ing. Josef Nožička 20.7.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Vznik funkce 1.6.2011
Adresa: Zámecká 584 , 503 51 Chlumec nad Cidlinou Česká republika
Chlumec nad Cidlinou, Zámecká 584/4, PSČ 50351
1.místopředseda představenstva Ing. Marie Janatová 20.7.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Vznik funkce 1.6.2011
Adresa: Náměstí Míru 357 , 503 03 Smiřice Česká republika
Smiřice, Náměstí Míru 357, PSČ 50303
2.místopředseda představenstva František Bartoš 20.7.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Vznik funkce 1.6.2011
Adresa: Emy Destinnové 891 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Emy Destinnové 891/8, PSČ 50009
člen představenstva Soňa Šindelářová 20.7.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Adresa: Na Zahrádkách 229 , 503 41 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na Zahrádkách 229/8, PSČ 50341
člen představenstva Ing. Otto Klouda 20.7.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Adresa: M.D.Rettigové 1191 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, M.D.Rettigové 1191/2, PSČ 50002
člen představenstva Mgr. Daniel Rumpík 20.7.2011 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Adresa: Jana Masaryka 1360 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Jana Masaryka 1360/13, PSČ 50012
člen představenstva Dr. Jindřich Vedlich Ph.D. 11.7.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 1.6.2011
Adresa: Medkova 1315 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Medkova 1315/21, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
předseda představenstva Ing. Josef Nožička 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: Zámecká 584 , 503 51 Chlumec nad Cidlinou Česká republika
Zámecká 584, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
1.místopředseda představenstva Ing. Marie Janatová 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: Nám. Míru 357 , 503 03 Smiřice Česká republika
Nám. Míru 357, 503 03 Smiřice
2.místopředseda představenstva František Bartoš 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: Emy Destinnové 891 , 500 09 Hradec Králové Česká republika
Emy Destinnové 891/8, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
člen představenstva Soňa Šindelářová 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Adresa: Na Zahrádkách 229 , 503 41 Hradec Králové Česká republika
Na Zahrádkách 229/8, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
člen představenstva Ing. Otto Klouda 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Adresa: M. D. Rettigové 1191 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
M. D. Rettigové 1191/2, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva Mgr. Daniel Rumpík 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Adresa: Jana Masaryka 1360 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
Jana Masaryka 1360/13, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
člen představenstva Dr. Jindřich Vedlich Ph.D. 12.8.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 1.6.2016
Adresa: Medkova 1315 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Medkova 1315/21, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
člen představenstva Mgr. Daniel Rumpík 12.8.2016 - 2.12.2016
Vznik členství 7.6.2016
Vznik funkce 7.6.2016
Adresa: Jana Masaryka 1360 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
Jana Masaryka 1360/13, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 11/SL 36 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2015 23.7.2015 27
DrXXVI 11/SL 35 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2014 13.8.2014 48
DrXXVI 11/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2014 13.8.2014 38
DrXXVI 11/SL 33 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 8.7.2014 13.8.2014 8
DrXXVI 11/SL 32 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2014 26.6.2014 24
DrXXVI 11/SL 31 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2013 9.7.2013 26
DrXXVI 11/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 7
DrXXVI 11/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 133/2011 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 19.7.2011 22.7.2011 57
DrXXVI 11/SL 23 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2009 22.7.2009 18
DrXXVI 11/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2009 3.7.2009 22
DrXXVI 11/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2008 11.7.2008 36
DrXXVI 11/SL 20 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2008 9.7.2008 11.7.2008 37
DrXXVI 11/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2008 7.7.2008 27
DrXXVI 11/SL 18 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 10
DrXXVI 11/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2006 27.9.2006 23.10.2006 62
DrXXVI 11/SL 14 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2005 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2006 23.6.2006 23.6.2006 26
DrXXVI 11/SL 13 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2004 + auditorská zpráva Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2005 8.6.2005 9.6.2005 26
DrXXVI 11/SL 12 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2003 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2002 17.6.2004 21.6.2004 59
DrXXVI 11/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2000 - 2002, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2001 5.6.2003 5.6.2003 74
DrXXVI 11/SL 10 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory zápis ze shromáždění Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2001 30.7.2001 30.7.2001 61
DrXXVI 11/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.6.1997 18.11.1997 18.11.1997 22
DrXXVI 11/SL 1 účetní závěrka - výroční zpráva za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 9.5.1997 18.7.1997 18.7.1997 18
DrXXVI 11/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2002 28.6.2002 22
DrXXVI 11/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 30
DrXXVI 11/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2006 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Hradec Králové

IČO (identifikační číslo) 00044130
Jméno Stavební bytové družstvo Hradec Králové
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 3

Sídlo Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování ubytovacích služeb

 • Realitní kancelář

 • Automatizované zpracování dat

 • Kopírovací práce

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 229, Jedlová 569 91
Identifikační číslo provozovny 1000488543
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování ubytovacích služeb

Zahájení provozování 5.6.1995
Provozovna č. 2
Provozovna V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1000488551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní kancelář

 • Kopírovací práce

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 5.6.1995
Provozovna č. 3
Provozovna 24, Machov 549 63
Identifikační číslo provozovny 1000488560
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování ubytovacích služeb

Zahájení provozování 28.2.2005

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992

Živnost č. 3 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2005
Provozovna č. 1
Provozovna V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1000488551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.8.2005

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 2.3.2005

Živnost č. 5 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 17.6.1996

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 17.4.2001

Živnost č. 8 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 9 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 22.5.1997

Živnost č. 10 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 11 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 12 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 15 Montáž,opravy a revize vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 16 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994

Živnost č. 17 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1992
Zánik oprávnění 17.6.1996

Živnost č. 18 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 27.7.2012

Živnost č. 19 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1992
Zánik oprávnění 30.1.2006

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 11.1.1994
Konec oprávnění 22.9.1994

Živnost č. 21 Provozování ubytovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Člen statutárního orgánu Ing. Marie Janatová
Člen statutárního orgánu Soňa Šindelářová
Člen statutárního orgánu Daniel Rumpík
Člen statutárního orgánu Josef Mlateček
Člen statutárního orgánu PaedDr. Mgr. Jindřich Vedlich Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Hradec Králové

IČO: 00044130
Firma: Stavební bytové družstvo Hradec Králové
Právní forma: Družstvo
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1981

Sídlo Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Sídlo: V Lipkách 894/6, Hradec Králové 500 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní ubytování
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image