Firma Stavební bytové družstvo Cheb IČO 00040266


Stavební bytové družstvo Cheb má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Cheb (00040266) je Družstvo. Sídlí na adrese Americká 132/22, Cheb 350 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 1965 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Cheb má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Cheb nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Cheb na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Cheb na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Cheb na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Cheb

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXV 152
IČO (identifikační číslo osoby) 00040266
Jméno Stavební bytové družstvo Cheb
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.7.1965
Družstvo přijalo dne 4. 12. 1996 nové stanovy. 3.1.1997
Družstvo přijalo dne 26. 11. 1992 stanovy v souladu se zák. č. 513/91 Sb. 22.9.1993 - 3.1.1997
Uhrazovací povinnost: Střediska domovního hospodářství hospodaří na principu vyrovnaného rozpočtu. Rozdíl mezi náklady na provoz a správu objektů domovního hospodářství a zálohovou úhradou za jejich užívání je vyrovnáván podle ust. čl. 48 stanov a netvoří hospodářský výsledek družstva. Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů: a) ze základního fondu družstva nebo b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle základních členských podílů, nebo c) kombinací výše uvedených rozdílů Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl, do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou 3000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 18.6.1991 - 22.9.1993
Ručení: Členové družstva jsou povinni přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hoospodářství, ve kterém užívají byt nebo místnost nesloužící k bydlení v rozsahu a lhůtě vymezené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 9.1.1989 - 18.6.1991
Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 20.2.1976 - 9.1.1989
Ručení: Do výše jedné desetiny zůstatkové hodnoty členského podílu. 12.7.1965 - 20.2.1976

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Cheb

Sídlo Stavební bytové družstvo Cheb

Platnost údajů od - do
Adresa Americká 132/22 , Cheb 350 02 12.7.2014
Adresa Americká 132/22 , Cheb 350 02 31.8.2001 - 12.7.2014
Adresa Americká 132/22 , Cheb 350 02 22.9.1993 - 31.8.2001
Adresa Fučíkova ul. 22 , Cheb Česká republika
18.6.1991 - 22.9.1993
Adresa Cheb Česká republika
12.7.1965 - 18.6.1991

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Cheb

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.7.2003
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.7.2003
realitní činnost 18.7.2003
výroba tepla 3.1.1997
správa bytového fondu 23.2.1994
revize elektr. zařízení 22.9.1993 - 20.10.1997
elektroinstalatérství 22.9.1993 - 20.10.1997
zednictví 22.9.1993 - 19.8.1998
vodoinstalatérství vč. topenářství 22.9.1993 - 28.2.2000
zámečnictví 22.9.1993 - 28.2.2000
malířství - natěračství 22.9.1993 - 28.2.2000
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 22.9.1993 - 28.2.2000
silniční motorová doprava 22.9.1993 - 28.2.2000
Především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením 18.6.1991 - 22.9.1993
Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svých členů b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví d) provádí, popř. zabezpečuje údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových jednotek a nebytových objektů e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 18.6.1991 - 22.9.1993
Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. V rámci předmětu činnosti družstvo zabezpečuje: 9.1.1989 - 18.6.1991
výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech včetně rodinných domků a výstavbu nebytových objektů 9.1.1989 - 18.6.1991
přidělování bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům, popř. převody rodinných domků do osobního vlastnictví 9.1.1989 - 18.6.1991
údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci obytných budov a nebytových objektů 9.1.1989 - 18.6.1991
poskytování služeb spojených s bydlením členům, občanům i organizacím 9.1.1989 - 18.6.1991
materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy obytných budov a nebytových objektů a k poskytování služeb spojených s bydlením 9.1.1989 - 18.6.1991
nákladní autodopravu pro organizace, pro zaměstnance a členy družstva 9.1.1989 - 18.6.1991
Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 6. 7. 1979 č.j. 3302/31/79-Ně/Ří byla družstvu udělena výjimka k provozování jiné hospodářské činnosti v tomto rozsahu: 1. provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace, 2. provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné socialistické organizace 21.5.1980 - 9.1.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 20.2.1976 - 9.1.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inženýrských sítí a technické staveniště a terénní úpravy staveniště. 3.12.1970 - 20.2.1976
- 12.7.1965 - 3.12.1970

vedení firmy Stavební bytové družstvo Cheb

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Cheb

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. další člen představenstva. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda, popř. další člen představenstva, s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. 22.9.1993
Zastupování a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je stanoveno organizačním řádem nebo je to v hospodářském styku obvyklé. 18.6.1991 - 22.9.1993
Oprávnění k jednání a podpisování: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda a další členové představenstva. Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, je-li to stanoveno v organizačních předpisech nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva i jiné občany a socialistické organizace. 9.1.1989 - 18.6.1991
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. 20.2.1976 - 9.1.1989
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podpisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. 12.7.1965 - 20.2.1976
předseda představenstva Ing. Jaroslav Hanzal 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: 47 , Třebeň 351 34
1. místopředseda představenstva Antonie Menclová 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Lesní 1501/46 , Cheb 350 02
2. místopředseda představenstva Miroslav Plevný 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Třebízského 2248/4 , Cheb 350 02
člen představenstva Zdeněk Burian 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Hrnčířská 2148/5 , Cheb 350 02
člen představenstva Jitřenka Oppolzerová 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Přátelství 1480/12 , Cheb 350 02
člen představenstva MVDr. Josef Liška 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Stavbařů 1385/11 , Cheb 350 02
člen představenstva Jaroslav Černík 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Na Vyhlídce 2507/35 , Cheb 350 02
člen představenstva František Široký 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Dvořákova 2173/44 , Cheb 350 02
člen představenstva RNDr. Lumír Novák 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2016
Adresa: Májová 318/13 , Františkovy Lázně 351 01
předseda František Kašpar 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Obětí nacismu 885/2 , Cheb 350 02
místopředseda František Mozik 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Tř. 1. máje 67 , Cheb Česká republika
člen Václav Šimka 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: 42 , Velká Hleďsebe 353 01
člen Robert Nespěšný 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: 0 Kynšperk n. O. Česká republika
člen Marie Arvová 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: K. Marxe 0 , Cheb Česká republika
člen Jaromír Hejl 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Jateční 450/12 , Cheb 350 02
člen František Mašek 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Wolkerova 1722/26 , Cheb 350 02
člen Josef Skočil 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Hradčany 0 , Cheb Česká republika
člen ing. Miroslav Šelepa 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Kasární náměstí 111/3 , Cheb 350 02
člen Jan Spáčil 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: nám. Republiky 132 , Lázně Kynžvart 354 91
člen Pavel Vandas 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Obětí nacismu 1143/31 , Cheb 350 02
člen inž. Václav Příplata 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Gottwaldova 0 , Aš Česká republika
člen Waltr Kukula 12.7.1965 - 11.10.1967
Adresa: Růžový kopeček 353/6 , Cheb 350 02
předseda Josef Sobotka 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: 0 Hradčany Česká republika
místopředseda František Kůrka 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1214/26 , Cheb 350 02
člen Josef Štípek 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1283/30 , Cheb 350 02
člen Leo Koch 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: 0 Hradčany Česká republika
člen Eduard Jech 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Školní 650/11 , Cheb 350 02
člen Fred Pruckner 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
člen Miroslav Zimmermann 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
člen Ludmila Porschová 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Tř. 1. máje 0 , Cheb Česká republika
člen ing. František Lapáček 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
člen Bohumil Tůma 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1284/32 , Cheb 350 02
člen Ondřej Dofek 11.10.1967 - 30.5.1968
Adresa: Palackého 1282/28 , Cheb 350 02
člen Jaroslav Nacházel 11.10.1967 - 13.8.1970
Adresa: Palackého 1277/16 , Cheb 350 02
člen Zdeněk Štádler 30.5.1968 - 13.8.1970
Adresa: Hradčany 27 , Cheb Česká republika
člen Miloslav Skála 30.5.1968 - 13.8.1970
Adresa: Palackého 1275/12 , Cheb 350 02
člen Jan Heczko 30.5.1968 - 13.8.1970
Adresa: Písečná 1200/37 , Cheb 350 02
člen Josef Nejedlý 30.5.1968 - 13.8.1970
Adresa: Školní 647/5 , Cheb 350 02
člen Jaroslav Pecánek 30.5.1968 - 13.8.1970
Adresa: ul. 1. máje 55 , Cheb Česká republika
člen Jiří Ryšavý 30.5.1968 - 13.8.1970
Adresa: ul. 1. máje 53 , Cheb Česká republika
místopředseda Josef Vašíček 30.5.1968 - 17.7.1972
Adresa: Palackého 1283/30 , Cheb 350 02
člen Karel Procházka 30.5.1968 - 17.7.1972
Adresa: Školní 648/7 , Cheb 350 02
člen Votěch Sommer 30.5.1968 - 17.7.1972
Adresa: ul. B. Smetany 1 , Cheb Česká republika
člen František Douda 13.8.1970 - 17.7.1972
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
člen Petr Blahout 13.8.1970 - 17.7.1972
Adresa: Hradčany 36 , Cheb Česká republika
člen Vojtěch Janát 13.8.1970 - 17.7.1972
Adresa: Písečná 1200/37 , Cheb 350 02
člen Jiří Fejfar 13.8.1970 - 17.7.1972
Adresa: Svobody 564/31 , Cheb 350 02
člen Jiří Dymáček 13.8.1970 - 17.7.1972
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen ing. Jiří Soukup 13.8.1970 - 17.7.1972
Adresa: Nová 1147/11 , Cheb 350 02
člen Bohuslav Čapek 13.8.1970 - 31.10.1973
Adresa: Tř. 1. máje 55 , Cheb Česká republika
člen Eliška Nejedlá 17.7.1972 - 31.10.1973
Adresa: B. Smetany 1 , Cheb Česká republika
člen Ing. Josef Pešan 17.7.1972 - 31.10.1973
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
místopředseda Jiří Dymáček 17.7.1972 - 31.10.1973
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen Jiří Janek 11.10.1967 - 15.1.1975
Adresa: tř. Osvobození 0 , 350 02 Cheb Česká republika
předseda Josef Štípek 30.5.1968 - 15.1.1975
Adresa: Palackého 1283/30 , Cheb 350 02
člen Ing. Jaroslav Šípek 30.5.1968 - 15.1.1975
Adresa: Příkopní 1272/11 , Cheb 350 02
člen Miroslav Bajer 30.5.1968 - 15.1.1975
Adresa: Osvobození 1197/74 , Cheb 350 02
člen František Denk 30.5.1968 - 15.1.1975
Adresa: Palackého 1283/30 , Cheb 350 02
člen Vojtěch Sommer 17.7.1972 - 15.1.1975
Adresa: Hradčany 0 , Cheb Česká republika
člen ing. Jiří Soukup 17.7.1972 - 15.1.1975
Adresa: Písečná 1200/37 , Cheb 350 02
člen Jaroslav Beneš 17.7.1972 - 15.1.1975
Adresa: Školní 651/13 , Cheb 350 02
člen Ing. Jiří Neústupný 17.7.1972 - 15.1.1975
Adresa: Palackého 1275/12 , Cheb 350 02
člen Jiří Dymáček 31.10.1973 - 15.1.1975
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
místopředseda Bohuslav Čapek 31.10.1973 - 15.1.1975
Adresa: Tř. 1. máje 55 , Cheb Česká republika
člen Niva Drábová 31.10.1973 - 15.1.1975
Adresa: Školní 653/17 , Cheb 350 02
člen František Dykovec 31.10.1973 - 15.1.1975
Adresa: Kasární náměstí 127/8 , Cheb 350 02
člen Josef Kočí 17.7.1972 - 17.6.1976
Adresa: Palackého 1214/26 , Cheb 350 02
člen František Klein 17.7.1972 - 17.6.1976
Adresa: Kamenná 201/32 , Cheb 350 02
člen Dagmar Nagelová 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: Písečná 1200/37 , Cheb 350 02
člen Jiří Piller 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: Palackého 1283/30 , Cheb 350 02
člen Miloš Dvořák 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: Dukelská 814/20 , Cheb 350 02
předseda Ing. Manfred Líbal 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
místopředseda Václav Prachař 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: Písečná 1200/37 , Cheb 350 02
člen Antonín Krůta 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: ul. 1. máje 37 , Cheb Česká republika
člen Miroslav Zimmerman 15.1.1975 - 17.6.1976
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
člen Jiří Hrdlička 17.6.1976 - 17.6.1977
Adresa: Palackého 1280/22 , Cheb 350 02
člen Pavel Fryš 15.1.1975 - 12.6.1978
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
člen Antonín Krůta 17.6.1976 - 20.12.1978
Adresa: Tř. 1. máje 0 , Cheb Česká republika
člen JUDr. Josef Havelka 15.1.1975 - 19.8.1980
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
člen Ladislav Bosák 17.6.1976 - 19.8.1980
Adresa: Dukelská 815/22 , Cheb 350 02
člen Čeněk Janouškovec 17.6.1977 - 19.8.1980
Adresa: Mládežnická ul. 0 , Cheb Česká republika
člen Pavel Fryš 12.6.1978 - 19.8.1980
Adresa: Písečná 1297/39 , Cheb 350 02
člen Ludvík Pekařík 12.6.1978 - 19.8.1980
Adresa: Pionýrů 27 , Františkovy Lázně Česká republika
člen Jaroslav Drholec 15.1.1975 - 1.6.1984
Adresa: Palackého 1281/24 , Cheb 350 02
člen Ing. Manfred Líbal 17.6.1976 - 1.6.1984
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
člen Ing. Josef Škvor 20.12.1978 - 31.10.1985
Adresa: U Stadionu 1269/8 , Cheb 350 02
předseda Václav Prachař 17.6.1976 - 6.1.1987
Adresa: Písečná 1200/37 , Cheb 350 02
člen Vladimír Kořán 15.1.1975 - 21.6.1990
Adresa: ul. 1. máje 47 , Cheb Česká republika
místopředseda Miroslav Zimmerman 17.6.1976 - 21.6.1990
Adresa: Palackého 1276/14 , Cheb 350 02
člen Věra Menczerová 15.1.1975 - 18.6.1991
Adresa: Palackého 1281/24 , Cheb 350 02
člen Václav Treml 15.1.1975 - 18.6.1991
Adresa: Palackého 1283/30 , Cheb 350 02
člen František Klein 17.6.1976 - 18.6.1991
Adresa: Riegrova ul. 0 , Cheb Česká republika
člen Ilja Pljučarski 19.8.1980 - 18.6.1991
Adresa: Karla Čapka 37/10 , Františkovy Lázně 351 01
člen Marie Pokorná 19.8.1980 - 18.6.1991
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
člen Jiří Vejražka 19.8.1980 - 18.6.1991
Adresa: Dukelská 815/22 , Cheb 350 02
člen Jana Kratochvílová 19.8.1980 - 18.6.1991
Adresa: Pionýrů 0 , Františkovy Lázně Česká republika
II. místopředseda Ing. Josef Škvor 31.10.1985 - 18.6.1991
Adresa: U Stadionu 1269/8 , Cheb 350 02
předseda Tomáš Kubát 6.1.1987 - 18.6.1991
Adresa: Kosmonautů 1240/11 , Cheb 350 02
I. místopředseda Vladimír Kořán 21.6.1990 - 18.6.1991
Adresa: ul. 1. máje 47 , Cheb Česká republika
člen Vlasta Bláhová 21.6.1990 - 18.6.1991
Adresa: Osvobození 1257/63 , Cheb 350 02
člen Hana Červenková 21.6.1990 - 18.6.1991
Adresa: Vrchlického 1193/2 , Cheb 350 02
člen Ilja Pljuračski 18.6.1991 - 18.6.1991
Adresa: Čapkova 10 , Františkovy Lázně Česká republika
člen RNDr. Jana Kotalíková 18.6.1991 - 22.9.1993
Adresa: 1. máje 39 , Cheb Česká republika
člen Rudolf Mistr 18.6.1991 - 22.9.1993
Adresa: Boženy Němcové 2112/69 , Cheb 350 02
člen Hana Červenková 18.6.1991 - 3.1.1997
Adresa: Vrchlického 1193/2 , Cheb 350 02
člen Ladislav Krištof 18.6.1991 - 19.8.1998
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
předseda Tomáš Kubát 18.6.1991 - 20.7.2001
Zánik členství 3.5.2001
Zánik funkce 3.5.2001
Adresa: Kosmonautů 1240/11 , Cheb 350 02
2. místopředseda Jiří Vejražka 18.6.1991 - 20.7.2001
Zánik členství 3.5.2001
Zánik funkce 3.5.2001
Adresa: Dukelská 815/22 , Cheb 350 02
člen Ilja Pljučarski 18.6.1991 - 20.7.2001
Zánik členství 3.5.2001
Adresa: Čapkova 10 , Františkovy Lázně Česká republika
člen Marie Pokorná 18.6.1991 - 20.7.2001
Zánik členství 3.5.2001
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
člen Štefan Gogor 18.6.1991 - 20.7.2001
Zánik členství 3.5.2001
Adresa: Vančurova 294/8 , Františkovy Lázně 351 01
člen Josef Hradecký 20.7.2001 - 26.9.2001
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 1.8.2001
Adresa: Palackého 1309/34 , Cheb 350 02
člen Ing. Olga Písecká 20.7.2001 - 5.11.2002
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 17.4.2002
Adresa: Žižkova 320/4 , Františkovy Lázně 351 01
předseda: Ing. Jaroslav Hanzal 20.7.2001 - 15.1.2004
Vznik členství 3.5.2001
Vznik funkce 3.5.2001
Adresa: 17. listopadu 891/23 , Cheb 350 02
1. místopředseda Ing. Josef Škvor 18.6.1991 - 3.7.2006
Zánik členství 27.4.2006
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: U Stadionu 1269/8 , Cheb 350 02
člen František Klein 18.6.1991 - 3.7.2006
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen Zdeněk Burian 3.1.1997 - 3.7.2006
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Hrnčířská 2148/5 , Cheb 350 02
člen Jitřenka Oppolzerová 19.8.1998 - 3.7.2006
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Přátelství 1480/12 , Cheb 350 02
2. místopředseda Jaroslav Černík 20.7.2001 - 3.7.2006
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 3.5.2001
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: Lesní 1401/16 , Cheb 350 02
člen Ing. Jana Nečesánková 20.7.2001 - 3.7.2006
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Bezručova 2200/6 , Cheb 350 02
člen Miroslav Plevný 26.9.2001 - 3.7.2006
Vznik členství 2.8.2001
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Třebízského 2248/4 , Cheb 350 02
člen Karel Zdeněk 5.11.2002 - 3.7.2006
Vznik členství 18.4.2002
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Družstevní 1494/13 , Cheb 350 02
předseda: Ing. Jaroslav Hanzal 15.1.2004 - 3.7.2006
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 3.5.2001
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: 47 , Třebeň 351 34
2. místopředseda představenstva Jaroslav Černík 3.7.2006 - 29.10.2008
Vznik členství 27.4.2006
Vznik funkce 27.4.2006
Adresa: Lesní 1401/16 , Cheb 350 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Hanzal 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 27.4.2011
Adresa: 47 , Třebeň 351 34
1. místopředseda představenstva Miroslav Plevný 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 27.4.2011
Adresa: Třebízského 2248/4 , Cheb 350 02
člen představenstva František Klein 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen představenstva Zdeněk Burian 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Hrnčířská 2148/5 , Cheb 350 02
člen představenstva Jitřenka Oppolzerová 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Přátelství 1480/12 , Cheb 350 02
člen představenstva Ing. Jana Nečesánková 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Adresa: Bezručova 2200/6 , Cheb 350 02
člen představenstva MVDr. Josef Liška 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Stavbařů 1385/11 , Cheb 350 02
člen představenstva Karel Zdeněk 3.7.2006 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Družstevní 1494/13 , Cheb 350 02
2. místopředseda představenstva Jaroslav Černík 29.10.2008 - 23.6.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 27.4.2011
Adresa: Na Vyhlídce 2507/35 , Cheb 350 02
1. místopředseda představenstva Antonie Menclová 23.6.2011 - 12.6.2015
Vznik členství 28.4.2011
Vznik funkce 28.4.2011
Adresa: Lesní 1501/46 , Cheb 350 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Hanzal 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2011
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: 47 , Třebeň 351 34
2. místopředseda představenstva Miroslav Plevný 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2011
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: Třebízského 2248/4 , Cheb 350 02
člen představenstva František Klein 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.5.2016
Adresa: Riegerova 1311/15 , Cheb 350 02
člen představenstva Zdeněk Burian 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Hrnčířská 2148/5 , Cheb 350 02
člen představenstva Jitřenka Oppolzerová 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Přátelství 1480/12 , Cheb 350 02
člen představenstva MVDr. Josef Liška 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Stavbařů 1385/11 , Cheb 350 02
člen představenstva Jaroslav Černík 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.5.2016
Adresa: Na Vyhlídce 2507/35 , Cheb 350 02
člen představenstva František Široký 23.6.2011 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Dvořákova 2173/44 , Cheb 350 02
1. místopředseda představenstva Antonie Menclová 12.6.2015 - 21.6.2016
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2011
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: Lesní 1501/46 , Cheb 350 02

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Cheb

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXV 152/SL 72 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 11.3.2015 8.6.2015 27.7.2015 8
DrXXV 152/SL 71 účetní závěrka [2014] rozvaha+výkaz zisku Krajský soud v Plzni 11.3.2015 8.6.2015 27.7.2015 4
DrXXV 152/SL 69 ostatní usn. Krajský soud v Plzni 26.3.2015 27.7.2015 1
DrXXV 152/SL 68 účetní závěrka [2013] rozvaha+výkaz zisku Krajský soud v Plzni 18.3.2014 26.3.2015 27.7.2015 4
DrXXV 152/SL 67 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 18.3.2014 26.3.2015 27.7.2015 8
DrXXV 152/SL 64 notářský zápis Nz 91/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 4.11.2013 19.11.2013 2.1.2014 36
DrXXV 152/SL 63 ostatní - usnesení z jednání shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 25.4.2013 24.5.2013 27.5.2013 2
DrXXV 152/SL 62 účetní závěrka [2012]  - příloha Krajský soud v Plzni 18.3.2013 24.5.2013 27.5.2013 8
DrXXV 152/SL 61 účetní závěrka [2012]  - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 18.3.2013 24.5.2013 27.5.2013 2
DrXXV 152/SL 60 účetní závěrka [2012]  - rozvaha Krajský soud v Plzni 18.3.2013 24.5.2013 27.5.2013 2
DrXXV 152/SL 59 ostatní - usnesení ze shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 26.4.2012 17.9.2012 18.9.2012 1
DrXXV 152/SL 58 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 5.3.2012 17.9.2012 18.9.2012 7
DrXXV 152/SL 57 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 5.3.2012 17.9.2012 18.9.2012 2
DrXXV 152/SL 56 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 5.3.2012 17.9.2012 18.9.2012 2
DrXXV 152/SL 55 ostatní - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Plzni 28.4.2011 9.6.2011 10.6.2011 2
DrXXV 152/SL 54 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 18.3.2011 9.6.2011 10.6.2011 7
DrXXV 152/SL 53 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 18.3.2011 9.6.2011 10.6.2011 2
DrXXV 152/SL 52 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 18.3.2011 9.6.2011 10.6.2011 2
DrXXV 152/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.5.2011 6.6.2011 1
DrXXV 152/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 28.4.2011 24.5.2011 6.6.2011 1
DrXXV 152/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis voleb.komise Krajský soud v Plzni 28.4.2011 24.5.2011 6.6.2011 3
DrXXV 152/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - usn.z jed.shromáždění Krajský soud v Plzni 28.4.2011 24.5.2011 6.6.2011 2
DrXXV 152/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění Krajský soud v Plzni 28.4.2011 24.5.2011 6.6.2011 7
DrXXV 152/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.5.2010 30.6.2010 28
DrXXV 152/SL 45 notářský zápis Nz 47/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.4.2010 27.5.2010 30.6.2010 31
DrXXV 152/SL 44 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 29.5.2010 22.6.2010 23.6.2010 1
DrXXV 152/SL 43 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 9.3.2010 22.6.2010 23.6.2010 7
DrXXV 152/SL 42 účetní závěrka 2009 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 10.3.2010 22.6.2010 23.6.2010 2
DrXXV 152/SL 41 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 10.3.2010 22.6.2010 23.6.2010 2
DrXXV 152/SL 40 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 23.4.2009 21.10.2009 23.10.2009 1
DrXXV 152/SL 39 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 16.3.2009 21.10.2009 23.10.2009 8
DrXXV 152/SL 38 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 16.3.2009 21.10.2009 23.10.2009 2
DrXXV 152/SL 37 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 16.3.2009 21.10.2009 23.10.2009 2
DrXXV 152/SL 36 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Plzni 24.4.2008 21.10.2009 23.10.2009 1
DrXXV 152/SL 35 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 17.3.2008 21.10.2009 23.10.2009 7
DrXXV 152/SL 34 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 17.3.2008 21.10.2009 23.10.2009 2
DrXXV 152/SL 33 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 17.3.2008 21.10.2009 23.10.2009 2
DrXXV 152/SL 32 účetní závěrka 2006-příloha č. 7 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 31 účetní závěrka 2006-příloha č. 6 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 0
DrXXV 152/SL 30 účetní závěrka 2006-příloha č. 5 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 29 účetní závěrka 2006-příloha č. 4 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 28 účetní závěrka 2006-příloha č.3 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 27 účetní závěrka 2006-příloha č. 2 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 26 účetní závěrka 2006-příloha č.1 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 25 ostatní -usn. z jednání shromáždění Krajský soud v Plzni 3.5.2007 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 24 účetní závěrka 2006-výkaz zisku a ztrát č.2 Krajský soud v Plzni 20.3.2007 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 23 účetní závěrka 2006-výkaz zisku a ztrát č.1 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 22 účetní závěrka 2006-rozvaha č.2 Krajský soud v Plzni 20.3.2007 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 21 účetní závěrka 2006-rozvaha č.1 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 25.5.2007 1
DrXXV 152/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.5.2006 24.5.2006 23.6.2006 1
DrXXV 152/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.4.2006 24.5.2006 23.6.2006 1
DrXXV 152/SL 18 účetní závěrka 2005 + příloha Krajský soud v Plzni 14.3.2006 24.5.2006 25.5.2006 11
DrXXV 152/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - usnesení ze shromáždění SBD Krajský soud v Plzni 27.4.2006 24.5.2006 25.5.2006 3
DrXXV 152/SL 16 účetní závěrka za rok 2004 + Příloha Krajský soud v Plzni 17.3.2005 20.5.2005 25.5.2005 0
DrXXV 152/SL 15 ostatní - Usnesení Krajský soud v Plzni 5.5.2005 20.5.2005 25.5.2005 0
DrXXV 152/SL 14 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Plzni 17.3.2004 3.6.2004 23.6.2004 0
DrXXV 152/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 24.4.2003 16.7.2003 28.7.2003 0
DrXXV 152/SL 12 notářský zápis -NZ 43/2003 rozh.shr. Krajský soud v Plzni 24.4.2003 16.7.2003 28.7.2003 0
DrXXV 152/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze shr. Krajský soud v Plzni 24.4.2003 16.7.2003 28.7.2003 0
DrXXV 152/SL 10 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Plzni 26.3.2003 26.5.2003 25.6.2003 0
DrXXV 152/SL 9 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 13.5.2002 12.6.2002 14.10.2002 0
DrXXV 152/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 16.4.2002 12.6.2002 14.10.2002 0
DrXXV 152/SL 7 účetní závěrka 2001, usn.z jednání Krajský soud v Plzni 28.3.2002 29.5.2002 26.6.2002 0
DrXXV 152/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.8.2001 21.8.2001 27.9.2001 0
DrXXV 152/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 3.5.2001 31.5.2001 17.8.2001 0
DrXXV 152/SL 4 notářský zápis -NZ 94/2000 Krajský soud v Plzni 3.5.2001 31.5.2001 17.8.2001 0
DrXXV 152/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.5.2001 31.5.2001 17.8.2001 0
DrXXV 152/SL 1 notářský zápis vč. stanov Krajský soud v Plzni 11.12.1996 20.12.1996 31.1.1997 0
DrXXV 152/SL 2 stanovy společnosti (družstva) - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Cheb

IČO (identifikační číslo) 00040266
Jméno Stavební bytové družstvo Cheb
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Cheb
Vznik první živnosti: 9.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo Stavební bytové družstvo Cheb

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Cheb

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Americká 132/22, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1006626921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 12.11.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Americká 132/22, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1006626921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.1.2001

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 15.10.1997

Živnost č. 4 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 16.7.1997

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 6.1.2000

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 1.2.2000

Živnost č. 7 Malířství - natěračství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 14.1.2000

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 14.1.2000

Živnost č. 9 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 16.7.1997

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1992
Zánik oprávnění 6.1.2000

Živnost č. 11 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 6.1.2000

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1996
Zánik oprávnění 6.1.2000

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Cheb

Člen statutárního orgánu Zdeněk Burian
Člen statutárního orgánu Jitřenka Oppolzerová
Člen statutárního orgánu MVDr. Josef Liška
Člen statutárního orgánu František Široký
Člen statutárního orgánu Miroslav Plevný
Člen statutárního orgánu Antonie Menclová
Člen statutárního orgánu Jaroslav Černík
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Hanzal
Člen statutárního orgánu RNDr. Lumír Novák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Cheb

IČO: 00040266
Firma: Stavební bytové družstvo Cheb
Právní forma: Družstvo
Okres: Cheb
Základní územní jednotka: Cheb
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.1.1976

Sídlo Stavební bytové družstvo Cheb

Sídlo: Americká 132/22, Cheb 350 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
tracking image