Firma Stavební bytové družstvo Česká Třebová IČO 00046213


Stavební bytové družstvo Česká Třebová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Stavební bytové družstvo Česká Třebová (00046213) je Družstvo. Sídlí na adrese Lidická 240, 560 02 Česká Třebová Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 1959 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Česká Třebová má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Česká Třebová nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Česká Třebová na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Česká Třebová na rzp.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Česká Třebová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXVI 41
IČO (identifikační číslo osoby) 00046213
Jméno Stavební bytové družstvo Česká Třebová
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.8.1959
Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenými dne1.1.2014. 12.12.2016
Představenstvo:Představenstvo má tři až sedm členů. 12.12.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 30.září 1974a usnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 18.11.1974č.j. 183/105 byla zapsána změna názvu družstva tak, jakshora uvedeno. 10.5.1993
Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenými dne11.1.1993 10.5.1993 - 12.12.2016
Základní zapisované jmění: 500.000,-- Kč 10.5.1993 - 10.5.1993
Základní členský vklad: 1.000,-- Kč 10.5.1993 - 10.5.1993
Zastupování a podepisování:Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstvanavenek ve všech věcech. Jménem představenstva jednápředseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnímístopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadístanovené představenstvemPrávní úkony představenstva, pro které je předepsánapísemná forma, podepisuje za družstvo předseda( popř.místopředseda) a další člen představenstva. 10.5.1993 - 10.5.1993
Ručení:1) Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celéhoschodku z hospodaření střediska bytového hospodářství,v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení vevýši a lhůtě stanovené představenstvem 27.4.1989 - 10.5.1993
2) Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstvaručí elen do výše 500,-- Kč v jednom roce 27.4.1989 - 10.5.1993
3) Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,-- Kč 27.4.1989 - 10.5.1993
Údaje o zřízení:Družstvo vzniklo na ustavující schůzi členů, konané dne17.června 1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou ONVv Ústí nad Orlicí 7.srpna 1959. 28.8.1959
Podle usnesení členských schůzí ze dne 23.4.1974 a 30.dubna 1974 přejímaných družstev, dohody o sloučení uzavřenémezi těmito družstvy a družstvem přejímajícím ze dne25.června 1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českéhosvazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 20.5.1974,č.j. 2054/105/74 a ze dne 17.června 1974, č.j. 2325/105/74zapisuje se ke dni 30.června 1974 sloučení schválené k tomutodni družstva: 28.8.1959
1) Stavební bytové družstvo občanů při MNV v České Třebové -Db 38 ke dni 31. července 1974 sloučení schválené k tomutodni družstva: 28.8.1959
2) Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Primona ČeskáTřebová - Db 48 obou jako družstev přejímaných s tímto jakodružstvem přejímajícím, takže sloučením obě přejímanádružstva k tomuto dni zanikají a tímto dnem přejímajícídružstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazkysloučených družstev. 28.8.1959
Výmaz družstva zapsaného pod Db 38 byl proveden k 30.červnu1974. Výmaz družstva pod Db 48 byl proveden k 31.červenci 1974. 28.8.1959
Představenstvo:Představenstvo má pět až patnáct členů 28.8.1959 - 12.12.2016
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 30.září 1974 ausnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 18.11.1974, č.j.183/105 byla zapsána změna názvu družstva tak, jak shorauvedeno.Usnesením shromáždění delegátů ze dne 29.10.1975 bylz přijatystanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzorovýmstanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Stanovyjsou při družstvu platné od 8.12.1975, kdy s usnesením družstvavyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev(předsednictvo Krajského výboru Českého svazu bytových družstev) 28.8.1959 - 10.5.1993
svým usnesením č. 403/8 ze dne 8.12.1975. Podle těchto stanovdochází ke změnám. 28.8.1959 - 10.5.1993
Oprávnění k jednání a podepisování:Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenekve všech věcech. Právní úkony pro které je předepsaná písemnáforma podepisuje za družstvo předseda,(popřípadě místopředseda)a další člen představenstva a to tím způsobem, že k názvu neborazítku družstva připojí své podpisy. 28.8.1959 - 10.5.1993
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní bytnebo místnost nesloužící k bydlení ručí do výše základníchčlenských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Členové družstva jsou v jednomroce povinni uhradit nejvýše částku rovnající se desetinězákladního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnotyčlenského podílu . 28.8.1959 - 27.4.1989

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Kapitál Stavební bytové družstvo Česká Třebová

zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.5.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Platnost údajů od - do
Adresa Lidická 240 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Lidická 240, 560 02 Česká Třebová
7.12.2016
Adresa Lidická 240 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Lidická 240, PSČ 56002
13.7.2009 - 7.12.2016
Adresa Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová
28.8.1959 - 13.7.2009

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Platnost údajů od - do
Družstvo zejména: 12.12.2016
a) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svýmčlenům a uzavírá smlouvy o nájmu, 12.12.2016
b) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak prosvé členy, tak i příp. pro jiné osoby, 12.12.2016
c) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením,a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby, 12.12.2016
d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví 12.12.2016
e) nájem prostor sloužících k podnikání 12.12.2016
g) nájem prostor sloužících k podnikání 17.10.2014 - 12.12.2016
f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.1.2003 - 12.12.2016
Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provozu bytových anebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovanýchs užíváním bytů a nebytových prostor. 10.5.1993
Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevníchdomech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které prona-jímá svým členům, 10.5.1993 - 12.12.2016
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytovýchprostor do vlastnictví jiných osob, 10.5.1993 - 12.12.2016
c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svýmčlenům a uzavírá smlouvy o nájmu, 10.5.1993 - 12.12.2016
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak prosvé členy, tak i příp. pro jiné osoby, 10.5.1993 - 12.12.2016
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením,a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby, 10.5.1993 - 12.12.2016
f) zednictví 10.5.1993 - 14.1.2003
g) silniční motorová doprava 10.5.1993 - 14.1.2003
Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provozu bytových anebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovanýchs užíváním bytů a nebytových prostor 10.5.1993 - 10.5.1993
Družstvo zejména:a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevníchdomech, jakož i výstavbu nebytových prostor, kterépronajímá svým členům,b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytovýchprostor do vlastnictví jiných osob,c) přiděluje družstevní byty a anebytové prostory svýmčlenům a uzavírá smlouvy o nájmu,d) provádí , popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své 10.5.1993 - 10.5.1993
členy, tak i příp. pro jiné osoby,e) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydleníma to pro své členy, tak i případně pro jiné osobyf) zednictví,g) silniční motorová doprava 10.5.1993 - 10.5.1993
Doplňuje se předmět činnosti ve stanovách , uvedený podbodem f) části II, článku 3 takto: 13.11.1989 - 10.5.1993
f) drobný prodej materiálu občanům a organizacím 13.11.1989 - 10.5.1993
1) Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových anebytových objektů a zabezpečování služeb spojenýchs bydlením 27.4.1989 - 10.5.1993
2) V rámci podmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečujea) výstavbu bytů v družstevních domech rodinných domkůa místností nesloužících k bydlení,b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobníhoužívání svým členům, popřípadě převody rodinných domkůdo osobního vlastnictví,c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytovéhomajetku a nebytových prostor, včetně provádění oprav a 27.4.1989 - 10.5.1993
revizí výtahů,d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům,e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatuobčanům a organizacím,g) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytůa nebytových prostor a pro poskytování služeb spojenýchs bydlením 27.4.1989 - 10.5.1993
Jiná hospodářská činnost:- stavební činnost- doprava- vodoinstalatérské práce - elektroinstalatérské práce- projektová činnost- inženýrská a inveetorská činnost- provádění revizí elektro a hromosvodů 21.8.1986 - 10.5.1993
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 14.5.1986zapisuje se doplněk článku 6 stanov. 21.8.1986 - 27.4.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečujevýstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení,zabezpečuje správu, údržbu popřípadě rekonstrukci bytů amístností nesloužícíh k bydlení a poskytuje služby spojenés jejich užíváním. Organizuje politicko výchovnou prácia pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a so-cialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstev-ních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvoprovádět přípravu staveniště včetně technického vybavení,terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě 28.8.1959 - 27.4.1989
provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 28.8.1959 - 27.4.1989

vedení firmy Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Platnost údajů od - do
předseda představensta Ing. Jaromír Urban 12.12.2016
Vznik členství 25.11.2016
Vznik funkce 25.11.2016
Adresa: Křib 1813 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Křib 1813, 560 02 Česká Třebová
místopředseda představenstva Zdeňka Moučková 12.12.2016
Vznik členství 25.11.2016
Vznik funkce 25.11.2016
Adresa: Lhotka 177 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Lhotka 177, 560 02 Česká Třebová
člen představenstva Adolf Pecha 12.12.2016
Vznik členství 25.11.2016
Adresa: Lhotka 196 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Lhotka 196, 560 02 Česká Třebová
Člen představenstva Stanislav Štancl 28.8.1959 - 4.6.1986
Adresa: Česká republika
Česká Třebová, Parník-U stadionu
Člen představenstva Jan Škoda 28.8.1959 - 5.8.1988
Adresa: Kubelkova 1760 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Kubelkova 1760
Předseda Ing. Jaromír Urban 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Křib 1813 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib 1813
Členka představenstva Věra Havelková 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Trávník III 1997 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Trávník III č. 1997
Člen představenstva Josef Jiskra 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Trávník III 1990 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Trávník III č. 1990
Člen představenstva Josef Skalický 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Trávník III 1990 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Trávník III č. 1990
Člen představenstva Josef Štusák 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Křib 2021 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib č. 2021
Členka představenstva Libuše Nováčková 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Parník-U vily 207 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Parník-U vily 207
Členka představenstva Zdenka Hejdová 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Fučíkova 1895 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Fučíkova 1895
Členka představenstva Ing. Marie Jansová 28.8.1959 - 28.5.1991
Adresa: Říjnové revoluce 118 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Říjnové revoluce 118
Člen představenstva Ing. Ladislav Kučera 28.5.1991 - 10.5.1993
Adresa: Zámostí 1902 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Zámostí 1902
Člen představenstva Petr Gregar 28.5.1991 - 10.5.1993
Adresa: Příčná 1794 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Příčná 1794
Člen představenstva Zdeněk Hrdlička 28.8.1959 - 9.9.1996
Adresa: Křib 1814 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib 1814
Člen představenstva Ing. Petr Kuchyňka 28.8.1959 - 9.9.1996
Adresa: Tkalcovská 110 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Tkalcovská 110
Člen představenstva Miloš Ryšavý 28.8.1959 - 9.9.1996
Adresa: Bří Hubálků 1941 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Bří Hubálků 1941
Člen představenstva Heřman Gabler 4.6.1986 - 9.9.1996
Adresa: Švermova 959 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Švermova 959
Členka představenstva PhDr. Jana Borůvková 5.8.1988 - 9.9.1996
Adresa: část Lhotka 180 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, část Lhotka 180
Členka představenstva Jana Vetešníková 28.5.1991 - 9.9.1996
Adresa: Lhotka 176 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Lhotka 176
Člen představenstva Zdeněk Kříž 28.5.1991 - 9.9.1996
Adresa: Lhotka 169 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Lhotka 169
Předseda představenstva Zdeněk Vrba 28.5.1991 - 9.9.1996
Adresa: 1813 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová 1813
Člen představenstva Richard Novák 9.9.1996 - 31.7.2000
Adresa: Dr. E. Beneše 595 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Dr. E. Beneše 595, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Bohuslav Diviš 31.7.2000 - 7.8.2000
Adresa: 22 , Česká Třebová - Křib Česká republika
Česká Třebová - Křib 22, okres Ústí nad Orlicí
Místopředseda Ing. Oldřich Felgr 28.8.1959 - 4.6.2002
Adresa: Fučíkova 1894 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Fučíkova 1894
Člen představenstva Jaroslav Kovář 28.8.1959 - 4.6.2002
Adresa: Česká republika
Česká Třebová, Tkalcovská llo
Člen představenstva Heřman Gabler 9.9.1996 - 4.6.2002
Adresa: Švermova 959 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Švermova 959, okres Ústí nad Orlicí
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Deml 9.9.1996 - 14.2.2007
Adresa: Lhotka 192 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Lhotka 192, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Libuše Hájková 9.9.1996 - 14.2.2007
Adresa: Křib 2021 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib 2021, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Libuše Ryšavá 9.9.1996 - 14.2.2007
Adresa: Hubálkova 1941 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Hubálkova 1941, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Bohuslav Diviš 7.8.2000 - 14.2.2007
Adresa: 2020 , Česká Třebová - Křib Česká republika
Česká Třebová - Křib 2020, okres Ústí nad Orlicí
Místopředseda Ing. Oldřich Felgr 4.6.2002 - 14.2.2007
Adresa: 1979 , Česká Třebová - Trávník Česká republika
Česká Třebová - Trávník 1979, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Jaroslav Kovář 4.6.2002 - 14.2.2007
Adresa: 1985 , Česká Třebová - Trávník Česká republika
Česká Třebová - Trávník 1985, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Heřman Gabler 4.6.2002 - 14.2.2007
Adresa: Dr. E. Beneše 595 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Dr. E. Beneše 595, okres Ústí nad Orlicí
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Deml 14.2.2007 - 19.4.2008
Vznik členství 17.10.2006
Vznik funkce 26.10.2006
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Lhotka 192 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Lhotka 192, okres Ústí nad Orlicí
Místopředseda Ing. Oldřich Felgr 14.2.2007 - 19.4.2008
Vznik členství 17.10.2006
Vznik funkce 26.10.2006
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: 1979 , Česká Třebová - Trávník Česká republika
Česká Třebová - Trávník 1979, okres Ústí nad Orlicí
Místopředseda Ing. Jaromír Urban 14.2.2007 - 19.4.2008
Vznik členství 17.10.2006
Vznik funkce 26.10.2006
Adresa: Křib 1813 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib 1813, PSČ 56002
Člen představenstva Zdeňka Mrkvičková 14.2.2007 - 19.4.2008
Vznik členství 17.10.2006
Adresa: Zámostí 1902 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Zámostí 1902, PSČ 56002
Člen představenstva Libuše Hájková 14.2.2007 - 28.2.2009
Vznik členství 17.10.2006
Zánik členství 27.11.2008
Adresa: Křib 2021 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib 2021, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Ing. Zdeněk Deml 19.4.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 17.10.2006
Zánik členství 27.2.2008
Adresa: Lhotka 192 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Lhotka 192, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Ing. Oldřich Felgr 19.4.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 17.10.2006
Zánik členství 27.2.2008
Adresa: 1979 , Česká Třebová - Trávník Česká republika
Česká Třebová - Trávník 1979, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Mgr. Martin Červinka 13.7.2009 - 23.6.2011
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 17.5.2011
Adresa: Čechova 396 , 560 02 Česká Třebová - Parník Česká republika
Česká Třebová - Parník, Čechova 396, PSČ 56002
Člen představenstva Jaroslav Kovář 14.2.2007 - 21.9.2012
Vznik členství 17.10.2006
Adresa: 1985 , Česká Třebová - Trávník Česká republika
Česká Třebová - Trávník 1985, okres Ústí nad Orlicí
Místopředseda Zdeňka Mrkvičková 19.4.2008 - 21.9.2012
Vznik členství 17.10.2006
Zánik členství 14.6.2012
Vznik funkce 24.1.2008
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: Zámostí 1902 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Zámostí 1902, PSČ 56002
Člen představenstva Věra Ruferová 13.7.2009 - 26.9.2013
Vznik členství 27.2.2008
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: 560 02 Česká Třebová - Lhotka 178 Česká republika
Česká Třebová - Lhotka 178, PSČ 56002
Člen představenstva Heřman Gabler 14.2.2007 - 14.3.2014
Vznik členství 17.10.2006
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: Dr. E. Beneše 595 , Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Dr. E. Beneše 595, okres Ústí nad Orlicí
Předseda Ing. Jaromír Urban 19.4.2008 - 28.10.2015
Vznik členství 17.10.2006
Vznik funkce 24.1.2008
Adresa: Křib 1813 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Česká Třebová, Křib 1813, PSČ 56002
Místopředseda Jaroslav Kovář 21.9.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 17.10.2006
Vznik funkce 14.6.2012
Adresa: 1985 , Česká Třebová - Trávník Česká republika
Česká Třebová - Trávník 1985, okres Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Ladislav Hůlka 21.9.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Trávník 1995 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Trávník 1995, 560 02 Česká Třebová
Člen představenstva Petra Crhová 26.9.2013 - 12.12.2016
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 24.11.2016
Adresa: Dr. Loubala 1334 , 571 01 Moravská Třebová Česká republika
Dr. Loubala 1334/1, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
člen představenstva Eva Koďousková 14.3.2014 - 12.12.2016
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 24.11.2016
Adresa: Dr. E. Beneše 593 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Dr. E. Beneše 593, Parník, 560 02 Česká Třebová
Předseda Ing. Jaromír Urban 28.10.2015 - 12.12.2016
Vznik členství 17.10.2006
Zánik členství 24.11.2016
Vznik funkce 24.1.2008
Zánik funkce 24.11.2016
Adresa: Křib 1813 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Křib 1813, 560 02 Česká Třebová
Místopředseda Jaroslav Kovář 7.12.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 17.10.2006
Zánik členství 24.11.2016
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 24.11.2016
Adresa: Trávník 1985 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Trávník 1985, 560 02 Česká Třebová
Člen představenstva Ladislav Hůlka 7.12.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 24.11.2016
Adresa: Trávník 1995 , 560 02 Česká Třebová Česká republika
Trávník 1995, 560 02 Česká Třebová

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 41/SL 25 účetní závěrka [2014] el Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2014 13.5.2015 13.5.2015 8
DrXXVI 41/SL 24 ostatní zápis č. 9/2014 Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2014 18.9.2014 12.11.2014 2
DrXXVI 41/SL 23 účetní závěrka [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2014 10.4.2014 14.4.2014 9
DrXXVI 41/SL 22 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis předst. Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2014 20.2.2014 19.3.2014 3
DrXXVI 41/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 175/2013 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2013 29.11.2013 29.11.2013 26
DrXXVI 41/SL 20 účetní závěrka 2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2013 17.4.2013 19.4.2013 8
DrXXVI 41/SL 19 ostatní zápis ze schůze Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2012 28.8.2012 26.9.2012 3
DrXXVI 41/SL 18 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2012 17.4.2012 27.4.2012 8
DrXXVI 41/SL 17 účetní závěrka 2010,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2010 11.4.2011 14.4.2011 2
DrXXVI 41/SL 16 účetní závěrka 2010,výkaz zz,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2011 11.4.2011 14.4.2011 2
DrXXVI 41/SL 15 účetní závěrka 2010,rozvaha,el. Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2011 11.4.2011 14.4.2011 4
DrXXVI 41/SL 14 účetní závěrka výkaz zz 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 4.5.2010 2
DrXXVI 41/SL 13 účetní závěrka rozvaha 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 4.5.2010 1
DrXXVI 41/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 175/2009 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2009 5.2.2010 5.2.2010 27
DrXXVI 41/SL 11 ostatní, podpisové vzory zápisy, usnesení Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2009 14.7.2009 10
DrXXVI 41/SL 10 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2008 21.1.2009 21.1.2009 2
DrXXVI 41/SL 9 ostatní - zápis č 2/2008 Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2008 13.3.2008 13.3.2008 4
DrXXVI 41/SL 8 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.10.2006 4.1.2007 4.1.2007 9
DrXXVI 41/SL 7 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2003 8.4.2003 8.4.2003 6
DrXXVI 41/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 228/2002 Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2002 6.12.2002 6.12.2002 10
DrXXVI 41/SL 5 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní - NZ 186/2001 Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2001 8.1.2002 8.1.2002 10
DrXXVI 41/SL 4 účetní závěrka - nza rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2001 4.4.2001 4.4.2001 6
DrXXVI 41/SL 3 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 2.12.1999 28.6.2000 28.6.2000 6
DrXXVI 41/SL 2 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1996 0
DrXXVI 41/SL 1 ostatní - zápis ze shromážd. delegátů Krajský soud v Hradci Králové 28.5.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Česká Třebová

IČO (identifikační číslo) 00046213
Jméno Stavební bytové družstvo Česká Třebová
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Česká Třebová
Vznik první živnosti: 17.9.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Živnosti a provozovny Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Lidická 240, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1006777865
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2002

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 7.4.2003

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1995
Zánik oprávnění 7.4.2003

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Urban
Člen statutárního orgánu Zdeňka Moučková
Člen statutárního orgánu Adolf Pecha

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Česká Třebová

IČO: 00046213
Firma: Stavební bytové družstvo Česká Třebová
Právní forma: Družstvo
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Česká Třebová
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Sídlo: Lidická 240, Česká Třebová 560 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image