Hlavní navigace

FIRMA Stavební bytové družstvo Bižuterie IČO: 00042170

Stavební bytové družstvo Bižuterie má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, .

Stavební bytové družstvo Bižuterie (00042170) je Družstvo. Sídlí na adrese Vítězslava Nezvala 4498/7A, 46602 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1964 Stavební bytové družstvo Bižuterie nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Bižuterie nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Bižuterie na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 14. 5. 1964
Spisová značka: DrXXVI 99
IČO (identifikační číslo osoby): 00042170
Jméno: Stavební bytové družstvo Bižuterie
Právní forma: Družstvo 14.5.1964
Zapsána dne: 14.5.1964
Shromáždění delegátů dne lO.l2.1992 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku. 6.9.1993 - 16.10.2007
Čl. 76 stanov : Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 5OO,- Kčs v jednom roce. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 23.12.1991 - 6.9.1993
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne l8.4.l99l 23.12.1991 - 16.10.2007
2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a prová 23.12.1991 - 16.10.2007
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností byly projednány a schváleny stanovy družstva, kterými se družstvo řídí dění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převádí a které se zakládají do spisu podnikového rejstříku. služeb spojených s bydlením. rodinné domky do osobního vlastnictví Podle těchto stanov se z a p i s u j e : Družstvo zejména : d) provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci byto- 23.12.1991 - 16.10.2007
Název : " Stavební bytové družstvo Bižuterie " a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných vých a nebytových objektů Předměti činnosti : domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením l. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných do osobního uživání svým členům f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku 23.12.1991 - 16.10.2007
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností Dosavadní zapsaný název a předmět činnosti se z podnikového družstva. nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů rejstříku v y m a z á v a j í . 23.12.1991 - 16.10.2007
Podle článku 76 stanov se z a p i s u j e : Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 5OO,- Kčs v jednom roce. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. Dosavadní zapsaný způsob ručení se z podnikového rejstříku v y m a z á v á. 23.12.1991 - 16.10.2007
Z podnikového rejstříku se vymazávají dosavadní členové představenstva ing. Vít R y š á n e k , Hana P r o k e š o v á , ing. Eduard E y s s e l t , Jaroslav K o h o u t , RsDr Stanislav S m o l í k , Josef M i n á ř . Do představenstva družstva byli opětovně zvoleni předseda ing. Zdeněk H a v l í k , místopředseda Ladislav Š u l c , ing. Antonín H u l s w i t , ing. František K o t š m í d , Vladimír Z a h r á d k a. 23.12.1991 - 16.10.2007
Nově byli do představenstva družstva zvoleni Ladislav H l u b u č e k, bytem Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 7l3 Jaroslav H r y n k i v , bytem Jablonec n.N., Řetízkova 2O Antonín L a n d a , bytem Jablonec nad Nisou, Řetízkova 6 Martin P a v k a , bytem Železný Brod, Na vápence 763 Josef V a l á š e k , bytem Jablonec nad Nisou, Řetízkova l4 Ing. Petr Z a j í c , Jablonec n.N., Na výšině 22 23.12.1991 - 16.10.2007
Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. 14.5.1964 - 26.6.1980
Údaje o družstvu : Stavební bytové družstvo vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 25.února l964. 14.5.1964 - 16.10.2007

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

Sídlo Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonec nad Nisou 46602, Česká republika 27.1.2014
Adresa: Vítězslava Nezvala 7a č.p.4498, Jablonec nad Nisou , Česká republika 1.2.2002 - 27.1.2014
Adresa: Erbenova 15 čp. 124, Jablonec nad Nisou , Česká republika 6.9.1993 - 1.2.2002
Adresa: , Jablonec nad Nisou , Česká republika 14.5.1964 - 6.9.1993

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2) Předmětem činnosti a podnikání družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; b) podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. 24.1.2014
(l) Činnost družstva je založena na družstevním vlast- nictví domů, bytů, rodinných domků, objetků s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry) na správě a provozu bytů, kte- ré jsou ve vlastnictví jiných osob než členů družstva a na ostatním majetku družstva. 6.9.1993 - 24.1.2014
(2) Předmětem činnosti družstva je především organizo- vání přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a neby- tových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s uží- váním bytů a nebytových prostor: 6.9.1993 - 24.1.2014
a) staví, popř. zabezpečuje výstavu v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kte- ré pronajímá svým členům, 6.9.1993 - 24.1.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, 6.9.1993 - 24.1.2014
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, 6.9.1993 - 24.1.2014
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, 6.9.1993 - 24.1.2014
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, 6.9.1993 - 24.1.2014
f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem držs- tva 6.9.1993 - 24.1.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví d) provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 23.12.1991 - 6.9.1993
l. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvo zejména : a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům 23.12.1991 - 6.9.1993

Vedení firmy Stavební bytové družstvo Bižuterie

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Bižuterie

člen představenstva Ing. Martin Tichý
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Aleš Makovský
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Na Vápence 761, 46822 Železný Brod
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3240/34, 46601 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Milada Blahová
Ve funkci od 29.11.2016
Adresa Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Aleš Makovský
Ve funkci od 10.6.2016 do 29.11.2016
Adresa Na Vápence 761, 46822 Železný Brod
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Milada Blahová
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Martin Tichý
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek
Ve funkci od 28.11.2015 do 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3240/34, 46601 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Milada Blahová
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Martin Tichý
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina
Ve funkci od 14.12.2011 do 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek
Ve funkci od 28.11.2015 do 29.11.2016
Adresa Na Výšině 3240/34, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Aleš Makovský
Ve funkci od 10.6.2016 do 29.11.2016
Adresa Na Vápence 761, 46822 Železný Brod
člen představenstva Ing. Aleš Makovský
Ve funkci od 14.12.2011 do 10.6.2016
Adresa Na Vápence 761, 46822 Železný Brod
člen představenstva Ing. Aleš Makovský
Ve funkci od 14.12.2011 do 10.6.2016
Adresa Na Vápence 761, 46822 Železný Brod
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek
Ve funkci od 14.12.2011 do 28.11.2015
Adresa Na Výšině 3240/34, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Milada Blahová
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Na Výšině 3240/34, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Jitka Procházková
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Na Výšině 3234/22, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Danuše Kolářová
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Na Výšině 3238/30, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Martin Tichý
Ve funkci od 23.10.2006 do 14.12.2011
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7a, 46602 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Petr Landa
Ve funkci od 23.10.2006 do 16.7.2009
Adresa Pasířská 3192/37, 46601 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Tomáš Louma
Ve funkci od 23.10.2006 do 16.10.2007
Adresa Těpeře 89, 46822 Železný Brod
Předseda představenstva Ing. Petr Zajíc
Ve funkci od 19.3.1996 do 23.10.2006
Adresa Na výšině 22 , Jablonec n.N.
Člen představenstva František Křenek
Ve funkci od 25.8.1998 do 23.10.2006
Adresa Řetízková 16, Jablonec nad Nisou
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Havlík
Ve funkci od 25.8.1998 do 23.10.2006
Adresa Erbenova l7, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný
Ve funkci od 25.8.1998 do 23.10.2006
Adresa V. Nezvala 7a, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Jitka Procházková
Ve funkci od 1.2.2002 do 23.10.2006
Adresa Erbenova 17, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Petr Landa
Ve funkci od 1.2.2002 do 23.10.2006
Adresa Pasířská 39, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Otakar Valter
Ve funkci od 1.2.2002 do 23.10.2006
Adresa Řetízková 6, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Pavel Fejtek
Ve funkci od 1.2.2002 do 23.10.2006
Adresa Na výšině 6, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Dana Kolářová
Ve funkci od 1.2.2002 do 23.10.2006
Adresa Na výšině 30, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. František Kotšmíd
Ve funkci od 6.2.1985 do 1.2.2002
Adresa Nezvalova 9, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Antonín Landa
Ve funkci od 23.12.1991 do 1.2.2002
Adresa Řetízkova 6 , Jablonec n.N.
Člen představenstva Ladislav Šulc
Ve funkci od 25.8.1998 do 1.2.2002
Adresa Rýnovická 20, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Vít Ryšánek
Ve funkci od 25.8.1998 do 1.2.2002
Adresa Řetízková 16, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Dagmar Patočková
Ve funkci od 25.8.1998 do 1.2.2002
Adresa Na výšině 12, Jablonec nad Nisou
Člen předtavenstva Ing Antonín Hulswit
Ve funkci od 26.6.1980 do 25.8.1998
Adresa Vysoká 78, Jablonec nad Nisou
Vladimír Zahrádka
Ve funkci od 8.6.1988 do 25.8.1998
Adresa Rýnovická 22, Jablonec nad Nisou
Ladislav Šulc
Ve funkci od 8.6.1988 do 25.8.1998
Adresa Rýnovická 20, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Jaroslav Hrynkiv
Ve funkci od 23.12.1991 do 25.8.1998
Adresa Řetízkova 20, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ladislav Hlubuček
Ve funkci od 23.12.1991 do 25.8.1998
Adresa Jiráskovo nábřeží 7l3, Železný Brod
Člen představenstva Martin Pavka
Ve funkci od 23.12.1991 do 25.8.1998
Adresa Na vápence 763, Železný Brod
Člen představenstva Josef Valášek
Ve funkci od 23.12.1991 do 25.8.1998
Adresa Řetízkova l4, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havlík
Ve funkci od 19.3.1996 do 25.8.1998
Adresa Erbenova l7, Jablonec nad Nisou
Předseda Ing. Zdeněk Havlík
Ve funkci od 26.9.1984 do 19.3.1996
Adresa Jeronýmova l7, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Petr Zajíc
Ve funkci od 23.12.1991 do 19.3.1996
Adresa Na výšině 22 , Jablonec n.N.
Jaroslav Kohout
Ve funkci od 26.6.1980 do 23.12.1991
Adresa Na Výšině 17, Jablonec nad Nisou
Josef Minář
Ve funkci od 26.6.1980 do 23.12.1991
Adresa Jiráskovo nábřeží 713, Železný Brod
Ing. Vít Ryšánek
Ve funkci od 26.9.1984 do 23.12.1991
Adresa Řetízková 18, Jablonec nad Nisou
Ing. Hana Prokešová
Ve funkci od 26.9.1984 do 23.12.1991
Adresa Nezvalova 9, Jablonec nad Nisou
Ing. Eduard Eysselt
Ve funkci od 10.6.1986 do 23.12.1991
Adresa Erbenova 17, Jablonec nad Nisou
RsDr. Stanislav Smolík
Ve funkci od 8.6.1988 do 23.12.1991
Adresa Vysoká 80, Jablonec nad Nisou
Miroslav Vinš
Ve funkci od 14.10.1970 do 8.6.1988
Adresa Na výšině 34, Jablonec nad Nisou
Místopředseda Ladislav Šulc
Ve funkci od 14.10.1970 do 8.6.1988
Adresa Rýnovická 20, Jablonec nad Nisou
Předseda Vladimír Zahrádka
Ve funkci od 26.9.1984 do 8.6.1988
Adresa Rýnovická 22, Jablonec nad Nisou
František Štejfa
Ve funkci od 6.2.1985 do 10.6.1986
Adresa Pasířská 39, Jablonec nad Nisou
Místopředseda František Štejfa
Ve funkci od 7.6.1976 do 26.9.1984
Adresa Pasířská 39, Jablonec nad Nisou
Ing. Vít Ryšánek
Ve funkci od 7.6.1976 do 26.9.1984
Adresa Řetízková 14, Jablonec nad Nisou
Josef Křelina
Ve funkci od 21.11.1979 do 26.9.1984
Adresa Na výšině 28, Jablonec nad Nisou
Místopředseda Vladimír Zahrádka
Ve funkci od 26.6.1980 do 26.9.1984
Adresa Rýnovická 22, Jablonec nad Nisou
Předseda Vladimír Zahrádka
Ve funkci od 7.6.1976 do 26.6.1980
Adresa Rýnovická 22, Jablonec nad Nisou
Jan Vlček
Ve funkci od 12.6.1974 do 17.12.1979
Adresa Jeronýmova 17, Jablonec nad Nisou
Marta Pípalová
Ve funkci od 7.6.1976 do 12.12.1977
Adresa Na výšině 2, Jablonec nad Nisou
Předseda František Štejfa
Ve funkci od 14.5.1964 do 7.6.1976
Adresa Vrkoslavická 21, Jablonec nad Nisou
Místopředseda Oskar Malíř
Ve funkci od 13.7.1968 do 7.6.1976
Adresa Pasířská 37, Jablonec nad Nisou
Ing. Antonín Hulswit
Ve funkci od 6.6.1972 do 7.6.1976
Adresa Vysoká 3308, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Vladimír Zahrádka
Ve funkci od 6.6.1972 do 7.6.1976
Adresa Rýnovická 22, Jablonec nad Nisou
Miroslav Havrda
Ve funkci od 12.6.1974 do 7.6.1976
Adresa třída Budovatelů 17, Jablonec nad Nisou
František Frosch
Ve funkci od 12.6.1974 do 7.6.1976
Adresa Na Výšině 17, Jablonec nad Nisou
Jaroslav Farský
Ve funkci od 12.6.1974 do 7.6.1976
Adresa Na Výšině 10, Jablonec nad Nisou
Antonín Husák
Ve funkci od 12.6.1974 do 7.6.1976
Adresa Řetízková 4, Jablonec nad Nisou
Ladislav Lubas
Ve funkci od 12.6.1974 do 7.6.1976
Adresa Na Výšině 4, Jablonec nad Nisou
Josef Vejlupek
Ve funkci od 12.6.1974 do 7.6.1976
Adresa Řetízková 18, Jablonec nad Nisou
Jaroslav Kočárek
Ve funkci od 13.7.1968 do 12.6.1974
Adresa Na výšině 2, Jablonec nad Nisou
Vladimír Zikmund
Ve funkci od 6.6.1972 do 12.6.1974
Adresa Jeronýmova 17, Jablonec nad Nisou
František Šochman
Ve funkci od 13.7.1968 do 6.6.1972
Adresa Na výšině 2, Jablonec nad Nisou
Miroslav Kočíb
Ve funkci od 13.7.1968 do 6.6.1972
Adresa Pasířská 37, Jablonec nad Nisou
Walter Schlesinger
Ve funkci od 14.10.1970 do 6.6.1972
Adresa Rýnovická 20, Jablonec nad Nisou
Roland Scholze
Ve funkci od 14.10.1970 do 6.6.1972
Adresa Na výšině 28, Jablonec nad Nisou
Ing. Václav Linhart
Ve funkci od 14.10.1970 do 6.6.1972
Adresa Na výšině 30, Jablonec nad Nisou
Krista Fichnová
Ve funkci od 14.5.1964 do 14.10.1970
Adresa Karla Čapka 10, Jablonec nad Nisou
Richard Preiss
Ve funkci od 14.5.1964 do 14.10.1970
Adresa Lidická 6, Jablonec nad Nisou
Jan Čumpelík
Ve funkci od 14.5.1964 do 13.7.1968
Adresa Husova 6, Jablonec nad Nisou
Místopředseda Jiří Bidrman
Ve funkci od 14.5.1964 do 13.7.1968
Adresa Sadová 9, Jablonec nad Nisou
Bořivoj Dufek
Ve funkci od 14.5.1964 do 13.7.1968
Adresa , Maršovice 128

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

IČO: 00042170
Firma: Stavební bytové družstvo Bižuterie
Právní forma: Družstvo
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 6. 1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Bižuterie

Sídlo: Vítězslava Nezvala 4498/7, Jablonec nad Nisou 46602

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí