Firma Stavební bytové družstvo Bižuterie IČO 00042170


Stavební bytové družstvo Bižuterie má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Stavební bytové družstvo Bižuterie (00042170) je Družstvo. Sídlí na adrese Vítězslava Nezvala 4498/7, Jablonec nad Nisou 466 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1964 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Bižuterie nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Bižuterie nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Bižuterie na Justice.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Bižuterie na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 99
IČO (identifikační číslo osoby) 00042170
Jméno Stavební bytové družstvo Bižuterie
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.5.1964
Shromáždění delegátů dne lO.l2.1992 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku. 6.9.1993 - 16.10.2007
Čl. 76 stanov : Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 5OO,- Kčs v jednom roce. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 23.12.1991 - 6.9.1993
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne l8.4.l99l 23.12.1991 - 16.10.2007
2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a prová 23.12.1991 - 16.10.2007
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností byly projednány a schváleny stanovy družstva, kterými se družstvo řídí dění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převádí a které se zakládají do spisu podnikového rejstříku. služeb spojených s bydlením. rodinné domky do osobního vlastnictví Podle těchto stanov se z a p i s u j e : Družstvo zejména : d) provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci byto- 23.12.1991 - 16.10.2007
Název : " Stavební bytové družstvo Bižuterie " a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných vých a nebytových objektů Předměti činnosti : domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením l. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných do osobního uživání svým členům f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku 23.12.1991 - 16.10.2007
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností Dosavadní zapsaný název a předmět činnosti se z podnikového družstva. nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů rejstříku v y m a z á v a j í . 23.12.1991 - 16.10.2007
Podle článku 76 stanov se z a p i s u j e : Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 5OO,- Kčs v jednom roce. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. Dosavadní zapsaný způsob ručení se z podnikového rejstříku v y m a z á v á. 23.12.1991 - 16.10.2007
Z podnikového rejstříku se vymazávají dosavadní členové představenstva ing. Vít R y š á n e k , Hana P r o k e š o v á , ing. Eduard E y s s e l t , Jaroslav K o h o u t , RsDr Stanislav S m o l í k , Josef M i n á ř . Do představenstva družstva byli opětovně zvoleni předseda ing. Zdeněk H a v l í k , místopředseda Ladislav Š u l c , ing. Antonín H u l s w i t , ing. František K o t š m í d , Vladimír Z a h r á d k a. 23.12.1991 - 16.10.2007
Nově byli do představenstva družstva zvoleni Ladislav H l u b u č e k, bytem Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 7l3 Jaroslav H r y n k i v , bytem Jablonec n.N., Řetízkova 2O Antonín L a n d a , bytem Jablonec nad Nisou, Řetízkova 6 Martin P a v k a , bytem Železný Brod, Na vápence 763 Josef V a l á š e k , bytem Jablonec nad Nisou, Řetízkova l4 Ing. Petr Z a j í c , Jablonec n.N., Na výšině 22 23.12.1991 - 16.10.2007
Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a l další člen představenstva. 14.5.1964 - 26.6.1980
Údaje o družstvu : Stavební bytové družstvo vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 25.února l964. 14.5.1964 - 16.10.2007

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

Sídlo Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02 27.1.2014
Adresa Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02 1.2.2002 - 27.1.2014
Adresa Erbenova 124/15 , Jablonec nad Nisou 466 02 6.9.1993 - 1.2.2002
Adresa Jablonec nad Nisou Česká republika
14.5.1964 - 6.9.1993

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2) Předmětem činnosti a podnikání družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; b) podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. 24.1.2014
(l) Činnost družstva je založena na družstevním vlast- nictví domů, bytů, rodinných domků, objetků s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry) na správě a provozu bytů, kte- ré jsou ve vlastnictví jiných osob než členů družstva a na ostatním majetku družstva. 6.9.1993 - 24.1.2014
(2) Předmětem činnosti družstva je především organizo- vání přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a neby- tových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s uží- váním bytů a nebytových prostor: 6.9.1993 - 24.1.2014
a) staví, popř. zabezpečuje výstavu v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kte- ré pronajímá svým členům, 6.9.1993 - 24.1.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, 6.9.1993 - 24.1.2014
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, 6.9.1993 - 24.1.2014
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, 6.9.1993 - 24.1.2014
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, 6.9.1993 - 24.1.2014
f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem držs- tva 6.9.1993 - 24.1.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví d) provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 23.12.1991 - 6.9.1993
l. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvo zejména : a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům 23.12.1991 - 6.9.1993

vedení firmy Stavební bytové družstvo Bižuterie

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představens tva. 24.1.2014
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. 26.6.1980 - 24.1.2014
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Vznik funkce 21.6.2016
Adresa: Na Výšině 3240/34 , Jablonec nad Nisou 466 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Vznik funkce 21.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Milada Blahová 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Aleš Makovský 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Na Vápence 761 , Železný Brod 468 22
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Ing. Martin Tichý 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
Místopředseda Jiří Bidrman 14.5.1964 - 13.7.1968
Adresa: Sadová 9 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jméno Jan Čumpelík 14.5.1964 - 13.7.1968
Adresa: Husova 1774/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Bořivoj Dufek 14.5.1964 - 13.7.1968
Adresa: Česká republika
Maršovice 128
Jméno Krista Fichnová 14.5.1964 - 14.10.1970
Adresa: Karla Čapka 1946/10 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Richard Preiss 14.5.1964 - 14.10.1970
Adresa: Lidická 653/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Miroslav Kočíb 13.7.1968 - 6.6.1972
Adresa: Pasířská 3192/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno František Šochman 13.7.1968 - 6.6.1972
Adresa: Na Výšině 3212/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Václav Linhart 14.10.1970 - 6.6.1972
Adresa: Na Výšině 3238/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Walter Schlesinger 14.10.1970 - 6.6.1972
Adresa: Rýnovická 3242/20 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Roland Scholze 14.10.1970 - 6.6.1972
Adresa: Na Výšině 3237/28 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Jaroslav Kočárek 13.7.1968 - 12.6.1974
Adresa: Na Výšině 3212/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Vladimír Zikmund 6.6.1972 - 12.6.1974
Adresa: Jeronýmova 3288/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Předseda František Štejfa 14.5.1964 - 7.6.1976
Adresa: Vrkoslavická 557/21 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda Oskar Malíř 13.7.1968 - 7.6.1976
Adresa: Pasířská 3192/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Antonín Hulswit 6.6.1972 - 7.6.1976
Adresa: Vysoká 3308/78 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen představenstva Vladimír Zahrádka 6.6.1972 - 7.6.1976
Adresa: Rýnovická 3293/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Jaroslav Farský 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Na Výšině 3228/10 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno František Frosch 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Na Výšině 3215/17 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Miroslav Havrda 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Budovatelů 3272/17 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Antonín Husák 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Řetízková 3202/4 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ladislav Lubas 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Na Výšině 3213/4 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Josef Vejlupek 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Řetízková 3194/18 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Marta Pípalová 7.6.1976 - 12.12.1977
Adresa: Na Výšině 3212/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Jan Vlček 12.6.1974 - 17.12.1979
Adresa: Jeronýmova 3288/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Předseda Vladimír Zahrádka 7.6.1976 - 26.6.1980
Adresa: Rýnovická 3293/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda František Štejfa 7.6.1976 - 26.9.1984
Adresa: Pasířská 3193/39 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Vít Ryšánek 7.6.1976 - 26.9.1984
Adresa: Řetízková 3200/14 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Josef Křelina 21.11.1979 - 26.9.1984
Adresa: Na Výšině 3237/28 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda Vladimír Zahrádka 26.6.1980 - 26.9.1984
Adresa: Rýnovická 3293/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno František Štejfa 6.2.1985 - 10.6.1986
Adresa: Pasířská 3193/39 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Miroslav Vinš 14.10.1970 - 8.6.1988
Adresa: Na Výšině 3240/34 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda Ladislav Šulc 14.10.1970 - 8.6.1988
Adresa: Rýnovická 3242/20 , Jablonec nad Nisou 466 01
Předseda Vladimír Zahrádka 26.9.1984 - 8.6.1988
Adresa: Rýnovická 3293/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Jaroslav Kohout 26.6.1980 - 23.12.1991
Adresa: Na Výšině 3215/17 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Josef Minář 26.6.1980 - 23.12.1991
Adresa: Jiráskovo nábřeží 713 , Železný Brod 468 22
Jméno Ing. Vít Ryšánek 26.9.1984 - 23.12.1991
Adresa: Řetízková 3194/18 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Hana Prokešová 26.9.1984 - 23.12.1991
Adresa: Nezvalova 9 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jméno Ing. Eduard Eysselt 10.6.1986 - 23.12.1991
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno RsDr. Stanislav Smolík 8.6.1988 - 23.12.1991
Adresa: Vysoká 3307/80 , Jablonec nad Nisou 466 02
Předseda Ing. Zdeněk Havlík 26.9.1984 - 19.3.1996
Adresa: Jeronýmova 3288/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen představenstva Ing. Petr Zajíc 23.12.1991 - 19.3.1996
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen předtavenstva Ing Antonín Hulswit 26.6.1980 - 25.8.1998
Adresa: Vysoká 3308/78 , Jablonec nad Nisou 466 02
Jméno Vladimír Zahrádka 8.6.1988 - 25.8.1998
Adresa: Rýnovická 3293/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ladislav Šulc 8.6.1988 - 25.8.1998
Adresa: Rýnovická 3242/20 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ladislav Hlubuček 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Jiráskovo nábřeží 713 , Železný Brod 468 22
Člen představenstva Jaroslav Hrynkiv 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Řetízková 3195/20 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Martin Pavka 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Na Vápence 763 , Železný Brod 468 22
Člen představenstva Josef Valášek 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Řetízková 3200/14 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havlík 19.3.1996 - 25.8.1998
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen představenstva Ing. František Kotšmíd 6.2.1985 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Nezvalova 9 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Člen představenstva Antonín Landa 23.12.1991 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Řetízkova 6 , Jablonec n.N. Česká republika
Člen představenstva Ladislav Šulc 25.8.1998 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Rýnovická 3242/20 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Vít Ryšánek 25.8.1998 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Řetízková 3201/16 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Dagmar Patočková 25.8.1998 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Na Výšině 3229/12 , Jablonec nad Nisou 466 01
Předseda představenstva Ing. Petr Zajíc 19.3.1996 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Havlík 25.8.1998 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen představenstva František Křenek 25.8.1998 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Řetízková 3201/16 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 25.8.1998 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen představenstva Ing. Otakar Valter 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Řetízková 3203/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Jitka Procházková 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen představenstva Petr Landa 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Pasířská 3193/39 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Pavel Fejtek 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Na Výšině 3226/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Dana Kolářová 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Na Výšině 3238/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Tomáš Louma 23.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: 89 , Železný Brod 468 22
člen představenstva Petr Landa 23.10.2006 - 16.7.2009
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Pasířská 3192/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3240/34 , Jablonec nad Nisou 466 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Milada Blahová 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Jitka Procházková 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Ing. Martin Tichý 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Danuše Kolářová 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3238/30 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 14.12.2011 - 28.11.2015
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 14.6.2011
Adresa: Na Výšině 3240/34 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Aleš Makovský 14.12.2011 - 10.6.2016
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Na Vápence 761 , Železný Brod 468 22
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 14.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Milada Blahová 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Erbenova 4172/17 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234/22 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Ing. Martin Tichý 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 28.11.2015 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 14.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: Na Výšině 3240/34 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Aleš Makovský 10.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Na Vápence 761 , Železný Brod 468 22

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Bižuterie

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 99/SL 51 stanovy společnosti 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 27.1.2014 35
DrXXVI 99/SL 50 stanovy společnosti 2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 27.1.2014 22
DrXXVI 99/SL 49 notářský zápis NZ 173/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2013 24.1.2014 27.1.2014 46
DrXXVI 99/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2011 17.2.2012 1.3.2012 2
DrXXVI 99/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2011 17.2.2012 1.3.2012 35
DrXXVI 99/SL 46 podpisové vzory ČP Ing.M.Tichý Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 45 podpisové vzory ČP Ing.V.Pokorný Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 44 podpisové vzory ČP Ing.A.Makovský Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 43 podpisové vzory ČP Mgr.M.Krajina Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 42 podpisové vzory ČP Ing.M.Bláhová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 41 podpisové vzory ČP Ing.P.Zajíc Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 40 podpisové vzory ČP Ing.S.Karpíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 20.7.2009 24
DrXXVI 99/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2009 22
DrXXVI 99/SL 37 ostatní zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 18.10.2007 19.10.2007 25
DrXXVI 99/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2007 19.10.2007 22
DrXXVI 99/SL 35 notářský zápis NZ 102/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 18.10.2007 19.10.2007 9
DrXXVI 99/SL 34 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Zajíc Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.V.Pokorný Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 32 podpisové vzory čestné prohlá.J.Procházková Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 31 podpisové vzory čestné prohlá.P.Landa Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 30 podpisové vzory čestné prohlá.D.Kolářová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 29 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.S.Karpíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 28 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Blahová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 27 podpisové vzory čestné prohlá.T.Louma Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 26 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Tichý Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 25 podpisové vzory čestné prohlá.Mgr.M.Krajina Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 24.10.2006 18.12.2006 3
DrXXVI 99/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2006 24.10.2006 18.12.2006 21
DrXXVI 99/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2001 16.7.2002 20
DrXXVI 99/SL 22 podpisové vzory Ing. Pavel Fejtek Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 21 podpisové vzory Jitka Procházková Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 20 podpisové vzory Ing. Vladimír Pokorný Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 19 podpisové vzory Dana Kolářová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 18 podpisové vzory Ing. Otakar Valter Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 17 podpisové vzory František Křenek Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 16 podpisové vzory Petr Landa Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 15 podpisové vzory Ing. Petr Zajíc Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 14 podpisové vzory Ing. Zdeněk Havlík Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2001 16.7.2002 21
DrXXVI 99/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shromáž.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 16.7.2002 11
DrXXVI 99/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis z ustavující schůze pře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 16.7.2002 2
DrXXVI 99/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 16.7.2002 2
DrXXVI 99/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2001 26.3.2001 23
DrXXVI 99/SL 7 účetní závěrka rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 26.3.2001 8
DrXXVI 99/SL 6 účetní závěrka rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 26.3.2001 8
DrXXVI 99/SL 5 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1998 6.10.1998 9
DrXXVI 99/SL 4 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 6.10.1998 10
DrXXVI 99/SL 3 ostatní zápis z mimoř.schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.1996 6.10.1998 1
DrXXVI 99/SL 2 ostatní zápis ze shromáž. delegátů SBD Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.1996 6.10.1998 5
DrXXVI 99/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1993 6.10.1998 39

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

IČO: 00042170
Firma: Stavební bytové družstvo Bižuterie
Právní forma: Družstvo
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Bižuterie

Sídlo: Vítězslava Nezvala 4498/7, Jablonec nad Nisou 466 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image