Firma Stavební bytové družstvo Bižuterie IČO 00042170


Stavební bytové družstvo Bižuterie má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Stavební bytové družstvo Bižuterie (00042170) je Družstvo. Sídlí na adrese Vítězslava Nezvala 4498, 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1964 a je stále aktivní. Stavební bytové družstvo Bižuterie nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Stavební bytové družstvo Bižuterie nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Bižuterie na Justice.cz
Detailní informace o Stavební bytové družstvo Bižuterie na portal.gov.cz

Výpis dat pro Stavební bytové družstvo Bižuterie na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 99
IČO (identifikační číslo osoby) 00042170
Jméno Stavební bytové družstvo Bižuterie
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.5.1964
Shromáždění delegátů dne lO.l2.1992 schválilo nové stanovydružstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku. 6.9.1993 - 16.10.2007
Shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne l8.4.l99l 23.12.1991 - 16.10.2007
2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravya prová 23.12.1991 - 16.10.2007
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích amístností byly projednány a schváleny stanovy družstva, kterýmise družstvo řídí dění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování nesloužící k bydlení do osobního užívánísvým členům popř. převádí a které se zakládají do spisupodnikového rejstříku. služeb spojených s bydlením.rodinné domky do osobního vlastnictvíPodle těchto stanov se z a p i s u j e :Družstvo zejména :d) provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci byto- 23.12.1991 - 16.10.2007
Název : " Stavební bytové družstvo Bižuterie "a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných vých a nebytových objektůPředměti činnosti :domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími kbydlení e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydleníml. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,rodinných do osobního uživání svým členůmf) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstvadomků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatníhomajetku 23.12.1991 - 16.10.2007
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků amístností Dosavadní zapsaný název a předmět činnosti se zpodnikového družstva.nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektůrejstříku v y m a z á v a j í . 23.12.1991 - 16.10.2007
Podle článku 76 stanov se z a p i s u j e :Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 5OO,-Kčs v jednomroce. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztrátyuhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztrátavznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, můžeshromáždění delegátů termín úhrady prodloužit.Dosavadní zapsaný způsob ručení se z podnikového rejstříkuv y m a z á v á. 23.12.1991 - 16.10.2007
Z podnikového rejstříku se vymazávají dosavadní členovépředstavenstva ing. Vít R y š á n e k , Hana P r o k e š o vá , ing. EduardE y s s e l t , Jaroslav K o h o u t , RsDr Stanislav S m o lí k , Josef M i n á ř .Do představenstva družstva byli opětovně zvoleni předsedaing. Zdeněk H a v l í k , místopředseda Ladislav Š u l c ,ing. Antonín H u l s w i t , ing. František K o t š m í d ,Vladimír Z a h r á d k a. 23.12.1991 - 16.10.2007
Nově byli do představenstva družstva zvoleniLadislav H l u b u č e k, bytem Železný Brod, Jiráskovo nábřeží7l3 Jaroslav H r y n k i v , bytem Jablonec n.N., Řetízkova 2OAntonín L a n d a , bytem Jablonec nad Nisou, Řetízkova 6Martin P a v k a , bytem Železný Brod, Na vápence 763Josef V a l á š e k , bytem Jablonec nad Nisou, Řetízkova l4Ing. Petr Z a j í c , Jablonec n.N., Na výšině 22 23.12.1991 - 16.10.2007
Čl. 76 stanov :Za vykázanou ztrátu družstva ručí člen do výše 5OO,-Kčs v jednomroce. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztrátyuhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztrátavznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, můžeshromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 23.12.1991 - 6.9.1993
Údaje o družstvu :Stavební bytové družstvo vzniklo usnesením ustavující členskéschůze ze dne 25.února l964. 14.5.1964 - 16.10.2007
Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředsedapředstavenstva a l další člen představenstva.K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředsedapředstavenstva a l další člen představenstva. 14.5.1964 - 26.6.1980

Kapitál Stavební bytové družstvo Bižuterie

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.9.1993

Sídlo Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
Adresa Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
27.1.2014
Adresa Vítězslava Nezvala 7a č.p 4498 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 7a č.p.4498
1.2.2002 - 27.1.2014
Adresa Erbenova 15 124 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova 15 čp. 124
6.9.1993 - 1.2.2002
Adresa Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou
14.5.1964 - 6.9.1993

Předmět podnikání Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.2) Předmětem činnosti a podnikání družstva je zejména:a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor;ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním;b) podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva. 24.1.2014
(l) Činnost družstva je založena na družstevním vlast-nictví domů, bytů, rodinných domků, objetků s nebytovýmiprostorami (garáže, ateliéry) na správě a provozu bytů, kte-ré jsou ve vlastnictví jiných osob než členů družstva a naostatním majetku družstva. 6.9.1993 - 24.1.2014
(2) Předmětem činnosti družstva je především organizo-vání přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a neby-tových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s uží-váním bytů a nebytových prostor: 6.9.1993 - 24.1.2014
a) staví, popř. zabezpečuje výstavu v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, kte-ré pronajímá svým členům, 6.9.1993 - 24.1.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domkůa nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, 6.9.1993 - 24.1.2014
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných dom-cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, 6.9.1993 - 24.1.2014
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro svéčleny, tak i příp. pro jiné osoby, 6.9.1993 - 24.1.2014
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydleníma to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, 6.9.1993 - 24.1.2014
f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem držs-tva 6.9.1993 - 24.1.2014
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektůc) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích amístností nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členůmpopř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictvíd) provádí a zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektůe) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlenímf) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva 23.12.1991 - 6.9.1993
l. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení aostatního majetku družstva.2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravya provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů azabezpečování služeb spojených s bydlením.Družstvo zejména :a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostminesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům 23.12.1991 - 6.9.1993

vedení firmy Stavební bytové družstvo Bižuterie

Statutární orgán Stavební bytové družstvo Bižuterie

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Vznik funkce 21.6.2016
Adresa: Na Výšině 3240 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Výšině 3240/34, 466 01 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Vznik funkce 21.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Výšině 3234/22, 466 01 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Milada Blahová 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Erbenova 4172 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Erbenova 4172/17, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Výšině 3234/22, 466 01 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Aleš Makovský 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Na Vápence 761 , 468 22 Železný Brod Česká republika
Na Vápence 761, 468 22 Železný Brod
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Martin Tichý 29.11.2016
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
Místopředseda Jiří Bidrman 14.5.1964 - 13.7.1968
Adresa: Sadová 9 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Sadová 9
Jméno Jan Čumpelík 14.5.1964 - 13.7.1968
Adresa: Husova 6 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Husova 6
Jméno Bořivoj Dufek 14.5.1964 - 13.7.1968
Adresa: 128 , Maršovice Česká republika
Maršovice 128
Jméno Krista Fichnová 14.5.1964 - 14.10.1970
Adresa: Karla Čapka 10 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Karla Čapka 10
Jméno Richard Preiss 14.5.1964 - 14.10.1970
Adresa: Lidická 6 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Lidická 6
Jméno Miroslav Kočíb 13.7.1968 - 6.6.1972
Adresa: Pasířská 37 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Pasířská 37
Jméno František Šochman 13.7.1968 - 6.6.1972
Adresa: Na výšině 2 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 2
Jméno Ing. Václav Linhart 14.10.1970 - 6.6.1972
Adresa: Na výšině 30 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 30
Jméno Walter Schlesinger 14.10.1970 - 6.6.1972
Adresa: Rýnovická 20 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 20
Jméno Roland Scholze 14.10.1970 - 6.6.1972
Adresa: Na výšině 28 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 28
Jméno Jaroslav Kočárek 13.7.1968 - 12.6.1974
Adresa: Na výšině 2 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 2
Jméno Vladimír Zikmund 6.6.1972 - 12.6.1974
Adresa: Jeronýmova 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Jeronýmova 17
Předseda František Štejfa 14.5.1964 - 7.6.1976
Adresa: Vrkoslavická 21 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vrkoslavická 21
Místopředseda Oskar Malíř 13.7.1968 - 7.6.1976
Adresa: Pasířská 37 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Pasířská 37
Jméno Ing. Antonín Hulswit 6.6.1972 - 7.6.1976
Adresa: Vysoká 3308 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vysoká 3308
Člen představenstva Vladimír Zahrádka 6.6.1972 - 7.6.1976
Adresa: Rýnovická 22 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22
Jméno Jaroslav Farský 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Na Výšině 10 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 10
Jméno František Frosch 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Na Výšině 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 17
Jméno Miroslav Havrda 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: třída Budovatelů 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, třída Budovatelů 17
Jméno Antonín Husák 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Řetízková 4 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 4
Jméno Ladislav Lubas 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Na Výšině 4 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 4
Jméno Josef Vejlupek 12.6.1974 - 7.6.1976
Adresa: Řetízková 18 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 18
Jméno Marta Pípalová 7.6.1976 - 12.12.1977
Adresa: Na výšině 2 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 2
Jméno Jan Vlček 12.6.1974 - 17.12.1979
Adresa: Jeronýmova 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Jeronýmova 17
Předseda Vladimír Zahrádka 7.6.1976 - 26.6.1980
Adresa: Rýnovická 22 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22
Místopředseda František Štejfa 7.6.1976 - 26.9.1984
Adresa: Pasířská 39 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Pasířská 39
Jméno Ing. Vít Ryšánek 7.6.1976 - 26.9.1984
Adresa: Řetízková 14 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 14
Jméno Josef Křelina 21.11.1979 - 26.9.1984
Adresa: Na výšině 28 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 28
Místopředseda Vladimír Zahrádka 26.6.1980 - 26.9.1984
Adresa: Rýnovická 22 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22
Jméno František Štejfa 6.2.1985 - 10.6.1986
Adresa: Pasířská 39 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Pasířská 39
Jméno Miroslav Vinš 14.10.1970 - 8.6.1988
Adresa: Na výšině 34 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 34
Místopředseda Ladislav Šulc 14.10.1970 - 8.6.1988
Adresa: Rýnovická 20 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 20
Předseda Vladimír Zahrádka 26.9.1984 - 8.6.1988
Adresa: Rýnovická 22 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22
Jméno Jaroslav Kohout 26.6.1980 - 23.12.1991
Adresa: Na výšině 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 17
Jméno Josef Minář 26.6.1980 - 23.12.1991
Adresa: Jiráskovo nábřeží 713 , Železný Brod Česká republika
Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 713, okres Jablonec nad Nisou
Jméno Ing. Vít Ryšánek 26.9.1984 - 23.12.1991
Adresa: Řetízková 18 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 18
Jméno Ing. Hana Prokešová 26.9.1984 - 23.12.1991
Adresa: Nezvalova 9 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Nezvalova 9
Jméno Ing. Eduard Eysselt 10.6.1986 - 23.12.1991
Adresa: Erbenova 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova 17
Jméno RSDr. Stanislav Smolík 8.6.1988 - 23.12.1991
Adresa: Vysoká 80 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vysoká 80
Předseda Ing. Zdeněk Havlík 26.9.1984 - 19.3.1996
Adresa: Jeronýmova l7 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Jeronýmova l7
Člen představenstva Ing. Petr Zajíc 23.12.1991 - 19.3.1996
Adresa: Na výšině 22 , Jablonec n.N. Česká republika
Jablonec n.N., Na výšině 22
Člen předtavenstva Ing. Antonín Hulswit 26.6.1980 - 25.8.1998
Adresa: Vysoká 78 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vysoká 78
Jméno Vladimír Zahrádka 8.6.1988 - 25.8.1998
Adresa: Rýnovická 22 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22
Jméno Ladislav Šulc 8.6.1988 - 25.8.1998
Adresa: Rýnovická 20 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 20
Člen představenstva Ladislav Hlubuček 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Jiráskovo nábřeží 7 , Železný Brod Česká republika
Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 7l3
Člen představenstva Jaroslav Hrynkiv 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Řetízkova 20 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízkova 20
Člen představenstva Martin Pavka 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Na vápence 763 , Železný Brod Česká republika
Železný Brod, Na vápence 763
Člen představenstva Josef Valášek 23.12.1991 - 25.8.1998
Adresa: Řetízkova l4 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízkova l4
Člen představenstva Ing. Zdeněk Havlík 19.3.1996 - 25.8.1998
Adresa: Erbenova l7 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova l7
Člen představenstva Ing. František Kotšmíd 6.2.1985 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Nezvalova 9 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Nezvalova 9
Člen představenstva Antonín Landa 23.12.1991 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Řetízkova 6 , Jablonec n.N. Česká republika
Jablonec n.N., Řetízkova 6
Člen představenstva Ladislav Šulc 25.8.1998 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Rýnovická 20 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 20
Člen představenstva Ing. Vít Ryšánek 25.8.1998 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Řetízková 16 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 16
Člen představenstva Ing. Dagmar Patočková 25.8.1998 - 1.2.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Na výšině 12 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 12
Předseda představenstva Ing. Petr Zajíc 19.3.1996 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Na výšině 22 , Jablonec n.N. Česká republika
Jablonec n.N., Na výšině 22
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Havlík 25.8.1998 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Erbenova l7 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova l7
Člen představenstva František Křenek 25.8.1998 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Řetízková 16 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 16
Člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 25.8.1998 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: V. Nezvala 7 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, V. Nezvala 7a
Člen představenstva Petr Landa 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Pasířská 39 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Pasířská 39
Člen představenstva Ing. Pavel Fejtek 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Na výšině 6 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 6
Člen představenstva Dana Kolářová 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Na výšině 30 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na výšině 30
Člen představenstva Ing. Otakar Valter 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Řetízková 6 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Řetízková 6
Člen představenstva Jitka Procházková 1.2.2002 - 23.10.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Erbenova 17 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova 17
člen představenstva Tomáš Louma 23.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Těpeře 89 , 468 22 Železný Brod Česká republika
Železný Brod, Těpeře 89, PSČ 46822
člen představenstva Petr Landa 23.10.2006 - 16.7.2009
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Pasířská 3192 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Pasířská 3192/37, PSČ 46601
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3240 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3240/34, PSČ 46601
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3234 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3234/22, PSČ 46601
člen představenstva Ing. Milada Blahová 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Erbenova 4172 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova 4172/17, PSČ 46602
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 4498/7a, PSČ 46602
člen představenstva Jitka Procházková 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Erbenova 4172 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova 4172/17, PSČ 46602
člen představenstva Ing. Martin Tichý 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 4498/7a, PSČ 46602
člen představenstva Danuše Kolářová 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3238 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3238/30, PSČ 46601
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina 23.10.2006 - 14.12.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Na Výšině 3234 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3234/22, PSČ 46601
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 14.12.2011 - 28.11.2015
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 14.6.2011
Adresa: Na Výšině 3240 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3240/34, PSČ 46601
člen představenstva Ing. Aleš Makovský 14.12.2011 - 10.6.2016
Vznik členství 9.6.2011
Adresa: Na Vápence 761 , 468 22 Železný Brod Česká republika
Železný Brod, Na Vápence 761, PSČ 46822
místopředseda představenstva Ing. Petr Zajíc 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 14.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3234/22, PSČ 46601
člen představenstva Ing. Milada Blahová 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Erbenova 4172 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Erbenova 4172/17, PSČ 46602
člen představenstva Mgr. Miroslav Krajina 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Na Výšině 3234 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3234/22, PSČ 46601
člen představenstva Ing. Vladimír Pokorný 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 4498/7a, PSČ 46602
člen představenstva Ing. Martin Tichý 14.12.2011 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 4498 , 466 02 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 4498/7a, PSČ 46602
předseda představenstva Ing. Stanislav Karpíšek 28.11.2015 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Vznik funkce 14.6.2011
Zánik funkce 9.6.2016
Adresa: Na Výšině 3240 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Výšině 3240/34, 466 01 Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Aleš Makovský 10.6.2016 - 29.11.2016
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 9.6.2016
Adresa: Na Vápence 761 , 468 22 Železný Brod Česká republika
Na Vápence 761, 468 22 Železný Brod

Sbírka Listin Stavební bytové družstvo Bižuterie

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 99/SL 51 stanovy společnosti 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 27.1.2014 35
DrXXVI 99/SL 50 stanovy společnosti 2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 27.1.2014 22
DrXXVI 99/SL 49 notářský zápis NZ 173/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2013 24.1.2014 27.1.2014 46
DrXXVI 99/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2011 17.2.2012 1.3.2012 2
DrXXVI 99/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze shrom.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2011 17.2.2012 1.3.2012 35
DrXXVI 99/SL 46 podpisové vzory ČP Ing.M.Tichý Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 45 podpisové vzory ČP Ing.V.Pokorný Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 44 podpisové vzory ČP Ing.A.Makovský Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 43 podpisové vzory ČP Mgr.M.Krajina Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 42 podpisové vzory ČP Ing.M.Bláhová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 41 podpisové vzory ČP Ing.P.Zajíc Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 40 podpisové vzory ČP Ing.S.Karpíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2011 15.12.2011 16.12.2011 1
DrXXVI 99/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 20.7.2009 24
DrXXVI 99/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2009 22
DrXXVI 99/SL 37 ostatní zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2007 18.10.2007 19.10.2007 25
DrXXVI 99/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2007 19.10.2007 22
DrXXVI 99/SL 35 notářský zápis NZ 102/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 18.10.2007 19.10.2007 9
DrXXVI 99/SL 34 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Zajíc Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.V.Pokorný Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 32 podpisové vzory čestné prohlá.J.Procházková Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 31 podpisové vzory čestné prohlá.P.Landa Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 30 podpisové vzory čestné prohlá.D.Kolářová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 29 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.S.Karpíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 28 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Blahová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 27 podpisové vzory čestné prohlá.T.Louma Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2006 24.10.2006 18.12.2006 1
DrXXVI 99/SL 26 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Tichý Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 25 podpisové vzory čestné prohlá.Mgr.M.Krajina Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2006 24.10.2006 18.12.2006 2
DrXXVI 99/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 24.10.2006 18.12.2006 3
DrXXVI 99/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2006 24.10.2006 18.12.2006 21
DrXXVI 99/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2001 16.7.2002 20
DrXXVI 99/SL 22 podpisové vzory Ing. Pavel Fejtek Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 21 podpisové vzory Jitka Procházková Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 20 podpisové vzory Ing. Vladimír Pokorný Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 19 podpisové vzory Dana Kolářová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 18 podpisové vzory Ing. Otakar Valter Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 17 podpisové vzory František Křenek Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 16 podpisové vzory Petr Landa Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 15 podpisové vzory Ing. Petr Zajíc Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 14 podpisové vzory Ing. Zdeněk Havlík Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 16.7.2002 1
DrXXVI 99/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2001 16.7.2002 21
DrXXVI 99/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shromáž.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 16.7.2002 11
DrXXVI 99/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis z ustavující schůze pře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 16.7.2002 2
DrXXVI 99/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 16.7.2002 2
DrXXVI 99/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2001 26.3.2001 23
DrXXVI 99/SL 7 účetní závěrka rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 26.3.2001 8
DrXXVI 99/SL 6 účetní závěrka rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 26.3.2001 8
DrXXVI 99/SL 5 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1998 6.10.1998 9
DrXXVI 99/SL 4 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 6.10.1998 10
DrXXVI 99/SL 3 ostatní zápis z mimoř.schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.1996 6.10.1998 1
DrXXVI 99/SL 2 ostatní zápis ze shromáž. delegátů SBD Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.1996 6.10.1998 5
DrXXVI 99/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1993 6.10.1998 39

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

IČO: 00042170
Firma: Stavební bytové družstvo Bižuterie
Právní forma: Družstvo
Okres: Jablonec nad Nisou
Základní územní jednotka: Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1980

Sídlo Stavební bytové družstvo Bižuterie

Sídlo: Vítězslava Nezvala 4498/7, Jablonec nad Nisou 466 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Stavební bytové družstvo Bižuterie

IČO (identifikační číslo) 00042170
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00042170
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Stavební bytové družstvo Bižuterie
Sídlo Vítězslava Nezvala 4498/7a JABLONECKÉ PASEKY 466 02 JABLONEC NAD NISOU 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2, JABLONEC NAD NISOU, tel.: 483 339 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2200273360/2010 11.4.2013
1697276/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.10.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00042170
Jméno firmy Stavební bytové družstvo Bižuterie
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka pw8ttna
tracking image