Firma STAVCOM - HP a.s. IČO 25308980


STAVCOM - HP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STAVCOM - HP a.s. (25308980) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 110, Pasohlávky 691 22. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 8. 1996 a je stále aktivní. STAVCOM - HP a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o STAVCOM - HP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STAVCOM - HP a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STAVCOM - HP a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro STAVCOM - HP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STAVCOM - HP a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3991
IČO (identifikační číslo osoby) 25308980
Jméno STAVCOM - HP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.8.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
a) Základní kapitál společnosti STAVCOM-HP. a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje se zapsané výše 76.000.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest milionů korun českých, o částku ve výši o 10.400.000,- Kč, slovy: deset milionů č tyři sta tisíc korun českých, na novou výši 86.400.000,-, slovy: osmdesát šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvyšování vlastních zdrojů společnosti a posílení důvěryhodnosti společnosti. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 26 slovy: dvaceti šesti, kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých. c) Akcionáři společnosti a současně předem určený zájemce společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316 a Ing. František Hodorovský, nar. 14.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republ ika, prohlásili, že se vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionáři společnosti a předem určenými zájemci a to společností MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316 a Ing. Františkem Hodorovským, nar. 1 4.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republika: - společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316, (dále upisovatel), upíše 13. slovy: třináct kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě 5.200.000,- Kč slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy za všechny jí upisovaných akcií uhradí emisní kurs celkem ve výši 7.617.917,82 Kč, slovy: sedm milionů šest set sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českých osmdesát dva haléřů, z toho emisní ážio činí částku 2.417.917,82, slovy: dva miliony čtyři sta sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českýc h osmdesát dva haléřů, - pan Ing. František Hodorovský, nar. 14.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republika, (dále upisovatel), upíše 13: slovy: třináct kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých, v celkové jmenovité hodnotě 5.200.000,- Kč slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy za všechny jím upisovaných akcií uhradí emisní kurs celkem ve výši 5.500.000, - Kč , slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých, z toho emisní ážio činí částku 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých. Upisovatelé splatí emisní kurz jimi upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu takto: - společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, IČ 46992316, část emisního kurzu ve výši 5.500.000,- Kč, slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých, uhradí peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 3000 004515/8040, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno a to nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a část emisního kurzu ve výši 2.117.917,82 Kč, slovy: dva miliony sto sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českých osmdesát d va haléře, započtením peněžité pohledávky vůči společnosti z titulu Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.4.2011 mezi společností ICID s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 278 12 871, jako postupitelem a MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem Brno, Heršpická 813/5, Brno, PSČ 639 00 uzavřením dohody o započtení shora popsané pohledávky. - Ing. František Hodorovský, nar. 14.7.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 821 01, Slovenská republika, uhradí emisní kurz celkem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých, peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet emit enta číslo 3000004515/8040, který je veden u Oberbank AG, pobočka Brno a to nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. e) Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku a to smlouvou uzavřenou v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo společnosti upisovateli nejpozději do třiceti dnů poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tímto způsobem bude vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisovatel smlouvu o upsání akcií uzavře nejpozději do 7, slovy:se dmi dnů od doručení návrhu a ve stejné lhůtě ji doručí zpět společnosti. f) Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je sedm dnů od úpisu akcií. Emisní kurz všech upisovaných akcií v celkové výši 13.117.917,82, slovy: třináct milionů sto sedmnáct tisíc devět set sedmnáct korun českých osmdesát dva haléřů, bude s placen v penězích a započtením pohledávky. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií dle písmene e) tohoto rozhodnutí, upisovatel doručí podepsaný návrh zpět představenstvu ve lhůtě stanovené pro spl acení emisního kurzu nově upisovaných akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti STAVCOM-HP, a.s., tj. Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. k) Poukázky na akcie nebudou vydávány. 15.5.2012 - 26.6.2012
a) Základní kapitál společnosti STAVCOM - HP, a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje ze zapsané výše 38.800.000,- Kč, slovy: třicet osm milionů osm set tisíc korun českých, o částku ve výši o 37.200.000,- Kč, slovy: tři cet sedm milionů dvě stě tisíc korun českých, na novou výši 76.000.000,- Kč, slovy: sedmdesát šest milionů korun českých a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základní ho kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvyšování vlastních zdrojů společnosti a posílení b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 93 slovy: devadesáti tří, kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun českých. c) Akcionáři společnosti a současně předem určení zájemci pan Ing. František Hodorovský, nar. 14.07.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 621 01, společnost Tatralandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, IČ 44804164 a společnost PRO VELAND SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Bratislava, Anrusovova 9, PSČ 851 01, IČ 36359220, prohlásili, že se vzdávají svých přednostních práv na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionáři a předem určenými zájemci a to Ing. Františkem Hodorovským, nar. 14.07.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 621 01, společností Tatralandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, IČ 4 4804164 a společností PROVELAND SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Bratislava, Andrusovova 9, PSČ 851 01, IČ 36359220 takto: - Ing. František Hodorovský,Hodorovský, nar. 14.07.1965, bytem Bratislava, Haburská 20, PSČ 621 01, (dále upisovatel), upíše 23: slovy: d vacet tři kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, v celkové jmenovité hodnotě ve výši 9.200.000,- Kč, slovy devět milionů dvě stě tisíc korun českých, tedy za všechny jím upiso vané akcie uhradí emisní kurs celkem ve výši 36.800.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů osm set tisíc korun českých, z toho emisní ažio činí částku 27.600.000,-- Kč, slovy: dvacet sedm milionů šest set tisíc korun českých, - společnost Tatralandia, a.s., se sídlem Bratislava, Seberíniho 2, PSČ 821 03, IČ 44804164, (dále upisovatel), upíše 35 slovy: třicet pět kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.00,- Kč, v celkové jmenovité hodnotě v e výši 14.000.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých, tedy za všechny jí upisované akcie uhradí emisní kurs celkem ve výši 56.000.000,- Kč, slovy: padesát šest milionů korun českých, z toho emisní ažio činí částku 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých, - společnost PROVELAND SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Bratislava, Andrusovova 9, PSČ 851 01, IČ 36359220, upíše 35 slovy:třicet pět kusů kmenových akcií na jméno, nekótovaných, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 400.000,- Kč, v celkové jmenovité hodnotě ve výši 14.000.000,- Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých, tedy za všechny jí upisované akcie uhradí emisní kurs celkem ve výši 56.000.000,- Kč, slovy: padesát šest milionů korun českých, z toho emisní ažio činí částku 42.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet dva milionů korun českých. e) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti STAVCOM - HP, a.s., tj. Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00. f) Předem určení zájemci - upisovatelé upíší akcie smlouvou o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5)obchodního zákoníku, které uzavřou se společností. K upsání akcií jim bude poskytnuta lhůta alespoň sedmi dnů ode dne doručení návrhu na u zavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech upisovaných akcií v celkové výši 148.800.000,- Kč, slovy: sto čtyřicet osm milionů osm set tisíc korun českých, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč, slovy: čtyři sta tisíc korun č eských, ve výši 1.200.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých, bude splacen výhradně penězích. g) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 7, slovy: sedmi, dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 3000003491/8040 vedený u Oberbank AG, pobočka Brno, Lidická 20. h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. i) Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. j) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. k) Poukázky na akcie nebudou vydávány. 6.6.2011 - 10.8.2011
a) Základní kapitál společnosti STAVCOM - HP, a.s., se sídlem Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje ze zapsané výše 13,040.000,- Kč, slovy: třináct milionů čtyřicet tisíc korun českých, o částku ve výši o 25,760.000,- Kč, slovy: dvac et pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, na novou výši 38,800.000,-Kč, slovy: třicet osm milionů osm set tisíc korun českých. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení majetkové stability společnosti a zvyšování vlastních zdrojů společno sti a posílení důvěryhodnosti společnosti. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 25,760.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, bude provedeno vydáním 322 ks, slovy: tři sta dvaceti dvou kusů listinných, kmenových, nekótovaných, akcií na jméno, ve jmeno vité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, která je shodná s jejich emisním kursem. Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva. d) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva určitými zájemci, kterými jsou pan Václav Bartoněk, nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová 1083/3B, Brno, PSČ 618 00 a společnost MCG DEVELOPMENT, a.s. se sídlem B rno, Heršpická 813/5, PSČ 63900, IČ 27744566 a stávající akcionáři společnosti pan Hanuš Knop-Kostka, nar. 4.6.1972, bytem Olomouc, Nová Ulice, Hraniční 16/19, a pan Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Kojetín, Kojetín 1 - město, Dudíkova 972. Pan Václav Bartoněk, nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová 1083/3B, Brno, PSČ 618 00 upíše 190, slovy: sto devadesát kusů akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, společnost MCG DEVELOPMENT, a.s. se sí dlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900, IČ 27744566, upíše 130, slovy: sto třicet kusů akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých, pan Hanuš Knop-Kostka, nar. 4.6.1972, bytem Olomouc, Nová Ulice, Hrani ční 16/19 upíše 1, slovy: jeden, kus akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých a pan Tomáš Zítka, nar. 9.11.1977, bytem Kojetín, Kojetín 1 - město, Dudíkova 972 upíše 1, slovy: jeden, kus akcie na jm éno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých. g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. h) Lhůta pro upisování akcií činí 15, slovy: patnáct dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše u vedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. i) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 3000002966/8040 vedený u Oberbank AG, pobočka Brno, Lidická 20 a formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné. j) Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti na splacení emisního kursu z důvodu nutnosti získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity, a to: - peněžitých pohledávek obchodní společnosti MCG DEVELOPMENT, a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 813/5, PSČ: 639 00, IČ: 277 44 566 vůči obchodní společnosti STAVCOM - HP a.s, se sídlem Brně, Lidická 2030/20, PSČ: 602 00, IČ 253 08 980, a to: a) pohledávky společnosti MCG DEVELOPMENT, a.s. vůči společnosti STAVCOM - HP a.s. vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky MCG FIN, s.r.o., ve výši 1.010.027,40 Kč, slovy: jeden milion deset tisíc dvacet sedm korun českých a čtyřicet haléřů, uzavře né dne 30.7.2010. Tato pohledávka sestává ze zůstatku jistiny půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce MCG FIN, s.r.o. ve výši 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a úroků 10.027,40 Kč, slovy: deset tisíc dvacet sedm korun českých a čty řicet haléřů. b) pohledávky společnosti MCG DEVELOPMENT, a.s. vůči společnosti STAVCOM - HP a.s. vyplývající ze Smlouvy o převzetí dluhu ŽS REAL, a.s. ve výši 5.049.315,10 Kč, slovy: pět milionů čtyřicet devět tisíc tři sta patnáct tisíc korun českých a deset haléřů, u zavřené dne 1.8.2010. Tato pohledávka sestává ze zůstatku jistiny půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce ŽS REAL, a.s. ve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých a úroků 49.315,10 Kč, slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta patnáct korun českých deset haléřů. c) pohledávky z nesplacené půjčky poskytnuté společností MCG DEVELOPMENT, a.s. ve prospěch společnosti STAVCOM - HP a.s. v celkové výši 4,438.542,47 Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet sedm haléř ů. Celková pohledávka sestává ze zůstatku jistiny půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.2.2010, ve výši 4,300.000,- Kč, slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých a úroků ve výši 138.542,47 Kč, slovy: sto třicet osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet sedm haléřů. - peněžité pohledávky pana Václava Bartoňka, nar. 18.4.1953, bytem Brno, Blatouchová 1083/3B, vůči obchodní společnosti STAVCOM - HP a.s., se sídlem: Brně, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, IČ: 253 08 980, vyplývající ze Smlouvy o převzetí dluhu ICID, s.r.o., se sídlem: Brno, Lidická 2030/20, IČ 27812871, uzavřené dne 30.7.2010 a návazně na to ze Smlouvy o postoupení pohledávky ICID, s.r.o. v celkové výši 15,192.263,00 Kč, slovy: patnáct milionů sto devadesát dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých, uzavře né dne 1.8.2010. l) Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. 27.10.2010 - 16.12.2010
Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 5.2.2010. 11.2.2010 - 10.8.2011
Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 18.06.2007. 18.12.2008 - 11.2.2010
Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané dne 10.03.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti STAVCOM - HP a.s. takto: Základní kapitál společnosti STAVCOM - HP a.s., se sídlem Brno, Vachova 5, PSČ 602 00, IČ 25308980, se zvyšuje z částky ve výši 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, o částku ve výši 11.040.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů čtyřicet tisíc koru n českých, nově na částku ve výši 13.040.000,- Kč Kč, slovy: třináct milionů čtyřicet tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 138 ks, slovy: sto třiceti osmi kusů, kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 80.000,- Kč, slovy: osmdesát tisíc korun českých. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci, a to dosavadnímu jedinému akcionáři panu Ing. Františku Vašíčkovi, r.č. 550419/1407, bytem Moravany, Luční 4 a schv aluje se, aby upisování akcií bylo provedeno takto: a) část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 2.960.000,- Kč, slovy: dva miliony devět set šedesát korun českých, bude splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Ing. Františka Vašíčka, která vznikla na základě smlouvy o  půjčce ze dne 09.03.2004, slovy: devátého března roku dva tisíce čtyři, a celkem tato pohledávka činí částku 2.960.000,- Kč, slovy: dva miliony devět set šedesát korun českých, b) zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve výši 8.080.000,- Kč, slovy: osm milionů osmdesát tisíc korun českých, zaplatí upisovatel na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Brno, Milady Horákové 6, číslo 185431981/0300, a to nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti: Brno, Vachova 5, PSČ 602 00. Upsání akcií bude provedeno ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o započtení mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určenému zájemci je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře vzniklých z výše uvedených smluv o půjčce a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisníh o kursu akcií, tedy vložením a zaúčtováním finančních prostředků, které byly společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Dalším důvodem je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo ekonomické zatížení společnosti a bránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. 31.3.2004 - 16.4.2004
Společnost STAVCOM - HP a.s. změnila právní formu ze společnosti STAVCOM - HP spol. s r.o., Vachova 5, PSČ 602 00, IČ 25308980, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 24456, a to rozhodnutím valné hr omady ze dne 26.06.2003. 14.10.2003
Vnitřní poměry společnosti jsou upraveny stanovami přijatými na valné hromadě dne 26.06.2003. 14.10.2003 - 18.12.2008

Aktuální kontaktní údaje STAVCOM - HP a.s.

Kapitál STAVCOM - HP a.s.

zakladni jmění 86 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2012
zakladni jmění 76 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2011 - 26.6.2012
zakladni jmění 38 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2010 - 10.8.2011
zakladni jmění 13 040 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.4.2004 - 16.12.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.2003 - 16.4.2004
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.8.1996 - 14.10.2003

Akcie STAVCOM - HP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 400 000 Kč 216 26.6.2012
Akcie na jméno 400 000 Kč 190 10.8.2011 - 26.6.2012
Akcie na jméno 400 000 Kč 97 27.12.2010 - 10.8.2011
Akcie na jméno 80 000 Kč 485 16.12.2010 - 27.12.2010
Akcie na jméno 80 000 Kč 163 27.10.2010 - 16.12.2010
Akcie na majitele 80 000 Kč 163 16.4.2004 - 27.10.2010
Akcie na majitele 80 000 Kč 25 14.10.2003 - 16.4.2004

Sídlo STAVCOM - HP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 110 , Pasohlávky 691 22 5.11.2014
Adresa Lidická 2030/20 , Brno 602 00 11.7.2014 - 5.11.2014
Adresa Lidická 2030/20 , Brno 602 00 10.7.2007 - 11.7.2014
Adresa Vachova 43/5 , Brno 602 00 1.4.1999 - 10.7.2007
Adresa Brechtova 37/17 , Brno 638 00 26.8.1996 - 1.4.1999

Předmět podnikání STAVCOM - HP a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.2.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.2.2010
masérské, rekondiční a regenerační služby 25.2.2003
zprostředkovatelská činnost 26.8.1996 - 11.2.2010
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.8.1996 - 11.2.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování 26.8.1996 - 11.2.2010

vedení firmy STAVCOM - HP a.s.

Statutární orgán STAVCOM - HP a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 11.7.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. 11.7.2011 - 5.11.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 11.2.2010 - 11.7.2011
Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. V obchodních případech, jejichž hodnota převyšuje částku 500.000,- Kč, se k platnosti jednání zavazujícího společnost vyžaduje podpis dvou členů představenstva, s  nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného předsedou i místopředsedou představenstva. 3.5.2004 - 11.2.2010
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva, a to každý samostatně. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného některým ze členů představenstva. 14.10.2003 - 3.5.2004
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel 26.8.1996 - 14.10.2003
místopředseda představenstva Ing. Marek Choma 14.9.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Mierová 652/62 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Branislav Gábriš 14.9.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Jelenia 3132/2 , 811 05 Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Michal Chovanec 13.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Francouzská 377/40 , Praha 120 00
jednatel Milan Kostrhoun 3.6.1997 - 3.11.1997
Adresa: Velkopavlovická 4074/10 , Brno 628 00
Jednatel: JUDr. Ivo Popelář 26.8.1996 - 11.2.1999
Adresa: Brechtova 37/17 , Brno 638 00
jednatel Ing. František Vašíček 3.11.1997 - 14.10.2003
Vznik funkce 3.11.1997
Zánik funkce 14.10.2003
Adresa: Vlkova 2367/1 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. František Vašíček 14.10.2003 - 3.5.2004
Vznik funkce 14.10.2003
Adresa: Vlkova 2367/1 , Brno 628 00
člen představenstva MUDr. Pavel Texl 14.10.2003 - 3.5.2004
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 5.4.2004
Adresa: Štefánikova 81/12 , Brno 602 00
člen představenstva MUDr. Tomáš Tesař 14.10.2003 - 3.5.2004
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 5.4.2004
Adresa: Stroupežnického 2324/26 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Václav Bartoněk 3.5.2004 - 10.7.2007
Vznik funkce 5.4.2004
Adresa: Turgeněvova 1133/16 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Michal Renát 3.5.2004 - 10.7.2007
Vznik funkce 5.4.2004
Zánik funkce 18.6.2007
Adresa: Kneslova 1073/3 , Brno 618 00
předseda představenstva Ing. František Vašíček 3.5.2004 - 19.7.2007
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 13.7.2007
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
místopředseda představenstva Václav Bartoněk 10.7.2007 - 19.7.2007
Vznik členství 5.4.2004
Vznik funkce 5.4.2004
Zánik funkce 13.7.2007
Adresa: Blatouchová 1083/3 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Roman Minarovič 10.7.2007 - 19.7.2007
Vznik členství 18.6.2007
Adresa: Gaštanová 1868 , 900 31 Stupava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. František Vašíček 19.7.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 13.7.2007
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Luční 381/4 , Moravany 664 48
předseda představenstva Ing. Roman Minarovič 19.7.2007 - 9.12.2009
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 13.7.2007
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Gaštanová 1868 , 900 31 Stupava Slovenská republika
člen představenstva Václav Bartoněk 19.7.2007 - 9.12.2009
Vznik členství 5.4.2004
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Blatouchová 1083/3 , Brno 618 00
místopředseda představenstva Lucie Gottwaldová 18.12.2008 - 11.7.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Štefánikova 117/48 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Sylvie Pyszková 9.12.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Cornovova 1059/32 , Brno 618 00
člen představenstva Jan Pelíšek M.A. 9.12.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Zemědělská 1672/12 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Sylvie Pyszková 11.7.2011 - 9.11.2013
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: Cornovova 1059/32 , Brno 618 00
místopředseda představenstva Ing. Marek Choma 11.7.2011 - 19.3.2014
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 17.2.2014
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 17.2.2014
Adresa: Mierová 652 62, 821 05 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Branislav Gábriš 11.7.2011 - 11.7.2014
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: Jadrová 3226 5, 821 02 Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Sylvie Pyszková 9.11.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 18.6.2014
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 18.6.2014
Adresa: Cornovova 1059/32 , Brno 618 00
místopředseda představenstva Ing. Bohuš Hlavatý 19.3.2014 - 14.9.2016
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 17.2.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Tolstého 3700/1A , Pezinok Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Branislav Gábriš 11.7.2014 - 14.9.2016
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2016
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 20.5.2016
Adresa: Jadrová 3226 5, 821 02 Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Marek Choma 11.7.2014 - 14.9.2016
Vznik členství 18.6.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 18.6.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Mierová 652/62 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Michal Chovanec 14.9.2016 - 10.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Francouzská 377/40 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Chovanec 10.7.2018 - 13.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Na Podstráni 1283/55 , 2401 Kysucké Nové Mesto Slovenská republika

Dozorčí rada STAVCOM - HP a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Svoboda Ph.D. 14.9.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Klecandova 712/11 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Vladimír Florek 14.9.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Kežmarské námestie 3367/4a , 581 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Michal Hruška 10.7.2018
Vznik členství 21.6.2018
Adresa: Dlouhá 735/25 , Praha 110 00
předseda Mgr. Tomáš Kaláb 14.10.2003 - 3.5.2004
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 5.4.2004
Adresa: Wanklova 575/5 , Brno 602 00
člen Přemysl Veselý 14.10.2003 - 3.5.2004
Vznik funkce 14.10.2003
Zánik funkce 5.4.2004
Adresa: Havláskova 239/18 , Brno 621 00
předseda Ing. Vojtěch Knop - Kostka 3.5.2004 - 3.5.2004
Vznik funkce 5.4.2004
Adresa: Nuselská 82 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen Michal Říčánek 14.10.2003 - 20.9.2005
Vznik funkce 14.10.2003
Adresa: Axmanova 538/12 , Brno 623 00
člen MUDr. Pavel Texl 3.5.2004 - 10.7.2007
Vznik funkce 5.4.2004
Zánik funkce 18.6.2007
Adresa: Štefánikova 81/12 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Michal Řičánek 20.9.2005 - 10.7.2007
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 18.6.2007
Adresa: Axmanova 538/12 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Miškela 10.7.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Popelákova 2304/1 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Renát 10.7.2007 - 18.12.2008
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Kneslova 1073/3 , Brno 618 00
předseda Ing. Vojtěch Knop - Kostka 3.5.2004 - 5.3.2009
Vznik funkce 5.4.2004
Adresa: Nuselská 84/24 , Praha 140 00
člen dozorčí rady JUDr. Štefan Malatín 18.12.2008 - 19.11.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 30.10.2009
Adresa: Grohova 148/56 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Michaela Nádeníčková 18.12.2008 - 9.12.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Pompova 338/11 , Brno 617 00
předseda Ing. Vojtěch Knop-Kostka 5.3.2009 - 9.12.2009
Vznik funkce 5.4.2004
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Nuselská 84/24 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Mgr. Alžběta Bartoňková 19.11.2009 - 9.12.2009
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Křídlovická 376/78 , Brno 603 00
člen dozorčí rady Michal Štefl 9.12.2009 - 27.10.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 19.2.2010
Adresa: Jugoslávská 469 , 613 00 Brno Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Gabriela Jadrníčková 9.12.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 7.12.2009
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Ondříčkova 2385/32 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Hana Tauwinkelová 9.12.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Okrouhlá 357/16 , Brno 625 00
člen dozorčí rady MVDr. Martina Mazánková 27.10.2010 - 11.7.2011
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 31.10.2010
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Rozcestí 222/4 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Svoboda Ph.D. 11.7.2011 - 15.5.2012
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: náměstí Republiky 1608/18 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Ing. Roman Minarovič 11.7.2011 - 16.7.2013
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Gaštanová 1868 16, Stupava Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Martin Svoboda Ph.D. 15.5.2012 - 18.8.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Klecandova 712/11 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Vladimír Florek 11.7.2011 - 11.7.2014
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Kežmarské námestie 3367 4, 851 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Václav Bartoněk 16.7.2013 - 11.7.2014
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Blatouchová 1083/3 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Svoboda Ph.D. 18.8.2013 - 14.9.2016
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2016
Adresa: Klecandova 712/11 , Brno 613 00
člen dozorčí rady Ing. Gerhard Walter 11.7.2014 - 14.9.2016
Vznik členství 18.6.2014
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Dlouhá 506 , Šakvice 691 67
člen dozorčí rady Vladimír Florek 11.7.2014 - 14.9.2016
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2016
Adresa: Kežmarské námestie 3367 4, 851 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Pavlína Nešporová 14.9.2016 - 10.7.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 21.6.2018
Adresa: Všetičkova 714/16 , Brno 602 00

Sbírka Listin STAVCOM - HP a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3991/SL 82 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 26.6.2014 29.7.2015 30.7.2015 21
B 3991/SL 81 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 18.6.2015 17.7.2015 21.7.2015 22
B 3991/SL 80 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 1187/2014 Krajský soud v Brně 23.10.2014 4.11.2014 7.11.2014 2
B 3991/SL 79 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 18.6.2014 2.7.2014 2.9.2014 1
B 3991/SL 78 notářský zápis stanovy, NZ 506/2014 Krajský soud v Brně 18.6.2014 2.7.2014 2.9.2014 12
B 3991/SL 77 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 17.2.2014 13.3.2014 25.3.2014 4
B 3991/SL 76 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 17.2.2014 13.3.2014 25.3.2014 1
B 3991/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2012 22.6.2012 28.6.2012 9
B 3991/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.12.2010 5.1.2011 7
B 3991/SL 47 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2008 6.8.2008 4
B 3991/SL 33 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 14.1.2006 12.4.2006 11
B 3991/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.5.2005 19.10.2005 1
B 3991/SL 31 ostatní -zpr.předst. o vztazích Krajský soud v Brně 20.2.2005 19.10.2005 2
B 3991/SL 30 ostatní -zpr. doz. rady ke zpr. předst Krajský soud v Brně 11.4.2005 19.10.2005 1
B 3991/SL 29 notářský zápis -NZ 448/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 17.5.2005 19.10.2005 9
B 3991/SL 28 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 14.1.2005 28.4.2005 12
B 3991/SL 27 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.4.2004 5.5.2004 6
B 3991/SL 26 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 5.4.2004 5.5.2004 1
B 3991/SL 25 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 5.4.2004 5.5.2004 1
B 3991/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.4.2004 5.5.2004 11
B 3991/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 5.4.2004 5.5.2004 3
B 3991/SL 22 ostatní -smlouva o ups. akc. Krajský soud v Brně 2.4.2004 20.4.2004 4
B 3991/SL 21 ostatní -prohlášení o spl.zákl.kap. Krajský soud v Brně 5.4.2004 20.4.2004 1
B 3991/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.4.2004 11
B 3991/SL 19 výroční zpráva .2003,účetní záv.2003 Krajský soud v Brně 2.3.2004 2.4.2004 57
B 3991/SL 18 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 10.3.2004 2.4.2004 4
B 3991/SL 17 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 26.1.2004 2.3.2004 13
B 3991/SL 16 posudek znalce Krajský soud v Brně 30.6.2003 30.10.2003 24
B 3991/SL 15 účetní závěrka -k 31.3.2003 Krajský soud v Brně 24.4.2003 30.10.2003 13
B 3991/SL 14 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.6.2003 30.10.2003 6
B 3991/SL 13 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.6.2003 30.10.2003 2
B 3991/SL 12 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.6.2003 30.10.2003 2
B 3991/SL 11 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 26.6.2003 30.10.2003 19
B 3991/SL 10 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 24.4.2003 14.7.2003 8
B 3991/SL 3 notářský zápis -zakl. listina Krajský soud v Brně 28.1.1999 3.5.1999 5
B 3991/SL 2 notářský zápis -prohlášení VH Krajský soud v Brně 16.12.1998 3.5.1999 2
B 3991/SL 1 zakladatelské dokumenty -dodatek č. 3 Krajský soud v Brně 8.9.1997 17.8.1998 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STAVCOM - HP a.s.

IČO (identifikační číslo) 25308980
Jméno STAVCOM - HP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Pohořelice
Vznik první živnosti: 26.8.1996
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 3

Sídlo STAVCOM - HP a.s.

Živnosti a provozovny STAVCOM - HP a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.8.1996

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2003

Živnost č. 4 Obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán STAVCOM - HP a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Branislav Gábriš
Člen statutárního orgánu Ing. Bohuš Hlavatý
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Choma

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STAVCOM - HP a.s.

IČO: 25308980
Firma: STAVCOM - HP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Pasohlávky
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.8.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image