Firma Statky Potštát a.s. IČO 47672447


Statky Potštát a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Statky Potštát a.s. (47672447) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Půtova 222, 753 62 Potštát Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1993 a je stále aktivní. Statky Potštát a.s. má celkem tři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Statky Potštát a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Statky Potštát, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Statky Potštát a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Statky Potštát a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Statky Potštát, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 559
IČO (identifikační číslo osoby) 47672447
Jméno Statky Potštát, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.1.1993
Prioritní akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady, o jejímž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis - souhlas se nevyžaduje v případě, že akcie převádí majoritní akcionář, vlastnící více než 75 % všech akcií (bez rozlišování druhu), nebo jsou-li akcie na takového majoritního akcionáře převáděny. 20.1.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 11.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.6.2014
Dne 10.května 2013 mimořádná valná hromada obchodní společnosti Statky Potštát, a.s. se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62, IČ 476 72 447, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií společnosti Statky Potštát, a.s. na osobu hlavního akcionáře tak, že přijala následující usnesení: Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Statky Potštát, a.s. je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, když obchodní společnost OLZ, a.s. v l a s t n í 22 384 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč vydaných společností Statky Potštát, a.s., se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62, IČ: 476 72 447, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 559, jejíž základní kapitál činí 23 300 000,- Kč a je rozdělen na 23 300 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22 384 000,- Kč, což činí 96,069 % základního kapitálu společnosti Statky Potštát, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,069 % ve společnosti Statky Potštát, a.s. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, je tak hlavním akcionářem společnosti Statky Potštát, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.Mimořádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku.Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Statky Potštát, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu osobních akcií společnosti Statky Potštát, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 1 067, 17.5.2013 - 27.6.2013
Valná hromada společnosti Statky Potštát, a.s. konaná dne 21.6.2005 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií vtomto znění takto: 3.8.2005 - 23.9.2005
Základní kapitál společnosti Statky Potštát, a.s. se zvyšuje ocelkovou částku 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) zdosavadní výše základního kapitálu 18 823 000,-Kč (slovy: osmnáctmilionů osmset dvacet tři tisíce korun českých) na novou výslednou výši 23 300 000,-Kč (slovy: dvacet třimiliony třista tisíc korun českých) základního kapitálu. 3.8.2005 - 23.9.2005
Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Statky Potštát, a.s. je optimalizace jeho rozsahu vedoucího ke zvýšené stabilitě společnosti adále pak potřeba snížení závazku společnosti Statky Potštát, a.s. vůči věřiteli Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83, IČ 47674717, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 688, za účelem posílení vlastního kapitálu společnosti. 3.8.2005 - 23.9.2005
Sohledem na způsob zvýšení základního kapitálu konkrétním peněžitým vkladem jednoho určitého zájemce se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3.8.2005 - 23.9.2005
Počet ajmenovitá hodnota, druh, forma apodoba nově upisovaných akcií společnosti:počet akcií: 4477 ksjmenovitá hodnota: 1.000,-Kč/1 ks akciedruh: kmenovéforma: na majitelepodoba: zaknihované 3.8.2005 - 23.9.2005
Údaj ovyloučení přednostního práva na upisování akcií:Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro všechny akcionáře, neboť je vdůležitém zájmu společnosti, aby se na zvýšení základního kapitálu podílel výlučně tento konkrétní určitý zájemce zřad akcionářů společnosti, tedy Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83, IČ 47674717, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 688, který projevil zájem ozvýšení základního kapitálu svým peněžitým vkladem. 3.8.2005 - 23.9.2005
Důvodem proč se vylučuje přednostní právo pro všechny akcionáře ve společnosti Statky Potštát, a.s. je především ta skutečnost, že ozvýšení základního kapitálu projevil zájem pouze tento určitý zájemce. Aby mohl být základní kapitál ve společnosti Statky Potštát, a.s. relevantním způsobem avdůležitém zájmu společnosti zvýšen, podílí se na zvýšení základního kapitálu právě apouze tento určitý zájemce. Pokud by přednostní právo nebylo vyloučeno, nebylo by možné tento způsob zvýšení základního kapitálu ve společnosti určitým zájemcem realizovat, což by ve společnosti Statky Potštát, a.s. mohlo krátkodobě způsobit vážný nedostatek volných disponibilních zdrojů, potřebných při financování běžných podnikatelských aktivit společnosti. 3.8.2005 - 23.9.2005
Sohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty kupsání určitému zájemci dle ust. § 203 odst 2 písm. d) zák.č. 513/1991 Sb. obchod. zák. vplatném znění. 3.8.2005 - 23.9.2005
Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií, ato nabídnutím určitému zájemci zřad akcionářů společnosti Statky Potštát, a.s., tj. akcionáři Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83, IČ 47674717, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka 688, který vloží do základního kapitálu společnosti Statky Potštát, a.s. peněžitý vklad části pohledávky ve výši 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) specifikované co do důvodu avýše vdohodě onarovnání uzavřené dne 2. ledna 2004 mezi věřitelem Zemědělským podnikem, a.s. Město Albrechtice adlužníkem Statky Potštát, a.s., přičemž pohledávka na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) bude vsouladu snásledně uzavřenou smlouvou oupsání akcií ana základě následně uzavřené dohody ozapočtení započtena spředmětnou, již splatnou, peněžitou pohledávkou Zemědělského podniku, a.s. Město Albrechtice ve výši 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých), kterou má za společností Statky Potštát, a.s. 3.8.2005 - 23.9.2005
Zvýšení základního kapitálu bude realizováno postupem dle ust. § 163 odst. 3 - druhá věta , § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení sust. §§ 204a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák. vplatném znění, tj. nabídnutím akcií určitému zájemci, tedy Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice. 3.8.2005 - 23.9.2005
Místem pro upisování akcií bez využití přednosního práva je sídlo společnosti Statky Potštát, a.s., ato sekretariát ředitele společnosti na adrese Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62. 3.8.2005 - 23.9.2005
Pro upisování akcií bez využití přednostního práva, které budou dle ust. § 204 odst. 5 zák.č. 513/1991 Sb. obchod. zák. vplatném znění upsány výlučně na základě Smlouvy oupsání akcií se navrhuje 30-ti denní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícím po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu ve společnosti vobchodním rejstříku uKrajského soudu vOstravě. 3.8.2005 - 23.9.2005
Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že předseda představenstva společnosti Statky Potštát, a.s. doručí osobně vden, kdy nabude rozhodnutí ozápisu zvýšení základního kapitálu vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě právní moci, místopředsedovi představenstva upisovatele, tedy Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice návrh na uzavření Smlouvy oupsání akcií bez využití přednostního práva kupisování vsouladu sust. § 204 odst. 5 zák.č. 513/1991 Sb. obchod. zák. vplatném znění - poslední věta. 3.8.2005 - 23.9.2005
Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií je 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. 3.8.2005 - 23.9.2005
Upisovatel Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je povinen ve lhůtě 30-ti dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty kupisování akcií, ato před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uKrajského soudu vOstravě splatit emisní kurs upsaných akcií vrozsahu 4 477 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) tím způsobem, že vtéto lhůtě vsídle společnosti Statky Potštát, a.s. uzavře statutární zástupce Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice se statutárním zástupcem společnosti Statky Potštát, a.s. písemnou smlouvu (dohodu) ozapočtení peněžité pohledávky ve výši 4 477 0000,-Kč (slovy: čtyřimiliony čtyřista sedmdesát sedm tisíc korun českých) ve smyslu ust. § 204 odst. 2 zák.č. 513/1991Sb. obchod. zák.v platném znění. 3.8.2005 - 23.9.2005
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy (dohody) ozapočtení peněžité pohledávky ve výši 4.477.000,-Kč, kterou má určitý zájemce Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice vůči společnosti Statky Potštát, a.s. dle dohody onarovnání uzavřené dne 2. ledna 2004, ato zcelkové výše pohledávky 5.489.908,32 Kč kdatu 16.5.2005, mezi věřitelem Zemědělským podnikem, a.s. Město Albrechtice adlužníkem Statky Potštát, a.s. proti pohledávce společnosti Statky Potštát, a.s., kterou má vůči společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií ve výši 4.477.000,-Kč, se stanovují vtomto rozsahu: 3.8.2005 - 23.9.2005
Smlouva (dohoda) ozapočtení bude uzavřena vpísemné formě, ato ve lhůtě 30-ti dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty kupisování akcií, ato před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku uKrajského soudu vOstravě. 3.8.2005 - 23.9.2005
Smlouva (dohoda) ozapočtení bude uzavřena vsouladu sobsahem Smlouvy oupsání akcií, kterou mezi sebou následně uzavřou účastníci této smlouvy, tedy akcionář společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice jako určitý zájemce na straně jedné aspolečnost Statky Potštát , a.s. na straně druhé. 3.8.2005 - 23.9.2005
Smlouva (dohoda) ozapočtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy, zpracovaného společností Statky Potštát, a.s., který doručí statutární zástupce společnosti Statky Poštát, a.s. statutárnímu zástupci společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice vprvní den 30-ti denní lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Po předložení písemného návrhu smlouvy statutárnímu zástupci Zemědělského podniku, a.s. Město Albrechtice vyzve statutární zástupce společnosti Statky Potštát, a.s. statutárního zástupce společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice kuzavření vlastní Smlouvy (dohody) ozapočtení tak, aby smlouva (dohoda) ozapočtení mohla být uzavřena vkterýkoliv pracovní den vdobě od 9.00 - 12.00 hod. a 13.00-15.00 hod, ato vprůběhu 30-ti denní lhůty, stanovené ke splacení emisního kursu nově upsaných akcií. 3.8.2005 - 23.9.2005
Akcie na majitele mají charakter veřejně obchodovatelnýchcenných papírů. 14.3.1994 - 23.8.2007
Den vzniku: 04.01.1993 4.1.1993

Aktuální kontaktní údaje Statky Potštát, a.s.

Kapitál Statky Potštát, a.s.

zakladni jmění 23 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.9.2005
zakladni jmění 18 823 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.1993 - 23.9.2005

Sídlo Statky Potštát, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Půtova 222 , 753 62 Potštát Česká republika
Půtova 222, 753 62 Potštát
27.10.2016
Adresa Půtova 222 , 753 62 Potštát Česká republika
Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 75362
12.12.2001 - 27.10.2016
Adresa Potštát Česká republika
Potštát
4.1.1993 - 12.12.2001

Předmět podnikání Statky Potštát, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.6.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 11.6.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.6.2014
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2011
opravy silničních vozidel 1.7.2011
truhlářství, podlahářství 1.7.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.7.2011 - 11.6.2014
myslivost v obhospodařovaných honitbách 28.5.2002
truhlářství 27.10.1995 - 1.7.2011
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimozboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 14.3.1994 - 1.7.2011
opravy motorových vozidel 14.3.1994 - 1.7.2011
výroba a opravy zemědělských strojů 14.3.1994 - 1.7.2011
silniční motorová doprava 14.3.1994 - 1.7.2011
- zemědělská výroba rostlinná i živočišná- činnosti související s péčí o lesní kultury, s těžbou dřeva a sjeho následným zpracováním 4.1.1993

vedení firmy Statky Potštát, a.s.

Statutární orgán Statky Potštát, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Miroslav Smrčka 4.1.1993 - 14.3.1994
Adresa: 210 , Potštát Česká republika
Potštát 210
člen představenstva Infjosef Zdařil 4.1.1993 - 14.3.1994
Adresa: 6652 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 6652
člen představenstva Miroslav Janíček 14.3.1994 - 27.10.1995
Adresa: 66 , Lipná Česká republika
Lipná 66
člen představenstva Ing. Josef Zdařil 14.3.1994 - 27.10.1995
Adresa: 66 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 66
předseda představenstva Ing. Josef Zdařil 27.10.1995 - 15.10.1997
Adresa: 66 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 66, okres Přerov
člen představenstva Marie Honová 4.1.1993 - 8.9.1998
Adresa: 246 , Potštát Česká republika
Potštát 246
místopředseda představenstva Ing. Soňa Petrová 27.10.1995 - 8.9.1998
Adresa: P. Křičky 13 , Olomouc-Sv. Kopeček Česká republika
Olomouc-Sv. Kopeček, P. Křičky 13
předseda představenstva Ing. Josef Zdařil 15.10.1997 - 8.9.1998
Adresa: 66 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 66, okres Přerov
předseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 8.9.1998 - 12.12.2001
Adresa: Jánská 1390 , Nové Město na Moravě Česká republika
Nové Město na Moravě, Jánská 1390
místopředseda představenstva Ing. Josef Zdařil 8.9.1998 - 23.10.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: 66 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 66, okres Přerov
člen představenstva Mgr. Stanislav Lach 8.9.1998 - 23.10.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: část Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, část Svatý Kopeček, K Hájence 6
předseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 12.12.2001 - 23.10.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: Křičkova 129 , Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 129/13
člen představenstva Mgr. Stanislav Lach 23.10.2002 - 8.2.2003
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 31.7.2002
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, K Hájence 6
předseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 23.10.2002 - 23.8.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, Křičkova 129/13
místopředseda představenstva Ing. Josef Zdařil 23.10.2002 - 23.8.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: 66 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 66, okres Přerov
člen představenstva Mgr. Hana Lachová 8.2.2003 - 23.8.2007
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, K Hájence 6
předseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 23.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Křičkova 13 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 13, PSČ 77200
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Lach 23.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Dvorského 41 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 77200
člen představenstva Mgr. Hana Lachová 23.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: K Hájence 6 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, K Hájence 6, PSČ 77200
předseda představenstva Ing. Stanislav Lach 1.7.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 12.12.2013
Adresa: Dvorského 41 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 77900
místopředseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 1.7.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 12.12.2013
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 77900
člen představenstva Ing. Zdeněk Petr 1.7.2011 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Křičkova 129 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 129/13, PSČ 77900
předseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 27.1.2014 - 11.6.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc Česká republika
Darwinova 251/20, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 27.1.2014 - 11.6.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Křičkova 129 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 129/13, PSČ 77900
člen představenstva Ing. Stanislav Lach 27.1.2014 - 11.6.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Dvorského 74 , 779 00 Olomouc Česká republika
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

Dozorčí rada Statky Potštát, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 26.5.2015
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc Česká republika
Darwinova 251/20, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen dozorčí rady Ing. Soňa Petrová 26.5.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Křičkova 129 , 779 00 Olomouc Česká republika
Křičkova 129/13, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen Marta Maršálková 4.1.1993 - 27.10.1995
Adresa: 21 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 21
člen Marie Drábková 4.1.1993 - 27.10.1995
Adresa: 207 , Potštát Česká republika
Potštát 207
člen Jaroslav Čejkovský 4.1.1993 - 8.9.1998
Adresa: 171 , Potštát Česká republika
Potštát 171
předseda Ing. Stanislav Lach 27.10.1995 - 23.10.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: B. Dvorského 41 , Olomouc - Sv. Kopeček Česká republika
Olomouc - Sv. Kopeček, B. Dvorského 41
člen Ing. Soňa Petrová 8.9.1998 - 23.10.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, P.Křičky 13
člen Miroslav Maršálek 27.10.1995 - 3.10.2003
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: 60 , Kyžlířov Česká republika
Kyžlířov 60
člen Ing. Kateřina Pacáková 3.10.2003 - 14.4.2005
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Pod Kostelem 8 , Olomouc - Slavotín Česká republika
Olomouc - Slavotín, Pod Kostelem 8
člen Ing. Soňa Petrová 23.10.2002 - 3.8.2005
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 21.6.2005
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, P. Křičky 13
člen Ing. Kateřina Pacáková 14.4.2005 - 3.8.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 21.6.2005
Adresa: 5450 , Chomutov - Kamenný Vrch Česká republika
Chomutov - Kamenný Vrch 5450
předseda Ing. Stanislav Lach 23.10.2002 - 23.8.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Svatý Kopeček , Olomouc Česká republika
Olomouc, Svatý Kopeček, B. Dvorského 41
člen dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 3.8.2005 - 23.8.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Fr. Stupky 6 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Fr. Stupky 6
člen dozorčí rady Čeněk Lach 3.8.2005 - 23.8.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: B. Dvorského 41 , Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 41
předseda dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 23.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Stupkova 6 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Stupkova 6, PSČ 77900
člen dozorčí rady Ing. Soňa Petrová 23.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Křičkova 13 , 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Křičkova 13, PSČ 77200
člen dozorčí rady Ing. Josef Zdařil 23.8.2007 - 1.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: 753 62 Potštát - Kyžlířov 66 Česká republika
Potštát - Kyžlířov 66, PSČ 75362
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Pacáková 1.7.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Kamenný Vrch 5450 , 430 04 Chomutov Česká republika
Chomutov, Kamenný Vrch 5450, PSČ 43004
člen dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 1.7.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Adresa: Stupkova 0 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Stupkova /6, PSČ 77900
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Pacáková 15.1.2014 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Kamenný vrch 5450 , 430 04 Chomutov Česká republika
Kamenný vrch 5450, 430 04 Chomutov
člen dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 15.1.2014 - 27.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Adresa: Stupkova 1157 , 779 00 Olomouc Česká republika
Stupkova 1157/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
člen dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 1.7.2011 - 11.6.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček Česká republika
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 77900
předseda dozorčí rady Ing. Soňa Petrová 27.1.2014 - 11.6.2014
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Křičkova 129 , 779 00 Olomouc Česká republika
Křičkova 129/13, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Petr 27.1.2014 - 11.6.2014
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Jánská 1390 , 592 31 Nové Město na Moravě Česká republika
Jánská 1390, 592 31 Nové Město na Moravě
předseda dozročí rady Mgr. Hana Lachová 11.6.2014 - 26.5.2015
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 26.5.2015
Vznik funkce 30.5.2014
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Darwinova 251 , 779 00 Olomouc Česká republika
Darwinova 251/20, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
člen dozorčí rady Ing. Soňa Petrová 11.6.2014 - 26.5.2015
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 26.5.2015
Adresa: Křičkova 129 , 779 00 Olomouc Česká republika
Křičkova 129/13, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

Sbírka Listin Statky Potštát, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 559/SL 49 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 3.8.2015 13.8.2015 35
B 559/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 26.5.2015 6
B 559/SL 47 notářský zápis [NZ 161/2015, N 196/2015] Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 26.5.2015 3
B 559/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 10.12.2014 4.2.2015 6
B 559/SL 45 notářský zápis [NZ 673/2014 RJA - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 10.12.2014 10.12.2014 4.2.2015 5
B 559/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Zápis z prvního zased. DR - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 4.6.2014 2.7.2014 1
B 559/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 204/2014 RJA Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 4.6.2014 2.7.2014 9
B 559/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 6.6.2014 20.6.2014 37
B 559/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.DR Krajský soud v Ostravě 12.12.2013 10.1.2014 3.2.2014 1
B 559/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zaede.představ. - volba předsedy,místopředs. Krajský soud v Ostravě 12.12.2013 10.1.2014 3.2.2014 1
B 559/SL 39 rozhod. o statut. orgánu RJA - odstoupení + volba členů Krajský soud v Ostravě 11.12.2013 10.1.2014 3.2.2014 2
B 559/SL 38 výroční zpráva [2012]  účetní závěrka+přílohy,zpráva o vztazích, audit Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 18.7.2013 36
B 559/SL 37 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv, § 66a/9, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 3.7.2012 37
B 559/SL 36 výroční zpráva r.2010 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 1.8.2011 37
B 559/SL 35 výroční zpráva r. 2009 vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 29.7.2010 37
B 559/SL 34 ostatní zápis z VH - schv. účet. záv. Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 5.5.2009 10
B 559/SL 33 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 5.5.2009 36
B 559/SL 32 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 17.7.2008 8.10.2008 6
B 559/SL 31 výroční zpráva r.2007 vč.audit,úč.záv,CF,§66 Krajský soud v Ostravě 17.7.2008 8.10.2008 36
B 559/SL 30 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 15.8.2007 27.8.2007 8
B 559/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 15.8.2007 27.8.2007 1
B 559/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 15.8.2007 27.8.2007 1
B 559/SL 27 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 15.8.2007 27.8.2007 7
B 559/SL 26 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 16.7.2007 35
B 559/SL 25 ostatní -návr.předst.na zm.Stan. Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 19.9.2006 3
B 559/SL 24 notářský zápis NZ 131/2006 vč.zm.Stan. Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 13.9.2006 19.9.2006 17
B 559/SL 23 ostatní -záp.ŘVH(schv.úč.z.r.05) Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 19.9.2006 6
B 559/SL 22 ostatní -zpr.DR,výr.aud.+příl. Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 19.9.2006 5
B 559/SL 21 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§66a/9.,aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2006 19.9.2006 45
B 559/SL 20 stanovy společnosti -úpl.znění Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 2.3.2006 2.3.2006 35
B 559/SL 19 ostatní -sml.o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 3
B 559/SL 18 ostatní -sml.o započt.peněž.pohl. Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 10.10.2005 3
B 559/SL 17 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 12.9.2005 44
B 559/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 12.9.2005 13
B 559/SL 15 notářský zápis Nz 125/2005 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2005 12.9.2005 18
B 559/SL 14 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 28.6.2004 34
B 559/SL 13 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 16.10.2003 4
B 559/SL 12 ostatní zpráva dozor. rady Krajský soud v Ostravě 18.6.2003 16.10.2003 1
B 559/SL 11 výroční zpráva r. 2002.vč. účet. záv., příloh Krajský soud v Ostravě 16.10.2003 37
B 559/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2 ze zas.představen. Krajský soud v Ostravě 26.7.2002 17.2.2003 6
B 559/SL 5 výroční zpráva r.01+účet.uzáv.+zápis z VH Krajský soud v Ostravě 4.11.2002 38
B 559/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.2.2002 49
B 559/SL 8 ostatní zápis z VH+přílohy Krajský soud v Ostravě 20.2.2002 22
B 559/SL 7 notářský zápis NZ 153/01 Krajský soud v Ostravě 13.6.2001 20.2.2002 65
B 559/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.2.2002 6
B 559/SL 4 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv.aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 18.9.2001 25
B 559/SL 3 účetní závěrka r.97,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 20.8.1998 20
B 559/SL 2 rozhod. o statut. orgánu NEDOLOŽENO Krajský soud v Ostravě 22.6.1998 0
B 559/SL 1 výroční zpráva r.96+účetní uzávěrka Krajský soud v Ostravě 18.8.1997 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Statky Potštát a.s.

IČO (identifikační číslo) 47672447
Jméno Statky Potštát a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hranice
Vznik první živnosti: 12.1.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 5

Sídlo Statky Potštát a.s.

Živnosti a provozovny Statky Potštát a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba zemědělských strojů

  • nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Půtova 222, Potštát 753 62
Identifikační číslo provozovny 1000936091
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba zemědělských strojů

  • nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Zahájení provozování 14.1.1994
Provozovna č. 2
Provozovna 753 62 Potštát
Identifikační číslo provozovny 1000936104
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 17.1.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.1994

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.1994

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.1994

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Půtova 222, Potštát 753 62
Identifikační číslo provozovny 1000936091
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2001

Živnost č. 6 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1994
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 8 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba a opravy zemědělských strojů mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.1994
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1994
Zánik oprávnění 11.10.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Statky Potštát, a.s.

IČO: 47672447
Firma: Statky Potštát, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Potštát
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.1.1993

Sídlo Statky Potštát, a.s.

Sídlo: Půtova 222, Potštát 753 62

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Opravy strojů
Truhlářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image