Firma Startip a.s. IČO 25476718


Startip a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Startip a.s. (25476718) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tlumačovská 1237/32, Praha 155 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2003 a není již aktivní. Startip a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Startip a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Startip a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Startip a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Startip a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14494
IČO (identifikační číslo osoby) 25476718
Jméno Startip a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.9.2003
Zaniklá dne 31.10.2012
Společnost STARTIP a.s. se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost STARTIP a.s. zanikla sloučením s dalšími zanikajícími společnostmi ALADIN GAMES a.s., IČO 271 68 549, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, APEX On-line a.s., IČO 261 06 451, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 1b/3165, PSČ 102 00, Apex Play, a.s., IČO 284 88 741, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 102 00, ATENIC a.s., IČO 274 43 418, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 198 00, BONUS ZLÍN s. r.o., IČO 494 53 831, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, CR Agentura s.r.o., IČO 250 81 675, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, EL RANCHO a.s., IČO 267 48 908, se sídlem Pr aha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, EL RANCHO RENT s.r.o., IČO 272 05 088, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, LFP Trading, spol. s r.o., IČO 161 93 547, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 1524, PSČ 170 00, LOGOMATIC s.r.o., IČO 262 47 372, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, SLOT ALFA, a.s., IČO 263 39 838, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 04, SLOT BETA, a.s., IČO 263 39 536, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská čp. 142, PSČ 360 04, SLOT DELTA, a.s., IČO 263 64 484, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 04, SLOT Game a.s., IČO 263 44 378, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10, SLOT OMEGA, a.s., IČO 263 93 174, se sídlem Karlovy Vary, Jác hymovská čp. 142, PSČ 360 04, SLOT THETA, a.s., IČO 263 73 858, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 04, a TREFA GAMES s.r.o., IČO 265 08 427, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Tlumačovská 1237/32, PSČ 155 00, do nástupnické společnosti SLOT Group , a.s., IČO 627 41 560, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10. 31.10.2012 - 31.10.2012
Valná hromada společnosti STARTIP a. s., IČ 25476718, se sídlem Hostivice, Husovo nám. 1702, PSČ: 253 01, rozhodla dne 5. 9. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti STARTIP a. s., o čemž byl pořízen notářský zápis č. NZ 153/2011, N 172/2011, sepsan ý téhož dne JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Táboře, následovně: 1. Důvody pro zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti STARTIP a. s.je posílení kapitálové pozice společnosti a získání prostředků pro investice společnosti. 2. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti STARTIP a. s. ve výši 30 000 000,- Kč (slovy třičet milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 40 000 000,- Kč (čtyřičet milionů korun českých)na částku 70 000 000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých) s tím, že upiso vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, když všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu upíše jeden z akcionářů společnosti, a sice splečnost SL OT Group, a. s. , IČ 62741560, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu B a vložce 1208, jako předem určený zájemce. 3. Druh, podoba, forma počet a jmenovitá hodnota nově vydávaných akcií společnosti. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů)nových listinných, kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500 000,- Kč (slovy pět set korun českých). 4. Emisní kurs akcií. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs za každou akcii bude 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií bude odpvídat částce, o kterou se zvyšuje základ ní kapitál, tj. částce ve výši 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem společností SLOT Group, a. s. jako předem určeným zájemcem. 5. Místo a lhůta ke splacení emisního kursu. K upsání akcií dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře předem určený zájemce (upisovatel) se společností STARTIP a. s. podle ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku (dále také jen "smlouva o upsá ní akcií"). Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy stran budou úředně ověřeny. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, tedy místem k upsání akcií, je sídlo společnosti STARTIP a. s. , anebo sídlo zmocněnce předem určeného zájemce (up isovatele), tj. sídlo společnosti Kocián Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, na adrese Praha, Jungmannova 24, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9,00 hod do 17,00 hod. Lhůta pro upsání akcií, tedy k uzavření smlouvy, je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcí společností STARTIP a. s. předem určenému zájemci (upisovateli) nebo zmocněnci upisovatele, tj. společnosti Koc ián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář. Návrhy smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci (upisovateli) doručen do jeho sídla, tj. na adresu Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10 nebo na adresu sídla jeho zmocněnce, tj. do sídla společnosti Kocián, Šolc Balaštík, advokátní kancelář, k rukám JUDr. Pavla Noska, na adresu Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi pracovních dní poté, co bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku, když upisování akcií (účinnost smlouvy o upsání akcií) pak bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku. 6. Splácení emisního kurzu akcií. Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kurzu upsaných akcií do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zbývajících 70% (slovy: sedmdesát procent) emis ního kursu upsaných akcií je upisovatelem povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne upsání akcií, když upsáním akcií se rozumí podepsání smlouvy o upsání akcií citované shora. Emisní kurs akcií se splácí na bankovní účet číslo 43-8811660287/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 30.9.2011 - 19.10.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, r.č. 690418/4474, bytem Mrkvičkova 1356/32, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.2.2011: a) Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši, a to 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií na zvýšení základního kapitálu. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií předem určeným zájemcem, emisní kurs Akcií bude splacen peněžitými vklady. e) Předem určeným zájemcem k úpisu Akcií bude společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská č.p. 142, PSČ 360 04, Česká republika, IČ: 627 41 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen "předem určený zájemce"), a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. f) Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti STARTIP a.s., se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, PSČ 253 01, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 17.00hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 2 (slovy: dva) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkladu poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno do obchodního rejstříku, případně i dříve, bude-li Smlouva o upsání akcií vázána na rozvazovací podmínku uvedenou v předchozím odstavci. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem jménem předem určeného zájemce. g) Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných Akcií do 30ti (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) emisního kursu upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs Akcií se splácí na bankovní účet číslo: 43-8811660287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 3.3.2011 - 12.8.2011
- Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, r.č. 690418/4474, bytem Mrkvičkova 1356/32, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.2.2011: a) Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši, a to 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). Emisní kurs každé akc ie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií na zvýšení základního kapitálu. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií předem určeným zájemcem, emisní kurs Akcií bude splacen peněžitými vklady. e) Předem určeným zájemcem k úpisu Akcií bude společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská č.p. 142, PSČ 360 04, Česká republika, IČ: 627 41 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen "předem určený zájemce"), a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obchodního rejstříku zaps áno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí na zápi s tohoto usnesení do obchodního rejstříku. f) Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti STARTIP a.s., se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, PSČ 253 01, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 17.00hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude čini t 2 (slovy: dva) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkla du poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno do obchodního rejstříku, případně i dříve, bude-li Smlouva o upsání akcií vázána na rozvazovací pod mínku uvedenou v předchozím odstavci. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem jménem předem určeného zájemce. b) Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných Akcií do 30ti (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát pr ocent) emisního kursu upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs Akcií se splácí na bankovní účet číslo: 43-8811660287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 28.2.2011 - 28.2.2011
Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, r.č. 690418/4474, bytem Mrkvičkova 1356/32, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.2.2011: a) Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši, a to 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií na zvýšení základního kapitálu. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií předem určeným zájemcem, emisní kurs Akcií bude splacen peněžitými vklady. e) Předem určeným zájemcem k úpisu Akcií bude společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská č.p. 142, PSČ 360 04, Česká republika, IČ: 627 41 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen "předem určený zájemce"), a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. f) Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti STARTIP a.s., se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, PSČ 253 01, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 17.00hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 2 (slovy: dva) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkladu poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno do obchodního rejstříku, případně i dříve, bude-li Smlouva o upsání akcií vázána na rozvazovací podmínku uvedenou v předchozím odstavci. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem jménem předem určeného zájemce. b) Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných Akcií do 30ti (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) emisního kursu upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs Akcií se splácí na bankovní účet číslo: 43-8811660287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Ostatní skutečnosti: - - Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, r.č. 690418/4474, bytem Mrkvičkova 1356/32, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.2.2011: a) Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši, a to 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií na zvýšení základního kapitálu. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií předem určeným zájemcem, emisní kurs Akcií bude splacen peněžitými vklady. e) Předem určeným zájemcem k úpisu Akcií bude společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská č.p. 142, PSČ 360 04, Česká republika, IČ: 627 41 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen "předem určený zájemce"), a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. f) Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti STARTIP a.s., se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, PSČ 253 01, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 17.00hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 2 (slovy: dva) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkladu poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno do obchodního rejstříku, případně i dříve, bude-li Smlouva o upsání akcií vázána na rozvazovací podmínku uvedenou v předchozím odstavci. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem jménem předem určeného zájemce. b) Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných Akcií do 30ti (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) emisního kursu upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs Akcií se splácí na bankovní účet číslo: 43-8811660287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 28.2.2011 - 28.2.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, r.č. 690418/4474, bytem Mrkvičkova 1356/32, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.2.2011: a) Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 40.000.000,- Kč(slovy: čtyřicet milionů korun českých) na novou výši, a to 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis Akcií na zvýšení základního kapitálu. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií předem určeným zájemcem, emisní kurs Akcií bude splacen peněžitými vklady. e) Předem určeným zájemcem k úpisu Akcií bude společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská č.p. 142, PSČ 360 04, Česká republika, IČ: 627 41 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen "předem určený zájemce"), a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. f) Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti STARTIP a.s., se sídlem Hostivice, Husovo náměstí 1702, PSČ 253 01, a to v pracovních dnech od 9.00 hod do 17.00hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 2 (slovy: dva) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běžet lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkladu poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno do obchodního rejstříku, případně i dříve, bude-li Smlouva o upsání akcií vázána na rozvazovací podmínku uvedenou v předchozím odstavci. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem jménem předem určeného zájemce. g) Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných Akcií do 30ti (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) emisního kursu upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu usnesení soudu o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs Akcií se splácí na bankovní účet číslo: 43-8811660287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Ostatní skutečnosti: 28.2.2011 - 3.3.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, bytem Praha 6, Řepy, Mrkvičkova 1356/32, PSČ 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") při výkonu působnosti valné hromady o změně svého rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne devatenáctého února dvatisíc edeset (19.2.2010) tak, že se lhůta uvedená v písm. h) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu mění na 30.9.2011 (slovy: třicátého září roku dvatisícejedenáct) a písm. h) tohoto rozhodnutí tak nově zní takto: h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do dne 30.9.2011 (slovy: třicátého září roku dvatisícejedenáct), a to na zvláštní účet číslo 1296038028/5500. 11.10.2010 - 28.2.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře Roberta Změlíka, bytem Praha 6, Řepy, Mrkvičkova 1356/32, PSČ: 163 00 (dále jen "Jediný akcionář") o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.2.2010: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 30.000.000,-Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) o částku ve výši 70.000.000,-Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých) na částku ve výši 100.000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českýc h), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kurzu nově upisovaných peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurz všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši, b) základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 140 ks (slovy: jednostočtyřiceti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) každá, v listinné podobě, které nebudou přijaty k obchodování na regulova ném trhu, zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře, c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu, d) všechny akcie budou upsány Jediným akcionářem společnosti jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, e) určuje, že místem pro upsání akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je advokátní kancelář Velíšek a Podpěra-advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Spálená 76/14, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin, f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 15 (slovy: patnácti dnů) ode, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a  Jediným akcionářem se stanoví na 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavř ení smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře, Jedinému akcionáři (případně k rukám zmocněnci Jediného akcionáře) bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně p ředaným současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií, g) emisní kurz akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) na jednu akcii, h) upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do dne 30.9.2010 (slovy: třicátého září roku dvatisícedeset), a to na zvláštní účet číslo 1296038028/5500. 2.3.2010 - 28.2.2011
Řádná valná hromada schválila dne 30.května 2008 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, přičemž uvedené usnesení bylo změněno rozhodnutím jediného akcionáře při působnosti valné hromady dne 15.8.2008, následujícího znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdoje financování společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 10.000.000,- Kč o částku ve výši 20.000.000,- Kč na částku ve výši 30.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 40 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, v listinné podobě, které nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem určitého zájemce; d) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti; e) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci takto: - 40 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Ro bert Změlík, rodné číslo 69-04-18/4474, bytem Praha 6, Řepy, Mrkvičkova 1356/32; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je advokátní kancelář Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. na adrese Spálená 14, 110 00 Praha 1 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500.000,- Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. g) upisovatel je povinen splatit na účet číslo 3376189001/2400, vedený u společnosti eBanka, a.s.:30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 31.8.2008, další část emisního kursu ve výši 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do stošedesáti d nů ode dne uzavření této smlouvy o upsání akcií; zbytek emisního kurzu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doruče ní návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 21.8.2008 - 18.9.2008
Řádná valná hromada schválila dne 30.května 2008 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdoje financování společnosti; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 10.000.000,- Kč o částku ve výši 20.000.000,- Kč na částku ve výši 30.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 40 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, v listinné podobě, které nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem určitého zájemce; d) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti; e) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci takto: - 40 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Ro bert Změlík, rodné číslo 69-04-18/4474, bytem Praha 6, Řepy, Mrkvičkova 1356/32; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je advokátní kanceláři Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. na adrese Spálená 14, 110 00 Praha 1 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takt o upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500.000,- Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. g) upisovatel je povinen splatit: 60 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet číslo 3376189001/2400; zbytek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku, h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doruče ní návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 5.6.2008 - 21.8.2008

Kapitál Startip a.s.

zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.7.2012 - 31.10.2012
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 60%
Platnost od - do 19.10.2011 - 10.7.2012
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.6.2009 - 19.10.2011
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.10.2008 - 9.6.2009
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.2008 - 13.10.2008
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2004 - 18.9.2008
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 29.9.2003 - 13.9.2004

Akcie Startip a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 140 19.10.2011 - 31.10.2012
Akcie na jméno 500 000 Kč 60 18.9.2008 - 19.10.2011
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 20 29.9.2003 - 18.9.2008

Sídlo Startip a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tlumačovská 1237/32 , Praha 155 00 18.4.2012 - 31.10.2012
Adresa Husovo náměstí 1702 , Hostivice 253 01 5.6.2008 - 18.4.2012
Adresa 28. října 889/32 , Teplice 415 01 29.9.2003 - 5.6.2008

Předmět podnikání Startip a.s.

Platnost údajů od - do
sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná v ýhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky - kursové sázky 13.9.2004 - 31.10.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních s pronájmem souvisejících služeb 29.9.2003 - 31.10.2012

vedení firmy Startip a.s.

Statutární orgán Startip a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to dva jeho členové společně. Představenstvo může rovněž svým usnesením pověřit k určitým úkonům jednoho člena, aby na základě takového pověření jménem společnosti jednal a podepisoval. Společnost můžou zastupova t i další osoby v rozsahu daném v písemné plné moci nebo ve vnitřních předpisech společnosti. 28.2.2011 - 31.10.2012
Za společnost jedná vždy předseda představenstva samostatně. 24.2.2010 - 28.2.2011
Za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva společnosti tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy. 29.9.2003 - 24.2.2010
Předseda představenstva Roman Diwock 29.9.2003 - 5.6.2008
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Pohraniční stráže 602/10 , Dubí 417 01
Místopředseda představenstva Jan Benda 29.9.2003 - 5.6.2008
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Moskevské náměstí 2163/2 , Teplice 415 01
Člen představenstva František Renner 29.9.2003 - 5.6.2008
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: K. Světlé 561/12 , Dubí 417 01
Místopředseda představenstva Michal Hejnic 5.6.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 24.5.2010
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 24.5.2010
Adresa: Prokopa Velikého 1074 , Úvaly 250 82
Člen představenstva Ing. Vladimír Puršl 5.6.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 24.5.2010
Adresa: Na Vyhlídce 2324 , Roudnice nad Labem 413 01
Předseda představenstva Robert Změlík 5.6.2008 - 28.2.2011
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 15.2.2011
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 15.2.2011
Adresa: Mrkvičkova 1356/32 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Vratislav Outlý 27.5.2010 - 28.2.2011
Vznik členství 24.5.2010
Zánik členství 15.2.2011
Vznik funkce 24.5.2010
Zánik funkce 15.2.2011
Adresa: Jana Růžičky 1144/13 , Praha 148 00
člen představenstva Denisa Folbergerová 27.5.2010 - 28.2.2011
Vznik členství 24.5.2010
Zánik členství 15.2.2011
Adresa: Biskupcova 1714/23 , Praha 130 00
člen představenstva Karel Hamr 28.2.2011 - 12.8.2011
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 4.8.2011
Adresa: Dobrovského 1536/14 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Miroslav Ryba 28.2.2011 - 12.8.2011
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 4.8.2011
Adresa: Jungmannova 438/5 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Vratislav Outlý 12.8.2011 - 30.9.2011
Vznik členství 4.8.2011
Zánik členství 5.9.2011
Adresa: Jana Růžičky 1144/13 , Praha 148 00
člen představenstva Denisa Folbergerová 12.8.2011 - 30.9.2011
Zánik členství 5.9.2011
Adresa: Biskupcova 1714/23 , Praha 130 00
člen představenstva Karel Hamr 30.9.2011 - 18.4.2012
Vznik členství 5.9.2011
Adresa: Dobrovského 1536/14 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Robert Změlík 28.2.2011 - 22.8.2012
Vznik členství 16.2.2011
Zánik členství 23.7.2012
Vznik funkce 16.2.2011
Zánik funkce 23.7.2012
Adresa: Mrkvičkova 1356/32 , Praha 163 00
člen představenstva Miroslav Ryba 30.9.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 5.9.2011
Adresa: Jungmannova 438/5 , Litoměřice 412 01
místopředseda představenstva Karel Hamr 18.4.2012 - 31.10.2012
Vznik členství 5.9.2011
Vznik funkce 29.2.2012
Adresa: Dobrovského 1536/14 , Litoměřice 412 01
předseda představenstva Bc. Vladimír Puršl 22.8.2012 - 31.10.2012
Vznik členství 23.7.2012
Vznik funkce 24.7.2012
Adresa: Čechova 1641 , Roudnice nad Labem 413 01

Dozorčí rada Startip a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Dušan Bouška 29.9.2003 - 5.6.2008
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Kollárova 580 , Krupka 417 42
Místopředseda dozorčí rady Martin Supek 29.9.2003 - 5.6.2008
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 30.5.2008
Vznik funkce 29.9.2003
Zánik funkce 30.5.2008
Adresa: Moskevské nám. 2171 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen Petr Dufek 29.9.2003 - 5.6.2008
Vznik členství 29.9.2003
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: U Lanovky 499 , Krupka 417 42
Předseda dozorčí rady Otakar Hejlík 5.6.2008 - 28.2.2011
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 15.2.2011
Vznik funkce 30.5.2008
Zánik funkce 15.2.2011
Adresa: Bubnova 930 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Vilém Změlík 5.6.2008 - 28.2.2011
Vznik členství 30.5.2008
Vznik funkce 30.5.2008
Adresa: Iváň 196 , 798 23 Iváň Česká republika
Člen dozorčí rady Adéla Špánková 5.6.2008 - 28.2.2011
Vznik členství 30.5.2008
Zánik členství 15.2.2011
Adresa: Petra Rezka 1190/4 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Jan Tůma 28.2.2011 - 12.8.2011
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 4.8.2011
Vznik funkce 16.2.2011
Zánik funkce 4.8.2011
Adresa: K. Kučery 227/12 , Karlovy Vary 360 06
člen dozorčí rady Milutin Perič 28.2.2011 - 12.8.2011
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 4.8.2011
Adresa: Lidická 529/65 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Jaroslava Kluchová 28.2.2011 - 12.8.2011
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 4.8.2011
Adresa: Vančurova 1093 , Ostrov 363 01
předseda dozorčí rady Otakar Hejlík 12.8.2011 - 30.9.2011
Vznik členství 4.8.2011
Zánik členství 5.9.2011
Vznik funkce 4.8.2011
Zánik funkce 5.9.2011
Adresa: Bubnova 930/8 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Vilém Změlík 12.8.2011 - 30.9.2011
Vznik členství 4.8.2011
Zánik členství 5.9.2011
Adresa: 196 , Ivaň 798 23
člen dozorčí rady Radek Čejdík 12.8.2011 - 30.9.2011
Vznik členství 4.8.2011
Zánik členství 5.9.2011
Adresa: Pod Pilami 1036 , Sedlčany 264 01
předseda dozorčí rady Jan Tůma 30.9.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 5.9.2011
Vznik funkce 7.9.2011
Adresa: K. Kučery 227/12 , Karlovy Vary 360 06
člen dozorčí rady Milutin Perič 30.9.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 5.9.2011
Adresa: Lidická 529/65 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Jaroslava Kluchová 30.9.2011 - 31.10.2012
Vznik členství 5.9.2011
Adresa: Vančurova 1093 , Ostrov 363 01

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Podobné firmy

tracking image