Firma Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. IČO 46886419


Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. (46886419) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Závodu míru 891/111, Karlovy Vary 360 17. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1992 a není již aktivní. Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 307
IČO (identifikační číslo osoby) 46886419
Jméno Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1992
Zaniklá dne 15.2.2019
Rozhodnutím insolvenčního správce Ing. Lee Loudy konané dne 26.10.2011, o kterém byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Ivanou Kondrovou, č.j. NZ 934/2011 N 930/2011, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti celkem o částku 34.392.750,0 0,- Kč, sestávající z částky 34 268 000,00 Kč určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2010 a z částky 124 750,- Kč určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2010. Důvod snížení základního kapitálu podle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku byl osvědčen zprávou nezávislého auditora, Ing. Jaroslava Petery, číslo osvědčení 0358, ze dne 3.3.2011. Insolvenční správce společnosti Starorolský Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda rozhodl, že schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. takto: a) důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2010, ověřené auditorem, a dále též i úhrada neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce ze rok 2010, ověřené auditorem b) základní kapitál společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. se snižuje o částku v hodnotě 34 392 750,00,- Kč, z toho, co do částky 34 268 000,-- Kč určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2010, a co do částky 124 750,- Kč určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2010, v důsledku čehož bude hodnota základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. po zápisu snížení základního kapitálu činit 38 061 310,- Kč a základní kapitál tak bude rozvržen na 229.285 kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 166,- Kč. c) Snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných společností tak, že stávající jmenovitá hodnota akcií ve výši 316 Kč na jednu akcii bude snížena na hodno ta 166 Kč na jednu akcii, tzn. že jmenovitá hodnota stávajících akcií bude snížena o částku 150,- Kč. d) Akcie musí být předloženy Společnosti za účelem jejich výměny ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Pokud akcionáři ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, nejsou opr ávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. 11.1.2012 - 30.1.2012
Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 28.06.2010, o kterém byl pořízen notářský zápis sepsaný Mgr. Ing. Jaroslavem Havlem, č.j. NZ 129/2010, N 130/2010, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti celkem o částku 156.830.940 ,- Kč sestávající z částky 64.735.000,- Kč určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2009 a z částky 92.095.940,- Kč určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2009. Důvod snížení základníh o kapitálu podle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku byl osvědčen zprávou nezávislého auditora, Ing. Jaroslava Petery, číslo osvědčení 0358, ze dne 29.04.2010. Valná hromada společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. rozhodla, že schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. takto: a) důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2009, ověřené auditorem, a dále též i úhrada neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2009, ověřené auditorem; b) základní kapitál společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. se snižuje o částku v hodnotě 156.830.940,- Kč (stopadesátšest milionů osmsettřicet tisíc devětsetčtyřicet korun českých), z toho co do částky 64.735.000,- Kč (šedesátčtyři milionů sedmsettřicetpět tisíc korun českých) určené k úhradě ztráty vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2009, a co do částky 92.095.940,- Kč (devadesátdva milionů devadesátpět tisíc devětsetčtyřicet korun českých) určené k úhradě neuhrazených ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2009, v důsledku čehož bude hodnota základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. po zápisu snížení základního kapitálu činit 72.454.060,- Kč (sedmdesátdva milionů čtyřistapadesátč tyři tisíc šedesát korun českých) a základní kapitál tak bude rozvržen na 229.285 (dvěstědvacetdevět tisíc dvěstěosmdesátpět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 316,- Kč (třistašestnáct korun českých); c) snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných společností tak, že stávající jmenovitá hodnota akcií ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jedn u akcii bude snížena na hodnotu 316,- Kč (třistašestnáct korun českých) na jednu akcii, tzn. že jmenovitá hodnota stávajících akcií bude snížena o částku 684,- Kč (šestsetosmdesátčtyři korun českých); d) listinné akcie vydané Společností budou předkládány v důsledku snížení základního kapitálu společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. k výměně ve lhůtě 180 (stoosmdesát) kalendářních dní od dne, kdy se rozhodnutí o snížení základního kapitá lu stane účinným, tj. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem Společnosti způsobem totožným pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne zápisu sní žení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.8.2010 - 11.1.2012
Akcie: Základní jmění společnosti je rozděleno na 229 285 kusů akcií, z toho: a) 218 692 kusů akcií na majitele po 1000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů v zaknihované podobě, b) 10 593 kusů zaměstnaneckých akcií znějících na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty v listinné podobě. 11.10.1996 - 24.6.1997
Akcie: Základní jmění společnosti je rozděleno na 229 285 kusů akcií, z toho: a) 218 692 kusů akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů, b) 10 593 kusů akcií znějících na jméno (zaměstnanecké akcie) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč. Akcie společnosti budou emitovány v zaknihované podobě. 15.2.1995 - 11.10.1996
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 145 944 000,-- Kč představující hodnotu majetku vloženého do společnosti podle schváleného privatizačního projektu aktualizovaného v účetnictví k 26. 2. 1993. 23.12.1993 - 24.8.1994
Základní jmění: 132.514.000,- Kčs (slovy: stotřicetdvamilionypětsetčtrnácttisíckorunčeskoslovenských) Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Karlovarský porcelán s. p. schváleném MSNMP ČR pod čj. 20/2015/92 ze dne 5. 5. 1992 a usnesením vlády ČR č. 323 ze dne 29. 4. 1992 bez upisování akcií. 1.11.1992 - 23.12.1993

Aktuální kontaktní údaje Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Kapitál Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

zakladni jmění 38 061 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.2012 - 15.2.2019
zakladni jmění 72 454 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.2010 - 30.1.2012
zakladni jmění 229 285 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.1994 - 16.8.2010
zakladni jmění 145 933 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.12.1993 - 24.8.1994
zakladni jmění 132 514 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1992 - 23.12.1993

Akcie Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 166 Kč 229 285 30.1.2012 - 15.2.2019
Kmenové akcie na majitele 316 Kč 229 285 16.8.2010 - 30.1.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 229 285 29.6.2005 - 16.8.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 229 285 12.3.2002 - 29.6.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 229 285 24.6.1997 - 12.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 218 692 15.2.1995 - 24.6.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 10 593 15.2.1995 - 24.6.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 214 692 24.8.1994 - 15.2.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 14 593 24.8.1994 - 15.2.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 131 340 9.3.1994 - 24.8.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 14 593 9.3.1994 - 24.8.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 145 933 23.12.1993 - 9.3.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 132 514 1.11.1992 - 23.12.1993

Sídlo Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Závodu míru 891/111 , Karlovy Vary 360 17 6.10.2016 - 15.2.2019
Adresa Závodu míru 891/111 , Karlovy Vary 360 17 16.8.2010 - 6.10.2016
Adresa Závodu míru 93/109 , Karlovy Vary 360 17 1.11.1992 - 16.8.2010

Předmět podnikání Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010 - 15.2.2019
činnost účetních poradců, vedení daňové evidence 29.6.2005 - 15.2.2019
výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví) 13.6.2002 - 16.8.2010
výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 13.6.2002 - 16.8.2010
výroba plastových výrobků 13.6.2002 - 16.8.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 13.6.2002 - 16.8.2010
velkoobchod 13.6.2002 - 16.8.2010
specializovaný maloobchod 13.6.2002 - 16.8.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 13.6.2002 - 16.8.2010
ubytovací služby 13.6.2002 - 16.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.6.2002 - 16.8.2010
správa a údržba nemovitostí 13.6.2002 - 16.8.2010
polygrafická výroba 13.6.2002 - 16.8.2010
činnost účetních poradců 12.3.2002 - 29.6.2005
činnost ekonomických a organizačních poradců 8.1.1999 - 13.6.2002
správa nemovitostí 8.1.1999 - 13.6.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení s péčí v oboru všeobecného lékařství - péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, léčebná a ambulantní zdravotní péče o zaměstnance a.s. Starorolský porcelán Moritz Zdekauer 11.10.1996 - 24.6.1997
provozování nestátního zdravotnického zařízení s péčí v oboru všeobecného lékařství s erudicí v oboru revmatologie - péče poradenská, ošetřovatelská, diagnostická, preventivní, léčebná a ambulantní zdravotní péče o zaměstnance a. s. Starorolský porcelán Moritz Zdekauer 15.2.1995 - 11.10.1996
výroba porcelánu 23.12.1993 - 13.6.2002
výroba hmot pro výrobu porcelánu 23.12.1993 - 13.6.2002
výroba sádrových a polyuretanových forem na výrobu porcelánu 23.12.1993 - 13.6.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 23.12.1993 - 13.6.2002
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 23.12.1993 - 13.6.2002
ubytovací služby v režimu živnosti volné - podniková ubytovna 23.12.1993 - 13.6.2002
hostinská činnost 23.12.1993 - 15.2.2019
výroba užitkového, ozdobného a figurálního porcelánu 1.11.1992 - 23.12.1993
odbytová a obchodní činnost v oblasti spotřebního zboží 1.11.1992 - 23.12.1993
kamionová doprava 1.11.1992 - 23.12.1993
zahraničně obchodní činnost podle platných právních předpisů 1.11.1992 - 23.12.1993

vedení firmy Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Statutární orgán Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti ve všech věcech jedná představenstvo společnosti, a to společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 16.8.2010 - 15.2.2019
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají a zavazují ji všichni členové představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo společně předseda a místopředseda 12.3.2002 - 16.8.2010
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jednají a zavazují ji všichni členové představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo společně předseda a místopředseda. 24.6.1997 - 12.3.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 1.11.1992 - 24.6.1997
člen ing. Antonín Salva 1.11.1992 - 11.10.1996
Adresa: U Koupaliště 916/9 , Karlovy Vary 360 05
člen ing. Věra Uhlířová 1.11.1992 - 11.10.1996
Adresa: Závodu míru 823/59 , Karlovy Vary 360 17
předseda představenstva ing. Antonín Salva 11.10.1996 - 24.6.1997
Adresa: U Koupaliště 916/9 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva ing. Monika Soukupová 11.10.1996 - 28.12.1999
Adresa: U Trati 283/12 , Karlovy Vary 360 04
člen představenstva ing. Jan Paleček 11.10.1996 - 28.12.1999
Adresa: Pivovarská 3180 , Mělník 276 01
člen Jiří Pazdírka 1.11.1992 - 29.5.2000
Adresa: U Koupaliště 916/9 , Karlovy Vary 360 05
předseda představenstva ing. Anton Salva 24.6.1997 - 29.5.2000
Adresa: U Koupaliště 916/9 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva ing. Jan Paleček 28.12.1999 - 29.5.2000
Adresa: Veslařská 3253 , Mělník 276 01
člen představenstva JUDr. Josef Holouš 28.12.1999 - 12.3.2002
Zánik členství 28.2.2000
Adresa: Vodní 567/7 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Petr Wolf 29.5.2000 - 12.3.2002
Zánik členství 30.3.2001
Adresa: Lidická 1351 , Ostrov 363 01
místopředseda představenstva ing. Věra Uhlířová 11.10.1996 - 13.10.2004
Vznik členství 20.8.1999
Zánik členství 20.8.2004
Vznik funkce 20.8.1999
Zánik funkce 20.8.2004
Adresa: Závodu míru 823/59 , Karlovy Vary 360 17
předseda představenstva ing. Anton Salva 29.5.2000 - 13.10.2004
Vznik členství 20.8.1999
Zánik členství 20.8.2004
Vznik funkce 20.8.1999
Zánik funkce 20.8.2004
Adresa: Závodu míru 901 , Karlovy Vary - Stará Role Česká republika
člen představenstva JUDr. Vojtěch Slówik 12.3.2002 - 7.1.2005
Vznik členství 30.3.2001
Zánik členství 15.10.2004
Adresa: Nechvílova 1854/12 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Anton Salva 13.10.2004 - 21.8.2007
Vznik členství 21.8.2004
Zánik členství 25.6.2007
Vznik funkce 21.8.2004
Zánik funkce 25.6.2007
Adresa: Závodu míru 901 , Karlovy Vary - Stará Role Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Věra Uhlířová 13.10.2004 - 21.8.2007
Vznik členství 21.8.2004
Vznik funkce 21.8.2004
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Závodu míru 823/59 , Karlovy Vary 360 17
předseda představenstva Ing. Věra Uhlířová 21.8.2007 - 28.8.2009
Vznik členství 21.8.2004
Zánik členství 21.8.2009
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 21.8.2009
Adresa: Závodu míru 823/59 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Jiří Pazdírka 29.6.2005 - 16.8.2010
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: U Koupaliště 916/9 , Karlovy Vary 360 05
předseda představenstva Ing. Věra Uhlířová 28.8.2009 - 16.8.2010
Vznik členství 22.8.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 22.8.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Závodu míru 823/59 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Václav Toušek 21.8.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 26.6.2007
Adresa: Kraslická 538 , Nejdek 362 21
člen představenstva Václav Šmíd 16.8.2010 - 27.12.2010
Vznik členství 29.6.2010
Adresa: Bozděchova 2246/3 , Praha 150 00
člen představenstva Václav Šmid 27.12.2010 - 20.9.2011
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 21.12.2010
Adresa: Bozděchova 2246/3 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Toušek 27.12.2010 - 1.10.2012
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Kraslická 538 , Nejdek 362 21
předseda představenstva Petr Pilát 16.8.2010 - 14.12.2013
Vznik členství 29.6.2010
Vznik funkce 29.6.2010
Adresa: Seydlerova 2150/5 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Toušek 1.10.2012 - 15.5.2014
Vznik členství 18.7.2012
Zánik členství 5.1.2014
Vznik funkce 18.7.2012
Zánik funkce 5.1.2014
Adresa: Kraslická 538 , Nejdek 362 21
člen představenstva Milan Klausner 20.9.2011 - 6.10.2016
Vznik členství 27.7.2011
Adresa: Moskevská 1774/72 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Milan Klausner 6.10.2016 - 6.8.2017
Vznik členství 27.7.2011
Adresa: Moskevská 1774/72 , Karlovy Vary 360 01
předseda představenstva Petr Pilát 14.12.2013 - 15.2.2019
Vznik členství 29.6.2010
Vznik funkce 29.6.2010
Adresa: Anny Rybníčkové 2615/1 , Praha 155 00
člen představenstva Milan Klausner 6.8.2017 - 15.2.2019
Vznik členství 27.7.2011
Adresa: Moskevská 1590/37 , Karlovy Vary 360 01

Dozorčí rada Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Platnost údajů od - do
člen ing. Petr Wolf 1.11.1992 - 24.8.1994
Adresa: 27 , Sadov 360 01
člen ing. Jan Kolář 1.11.1992 - 8.1.1999
Adresa: Gagarinova 503/14 , Karlovy Vary 360 01
člen ing. František Čech 11.10.1996 - 8.1.1999
Adresa: Ruská 427/30 , Mariánské Lázně 353 01
člen Pavel Woydich 11.10.1996 - 8.1.1999
Adresa: Krymská 1716/39 , Karlovy Vary 360 01
člen Věra Havlová 1.11.1992 - 28.12.1999
Adresa: K Linhartu 309/36 , Karlovy Vary 360 07
člen ing. Václav Toušek 24.8.1994 - 28.12.1999
Adresa: 1. máje 307/47 , Karlovy Vary 360 06
člen ing. Petr Havlíček 8.1.1999 - 29.5.2000
Adresa: Tyršova 730 , Nové Město na Moravě 592 31
člen MUDr. Petr Čermák CSc. 28.12.1999 - 12.3.2002
Zánik členství 30.3.2001
Adresa: Lamačova 827/15 , Praha 152 00
člen ing. Jiří Nožka 11.10.1996 - 21.6.2006
Vznik členství 15.3.2001
Zánik členství 15.3.2006
Adresa: Janáčkova 719/11 , Karlovy Vary 360 17
předseda Věra Havlová 28.12.1999 - 7.9.2006
Vznik členství 30.3.2001
Zánik členství 27.6.2006
Vznik funkce 11.4.2001
Zánik funkce 27.6.2006
Adresa: K Linhartu 309/36 , Karlovy Vary 360 07
člen Josef Rulák 29.5.2000 - 7.9.2006
Vznik členství 30.3.2001
Zánik členství 27.6.2006
Adresa: Moskevská 1643/86 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Toušek 7.9.2006 - 21.8.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Kraslická 538 , Nejdek 362 21
člen ing. Jiří Nožka 21.6.2006 - 23.7.2008
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 31.1.2008
Adresa: 126 , Nová Role 362 25
člen dozorčí rady Richard Horák 21.8.2007 - 23.7.2008
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 31.3.2008
Adresa: Jiráskova 1278 , Nejdek 362 22
předseda dozorčí rady Věra Havlová 21.8.2007 - 1.10.2012
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 4.7.2007
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: K Linhartu 309/36 , Karlovy Vary 360 07
člen dozorčí rady Richard Horák 23.7.2008 - 6.10.2016
Vznik členství 22.4.2008
Adresa: Jiráskova 1278 , Nejdek 362 22
člen dozorčí rady Lucie Rysová 23.7.2008 - 6.10.2016
Vznik členství 23.6.2008
Adresa: Smetanova 462 , Nejdek 362 21
předseda dozorčí rady Věra Havlová 1.10.2012 - 6.10.2016
Vznik členství 18.7.2012
Vznik funkce 18.7.2012
Adresa: K Linhartu 309/36 , Karlovy Vary 360 07
člen dozorčí rady Richard Horák 6.10.2016 - 13.9.2018
Vznik členství 22.4.2008
Adresa: Jiráskova 1278 , Nejdek 362 22
člen dozorčí rady Richard Horák 13.9.2018 - 18.10.2018
Vznik členství 22.4.2008
Adresa: Jiráskova 1278 , Nejdek 362 22
člen dozorčí rady Lucie Rysová 6.10.2016 - 15.2.2019
Vznik členství 23.6.2008
Adresa: Smetanova 462 , Nejdek 362 21
předseda dozorčí rady Věra Havlová 6.10.2016 - 15.2.2019
Vznik členství 18.7.2012
Vznik funkce 18.7.2012
Adresa: K Linhartu 309/36 , Karlovy Vary 360 07
člen dozorčí rady Richard Horák 18.10.2018 - 15.2.2019
Vznik členství 22.4.2008
Adresa: Jiráskova 1279 , Nejdek 362 22

Prokura Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Anton Salva 21.8.2007 - 6.10.2016
Adresa: Závodu míru 901/157 , Karlovy Vary 360 17
Jméno Ing. Anton Salva 6.10.2016 - 15.2.2019
Adresa: Závodu míru 901/157 , Karlovy Vary 360 17

Sbírka Listin Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 307/SL 85 účetní závěrka, zpráva auditora k 26/1 2011 - mimořádná Krajský soud v Plzni 5.4.2011 25.1.2012 30.1.2012 21
B 307/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.6.2010 2.8.2010 16.8.2010 4
B 307/SL 63 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 3.4.2009 14.7.2009 14.7.2009 11
B 307/SL 62 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 3.4.2009 14.7.2009 14.7.2009 7
B 307/SL 61 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 14.7.2009 14.7.2009 4
B 307/SL 60 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 11.8.2008 12.8.2008 3
B 307/SL 59 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 23.6.2008 16.7.2008 23.7.2008 16
B 307/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - volba člena DR Krajský soud v Plzni 22.4.2008 16.7.2008 23.7.2008 3
B 307/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 26.3.2008 16.7.2008 23.7.2008 2
B 307/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 25.3.2008 16.7.2008 23.7.2008 1
B 307/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 21.1.2008 16.7.2008 23.7.2008 2
B 307/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 2.1.2008 16.7.2008 23.7.2008 1
B 307/SL 53 účetní závěrka 2007 - přehled změn vl. kap. Krajský soud v Plzni 7.7.2008 7.7.2008 1
B 307/SL 52 účetní závěrka 2007 - cash flow Krajský soud v Plzni 7.7.2008 7.7.2008 2
B 307/SL 51 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 7.7.2008 7.7.2008 2
B 307/SL 50 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 22.4.2008 7.7.2008 7.7.2008 2
B 307/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 4.4.2008 7.7.2008 7.7.2008 20
B 307/SL 48 ostatní - zápis z mim. DR Krajský soud v Plzni 4.7.2007 9.8.2007 23.8.2007 1
B 307/SL 47 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Plzni 28.5.2007 9.8.2007 23.8.2007 2
B 307/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.6.2007 9.8.2007 23.8.2007 2
B 307/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce čl. DR Krajský soud v Plzni 2.5.2007 9.8.2007 23.8.2007 1
B 307/SL 44 ostatní - zápis č. 4 z mim. předst. Krajský soud v Plzni 26.6.2007 9.8.2007 23.8.2007 4
B 307/SL 43 ostatní - zápis č. 3 z mim. předst. Krajský soud v Plzni 9.5.2007 9.8.2007 23.8.2007 5
B 307/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce čl. předst. Krajský soud v Plzni 30.4.2007 9.8.2007 23.8.2007 1
B 307/SL 41 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2007 9.8.2007 23.8.2007 24
B 307/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 24.4.2007 3.8.2007 6.8.2007 28
B 307/SL 39 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 5.4.2006 2.8.2006 3.8.2006 42
B 307/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - volba člena DR Krajský soud v Plzni 17.3.2006 21.6.2006 23.6.2006 1
B 307/SL 37 výroční zpráva - konsolidovaná - za rok 2004 Krajský soud v Plzni 7.4.2005 20.9.2005 22.9.2005 55
B 307/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 18.3.2005 16.6.2005 22.6.2005 54
B 307/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 13.6.2005 16.6.2005 22.6.2005 1
B 307/SL 34 notářský zápis 117/05-rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.6.2005 16.6.2005 22.6.2005 47
B 307/SL 33 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 14.6.2005 16.6.2005 22.6.2005 33
B 307/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 15.10.2004 24.11.2004 30.11.2004 3
B 307/SL 31 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 24.8.2004 14.9.2004 20.9.2004 2
B 307/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 26.7.2004 14.9.2004 20.9.2004 3
B 307/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 17.5.2004 14.9.2004 20.9.2004 35
B 307/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.3.2004 10.8.2004 20.8.2004 36
B 307/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 9.4.2003 18.7.2003 28.7.2003 34
B 307/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 11.3.2002 3.6.2002 7.6.2002 52
B 307/SL 25 notářský zápis -NZ 103/2002 rozh.VH+ÚZ stanov Krajský soud v Plzni 11.4.2002 3.6.2002 7.6.2002 30
B 307/SL 24 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.4.2002 3.6.2002 7.6.2002 42
B 307/SL 23 notářský zápis -NZ 89/2001 rozh.VH+ÚZ stanov Krajský soud v Plzni 30.3.2001 25.4.2002 12.2.2002 29
B 307/SL 22 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 30.3.2001 25.4.2001 12.2.2002 3
B 307/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z funkcí představ. Krajský soud v Plzni 30.3.2001 25.4.2001 12.2.2002 9
B 307/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.3.2001 25.4.2001 12.2.2002 43
B 307/SL 19 ostatní -protokol o volbě doz.rady Krajský soud v Plzni 19.3.2001 25.4.2001 12.2.2002 2
B 307/SL 18 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 29.1.2001 7.2.2001 12.2.2002 5
B 307/SL 17 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 14.3.2001 24.9.2001 17.10.2001 37
B 307/SL 16 notářský zápis - NZ 183/2000, N 199/2000 Krajský soud v Plzni 23.6.2000 26.7.2000 31.7.2000 6
B 307/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 23.6.2000 26.7.2000 31.7.2000 12
B 307/SL 14 účetní závěrka -1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.3.2000 26.7.2000 31.7.2000 12
B 307/SL 12 účetní závěrka 1998 - zpráva auditora Krajský soud v Plzni 13.5.1999 15.9.1999 15.9.1999 5
B 307/SL 11 účetní závěrka 1998 - příloha Krajský soud v Plzni 25.3.1999 15.9.1999 15.9.1999 14
B 307/SL 10 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 15.9.1999 15.9.1999 6
B 307/SL 6 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1997 29.7.1998 16.2.1999 6
B 307/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.6.1998 29.7.1998 16.2.1999 13
B 307/SL 4 účetní závěrka - zpráva auditora o ověření Krajský soud v Plzni 15.4.1997 19.5.1997 19.5.1997 2
B 307/SL 3 účetní závěrka za r. 1996 vč. příloh Krajský soud v Plzni 21.3.1997 19.5.1997 19.5.1997 28
B 307/SL 2 stanovy společnosti - duben 1997 Krajský soud v Plzni 30.4.1997 19.5.1997 19.5.1997 13
B 307/SL 13 ostatní -zápis z VH - NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 0
B 307/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46886419
Jméno Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 6.1.1993
Celkový počet živností: 20

Sídlo Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Živnosti a provozovny Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Živnost č. 1 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba plastových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba hmot pro výrobu porcelánu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 22.2.2002

Živnost č. 4 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 15.2.2019

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 18.5.2001

Živnost č. 10 Výroba sádrových a polyuretanových forem na výrobu porcelánu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1993
Zánik oprávnění 22.2.2002

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 15.2.2019

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 12.11.1996

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 16 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost účetních poradců,vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1998
Zánik oprávnění 15.2.2019

Živnost č. 18 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1998
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 19 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

IČO: 46886419
Firma: Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1992

Sídlo Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Sídlo: Závodu míru 891/111, Karlovy Vary 360 17

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Ostatní těžba a dobývání
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Příprava tisku a digitálních dat
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba skla a skleněných výrobků
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image