Firma STAP a.s. IČO 44569599


STAP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STAP a.s. (44569599) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 103, Vilémov 407 80. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. STAP a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o STAP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STAP a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STAP a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro STAP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STAP a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 215
IČO (identifikační číslo osoby) 44569599
Jméno STAP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Valná hromada dne 19.11.2014 přijala usnesení tohoto obsahu: Valná hromada akciové společnosti STAP a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti STAP a.s. o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je rozhodnutí akcionářů společnosti, pro které není výše základního kapitálu v úrovn i více jak 150.000.000,- Kč nijak podstatná či nadále ekonomicky efektivní. Dle názoru akcionářů společnosti pro obchodní partnery společnosti ani pro její věřitele není nijak podstatná výše základního kapitálu, neboť hodnota společnosti jako takové tkví ve zcela jiném typu majetku. Rovněž z hlediska financujících bank je snížení základního kapitálu bez jakýchkoli problémů možné. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení vyšší efektivity a přínosnosti hospodaření s prostředky, které akcionáři díky sn ížení základního kapitálu získají. Finanční prostředky mohou být distribuovány do zcela jiných fondů, resp. účtů, společnosti, než je základní kapitál. b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen o částku ve výši 119.783.307,- Kč ze stávající výše základního kapitálu ve výši 154.959.000,- Kč na novou výši základního kapitálu ve výši 35.175.693,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen formou poměrného snížení jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných sp olečností takto: Hromadná akcie č. 1, nahrazující kmenové akcie č. 1-55 (celkem 55 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 55.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 1, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 12.485.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1-55 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 2, nahrazující kmenové akcie č. 56-143 (celkem 88 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč na jednu kmenovo u akcii, tj. celkem 88.000.000,- Kč za hromadnou akcii č. 2, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 19.976.000,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 56-143 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227.000,- Kč. Hromadná akcie č. 3, nahrazují cí kmenové akcie č. 1-4421 (celkem 4421 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 4.421.000,- Kč za hromadnou akcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.003.567,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 1 -4421 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Hromadná akcie č. 4, nahrazující kmenové akcie č. 4422-11960 (celkem 7538 kusů), s původní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč na jednu kmenovou akcii, tj. celkem 7.538.000,- Kč za hromadnou a kcii č. 4, snižuje svojí jmenovitou hodnotu na částku 1.711.126,- Kč, tj. na jednu kmenovou akcii č. 4422-11960 bude po snížení základního kapitálu připadat částka 227,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou za nové akcie, kter é budou obsahovat novou jmenovitou hodnotu akcií v souladu se schváleným snížením základního kapitálu společnosti. c) Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 119.783.307,- Kč bude postupně vyplacena ak cionářům společnosti, a to ve lhůtě do 12 (dvanácti) let od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, avšak za předpokladu, že tím nebude ohrožena likvidita společnosti. d) Lhůta pro předložení akcií: Za účelem výměny akcií se akcionářům s tanoví lhůta 60 (šedesát) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že akcionáři budou k předložení akcií vyzváni společností doporučeným dopisem. 2.12.2014
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 22.5.2014
Společnost STAP a.s. se na základě projektu převodu jmění na společníka sepsaného ve formě notářského zápisu č. NZ 30/2014 dne 18.02.2014, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obchodní jmění zanikající společnosti " R A S O P " veřejná obchod ní společnost. Společnost " R A S O P " veřejná obchodní společnost byla zušena bez likvidace s převodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 2.4.2014
Společnost STAP a.s. se na základě projektu fúze sloučením se společností Filafest ITT a.s., zpracovaného ke dni 31.10.2013, stala nástupnickou společností a převzala veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Filafest ITT a.s. Společnost Filafest ITT a.s. byla zušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost STAP a.s., to vše s účinností ke dni provedení zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 31.12.2013
Valná hromada konaná dne 31. srpna 2005 přijala rozhodnutí tohoto znění: "Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku" a) určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti je společnost MANST, s.r.o., se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C., vložka 8373, (dále jen "hlavní akcionář"). Vlastnictv í akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením: - 143 ks listinných akcií na majitele, série A, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000050, 000201-000293; - 1 896 ks listinných akcií na majitele, série B, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč emitenta STAP a.s., pořadová čísla 000001-000085, 000133-000167, 000249-000258, 000706-000712, 002136-002144, 002261-002330, 002526-002560, 002968-002988, 002989-00 3016, 003831-003852, 003915-003944, 003955-003981, 016001-016500, 017001-017500, 018001-018500, 018653-018669; - čestného prohlášení společnosti MANST, s.r.o., že je vlastníkem výše uvedených listinných akcií emitenta STAP a.s., kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti STAP a.s. ve výši 93,506 %. Z uvedeného vyplývá, že společnost MANST, s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 144 896 000 Kč, což představuje podíl 93,506 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost MANST, s.r.o. , se sídlem Vilémov u Šluknova 128, PSČ 407 70, IČ: 62245066. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií"). c) výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši: - 831 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série A v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, - 831 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série B v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050803 ze dne 3. srpna 2005 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplat y protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při před ložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč. Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcion ářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Ve škerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře. Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zást avní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). 6.9.2005 - 19.7.2013
Valná hromada dne 10.6. 2003 rozhodla o návrhu na snížení základního kapitálu společnosti s tímto obsahem: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 165.219 tis. Kč na částku 154.959 tis. Kč, tedy o částku 10.260 tis.Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní svoje akcie, které nehodlá prodat a plně o jejich hodnotu sníží základní kapitál. Částka, o kterou bude snížen základní kapitál, bude zaúčtována proti vlastním akciím vedeným na účtu 252 v aktivech společnosti. Tyto akcie budou následně zlikvidovány sešrotováním. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu akcií, které vlastní sama společnost. Jedná se o 10 ks akcií s milionovou hodnotou a 260 ks akcií s tisícovou hodnotou. Akcie budou zničeny sešrotováním. 4. Snížením základního kapitálu, jak je uvedeno v bodě 1., nedojde ke snížení pod stanovenou minimální hranici. 5. Sníž ením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek. 17.10.2003 - 19.5.2004
Valná hromada dne 31.5.1999 rozhodla o návrhu na snížení základního jmění společnosti tak, že - základní jmění společnosti se snižuje ze 311.669.000,- Kč na částku 165.219.000,- Kč, tedy o částku 146.450.000,- Kč, - důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnost po sloučení se společností Stap-Invest a.s., vlastní své akcie, které nehodlá prodat a plně o jejich hodnotu sníží základní jmění, - snížení základního jmění bude provedeno vzetím z oběhu akcií, které vlastní sama společnost a akcie budou zničeny sešrotováním. 8.7.1999 - 29.12.1999
Valná hromada ze dne 30.6.1998 schválila projekt sloučení STAP, a.s. a STAP-INVEST, a.s. a rozhodla o sloučení coby nástupnické společnosti v souladu se schváleným projektem sloučení s tím, že na nástupnickou společnost přechází veškerý majetek, pohledávky, práva a závazky zanikající společnosti a to dnem provedení zápisu do obchodního rejstříku. 15.10.1998
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 15.10.1998 - 19.7.2013
Valná hromada dne 4.3.1998 schválila změnu stanov společnosti. 3.6.1998 - 15.10.1998
Valná hromada dne 13.8.1997 schválila nové znění stanov. 31.12.1997 - 15.10.1998
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 8.4.1997 - 15.10.1998
Valná hromada dne 13. 8. 1996 schválila změnu stanov společnosti. 2.12.1996 - 31.12.1997
Akcie jsou zaknihovány ve Středisku cenných papírů ČR. 6.2.1995 - 15.10.1998
Základní jmění společnosti činí 205 886 000,-- Kčs /slovy: dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc/. 8.11.1993 - 6.2.1995
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, která je představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku STAP, výroba stuh, s.p. 8.11.1993 - 6.2.1995
Toto základní jmění je rozděleno na 189 415 akcií na majite- le po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, přičemž z nich je 10 294 akcií po 1 000,-- Kč zaměstnaneckých. 8.11.1993 - 6.2.1995
Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nad Nisou 8.11.1993 - 22.9.1995
Ing. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77 28.5.1993 - 8.11.1993
Ing. Marcela H e j d o v á , bytem Jizerská 8, Jablonec nad Nisou 28.5.1993 - 8.11.1993
Marie C u l k o v á , bytem Brigádnická 389, Třemošnice 28.5.1993 - 8.11.1993
Valná hromada dne 3.11.1992 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.6, čl.8, čl.28 a čl.36 odst.2. 28.5.1993 - 31.12.1997
Valná hromada dne 17.12.1992 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.15. odst.1. 28.5.1993 - 31.12.1997
Valná hromada dne 27.4.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. 28.5.1993 - 31.12.1997
Dozorčí rada společnosti: Ing. Lothar W e i h s , bytem Mikulášovice 361, Ing. Petr K o u s a l , bytem Praha 4, Ješetická 1191 a Ing. Bohumír Z á h o r k a , bytem Velký Šenov 77. 1.5.1992 - 28.5.1993
Základní jmění společnosti činí 205 886 000,- Kčs (slovy: dvěstěpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představování cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku STAP, výroba stuh, s.p.. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 189 415 akcií na majitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty a na 16 471 akcií na jméno po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 8.11.1993
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 8.11.1993
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 15.10.1998

Kapitál STAP a.s.

zakladni jmění 35 175 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2015
zakladni jmění 154 959 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2004 - 17.4.2015
zakladni jmění 165 219 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.1999 - 19.5.2004
zakladni jmění 311 669 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.1998 - 29.12.1999
zakladni jmění 205 886 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.2.1995 - 15.10.1998

Akcie STAP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 227 000 Kč 143 17.4.2015
Kmenové akcie na jméno 227 Kč 11 959 17.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 143 19.7.2013 - 17.4.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 959 19.7.2013 - 17.4.2015
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 143 19.5.2004 - 19.7.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 11 959 19.5.2004 - 19.7.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 153 29.12.1999 - 19.5.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 219 29.12.1999 - 19.5.2004
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 293 15.10.1998 - 29.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 18 669 15.10.1998 - 29.12.1999
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 189 3.6.1998 - 15.10.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 16 886 3.6.1998 - 15.10.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 205 886 6.2.1995 - 3.6.1998

Sídlo STAP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 103 , Vilémov 407 80 26.6.2001
Adresa 407 80 Vilémov u Šluknova Česká republika
31.12.1997 - 26.6.2001
Adresa Vilémov u Šluknova Česká republika
1.5.1992 - 31.12.1997

Předmět podnikání STAP a.s.

Platnost údajů od - do
barevná a chemická úprava textilií 22.5.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2014
výroba elektřiny 22.5.2014
hostinská činnost 26.6.2001
hostinská činnost/bez ubytovacích zařízení 8.11.1993 - 26.6.2001
silniční motorová doprava 8.11.1993 - 5.9.2006
stavba strojů s mechanický pohonem - výroba strojů pro tex- tilní, oděvnický a kožedělný průmysl 8.11.1993 - 5.9.2006
výroba textilií a kusových textilních výrobků 8.11.1993 - 22.5.2014
barvení látek a příze 8.11.1993 - 22.5.2014
koupě zboží za účlem jeho dalšího prodeje 8.11.1993 - 22.5.2014
Výroba: a) úzkých textilií: stuh, pruženek, popruhů, prýmků, zdrhovadlových pasů, stuhových uzávěrů, šňůr, b) kovových a metaloplastických nití, jakož i stuh, prýmků a vánočních ozdob s použitím těchto nití, c) kusových textilních výrobků, jejich podstatu tvoří uvedení úzké textilie d) stuhařských strojů, pomocného zařízení a náhradních dílů. 1.5.1992 - 8.11.1993

vedení firmy STAP a.s.

Statutární orgán STAP a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost takto: - předseda či místopředsedové zastupují společnost samostatně ve všech věcech; - řadoví členové představenstva zastupují společnost vždy společně s jiným členem představenstva; - samostatně řadový člen představenstva zastupuje společnost pouze v případě, je-li mu k tomu uděleno písemné zmocnění ostatními členy představenstva. 22.5.2014
Jménem společnosti jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám (právnickým i fyzickým), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu : - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či dva členové představenstva společně - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či dva členové představenstva společně - nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. 5.9.2006 - 22.5.2014
Jménem společnosti jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám/právnickým i fyzickým/, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu : - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či společně všichni členové představenstva - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda či místopředseda představenstva - či společně všichni členové představenstva - nebo samostatně člen představenstva, který byl k tomu ostatními členy představenstva písemně zmocněn. 26.6.2001 - 5.9.2006
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně generální ředitel. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně generální ředitel připojí svůj podpis k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti. 8.11.1993 - 26.6.2001
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 18.5.2018
Vznik členství 24.4.2018
Vznik funkce 26.4.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
Člen představenstva Václav Soukup 18.5.2018
Vznik členství 24.4.2018
Adresa: 128 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Ing. David Novotný 9.7.2019
Vznik členství 24.4.2018
Vznik funkce 17.6.2019
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Předseda představenstva Ing. Jindřich Piskač 9.7.2019
Vznik členství 24.4.2018
Vznik funkce 17.6.2019
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
člen představenstva David Sklenář 9.7.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: Kratochvílova 657 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen představenstva Ing. Josef Branda 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Pod tratí 634 , Hrádek nad Nisou 463 34
Člen představenstva Ing. Drahomír Kočí 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Slovanská 1472/93 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Václav Schejbal 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Sládkova 730/41 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Pavel Ptáček 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Bohumil Novotný 1.5.1992 - 8.11.1993
Adresa: Vilémov u Šluknova 280 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Josef Branda 28.5.1993 - 8.11.1993
Adresa: Pod tratí 634 , Hrádek nad Nisou 463 34
Místopředseda představenstva Ing. Otakar Kápička 28.5.1993 - 8.11.1993
Adresa: SNP 783 , Heřmanův Městec Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 28.5.1993 - 8.11.1993
Adresa: Sebranice u Litomyšle 49 Česká republika
Člen představenstva Ing. Václav Franc 28.5.1993 - 8.11.1993
Adresa: Heydukova 1871/22 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Bohuslav Žličař 28.5.1993 - 8.11.1993
Adresa: 872 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva JUDr. Miroslav Kaufman 28.5.1993 - 8.11.1993
Adresa: Doliny 92 , Děčín Česká republika
Předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 8.11.1993 - 22.9.1995
Adresa: 49 , Sebranice Česká republika
Místopředseda představenstva Zdenek Raichart 8.11.1993 - 22.9.1995
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Člen představenstva Ing. František Vlach 8.11.1993 - 22.9.1995
Adresa: Nad vodojemem 3062 , 162 00 Praha 10 Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Otakar Kápička 8.11.1993 - 2.12.1996
Adresa: SNP 783 , Heřmanův Městec Česká republika
Člen představenstva JUDr. Miroslav Kaufman 8.11.1993 - 31.12.1997
Adresa: Doliny 92 , Děčín Česká republika
Generální ředitel a.s. Zdenek Raichart 8.11.1993 - 31.12.1997
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Předseda představenstva Zdenek Raichart 22.9.1995 - 31.12.1997
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. František Vlach 22.9.1995 - 15.10.1998
Adresa: Nad vodojemem 3062 , 162 00 Praha 10 Česká republika
Člen představenstva Ing. Bohumil Novotný 22.9.1995 - 15.10.1998
Adresa: Vilémov u Šluknova 280 Česká republika
Člen představenstva Ing. Jindřich Piskač 22.9.1995 - 15.10.1998
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva Václav Soukup 22.9.1995 - 15.10.1998
Adresa: 442 , Mikulášovice 407 79
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 2.12.1996 - 15.10.1998
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
Předseda představ.-gen.řed.a.s. Zdenek Raichart 31.12.1997 - 15.10.1998
Adresa: 283 , Vilémov Česká republika
Předseda představenstva a gen.řed. Zdenek Raichart 15.10.1998 - 26.6.2001
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 283
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 15.10.1998 - 26.6.2001
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
Místopředseda představenstva Ing. Bohumil Novotný 15.10.1998 - 26.6.2001
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 280
Člen představenstva Ing. Jindřich Piskač 15.10.1998 - 26.6.2001
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva Ing. František Vlach 15.10.1998 - 26.6.2001
Adresa: Nad vodojemem 3062 , 162 00 Praha 10 Česká republika
Člen představenstva Václav Soukup 15.10.1998 - 26.6.2001
Adresa: 442 , Mikulášovice 407 79
Předseda představenstva Zdeněk Raichart 26.6.2001 - 17.3.2004
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 24.11.2003
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 24.11.2003
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 293
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 26.6.2001 - 17.3.2004
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 24.11.2003
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 24.11.2003
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
Místopředseda představenstva Ing. Bohumil Novotný 26.6.2001 - 17.3.2004
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 24.11.2003
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 24.11.2003
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 280
Člen představenstva Ing. Jindřich Piskač 26.6.2001 - 17.3.2004
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 24.11.2003
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva Václav Soukup 26.6.2001 - 17.3.2004
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 24.11.2003
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 128
Místopředseda představenstva Ing. Bohumil Novotný 17.3.2004 - 4.8.2006
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 29.12.2005
Vznik funkce 24.11.2003
Zánik funkce 29.12.2005
Adresa: 280 , Vilémov 407 80
Člen představenstva Václav Soukup 17.3.2004 - 4.8.2006
Vznik členství 24.11.2003
Adresa: 128 , Vilémov 407 80
Předseda představenstva Zdeněk Raichart 17.3.2004 - 19.8.2008
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 24.11.2003
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: 293 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 17.3.2004 - 19.8.2008
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 24.11.2003
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
Člen představenstva Ing. Jindřich Piskač 17.3.2004 - 19.8.2008
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 17.6.2008
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Místopředseda představenstva Václav Soukup 4.8.2006 - 19.8.2008
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 20.6.2006
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: 128 , Vilémov 407 80
Člen představenstva Ing. David Novotný 4.8.2006 - 19.8.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 17.6.2008
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Předseda představenstva Zdeněk Raichart 19.8.2008 - 19.8.2008
Vznik členství 17.6.2008
Vznik funkce 17.6.2008
Adresa: 293 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Václav Soukup 19.8.2008 - 16.2.2013
Vznik členství 17.6.2008
Vznik funkce 17.6.2008
Zánik funkce 15.1.2013
Adresa: 128 , Vilémov 407 80
Člen představenstva Ing. Jindřich Piskač 19.8.2008 - 16.2.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Předseda představenstva Zdenek Raichart 19.8.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 17.6.2008
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 293 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 19.8.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 17.6.2008
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. David Novotný 19.8.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Ing. Jindřich Piskač 16.2.2013 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 15.1.2013
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva Václav Soukup 16.2.2013 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: 128 , Vilémov 407 80
Předseda představenstva Zdenek Raichart 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 30.4.2013
Zánik funkce 24.4.2018
Adresa: 293 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Miloslav Černý 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 30.4.2013
Zánik funkce 24.4.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Jindřich Piskač 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 30.4.2013
Zánik funkce 24.4.2018
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva David Novotný 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Člen představenstva Václav Soukup 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: 128 , Vilémov 407 80
Předseda představenstva Zdenek Raichart 18.5.2018 - 9.7.2019
Vznik členství 24.4.2018
Zánik členství 14.6.2019
Vznik funkce 26.4.2018
Zánik funkce 14.6.2019
Adresa: 293 , Vilémov 407 80
Místopředseda představenstva Ing. Jindřich Piskač 18.5.2018 - 9.7.2019
Vznik členství 24.4.2018
Vznik funkce 26.4.2018
Zánik funkce 17.6.2019
Adresa: 251 , Mikulášovice 407 79
Člen představenstva Ing. David Novotný 18.5.2018 - 9.7.2019
Vznik členství 24.4.2018
Adresa: 281 , Vilémov 407 80

Dozorčí rada STAP a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Libor Sklenář 18.5.2018
Vznik členství 24.4.2018
Vznik funkce 26.4.2018
Adresa: 270 , Vilémov 407 80
Člen dozorčí rady Gabriela Trojanová 18.5.2018
Vznik členství 24.4.2018
Adresa: 258 , Vilémov 407 80
člen dozorčí rady Ing. Markéta Novotná 9.7.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Člen dozorčí rady Marie Culková 8.11.1993 - 2.12.1996
Adresa: Brigádnická 389 , Třemošnice 538 43
Člen dozorčí rady Ing. Jaromír Zajíček 22.9.1995 - 2.12.1996
Adresa: Hřebenka 556 , Nový Bor 473 01
Člen dozorčí rady Petr Jarolím 8.11.1993 - 13.1.2000
Adresa: 277 , Dolní Poustevna 407 82
Jméno Jiří Musil 2.12.1996 - 9.10.2002
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 13.6.2002
Adresa: Gagarinova 761/31 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Jaroslav Adolf 13.1.2000 - 9.10.2002
Vznik členství 31.5.1999
Zánik členství 31.5.2002
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 268
Člen dozorčí rady Ing. David Novotný 9.10.2002 - 17.10.2003
Vznik členství 13.6.2002
Adresa: Kolejní 401 , 612 00 Brno Česká republika
Člen dozorčí rady Libor Sklenář 22.9.1995 - 17.3.2004
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 24.11.2003
Adresa: 270 , Vilémov u Šluknova Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. David Novotný 17.10.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 13.6.2002
Zánik členství 24.11.2003
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Člen dozorčí rady Ing. David Novotný 17.3.2004 - 4.8.2006
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: 281 , Vilémov 407 80
Člen dozorčí rady Jaroslav Adolf 9.10.2002 - 1.4.2008
Vznik členství 13.6.2002
Zánik členství 13.9.2007
Adresa: Česká republika
Vilémov u Šluknova 268
Předseda dozorčí rady Libor Sklenář 17.3.2004 - 19.8.2008
Vznik členství 24.11.2003
Zánik členství 17.6.2008
Vznik funkce 24.11.2003
Zánik funkce 17.6.2008
Adresa: 270 , Vilémov 407 80
člen dozorčí rady David Sklenář 4.8.2006 - 19.8.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 17.6.2008
Adresa: 259 , Vilémov 407 80
člen dozorčí rady David Sklenář 19.8.2008 - 26.9.2008
Vznik členství 17.6.2008
Adresa: 259 , Vilémov 407 80
Člen dozorčí rady Ivana Pekárková 1.4.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 14.2.2008
Zánik členství 8.2.2013
Adresa: 50 , Velký Šenov 407 78
Předseda dozorčí rady Libor Sklenář 19.8.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 17.6.2008
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 270 , Vilémov 407 80
člen dozorčí rady David Sklenář 26.9.2008 - 19.7.2013
Vznik členství 17.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: 270 , Vilémov 407 80
Předseda dozorčí rady Libor Sklenář 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Vznik funkce 30.4.2013
Zánik funkce 24.4.2018
Adresa: 270 , Vilémov 407 80
Člen dozorčí rady David Sklenář 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: Kratochvílova 657 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen dozorčí rady Ivana Pekárková 19.7.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 8.2.2013
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: 50 , Velký Šenov 407 78
Člen dozorčí rady David Sklenář 18.5.2018 - 9.7.2019
Vznik členství 24.4.2018
Zánik členství 14.6.2019
Adresa: Kratochvílova 657 , Roudnice nad Labem 413 01

Sbírka Listin STAP a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 215/SL 110 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2015 16.6.2015 31
B 215/SL 109 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2015 22.4.2015 24.4.2015 5
B 215/SL 108 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2014 25.11.2014 3.12.2014 5
B 215/SL 107 notářský zápis [NZ 402/2014] NZ 402/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2014 25.11.2014 3.12.2014 12
B 215/SL 106 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2014 17.6.2014 18.6.2014 9
B 215/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 14.5.2014 28.5.2014 7
B 215/SL 104 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 7/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2014 14.5.2014 28.5.2014 10
B 215/SL 99 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 67/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2014 28.3.2014 4.4.2014 68
B 215/SL 103 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 1.1.2014- zahajovací Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 10
B 215/SL 102 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Stap Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 25
B 215/SL 101 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Rasop Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 10
B 215/SL 100 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 30/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2014 28.3.2014 4.4.2014 32
B 215/SL 98 notářský zápis, změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2014 24.2.2014 25.2.2014 30
B 215/SL 97 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 1.10.2013-R zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2013 12.12.2013 6.1.2014 10
B 215/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 30.9.2013 Stap Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2013 12.12.2013 6.1.2014 25
B 215/SL 95 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 30.9.2013 Filates Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2013 12.12.2013 6.1.2014 18
B 215/SL 94 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 184/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2013 12.12.2013 6.1.2014 27
B 215/SL 93 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 185/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2013 12.12.2013 6.1.2014 25
B 215/SL 92 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ke dni 30.9.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2013 16.12.2013 16.12.2013 25
B 215/SL 91 změna právní formy, fúze sloučením Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2013 4.11.2013 5.11.2013 35
B 215/SL 90 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 2
B 215/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 16
B 215/SL 88 notářský zápis, ostatní NZ 46/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 6
B 215/SL 87 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 30.5.2013 24.7.2013 6
B 215/SL 86 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2013 30.5.2013 31.5.2013 34
B 215/SL 85 rozhod. o statut. orgánu  ukončení funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2012 30.1.2013 25.2.2013 1
B 215/SL 84 rozhod. o statut. orgánu  zápis z jed.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.2013 30.1.2013 25.2.2013 1
B 215/SL 83 účetní závěrka, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2012 23.5.2012 28.5.2012 34
B 215/SL 82 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 6.6.2011 6.6.2011 34
B 215/SL 80 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2008 2.7.2009 35
B 215/SL 79 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 2.7.2009 36
B 215/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 5.9.2008 1
B 215/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 5.9.2008 1
B 215/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 5.9.2008 8
B 215/SL 75 podpisové vzory David Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 74 podpisové vzory Libor Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 73 podpisové vzory Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 72 podpisové vzory Ing. Jindřich Piskač Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 71 podpisové vzory Ing. Miloslav Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2008 1
B 215/SL 70 podpisové vzory Václav Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 69 podpisové vzory Zdeněk Raichart Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2008 4.9.2008 1
B 215/SL 68 ostatní - oznámení- změny v DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2008 9.4.2008 3
B 215/SL 67 účetní závěrka 2006 + výroční zpráva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2007 22.5.2007 34
B 215/SL 66 podpisové vzory - Václav Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 0
B 215/SL 65 podpisové vzory - Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 0
B 215/SL 64 podpisové vzory - David Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 0
B 215/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 2
B 215/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 8
B 215/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 1
B 215/SL 59 notářský zápis NZ 58/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.10.2006 5
B 215/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2006 25.7.2006 36
B 215/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2005 10.1.2006 37
B 215/SL 56 notářský zápis NZ 592/2005, posudek znalce Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2005 14.11.2005 91
B 215/SL 55 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2005 14.11.2005 3
B 215/SL 54 účetní závěrka k 31.12.2003, konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2004 11.1.2005 36
B 215/SL 53 podpisové vzory - Libor Sklenář Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 52 podpisové vzory - Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 51 podpisové vzory - Václav Soukup Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 50 podpisové vzory - Ing. Jindřich Piskač Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 49 podpisové vzory - Ing. Bohumil Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 48 podpisové vzory - Ing. Miloslav Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 47 podpisové vzory - Zdenek Raichart Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 29.3.2004 0
B 215/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 29.3.2004 1
B 215/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 29.3.2004 1
B 215/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 29.3.2004 3
B 215/SL 43 účetní závěrka - konsolidovaná k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2003 27.2.2004 13
B 215/SL 42 notářský zápis NZ 69/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2003 17.12.2003 5
B 215/SL 41 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2003 24.10.2003 42
B 215/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2002 7.4.2003 4
B 215/SL 39 podpisové vzory - Ing. David Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 7.4.2003 0
B 215/SL 38 podpisové vzory - Jaroslav Adolf Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 7.4.2003 0
B 215/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - výsledek voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2002 7.4.2003 1
B 215/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - žádost o zproštění f. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2002 7.4.2003 1
B 215/SL 35 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2002 8
B 215/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2002 22.10.2002 27
B 215/SL 33 ostatní - zpráva o vztazích rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2002 22.10.2002 2
B 215/SL 32 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 7
B 215/SL 31 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2001 31.1.2002 28
B 215/SL 30 výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 6
B 215/SL 29 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2000 31.1.2002 29
B 215/SL 28 výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.1999 31.1.2002 12
B 215/SL 27 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 31.1.2002 33
B 215/SL 26 výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2002 10
B 215/SL 25 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.1998 31.1.2002 17
B 215/SL 24 výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 31.1.2002 11
B 215/SL 23 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 31.1.2002 22
B 215/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 16
B 215/SL 21 notářský zápis NZ 38/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 15
B 215/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 1.zased. představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 1
B 215/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 17.7.2001 2
B 215/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2000 17.7.2001 2
B 215/SL 17 ostatní -výsledek člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 2.2.2000 1
B 215/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.1999 24.1.2000 16
B 215/SL 15 notářský zápis NZ 98/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.1999 24.1.2000 4
B 215/SL 14 notářský zápis NZ 44/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 10.9.1999 6
B 215/SL 9 posudek znalce č. 161/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1998 27.10.1998 203
B 215/SL 8 posudek znalce č. 162/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1998 27.10.1998 57
B 215/SL 7 posudek znalce č. 241-10/ 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.1998 27.10.1998 78
B 215/SL 6 posudek znalce č. 240-9/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.1998 27.10.1998 210
B 215/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 27.10.1998 16
B 215/SL 12 notářský zápis NZ 59/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 27.10.1998 6
B 215/SL 11 notářský zápis č. 166/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.1998 27.10.1998 6
B 215/SL 10 posudek znalce č. 246-15/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.1998 27.10.1998 15
B 215/SL 5 notářský zápis NZ 15/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.1998 9.9.1998 7
B 215/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1997 9.9.1998 17
B 215/SL 3 notářský zápis NZ 73/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1997 9.9.1998 6
B 215/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.1998 23
B 215/SL 1 notářský zápis NZ 218/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.1996 9.9.1998 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STAP a.s.

IČO (identifikační číslo) 44569599
Jméno STAP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rumburk
Vznik první živnosti: 1.5.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo STAP a.s.

Živnosti a provozovny STAP a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vilémovská 547, Velký Šenov 407 78
Identifikační číslo provozovny 1011600820
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zahájení provozování 6.9.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 103, Vilémov 407 80
Identifikační číslo provozovny 1011600803
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.9.1993

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 164, Vilémov 407 80
Identifikační číslo provozovny 1011600811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.1993

Živnost č. 3 výroba textilií a kusových textilních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 stavba strojů s mechanickým pohonem -výroba strojů pro textilní, oděvnický a kožedělný průmysl

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1992
Zánik oprávnění 13.9.2006

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 19.5.2017

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze čís. 1 až 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 9.8.1996
Konec oprávnění 20.9.1995
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán STAP a.s.

Člen statutárního orgánu Václav Soukup
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Černý
Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Piskač
Člen statutárního orgánu Ing. David Novotný
Člen statutárního orgánu Bc. David Sklenář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STAP a.s.

IČO: 44569599
Firma: STAP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Vilémov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo STAP a.s.

Sídlo: 103 NEOAD, Vilémov 407 80

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba elektřiny
Velkoobchod s textilem
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image