Hlavní navigace

FIRMA St.Paul Investments a.s. IČO: 47115335

St.Paul Investments a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

St.Paul Investments a.s. (47115335) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Finkovská 1663/1, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 1992 a je stále aktivní. St.Paul Investments a.s. má tři obory činností.

Jako zdroj dat o St.Paul Investments a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro St.Paul Investments a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje St.Paul Investments a.s.

Soud: Městský soud v Praze 2. 10. 1992
Spisová značka: B 1724
IČO (identifikační číslo osoby): 47115335
Jméno: St.Paul Investments a.s.
Právní forma: Akciová společnost 2.10.1992
Zapsána dne: 2.10.1992
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti St.Paul Investments a.s. (Společnost) rozhodl dne 6.5..2022 o snížení základního kapitálu, takto: Snižuje se základní kapitál z částky 66.000.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) o pevnou částku 63.999.540,- Kč (slovy: šedesát tři miliony devět set devadesát devět tisíc pět set čtyřicet korun českých) na novou částku ve výši 2.000.460, - Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát korun českých): účel navrhovaného snížení základního kapitálu účelem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové struktury Společnosti. Snížením neklesne základní kapitál Společnosti pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu nedojd e k úpadku nebo platební neschopnosti Společnosti podle zvláštního právního předpisu. Snížení základního kapitálu Společnosti se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti; rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu základní kapitál Společnosti bude snížen o částku ve výši 63.999.540,- Kč (slovy: šedesát tři miliony devět set devadesát devět tisíc pět set čtyřicet korun českých), tj. z částky 66.000. 000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) na částku 2.000.460,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát korun českých) a snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných Společností, a to tak, že se jmenovitá hodnot a akcií emitovaných Společností sníží o částku ve výši 969.690,- Kč (slovy: devět set šedesát devět tisíc šest set devadesát korun českých), tj. z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 30.310,- Kč (slovy: třicet tisíc tři sta deset korun českých). Účelem snížení základního kapitálu Společnosti není prominutí nesplacené části emisního kurzu akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou na základě výzvy a pokynů člena představenstva Společnosti; způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 63.999.540,- Kč (slovy: šedesát tři miliony devět set devadesát devět tisíc pět set čtyřicet korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři - společnosti B.K.F., s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Finkovská 1663/1, PSČ 160 00, IČO 029 10 594, převodem na bankovní účet, který akcionář za tímto účelem sdělí Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu akcionáři bude splatná do devadesáti (90) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) Společnosti do obchodního rejstříku; lhůta pro předložení akcií společnosti akcionář Společnosti je povinen předložit Společnosti své akcie emitované Společností ve lhůtě patnácti (15) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu (resp. zápisu nové výše základního kapitálu) do obchod ního rejstříku. 6.5.2022
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.6.2014
Zvyšuje se základní jmění společnosti nepeněžitými vklady pohledávek stávajících akcionářů ( z titulu úvěrových smluv a smluv o půjčkách) o nominální hodnotě 53.000.000,-Kč, t.j. tři miliony korun českých, tedy z 13.000.000,-Kč, )slovy: třináct milionů korun českých), na 66.000.000,-Kč úpisem nových kmenových akcií na majitele v počtu 106 ks, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nově upisované akcie budou mít listinnou podobu a budou veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs upsaných akcií se bude splácet nepeněžitými vklady, a to pohledávkami akcionářů za společnost dle § 59 odst. 7 obch.zák., když nepeněžitý vklad akcionáře Inexco Argosy Ltd. odpovídá nominální hodnotě pohledávky 33.500.000,-Kč a nepeněžitý vklad akcionáře Michaela Becka odpovídá nominální hodnotě pohledávky 19.500.000,-Kč. 10.8.2001 - 27.2.2002
Vylučuje se přednostní právo akcionářů k úpisu akcií, neboť všechny nově emitované akcie společnosti budou upsány dosavadními akcionáři dle rozhodnutí valné hromady na základě dohody dle § 205 obch. zák., tak že akcionář Inexco Argosy Ltd. upíše 67 ks kmenových veřejně neobchodovatelných akcií společnosti na majitele v nominální hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč, tj. celkem akcie ve jmenovité hodnotě 33.500.000,-Kč a akcionář Michael Beck upíše 39 ks kmenových akcií neobchodovatelných akcií společnosti na majitele v nominální hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč, tj. celkem akcie ve jmenovité hodnotě 19.500.000,-Kč. Emisní kurs akcií je roven jejich nominální hodnotě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 10.8.2001 - 27.2.2002
Všichni akcionáři budou informováni o datu, kdy usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu úmyslu zvýšení základního jmění nabylo právní moci, ne později než 7 dnů poté, co usnesení nabylo právní moci. 10.8.2001 - 27.2.2002
Lhůta k upisování, tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch.zák. činí 30 dní a počíná běžet ode dne doručení oznámení společnosti poslednímu z akcionářů o tom, že usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění zapsané do obchodního rejstříku nabylo právní moci. 10.8.2001 - 27.2.2002
Upsané akcie budou splaceny vkladem pohledávek dle § 59 odst. 7 obch.zák. akcionářů Inexco Argosy Ltd. ve výši 33.500.000,-Kč a Michaela Becka ve výši 19.500.000,-Kč, a to do 60 dnů od uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch.zák. 10.8.2001 - 27.2.2002
Údaje o zřízení společnosti: společnost byla založena dle ust. 172 obch. zák., v souvislosti s ustanovením § 69 obch. zák., jediným zakladatelem je společnost Inexco Agrosy Limited se sídlem v Londýně Velká Británie. V zakladatelské listině pořízené formou notářského zápisu dne 31.3.1992 rozhodl zakladatel o založení společnosti, schválil stanovy, jmenoval členy představenstva a dozorčí rady a splatil více než 30% zákl. jmění v hotovosti. 2.10.1992
Základní jmění je rozděleno na 1.000 akcií, jejich nominální hodnota činí 1.000,- Kčs každá. 2.10.1992 - 12.7.1995
Základní jmění: splaceno více než 30%. 2.10.1992 - 10.8.2001

Kapitál St.Paul Investments a.s.

Základní kapitál 2 000 460 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 5.9.2022
Základní kapitál 66 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2002  - 5.9.2022
Základní kapitál 13 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2001  - 27.2.2002
Základní kapitál 13 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1995  - 10.8.2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.10.1992  - 12.7.1995

Akcie St.Paul Investments a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 30 310 Kč 66 5.9.2022
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 66 18.7.2013  - 5.9.2022
Akcie na majitele 500 000 Kč 132 27.2.2002  - 18.7.2013
Akcie na majitele 500 000 Kč 26 9.1.1996  - 27.2.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 000 12.7.1995  - 9.1.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 27.1.1995  - 12.7.1995

Sídlo St.Paul Investments a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Finkovská 1663/1, Praha 16000, Česká republika 12.3.2020
Adresa: Bělohorská 186/161, Praha 6 - Břevnov 16000, Česká republika 29.8.2001 - 12.3.2020
Adresa: Bělohorská 161, Praha 6 , Česká republika 6.2.1997 - 29.8.2001
Adresa: U dubu 43, Praha 4 , Česká republika 2.10.1992 - 6.2.1997

Předmět podnikání St.Paul Investments a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.6.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.6.2014
správa a údržba nemovitostí 23.8.2005 - 12.6.2014
pronájem nemovitostí spojený s dalšími službami 17.9.1997 - 12.6.2014
leasingová činnost 31.10.1994 - 12.6.2014
realitní kancelář 2.10.1992 - 12.6.2014

Vedení firmy St.Paul Investments a.s.

Statutární orgán St.Paul Investments a.s.

Člen představenstva Marie Becková
Ve funkci od 2.7.2018
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
Člen představenstva David Beck
Ve funkci od 2.7.2018
Adresa Lomená 702/52, 16200 Praha
Předseda představenstva Michael Beck
Ve funkci od 2.7.2018
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
člen představenstva Marie Becková
Ve funkci od 18.7.2013 do 2.7.2018
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
člen představenstva David Beck
Ve funkci od 18.7.2013 do 2.7.2018
Adresa Lomená 702/52, 16200 Praha
předseda představenstva Michael Beck
Ve funkci od 21.1.2016 do 2.7.2018
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
člen představenstva Marie Becková
Ve funkci od 18.7.2013 do 2.7.2018
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
člen představenstva David Beck
Ve funkci od 18.7.2013 do 2.7.2018
Adresa Lomená 702/52, 16200 Praha
předseda představenstva Michael Beck
Ve funkci od 21.1.2016 do 2.7.2018
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
předseda představenstva Michael Karel Beck
Ve funkci od 14.1.2016 do 21.1.2016
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
předseda představenstva Michael Beck
Ve funkci od 18.7.2013 do 14.1.2016
Adresa Finkovská 1663/1, 16000 Praha
člen představenstva Marie Becková
Ve funkci od 23.8.2005 do 18.7.2013
Adresa Finkovská 1, Praha 6
předseda představenstva Michael Beck
Ve funkci od 23.8.2005 do 18.7.2013
Adresa Finkovská 1, Praha 6
člen představenstva David Beck
Ve funkci od 23.8.2005 do 18.7.2013
Adresa Lomená 52, Praha 6
člen představenstva David Beck
Ve funkci od 28.6.1999 do 23.8.2005
Adresa Lomená 52, Praha 6
člen představenstva Michael Beck
Ve funkci od 28.6.1999 do 23.8.2005
Adresa Finkovská 1, Praha 6
člen představenstva Marie Becková
Ve funkci od 28.6.1999 do 23.8.2005
Adresa Finkovská 1, Praha 6
člen představenstva David Beck
Ve funkci od 2.10.1992 do 28.6.1999
Adresa U dubu 43, Praha 4
člen představenstva Michael Beck
Ve funkci od 2.10.1992 do 28.6.1999
Adresa U dubu 43, Praha 4
člen představenstva Marie Becková
Ve funkci od 2.10.1992 do 28.6.1999
Adresa U dubu 43, Praha 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje St.Paul Investments a.s.

IČO (identifikační číslo): 47115335
Jméno: St.Paul Investments a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 2. 10. 1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo St.Paul Investments a.s.

Sídlo: Finkovská 1663/1, Praha 16000

Živnosti St.Paul Investments a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 10. 1992

Statutární orgán St.Paul Investments a.s.

Člen statutárního orgánu: Michael Beck
Člen statutárního orgánu: David Beck
Člen statutárního orgánu: Marie Becková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje St.Paul Investments a.s.

IČO: 47115335
Firma: St.Paul Investments a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 2. 10. 1992

Sídlo St.Paul Investments a.s.

Sídlo: Finkovská 1663/1, Praha 16000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody