Firma Správní bytové družstvo Nový domov IČO 00033456


Správní bytové družstvo Nový domov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Správní bytové družstvo Nový domov (00033456) je Družstvo. Sídlí na adrese Maroldova 1449, 140 00 Praha 4 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 1963 a je stále aktivní. Správní bytové družstvo Nový domov nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Správní bytové družstvo Nový domov nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Správní bytové družstvo Nový domov na Justice.cz
Detailní informace o Správní bytové družstvo Nový domov na rzp.cz
Detailní informace o Správní bytové družstvo Nový domov na portal.gov.cz

Výpis dat pro Správní bytové družstvo Nový domov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Správní bytové družstvo Nový domov

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 262
IČO (identifikační číslo osoby) 00033456
Jméno Správní bytové družstvo Nový domov
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 25.5.1963
Údaje o zřízení družstva:Ustanovení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2 ze dne 16.4.1963 3.4.2004
Údaje osloučení družstva bez likvidace:- ke dni 1.5. 1967 sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratorní přístroje, závod Metra vPraze 2, Makarenkova 26 jako družstvo přej íman é sdružstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů vPraze 2 se sídlem Praha 2, nám. Míru 20, budova ONV, jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
ke dni 1.1. 1974 Sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslové automatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bartoškova 22 jako družstvo přejímané sdružstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů vPraze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
ke dni 1.1.1975 sloučeno:1) 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Kateřinská 40,2) Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlem Praha 2, Balbínova 30,3) Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33,4) Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojní ČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13,5) Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akademie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlemPraha 2, Vratislavova ul. 30,6) Stavební bytové ddružstvo zaměstnaců národního podniku ENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24,7) Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudé elektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28,jako družstva přejímaná sdružstvem 6. Stavební bytové družstvo občanů vPraze 2 se sídlem Praha 1, Krakovská 8 jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
Ke dni 1.1. 1976 Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4, Pankrác I., Milevská 2, poštovní úřad Praha 4, poštovní přihrádka 23 jako přejímané sdružstvem Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1, Krakovská 8, jako družstvem přejímajícím . 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 3.4.2004
Ručení:Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku zhospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívábyt nebo místnost nesloužící k bydlení a to ve výši a lhůtěstanovené představenstvem družstva.Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanouv roční účetní závěrce členové ručí do výše 3.000,-Kčs.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. 31.12.1991 - 20.1.1994
Usnesenim shromazdeni delegatu y 24.11.1988 byly pri-jaty nove stanovy druzstva,zmenene usnesenim shromaz-denim delegatu ze dne 23.5.1989. 24.7.1989 - 3.4.2004
Za vykazanou ztratu z ostatniho hospodareni druzstva ruciclen do vyse 500,-Kcs v jednom roce.Za likvidacni schodek ruci clen do vyse 3 000,-Kcs. 24.7.1989 - 20.1.1994
Ruceni:Clen druzstva je povinen prispivat na uhradu schodku zhospodareni strediska bytoveho hospodarstvi, v nemz uzivabyt nebo mistnost neslouyici k bydleni ve vysi a lhutestanovene predstavenstvem. 24.7.1989 - 31.12.1991
Ostatni zmeny se tykaji vnitrnich pomeru druzstva. 24.7.1989 - 31.12.1991
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený opat-řením předsedy ČSBD č. 3/83. 14.4.1987 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983 bylpřijat doplněk čl. 5 stanov schválený městským výborem Čes-kého svazu bytových družstev v Praze dne 14.12.1983, čj.101/83/KV/2516. 6.2.1984 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 22.11.1983byl přijat doplněk čl. ž stanov družstva schválený opat-řením předsedy ČSBD č. 3/83 a souhlasem Městského výboruČeského svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.10.1983,čj. 133/5/83-sine 202-83/1924. 22.12.1983 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 10.5.1983byl přijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 18.4.1983, čj. 582/31/83-Ně/Šp. 17.6.1983 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.11.1975 byl při-jat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytovýchdružstev dne 10.11.1976,čj.3353/8/76-Něm/Hr. 6.11.1978 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.5.1977 bylpřijat doplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazembytových družstev dne 10.11.1976, čj.3353/8/76-Něm/Hr. 26.8.1977 - 3.4.2004
Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových druž-stev v Praze ze dne 9.12.1975, čj. MV ČSBD/75/C/6798 bylopodle ust. § 91 odst. 2) hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučenoke dni 1.1.1976 družstvo: 5.1.1976 - 3.4.2004
Stavební bytové družstvo občanů Prahy 4 se sídlem Praha 4,Pankrác I, Milevská 2, poštovní úřad Praha 44, přihrádka 23 5.1.1976 - 3.4.2004
jako družstvo přejímané s družstvem:Stavební bytové družstvo Nový domov se sídlem Praha 1,Krakovská 8jako družstvem přejímajícím. 5.1.1976 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.9.1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výbo-rem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 3.11.1975, čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. 4.1.1976 - 3.4.2004
Stanovy jsou pro družstvo platné od 3.11.1975. 4.1.1976 - 3.4.2004
Představenstvo má 5 - 15 členů. 4.1.1976 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 4.1.1976 - 3.4.2004
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní bytnebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše zákla-dních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zů-statkových hodnot členských podílů. Člen družstva je vjednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající sedesetině základního členského vkladu nebo desetině zůs-tatkové hodnoty členského podílu. 4.1.1976 - 24.7.1989
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 24.4.1974 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého sva-zu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4228-32,34/74 a 4774/74 s l o u č i l a s e bez likvidace podle§ 91 odst. 1/ hosp. zá. č. 109/64 Sb. ke dni 1.1.1975družstva: 2.1.1975 - 3.4.2004
1/ 1. stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlemPraha 2, Kateřinská 40,2/ Třetí stavební bytové družstvo občanů Prahy 2 se sídlemPraha 2, Balbínova 30,3/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců obchodu Praha sesídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 33,4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců fakulty strojníČVUT se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 13,5/ Stavební bytové družstvo pracovníků Československé akade-mie věd a oborového podniku ŠKODA se sídlem Praha 2, 2.1.1975 - 3.4.2004
Vratislavova ul.30,6/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuENERGOVOD se sídlem Praha 2, Gorazdova 24,7/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku silnoproudéelektrotechniky se sídlem Praha 2, Blanická 28jako družstva p ř e j í m a n é s tímto družstvem jakodružstvem p ř e j í m a j í c í m . 2.1.1975 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 20.12.1973 ase souhlasem Českého svazu bytových družstev v Praze ze4.3.1974, č.j. 116/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst. 1) hosp. zák. č. 109/64 Sb. ku dni 1.1.1974 družstvo: 29.4.1974 - 3.4.2004
Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Závody průmyslovéautomatizace - Dodavatelský podnik se sídlem Praha 4, Bar-toškova 22 29.4.1974 - 3.4.2004
Jako družstvo přejímané s družstvem:6. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2 se sídlemPraha 1, Krakovská 8jako družstvem přejímajícím. 29.4.1974 - 3.4.2004
Usnesením členské schůze ze dne 17.6.1970 byl přijatdoplněk čl. 6 stanov družstva, schválený Českým svazembytových družstev v Praze dne 25.10.1972,č.j.6935/6/72-Hv/Vf. 3.9.1973 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 18.5.1972 byl změněnčlánek 1 stanov týkající se družstva. 3.8.1972 - 3.4.2004
Usnesením Městského výboru Českého svazu bytových družstevv Praze ze dne 7.3.1972 zn. 116/72 bylo podle § 87 odst.2 písm. c/ zák. č. 109/64 Sb. odvoláno představenstvo druž-stva a jmenován náhradní orgán ve složení jak je uvedeno. 22.3.1972 - 3.4.2004
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.11.1968 byl změ-něn článek 1 stanov, týkající se sídla družstva. 19.12.1968 - 3.4.2004
Usnesením členské schůze ze dne 29.3.1967 a za souhla-su ÚRD bylo ku dni 1.května 1967 sloučeno bez likvida-ce podle § 91 odst. 1/ zák. č. 109/64 Sb. družstvo: 1.7.1967 - 3.4.2004
"Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Laboratornípřístroje, závod Metra" v Praze 2, Makarenkova 26jako družstvo p ř e j í m a n é a družstvem:"6.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 2"jako družstvem p ř e j í m a j í c í m. 1.7.1967 - 3.4.2004
Zápis ze dne 29.8.1964 č. ř. 3 doplňuje se tak, žepodle nových stanov: 1.10.1964 - 3.4.2004
Členové ručí částkou rovnající se desetině zůstatkovéhodnoty členského podílu. 1.10.1964 - 4.1.1976
Usnesením členské schůze ze dne 14.8.1964 byly přijaty novéstanovy družstva. 29.8.1964 - 3.4.2004
Tyto nové stanovy byly schváleny Ústřední radou družstev dne18. srpna 1964. 29.8.1964 - 1.10.1964
Usnesením členské schůze ze dne 13.9.1963 byly změ-něny, resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29,34 a 43 stanov družstva. 26.10.1963 - 3.4.2004
Ostatní změny se týkají vniřních poměrů družstva. 26.10.1963 - 3.4.2004
Podle změny článku 43 má nyní představenstvo 3 - 15členů. 26.10.1963 - 4.1.1976
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 2ze dne 16.4.1963 25.5.1963 - 3.4.2004
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16.5.1963 přija-ty stanovy družstva. 25.5.1963 - 3.4.2004
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině člen-ského podílu. 25.5.1963 - 1.10.1964

Kapitál Správní bytové družstvo Nový domov

zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.1.1994

Sídlo Správní bytové družstvo Nový domov

Platnost údajů od - do
Adresa Maroldova 1449 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Maroldova 1449/8, PSČ 14000
7.12.2000
Adresa Milevská 922 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Milevská 922/2
8.4.1976 - 7.12.2000
Adresa Krakovská 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Krakovská 8
3.8.1972 - 8.4.1976
Adresa Budějovická 1123 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Budějovická 1123
19.12.1968 - 3.8.1972
Adresa nám. Míru 20 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, nám. Míru 20,budova ONV
25.5.1963 - 19.12.1968

Předmět podnikání Správní bytové družstvo Nový domov

Platnost údajů od - do
7) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 29.6.2009
8) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 29.6.2009
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.12.2004 - 29.6.2009
8) poskytování technických služeb 8.12.2004 - 29.6.2009
9) inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 8.12.2004 - 29.6.2009
10) reklamní činnost amarketing 8.12.2004 - 29.6.2009
správa aúdržba nemovitostí 3.4.2004
7) činnost účetních poradců, vedení účetnictví 26.8.2003 - 8.12.2004
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováníma užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. 1.8.2003
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováníma užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor.d) vedení účetnictví 12.2.1998 - 1.8.2003
1) Předmět činnosti družstva je:a) zajišťování správy a provozu bytů a nebytových prostor,jakož i bytových a nebytových objektů 20.1.1994
b) zabezpečování služeb spojených s bydlením 20.1.1994
2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečujea) správu jednotlivých bytů v majetku družstva i ve vlast-nictví jiných osob 20.1.1994
b) hladký provoz spravovaných nemovitostí 20.1.1994
c) zajišťování služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa nebytových prostor 20.1.1994
d) údržby, opravy, rekonstrukce a modernizaci spravovanéhobytového majetku a nebytových prostor, jakož i technickéa občanské vybavenosti 20.1.1994
e) poskytování služeb, které jsou potřebné pro správu,provoz, údržbu a ostatní činnosti, jako např. zajiš-ťování údržby a úklidu společných prostor, obsluhyspolečných zařízení, zajištění efektivity při plněnídaňových odvodových povinností, zajišťování a prová-dění předepsaných revizních zkoušek atd., 20.1.1994
f) pronájem bytů a nebytových prostor též uživatelům, kteřínejsou členy družstva 20.1.1994
g) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te-chniky. 20.1.1994
3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení apracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před-chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraničníprávnické osoby. 20.1.1994
4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových pros-tor nebo rodinných domků pro vlastní účely. 20.1.1994
5) Družstvo může byty nebo nebytové prostory, které jsoujeho vlastnictvím prodávat v aukci. 20.1.1994
6) Družstvo zabezpečuje svým nebydlícím členům nabídku bytů. 20.1.1994
c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělováníma užíváním družstevních bytů a nebyt. prostor. 20.1.1994 - 12.2.1998
1) Předmět činnosti družstva jea) organizování přípravy a provádění výstavby bytů, rodin-ných domků a místností nesloužících k bydlení, 31.12.1991 - 20.1.1994
b) správa a provoz bytových a nebytových objektů, 31.12.1991 - 20.1.1994
c) zabezpečování služeb spojených s bydlením, 31.12.1991 - 20.1.1994
d) rozhodování a právních vztazích spojených s přidělo-váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domkůa místností nesloužících k bydlení. 31.12.1991 - 20.1.1994
2) V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje:a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inženýr-skou činnost včetně technické pomoci: 31.12.1991 - 20.1.1994
b) vlastní výstavbu bytů a místoností nesloužících k byd-lení, výstavbu rodinných domků, nebytových objektů asouvisející technické a občanské vybavenosti, 31.12.1991 - 20.1.1994
c) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobkůpotřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo-dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb ačinnosti spojených s bydlením, 31.12.1991 - 20.1.1994
d) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma-jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanskévybavenosti, 31.12.1991 - 20.1.1994
e) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbua ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha-nizace včetně případného jejich zapůjčování, prováděnípředepsaných revizních zkoušek, materiálně - technickéhozásobování a výkony skladového hospodářství, 31.12.1991 - 20.1.1994
f) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa místností nesloužících k bydlení, 31.12.1991 - 20.1.1994
g) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů amístností nesloužících k bydlení a pro poskytování slu-žeb spojených s bydlením a užíváním, 31.12.1991 - 20.1.1994
h) pronájem nebytových prostor, též uživatelům, kteří nejsoučleny družstva, 31.12.1991 - 20.1.1994
i) provozování vlastní nákladní autodopravy, 31.12.1991 - 20.1.1994
j) zajišťování servisní a údržbářské činnosti pro malou me-chanizaci a stroje, 31.12.1991 - 20.1.1994
3) V zájmu využití svých kapacit, prostředků, zařízení apracovních sil provádí družstvo činnosti uvedené v před-chozím odstavci pro občany i pro tuzemské a zahraničníprávnické osoby. 31.12.1991 - 20.1.1994
4) Družstvo může provádět výstavbu bytů, nebytových prostora rodinných domků též na prodej v aukci. 31.12.1991 - 20.1.1994
k) poskytování reprografických služeb a služeb výpočetní te-chniky. 31.12.1991 - 20.1.1994
Družstvo vykonává i další činnosti schválené představenstvemdružstva. 31.12.1991 - 20.1.1994
1.Nyní:a) organizování přípravy a provádění výstavby bytů amístností nesloužících k bydlení,b) správa a zabezpečování služeb spojených s bydlením,c) rozhodování o právních vztazích spojených s přidělo-váním a užíváním družstevních bytů, rodinných domkůa místností nesloužících k bydlení, 24.7.1989 - 31.12.1991
2.V rámci tohoto předmětu činnosti družstvo zabezpečuje:a) přípravnou a projektovou činnost, investorsko-inžený-rskou činnost včetně technické pomoci a vlastní výsta-vbu bytů a místností nesloužících k bydlení v družste-vních domech, výstavbu rodinných domků, nebytových ob-jektů a související technické a občanské vybavenosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
b) výrobu materiálů, stavebních dílů, zařízení a výrobkůpotřebných k výstavbě bytů a nebytových prostor, k mo-dernizaci staršího bytového fondu a k rozvoji služeb ačinností spojených s bydlením, 24.7.1989 - 31.12.1991
c) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového ma-jetku a nebytových prostor, jakož i technické a občanskévybavenosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
f) materiélně-výrobní základu pro údržbu a opravy bytů amístností nesloužících k bydlení a pro poskytování služebspojených s bydlení a užíváním,g) přenechání nebytových prostor do dočasného užívání, pro-dej přebytečných stavebních hmot a výrobků, provoz prá-delen a mycích boxů, provádění administrativních prací apodobných činností, 24.7.1989 - 31.12.1991
h) provozování vlastní nákladní autodopravy, 24.7.1989 - 31.12.1991
ch) provádění technické pomoci a vysílání kvalifikovanýchpracovníků do zahraničí prostřednictvím příslušné čs.právnické osoby oprávněné k zahraničně obchodní činnosti 24.7.1989 - 31.12.1991
i) zajistovani servisni a udrzbarske cinnosti pro malou me-chanizaci a stroje dovazene prislusnou cs. pravnickouosobou opravnenou k zahranicne obchodni cinnosti, 24.7.1989 - 31.12.1991
j) prodej zbozi a provadeni praci a sluzeb za devizove pro-stredky prostrednictvim csl. pravnicko osoby opravnene kteto zahranicne obchodni cinnosti. 24.7.1989 - 31.12.1991
3/ V zajmu racionalniho vyuziti svych kapacit, prostredku azarizeni a pracovnich sil provadi druzstvo cinnosti uve-dene v predchozim odstavci take pro obcany, kteri nejsoucleny druzstva a pro jine socialisticke organizace, nak-ladni autodopravu prostrednictvim Ustavu dopravniho inze-nyrstvi hl.m.Prahy 24.7.1989 - 31.12.1991
d) poskytování služeb, které zajišťují výstavbu, údržbua ostatní činnosti, t.j. zvláště výkony strojů a mecha-nizace včetně případného jejich zapůjčování, prováděnípředepsaných revizních zkoušek, materiálně-technickéhozásobování a výkony skladového hospodářství, 24.7.1989 - 31.12.1991
e) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním bytůa místností nesloužících k bydlení, t.j. zvláště dodávkuvody a tepla, 24.7.1989 - 31.12.1991
projektová činnost 14.4.1987 - 24.7.1989
výstavba rodinných domků do osobního vlastnictví 6.2.1984 - 24.7.1989
provedení prací na GO objektu ÚRD v Praze 1, Těšnov 5 22.12.1983 - 24.7.1989
provádění následujících činností pro jiné socialistickéorganizace a občany: 22.12.1983 - 24.7.1989
a) práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlep-šení životního prostředí členů družstev a občanů,a toaa) přípravnou činnostbb) investorsko-inženýrskou činností včetně technicképomoci,b) výstvba včetně modernizace bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí,pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou2.mil.Kčs, 22.12.1983 - 24.7.1989
c) údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a obča-nské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimníchměsících u prací sezonního charakteru i údržba a opravynebytovýho fondu, 22.12.1983 - 24.7.1989
d) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostis vlastní potřebou, 22.12.1983 - 24.7.1989
e) činnost a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu,t.j. výkony strojů a mechanizace včetně případného je-jich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkou-šek, materiálně-technického zásobování a výkony sklado-vého hospodářství, 22.12.1983 - 24.7.1989
f) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu druž-stva, t.j. dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájemnebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, admini-strativní práce a pod. 22.12.1983 - 24.7.1989
údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spo-jených s jeho provozem pro socialistické organizace 17.6.1983 - 22.12.1983
výkony stavebními mechanizmy, příp. jejich zapůjčovánísocialistickým organizacím 17.6.1983 - 22.12.1983
stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace 17.6.1983 - 22.12.1983
revize el. zařízení, hromosvodů a plynoinstalací pro so-cialistické organizace dle ČSN 34 3800 a ČSN 38 6441 17.6.1983 - 22.12.1983
dodávka teplé vody a tepla jiným socialistickým organizacím 17.6.1983 - 22.12.1983
zakládání a údržba zeleně na pozemcích navazujících na druž-stevní bytovou výstavbu 17.6.1983 - 22.12.1983
provozování nákladní autodopravy prostřednictvím Pražs-kého dopravního střediska 6.11.1978 - 24.7.1989
Doplněk o:-poskytování služeb při sběru a pořizování vstupních datpro zpracování na samočiném počítači. 26.8.1977 - 17.6.1983
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje vý-stavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpe-čuje správu, údržbu, popřípadě rekonstukci bytů a místno-stí nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené sjejich užíváním. 4.1.1976 - 17.6.1983
Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlu-bování společenské funkce družstva a socialistické de-mokracie. 4.1.1976 - 17.6.1983
V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místnostínesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravustaveniště včetně technického vybavení, terenních úprav,výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jinépráce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, neboby nebylo možné vystavěné objekty užívat. Provádí údržbua opravy bytového fondu pro organizace socialistického sek- 4.1.1976 - 17.6.1983
Doplňuje se o:-údržba a opravy bytového fondu pro organizace socialisti-ckého sektoru a obyvatelstvo. 3.9.1973 - 4.1.1976
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu ves-tavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy,zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb sužíváním bytu a nebytových zařízení spojených. 25.1.1971 - 4.1.1976
. 25.5.1963 - 25.1.1971

vedení firmy Správní bytové družstvo Nový domov

Statutární orgán Správní bytové družstvo Nový domov

Platnost údajů od - do
Člen představenstva Ing. Jiří Kalbáč 3.4.2004
Vznik členství 6.2.1991
Vznik funkce 6.2.1991
Adresa: Branická 1326 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Branická 1326/95, PSČ 14700
Člen představenstva PhDr. Petr Klíma 3.4.2004
Vznik členství 28.11.1995
Vznik funkce 28.11.1995
Adresa: Konstantinova 1484 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Konstantinova 1484/26, PSČ 14900
Místopředseda představenstva Ing. Jan Rosa 3.11.2006
Vznik členství 28.11.1995
Vznik funkce 2.10.2006
Adresa: Plickova 566 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 14900
Předseda představenstva Štěpán Marounek 7.3.2013
Vznik členství 6.2.1991
Vznik funkce 2.10.2006
Adresa: Na křivce 1077 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Na křivce 1077/3, Vršovice, 101 00 Praha 10
Člen Vlastimila Strouhalová 25.5.1963 - 26.10.1963
Adresa: Na hroudě 23 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 23
Člen Božena Marková 25.5.1963 - 26.10.1963
Adresa: Rybelkova 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rybelkova 6
Člen Marek Skála 25.5.1963 - 26.10.1963
Adresa: Pod Slobany 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Slobany 13
Člen Vlastimil Hrabě 25.5.1963 - 26.10.1963
Adresa: Koubkova 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Koubkova 8
Člen Jiří Švorc 25.5.1963 - 29.8.1964
Adresa: Sokolská 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sokolská 2
Člen Ing. Miroslav Vachalovský 26.10.1963 - 29.8.1964
Adresa: Máchova 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Máchova 4
Člen Dr. Jan Brabenec 26.10.1963 - 29.8.1964
Adresa: Vodičkova 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vodičkova 2
Člen Světluše Hašlarová 26.10.1963 - 29.8.1964
Adresa: Přemyslovská 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 21
Člen Soňa Žižlavská 29.8.1964 - 7.5.1965
Adresa: Chrášťany 143 , Chrášťany Česká republika
Chrášťany, Chrášťany 143
Člen Jaroslav Kvarda 26.10.1963 - 27.1.1966
Adresa: Lumírova 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lumírova 8
Člen Josef Škoda 29.8.1964 - 27.1.1966
Adresa: Třebízského 59 , Kralupy Česká republika
Kralupy, Třebízského 59
Člen Jaroslav Macek 29.8.1964 - 27.1.1966
Adresa: Balbínova 21 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 21
Místopředseda Jiří Hrubý 25.5.1963 - 11.7.1966
Adresa: Sázavská 6 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sázavská 6
Člen Milan Hauška 25.5.1963 - 11.7.1966
Adresa: Rumunská 12 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rumunská 12
Člen Zdeněk Šebek 29.8.1964 - 11.7.1966
Adresa: Tyršova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Tyršova 13
Předseda Ing. Jaroslav Dražný 25.5.1963 - 2.6.1967
Adresa: Americká 7 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Americká 7
Člen Eliška Sýkorová 26.10.1963 - 2.6.1967
Adresa: Kalininova 51 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kalininova 51
Člen Pavel Linhart 29.8.1964 - 2.6.1967
Adresa: Trojanova 12 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Trojanova 12
Člen Dr. Jan Skála 29.8.1964 - 2.6.1967
Adresa: Jirny 129 , Jirny Česká republika
Jirny, Jirny 129
Člen Bohuslava Prokopová 7.5.1965 - 2.6.1967
Adresa: Francouzská tř. 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Francouzská tř. 22
Člen Jitka Otrubová 7.5.1965 - 2.6.1967
Adresa: Americká 24 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Americká ul. 24
Člen Ladislava Bísková 27.1.1966 - 2.6.1967
Adresa: Musílkova 60 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Musílkova 60
Člen Vlastimil Zedek 27.1.1966 - 2.6.1967
Adresa: Suchdol u Prahy 382 , Suchdol u Prahy Česká republika
Suchdol u Prahy, Suchdol u Prahy 382
Člen Vladimír Servít 27.1.1966 - 2.6.1967
Adresa: Sekaninova 32 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sekaninova 32
Člen Jaroslav Zahradník 27.1.1966 - 2.6.1967
Adresa: Oldřichova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 13
Místopředseda Zdeněk Šebek 11.7.1966 - 2.6.1967
Adresa: Tyršova 13 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Tyršova 13
Člen Stanislav Dryák 11.7.1966 - 3.7.1968
Adresa: Slezská 552 , Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Slezská 552/4
Člen Jaroslav Maudr 11.7.1966 - 3.7.1968
Adresa: Bítovská 1217 , Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Bítovská 1217
Člen Ing. Gustav Hruška 2.6.1967 - 3.7.1968
Adresa: Na poříčí 19 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na poříčí 19
Člen Ing. Milan Beran 2.6.1967 - 3.7.1968
Adresa: Prankrác II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Prankrác II,obj.10/čp. 1568
Člen Ing. Bohumil Šídlo 2.6.1967 - 3.7.1968
Adresa: Sekaninova 38 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sekaninova 38
Člen Ing. Antonín Prokop 2.6.1967 - 3.7.1968
Adresa: Vojtěšská 15 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vojtěšská 15
Člen Ing. Alena Zavadilová 2.6.1967 - 3.7.1968
Adresa: Moravská 30 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Moravská 30
Člen MUDr. Karel Přerovský 2.6.1967 - 3.7.1968
Adresa: Puškinovo nám. 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Puškinovo nám. 4
Člen Ronald Korbel 11.7.1966 - 21.4.1969
Adresa: Bítovská 1214 , Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Bítovská 1214
Místopředseda JUDr. Miroslav Vršťala 2.6.1967 - 31.12.1970
Adresa: Na celné 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na celné 5
Člen Ivana Vinická 2.6.1967 - 31.12.1970
Adresa: Solidarita A 121 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Solidarita A 121
Člen JUDr. Gustav Brady 3.7.1968 - 31.12.1970
Adresa: Legerova 33 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Legerova 33
Člen Ing. Otakar Fojtík 3.7.1968 - 31.12.1970
Adresa: Římská 35 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Římská 35
Člen Ing. Vlastimil Zedek 19.12.1968 - 31.12.1970
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova ul. 1567
Místopředseda Viktor Korecký 31.12.1970 - 6.8.1971
Adresa: Na Zvoničce II 0 , Praha 4-Bráník Česká republika
Praha 4-Bráník, Na Zvoničce II/24
Předseda Ing. Jaroslav Dražný 2.6.1967 - 22.3.1972
Adresa: Bítovská 1217 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1217
Člen Dr. Jan Skála 2.6.1967 - 22.3.1972
Adresa: Bítovská 1217 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1217
Člen MUDr. Jan Šimek 3.7.1968 - 22.3.1972
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 1567
Člen Ing. Jiří Svítil 3.7.1968 - 22.3.1972
Adresa: Jarošova 270 , Mělník Česká republika
Mělník, Jarošova 270
Člen JUDr. Miroslav Vršťala 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Na celné 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na celné 5
Člen Jaroslav Adam 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Písnická 1147 , Praha 4-sídliště Krč Česká republika
Praha 4-sídliště Krč, Písnická 1147
Člen Ing. Lavoslav Bena 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Hvězdova 1566 , Praha 4-Pankrác II Česká republika
Praha 4-Pankrác II, Hvězdova 1566
Člen Ing. Ladislav Kropáč 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: K louži 1 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, K louži 1
Člen Ing. Miloš Macháček 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Pod Jalovým dvorem 1311
Člen František Sedláček 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Ovenecká 27 , Praha 7 - Letná Česká republika
Praha 7 - Letná, Ovenecká 27
Člen JUDr. Josef Václavík 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Vinopalnická 2 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Vinopalnická 2
Člen Ing. Zdeněk Vít 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Hradešínská 36 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hradešínská 36
Člen Ing. Vladimír Vrána 31.12.1970 - 22.3.1972
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Pod Jalovým dvorem 1311
Místopředseda Ing. Jindřich Sucharda 6.8.1971 - 22.3.1972
Adresa: Spálená 11 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 11/87
Člen Viktor Korecký 6.8.1971 - 22.3.1972
Adresa: Na Zvoničce II 0 , Praha 4-Braník Česká republika
Praha 4-Braník, Na Zvoničce II/24
Člen náhradního orgánu Vladimír Pužej 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Jugoslávských partyzánů 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 10
Člen náhradního orgánu Daniela Bambasová 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Hvězdova 23 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 23
Člen náhradního orgánu Ing. Miloš Macháček 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Jalovým dvorem 1311
Člen náhradního orgánu Ing. Lavoslav Bena 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 1567
Člen náhradního orgánu Jaroslav Adam 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Kukučinova 1147 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kukučinova 1147
Předseda náhradního orgánu Ing. Jindřich Sucharda 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: U Nikolajky 12 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Nikolajky 12
Člen náhradního orgánu Rudolf Kašpar 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Bítovská 1228 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1228
Člen náhradního orgánu Jiří Procházka Prom.právník 22.3.1972 - 14.6.1972
Adresa: Sasankova 2658 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Sasankova 2658
Člen Ing. Miloslav Cymbál 14.6.1972 - 14.6.1974
Adresa: Čs.armády 1 , Hostivice I Česká republika
Hostivice I, Čs.armády 1
Člen Ing. Karel Synek 14.6.1972 - 14.6.1974
Adresa: U vodárny 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U vodárny 6
Člen Vladimír Voborník 14.6.1974 - 16.7.1975
Adresa: Taussigova 1153 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Taussigova 1153
Člen Ing. Jiří Dvořák 14.6.1974 - 26.8.1977
Adresa: Rajmonova 1192 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rajmonova 1192
Člen Ing. Lavoslav Bena 14.6.1972 - 6.11.1978
Adresa: Hvězdova 1567 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 1567
Člen Jan Holubec 14.6.1974 - 6.11.1978
Adresa: Michelská 36 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Michelská 36
Člen Jan Majtner 26.8.1977 - 6.11.1978
Adresa: Vavřenova 1168 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vavřenova 1168
Člen Ing. Jaroslav Jakubec 14.6.1972 - 5.6.1980
Adresa: Vikova 1143 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vikova 1143
Člen Ing. Petr Ludvíček 14.6.1972 - 5.6.1980
Adresa: Varšavská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Varšavská 37
Člen Věra Pařízková 26.8.1977 - 5.6.1980
Adresa: Na Zálesí 1129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Zálesí 1129
Člen Ing. Jiří Rejhon 26.8.1977 - 5.6.1980
Adresa: Ve strunách 58 , Praha 6-Dejvice Česká republika
Praha 6-Dejvice, Ve strunách 58
Člen Jan Maděra 6.11.1978 - 5.6.1980
Adresa: Údolní 1147 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Údolní 1147
Člen Vladimír Pužej 14.6.1972 - 8.7.1981
Adresa: Jugoslávských partyzánů 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 10
Člen Ing. Otakar Kemr 5.6.1980 - 22.12.1983
Adresa: Na strži 45 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na strži 45
Předseda Ing. Miloš Macháček 14.6.1972 - 26.6.1984
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Jalovým dvorem 1311
Člen Ing. Miroslav Maruška 14.6.1974 - 26.6.1984
Adresa: Pacovská 62 , Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Pacovská 62/867
Člen Václav Votík 26.8.1977 - 26.6.1984
Adresa: Rudé armády 3 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rudé armády 3/264
Člen Hana Čížová 5.6.1980 - 26.6.1984
Adresa: Švermova 441 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Švermova 441/II
Člen Oldřich Kratochvíl 5.6.1980 - 26.6.1984
Adresa: Klimentova 507 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentova 507
Člen Slavoj Vávra 5.6.1980 - 14.4.1987
Adresa: Jánošíkova 1250 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jánošíkova 1250
Člen Jaroslav Kala 26.8.1977 - 12.10.1988
Adresa: Pod Jalovým dvorem 1311 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Jalovým dvorem 1311
Člen JUDr. Miroslav Adam 6.11.1978 - 12.10.1988
Adresa: Milevská 1189 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Milevská 1189
Člen Ing. Václav Smolák 5.6.1980 - 12.10.1988
Adresa: Nad vodovodem 456 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad vodovodem 456/75
Místopředseda Ing. Miroslav Maruška 26.6.1984 - 12.10.1988
Adresa: Pacovská 62 , Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Pacovská 62/867
Místopředseda Daniela Bambasová 14.6.1972 - 15.8.1990
Adresa: Hvězdova 23 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hvězdova 23
Člen Jaroslav Adam 14.6.1972 - 15.8.1990
Adresa: Kukučinova 1147 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kukučinova 1147
Člen Karel Jungwirth 26.8.1977 - 15.8.1990
Adresa: Taussigova 1166 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Taussigova 1166
Člen Jana Machanová 6.11.1978 - 15.8.1990
Adresa: Dubečská 2365 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dubečská 2365
Předseda Václav Votík 26.6.1984 - 15.8.1990
Adresa: Rudé armády 3 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rudé armády 3/264
Člen Ing. Petr Luvíček 26.6.1984 - 15.8.1990
Adresa: Dubečská 2365 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dubečská 2365
Člen Ing. Richard Hlaváč 26.6.1984 - 15.8.1990
Adresa: K Ryšánce 20 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Ryšánce 20
Člen Eva Nováková 26.6.1984 - 15.8.1990
Adresa: Zápotockého 4 , Horní Slavkov Česká republika
Horní Slavkov, Zápotockého 4
Člen PhDr. Pavel Kříž 26.6.1984 - 15.8.1990
Adresa: K.Pfeiferové 1397 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K.Pfeiferové 1397
Člen Jiří Křivánek 14.4.1987 - 15.8.1990
Adresa: Rašová 837 , Praha 4-Háje Česká republika
Praha 4-Háje, Rašová 837
Místopředseda Ing. Antonín Toman 12.10.1988 - 15.8.1990
Adresa: Zelenohorská 502 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zelenohorská 502
Člen Ing. Aleš Dvořák CSc. 12.10.1988 - 15.8.1990
Adresa: Podjavorinská 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podjavorinská 2/1596
Člen Ing. Alois Kacerovský 12.10.1988 - 15.8.1990
Adresa: Přechodní 1325 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Přechodní 1325
Člen Václav Kamelský 12.10.1988 - 15.8.1990
Adresa: Rakouského 3141 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rakouského 3141
Předseda Ing. Michael Dražan 15.8.1990 - 31.12.1991
Adresa: Štichova 577 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova ul. 577
Místopředseda Ing. Petr Praus 15.8.1990 - 31.12.1991
Adresa: Hrušická 2524 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrušická 2524
Člen Ing. Vladislav Hančil 15.8.1990 - 31.12.1991
Adresa: Sládkovičova 1306 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1306
Člen Ing. Eva Zbořilová 15.8.1990 - 31.12.1991
Adresa: Klimentovat 510 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentovat 510
Člen Ing.arch. Jaroslav Franče 15.8.1990 - 31.12.1991
Adresa: Valentova 1730 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Valentova 1730
Člen Ing. Alois Šulc 15.8.1990 - 31.12.1991
Adresa: Popovice 12 , Králův Dvůr Česká republika
Králův Dvůr, Popovice 12
Místopředseda RNDr. Václav Houša CSc. 15.8.1990 - 3.12.1992
Adresa: Sládkovičova 1247 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1247
Člen Ing. Progantonín Málek CSc. 15.8.1990 - 3.12.1992
Adresa: Kotorská 1571 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kotorská 1571
Předsedkyně Ing. Eva Zbořilová 31.12.1991 - 3.12.1992
Adresa: Klimentova 510 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentova 510
Člen Ing. Josef Fiřt 31.12.1991 - 3.12.1992
Adresa: Kvasnicova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 22
Člen Ing. Jaroslav Kosek CSc. 15.8.1990 - 4.9.1996
Adresa: Kvasnicova 1484 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 1484
Člen Ing. Petr Praus 31.12.1991 - 4.9.1996
Adresa: Hrušická 2524 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrušická 2524
Člen František Bártek 31.12.1991 - 4.9.1996
Adresa: Schulhofrova 856 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Schulhofrova 856
Člen Ing. Štěpán Marounek 31.12.1991 - 4.9.1996
Adresa: Kolského 1429 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kolského 1429/13
Místopředseda Ing. Josef Fiřt 3.12.1992 - 4.9.1996
Adresa: Kvasnicova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 22
Člen JUDr. Jaroslava Seidlová 15.8.1990 - 3.4.2004
Adresa: Brodského 1665 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brodského 1665
Člen Ing. Michael Dražan 31.12.1991 - 3.4.2004
Adresa: Štichova 577 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova ul. 577
Člen Ing. Jiří Kalbáč 31.12.1991 - 3.4.2004
Adresa: Bránická 1326 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bránická 1326/95
Předseda RNDr. Václav Houša CSc. 3.12.1992 - 3.4.2004
Adresa: Sládkovičova 1247 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1247
člen představenstva Ing. Josef Fiřt 4.9.1996 - 3.4.2004
Adresa: Kvasnicova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 22
místopředseda představenstva Ing. Štěpán Marounek 4.9.1996 - 3.4.2004
Zánik funkce 13.6.2000
Adresa: Kolského 1429 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kolského 1429/13
člen představenstva Ing. Jan Rosa 4.9.1996 - 3.4.2004
Adresa: Plickova 566 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566
člen představenstva PhDr. Petr Klíma 4.9.1996 - 3.4.2004
Adresa: Konstantinova 1484 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Konstantinova 1484
člen představenstva Jan Drašnar 7.12.2000 - 3.4.2004
Adresa: Kosmická 754 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kosmická 754
člen představenstva Ing. Karel Staněk 7.12.2000 - 3.4.2004
Zánik funkce 2.6.2003
Adresa: Metodějova 1468 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Metodějova 1468
Místopředseda představenstva Ing. Josef Fiřt 3.4.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 6.2.1991
Zánik členství 21.6.2005
Vznik funkce 13.6.2000
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: U Botiče 1390 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Botiče 1390/3, PSČ 14100
Člen představenstva Ing. Štěpán Marounek 3.4.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 6.2.1991
Vznik funkce 13.6.2000
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: Zdiměřická 1429 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zdiměřická 1429/13, PSČ 14900
Člen představenstva Ing. Michael Dražan 3.4.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 28.3.1990
Zánik členství 21.6.2005
Vznik funkce 28.3.1990
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: Štichova 577 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 577/31, PSČ 14900
Člen představenstva JUDr. Jaroslava Seidelová 3.4.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 28.3.1990
Zánik členství 21.6.2005
Vznik funkce 28.3.1990
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: Brodského 1665 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brodského 1665/6, PSČ 14900
Člen představenstva Jan Drašnar 3.4.2004 - 26.10.2005
Vznik členství 13.6.2000
Zánik členství 21.6.2005
Vznik funkce 13.6.2000
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: Kosmická 754 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kosmická 754/35, PSČ 14900
Předseda představenstva RNDr. Václav Houša CSc. 3.4.2004 - 3.11.2006
Vznik členství 28.3.1990
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 30.9.1991
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Sládkovičova 1247 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1247/34, PSČ 14200
Člen představenstva Ing. Jan Rosa 3.4.2004 - 3.11.2006
Vznik členství 28.11.1995
Vznik funkce 28.11.1995
Zánik funkce 2.10.2006
Adresa: Plickova 566 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 14900
Místopředseda představenstva Ing. Štěpán Marounek 26.10.2005 - 3.11.2006
Vznik členství 6.2.1991
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 2.10.2006
Adresa: Zdiměřická 1429 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zdiměřická 1429/13, PSČ 14900
Místopředseda představenstva Ing. Jan Rosa 3.11.2006 - 3.11.2006
Vznik členství 28.11.1995
Vznik funkce 2.10.2006
Adresa: Plickova 566 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 566/13, PSČ 14900
Člen představenstva Soňa Vlachová 26.10.2005 - 29.6.2009
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 6.10.2008
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 6.10.2008
Adresa: Mikulova 2210 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 2210/8, PSČ 14900
Předseda představenstva Ing. Štěpán Marounek 3.11.2006 - 7.3.2013
Vznik členství 6.2.1991
Vznik funkce 2.10.2006
Adresa: Zdiměřická 1429 , 149 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Zdiměřická 1429/13, PSČ 14900
Člen představenstva Ing. Vladimír Štulík 26.10.2005 - 10.12.2014
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Bezručova 1716 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Bezručova 1716, PSČ 27401
Člen představenstva Ing. Milan Duda CSc. 26.10.2005 - 27.8.2015
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 13.8.2015
Vznik funkce 21.6.2005
Adresa: Sládkovičova 1306 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sládkovičova 1306/11, PSČ 14200

Sbírka Listin Správní bytové družstvo Nový domov

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 262/SL 32 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.5.2015 25.5.2015 18
DrXCVIII 262/SL 31 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.1.2015 26.1.2015 19
DrXCVIII 262/SL 30 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 23.6.2014 14.11.2014 16.12.2014 7
DrXCVIII 262/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 469/2013 Městský soud v Praze 9.12.2013 18.12.2013 12.11.2014 44
DrXCVIII 262/SL 28 ostatní usnesení z nahradního shromáždění Městský soud v Praze 24.6.2010 24.6.2014 11.8.2014 3
DrXCVIII 262/SL 27 ostatní zápis z 1.schůze Městský soud v Praze 1.9.2010 24.6.2014 11.8.2014 3
DrXCVIII 262/SL 26 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.10.2013 6.11.2013 21
DrXCVIII 262/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.12.2012 17.12.2012 17
DrXCVIII 262/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.12.2012 17.12.2012 17
DrXCVIII 262/SL 23 notářský zápis -NZ260/2010 Městský soud v Praze 20.7.2010 18.8.2010 23.8.2010 4
DrXCVIII 262/SL 22 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.5.2010 20.5.2010 13
DrXCVIII 262/SL 21 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.5.2010 20.5.2010 15
DrXCVIII 262/SL 20 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2010 20.5.2010 12
DrXCVIII 262/SL 19 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.5.2010 20.5.2010 6
DrXCVIII 262/SL 18 ostatní - zápis 9. schůze představ. Městský soud v Praze 6.10.2008 1.7.2009 4
DrXCVIII 262/SL 17 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 8.1.2007 17
DrXCVIII 262/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2006 8.1.2007 52
DrXCVIII 262/SL 15 notářský zápis NZ 292/2006 Městský soud v Praze 6.10.2006 8.1.2007 23
DrXCVIII 262/SL 14 ostatní -záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 2.10.2006 6.11.2006 0
DrXCVIII 262/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.10.2006 6.11.2006 0
DrXCVIII 262/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.10.2006 6.11.2006 0
DrXCVIII 262/SL 11 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.7.2005 14.11.2005 0
DrXCVIII 262/SL 10 ostatní -usnes.shrom.deleg. Městský soud v Praze 21.6.2005 14.11.2005 0
DrXCVIII 262/SL 9 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.10.2005 21.10.2005 0
DrXCVIII 262/SL 8 notářský zápis -NZ207/04 Městský soud v Praze 23.6.2004 29.3.2005 0
DrXCVIII 262/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 29.7.2004 1.9.2004 0
DrXCVIII 262/SL 6 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.2.2004 27.4.2004 0
DrXCVIII 262/SL 5 ostatní zápis ze 6.schůze představenst Městský soud v Praze 2.6.2003 27.4.2004 0
DrXCVIII 262/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+doplň.informace Městský soud v Praze 31.12.2002 5.8.2003 0
DrXCVIII 262/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.5.2002 0
DrXCVIII 262/SL 2 stanovy společnosti -31.5.2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 20.12.2001 28.12.2001 0
DrXCVIII 262/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.7.2001 3.10.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Správní bytové družstvo Nový domov

IČO (identifikační číslo) 00033456
Jméno Správní bytové družstvo Nový domov
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 9.9.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo Správní bytové družstvo Nový domov

Živnosti a provozovny Správní bytové družstvo Nový domov

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • Reklamní činnost a marketing

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.2003

Živnost č. 3 Účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 15.11.2001

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 27.9.2004

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Správní bytové družstvo Nový domov

Člen statutárního orgánu JUDr. Jaroslava Seidelová
Člen statutárního orgánu Ing. Michael Dražan
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Kalbáč
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Rosa
Člen statutárního orgánu Jan Drašnar
Člen statutárního orgánu PhDr. Petr Klíma
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Fiřt
Člen statutárního orgánu Ing. Štěpán Marounek

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Správní bytové družstvo Nový domov

IČO (identifikační číslo) 00033456
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00033456
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Správní bytové družstvo Nový domov
Sídlo Maroldova 1449/8 PRAHA 4 - NUSLE 140 00 PRAHA 4
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, PRAHA 4, tel.: 234 689 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
746961/0300 1.4.2013
475994053/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00033456
Jméno firmy Správní bytové družstvo Nový domov
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka dak3vxc
tracking image