Firma Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. IČO 28954866


Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. (28954866) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olšanská 2666/7, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2009 a je stále aktivní. Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15521
IČO (identifikační číslo osoby) 28954866
Jméno Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.2009
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 1.7.2014 - 21.1.2019
Způsob řízení: dualistický 10.2.2014
Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přechází v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společnosti: a) Správa komunálního majetku Praha 3 a.s., IČO 64948609, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 b) Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČO 28954874, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 c) Pražská parkovací a.s. IČO 27152065, se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 1.8.2013
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 3 č. 166 ze dne 24.3.2010, kterým byl schválen záměr zvýšit základní kapitál ze současné výše 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) na částku 33.100.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti, zajištění finančních prostředků pro realizaci připravovaného investičního záměru, který spočívá v koupi akcií společností ve skupině, a to Správa kom unálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a společnosti Pražská parkovací a.s. Akcie budou koupeny za cenu určenou posudkem znalce jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze pod čj. 2 Nc4214/2010-8. Emisní kurs všech dří ve upsaných akcií byl v plném rozsahu splacen a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. 3. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem Městská část Praha 3, IČ: 00063517 se sídlem Havlíčkovo nám. č. .9, 130 00 Praha 3. 5. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet a jmenovitá hodnota nových akcií: druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinné, forma akcií: na jméno, počet akcií: 31, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000 000,- Kč 6. Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. - 7. Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 1.000 000,- Kč za jednu upisovanou akcii. 8. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované. 9. Jediný akcionář - Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, 130 00 Praha 3, jako upisovatel, upíše veškeré nové akcie tj. 31 (slovy: třicet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 10. Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií, tj. částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) ve lhůtě 60 dnů od upsání akcií, tedy ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, na zvláštní účet zřízený u banky ČSOB, a.s., Olš anská 2643/1a č. účtu 236722376/0300, částku 31.000.000,- Kč, tj. 100% emisního kursu (podle ust. §204 odst. 2 ObchZ). 11. Akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti na adrese: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin. 12. Lhůta pro upsání akcií: společnost je povinna do 10 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla návrh smlouvy podle § 204 odst.5 Obch.Z. a k jejímu uzavř ení mu poskytne lhůtu 15 pracovních dnů, počínaje dnem doručení návrhu. 13. Upisování akcií je v tomto případě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14. Společnost je povinna emitovat nové akcie dle počtu upisovaných akcií do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla akcionáře, aby je převzal ve lhůtě alespoň patn ácti pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hodin na adrese sídla společnosti. 11.5.2010 - 16.6.2010
Společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. vznikla rozdělením společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., IČ: 64948609, se sídlem Praha 3, Na Vrcholu 2595/25, PSČ 130 34, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v  oddílu B, vložce 3660, odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a to společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., IČ: 28954874, se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15522. Na společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti uvedená v Projektu rozdělení akciové společnosti Správa komunáln ího majetku Praha 3, a.s. odštěpením se založením dvou nových akciových společností ze dne 7.5.2009. 1.9.2009

Aktuální kontaktní údaje Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Kapitál Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

zakladni jmění 33 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.6.2010
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2009 - 16.6.2010

Akcie Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 31 16.6.2010
Akcie na jméno 100 000 Kč 21 1.9.2009

Sídlo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olšanská 2666/7 , Praha 130 00 1.9.2009

Předmět podnikání Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.9.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.9.2013
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 24.9.2013
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 24.9.2013
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 24.9.2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.9.2009 - 24.9.2013

Předmět činnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Platnost údajů od - do
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.9.2013

vedení firmy Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Statutární orgán Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 15.8.2013
Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 1.9.2009 - 15.8.2013
místopředseda představenstva Mgr. Simeon Popov 21.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 11.1.2019
Adresa: V kapslovně 2770/3 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr Pavel Křeček 21.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Koněvova 2368/187 , Praha 130 00
člen představenstva Filip Hausknecht 21.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Čajkovského 1671/25 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Jan Metelka LL.M. 13.4.2019
Vznik členství 25.3.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Javorová 829 , Planá 348 15
předseda představenstva Jiří Brůžek 26.4.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 21.2.2019
Adresa: Kramperova 1013 8, 142 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Zuzana Volínová 1.9.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 1.9.2009
Vznik funkce 1.9.2009
Adresa: K Borku 181 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Pavel Císař 1.9.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 1.9.2009
Vznik funkce 1.9.2009
Adresa: Jeseniova 1683/71 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Pavel Císař 18.11.2009 - 29.6.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 18.5.2011
Vznik funkce 8.9.2009
Zánik funkce 18.5.2011
Adresa: Jeseniova 1683/71 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Fišer 1.9.2009 - 16.8.2012
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 30.7.2012
Vznik funkce 1.9.2009
Zánik funkce 30.7.2012
Adresa: Lucemburská 1299/39 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Zuzana Volínová 18.11.2009 - 16.8.2012
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 30.7.2012
Vznik funkce 8.9.2009
Zánik funkce 30.7.2012
Adresa: K Borku 181 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Ing. Rostislav Rubík CSc. 29.6.2011 - 16.8.2012
Vznik členství 18.5.2011
Zánik členství 30.7.2012
Vznik funkce 25.5.2011
Zánik funkce 30.7.2012
Adresa: Jana Želivského 1816/25 , Praha 130 00
předseda Ing. Bohuslav Nigrin 16.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Kunešova 2653/18 , Praha 130 00
místopředseda RNDr. Jan Materna Ph.D. 16.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Na Balkáně 1361/28 , Praha 130 00
člen Martin Čáslavka 16.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 30.7.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Novákových 1817/30 , Praha 180 00
člen přdedstavenstva Ing. Ing Světlana Škapová 15.8.2013 - 19.9.2013
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Adresa: Vinohradská 268/94 , Praha 130 00
místopředseda Mgr. Popov 15.8.2013 - 19.9.2013
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Adresa: V kapslovně 2770/3 , Praha 130 00
člen představestva Filip Neusser 15.8.2013 - 10.2.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.11.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 1.11.2013
Adresa: Templová 654/6 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Bohuslav Nigrin 15.8.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Adresa: Koněvova 342/123 , Praha 130 00
místopředseda Mgr. Simeon Popov 19.9.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Adresa: V kapslovně 2770/3 , Praha 130 00
člen představenstva RNDr. Jan Materna 4.11.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 2.10.2013
Adresa: Na Balkáně 1361/28 , Praha 130 00
člen přdedstavenstva Ing. Světlana Škapová 19.9.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Vinohradská 268/94 , Praha 130 00
člen představenstva Michal Kucián 10.2.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 15.1.2015
Zánik funkce 15.1.2015
Adresa: Blodkova 1476/4 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Bohuslav Nigrin 1.7.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 5.8.2013
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Koněvova 342/123 , Praha 130 00
člen představenstva RNDr. Jan Materna Ph.D. 1.7.2014 - 17.6.2015
Vznik členství 2.10.2013
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 2.10.2013
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: Na Balkáně 1361/28 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Mgr. Simeon Popov 1.7.2014 - 21.1.2019
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 5.8.2013
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: V kapslovně 2770/3 , Praha 130 00
předseda představenstva Michal Kucián 11.4.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 15.1.2015
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Blodkova 1476/4 , Praha 130 00
Člen představenstva Michal Papež 11.4.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Kouřimská 2350/3 , Praha 130 00
člen představenstva Miroslava Oubrechtová 11.4.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Jeseniova 2446/75 , Praha 130 00
člen představenstva Miroslav Fabík 17.6.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 2.3.2015
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 2.3.2015
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Nitranská 1459/11 , Praha 130 00
předseda představenstva Jiří Brůžek 13.4.2019 - 26.4.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 21.2.2019
Adresa: Ke Srážku 861/12 , Praha 143 00

Dozorčí rada Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Michal Vronský 21.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Tachovské náměstí 288/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Petra Jelínková 21.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Biskupcova 1747/73 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Marcela Novotná 21.1.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Jeseniova 431/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Kuba 13.4.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Koněvova 1884/169 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Dobiáš 13.4.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 20.2.2019
Adresa: Libická 1990/11 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jan Plíva 1.9.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 1.9.2009
Vznik funkce 1.9.2009
Adresa: Spojovací 2609/40 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Pavel Hurda 1.9.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 1.9.2009
Vznik funkce 1.9.2009
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady MUDr. Robert Hoffmann 1.9.2009 - 6.9.2010
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.9.2009
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Na Jarově 1959/11 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Jan Plíva 18.11.2009 - 6.9.2010
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.10.2009
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Spojovací 2609/40 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Pavel Hurda 18.11.2009 - 6.9.2010
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.10.2009
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady MUDr. Robert Hoffmann 6.9.2010 - 29.6.2011
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.9.2010
Adresa: Na Jarově 1959/11 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Jan Plíva 6.9.2010 - 16.8.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 25.7.2012
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 25.7.2012
Adresa: Spojovací 2609/40 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Pavel Hurda 6.9.2010 - 16.8.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 25.7.2012
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 25.7.2012
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Vokál 29.6.2011 - 16.8.2012
Vznik členství 18.5.2011
Vznik funkce 18.5.2011
Zánik funkce 25.7.2012
Adresa: Kunešova 2646/4 , Praha 130 00
předseda Ing. Jan Vokál 16.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 18.5.2011
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Kunešova 2646/4 , Praha 130 00
člen Mgr. Matěj Stropnický 16.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 25.7.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 25.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Řehořova 1035/46 , Praha 130 00
člen Ing. Mgr. Irena Ropková 16.8.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 25.7.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 25.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Pod lipami 2559/37 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Irena Ropková 15.8.2013 - 4.11.2013
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Adresa: Pod lipami 2559/37 , Praha 130 00
člen dozorčí rady PhDr. Matěj Stropnický 15.8.2013 - 10.2.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 5.11.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 5.11.2013
Adresa: Bořivojova 521/64 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Helena Bartáková 4.11.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 1.10.2013
Adresa: Radhošťská 1645/15 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslava Suková 15.8.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Radhošťská 1623/20 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Miroslav Poche 15.8.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Velehradská 1735/28 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Irena Ropková 4.11.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 22.10.2013
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Pod lipami 2559/37 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Miroslava Oubrechtová 4.11.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 2.10.2013
Zánik členství 17.12.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Jeseniova 2446/75 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Harapát 4.11.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 17.12.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Pod lipami 2564/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Pavel Števich 4.11.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 17.12.2014
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Trávníčkova 1776/29 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Bartáková 1.7.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 17.12.2014
Vznik funkce 1.10.2013
Zánik funkce 17.12.2014
Adresa: Radhošťská 1645/15 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Gabriela Nováková 11.4.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Jana Želivského 1847/31 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Gabriela Nováková 12.6.2015 - 17.6.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Jana Želivského 1847/31 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Gabriela Nováková 17.6.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Jana Želivského 1847/31 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Filip Neusser 11.4.2015 - 5.2.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 9.9.2015
Vznik funkce 28.1.2015
Zánik funkce 9.9.2015
Adresa: Kubelíkova 1247/40 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Vlček 11.4.2015 - 9.6.2016
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 30.3.2016
Vznik funkce 15.1.2015
Zánik funkce 30.3.2016
Adresa: V kapslovně 2770/5 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jan Vokál 10.2.2014 - 17.8.2016
Vznik členství 18.12.2013
Adresa: Kunešova 2646/4 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Zdeněk Zábojník 11.4.2015 - 5.11.2016
Vznik členství 17.12.2014
Vznik funkce 17.12.2014
Adresa: Ježkova 955/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Alena Hronová 4.11.2013 - 21.1.2019
Vznik členství 2.10.2013
Zánik členství 19.12.2018
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Na rovnosti 2696/22 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Bc. Tomáš Štampach 11.4.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Na lučinách 2536/3 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Tomáš Kalivoda 11.4.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Lucemburská 2434/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Gabriela Nováková 15.7.2015 - 21.1.2019
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Jana Želivského 1847/31 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Světlana Škapová 5.2.2016 - 21.1.2019
Vznik členství 11.11.2015
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 11.11.2015
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Vinohradská 268/94 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Vladimír Švorba 9.6.2016 - 21.1.2019
Vznik členství 30.3.2016
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 14.4.2016
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: V domově 1699/18 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jan Vokál 17.8.2016 - 21.1.2019
Vznik členství 18.12.2013
Zánik členství 19.12.2018
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Na vrcholu 2587/7 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Zdeněk Zábojník 5.11.2016 - 21.1.2019
Vznik členství 17.12.2014
Zánik členství 19.12.2018
Vznik funkce 17.12.2014
Zánik funkce 19.12.2018
Adresa: Křišťanova 1698/15 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Michal Dobiáš 21.1.2019 - 13.4.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 19.12.2018
Adresa: Libická 1990/11 , Praha 130 00

Sbírka Listin Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15521/SL 34 ostatní usnesení č.7 Městský soud v Praze 11.11.2015 13.1.2016 9.2.2016 2
B 15521/SL 33 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 38
B 15521/SL 32 ostatní usnesení č. 2 Městský soud v Praze 2.3.2015 27.5.2015 24.6.2015 2
B 15521/SL 31 ostatní zápis z 1. schůze Městský soud v Praze 28.1.2015 2.3.2015 29.4.2015 3
B 15521/SL 30 ostatní zápis z 8. schůze Městský soud v Praze 17.12.2014 2.3.2015 29.4.2015 3
B 15521/SL 29 notářský zápis [NZ 29/2014] NZ 29/2014 Městský soud v Praze 9.6.2014 22.12.2014 9.1.2015 22
B 15521/SL 28 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.5.2014 6.6.2014 41
B 15521/SL 27 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.11.2013 10.1.2014 11.2.2014 4
B 15521/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.6.2013 17.9.2013 13
B 15521/SL 21 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +rozhodnutí jed.akcionáře 15.5.2013 Městský soud v Praze 31.12.2012 25.6.2013 4.7.2013 31
B 15521/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 + rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 9.7.2012 30
B 15521/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.6.2011 30.6.2011 1
B 15521/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.6.2011 7.6.2011 32
B 15521/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2010 13.1.2011 25.1.2011 16
B 15521/SL 15 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 4.8.2010 18
B 15521/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008/B3660/ Městský soud v Praze 31.12.2008 16.10.2009 12
B 15521/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2009 16.10.2009 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

IČO (identifikační číslo) 28954866
Jméno Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 30.9.2009
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 5

Sídlo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Živnosti a provozovny Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Olšanská 2666/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002354854
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2009

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Olšanská 2666/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002354854
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 30.9.2009

Živnost č. 3 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.8.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Olšanská 2666/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002354854
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2013

Živnost č. 4 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.8.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Olšanská 2666/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1002354854
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2013

Živnost č. 5 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.9.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Bořivojova 918/27, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1011859602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Zelenky-Hajského 1826/1, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113534
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Radhošťská 2278/1, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113704
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Jana Želivského 2389/19, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113615
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Jeseniova 508/25, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113623
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Jeseniova 2446/75, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113631
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Baranova 1899/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113313
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Čajkovského 2422/12, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113381
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Vinohradská 1755/116, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113739
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Malešická 95/15, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113658
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Lucemburská 1856/40, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113470
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 12
Provozovna Baranova 1878/10, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113321
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Čajkovského 2423/14, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113399
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 14
Provozovna Malešická 2401/21, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113666
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 15
Provozovna Baranova 626/36, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113348
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Čajkovského 2421/15, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113402
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 17
Provozovna Domažlická 1159/9, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113551
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 18
Provozovna Žerotínova 2419/30, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113542
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 19
Provozovna Vinohradská 1888/139, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113747
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 20
Provozovna Na vápence 2443/25, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113674
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 21
Provozovna Lucemburská 1869/42, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113488
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 22
Provozovna Hořanská 1510/1, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113569
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 23
Provozovna Roháčova 268/26, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113712
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 24
Provozovna Krásova 1834/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113445
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 25
Provozovna Jeseniova 1916/89, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113640
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 26
Provozovna Hořanská 1514/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113577
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 27
Provozovna Basilejské náměstí 98/9, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113356
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 28
Provozovna Sudoměřská 884/3, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113721
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 29
Provozovna Jičínská 613/33, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113411
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 30
Provozovna Baranova 1518/26, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113330
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 31
Provozovna Biskupcova 501/16, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113364
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 32
Provozovna Vinohradská 1513/176, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113518
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 33
Provozovna Krásova 1841/4, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113453
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 34
Provozovna Chelčického 842/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113585
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 35
Provozovna Biskupcova 1889/48, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113372
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 36
Provozovna Lucemburská 1876/44, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113496
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 37
Provozovna Jilmová 2682/4, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113429
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 38
Provozovna Jana Želivského 2385/11, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113593
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 39
Provozovna Ostromečská 395/5, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113682
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 40
Provozovna Přemyslovská 1925/40, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113691
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 41
Provozovna Křišťanova 1698/15, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113461
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 42
Provozovna Za žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113526
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 43
Provozovna Lupáčova 805/10, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113500
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 44
Provozovna Koněvova 155/4, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113437
Zahájení provozování 2.9.2013
Provozovna č. 45
Provozovna Jana Želivského 2386/13, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1009113607
Zahájení provozování 2.9.2013

Statutární orgán Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Simeon Popov
Člen statutárního orgánu Filip Hausknecht
Člen statutárního orgánu Mgr. Pavel Křeček
Člen statutárního orgánu Jiří Brůžek
Člen statutárního orgánu JUDr. Jan Metelka LL.M.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

IČO: 28954866
Firma: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.2009

Sídlo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Sídlo: Olšanská 2666/7, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba tepla
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
tracking image