Firma SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. IČO 25044001


SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (25044001) je Akciová společnost. Sídlí na adrese tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1998 a je stále aktivní. SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1147
IČO (identifikační číslo osoby) 25044001
Jméno SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 28.8.2014 - 20.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.8.2014 - 20.3.2015
Mimořádná valná hromada společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/2, PSČ 434 01, IČO 250 44 001 přijala dne 30.11.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nové akcie takto: Základní kapitál bude zvýšen z částky 93 300 000,- Kč (slovy: devadesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) na částku 116 800 000,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct milionu osm set tisíc korun českých), tedy o částku 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých), a  to upisováním akcie peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti je realizováno upsáním nové akcie o jmenovité hodnotě 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých) stejného druhu, formy a podoby jako již dříve ups ané akcie, tzn: druh akcie: kmenová forma akcie: na jméno podoba akcie: listinná Převoditelnost akcií: po předchozím souhlasu valné hromady Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Schvaluje se splacení emisního kurzu akcie započtením pohledávek Statutárního města Mostu v celkové výši 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých) smlouva z 6.9.2002 půjčka ve v ýši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), smlouva z 21.7.2003 - půjčka ve výši 12 500 000,- Kč (slovy: dvanáct milionu pět set tisíc korun českých), dodatek z 3.11.2003 - navýšení půjčky o 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionu korun českých) . Akcie bude upsána předem určeným zájemcem, který je akcionář společnosti, a to Statutární město Most, se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČO 002 66 094. K upsání akcie společnosti dojde zákonem stanoveným způsobem, tedy smlouvou o upsání akcie uzav řenou podle § 204 odst. 5 obch. zák. mezi předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upsání akcie je kancelář primátora Statutárního města Mostu, dveře 167, v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. Lhůta pro upsání akcie se stanoví na třicet kalendář ních dnů ode dne kdy bude Statutárnímu městu Most jako upisujícímu akcionáři doručeno společností oznámení o tom, že rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Společnost je povinna toto oznámení Sta tutárnímu městu Most doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo rpávní moci. Emisní kurz upisované akcie je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých). Statutární město Most, jako předem určený zájemce, je povinno splatit emisní kurz ve lhůtě do šedesáti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro splacení vkladu je ka ncelář primátora Statutárního města Mostu, dveře 167 v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. 22.3.2005 - 3.1.2006
Dle notářského zápisu č. NZ 76/2003, N 82/2003 sepsaného dne 27.3. 2003 v sídle společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., tř. Budovatelů čp. 112/2 Mgr. Ludmilou Polívkovou, notářkou se sídlem v Mostě, mimořádná valná hromada společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/2, PSČ 434 01, IČ 25044001 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nové akcie, a to poté, co ji byla předložena zpráva představenstva společnosti ze dne 27.2. 2003 zpracovaná v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obch. zák., v níž jsou uvede ny důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem a je odůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu, přičemž zpráva představenstva potvrdila, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.-takt o: Základní kapitál společnosti bude zvýšen z částky 91.000.000,- Kč na částku 93.300.000,- Kč, tedy o částku Kč 2.300.000,- (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých), a to upisováním akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Schvaluje se upsání akcie nepeněžitým vkladem, který vkládá Statutární město Most, jako př edem určený zájemce. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky, a to parcela č.parc. 6380/1 ostatní plocha - os tatní komunikace o celkové výměře 1438 m a parcela č.parc. 6380/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o celkové výměře 2389 m, obě zapsány na LV č.1 pro obec Most a k.ú. Most II u Katastrálního úřadu v Mostě. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleck ém posudku znalce ing. Vladimíra Hůdy, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.10. 2002 číslo jednací Nc 1078/2002-5, které nabylo právní moci dne 24. března 2003. Výše ocenění předmětu vkladu určeného posudkem znalce činí Kč 2, 300.000,-. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsána 1 kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 2,300.000,- v listinné podobě. S ohledem na skutečnost, že nová akcie se upisuje nepeněžitým vkladem, nemají akcionáři v souladu s usta novením § 204a odst. 1 obch. zák. přednostní právo upsat nové akcie. Akcie bude upsána předem určeným zájemcem, kterým je akcionář společnosti, a to Statutární město Most, se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČ 00266094. K upsání akcie společnosti doj de zákonem stanoveným způsobem, tedy smlouvou o upsání akcie uzavřenou podle § 204 odst. 5 obch. zák. mezi předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upsání akcie je kancelář primátora Statutárního města Mostu, dveře č. 167, v Mostě, ulice Radničn í 1, PSČ 434 69. Lhůta pro upsání akcie se stanoví na třicet kalendářních dnů ode dne, kdy bude Statutárnímu městu Most jako upisujícímu akcionáři doručeno společnosti oznámení o tom, že rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Společnost je povinna toto oznámení Statutárnímu městu Most doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Emisní kurz upisované akcie je shodný se jmenovitou hodn otou akcie a činí Kč 2,300.000,- . St atutární město Most, jako předem určený zájemce, je povinno splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do šedesáti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro s placení nepeněžitého vkladu je kancelář primátora Statutárního města Mostu, dveře č. 167 v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. 2.10.2003 - 22.11.2004

Aktuální kontaktní údaje SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Kapitál SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

zakladni jmění 4 848 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.8.2010
zakladni jmění 116 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.1.2006 - 26.8.2010
zakladni jmění 93 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.11.2004 - 3.1.2006
zakladni jmění 91 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.1998 - 22.11.2004

Akcie SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 91 000 Kč 28 26.8.2010
Kmenové akcie na jméno 23 500 000 Kč 1 3.1.2006 - 26.8.2010
Kmenové akcie na jméno 2 300 000 Kč 1 22.11.2004
Kmenové akcie na jméno 91 000 Kč 1 000 22.11.2004 - 26.8.2010
Akcie na jméno 91 000 Kč 1 000 4.5.2002 - 22.11.2004
Akcie na jméno 91 000 Kč 1 000 1.11.1998 - 4.5.2002

Sídlo SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa tř. Budovatelů 112/7 , Most 434 01 23.1.2012
Adresa tř. Budovatelů 112/7 , Most 434 01 1.11.1998 - 23.1.2012

Předmět podnikání SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 19.8.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2012
hostinská činnost 25.9.2012
zednictví 25.9.2012
masérské, rekondiční a regenerační služby 25.9.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.9.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.9.2012
zámečnictví, nástrojářství 25.9.2012
vodoinstalatérství, topenářství 25.9.2012
malířství, lakýrnictví, natěračství 25.9.2012
správa a údržba nemovitostí 22.11.2004 - 25.9.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.11.1998 - 25.9.2012
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 1.11.1998 - 25.9.2012
pronájem nebytových prostorů včetně sportovišť 1.11.1998 - 25.9.2012

vedení firmy SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Statutární orgán SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán, kterým je představenstvo, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členov é představenstva, kteří jsou dle předchozího ustanovení oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 28.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva, kteří jsou p odle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 22.11.2004 - 28.8.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. 1.11.1998 - 22.11.2004
Předseda představenstva Ing. Jiří Turis 20.3.2015
Vznik členství 22.12.2014
Vznik funkce 12.1.2015
Adresa: Jarmily Glazarové 901/7 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Aleš Havlůj 20.11.2015
Vznik členství 8.10.2015
Adresa: Komořanská 3119/8 , Most 434 01
Člen představenstva Petr Formánek 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: 1207 , Most 434 01
Člen představenstva JUDr. Ján Vagaši 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Josef Solnař 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Vznik funkce 29.1.2019
Adresa: Čsl. armády 1912/80 , Most 434 01
Předseda představenstva Vasil Holovčák 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: Růžová 3084/9 , Most 434 01
Člen představenstva Pavel Weigner 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: K. J. Erbena 302/16 , Most 434 01
Člen představenstva Josef Kubal 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: Josefa Suka 1591/1 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Malý 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: Jana Kříže 896/9 , Most 434 01
Člen představenstva Stanislav Štrébl 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: Františka Halase 2633/5 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Bořek Valvoda 11.12.1999 - 22.11.2004
Vznik členství 28.4.1999
Zánik členství 29.6.2004
Vznik funkce 28.4.1999
Zánik funkce 29.6.2004
Adresa: Za Špačkárnou 90/3 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Pavel Kouda 11.12.1999 - 22.11.2004
Zánik členství 30.3.2004
Vznik funkce 28.4.1999
Adresa: Fr. Malíka 736 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Knorre 11.12.1999 - 22.11.2004
Zánik členství 30.3.2004
Vznik funkce 28.4.1999
Adresa: Nad Potokem 211 , Most 434 01
Člen představenstva Vasil Holovčák 11.12.1999 - 22.11.2004
Zánik členství 30.3.2004
Vznik funkce 1.11.1998
Adresa: Růžová 3084/9 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Pavel Kouda 22.11.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 30.3.2004
Adresa: Fr. Malíka 736 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Kouda 13.5.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 28.6.2005
Adresa: Jaroslava Ježka 168/6 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Bořek Valvoda 22.11.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 15.5.2007
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Za Špačkárnou 90/3 , Most 434 01
Člen představenstva Miloš Bydžovský 22.11.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: Moskevská 976/43 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jitka Hurábová 22.11.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: tř. Budovatelů 2405/36 , Most 434 01
Člen představenstva František Kačer 22.11.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: Ke Koupališti 1256/2 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Luděk Traxmandl 22.11.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 15.5.2007
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Pod Resslem 1978/2 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Kašpar 3.1.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: Albrechtická 612/29 , Most 434 01
Člen představenstva Vasil Holovčák 22.11.2004 - 4.2.2008
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: Růžová 3084/9 , Most 434 01
předseda představenstva Ing. Jiří Koranda 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 17.12.2010
Adresa: Josefa Ševčíka 949/11 , Most 434 01
místopředseda představenstva Hana Jírovcová 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 17.12.2010
Adresa: V. K. Klicpery 852/5 , Most 434 01
člen představenstva Roman Antoš 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Albrechtická 594/23 , Most 434 01
člen představenstva František Berger 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Františka Malíka 1019/15 , Most 434 01
člen představenstva Ervín Breckl 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: M. J. Husa 298/1 , Most 434 01
člen představenstva JUDr. Jaroslav Koutský 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Maxima Gorkého 1262/25 , Most 434 01
Člen představenstva Vasil Holovčák 4.2.2008 - 23.3.2011
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Růžová 3084/9 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Bc. Hana Jírovcová 23.3.2011 - 25.9.2012
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 20.12.2010
Adresa: V. K. Klicpery 852/5 , Most 434 01
Člen představenstva Michal Tomko 23.3.2011 - 27.7.2013
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: Česká 381/19 , Most 434 01
Člen představenstva Marcel Strych 23.3.2011 - 15.8.2013
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: 128 , Lužice 435 24
Člen představenstva Ervín Breckl 23.3.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 17.12.2010
Adresa: M. J. Husa 298/1 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Koranda 23.3.2011 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Josefa Ševčíka 949/11 , Most 434 01
Člen představenstva Mgr. Marta Hromadová 23.3.2011 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: Višňová 303/2 , Most 434 01
Člen představenstva Otakar Hertl 23.3.2011 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: M. G. Dobnera 2939/8 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Hana Aulická Jírovcová 25.9.2012 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 20.12.2010
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Nad Potokem 175 , Most 434 01
Člen představenstva Michal Tomko 27.7.2013 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: Česká 381/19 , Most 434 01
Člen představenstva Marcel Strych 15.8.2013 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: 128 , Lužice 435 24
Člen představenstva Ervín Breckl 24.6.2014 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: M. J. Husa 298/1 , Most 434 01
Člen představenstva Milan Belej 20.3.2015 - 20.11.2015
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 8.10.2015
Adresa: Zdeňka Štěpánka 2952/12 , Most 434 01
Člen představenstva Bc. Jana Wernerová DiS 20.3.2015 - 20.11.2015
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 8.10.2015
Adresa: Karla Marxe 575/22 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Vendulka Balášová 20.3.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Vznik funkce 12.1.2015
Zánik funkce 17.1.2019
Adresa: Čsl. armády 2173/76 , Most 434 01
Člen představenstva Otakar Hertl 20.3.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: M. G. Dobnera 2939/8 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Marek Hudský 20.11.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 8.10.2015
Zánik členství 17.1.2019
Adresa: Vinohradská 795/9 , Most 434 01

Dozorčí rada SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady PhDr. Václav Hofmann 20.11.2015
Vznik členství 8.10.2015
Adresa: Jugoslávská 1756/57 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady MUDr. Vlastimil Woznica 19.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Vznik funkce 31.1.2019
Adresa: Jižní 3210 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Martin Jungmann 22.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Vznik funkce 31.1.2019
Adresa: Zdeňka Štěpánka 2948/20 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Pavel Měska 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: Růžová 3085/11 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Trčka 1.11.1998 - 11.12.1999
Adresa: Šeříková 1060/14 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Jaroslav Kozel 1.11.1998 - 22.11.2004
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 1.11.1998
Adresa: Maxima Gorkého 1252/11 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady RSDr. Karel Hotový CSc. 11.12.1999 - 22.11.2004
Vznik členství 28.4.1999
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 28.4.1999
Zánik funkce 24.6.2003
Adresa: U Stadionu 1364/28 , Most 434 01
Člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Žofka 11.12.1999 - 22.11.2004
Zánik členství 24.6.2003
Vznik funkce 28.4.1999
Adresa: Moskevská 3066 , 434 01 Most Česká republika
Člen dozorčí rady Jaroslav Kozel 22.11.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 24.6.2003
Adresa: Maxima Gorkého 1252/11 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady RSDr. Karel Hotový CSC. 22.11.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.3.2006
Vznik funkce 24.6.2003
Adresa: U Stadionu 1364/28 , Most 434 01
Člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Žofka 22.11.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: Moskevská 3066 , 434 01 Most Česká republika
Člen dozorčí rady Jaroslav Kozel 13.5.2005 - 30.7.2007
Vznik členství 24.6.2003
Adresa: Mostecká 96/66 , Horní Jiřetín 435 43
Člen dozorčí rady Ing. Vítězslav Suchý 22.8.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 15.5.2007
Adresa: U Stadionu 1355/16 , Most 434 01
předseda dozorčí rady Jaroslav Kozel 30.7.2007 - 4.2.2008
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 24.9.2007
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 24.9.2007
Adresa: Mostecká 96/66 , Horní Jiřetín 435 43
člen dozorčí rady Radek Kurcin 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Kpt. Jaroše 49/14 , Most 434 01
člen dozorčí rady Ing. Ivo Paďourek 30.7.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Josefa Ševčíka 869/30 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Jaroslav Kozel 4.2.2008 - 23.3.2011
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 17.12.2010
Vznik funkce 22.1.2008
Zánik funkce 17.12.2010
Adresa: Mostecká 96/66 , Horní Jiřetín 435 43
Předseda dozorčí rady Ing. Ivo Paďourek 23.3.2011 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 19.1.2011
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Josefa Ševčíka 869/30 , Most 434 01
Člen dozorčí rady MUDr. Jiří Krhounek 23.3.2011 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: Lesní 2340/10 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ľubomír Holý 23.3.2011 - 20.3.2015
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: Jana Kříže 918/20 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Ján Vagaši 20.3.2015 - 20.11.2015
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 8.10.2015
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 8.10.2015
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Jan Vodráška 20.3.2015 - 20.11.2015
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 8.10.2015
Adresa: Moskevská 3062/15 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Lukáš Bednařík 20.3.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 22.12.2014
Zánik členství 17.1.2019
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 17.1.2019
Adresa: Průběžná 3151 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Josef Tancoš 20.11.2015 - 19.3.2019
Vznik členství 8.10.2015
Zánik členství 17.1.2019
Vznik funkce 26.10.2015
Zánik funkce 17.1.2019
Adresa: Mikoláše Alše 2245/16 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Martin Jungmann 19.3.2019 - 22.3.2019
Vznik členství 17.1.2019
Vznik funkce 31.1.2019
Adresa: Pod Resslem 1991/8 , Most 434 01

Sbírka Listin SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1147/SL 79 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2015 3.11.2015 30.11.2015 3
B 1147/SL 78 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2015 3.11.2015 30.11.2015 2
B 1147/SL 76 notářský zápis [NZ 144/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2015 7.7.2015 20.8.2015 3
B 1147/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2015 2.7.2015 7.7.2015 36
B 1147/SL 74 účetní závěrka [2009], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2010 19.5.2015 19.5.2015 16
B 1147/SL 73 notářský zápis [NZ 38/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2015 27.1.2015 23.3.2015 7
B 1147/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2015 23.3.2015 22
B 1147/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2015 27.1.2015 23.3.2015 2
B 1147/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 300/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2014 28.8.2014 18.9.2014 28
B 1147/SL 68 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2014 11.6.2014 11.6.2014 36
B 1147/SL 67 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2013 22.5.2013 23.5.2013 1
B 1147/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva - 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2013 7.5.2013 26
B 1147/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2012 4.10.2012 4.10.2012 24
B 1147/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti  - NZ 153/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2012 4.10.2012 4.10.2012 4
B 1147/SL 65 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 30.5.2012 6.6.2012 1
B 1147/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2012 27.4.2012 7.5.2012 25
B 1147/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2012 19.4.2012 23.4.2012 41
B 1147/SL 60 výroční zpráva, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2008 6.4.2012 11.4.2012 25
B 1147/SL 59 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2009 6.4.2012 11.4.2012 25
B 1147/SL 58 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 15.7.2011 15.7.2011 22
B 1147/SL 57 zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2011 3.5.2011 3.5.2011 17
B 1147/SL 56 účetní závěrka - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2011 29.4.2011 29.4.2011 14
B 1147/SL 55 podpisové vzory - členů představ.6x Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2011 10.3.2011 4.4.2011 6
B 1147/SL 54 ostatní - zápis z jedn.představ. a DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2011 10.3.2011 28.3.2011 2
B 1147/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.předst a DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2010 10.3.2011 28.3.2011 2
B 1147/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2010 10.3.2011 28.3.2011 3
B 1147/SL 51 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2010 20.8.2010 20.8.2010 10
B 1147/SL 50 podpisové vzory - Vasil Holovčák Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2008 6.2.2008 1
B 1147/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2008 6.2.2008 1
B 1147/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2007 6.2.2008 4
B 1147/SL 47 podpisové vzory - členů představenstva 6x Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2007 17.9.2007 12
B 1147/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.předst.a DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2007 17.9.2007 2
B 1147/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2007 17.9.2007 6
B 1147/SL 44 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2007 26.7.2007 26
B 1147/SL 43 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2006 10.11.2006 25
B 1147/SL 42 ostatní - potvrzení o úmrtí Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2006 24.10.2006 0
B 1147/SL 41 podpisové vzory - Ing. Vítězslav Suchý Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2006 24.10.2006 1
B 1147/SL 40 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 24.10.2006 8
B 1147/SL 39 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2004 18.1.2006 25
B 1147/SL 38 podpisové vzory - Jiří Kašpar Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2005 18.1.2006 1
B 1147/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 18.1.2006 8
B 1147/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2005 26.10.2005 22
B 1147/SL 35 notářský zápis NZ 344/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2004 29.3.2005 8
B 1147/SL 34 podpisové vzory - Jitka Hurábová Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 33 podpisové vzory - Vasil Holovčák Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 32 podpisové vzory - František Kačer Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 31 podpisové vzory - Miloš Bydžovský Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 30 podpisové vzory - Jaroslav Kozel Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 29 podpisové vzory - Luděk Traxmandl Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 28 podpisové vzory - Pavel Kouda Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 27 podpisové vzory - Karel Hotový Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 26 podpisové vzory - Jaroslav Žofka Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 25 podpisové vzory - Bořek Valvoda Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2004 7.12.2004 2
B 1147/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2004 7.12.2004 2
B 1147/SL 22 notářský zápis NZ 84/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2004 7.12.2004 10
B 1147/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2004 7.12.2004 25
B 1147/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2004 7.12.2004 1
B 1147/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2004 15.11.2004 24
B 1147/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2003 9.12.2003 30
B 1147/SL 9 ostatní -zápis z jednání představenst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.1999 11.2.2000 1
B 1147/SL 8 ostatní -zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.1999 11.2.2000 2
B 1147/SL 7 notářský zápis NZ 50/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.1999 11.2.2000 2
B 1147/SL 6 posudek znalce č. 1055/24/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.1998 27.11.1998 30
B 1147/SL 5 posudek znalce - dodatek k č. 2296-101/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.1998 27.11.1998 1
B 1147/SL 4 posudek znalce č. 2296-101/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1998 27.11.1998 34
B 1147/SL 3 notářský zápis NZ 266/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.1998 27.11.1998 28
B 1147/SL 2 notářský zápis NZ 173/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.1998 27.11.1998 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25044001
Jméno SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mostu
Vznik první živnosti: 1.11.1998
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 12

Sídlo SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Živnosti a provozovny SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Albrechtická 414/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011183404
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Jana Opletala 1673, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000618391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.7.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Albrechtická 1076/28, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1002665388
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 4
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 6.10.2011
Provozovna č. 5
Provozovna U Rybníka 151, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1008709115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.9.2012
Provozovna č. 6
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1008872890
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 26.4.2013
Provozovna č. 7
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1008872954
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 26.4.2013
Provozovna č. 8
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1008872903
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 26.4.2013
Provozovna č. 9
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1008872938
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 26.4.2013
Provozovna č. 10
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1008872911
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 26.4.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Vladimíra Majakovského 3299, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1012048179
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.2.2018
Provozovna č. 12
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1012395545
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2018
Provozovna č. 13
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1012755193
Obory činností
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 28.6.2019

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Opletala 1673, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000618391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1012755193
Zahájení provozování 28.6.2019

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1005355452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2012

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2012

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2012

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2012

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2012

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2012

Živnost č. 9 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004492863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2012

Živnost č. 10 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.4.2015
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 112/7, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1005355452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 434 01 Most
Identifikační číslo provozovny 1012755193
Zahájení provozování 28.6.2019

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.2019

Živnost č. 12 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.5.2019

Živnost č. 13 Pronájem nebytových prostorů včetně poskytování jiných služeb než základních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Turis
Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Havlůj
Člen statutárního orgánu JUDr. Ján Vagaši
Člen statutárního orgánu Josef Solnař
Člen statutárního orgánu Petr Formánek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

IČO: 25044001
Firma: SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Most
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.11.1998

Sídlo SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Sídlo: tř. Budovatelů 112/7 NEOAD, Most 434 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektrických zařízení
Ostatní zpracovatelský průmysl
Specializované stavební činnosti
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Úklidové činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image