Firma Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky IČO 28930495


Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky (28930495) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Raichlova 2659/2, Praha 155 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2009 a je stále aktivní. Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky na Justice.cz

Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka S 10509
IČO (identifikační číslo osoby) 28930495
Jméno Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky
Právní forma podnikání Společenství vlastníků jednotek
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Vzniklá dne 15.5.2009
Zapsána dne 1.8.2009
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.7.2014
Zřizuje je kontrolní orgán, a to kontrolor, jedná se o jednočlenný kontrolní orgán. Do funkce kontrolora byl zvolen Ing. Miloš Hyka, r.č. 810902/2669, bytem Raichlova 2659/4, 155 00, Praha. Den vzniku funkce: 20.5.2014, den vzniku členství: 20.5.2014. Stá tní příslušnost: ČR, 19.7.2014 - 22.8.2019

Aktuální kontaktní údaje Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Sídlo Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Platnost údajů od - do
Adresa Raichlova 2659/2 , Praha 155 00 1.8.2009

Předmět činnosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Platnost údajů od - do
1) Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí je: dům čp. 2659, ul. Raichlova, pozemky parc. č. 2315/157, 2315/174, 2315/175, 2315/176, 2315/177, na kterých je stavba postavena, a dále pozemky č. 2315/164, 23 15/165, 2315/166, 2315/167, 2315/168, 2315/169, 2315/170, 2315/171, 2315/172, 2315/173, vše zapsáno na LV 15186, katastrální území Stodůlky, obec Praha. 2) Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. 3) Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména a) provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání aa) společných částí domu; ab) technických zařízení domu jako společných částí; a ac) společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady; b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu; c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku, d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zd a stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu. 4) Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťo vání dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů; b) sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o pojištění domu; o nájmu společných částí domu; o nájmu bytů nebo nebytových prostor, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků nebo smluv o některých činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou; smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodav atele přímo), např. dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny společných prostor, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. c) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen služby), jejich evidence, vyúčtování a vypořádání se č leny společenství; d) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vl astníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností; e) vedení seznamu členů společenství, f) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek; g) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek; h) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uzavírání s tím souvisejících smluv; i) činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství. 19.7.2014

vedení firmy Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Statutární orgán Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Platnost údajů od - do
Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru nebo místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. Oprávněný člen výboru společenství vlastníků se podepisuje za společenství tak, že k názvu společenství připojí svůj podpis. 19.7.2014
Předseda výboru Mgr. Vítězslav Kříž 22.8.2019
Vznik členství 25.4.2019
Vznik funkce 8.5.2019
Adresa: Karla Kryla 2659/10 , Praha 155 00
Místopředseda výboru Ing. Simona Bartoňová 22.8.2019
Vznik členství 25.4.2019
Vznik funkce 8.5.2019
Adresa: Raichlova 2659/2 , Praha 155 00
Člen výboru Jan Humpl 22.8.2019
Vznik členství 25.4.2019
Adresa: Raichlova 2659/2 , Praha 155 00
předseda výboru Jiří Mareš 1.8.2009 - 7.10.2011
Vznik členství 13.5.2009
Vznik funkce 13.5.2009
Adresa: Seifertova 538 , Lanškroun 563 01
místopředseda výboru Ing. Ondřej Kotrč 1.8.2009 - 19.7.2014
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Vznik funkce 13.5.2009
Zánik funkce 13.5.2014
Adresa: Jaroslava Foglara 1327/1 , Praha 155 00
člen výboru Ing. Dalibor Fukala 1.8.2009 - 19.7.2014
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 26.3.2014
Adresa: Raichlova 2659/2 , Praha 155 00
předseda výboru Jiří Mareš 7.10.2011 - 19.7.2014
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 13.5.2014
Vznik funkce 13.5.2009
Zánik funkce 13.5.2014
Adresa: Raichlova 2659/4 , Praha 155 00
místopředseda výboru Ing. Dalibor Fukala 19.7.2014 - 28.9.2017
Vznik členství 20.5.2014
Vznik funkce 27.5.2014
Adresa: Raichlova 2659/2 , Praha 155 00
člen výboru RNDr. Petr Adolf Skřehot 19.7.2014 - 28.9.2017
Vznik členství 20.5.2014
Zánik funkce 1.7.2017
Adresa: Rotavská 1326/15 , Praha 155 00
předseda výboru Bc. Jiří Mareš 19.7.2014 - 22.8.2019
Vznik členství 20.5.2014
Zánik členství 25.4.2019
Vznik funkce 27.5.2014
Zánik funkce 25.4.2019
Adresa: Raichlova 2659/4 , Praha 155 00
člen výboru Mgr. Vítězslav Kříž 28.9.2017 - 22.8.2019
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 25.4.2019
Vznik funkce 1.7.2017
Zánik funkce 25.4.2019
Adresa: Karla Kryla 2659/10 , Praha 155 00
místopředseda výboru RNDr. Petr Adolf Skřehot 28.9.2017 - 22.8.2019
Vznik členství 20.5.2014
Zánik členství 6.3.2019
Vznik funkce 1.7.2017
Zánik funkce 6.3.2019
Adresa: Rotavská 1326/15 , Praha 155 00

Sbírka Listin Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
S 10509/SL 9 ostatní zápis shromáždění SVJ Městský soud v Praze 20.5.2014 1.7.2014 4.9.2014 5
S 10509/SL 8 ostatní jednání výboru SVJ Městský soud v Praze 27.5.2014 1.7.2014 4.9.2014 2
S 10509/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 232/2014 Městský soud v Praze 20.5.2014 1.7.2014 4.9.2014 50
S 10509/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2011 31.8.2011 7.10.2011 14
S 10509/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 90/2009 Městský soud v Praze 13.5.2009 25.8.2009 39
S 10509/SL 4 ostatní - zápis výbor. společenství Městský soud v Praze 13.5.2009 25.8.2009 2
S 10509/SL 3 podpisové vzory + prohláš. Městský soud v Praze 3.6.2009 25.8.2009 1
S 10509/SL 2 podpisové vzory + prohláš. Městský soud v Praze 9.6.2009 25.8.2009 2
S 10509/SL 1 podpisové vzory + prohláš. Městský soud v Praze 8.6.2009 25.8.2009 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

IČO: 28930495
Firma: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Příjemci ostatních transferů
Datum vzniku: 1.8.2009

Sídlo Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Sídlo: Raichlova 2659/2, Praha 155 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image