Hlavní navigace

FIRMA SPOLANA s.r.o. IČO: 45147787

SPOLANA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SPOLANA s.r.o. (45147787) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Práce 657, 27711 Neratovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. SPOLANA s.r.o. má více živností.

Jako zdroj dat o SPOLANA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro SPOLANA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SPOLANA s.r.o.

Soud: Městský soud v Praze 1. 5. 1992
Spisová značka: C 305391
IČO (identifikační číslo osoby): 45147787
Jméno: SPOLANA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Zapsána dne: 1.5.1992
Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, a to na základě projektu změny právní formy vyhotoveném ke dni 30.6.2018 1.12.2018
Jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dne 30. 5. 2018 o snížení základního kapitálu společnosti SPOLANA a.s., se sídlem Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 27711, IČO: 451 47 787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1462 (dále jen Společnost), a to následovně: 1. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost vykázala ve své poslední řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2017, která byla ověřena auditorem, neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 3.436.106.000,- Kč; 2. Základní kapitál Společnosti se v souladu s ustanovením § 544 odst. 1) písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) snižuje za účelem úhrady, resp. sníže ní neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let; 3. Základní kapitál Společnosti se snižuje z původní hodnoty 3.455.229.360,- Kč o částku ve výši 3.425.442.900,- Kč, odpovídající části neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let, na novou částku 29.786.460,- Kč; 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu ustanovení § 524 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti takto: (i) jmenovitá hodnota každé z 1 500 ks akcií Společnosti ve formě na majitele v zak nihované podobě bude snížena z částky 11.600,- Kč na novou hodnotu 100,- Kč, a (ii) jmenovitá hodnota každé z 29 636 460 ks akcií Společnosti ve formě na majitele v zaknihované podobě bude snížena z částky 116,- Kč na novou hodnotu 1,- Kč; 5. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude jedinému akcionáři Společnosti ve smyslu ustanovení § 545 odst. 1) zákona o obchodních korporacích poskytnuto jakékoli plnění, neboť částka ve výši 3.425.442.900,- Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu, resp. snížení neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let. 31.5.2018
Dne 13. 10. 2016 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti SPOLANA a.s. došlo k přijetí nového znění stanov obchodní společnosti SPOLANA a.s. (NZ 547/2016). 5.12.2016
Základní kapitál kapitálové společnosti SPOLANA a.s. se zvyšuje o 1.400.000.056,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistamiliónůpadesátšest korun českých), z původních 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvěmiliardypadesátpětmilió -nůdvěstědvacetdevěttisíctřistačtyři kor un českých) na 3.455.229.360,- Kč (slovy: třimiliardyčtyřistapadesátpětmiliónůdvěstědvacetdevěttisíctřistašedesát korun českých), přičemž se určuje, že upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní k apitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 12.068.966 ks (slovy: dvanáctmiliónů-šedesátosmtisícdevětsetšedesátšest kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězí ch. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůt y dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 254449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, IBAN: CZ05 5400 0000 0000 0025 4449, SWIFT kód: ABNACZPP, dále na bankovní účet č. 1000490817/3500, vedený u ING Ba nk N.V., IBAN: CZ12 3500 0000 0010 0049 0817, SWIFT kód: INGBCZPP, a na bankovní účet č. 73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, vedený u THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, IBAN: PL73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, SWIFT kód: ABNAPL PW. 4.12.2015
Dne 30. 6. 2014 společnost ANWIL S.A., se sídlem 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, jakožto jediný akcionář, přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní korporace SPOLANA a.s. o podřízení SPOLANA a.s. zákonu č. 90/20 12 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a v souvislosti s tím přijal nové znění stanov SPOLANA a.s.. 24.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 24.7.2014 - 5.12.2016
Počet členů dozorčí rady: 5 24.7.2014 - 5.12.2016
Základní kapitál obchodní korporace SPOLANA a.s. se zvyšuje o 769.999.996,- Kč (slovy: sedm set šedesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých), z původních 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě o smdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) na 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvě miliardy padesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta čtyři koruny české), přičemž se určuje, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 6.637.931 ks (slovy: šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet jedna kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dn em uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 25449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland N.V., organizační složka, IBAN CZ055400000000000025449, SWIFT kód ABNACZPP. 6.3.2014 - 27.6.2014
Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti SPOLANA a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 885.229.408,- Kč (slovy: osm set osm desát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta osm korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově upsány akcie takto: Počet akcií: 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: ak cie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) (dále jen ?Nové akcie?). Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých); Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Všechny Nové akcie upíše s využitím přednostního práva jediný akcionář, společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika, identifikační číslo 910128477 (dále jen ?Jediný akcionář?). Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu a kcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti d oručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva a rozhodný den pro jeho uplatnění oznámí představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři písemně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání ak cií bude Jedinému akcionáři poskytnuta lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření. Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct koru n českých), v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti Jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne upsání akcií převod em na zvláštní bankovní účet číslo 248540/5400, IBAN: CZ80 5400 0000 0000 0024 8540, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 11.6.2012 - 3.7.2012
Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění (i) konstatuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního s oudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, vlastní celkem 1 500 (slovy: tisíc pět set) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 600,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 1500 (slovy: tisíc pět set) kusů ISIN CZ 0005105502 a 7 153 580 (slovy: sedm milionů sto padesát tři tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkové ho počtu 7 481 288 (slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát osm) kusů vydaných společností v zaknihované podobě, ISIN CS 0008424958, představujících 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta) základního kapit álu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti o velikosti 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta), což je osvědčeno výpisem z registru emitenta společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotoveným k ro zhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 28. říjnu 2008. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna je tedy hlavním akcionářem společnosti SPOLANA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. (ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností SPOLANA a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podo bě ve formě na majitele ISIN CS 0008424958, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsanou v obchodním rejs tříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, za protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přec hodem akcií společnosti SPOLANA a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen ?Den účinnosti?). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí vešker á práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti SPOLANA a.s. (iii) určuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne všem ostatním akcionářům společnosti SPOLANA a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu a kcii ISIN CS 0008424958 o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku řádně zdůvodněna posudkem znalce C08081534A vypracovaným společností American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, po dle kterého je hodnota protiplnění určená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Čes ká Národní Banka udělila společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna rozhodnutím č.j. 2008/11983/570 ze dne 26. září 2008 souhlas s výše zmíněným zdůvodněním výše protiplnění. V souladu s ustanovením 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo sp olečnosti SPOLANA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna za přiměřenou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v její žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 4 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). (iv) pověřuje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k p oskytnutí potřebné součinnosti společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 18.11.2008 - 27.6.2014
Valná hromada rozhodla dne 18.5.2004 o snížení základního kapitálu takto: "Snižuje se základní kapitál společnsti ve výši 4.998.493.640,- Kč na částku 885.229.408,- Kč, tedy o částku 4.113.264.232,- Kč. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií. U akcií o jmenovité hodnotě 655,- Kč o 539,- Kč, jmen ovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 655,- Kč na 116,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 65.500,- Kč o 53.900,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 65.500,- na 11.600,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu ú hrady části kumulované ztráty. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty minulých účetních období". 22.10.2004 - 4.12.2004
Mimořádná valná hromada konaná dne 1.3.2000 rozhodla usnesením, že se základní jmění společnosti zvyšuje o 1 676 850 435,- Kč na celkovou výši 3 558 494 480,- Kč s tím, že se připouští upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění a to až do výše 3 116 849 595,- Kč, tedy na celkovou výši základního jmění 4 998 493 640,- Kč. Na toto zvýšení bude upsáno 2 560 077 kusů až 4 758 549 kusů kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 655,- Kč každé z nich. Emisní kurs nově upisovaných akcií je 655,- Kč. Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitými vklady, formou vložení pohledávek. Předmětem těchto nepeněžitých vkladů jsou následující pohledávky za společností: a) část pohledávky Investiční a poštovní banky,a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČO 453 16619 ze smlouvy o úvěru č. 201 596 009 ze dne 29.3.1996 ve znění dodatků v nominální hodnotě 719 999 580,- Kč k úpisu 1 099 236 kusů akcií b) část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51131 ze dne 22.11.1995 ve znění dodatků v nominální hodnotě 21 576 355,- Kč k úpisu 32 941 kusů akcií c) část pohledávky Komerční banky,a.s. se sídlem Praha 1,Na Příkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51049 ze dne 15.5.1995 ve znění dodatků v nominální hodndotě 91 619 435,- Kč k úpisu 139 877 kusů akcií d) část pohledávky Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200281 ze dne 31.5.1999, v nominální hodnotě 430 999 825,- Kč k úpisu 658 015 kusů akcií e)část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO: 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200280 ze dne 31.5.1999, v nominální hodnotě 175 803 965,- Kč k úpisu 268 403 kusů akcií f) pohledávka České inkasní, s.r.o se sídlem Praha 7, Komunardů 6, IČO 60468165 ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi Technoexport akciová společnost pro zahraniční obchod a Česká inkasní, s.r.o ze dne 10.12.1999 v nominální hodnotě 1 676 850 435,- Kč k úpisu 2 560 077 kusů akcií. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj.Ke Spolaně, Neratovice, 277 11 na základě písemné výzvy představenstva k úpisu. Začátek úpisu nových akcií bude 3.7.2000, nabude-li rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000. Nenabude-li rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000, počne lhůta pro upisování akcií běžet 5. den následující po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis je 5 dní. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit v celém rozsahu nejpozději do 5 dnů po skončení úpisu, v místě sídla společnosti, tj. Ke Spolaně, Neratovice, 277 11, a to podpisem smlouvy o postoupení pohledávky. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. 7.12.2000 - 9.5.2001
Mimořádná valná hromada schválila dne 1.3.2000 usnesení, podle kterého se základní jmění společnosti ve výši 2 872 739 000,- Kč ( slovy dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých) snižuje z důvodu částečné úhrady kumulované ztráty ve výši 704 986 765,- Kč (slovy: sedm set čtyři milionů devět set osmdesát šest tisíc sedm set šedesát pět korun českých) a za účelem převodu částky 286 108 190,- Kč (slovy : dvě stě osmdesát šest milionů sto osm tisíc sto devadesát korun českých) do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že u všech akcií,jejichž jmenovitá hodnota je 1 000,- Kč ( tj. 2 722 739 kusů akcií na majitele ISIN CS 0008424958) se sníží jmenovitá hodnota na 655,- Kč a u všech akcií, jejichž jmenovitá hodnota je 100 000,- Kč ( tj. 1 500 kusů akcií na majitele ISIN CZ 0005105502) se sníží jmenovitá hodnota na 65 500,- Kč.Rozsah snížení základního jmění je 991 094 955,- Kč (slovy: devět set devadesát jedna milionů devadesát čtyři tisíc devět set padesát pět korun českých),tedy z původní výše 2 872 739 000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých) se sníží základní jmění na 1 881 644 045,-Kč.(slovy: jednu miliardu osm set osmdesát jedna milionů šest set čtřicet čtyři tisíc čtyřicet pět korun českých.) 31.3.2000 - 31.8.2000
Mimořádná valná hromada schválila dne 11. 10. 1999 usnesení, podle kterého se základní jmění společnosti ve výši 4.479.266.000,- Kč snižuje z důvodu částečné úhrady kumulované ztráty, kteá přesáhla 50% základního jmění a to na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Rozsah snížení základního jmění je dán podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku pevnou částkou 1.606.528.000,- Kč. Základní jmění se tak sníží z původní částky 4.479.266.000,- Kč na částku 2.872.738.000,- Kč. Představenstvo je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu v Hospodářských novinách a to nejpozději do 20 dnů od data konání této mimořádné valné hromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude 60 dní ode dne jeho uveřejnění. Akcionář, který přijme návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu tak učiní oznámením o přijetí veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu formou doporučeného dopisu, který adresuje do sídla společnosti, tj. Spolana a.s., Ke Spolaně, Neratovice, PSČ 277 11, nebo doručí osobně do sídla společnosti do sekretariátu generálního ředitele, kde mu bude doručení oznámení potvrzeno. Představenstvo je povinno potvrdit přijetí, popř. rozsah přijetí veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu akcionáři, nebo akcionářům, kteří jeho přijetí oznámili. Potvrzení bude provedeno formou doporučeného dopisu akcionáři na adresu v oznámení uvedenou, a to do 7 dnů od uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. 22.11.1999 - 31.3.2000
akciová společnosti byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, orkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
základní jmění společnosti činí 4.108.700.000 ,- Kčs (slovy:čtyřimiliardystoosmmilionůsedmsettisíc). Zakladatel slatil 100 % základního jmění společnosti, které je představvováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPOLANA Neratovice, s. p. 1.5.1992 - 31.3.2000
v zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 24.7.2014

Kapitál SPOLANA s.r.o.

Základní kapitál 1 024 786 460 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2019
Základní kapitál 29 786 460 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2018  - 19.12.2019
Základní kapitál 29 786 460 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2018  - 1.12.2018
Základní kapitál 3 455 229 360 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.2015  - 31.5.2018
Základní kapitál 2 055 229 304 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2014  - 4.12.2015
Základní kapitál 1 285 229 308 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.7.2012  - 6.3.2014
Základní kapitál 885 229 408 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.2004  - 3.7.2012
Základní kapitál 4 998 493 640 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.5.2001  - 10.11.2004
Základní kapitál 1 881 644 045 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.2000  - 9.5.2001
Základní kapitál 2 872 739 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.2000  - 31.8.2000
Základní kapitál 4 479 266 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.1.1995  - 31.1.2000
Základní kapitál 4 329 266 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.3.1993  - 18.1.1995
Základní kapitál 4 108 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992  - 11.3.1993

Akcie SPOLANA s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 Kč 1 500 31.5.2018  - 1.12.2018
Akcie na majitele 1 Kč 29 636 460 31.5.2018  - 1.12.2018
Akcie na majitele 116 Kč 29 636 460 4.12.2015  - 31.5.2018
Akcie na majitele 116 Kč 17 567 494 6.3.2014  - 4.12.2015
Akcie na majitele 116 Kč 10 929 563 3.7.2012  - 6.3.2014
Akcie na majitele 116 Kč 7 481 288 29.11.2004  - 3.7.2012
Akcie na majitele 11 600 Kč 1 500 29.11.2004  - 31.5.2018
Akcie na majitele 11 600 Kč 1 500 10.11.2004  - 29.11.2004
Akcie na majitele 116 Kč 7 481 288 10.11.2004  - 29.11.2004
Akcie na majitele 655 Kč 7 481 288 9.5.2001  - 10.11.2004
Akcie na majitele 655 Kč 2 722 739 31.8.2000  - 9.5.2001
Akcie na majitele 65 500 Kč 1 500 31.8.2000  - 10.11.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 722 739 31.1.2000  - 31.8.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 329 266 18.1.1995  - 31.1.2000
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 500 18.1.1995  - 31.8.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 179 388 10.8.1993  - 18.1.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 149 878 10.8.1993  - 18.1.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 309 266 11.3.1993  - 10.8.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 020 000 11.3.1993  - 10.8.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 088 700 1.5.1992  - 11.3.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 020 000 1.5.1992  - 11.3.1993

Sídlo SPOLANA s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Práce 657, Neratovice 27711, Česká republika 2.2.2021
Adresa: Ke Spolaně , Neratovice 27711, Česká republika 1.5.1992 - 8.1.2001
Adresa: ul. Práce 657, Neratovice 27711, Česká republika 8.1.2001 - 8.1.2001

Předmět podnikání SPOLANA s.r.o.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb elektronických komunikací 4.10.2007
obchod s elektřinou 27.4.2006
obchod s plynem 27.4.2006
distribuce plynu 27.4.2006
výroba elektřiny 22.7.2003
distribuce elektřiny 22.7.2003
výroba tepelné energie 22.7.2003
rozvod tepelné energie 22.7.2003
poskytování technických služeb 22.7.2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 22.7.2003
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 8.1.2001
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.1.2001
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 22.11.1999
opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů 22.11.1999
provozování dráhy železniční vlečky "Vlečka a.s. Spolana Neratovice" 22.11.1999 - 22.7.2003
provádění poloprovozních zkoušek na zakázku 22.11.1999 - 22.7.2003
propagační činnost 22.11.1999 - 22.7.2003
výroba chemických výrobků průmyslovým způsobem 12.3.1998
školení a vzdělávání včetně odborných kursů 12.3.1998
pronájem průmyslových výrobků 12.3.1998
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.3.1998
projektová činnost ve výstavbě 12.3.1998
čištění kanalizací 12.3.1998
silniční motorová doprava nákladní 12.3.1998 - 8.1.2001
výroba zvlášť nebezpečných jedů 12.3.1998 - 8.1.2001
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 12.3.1998 - 8.1.2001
zdvihání a přemisťování břemen 12.3.1998 - 22.7.2003
výroba a opravy náhradních dílů kovových i nekovových včetně povrchových úprav 12.3.1998 - 22.7.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné odpady) 12.3.1998 - 22.7.2003
ubytovací služby 12.3.1998 - 22.7.2003
provozování drážní dopravy (dle udělené licence ev.číslo L/1995/0159 ze dne 30.11.1995) 12.3.1998 - 22.7.2003
výroba elektřiny (dle udělené autorizace č.j. 37572/95/4111 ze dne 24.1.1996 12.3.1998 - 22.7.2003
rozvod elektřiny (dle udělené autorizace č.j.37573/95/4111 ze dne 14.2.1996) 12.3.1998 - 22.7.2003
rozvod tepla (dle udělené autorizace č.j. 37570/95/4110 ze dne 19.4.1996) 12.3.1998 - 22.7.2003
výroba tepla (dle udělené autorizace č.j.37571/95/4110 ze dne 16.7.1996) 12.3.1998 - 22.7.2003
hostinská činnost 12.3.1998 - 27.8.2004
výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů 18.1.1995 - 12.3.1998
výroba organických a anorganických chemických výrobků, pla- stických hmot, chemických vláken, průmyslových hnojiv, čis tých chemikálií, farmaceutických lučebnin z přípravků a dal ších chemických přípravků, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění chemických, fyzikálně-chemických, mechanických a mikrobiologických rozborů chemických látek 10.8.1993 - 12.3.1998
obchodní a zprostředkovatelská činnost včetně výměnných a bartrových obchodů, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění analýz speciálních polutantů ve vodě a pevných látkách - bez úředního ověření, 10.8.1993 - 12.3.1998
zdvihání a přemisťování břemen mobilními jeřáby, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění analýz ovzduší a vyhodnocování obsahu škodlivin v pracovním a životním prostředí - bez úředního ověření, 10.8.1993 - 12.3.1998
čištění kanalizací, 10.8.1993 - 12.3.1998
pronájem železničních cisteren a kontejnerů, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba a opravy náhradních dílů a zařízení z plastických hmot, 10.8.1993 - 12.3.1998
školení a vzdělávání s výjimkou odborných kursů, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba a prodej upravené vody, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění chemických rozborů vod včetně stanovení toxicity - bez úředního ověření, 10.8.1993 - 12.3.1998
vyučování v oboru svařování kovů- základní i státní zkoušky, 10.8.1993 - 12.3.1998
provozování drah s výjimkou celostátních, 10.8.1993 - 12.3.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba nástrojů, 10.8.1993 - 12.3.1998
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyn, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených plynových zařízení, 10.8.1993 - 12.3.1998
zámečnictví, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 10.8.1993 - 12.3.1998
projektování elektrických zařízení, 10.8.1993 - 12.3.1998
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a rozvaděčů nízkého napětí, 10.8.1993 - 12.3.1998
projektová činnost v investiční výstavbě = inženýrské stavby dopravní = inženýrské stavby vodohospodářské = technické zařízení budov = pozemní stavby 10.8.1993 - 12.3.1998
poskytování software, 10.8.1993 - 12.3.1998
opravy motorových vozidel, 10.8.1993 - 12.3.1998
automatizované zpracování dat, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění bytových a občanských staveb, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění průmyslových staveb, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění inženýrských staveb, 10.8.1993 - 12.3.1998
stavitel, 10.8.1993 - 12.3.1998
defektoskopické kontroly - zkoušení materiálu a výrobků nedestruktivními metodami, zkoušení ultrazvukem, 10.8.1993 - 12.3.1998
činnost účetních poradců, 10.8.1993 - 12.3.1998
činnost organizačních a ekonomických poradců, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvlášť nebezpečných, 10.8.1993 - 12.3.1998
vodoinstalatérství, 10.8.1993 - 12.3.1998
podlahářství, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění tepelných a hlukových izolací, 10.8.1993 - 12.3.1998
tesařství, 10.8.1993 - 12.3.1998
zednictví, 10.8.1993 - 12.3.1998
truhlářství, 10.8.1993 - 12.3.1998
kovoobrábění, 10.8.1993 - 12.3.1998
broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů, 10.8.1993 - 12.3.1998
silniční motorová doprava, 10.8.1993 - 12.3.1998
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních ++ a výše včetně hostinské činnosti, 10.8.1993 - 12.3.1998
hostinská činnost - závodní jídelna, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba a prodej tepla pro externí organizace, 10.8.1993 - 12.3.1998
pronájem nebytových prostor externím organizacím, 10.8.1993 - 12.3.1998
přeúčtování nákladů za spotřebovanou elektřinu pro externí organizace, 10.8.1993 - 12.3.1998
přeúčtování telefonních hovorů externím organizacím, 10.8.1993 - 12.3.1998
inženýrská, obchodní,dodavatelská a konsultační činnost v investiční výstavbě, 10.8.1993 - 12.3.1998
provádění speciálních chemických analýz - bez úředního ověření, 10.8.1993 - 12.3.1998
školení požární ochrany I. a II. stupně, 10.8.1993 - 12.3.1998
poradenská a konsultační činnost v oblasti informačních technologií, 10.8.1993 - 12.3.1998
opravy karoserií, 10.8.1993 - 12.3.1998
montáž a opravy měřící a regulační techniky, 10.8.1993 - 12.3.1998
opravy a instalace chladícího zařízení, 10.8.1993 - 12.3.1998
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, 10.8.1993 - 12.3.1998
klempířství 10.8.1993 - 12.3.1998
pokrývačství, 10.8.1993 - 12.3.1998
obkladačské práce, 10.8.1993 - 12.3.1998
výroba a prodej organických a anorganických chemických produktů, plastických hmot, chemických vláken, průmyslových hnojiv, pesticidních přípravků, čistých chemikalií, farmauceutických lučebnin a přípravků a dalších chemických přípravků 1.5.1992 - 10.8.1993
výroba a rozvod energií, zejména tepla a elektřiny 1.5.1992 - 10.8.1993
výroba obalů pro chemické výrobky 1.5.1992 - 10.8.1993
výroba a opravy provozních zařízení, přístrojů, dopravních a mechanizačních prostředků, stavební práce 1.5.1992 - 10.8.1993
výzkumné a vývojové práce v oboru chemického průmyslu včetně aplikace výrobku, vývoj nových technologických procesů a zařízení 1.5.1992 - 10.8.1993
provozování a opravy výpočetní techniky a výkon funkce zřizovatele SOU se sídlem v Neratovicích 1.5.1992 - 10.8.1993
projektová činnost 1.5.1992 - 10.8.1993

Vedení firmy SPOLANA s.r.o.

Statutární orgán SPOLANA s.r.o.

jednatel Ing. Miroslav Falta
Ve funkci od 1.12.2018
Adresa Luční 272, 27711 Neratovice
jednatel Piotr Robert Kearney
Ve funkci od 25.8.2020
Adresa Na vrstvách 1168/49, 14000 Praha
Jednatel Marcin Piotr Abram
Ve funkci od 26.2.2021
Adresa Armii Krajowej 13/11 , Płock
Jednatel Adam Malarewicz
Ve funkci od 13.6.2022
Adresa Wiadukt 5b/117 , Białystok
jednatel Arkadiusz Paweł Olewnik
Ve funkci od 25.8.2020 do 13.6.2022
Adresa Hostivítova 124/5, 12800 Praha
jednatel Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk
Ve funkci od 2.2.2021 do 14.4.2021
Adresa U Uranie 1583/27, 17000 Praha
jednatel Konrad Marek Szykula
Ve funkci od 9.4.2019 do 26.2.2021
Adresa Tigridova 1496/3, 14000 Praha
jednatel Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk
Ve funkci od 1.12.2018 do 2.2.2021
Adresa Łukowska 5/97 , Varšava
jednatel Adam Paweł Sadłowski
Ve funkci od 1.12.2018 do 25.8.2020
Adresa Karola Miarki 19m.2 , Kędzierzyn-Kożle
jednatel Konrad Marek Szykuła
Ve funkci od 3.4.2019 do 9.4.2019
Adresa Tigridova 1496/3, 14000 Praha
jednatel Konrad Marek Szykula
Ve funkci od 19.3.2019 do 3.4.2019
Adresa Tigridova 1496/3, 14000 Praha
jednatel Martin Komůrka
Ve funkci od 1.12.2018 do 19.3.2019
Adresa Krajní 179, 25070 Postřižín
člen představenstva Filip Mikołajczyk
Ve funkci od 1.11.2017 do 1.12.2018
Adresa Mezilehlá 326/1, 19000 Praha
předseda představenstva Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk
Ve funkci od 28.6.2018 do 1.12.2018
Adresa Łukowska 5/97 , Varšava
člen představenstva Martin Komůrka
Ve funkci od 19.1.2018 do 1.12.2018
Adresa Krajní 179, 25070 Postřižín
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Falta
Ve funkci od 19.1.2018 do 1.12.2018
Adresa Luční 272, 27711 Neratovice
člen představenstva Filip Mikołajczyk
Ve funkci od 1.11.2017 do 1.12.2018
Adresa Mezilehlá 326/1, 19000 Praha
člen představenstva Martin Komůrka
Ve funkci od 19.1.2018 do 1.12.2018
Adresa Krajní 179, 25070 Postřižín
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Falta
Ve funkci od 19.1.2018 do 1.12.2018
Adresa Luční 272, 27711 Neratovice
předseda představenstva Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk
Ve funkci od 28.6.2018 do 1.12.2018
Adresa Łukowska 5/97 , Varšava
Předseda představenstva Dr. Jacek Andrzej Aliński
Ve funkci od 19.1.2018 do 28.6.2018
Adresa Pod Slovany 1903/7, 12800 Praha
Předseda představenstva Dr. Jacek Andrzej Aliński
Ve funkci od 19.1.2018 do 28.6.2018
Adresa Pod Slovany 1903/7, 12800 Praha
místopředseda představenstva Michał Krzysztof Kaliciak
Ve funkci od 21.7.2015 do 19.1.2018
Adresa Opole , UL. KOŚNEGO 16/2
předseda představenstva Karel Pavlíček
Ve funkci od 21.7.2015 do 19.1.2018
Adresa Hlučínská 49/3, 74705 Opava
předseda představenstva Karel Pavlíček
Ve funkci od 21.7.2015 do 19.1.2018
Adresa Hlučínská 49/3, 74705 Opava
místopředseda představenstva Michał Krzysztof Kaliciak
Ve funkci od 21.7.2015 do 19.1.2018
Adresa Opole , UL. KOŚNEGO 16/2
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Falta
Ve funkci od 19.1.2018 do 19.1.2018
Adresa Luční 272, 27711 Neratovice
člen představenstva Filip Mikołajczyk
Ve funkci od 6.10.2016 do 1.11.2017
Adresa Synów Pułku 3/62 , Varšava
člen představenstva Filip Mikołajczyk
Ve funkci od 6.10.2016 do 1.11.2017
Adresa Synów Pułku 3/62 , Varšava
člen představenstva Mirosław Bas
Ve funkci od 3.6.2015 do 6.10.2016
Adresa Bogucin 36 W , Bogucin
člen představenstva Marek Kuchta
Ve funkci od 21.7.2015 do 6.10.2016
Adresa ul. Strzelecka 34 m 4 , Bydhošť
člen představenstva Markéta Voglová
Ve funkci od 6.10.2016 do 6.10.2016
Adresa Jaroslava Seiferta 2161/3, 43401 Most
člen představenstva Mirosław Bas
Ve funkci od 3.6.2015 do 6.10.2016
Adresa Bogucin 36 W , Bogucin
člen představenstva Marek Kuchta
Ve funkci od 21.7.2015 do 6.10.2016
Adresa ul. Strzelecka 34 m 4 , Bydhošť
předseda představenstva Karel Pavlíček
Ve funkci od 27.6.2014 do 21.7.2015
Adresa Hlučínská 49/3, 74705 Opava
Člen představenstva Marek Kuchta
Ve funkci od 11.11.2014 do 21.7.2015
Adresa ul. Strzelecka 34 m 4 , Bydhošť
člen představenstva Michał Krzysztof Kaliciak
Ve funkci od 11.3.2015 do 21.7.2015
Adresa UL. KOŚNEGO 16/2 , OPOLE
místopředseda představenstva: Jaroslaw Ptaszyński
Ve funkci od 27.5.2013 do 3.6.2015
Adresa Konarskiego 6A , Brześć Kujawski
člen představenstva Artur Slawomir Jabloński
Ve funkci od 24.1.2013 do 11.3.2015
Adresa Kochanowskiego 27 C , Tarnów
místopředseda představenstva Krzysztof Dzuba
Ve funkci od 27.6.2014 do 11.11.2014
Adresa ul. Mickiewicza 26 , 05082 Blizne Jasińskiego
Člen představenstva Marek Kuchta
Ve funkci od 11.11.2014 do 11.11.2014
Adresa ul. Strzelecka 34 m 4 , Bydhošť
předseda představenstva Krzysztof Dzuba
Ve funkci od 14.5.2013 do 27.6.2014
Adresa ul. Mickiewicza 26 , Blizne Jasińskiego
místopředseda představenstva Karel Pavlíček
Ve funkci od 3.1.2014 do 27.6.2014
Adresa Hlučínská 49/3, 74705 Opava
místopředseda představenstva Dr. Ing. Ivan Oliva
Ve funkci od 18.7.2012 do 3.1.2014
Adresa Skochovická 260, 25245 Zvole
místopředseda představenstva: Jaroslaw Ptaszyński
Ve funkci od 14.5.2013 do 27.5.2013
Adresa Konarskiego 6A , Brześć Kujawski
člen představenstva Andrzej Krzysztof Nalewajski
Ve funkci od 15.12.2008 do 14.5.2013
Adresa , Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800
místopředseda představenstva Wojciech Marcin Sekuła
Ve funkci od 18.7.2012 do 14.5.2013
Adresa Przedmiejska 1/10, Włocławek
předseda představenstva Jaroslaw Ptaszyński
Ve funkci od 24.1.2013 do 14.5.2013
Adresa Konarskiego 6A , Brześć Kujawski
člen představenstva Małgorzata Marciniak
Ve funkci od 22.3.2012 do 24.1.2013
Adresa Chemików 13/118, Wloclawek
člen představenstva Jarosław Sławomir Kaczorowski
Ve funkci od 22.3.2012 do 24.1.2013
Adresa Kilińskiego 16/8, Toruń
člen představenstva Ing. Miroslav Vlach
Ve funkci od 22.3.2012 do 24.1.2013
Adresa Laudova 1013/17, 16300 Praha 6
člen představenstva Jaroslaw Ptaszyński
Ve funkci od 15.10.2012 do 24.1.2013
Adresa Konarskiego 6A , Brześć Kujawski
předseda představenstva Krzysztof Henryk Kamiński
Ve funkci od 24.6.2008 do 15.10.2012
Adresa , Wloclawek, Chocimska 11, 87-800
člen představenstva Wojciech Marcin Sekuła
Ve funkci od 22.3.2012 do 18.7.2012
Adresa Przedmiejska 1/10, Włocławek
místopředseda představenstva Ing. Ivan Oliva
Ve funkci od 30.3.2012 do 18.7.2012
Adresa Skochovická 260, 25245 Zvole
místopředseda představenstva Joanna Zofia Wiśniewska
Ve funkci od 26.11.2007 do 22.3.2012
Adresa , Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800
člen představenstva Ing. Zbyněk Petráš
Ve funkci od 29.7.2008 do 22.3.2012
Adresa Rabasova 3189, 40011 Ústí nad Labem
člen představenstva Jan Miroslaw Zieliński
Ve funkci od 13.9.2010 do 22.3.2012
Adresa , Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853
místopředseda představenstva Ing. Petr Lipták
Ve funkci od 13.9.2010 do 22.3.2012
Adresa L.Tolstého 1477, 43801 Žatec
člen Stanislaw Duraj
Ve funkci od 13.9.2010 do 22.3.2012
Adresa , Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800
člen představenstva Jan Miroslaw Zieliński
Ve funkci od 4.10.2007 do 13.9.2010
Adresa , Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853
člen Stanislaw Duraj
Ve funkci od 19.8.2005 do 13.9.2010
Adresa , Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800
místopředseda představenstva Ing. Petr Lipták
Ve funkci od 6.2.2007 do 13.9.2010
Adresa L.Tolstého 1477, 43801 Žatec
člen představenstva Robert Dominik Mallek
Ve funkci od 4.10.2007 do 8.1.2009
Adresa , Warszawa, Secemińska 3 m 30, 01-485
člen představenstva Andrzej Krzysztof Nalewajski
Ve funkci od 25.8.2008 do 15.12.2008
Adresa , Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800
člen představenstva Ing. Zbyněk Petráš
Ve funkci od 26.11.2007 do 29.7.2008
Adresa Rabasova 3189, 40011 Ústí nad Labem
předseda představenstva Benedykt Tadeusz Michewicz
Ve funkci od 4.10.2007 do 24.6.2008
Adresa , Nowa Vieś, Szafirowa 10, 87-853
člen představenstva Krzysztof Henryk Kamiński
Ve funkci od 17.1.2008 do 24.6.2008
Adresa , Wloclawek, Chocimska 11, 87-800
člen představenstva Krzysztof Henryk Kamiński
Ve funkci od 4.10.2007 do 17.1.2008
Adresa , Wloslawek, Chocimska 11, 87-800
člen představenstva Joanna Zofia Wiśniewska
Ve funkci od 4.10.2007 do 26.11.2007
Adresa , Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kuliha
Ve funkci od 4.10.2007 do 26.11.2007
Adresa 78, 41301 Nové Dvory
místopředseda Jan Miroslaw Zieliński
Ve funkci od 19.8.2005 do 4.10.2007
Adresa , Kruszyn, Nowa Wieś, Szafirowa 13, 87-853
předseda Ing. Miroslav Kuliha
Ve funkci od 19.8.2005 do 4.10.2007
Adresa 78, 41301 Nové Dvory
člen představenstva Joanna Zofia Wiśniewska
Ve funkci od 15.12.2006 do 4.10.2007
Adresa , Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800
člen Ing. Petr Lipták
Ve funkci od 19.8.2005 do 6.2.2007
Adresa L.Tolstého 1477, 43801 Žatec
místopředseda Marek Mroczkowski
Ve funkci od 7.9.2005 do 15.12.2006
Adresa , Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410
člen Marek Mroczkowski
Ve funkci od 19.8.2005 do 7.9.2005
Adresa , Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410
člen Ing. Jan Landa
Ve funkci od 9.10.2002 do 19.8.2005
Adresa 28. října 836/27, 41002 Lovosice
předseda Ing. Pavel Švarc CSc.
Ve funkci od 9.10.2002 do 19.8.2005
Adresa Místecká 451, 19000 Praha 9
místopředseda Ing. Stanislav Bruna
Ve funkci od 19.3.2003 do 19.8.2005
Adresa Česká 296/79, 43401 Most
člen Mgr. Richard Brabec
Ve funkci od 19.8.2003 do 19.8.2005
Adresa Chodská 627, 27201 Kladno
místopředseda Ing. Miroslav Kuliha
Ve funkci od 19.8.2003 do 19.8.2005
Adresa 78, 41301 Nové Dvory
místopředseda Ing. Miroslav Kuliha
Ve funkci od 10.4.2003 do 19.8.2003
Adresa 78, 41301 Nové Dvory
člen Mgr. Richard Brabec
Ve funkci od 22.7.2003 do 19.8.2003
Adresa Chodská 627, 27201 Kladno
člen Ing. Jan Stoklasa
Ve funkci od 22.8.2002 do 22.7.2003
Adresa Kočova 516/16, 18100 Praha 8
místopředseda Ing. Radomír Věk
Ve funkci od 19.3.2003 do 10.4.2003
Adresa Za Humny 137, 27801 Kralupy nad Vltavou
2. místopředseda Ing. Radomír Věk
Ve funkci od 22.8.2002 do 19.3.2003
Adresa Za Humny 137, 27801 Kralupy nad Vltavou
1. místopředseda Ing. Stanislav Bruna
Ve funkci od 9.10.2002 do 19.3.2003
Adresa Česká 296/79, 43401 Most
člen Ing. Václav Přibyl
Ve funkci od 9.10.2002 do 19.3.2003
Adresa Jinonická 31, 15000 Praha 5
člen představenstva Ing. Jiří Zerzaň
Ve funkci od 22.11.1999 do 9.10.2002
Adresa Mělnická 340, Libiš
člen představenstva Ing. Jan Kubr
Ve funkci od 22.11.1999 do 9.10.2002
Adresa Dr. Beneše 1185/21, Neratovice
2. místopředseda představenstva Ing. Vladimír Pitín
Ve funkci od 22.11.1999 do 9.10.2002
Adresa Kafkova 30, Praha 6
člen představenstva Ing. Jan Deml
Ve funkci od 28.12.2001 do 9.10.2002
Adresa Na Výsluní 1312, 2771 Neratovice
2. místopředseda Ing. Jaroslav Štrop
Ve funkci od 22.8.2002 do 9.10.2002
Adresa Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou
1. místopředseda představenstva Ing. Lubomír Pokorný
Ve funkci od 22.11.1999 do 22.8.2002
Adresa Na Výsluní 1311/8, Neratovice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Štrop
Ve funkci od 22.11.1999 do 22.8.2002
Adresa Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou
člen představenstva Ing. Vilém Vávra
Ve funkci od 22.11.1999 do 28.12.2001
Adresa Na Skalkách 918, Neratovice
člen představenstva RNDr. Alexej Vítek
Ve funkci od 31.1.2000 do 28.12.2001
Adresa Gočárova 924/8a, Ústí nad Labem
předseda Ing. Jaroslav Štrop
Ve funkci od 12.3.1998 do 22.11.1999
Adresa Dr.Beneše 550, Kralupy nad Vltavou
člen Ing. Robert Plavec
Ve funkci od 12.3.1998 do 22.11.1999
Adresa Šachetní 304, Příbram
člen Ing. Jiří Vencl
Ve funkci od 12.3.1998 do 22.11.1999
Adresa Hovorčovická 22, 18200 Praha 8
člen představenstva Dr. Reinhard Schlemmer
Ve funkci od 28.6.1999 do 22.11.1999
Adresa Krkonošská 7/1250, Praha 2
2. místopředseda představenstva Dr. Hugo M. Sekyra
Ve funkci od 28.6.1999 do 22.11.1999
Adresa Dykova 1165/15, Praha 2
člen představenstva Ing. Dalibor Petr
Ve funkci od 28.6.1999 do 22.11.1999
Adresa Čenětická 3126, 14900 Praha 4
1. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Domalíp
Ve funkci od 28.6.1999 do 22.11.1999
Adresa Česká ulice 627/655, 27711 Most
1. místopředseda představenstva Ing. Lubomír Pokorný
Ve funkci od 22.11.1999 do 22.11.1999
Adresa Na Výsluní 1311/8, Neratovice
2. místopředseda Ing. Vratislav Domalíp
Ve funkci od 12.3.1998 do 28.6.1999
Adresa Česká ulice 627/655, 43401 Most
člen Ing. Jaromír Burián
Ve funkci od 12.3.1998 do 28.6.1999
Adresa Pod Valem 324, Praha 10
člen Ing. Vladimír Pitín
Ve funkci od 12.3.1998 do 28.6.1999
Adresa Kafkova 30, Praha 6 - Dejvice
l. místopředseda Ing. Lubomír Pokorný
Ve funkci od 12.3.1998 do 28.6.1999
Adresa Na Výsluní 1311, 27711 Neratovice
člen představenstva Ing. Jaromír Burián
Ve funkci od 16.7.1996 do 12.3.1998
Adresa Pod Valem 324, Praha 10
předseda představenstva Ing. Zdeněk Jiras
Ve funkci od 16.7.1996 do 12.3.1998
Adresa Matúškova 796/14, Praha 4
1. místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Štrop
Ve funkci od 16.7.1996 do 12.3.1998
Adresa Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou
člen představenstva Ing. Dalibor Petr
Ve funkci od 16.7.1996 do 12.3.1998
Adresa Čenětická 3126, Praha 4
člen představenstva ing. František Havlena
Ve funkci od 9.9.1997 do 12.3.1998
Adresa Černická 18, Praha 10
2.místopředseda představenstva Ing. Vratislav Domalíp
Ve funkci od 9.9.1997 do 12.3.1998
Adresa Česká ulice 627/655, 43401 Most
člen představenstva Ing. Jiří Vencl
Ve funkci od 9.9.1997 do 12.3.1998
Adresa Hovorčovická 22/173, Praha 8
Člen představenstva Zdeňka Schmidtová
Ve funkci od 10.8.1993 do 9.9.1997
Adresa Národní obrany 4, Praha 6
2. místopředseda představenstva Ing. Jiří Bílek
Ve funkci od 1.7.1996 do 9.9.1997
Adresa Šrobárova 21, Praha 3
člen představenstva Ing. Vratislav Domalíp
Ve funkci od 16.7.1996 do 9.9.1997
Adresa Česká ulice 627/655, 43401 Most
1.místopředseda předst. Ing. František Bis
Ve funkci od 10.8.1993 do 16.7.1996
Adresa Mánesova 39, Praha 2
Člen představenstva Ing. Zdeněk Roškota
Ve funkci od 10.8.1993 do 16.7.1996
Adresa Hovorčovická 22, Praha 8
předseda představenstva Ing. Přemek Hlavnička
Ve funkci od 26.5.1994 do 16.7.1996
Adresa Štichova 642 , Praha 4 - Háje
člen představenstva Ing. Přemek Hlavnička
Ve funkci od 26.5.1994 do 16.7.1996
Adresa Štichova 642 , Praha 4 - Háje
člen představenstva ing. Zdeněk Votava
Ve funkci od 26.5.1994 do 16.7.1996
Adresa Nemocniční 2630, Mělník
člen představenstva Ing. Jaroslav Štrop
Ve funkci od 1.7.1996 do 16.7.1996
Adresa Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou
Člen představenstva Ing. Ladislav Vaškovič CSc.
Ve funkci od 10.8.1993 do 1.7.1996
Adresa Dunajská 24 , Bratislava
2.místopředseda předst. ing. Boris Vostrý CSc.
Ve funkci od 10.8.1993 do 1.7.1996
Adresa Sartoriova 28, Praha 6
Člen představenstva Ing. František Pešl
Ve funkci od 10.8.1993 do 26.5.1994
Adresa Hovorčoviká 15, Praha 8
Předseda představenstva ing. Zdeněk Votava
Ve funkci od 10.8.1993 do 26.5.1994
Adresa Nemocniční 2630, Mělník
Ing. František Dvořák
Ve funkci od 1.5.1992 do 10.8.1993
Adresa Pravouhlá 18, 15000 Praha 5
Ing. Zdeněk Roškota
Ve funkci od 1.5.1992 do 10.8.1993
Adresa Hovorčická 22, 18000 Praha 8
Ing. Zdeněk Votava
Ve funkci od 1.5.1992 do 10.8.1993
Adresa Nemocniční 2630, 27601 Mělník
Zdeňka Schmidtová
Ve funkci od 1.5.1992 do 10.8.1993
Adresa Národní obrany 4, 16000 Praha 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SPOLANA s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 45147787
Jméno: SPOLANA s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 30. 4. 1992
Celkový počet živností: 97
Aktivních živností: 11

Sídlo SPOLANA s.r.o.

Sídlo: Práce 657, Neratovice 27711

Živnosti SPOLANA s.r.o.

Živnost č. 1 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 9. 1999

Živnost č. 2 Revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1996

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1996

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1996

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1996

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1996

Živnost č. 7 Revize a zkoušky tlakových zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1996

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1992

Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 9. 1992

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 9. 1992

Živnost č. 11 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Statutární orgán SPOLANA s.r.o.

Člen statutárního orgánu: Piotr Robert Kearney
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Falta
Člen statutárního orgánu: Konrad Marek Szykula
Člen statutárního orgánu: Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk
Člen statutárního orgánu: Arkadiusz Paweł Olewnik

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SPOLANA s.r.o.

IČO: 45147787
Firma: SPOLANA s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Mělník
Základní územní jednotka: Neratovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30. 4. 1992

Sídlo SPOLANA s.r.o.

Sídlo: Práce 657, Neratovice 27711

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Obchod s elektřinou
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba tepla
Odstraňování nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
Telekomunikační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost