Firma Spojené farmy a.s. IČO 25096630


Spojené farmy a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Spojené farmy a.s. (25096630) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vladislavova 1390/17, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 1996 a je stále aktivní. Spojené farmy a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Spojené farmy a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Spojené farmy a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Spojené farmy a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Spojené farmy a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Spojené farmy a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4468
IČO (identifikační číslo osoby) 25096630
Jméno Spojené farmy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.12.1996
Obchodní závod společnosti Spojené farmy a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavřené dne 12. července 2018 mezi společností Spojené farmy a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů ze Smlouvy o úvěru č. 1282/15/24061 ve výši jistiny 940.000.000,-- Kč a související ch dluhů do částky 940.000.000,-- Kč, vznikajících nejpozději do 30.6.2035. 12.7.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014 - 17.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.9.2014 - 17.10.2014
Valná hromada konaná dne 16.12.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. a) Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti Spojené farmy a.s. ve výši 28.000.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů korun českých) se zvyšuje o částku 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) a po zvýšení bude činit výše základního kapitá lu 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 12.000.000,- Kč se nepřipouští. 28.1.2004 - 8.3.2004
b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií takto: - počet: 1200 (slovy jeden tisíc dvěstě) kusů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - druh: kmenové - podoba: listinná - forma: na jméno 28.1.2004 - 8.3.2004
c) Akcie mají být upsány dosavadními akcionáři s využitím přednostního práva k úpisu akcií a to v poměru, v jakém se akcionáři podílejí na základním kapitálu společnosti, tedy pan Ing. Petr Krogman upíše 588 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000, - Kč za kus, RL - Management s.r.o. upíše 612 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou v souladu s § 205 obch. zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Akcie s využitím přednostního práva budou upsány v sídle společnosti Spojené farmy a.s. do dvou týdnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že by l podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Emisní kurs akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí tři sedminy. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Petra Krogmana, r.č. 730605/4723, bytem Kamýcká 1219, Praha 6, PSČ: 165 00, ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých) vůči společnosti Spojené farmy a. s. proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči akcionáři Ing. Petru Krogmanovi na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky společnosti na základě smlouvy ze dne 10.11.2003, valná hromada tuto pohledávku znává co do důvodu a výše. Dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře RL-Management s.r.o. IČO: 25008510, sídlo Brtnická 360, Velký Šenov 407 78 za společností Spojené farmy a.s. ve výši 6.120.000,- Kč (slovy: šestmilionů stodvacettisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči akcionáři RL- Management s.r.o. na splacení emisního kursu akcií ve výši 6.120.000- Kč (slovy: šest milionů stodvacet tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky společnosti na základě smlouvy ze dne 11.11.2003, valná hromada tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. 28.1.2004 - 8.3.2004
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tyto: Akcionáři společnosti Ing. Petr Krogman a RL- Management s.r.o. jsou povinni předložit společnosti Spojené farmy a.s. nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií návrh dohody o započtení své peněžité pohledávky z titulu půjčky poskytnuté společnosti prot i pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči nim na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých) v případě Ing. Petra Krogmana, resp. ve výši 6.120.000,- Kč (slovy: šest milionů stodvacet tisíc korun českých) v případě RL- Management s.r.o. V návrhu dohody bude uvedeno, která část jejich pohledávek vůči společnosti Spojené farmy a.s. je předmětem započtení, jaká je jejich úhrnná výše a jejich splatnost. Společnost spojené farmy a.s. je povinna návrh dohod akceptovat do sedmi dnů od jejich obdržení. Akcionáři a společnost se mohou dohodnout, že započíst lez i pohledávky, které nejsou dosud splatné. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 28.1.2004 - 8.3.2004
Valná hromada společnosti konané dne 5.10.2000 rozhodla takto : Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 27,000,000,- Kč ( dvacet sedm milionů korun českých) upsáním 2700 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých).Akcie budou v podobě listinného cenného papíru. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Všechny akcie budou upsány dosavadními akcionáři s využitím přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet třicet dnů od zveřejnění rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku a činí třicet dnů.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva v poměru, v jakém se akcionáři podílejí na základním jmění společnosti. Vlastník jedné stávající akcie má právo upsat dvacet sedm akcií nových. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání na běžný účet společnosti CPH a.s. vedený u KB Praha 6, Dejvická, č.ú. : 19- 8483900287 / 0100. celý emisní kurs akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě, splatí upisovatelé do jednoho roku od jejich upsání. Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod. zák. Lhůta k uzavření dohody počíná běžet následující den po marném uplynutí lhůty k upsání s využitím přednostního práva a činí rovněž třicet dnů. V případě marného uplynutí i této lhůty pozbývá rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění platnost. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je zvýšení kapitálové přiměřenosti vzhledem k předpokládaným aktivitám společnosti, zejména ve vztahu k nezbytnosti snížení jejich závazků a možnosti dalšího rozvoje. 14.11.2000 - 17.2.2003
Rozsah splacení základního jmění : 100 % 16.4.1998 - 17.2.2003
Rozsah splacení základního jmění : 30% 20.12.1996 - 16.4.1998
akcie společnosti budou vydány v listinné podobě 20.12.1996 - 11.9.2014

Aktuální kontaktní údaje Spojené farmy a.s.

Kapitál Spojené farmy a.s.

zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.3.2004
zakladni jmění 28 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2003 - 8.3.2004
zakladni jmění 28 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.2003 - 1.4.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.1996 - 17.2.2003

Akcie Spojené farmy a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 11.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 8.3.2004 - 11.9.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 800 17.2.2003 - 8.3.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.12.1996 - 17.2.2003

Sídlo Spojené farmy a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vladislavova 1390/17 , Praha 110 00 13.8.2015
Adresa Evropská 423/178 , Praha 160 00 17.6.2013 - 13.8.2015
Adresa U Hadovky 1848/10 , Praha 160 00 4.8.1998 - 17.6.2013
Adresa Rybná 682/14 , Praha 110 00 20.12.1996 - 4.8.1998

Předmět podnikání Spojené farmy a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba podle zvláštního zákona 11.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.9.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.9.2014
činnosti technických poradců v oblasti zemědělství 1.4.2003 - 11.9.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.4.2003 - 11.9.2014
velkoobchod 1.4.2003 - 11.9.2014
zprostředkování obchodu 1.4.2003 - 11.9.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.4.2003 - 11.9.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 1.4.2003 - 11.9.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 1.4.2003 - 11.9.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a průmyslu 4.8.1998 - 1.4.2003
poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice 4.8.1998 - 1.4.2003
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 16.4.1998 - 11.9.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.12.1996 - 1.4.2003

vedení firmy Spojené farmy a.s.

Statutární orgán Spojené farmy a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 10.2.2015
Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost s e děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis. 8.12.2003 - 10.2.2015
Za společnost jednají a úkony činí společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo vytitěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva spolu s uvedením jejich funkce ve společnosti. 6.12.1999 - 8.12.2003
Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že jednají vždy předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, společně s dalším členem představenstva. 16.4.1998 - 6.12.1999
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce. 20.12.1996 - 16.4.1998
člen představenstva Mgr. Ing. Martin Němeček 17.10.2014
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Havelka 25.11.2016
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Loretánská 106/23 , Praha 118 00
člen Roman Čakon 20.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Liberecká 2268/37 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda Ing. Petr Krogman 20.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Česká republika
Nový Šaldorf 133, okr. Znojmo
člen MUDr. Miloš Kravciv 20.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Galandova 1233 , 160 00 Praha Česká republika
místopředseda MUDr. Miloš Kravciv 16.4.1998 - 15.6.1999
Adresa: Galandova 1233 , 160 00 Praha Česká republika
člen Ing. Petr Krogman 16.4.1998 - 6.12.1999
Adresa: Nový Šaldorf 133 , Znojmo Česká republika
člen JUDr. Bronislav Kulawiec 16.4.1998 - 6.12.1999
Adresa: Pod Klikovkou 2677/3 , Praha 150 00
předseda Ing. Stanislav Kadlec 16.4.1998 - 17.2.2003
Adresa: Klášterní 706/13 , Liberec 460 01
člen Ing. Petr Krogman 6.12.1999 - 8.12.2003
Vznik funkce 18.5.1999
Zánik funkce 19.8.2003
Adresa: Nový Šaldorf 133 , 671 81 Znojmo Česká republika
člen Ing. Radomír Matyáš 6.12.1999 - 8.12.2003
Zánik členství 19.8.2003
Vznik funkce 18.5.1999
Adresa: Boženy Němcové 498/2 , Liberec 460 05
předseda Ing. Stanislav Kadlec 17.2.2003 - 8.12.2003
Zánik členství 19.8.2003
Vznik funkce 18.5.1999
Zánik funkce 19.8.2003
Adresa: Na Vyhlídce 1084 , Liberec 460 14
předseda Ing. Petr Krogman 8.12.2003 - 14.12.2010
Vznik členství 18.5.1999
Vznik funkce 19.8.2003
Adresa: Kamýcká 1219 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Kamil Toman 8.12.2003 - 14.12.2010
Vznik členství 19.8.2003
Zánik členství 1.8.2008
Adresa: Prostřední 817 , Hostivice 253 01
člen Lubor Kitzler 8.12.2003 - 14.12.2010
Vznik členství 19.8.2003
Zánik členství 1.8.2008
Adresa: 20 , Janovice v Podještědí 463 53
předseda Ing. Petr Krogman 14.12.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 19.8.2003
Zánik členství 1.8.2008
Vznik funkce 19.8.2003
Zánik funkce 1.8.2008
Adresa: Kamýcká 1219 , 165 00 Praha 6 Česká republika
předseda Ing. Petr Krogman 14.12.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 1.8.2008
Vznik funkce 1.8.2008
Adresa: Kamýcká 1219 , 165 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Kamil Toman 14.12.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 1.8.2008
Adresa: Prostřední 817 , Hostivice 253 01
člen Ing. Kamil Toman 14.12.2010 - 18.10.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Jasanová 1909 , Hostivice 253 01
člen Lubor Kitzler 14.12.2010 - 8.11.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: 20 , Janovice v Podještědí 463 53
předseda Ing. Petr Krogman 14.12.2010 - 3.5.2014
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Vznik funkce 1.8.2008
Zánik funkce 30.6.2013
Adresa: Suchdolské náměstí 746/12 , Praha 165 00
člen Ing. Kamil Toman 18.10.2013 - 3.5.2014
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Jasanová 1909 , Hostivice 253 01
člen Lubor Kitzler 8.11.2013 - 3.5.2014
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: 20 , Janovice v Podještědí 463 53
předseda představenstva Ing. Petr Krogman 3.5.2014 - 17.10.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Vznik funkce 30.6.2013
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: Suchdolské náměstí 746/12 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Kamil Toman 3.5.2014 - 17.10.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Adresa: Jasanová 1909 , Hostivice 253 01
člen představenstva Lubor Kitzler 3.5.2014 - 17.10.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Adresa: 20 , Janovice v Podještědí 463 53
člen představenstva Ing. Zdeněk Havelka 17.10.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Slámova 462 , Prachatice 383 01

Dozorčí rada Spojené farmy a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Milan Trněný 17.10.2014
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Bellova 355/16 , Brno 623 00
předseda Pavel Šebera 20.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Pavla Švandy ze Semčic 1066/11 , Praha 150 00
člen Martin Beneš 20.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Josefa Hory 4031/7 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen Jan Vobruba 20.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Heydukova 626 , Starý Plzenec 332 02
člen Ing. Martin Belák 16.4.1998 - 6.12.1999
Adresa: Kyjická 4655 , Chomutov 430 04
předseda Doc.Ing. Karel Kopp CSc. 16.4.1998 - 6.12.1999
Adresa: V břízkách 1025/2 , Praha 150 00
místopředseda Prof.Ing. Věněk Šilhán 16.4.1998 - 6.12.1999
Adresa: Jeseniova 734/105 , Praha 130 00
člen Ing. Gabriel Kovács 16.4.1998 - 6.12.1999
Adresa: Žilovská 760 , Praha 155 00
člen Ing. Lubomír Trejbal 6.12.1999 - 17.2.2003
Adresa: Křesomyslova 398/9 , Liberec 460 14
člen Ing. Lubomír Trejbal 17.2.2003 - 8.12.2003
Zánik členství 19.8.2003
Vznik funkce 18.5.1999
Adresa: Ostravská 672/12 , Liberec 460 14
předseda Ing. Jan Crha 6.12.1999 - 14.12.2010
Vznik členství 18.5.1999
Zánik členství 17.5.2004
Vznik funkce 18.5.1999
Zánik funkce 17.5.2004
Adresa: Kvapilova 2573/3 , Aš 352 01
člen Ing. František Holub 6.12.1999 - 14.12.2010
Vznik členství 18.5.1999
Zánik členství 17.5.2004
Vznik funkce 18.5.1999
Zánik funkce 17.5.2004
Adresa: 49 , Třebeň 351 34
člen Ing. Magdalena Hrušková 8.12.2003 - 14.12.2010
Vznik členství 19.8.2003
Zánik členství 1.8.2008
Adresa: Arbesovo náměstí 742/12 , Praha 150 00
předseda Ing. Jan Crha 14.12.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 17.5.2004
Zánik členství 1.8.2008
Vznik funkce 17.5.2004
Zánik funkce 1.8.2008
Adresa: Kvapilova 2573/3 , Aš 352 01
člen Ing. František Holub 14.12.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 17.5.2004
Zánik členství 1.8.2008
Vznik funkce 17.5.2004
Zánik funkce 1.8.2008
Adresa: 49 , Třebeň 351 34
předseda Ing. Jan Crha 14.12.2010 - 14.12.2010
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 19.10.2010
Vznik funkce 1.8.2008
Zánik funkce 19.10.2010
Adresa: Kvapilova 2573/3 , Aš 352 01
člen Ing. František Holub 14.12.2010 - 25.2.2011
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 20.1.2011
Vznik funkce 1.8.2008
Zánik funkce 20.1.2011
Adresa: 49 , Třebeň 351 34
člen Ing. Magdalena Hrušková 14.12.2010 - 18.10.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Arbesovo náměstí 742/12 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Heczko 25.2.2011 - 22.2.2014
Vznik členství 20.1.2011
Adresa: K Chotolu 845 , Horoměřice 252 62
člen Ing. Magdalena Hrušková 18.10.2013 - 3.5.2014
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Arbesovo náměstí 742/12 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady MVDr. Ing. Anton Herman 14.12.2010 - 17.10.2014
Vznik členství 19.10.2010
Zánik členství 1.10.2014
Vznik funkce 19.10.2010
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: Kollárova 1933 , Varnsdorf 407 47
člen dozorčí rady Ing. Michal Heczko 22.2.2014 - 17.10.2014
Vznik členství 20.1.2011
Zánik členství 1.10.2014
Adresa: K Chotolu 845 , Horoměřice 252 62
člen dozorčí rady Ing. Magdalena Hrušková 3.5.2014 - 17.10.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Adresa: Arbesovo náměstí 742/12 , Praha 150 00

Sbírka Listin Spojené farmy a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4468/SL 80 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 1
B 4468/SL 79 účetní závěrka [2014] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 7
B 4468/SL 78 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 2
B 4468/SL 77 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2015 2.12.2015 4.12.2015 3
B 4468/SL 76 účetní závěrka [2014] Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 4
B 4468/SL 75 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 2
B 4468/SL 74 ostatní zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 2.12.2015 4.12.2015 4
B 4468/SL 73 notářský zápis [NZ 439/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.2.2015 6.2.2015 11.2.2015 14
B 4468/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 28.1.2015 30.1.2015 20
B 4468/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 419/2014 Městský soud v Praze 30.8.2014 5.9.2014 19.9.2014 10
B 4468/SL 69 ostatní zápis ze zasedání mimořádné VH Městský soud v Praze 30.6.2013 10.4.2014 9.5.2014 1
B 4468/SL 67 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2013 18.9.2013 19
B 4468/SL 65 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 29.8.2013 18.9.2013 19
B 4468/SL 64 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 12.9.2013 2
B 4468/SL 63 účetní závěrka [2012] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 12.9.2013 2
B 4468/SL 62 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 12.9.2013 4
B 4468/SL 60 ostatní zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 26.6.2013 5.6.2013 12.9.2013 2
B 4468/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2013 13.6.2013 27.6.2013 14
B 4468/SL 58 notářský zápis NZ 21/2013 Městský soud v Praze 24.5.2013 13.6.2013 27.6.2013 14
B 4468/SL 57 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.9.2010 18.4.2011 19.4.2011 4
B 4468/SL 54 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.4.2011 16.4.2011 18
B 4468/SL 53 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.8.2008 8.4.2011 15.4.2011 4
B 4468/SL 51 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 1.8.2008 20.12.2010 2
B 4468/SL 50 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2006 Městský soud v Praze 30.3.2007 26.5.2009 29.5.2009 1
B 4468/SL 49 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 27.7.2007 26.5.2009 29.5.2009 2
B 4468/SL 48 ostatní - pozvánka na VH Městský soud v Praze 25.6.2007 26.5.2009 29.5.2009 1
B 4468/SL 47 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 11.7.2007 26.5.2009 29.5.2009 2
B 4468/SL 46 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.5.2009 29.5.2009 2
B 4468/SL 44 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.5.2009 29.5.2009 2
B 4468/SL 42 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 30.7.2006 19.9.2006 19.9.2006 4
B 4468/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 19.9.2006 19.9.2006 18
B 4468/SL 40 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 23.9.2005 26.9.2005 0
B 4468/SL 39 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 1.7.2005 23.9.2005 26.9.2005 0
B 4468/SL 38 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.7.2004 22.7.2004 12.8.2004 0
B 4468/SL 36 notářský zápis NZ1381/03+potvr.o pohledávkách Městský soud v Praze 16.12.2003 22.3.2004 0
B 4468/SL 35 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 22.3.2004 0
B 4468/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.8.2003 22.3.2004 0
B 4468/SL 33 ostatní -zápis ze zasedání VH Městský soud v Praze 19.8.2003 22.3.2004 0
B 4468/SL 32 notářský zápis -NZ177/03 Městský soud v Praze 19.8.2003 22.3.2004 0
B 4468/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.11.2003 23.12.2003 6.1.2004 0
B 4468/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2001 23.9.2003 0
B 4468/SL 26 notářský zápis NZ242/2001 Městský soud v Praze 25.4.2001 23.9.2003 0
B 4468/SL 25 notářský zápis NZ805/2002 Městský soud v Praze 18.12.2002 23.9.2003 0
B 4468/SL 24 ostatní zápis z VH,pozvánka,prezence Městský soud v Praze 4.6.2003 14.7.2003 23.9.2003 0
B 4468/SL 23 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 6.5.2003 14.7.2003 23.9.2003 0
B 4468/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,auditorská zpráva,přílo Městský soud v Praze 6.5.2003 14.7.2003 23.9.2003 0
B 4468/SL 21 stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2001 6.4.2001 19.2.2003 0
B 4468/SL 20 ostatní -návrh na zápis změny v O.R. Městský soud v Praze 4.4.2001 6.4.2001 19.2.2003 0
B 4468/SL 19 ostatní - listina přít.akcionářů 2x Městský soud v Praze 29.6.2001 19.12.2001 25.2.2002 0
B 4468/SL 18 ostatní - pozvánka na VH 2x Městský soud v Praze 28.5.2001 19.12.2001 25.2.2002 0
B 4468/SL 17 ostatní - zápis ze zasedání VH 2x Městský soud v Praze 29.6.2001 19.12.2001 25.2.2002 0
B 4468/SL 16 ostatní -zpráva auditora rok 2000 2x Městský soud v Praze 31.5.2001 19.12.2001 25.2.2002 0
B 4468/SL 15 výroční zpráva - rok 2000 2x Městský soud v Praze 28.6.2001 19.12.2001 25.2.2002 0
B 4468/SL 14 účetní závěrka -rok 2000 + přílohy 2x Městský soud v Praze 19.12.2001 25.2.2002 0
B 4468/SL 12 ostatní zápis VH-2x Městský soud v Praze 15.9.2000 4.12.2000 0
B 4468/SL 11 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 4.12.2000 0
B 4468/SL 13 notářský zápis Městský soud v Praze 5.10.2000 23.11.2000 0
B 4468/SL 10 ostatní -zápis VH,příloha Městský soud v Praze 12.6.2000 12.10.2000 0
B 4468/SL 9 ostatní - zápis z 22.zasedání předst. Městský soud v Praze 18.5.1999 5.1.2000 0
B 4468/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.1999 5.1.2000 0
B 4468/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 18.5.1999 5.1.2000 0
B 4468/SL 6 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 0
B 4468/SL 5 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 0
B 4468/SL 4 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 16.6.1998 0
B 4468/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 23.5.1997 0
B 4468/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 5.12.1997 0
B 4468/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 8.10.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Spojené farmy a.s.

IČO (identifikační číslo) 25096630
Jméno Spojené farmy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 20.12.1996
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo Spojené farmy a.s.

Živnosti a provozovny Spojené farmy a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.1996

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.2001

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Spojené farmy a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Martin Němeček
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Havelka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Spojené farmy a.s.

IČO: 25096630
Firma: Spojené farmy a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.12.1996

Sídlo Spojené farmy a.s.

Sídlo: Vladislavova 1390/17, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image