Firma SPM - Security Paper Mill, a.s. IČO 25143468


SPM - Security Paper Mill, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SPM - Security Paper Mill, a.s. (25143468) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 1859/34, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1997 a je stále aktivní. SPM - Security Paper Mill, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o SPM - Security Paper Mill, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SPM - Security Paper Mill, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SPM - Security Paper Mill, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SPM - Security Paper Mill, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4829
IČO (identifikační číslo osoby) 25143468
Jméno SPM - Security Paper Mill, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.7.1997
Počet členů správní rady: 1 23.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 23.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.4.2014 - 6.8.2019
Valná hromada společnosti přijala dne 20.12.2013 následujíci usnesení: Valná hromada společnosti NEOGRAPH, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, IČO 25143468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4829 (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Spol ečnosti o částku 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) upsáním 120 (slovy: sto dvaceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě, a to s určením, že s e nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Valná hromada ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku a na základě Zprávy představenstva ze dne 19.11.2013 rozhoduje o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Spo lečnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti. Všechny nové akcie uposované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti BB Finance Group, a.s., IČO 27387291, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 66/808, PSČ 110 00 (dále jen "BB Finance G roup!) na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie budou společností BB Finance Group upsány ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh smlouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Mí stem úpisu akcií je sídlo advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00. Emisní kurz každé nově upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií splácením emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele BB Finance Group, vzniklé z titulu pohledávek postoupených na společnost BB Finance Group, proti pohledávce Společnosti vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení bude emisní kurz upsaných akcií splacen. Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoliv pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin sídla advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, kde bude připraven návrh dohody o započte ní. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií. Pohledávka společnosti BB Finance Group, která se oproti pohledávce na splácení emisního kurzu upsaných akcií započítává do výše 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) představuje pohledávky postoupené na společnost BB Finance Group na zákl adě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.4.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.2.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.2.2013 a pohledávky postoupené na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.2.2013. Předmětná pohledá vka je zaúčtována u Společnosti na analytickém účtu. 31.12.2013
Valná hromada společnosti přijala dne 19.4.2005 usnesení: - základní kapitál NEOGRAPH, a. s. se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, identifikační číslo 25 14 34 68, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4829 (dále jen akciová společnost) se zvyšuje o částku 1.00 0.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) upsáním 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to Ing. Jan Janků, rodné číslo 590716/1832, bytem Čelákovice, Petra Bezruče 974/12 a to na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisovan é bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 (slovy:třiceti) dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh sml ouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha 1, Opletalova 55, Poštovní směrovací číslo 110 00, - emisní kurz každé nově upisovné kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě se určuje ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých), - připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele Ing. Jana Janků, vzniklé z titulu poskytnuté půjčky na základě Dohody o půjčce ze dne 19.6.2003 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) splatné dne 19.11.2003 proti pohledávce společnosti proti tomuto upisovateli vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií. Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoli pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin do sídla společnosti, kde bude připraven návrh dohody o započtení. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií. - pohledávka Ing. Jana Janků ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) představuje půjčku v hotovosti a to na základě Dohody o půjčce ze dne 19.6.2003 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce tři). Tato pohledávka je splatná dne 19.1 1.2003 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce tři). Předmětná pohledávka je zaúčtována u akciové společnosti účetním dokladem číslo 109 a je evidována na analytickém účtu 365200. - dnem uzavření smlouvy o započtení bude splacen emisní kurz upsaných akcií budoucím akcionářem. 28.6.2005 - 31.12.2013
Rozsah splacení základního jmění: 30%, tj. Kč 300000,- 14.7.1997 - 12.7.2000

Aktuální kontaktní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

Kapitál SPM - Security Paper Mill, a.s.

zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.2.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.12.2005 - 24.2.2014
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2000 - 24.12.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1997 - 12.7.2000

Akcie SPM - Security Paper Mill, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 14 000 000 Kč 1 6.8.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.4.2017 - 6.8.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 12.4.2017 - 6.8.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 140 24.2.2014 - 12.4.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 24.12.2005 - 24.2.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 15.7.2003 - 24.12.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 14.7.1997 - 15.7.2003

Sídlo SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Antala Staška 1859/34 , Praha 140 00 6.8.2019
Adresa Americká 340/31 , Praha 120 00 30.9.2015 - 6.8.2019
Adresa Opletalova 1015/55 , Praha 110 00 14.7.1997 - 30.9.2015

Předmět podnikání SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálu 23.4.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 23.4.2014
zprostředkování obchodu a služeb 23.4.2014
velkoobchod a moloobchod 23.4.2014
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 23.4.2014
testování, měření, analýzy a kontroly 23.4.2014
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 23.4.2014
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 28.7.2004
pronájem a půjčování věcí movitých 28.7.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.7.2004 - 23.4.2014
zprostředkování obchodu 28.7.2004 - 23.4.2014
velkoobchod 28.7.2004 - 23.4.2014
činnost technických poradců v oblasti papírenského, polygrafického a chemického průmyslu 28.7.2004 - 23.4.2014
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.7.2004 - 23.4.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 28.7.2004 - 23.4.2014
specializovaný maloobchod 28.7.2004 - 23.4.2014
papírenská výroba - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.7.1997 - 23.4.2014

vedení firmy SPM - Security Paper Mill, a.s.

Statutární orgán SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji ve všech záležitostech. 23.4.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda. 15.7.2003 - 23.4.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 14.7.1997 - 15.7.2003
statutární ředitel Zdeněk Kůstka 6.8.2019
Vznik funkce 6.8.2019
Adresa: V Chobotě 2155/2 , Říčany 251 01
Člen představenstva Judr. Miloš Kratochvíl 14.7.1997 - 29.1.2002
Zánik členství 30.6.2001
Adresa: třída Edvarda Beneše 574/92 , Hradec Králové 500 12
Předseda představenstva Judr. Vladimír Sitta 14.7.1997 - 15.7.2003
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Pavlišovská 2288/11 , Praha 193 00
Člen představenstva Ing. Antonín Mestek 14.7.1997 - 15.7.2003
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Vlašská 332/28 , Praha 118 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Trnka 29.1.2002 - 15.7.2003
Vznik členství 30.6.2001
Zánik členství 30.4.2003
Adresa: 86 , 252 09 Hradišťko pod Medníkem Česká republika
Člen představenstva Ing. Antonín Mestek 15.7.2003 - 28.6.2005
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: Vlašská 332/28 , Praha 118 00
Předseda představenstva Ing. Jan Janků 15.7.2003 - 6.12.2011
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 28.11.2011
Adresa: Petra Bezruče 974 , 193 00 Čelákovice Česká republika
Místopředseda představenstva JUDr. Vladimír Sitta 15.7.2003 - 16.12.2011
Zánik členství 30.7.2006
Vznik funkce 30.4.2003
Adresa: Pavlišovská 2288/11 , Praha 193 00
Člen představenstva Vladimír Sitta 28.6.2005 - 16.12.2011
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 19.7.2008
Adresa: Pavlišovská 2288/11 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Jan Janků 6.12.2011 - 16.12.2011
Vznik členství 30.4.2003
Zánik členství 30.7.2006
Adresa: Petra Bezruče 974 , 193 00 Čelákovice Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Janků 16.12.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 14.12.2011
Adresa: Petra Bezruče 974 12, 250 88 Čelákovice Česká republika
člen představenstva Mgr. Robert Vladyka 16.12.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 14.12.2011
Adresa: Ve Střešovičkách 1990/55 , Praha 169 00
člen představenstva Martin Janků 16.12.2011 - 23.4.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Komenského 604 , Štětí 411 08
předseda představenstva Ing. Jan Janků 29.12.2011 - 23.4.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 23.4.2014
Vznik funkce 15.12.2011
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: Petra Bezruče 974 12, 250 88 Čelákovice Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Robert Vladyka 29.12.2011 - 23.4.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 23.4.2014
Vznik funkce 15.12.2011
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: Ve Střešovičkách 1990/55 , Praha 169 00
Jméno Michael Broda 23.4.2014 - 23.1.2016
Vznik funkce 23.4.2014
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
Jméno Michael Broda 23.1.2016 - 24.2.2016
Vznik funkce 23.4.2014
Adresa: náměstí Míru 600/20 , Praha 120 00
Jméno Michael Broda 24.2.2016 - 1.6.2017
Vznik funkce 23.4.2014
Zánik funkce 23.4.2017
Adresa: Americká 340/31 , Praha 120 00
Statutární ředitel Michael Broda 1.6.2017 - 6.8.2019
Vznik funkce 26.5.2017
Zánik funkce 6.8.2019
Adresa: Americká 340/31 , Praha 120 00

Dozorčí rada SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Elemír Erdélyi 14.7.1997 - 11.5.1999
Adresa: Sartoriova 11/5 , Praha 169 00
Předseda dozorčí rady Vladimír Sitta 14.7.1997 - 13.10.1999
Adresa: Sídliště 674 , Hostinné 543 71
Člen dozorčí rady Petr Švaříček 14.7.1997 - 7.3.2000
Adresa: Vrchlabská 236 , 543 71 Hostinné Česká republika
Člen dozorčí rady Václava Franceová 11.5.1999 - 23.2.2001
Adresa: Alšova 617 , Štětí 411 08
Předseda dozorčí rady Pavel Jaroš 13.10.1999 - 23.2.2001
Adresa: Rabyňská 750/9 , Praha 142 00
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Smolař 7.3.2000 - 28.12.2002
Zánik členství 30.6.2002
Adresa: Dělnická 534 , 543 01 Vrchlabí Česká republika
Člen dozorčí rady Petr Švaříček 28.12.2002 - 26.2.2005
Vznik členství 30.6.2002
Adresa: Vrchlabská 236 , 543 71 Hostinné Česká republika
předseda dozorčí rady Václava Franceová 23.2.2001 - 11.1.2012
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 23.5.2004
Vznik funkce 23.2.2001
Zánik funkce 23.5.2004
Adresa: Alšova 617 , Štětí 411 08
člen dozorčí rady Petr Sitta 23.2.2001 - 11.1.2012
Vznik členství 29.10.2000
Zánik členství 29.1.2004
Adresa: Pavlišovská 2288/11 , Praha 193 00
Člen dozorčí rady Martin Janků 26.2.2005 - 11.1.2012
Vznik členství 13.11.2004
Zánik členství 13.2.2008
Adresa: Královský vršek 3546/44 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Mgr. Andrea Aulehlová 11.6.2012 - 11.6.2012
Vznik členství 30.3.2012
Adresa: Václavská 261 , Křenovice 683 52
člen dozorčí rady Ján Kožiak 11.6.2012 - 21.3.2013
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 23.4.2014
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: 52 , 987 03 Veľká Suchá Slovenská republika
člen dozorčí rady Lucie Holešinská 16.10.2012 - 21.3.2013
Vznik členství 20.7.2012
Zánik členství 14.1.2013
Adresa: Jiráskova 567 , Štětí 411 08
člen dozorčí rady Mgr. Andrea Aulehlová 11.6.2012 - 23.4.2014
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 23.4.2014
Adresa: Václavská 261 , Křenovice 683 52
předseda dozorčí rady Ján Kožiak 21.3.2013 - 23.4.2014
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 23.4.2014
Vznik funkce 18.2.2013
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: 52 , 987 03 Veľká Suchá Slovenská republika

Prokura SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Michael Broda 14.3.2012 - 23.4.2014
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00

Sbírka Listin SPM - Security Paper Mill, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4829/SL 29 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.2.2016 12.2.2016 24
B 4829/SL 27 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 17.4.2015 28.4.2015 10
B 4829/SL 26 účetní závěrka [2008] Městský soud v Praze 31.12.2008 17.4.2015 28.4.2015 8
B 4829/SL 25 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.9.2014 12.11.2014 19
B 4829/SL 24 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.9.2014 12.11.2014 21
B 4829/SL 23 notářský zápis NZ 552/2014 Městský soud v Praze 8.4.2014 10.4.2014 25.4.2014 16
B 4829/SL 22 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 4.4.2014 10.4.2014 25.4.2014 2
B 4829/SL 21 notářský zápis NZ 814/2013 Městský soud v Praze 20.12.2013 19.2.2014 26.2.2014 9
B 4829/SL 16 zpráva o vztazích r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 21.8.2007 1
B 4829/SL 15 účetní závěrka [2006] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 21.8.2007 2
B 4829/SL 14 účetní závěrka [2006] - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 21.8.2007 2
B 4829/SL 13 účetní závěrka [2006] - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 21.8.2007 4
B 4829/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2005 11.1.2006 0
B 4829/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 29.9.2005 3.10.2005 0
B 4829/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 20.9.2001 0
B 4829/SL 3 účetní závěrka [1999], zpráva auditora za rok 1997,1998,1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 0
B 4829/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 164/97 Městský soud v Praze 25.6.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25143468
Jméno SPM - Security Paper Mill, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 14.7.1997
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo SPM - Security Paper Mill, a.s.

Živnosti a provozovny SPM - Security Paper Mill, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Litoměřická 272, Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny 1005726680
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 11.9.1997

Živnost č. 2 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti ...

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SPM - Security Paper Mill, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Kůstka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

IČO: 25143468
Firma: SPM - Security Paper Mill, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.7.1997

Sídlo SPM - Security Paper Mill, a.s.

Sídlo: Americká 340/31, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba papíru a lepenky
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image