Hlavní navigace

FIRMA SPM - Security Paper Mill, a.s. IČO: 25143468

SPM - Security Paper Mill, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SPM - Security Paper Mill, a.s. (25143468) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 1859/34, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1997 a je stále aktivní. SPM - Security Paper Mill, a.s. má jednu živnost.

Jako zdroj dat o SPM - Security Paper Mill, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro SPM - Security Paper Mill, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 14. 7. 1997
Spisová značka: B 4829
IČO (identifikační číslo osoby): 25143468
Jméno: NEOGRAPH,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 14.7.1997
Zapsána dne: 14.7.1997
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, která se sloučila s nástupnickou společností SPM - Security Papers, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 087 25 004, a to vše v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 20.7.2020. 1.9.2020
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 23.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.4.2014 - 6.8.2019
Počet členů správní rady: 1 23.4.2014 - 29.1.2021
Valná hromada společnosti přijala dne 20.12.2013 následujíci usnesení: Valná hromada společnosti NEOGRAPH, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, IČO 25143468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4829 (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Spol ečnosti o částku 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) upsáním 120 (slovy: sto dvaceti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě, a to s určením, že s e nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Valná hromada ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku a na základě Zprávy představenstva ze dne 19.11.2013 rozhoduje o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Spo lečnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti. Všechny nové akcie uposované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti BB Finance Group, a.s., IČO 27387291, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 66/808, PSČ 110 00 (dále jen "BB Finance G roup!) na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie budou společností BB Finance Group upsány ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh smlouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Mí stem úpisu akcií je sídlo advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00. Emisní kurz každé nově upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií splácením emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele BB Finance Group, vzniklé z titulu pohledávek postoupených na společnost BB Finance Group, proti pohledávce Společnosti vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení bude emisní kurz upsaných akcií splacen. Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoliv pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin sídla advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., IČO 26770385, na adrese Praha, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, kde bude připraven návrh dohody o započte ní. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií. Pohledávka společnosti BB Finance Group, která se oproti pohledávce na splácení emisního kurzu upsaných akcií započítává do výše 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) představuje pohledávky postoupené na společnost BB Finance Group na zákl adě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.4.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.2.2013, Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.2.2013 a pohledávky postoupené na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.2.2013. Předmětná pohledá vka je zaúčtována u Společnosti na analytickém účtu. 31.12.2013 - 29.1.2021
Valná hromada společnosti přijala dne 19.4.2005 usnesení: - základní kapitál NEOGRAPH, a. s. se sídlem Praha 1, Opletalova 55, PSČ 110 00, identifikační číslo 25 14 34 68, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4829 (dále jen akciová společnost) se zvyšuje o částku 1.00 0.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) upsáním 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to Ing. Jan Janků, rodné číslo 590716/1832, bytem Čelákovice, Petra Bezruče 974/12 a to na základě smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisovan é bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 (slovy:třiceti) dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na jeho výše uvedenou adresu. Přílohou dopisu bude i návrh sml ouvy o úpisu akcií ve dvojím vyhotovení. Lhůta pro úpis akcií počne běžet pátým dnem po odeslání oznámení předem určenému zájemci. Dopis s oznámením a návrhem smlouvy o úpisu akcií musí být odeslán nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Praha 1, Opletalova 55, Poštovní směrovací číslo 110 00, - emisní kurz každé nově upisovné kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě se určuje ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých), - připouští se možnost splácení emisního kurzu upsaných akcií započtením celé peněžité pohledávky upisovatele Ing. Jana Janků, vzniklé z titulu poskytnuté půjčky na základě Dohody o půjčce ze dne 19.6.2003 ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) splatné dne 19.11.2003 proti pohledávce společnosti proti tomuto upisovateli vzniklé z titulu úpisu akcií, a to na základě dohody o započtení, která bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií. Upisovatel se po úpisu akcií bude moci dostavit kterýkoli pracovní den v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin do sídla společnosti, kde bude připraven návrh dohody o započtení. Vzhledem k tomu, že celý emisní kurz upisovaných akcií má být splacen započtením, neuvádí se číslo účtu pro splácení emisního kurzu akcií. - pohledávka Ing. Jana Janků ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) představuje půjčku v hotovosti a to na základě Dohody o půjčce ze dne 19.6.2003 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce tři). Tato pohledávka je splatná dne 19.1 1.2003 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce tři). Předmětná pohledávka je zaúčtována u akciové společnosti účetním dokladem číslo 109 a je evidována na analytickém účtu 365200. - dnem uzavření smlouvy o započtení bude splacen emisní kurz upsaných akcií budoucím akcionářem. 28.6.2005 - 31.12.2013
Rozsah splacení základního jmění: 30%, tj. Kč 300000,- 14.7.1997 - 12.7.2000

Kapitál SPM - Security Paper Mill, a.s.

Základní kapitál 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.2.2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.12.2005  - 24.2.2014
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2000  - 24.12.2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1997  - 12.7.2000

Akcie SPM - Security Paper Mill, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 14 000 000 Kč 1 29.1.2021
Kmenové akcie na jméno 14 000 000 Kč 1 6.8.2019  - 29.1.2021
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.4.2017  - 6.8.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 12.4.2017  - 6.8.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 140 24.2.2014  - 12.4.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 24.12.2005  - 24.2.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 15.7.2003  - 24.12.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 14.7.1997  - 15.7.2003

Sídlo SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika 6.8.2019
Adresa: Americká 340/31, Praha 12000, Česká republika 30.9.2015 - 6.8.2019
Adresa: Opletalova 55, Praha 1 11000, Česká republika 14.7.1997 - 30.9.2015

Předmět podnikání SPM - Security Paper Mill, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba vlákniny, papíru alepenky azboží ztěchto materiálů 30.3.2022
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků 30.3.2022
Zprostředkování obchodu a služeb 30.3.2022
Velkoobchod a maloobchod 30.3.2022
Pronájem apůjčování věcí movitých 30.3.2022
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 30.3.2022
Testování, měření, analýzy a kontroly 30.3.2022
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 30.3.2022
Výroba plastových a pryžových výrobků 30.3.2022
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 30.3.2022
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 30.3.2022
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 30.3.2022
papírenská výroba 29.1.2021 - 30.3.2022
velkoobchod a maloobchod 29.1.2021 - 30.3.2022
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálu 23.4.2014 - 29.1.2021
velkoobchod a moloobchod 23.4.2014 - 29.1.2021
výroba chemických látek a chemických přípravků 23.4.2014 - 30.3.2022
zprostředkování obchodu a služeb 23.4.2014 - 30.3.2022
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 23.4.2014 - 30.3.2022
testování, měření, analýzy a kontroly 23.4.2014 - 30.3.2022
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 23.4.2014 - 30.3.2022
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.7.2004 - 23.4.2014
zprostředkování obchodu 28.7.2004 - 23.4.2014
velkoobchod 28.7.2004 - 23.4.2014
činnost technických poradců v oblasti papírenského, polygrafického a chemického průmyslu 28.7.2004 - 23.4.2014
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.7.2004 - 23.4.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 28.7.2004 - 23.4.2014
specializovaný maloobchod 28.7.2004 - 23.4.2014
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 28.7.2004 - 30.3.2022
pronájem a půjčování věcí movitých 28.7.2004 - 30.3.2022
papírenská výroba - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.7.1997 - 23.4.2014

Vedení firmy SPM - Security Paper Mill, a.s.

Statutární orgán SPM - Security Paper Mill, a.s.

Člen představenstva Zdeněk Kůstka
Ve funkci od 29.1.2021
Adresa V Chobotě 2155/2, 25101 Říčany
Michael Broda
Ve funkci od 23.4.2014
Adresa Uruguayská 416/11, 12000 Praha 2
Člen správní rady Michael Broda
Ve funkci od 1.6.2017 do 29.1.2021
Adresa Americká 340/31, 12000 Praha
statutární ředitel Zdeněk Kůstka
Ve funkci od 6.8.2019 do 1.1.2021
Adresa V Chobotě 2155/2, 25101 Říčany
Statutární ředitel Michael Broda
Ve funkci od 1.6.2017 do 6.8.2019
Adresa Americká 340/31, 12000 Praha
Michael Broda
Ve funkci od 24.2.2016 do 1.6.2017
Adresa Americká 340/31, 12000 Praha
Člen správní rady Michael Broda
Ve funkci od 24.2.2016 do 1.6.2017
Adresa Americká 340/31, 12000 Praha
Michael Broda
Ve funkci od 24.2.2016 do 1.6.2017
Adresa Americká 340/31, 12000 Praha
Člen správní rady Michael Broda
Ve funkci od 23.1.2016 do 24.2.2016
Adresa náměstí Míru 600/20, 12000 Praha
Michael Broda
Ve funkci od 23.1.2016 do 24.2.2016
Adresa náměstí Míru 600/20, 12000 Praha
Člen správní rady Michael Broda
Ve funkci od 23.4.2014 do 23.1.2016
Adresa Uruguayská 416/11, 12000 Praha
Michael Broda
Ve funkci od 23.4.2014 do 23.1.2016
Adresa Uruguayská 416/11, 12000 Praha
člen představenstva Martin Janků
Ve funkci od 16.12.2011 do 23.4.2014
Adresa Komenského 604, 41108 Štětí
místopředseda představenstva Mgr. Robert Vladyka
Ve funkci od 29.12.2011 do 23.4.2014
Adresa Ve Střešovičkách 1990/55, 16900 Praha 6
předseda představenstva Ing. Jan Janků
Ve funkci od 29.12.2011 do 23.4.2014
Adresa Petra Bezruče 974/12, 25088 Čelákovice
člen představenstva Ing. Jan Janků
Ve funkci od 16.12.2011 do 29.12.2011
Adresa Petra Bezruče 974/12, 25088 Čelákovice
člen představenstva Mgr. Robert Vladyka
Ve funkci od 16.12.2011 do 29.12.2011
Adresa Ve Střešovičkách 1990/55, 16900 Praha 6
Místopředseda představenstva Judr. Vladimír Sitta
Ve funkci od 15.7.2003 do 16.12.2011
Adresa Pavlišovská 2288, 19300 Praha 9
Člen představenstva Vladimír Sitta
Ve funkci od 28.6.2005 do 16.12.2011
Adresa Pavlišovská 2288, 19300 Praha 9
člen představenstva Ing. Jan Janků
Ve funkci od 6.12.2011 do 16.12.2011
Adresa Petra Bezruče 974, 19300 Čelákovice
Předseda představenstva Ing. Jan Janků
Ve funkci od 15.7.2003 do 6.12.2011
Adresa Petra Bezruče 974, 19300 Čelákovice
Člen představenstva Ing. Antonín Mestek
Ve funkci od 15.7.2003 do 28.6.2005
Adresa Vlašská 28, 11000 Praha 1
Předseda představenstva Judr. Vladimír Sitta
Ve funkci od 14.7.1997 do 15.7.2003
Adresa Pavlišovská 2288, 19300 Praha 9
Člen představenstva Ing. Antonín Mestek
Ve funkci od 14.7.1997 do 15.7.2003
Adresa Vlašská 28, 11000 Praha 1
Člen představenstva Ing. Tomáš Trnka
Ve funkci od 29.1.2002 do 15.7.2003
Adresa 86, 25209 Hradišťko pod Medníkem
Člen představenstva Judr. Miloš Kratochvíl
Ve funkci od 14.7.1997 do 29.1.2002
Adresa E.Beneše 574, 50012 Hradec Králové

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25143468
Jméno: SPM - Security Paper Mill, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 14. 7. 1997
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo SPM - Security Paper Mill, a.s.

Sídlo: Americká 340/31, Praha 12000

Živnosti SPM - Security Paper Mill, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 7. 1997

Statutární orgán SPM - Security Paper Mill, a.s.

Člen statutárního orgánu: Michael Broda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SPM - Security Paper Mill, a.s.

IČO: 25143468
Firma: SPM - Security Paper Mill, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanci
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 14. 7. 1997

Sídlo SPM - Security Paper Mill, a.s.

Sídlo: Antala Staška 1859/34, Praha 14000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba papíru a lepenky
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.