Firma SNĚŽNÍK , a.s. IČO 26979136


SNĚŽNÍK , a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SNĚŽNÍK , a.s. (26979136) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Gajdošova 4392/7, Brno 615 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 2005 a je stále aktivní. SNĚŽNÍK , a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o SNĚŽNÍK , a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SNĚŽNÍK , a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SNĚŽNÍK , a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SNĚŽNÍK , a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SNĚŽNÍK , a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4402
IČO (identifikační číslo osoby) 26979136
Jméno SNĚŽNÍK , a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.8.2005
Na společnost SNĚŽNÍK, a.s. se sídlem Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, IČ: 26979136 přešla část jmění z rozdělení odštepení sloučením rozdělované společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, IČ: 28516842. 2.9.2015
„Mimořádná valná hromada konstatovala, že základní kapitál společnosti ve výši 527.113.360,-Kč (slovy: pět set dvacet sedm milionů jedno sto třináct tisíc tři sta šedesát korun českých) je zcela splacen a že k okamžiku konání mimořádné valné hromady se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady. Důvodem navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu společnosti je pokrytí ztrát z minulého období a vytvoření finančního zajištění plánovaných investic pro rok 2013 (dva tisíce třináct) a 2014 (dva tisíce čtrnáct). Mimořádná valná hromada rozhodla tímto o zvýšení základního kapitálu spole čnosti o částku 45.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) ze stávající výše 527.113.360,-Kč (slovy: pět set dvacet sedm milionů jedno sto třináct tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 572.113.360,-Kč (slovy: pět set sedmdesát dva milionů jedno sto třináct tisíc tři sta šedesát korun českých) a to úpisem nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě v počtu 900 (slovy: de vět set) kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Tyto akcie na jméno bude možno převádět pouze se souhlasem představenstva. Emisní kurz všech nově emitovaných akcií je 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc k orun českých). Nově emitované akcie budou upsány níže uvedenými peněžitými vklady níže uvedených předem určených zájemců takto: - 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,-Kč, (slovy: padesát tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - paní Monice Rulíškové, nar. 05.09.1969, bytem Brno, Bochořákova 3126/14, PSČ 616 00, která emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 20.000.000,- Kč, (slovy: dvacet milionů korun českých). -400 (slovy: čtyři sta ) kusů kmenových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - panu Ing. Jiřímu Rulíškovi, nar. 28.05.1951, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ: 561 69, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 20.000.000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). - 100 (slovy: jedno sto) kusů kmen ových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - panu Ing. Jánu Čiernikovi, nar. 24.01.1954, bytem Brno, Šámalova 1958/2, PSČ 615 00, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých). Místem pro upsání akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti na adrese Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00. Předem určení zájemci upíší akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit tři (3) týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům nejpozději do tří dnů po zapsání ná vrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určeným zájemcům předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen současně s oznámení m o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Akcie mohou být upsány již před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě však smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovaní podmínku, jíž b ude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto účelem zřízený, ve dený u Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, číslo: 43-7562940207/0100. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit ve výši 30% (třicet procent) do devíti (9)měsíců od upsání akcií a celý emisní kurz je povinen upisovatel splatit do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku." 5.3.2014 - 5.3.2014
Počet členů statutrního orgánu: 4 Počet členů dozorčí rady : 6 5.3.2014 - 3.10.2014
Valná hromada společnosti SNĚŽNÍK , a.s. dne 13.9.2010 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti a získání peněžních prostředků pro rozvoj podnikatelské činnosti společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 448.800.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm milionů osm set tisíc korun českých), tedy z výše 43.313.360,- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů tři sta třináct tisíc tři sta šedesát korun českých) na no vou výši 492.113.360,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva milionů jedno sto třináct tisíc tři sta šedesát korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 8.976 (slovy: osm tisíc devět set sedmdesát šest) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Tyto a kcie na jméno bude možno převádět pouze se souhlasem představenstva. d) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti SNĚŽNÍK, a.s. před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií, kter é se upisují peněžitým vkladem, a to v celém rozsahu, nerozhoduje valná hromada o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií upisovaných peněžitými vklady. e) Všech 8.976 (slovy: osm tisíc devět set sedmdesát šest) kusů nových akcií bude upsáno níže uvedenými peněžitými vklady níže uvedených, předem určených zájemců. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc k orun českých). Přičemž: - Akcie v rozsahu 5.064 (slovy: pět tisící šedesát čtyři) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? pan u Ing. Jiřímu Rulíškovi, r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 253.200.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tři milionů dvě stě tisíc korun českých). Emisní kur s každé jedné akcie upisované tímto peněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). - Akcie v rozsahu 2.965 (slovy: dva tisíce devět set šedesát pět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájem ci ? paní Monice Rulíškové, r.č. 695905/3849, bytem Brno, Bochořákova 14, PSČ 616 00, která emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 148.250.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých). Emis ní kurs každé jedné akcie upisované tímto peněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). - Akcie v rozsahu 600 (slovy: šest set) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? panu Ing. Jánu Čierni kovi, r.č.: 550124/2164, bytem Brno, Židenice, Šámalova 2, PSČ 615 00, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto peněžitým vk ladem bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). - Akcie v rozsahu 7 (slovy: sedm) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? panu Petru Slončíkovi, r.č. : 760609/5332, bytem Šumperk, Vrchlického 1695/4, PSČ 787 01, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisované tímto peněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). - Akcie v rozsahu 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? panu Miros lavu Slončíkovi, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 8.500.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisov ané tímto peněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). - Akcie v rozsahu 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? panu Jiřím u Rozehnalovi, r.č.: 581202/1303, bytem Šumperk, Francouzská 3002/13, PSČ 787 01, který emisní kurs těchto nových akcií splatí peněžitým vkladem ve výši 8.500.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie upisova né tímto peněžitým vkladem bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). f) Místo pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti SNĚŽNÍK, a.s. na adrese Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 269 79 136. Předem určení zájemci upíší akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti d le § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit tři týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určeným zá jemcům oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům nejpozději do tří dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určeným zájemcům předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Akcie mohou být upsány již před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě však smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. g) Část emisního kursu upsaných akcií, která nebude splacena započtením v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady, splatí upisovatel v penězích na bankovní účet společnosti SNĚŽNÍK, a.s. vedený u GE Money Bank, a.s., číslo účtu 199626421/0600. Upisovate l je povinen ve lhůtě do šesti týdnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, splatit na uvedený účet nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií. Bude-li emisní kurs upsaných akcií sp lácen započtením, musí být ve stejné lhůtě do šesti týdnů ode dne úpisu akcií splaceno započtením taktéž nejméně 30 % emisního kursu upisovatelem upsaných akcií. Bude-li emisní kurs splácen částečně peněžitě a částečně započtením, je upisovatel povinen v uvedené lhůtě do šesti týdnů ode dne úpisu akcií splatit celkově nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií shora uvedenými způsoby. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit vždy nejpozději do jednoho roku ode dne záp isu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit započtením emisní kurs 5.064 (slovy: pět tisící šedesát čtyři) kusů nových kmenovýc h, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Ing. Jiřího Rulíška, r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morav a 45, PSČ 561 69, a to tak, že proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kursu těchto upsaných akcií ve výši 253.200.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tři milionů dvě stě tisíc korun českých) se připouští možnost započtení níže uvedených peněž itých pohledávek, které má předem určený zájemce pan Ing. Jiří Rulíšek za společností SNĚŽNÍK, a.s. z titulu: - Smlouvy o půjčce č. 2 006 06, ze dne 5.6.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r. č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 1.000.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 5.370,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. 2 010 06, ze dne 31.7.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r .č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 950.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 4.373,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 017 06, č. smlouvy dlužníka 1 008 06, ze dne 1.9.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 260 07941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 3.010.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném přísluš enství půjčené jistiny činí 8.563,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 023 06, ze dne 19.10.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 500.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávk y pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 3.769,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 030 06, ze dne 31.10.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 135.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávk y pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 916,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 031 06, ze dne 7.11.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 300.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 1.916,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 032 06, ze dne 14.11.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 800.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávk y pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 4.787,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 025 06, ze dne 29.11.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 1.600.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledá vky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 8.077,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 026 06, ze dne 11.12.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 1.600.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledá vky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 7.284,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 033 06, ze dne 19.12.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 2.500.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledá vky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 10.931,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. smlouvy věřitele 2 034 06, ze dne 22.12.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, byte m Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 3.180.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledá vky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 14.027,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. věřitele 2 013 08, č. sml. dlužníka 1 008 08, ze dne 15.7.2008, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem , r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.1.2009, na částku v celkové výši 500.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽN ÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 330.000,- Kč a příslušenství 28 .072,60 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. věřitele 2 005 09, č. sml. dlužníka 1 008 09, ze dne 4.5.2009, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 200.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 200.000,- Kč a příslušenství 13.616,44 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 010 09, ze dne 28.5.2009, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, bytem Do lní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 1.650.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 1.650.000,- Kč a příslušenství 105.328,77 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 069 09, ze dne 9.6.2009, uzavřené mezi společností SKI SNĚŽNÍK, s.r.o., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26298970, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 1.500.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI SNĚŽNÍK, s.r.o. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Ing. Jiřího Rulíš ka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 1.500.000,- Kč a příslušenství 94.520,55 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. věřitele 2 013 09, č. sml. dlužníka 1 026 09, ze dne 14.7.2009, uzavřené mezi společností SKI SNĚŽNÍK, s.r.o., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26298970, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510 528/175, bytem Dolní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 15.000.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI SNĚŽNÍK, s.r.o. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohl edávky pana Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 15.000.000,- Kč a příslušenství 589.395,89 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 035 09, ze dne 10.8.2009, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem, r.č. 510528/175, bytem D olní Morava, Velká Morava 45, PSČ 561 69, jako věřitelem, na částku v celkové výši 50.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pa na Ing. Jiřího Rulíška místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 50.000,- Kč a příslušenství 2.726,03 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. věřitele 2 003 10, č. sml. dlužníka 1 050 10, ze dne 10.5.2010, uzavřené mezi společností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, jako dlužníkem a Ing. Jiřím Rulíškem jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.9.2010, na částku v celkové výši 56.170.000,- Kč, přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 56.170.000,- Kč a příslušenství 169.417,80 Kč, přičemž celková výše těchto pohledávek, jejich jistiny a příslušenství, ke dni konání valné hromady činí 75.973.091,08 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát tři tisící devadesát jedna korun českých a osm haléřů). Tyto peněžité pohledávky, a to jistinu a příslušenství, bude možno započítat až do celkové výše 75.973.091,08 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů devět set sedmdesát tři tisící devadesát jedna korun českých a osm haléřů). i) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit započtením emisní kurs 2.965 (slovy: dva tisíce devět set šedesát pět) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce paní Moniky Rulíškové, r.č. 695905/3849, bytem Brno, Bochořákova 1 4, PSČ 616 00, a to tak, že proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kursu těchto upsaných akcií ve výši 148.250.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) se připouští možnost započtení níže uvedený ch peněžitých pohledávek, které má předem určený zájemce paní Monika Rulíšková za společností SNĚŽNÍK, a.s. z titulu: - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 060 10, ze dne 7.9.2010, uzavřené mezi společností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, jako dlužníkem a Monikou Rulíškovou r.č. 695905/3849, bytem Brno, Bochořákova 14 , PSČ 616 00, jako věřitelem, na částku v celkové výši 44.500.000,- Kč, přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 44.500.000,- Kč a příslušenství 30.479,45 Kč, přičemž celková výše těchto pohledávek, jejich jistiny a příslušenství, ke dni konání valné hromady činí 44.530.479,45 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů pět set třicet tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a čtyřicet pět haléřů). Tyto peněžité poh ledávky, a to jistinu a příslušenství, bude možno započítat až do celkové výše 44.530.479,45 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů pět set třicet tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a čtyřicet pět haléřů). j) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit započtením emisní kurs 600 (slovy: šest set) kusů nových kmenových, listinných akci í ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Ing. Jána Čiernika, r.č.: 550124/2164, bytem Brno, Židenice, Šámalova 2, PSČ 615 00, a to tak, že proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kursu těchto upsaných akcií ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek, které má předem určený zájemce pan Ing. Ján Čiernik za společností SNĚŽNÍK, a.s. z titulu: - Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2008, uzavřené mezi společností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, jako dlužníkem a Ing. Jánem Čiernikem, r.č.: 550124/2164, bytem Brno, Židenice, Šámalova 2, PSČ 615 00, jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2008 a dodatku č. 2 ze dne 1.1.2009, na částku v celkové výši 300.000,- Kč, přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 300.000,- Kč a příslušenství 39.213,17 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 036 10 ze dne 27.5.2010, uzavřené mezi společností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, jako dlužníkem a Ing. Jánem Čiernikem, r.č.: 550124/2164, bytem Brno, Židenice, Šámalova 2, PSČ 615 00, jako věřitelem, na částku v celkové výši 30.000.000,- Kč, přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 10.000.000,- Kč a příslušenství 145.205,48 Kč, přičemž celková výše těchto pohledávek, jejich jistiny a příslušenství, ke dni konání valné hromady činí 10.484.418,65 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmnáct korun českých a šedesát pět haléřů). Tyto peněžité pohledávky, a to jistinu a příslušenství, bude možno započítat až do celkové výše 10.484.418,65 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmnáct korun českých a šedesát pět haléřů). k) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit započtením emisní kurs 7 (slovy: sedm) kusů nových kmenových, listinných akcií ve f ormě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Petra Slončíka, r.č.: 760609/5332, bytem Šumperk, Vrchlického 1695/4, PSČ 787 01, a to tak, ž e proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kursu těchto upsaných akcií ve výši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek, které má předem určený zájemce pan Petr Slončík za společností SNĚŽNÍK, a.s. z titulu: - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 011 09 ze dne 28.5.2009, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Ing. Petrem Slončíkem, r.č.: 760609/5332, bytem Šumperk, Vrchlického 1695/4, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 330.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky p ana Petra Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 330.000,- Kč a příslušenství 21.156,16 Kč, přičemž celková výše těchto pohledávek, jejich jistiny a příslušenství, ke dni konání valné hromady činí 351.156,16 Kč (slovy: tři sta padesát jedna tisíc jedno sto padesát šest korun českých a šestnáct haléřů). Tyto peněžité pohledávky, a to jistinu a př íslušenství, bude možno započítat až do celkové výše 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých). l) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit započtením emisní kurs 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů nových kmenových, lis tinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Miroslava Slončíka, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, P SČ 787 01, a to tak, že proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kursu těchto upsaných akcií ve výši 8.500.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých) se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek, které m á předem určený zájemce pan Miroslav Slončík za společností SNĚŽNÍK, a.s. z titulu: - Smlouvy o půjčce ze dne 8.1.2004, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5 770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 180.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této po hledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 7.450,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 1.12.2004, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/ 5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 200.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této p ohledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 8.642,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 20.5.2005, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/ 5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 550.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této p ohledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 9.193,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 2.5.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5 770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 220.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této po hledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 1.481,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 5.6.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5 770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 1.000.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 4.986,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/ 5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 750.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této p ohledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 3.416,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka ze dne 1 009 06 ze dne 1.9.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s. (tehdy obchodní firma US-LONA s.r.o.), sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Mir oslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 3.010.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlu žník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 8.184,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 19.10.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56 /32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 500.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Miroslava Slončíka mí sto společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 1.899,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 7.11.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/3 2, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 300.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Miroslava Slončíka míst o společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 777,- Kč, - Smlouvy o půjčce ze dne 10.11.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56 /32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 300.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Miroslava Slončíka mí sto společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 2.200,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 007 08 ze dne 15.7.2008, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.1.2009, na částku v celkové výši 500.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník s tala zavázanou z celé této pohledávky pana Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 330.000,- Kč a příslušenství 28.072,60 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 007 09 ze dne 4.5.2009, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Š umperk, Gen. Svobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 200.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pan a Miroslava Slončíka místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 200.000,- Kč a příslušenství 13.616,44 Kč, - o Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 049 10 ze dne 9.4.2010, uzavřené mezi společností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, jako dlužníkem a Miroslavem Slončíkem, r.č.: 691014/5770, bytem Šumperk, Gen. S vobody 56/32, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 7.500.000,- Kč, přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 4.800.000,- Kč a příslušenství 47.904,11 Kč, přičemž celková výše těchto pohledávek, jejich jistiny a příslušenství, ke dni konání valné hromady činí 5.467.821,15 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc osm set dvacet jedna korun českých a patnáct haléřů). Tyto peněžité pohledávky, a to jistinu a příslušenství, bude možno započítat až do celkové výše 5.467.821,15 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc osm set dvacet jedna korun českých a patnáct haléřů). m) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit započtením emisní kurs 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů nových kmenových, lis tinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) upsaných nově peněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Jiřího Rozehnala, r.č.: 581202/1303, bytem Šumperk, Francouzská 3002/13, PS Č 787 01, a to tak, že proti celé pohledávce společnosti na splacení emisního kursu těchto upsaných akcií ve výši 8.500.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých) se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek, které má předem určený zájemce pan Jiří Rozehnal za společností SNĚŽNÍK, a.s. z titulu: - Smlouvy o půjčce ze dne 30.11.2006, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Jiřím Rozehnalem, r.č.: 581202/1303, bytem Šumperk, Francouzská 3002/13 , PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 190.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Jiřího Rozehnala místo s polečnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady výše pohledávky spočívající v neuhrazeném příslušenství půjčené jistiny činí 1.235,- Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 036 09 ze dne 10.8.2009, uzavřené mezi společností SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, jako dlužníkem a Jiřím Rozehnalem, r.č.: 581202/1303, bytem Šum perk, Francouzská 3002/13, PSČ 787 01, jako věřitelem, na částku v celkové výši 50.000,- Kč, kdy v důsledku fúze sloučením společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se společností SNĚŽNÍK, a.s. se jako dlužník stala zavázanou z celé této pohledávky pana Jiřího Rozehnala místo společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s. společnost SNĚŽNÍK, a.s., přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 50.000,- Kč a příslušenství 2.726,03 Kč, - Smlouvy o půjčce č. sml. dlužníka 1 048 10 ze dne 9.4.2009, uzavřené mezi společností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, jako dlužníkem a Jiřím Rozehnalem , r.č.: 581202/1303, bytem Šumperk, Francouzská 3002/13, PSČ 787 01, jako věřitelem na částku v celkové výši 7.500.000,- Kč, přičemž ke dni konání valné hromady jistina pohledávky činí 4.800.000,- Kč a příslušenství 45.767,12 Kč, přičemž celková výše těchto pohledávek, jejich jistiny a příslušenství, ke dni konání valné hromady činí 4.899.728,15 Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc sedm set dvacet osm korun českých a patnáct haléřů). Tyto peněžité pohledávky, a t o jistinu a příslušenství, bude možno započítat až do celkové výše 4.899.728,15 Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát devět tisíc sedm set dvacet osm korun českých a patnáct haléřů) n) Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení, kterou příslušný předem určený zájemce-upisovatel a společnost SNĚŽNÍK, a.s. uzavřou ve lhůtě do šesti týdnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akc ií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 1.10.2010 - 3.11.2010
Se společností SNĚŽNÍK, a.s., se sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136, byly sloučeny zanikající společností SKI SNĚŽNÍK, s.r.o., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26298970, a SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost SNĚŽNÍK, a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností SKI SNĚŽNÍK, s.r.o. a SKI Centrum Dolní Morava, a.s . 30.9.2009
Mimořádná valná hromada společnosti SNĚŽNÍK, a.s. schválila dne 6.12.2005 návrh představenstva o zvýšení základního kapitálu této společnosti tohoto obsahu: Společnost SNĚŽNÍK, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je efektivnější naplnění podnikatelského záměru společnosti. - Základní kapitál společnosti SNĚŽNÍK a.s. se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy z výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno celkem 100 (jedno sto) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). - Emisní kurs akcií bude v rozsahu 3,300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) splacen nepeněžitým vkladem a v rozsahu 6,700.000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem. Emisní kurs každé jedné nově vy dávané akcie činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě. - Všichni akcionáři společnosti se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis všech 100 (slovy: jednoho sta) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno a jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). - Nově upisované akcie v rozsahu 100 (jedno sto) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou upsány stávajícími akcionáři na základě jejich doho dy, ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku. Na základě zmíněné dohody: - akcionář - občanské sdružení s názvem SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO, se sídlem na adrese Brno-Pisárky, ul. Bauerova 5, PSČ: 603 00, IČ: 41604164, upíše 33 kusů (třicet tři) nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), za emisní kurs ve výši 3,300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých), který bude splácen nepeněžitým vkladem; - akcionář - Ing. Leo Vanžura, r.č. 500319/179, bytem Brno, Jeřabinová 923/15, upíše 37 kusů (třicet sedm) nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), za emis ní kurs ve výši 3,700.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set tisíc korun českých), který bude splácen peněžitým vkladem; - akcionář - Ing. Richard Skřivánek, r.č. 460912/479, bytem Brno, Kalvodova 903/41, upíše 15 kusů (patnáct) nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), za emi sní kurs ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), který bude splácen peněžitým vkladem; - akcionář - Ing. Ján Čiernik, r.č. 550124/2164, bytem Brno, Šámalova 1958/2, upíše 15 kusů (patnáct) nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), za emisní ku rs ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), který bude splácen peněžitým vklad. - Akcionáři budou upisovat akcie na základě Dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obchodního zákoníku, pořízené ve formě notářského zápisu. Lhůta pro úpis akcií, tj. lhůta pro uzavření Dohody akcionářů dle ust. § 205 o bchodního zákoníku, bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům počátek běhu lhůty písem ným oznámením, doručeným do sídla, resp. bydliště akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. - Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena Dohoda akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, je notářská kancelář JUDr. Alice Sedlákové, notářky v Brně na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. - Emisní kurs nově upsaných akcií bude splácen peněžitými a nepeněžitými vklady. Akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs splácený peněžitým vkladem v rozsahu 30% emisního kursu do třiceti dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Dohody akcionářů d le ust. § 205 obchodního zákoníku, zbytek peněžitých vkladů nejpozději do 30.6.2006. Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku a bude splacen jeho fyzickým předáním v areálu SKI CENTRUM v obci Dolní Morava, na pozemku p.č. 1059/15 zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Velká Morava na listu vlastnictví č. 256, na němž jsou movité věci, tvořící předmět nepeněžitého vkladu, umístěny. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci, a to: - lyžařský vlek Tatrapoma H 210, výrobní číslo 82353, rok výroby 1983, - lyžařský vlek Leitner KS 5/0-150, výrobní číslo ORD 5339, rok výroby 1984, repase 1996, - lyžařský vlek EPV - 300 SL, výrobní číslo 22/89, rok výroby 1989, které jsou blíže popsány ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Michalem Rohanem, Bieblova 28, 613 00 Brno, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6126/2005-10 ze dne 21.9.2005, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil zn alecký posudek č. 327-005/05 znaleckého deníku ze dne 14.10.2005. Hodnota nepeněžitého vkladu byla citovaným znaleckým posudkem stanovena na částku 3,300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 33 ( třicet tři) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 19.12.2005 - 13.3.2006

Aktuální kontaktní údaje SNĚŽNÍK , a.s.

Kapitál SNĚŽNÍK , a.s.

zakladni jmění 572 113 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.2014
zakladni jmění 527 113 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.2012 - 5.3.2014
zakladni jmění 492 113 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2011 - 31.10.2012
zakladni jmění 492 113 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.2010 - 1.12.2011
zakladni jmění 43 313 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2009 - 3.11.2010
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2006 - 30.9.2009
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.3.2006 - 30.6.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.2005 - 13.3.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 19.8.2005 - 25.11.2005

Akcie SNĚŽNÍK , a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 10 696 5.3.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 9 796 31.10.2012 - 5.3.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 9 096 3.11.2010 - 31.10.2012
Kmenové akcie na jméno 480 Kč 36 722 30.9.2009
Kmenové akcie na jméno 445 Kč 44 240 30.9.2009
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 120 30.9.2009 - 3.11.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 13.3.2006 - 30.9.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 19.8.2005 - 13.3.2006

Sídlo SNĚŽNÍK , a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Gajdošova 4392/7 , Brno 615 00 31.10.2012
Adresa 58 , Dolní Morava 561 69 30.9.2009 - 31.10.2012
Adresa Jugoslávská 770/13 , Brno 613 00 19.12.2005 - 30.9.2009
Adresa Bauerova 321/5 , Brno 603 00 19.8.2005 - 19.12.2005

Předmět podnikání SNĚŽNÍK , a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.3.2018
Pedikúra, manikúra 6.3.2018
Kosmetické služby 6.3.2018
masérské, rekondiční a regenerační služby 31.10.2012
hostinská činnost 25.5.2011
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní zvláštní linková 25.5.2011
provozování lanové dráhy a drážní dopravy 25.5.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2009

Předmět činnosti SNĚŽNÍK , a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.5.2009
technické činnosti v dopravě 21.3.2007 - 22.5.2009
kopírovací práce 21.3.2007 - 22.5.2009
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 21.3.2007 - 22.5.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 21.3.2007 - 22.5.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 21.3.2007 - 22.5.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.8.2005 - 22.5.2009

vedení firmy SNĚŽNÍK , a.s.

Statutární orgán SNĚŽNÍK , a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba, a to tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. 3.10.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba, a to tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. 22.5.2009 - 3.10.2014
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 19.8.2005 - 22.5.2009
Předseda představenstva Ing. Jiří Rulíšek 6.3.2018
Vznik členství 4.1.2018
Vznik funkce 4.1.2018
Adresa: 45 , Dolní Morava 561 69
Člen představenstva Mgr. Peter Bednarčík 6.3.2018
Vznik členství 4.1.2018
Adresa: Nova Doba 483/12 , 2743 Nižná Slovenská republika
Člen představenstva Mgr. Martin Palán 5.9.2018
Vznik členství 4.1.2018
Adresa: 79 , Dolní Morava 561 69
Člen představenstva Ing. Martin Gál 14.9.2018
Vznik členství 4.1.2018
Adresa: 189 , 561 69 Dolní Morava Česká republika
předseda představenstva Ing. Bohumír Pospíšil 19.8.2005 - 22.5.2009
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Joukalova 1160/9 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Ján Čiernik 19.8.2005 - 22.5.2009
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Šámalova 1958/2 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Jan Radoberský 19.8.2005 - 22.5.2009
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Slatinská 3105/23 , Brno 636 00
předseda představenstva Ing. Jiří Rulíšek 22.5.2009 - 5.3.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 14.5.2009
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: 45 , Dolní Morava 561 69
člen představenstva Miroslav Slončík 22.5.2009 - 5.3.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Gen. Svobody 56/32 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Marek Zaduban 22.5.2009 - 5.3.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: 55 , Velatice 664 05
člen představenstva Oldřich Štos 1.10.2010 - 5.3.2014
Vznik funkce 13.9.2010
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: 9. května 103 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen představenstva Bc. Martin Komárek 5.3.2014 - 13.1.2017
Vznik členství 25.4.2013
Adresa: Slunná stráň 1018 , Králíky 561 69
předseda představenstva Ing. Jiří Rulíšek 5.3.2014 - 6.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 4.1.2018
Vznik funkce 28.5.2013
Zánik funkce 4.1.2018
Adresa: 45 , Dolní Morava 561 69
člen představenstva Oldřich Štos 5.3.2014 - 6.3.2018
Vznik členství 25.5.2013
Zánik členství 4.1.2018
Zánik funkce 4.1.2018
Adresa: 9. května 103 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen představenstva Mgr. Martin Palán 5.3.2014 - 6.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 4.1.2018
Zánik funkce 4.1.2018
Adresa: Alšova 2654/16 , Jihlava 586 01
člen představenstva Bc. Martin Komárek 13.1.2017 - 6.3.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 4.1.2018
Zánik funkce 4.1.2018
Adresa: Hálův statek 1585 3, 102 00 Praha Česká republika
Člen představenstva Mgr. Martin Palán 6.3.2018 - 5.9.2018
Vznik členství 4.1.2018
Adresa: Alšova 2654/16 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Martin Gál 6.3.2018 - 14.9.2018
Vznik členství 4.1.2018
Adresa: Na Travech 190 , Štíty 789 91

Dozorčí rada SNĚŽNÍK , a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Monika Rulíšková 6.3.2018
Vznik členství 4.1.2018
Adresa: Bochořákova 3126/14 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Ing. Richard Skřivánek 19.8.2005 - 22.5.2009
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Kalvodova 903/41 , Brno 602 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Leo Vanžura 19.8.2005 - 22.5.2009
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Jeřabinová 923/15 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Tobiaš 19.8.2005 - 22.5.2009
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Gorkého 75/30 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Radoberský 22.5.2009 - 5.3.2014
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 28.5.2013
Vznik funkce 14.5.2009
Zánik funkce 28.5.2013
Adresa: Slatinská 3105/23 , Brno 636 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Skřivánek 22.5.2009 - 5.3.2014
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: Kalvodova 903/41 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Ján Čiernik 22.5.2009 - 5.3.2014
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: Šámalova 1958/2 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Denisa Barnetová 5.3.2014 - 3.10.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 4.9.2014
Adresa: Na Dílech 712 , Jablonné nad Orlicí 561 64
člen dozorčí rady Jan Rimpler 5.3.2014 - 3.10.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 4.9.2014
Adresa: Slunná stráň 1017 , Králíky 561 69
předseda dozorčí rady Ing. Ján Čiernik 5.3.2014 - 3.10.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 4.9.2014
Vznik funkce 9.6.2013
Zánik funkce 4.9.2014
Adresa: Šámalova 1958/2 , Brno 615 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Radoberský 5.3.2014 - 3.10.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 4.9.2014
Vznik funkce 9.6.2013
Zánik funkce 4.9.2014
Adresa: Slatinská 3105/23 , Brno 636 00
člen dozorčí rady Miroslav Slončík 5.3.2014 - 3.10.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 4.9.2014
Adresa: Gen. Svobody 56/32 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Monika Rulíšková 5.3.2014 - 6.3.2018
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 4.1.2018
Zánik funkce 4.1.2018
Adresa: Bochořákova 3126/14 , Brno 616 00

Sbírka Listin SNĚŽNÍK , a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4402/SL 51 zpráva auditora k 30.11.2014 - ověření UZ Krajský soud v Brně 29.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 3
B 4402/SL 50 účetní závěrka [2014] příloha k 30.11.2014 Krajský soud v Brně 28.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 10
B 4402/SL 49 zpráva o vztazích k 30.11.2014 Krajský soud v Brně 25.2.2015 4.9.2015 7.9.2015 3
B 4402/SL 48 ostatní přehled o změnách VK - k 30.11.2014 Krajský soud v Brně 28.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 1
B 4402/SL 47 účetní závěrka [2014] výkaz k 30.11.2014 Krajský soud v Brně 28.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 2
B 4402/SL 46 výroční zpráva [2014] k 30.11.2014 Krajský soud v Brně 28.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 2
B 4402/SL 45 účetní závěrka [2014] rozvaha k 30.11.2014 Krajský soud v Brně 28.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 4
B 4402/SL 44 zpráva auditora k 30.11.2014 - ověřění VZ Krajský soud v Brně 29.5.2015 4.9.2015 7.9.2015 3
B 4402/SL 43 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.6.2015 2.9.2015 38
B 4402/SL 42 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.5.2015 2.9.2015 20
B 4402/SL 41 notářský zápis [NZ 428/2015] Krajský soud v Brně 1.9.2015 2.9.2015 32
B 4402/SL 39 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 548/2014 Krajský soud v Brně 4.9.2014 1.10.2014 14.11.2014 32
B 4402/SL 38 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 26.6.2014 4.11.2014 5.11.2014 20
B 4402/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2013 27.2.2014 10.3.2014 23
B 4402/SL 36 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 5.9.2013 10.10.2013 14.10.2013 25
B 2886/SL 35 notářský zápis NZ 481/2012 Krajský soud v Brně 26.6.2012 17.10.2012 7.11.2012 14
B 2886/SL 34 účetní závěrka 2011,ds Krajský soud v Brně 1.7.2012 26.7.2012 31.7.2012 17
B 2886/SL 33 účetní závěrka 2010,el. Krajský soud v Brně 24.6.2011 30.9.2011 13.10.2011 17
B 2886/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti , (NZ 771/2010) Krajský soud v Brně 13.9.2010 20.5.2011 25.5.2011 53
B 2886/SL 31 stanovy společnosti ke dni 13.9.2010, cd Krajský soud v Brně 13.9.2010 20.5.2011 20.5.2011 23
B 2886/SL 30 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Brně 31.3.2010 29.9.2010 7.10.2010 21
B 2886/SL 29 notářský zápis NZ 771/2010, cd Krajský soud v Brně 13.9.2010 29.9.2010 29.9.2010 32
B 2886/SL 28 zpráva auditora - zah. rozvaha - Sněžník Krajský soud v Brně 29.6.2009 18.9.2009 9
B 2886/SL 27 zpráva auditora - SKI Sněž. Krajský soud v Brně 25.6.2009 18.9.2009 15
B 2886/SL 26 zpráva auditora - Sněžník Krajský soud v Brně 25.6.2009 18.9.2009 14
B 2886/SL 25 zpráva auditora - SKI Centrum Krajský soud v Brně 25.6.2009 18.9.2009 16
B 2886/SL 24 posudek znalce - č.1315 - 105/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 18.9.2009 69
B 2886/SL 23 posudek znalce - č.1314- 104/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 18.9.2009 75
B 2886/SL 22 posudek znalce - č.1313 - 103/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 18.9.2009 76
B 2886/SL 21 účetní závěrka - rozh. VH, NZ 636/09 Krajský soud v Brně 5.8.2009 18.9.2009 29
B 2886/SL 20 notářský zápis - rozh. VH, NZ 635/09 Krajský soud v Brně 5.8.2009 18.9.2009 23
B 2886/SL 19 notářský zápis - rozh. VH, NZ 634/09 Krajský soud v Brně 5.8.2009 18.9.2009 29
B 2886/SL 18 ostatní -projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 29.6.2009 30.6.2009 1.7.2009 13
B 2886/SL 17 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.5.2009 29.5.2009 12
B 2886/SL 16 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 14.5.2009 29.5.2009 1
B 2886/SL 15 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 14.5.2009 29.5.2009 1
B 2886/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.5.2009 29.5.2009 24
B 2886/SL 13 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 454/09 Krajský soud v Brně 13.5.2009 29.5.2009 29
B 2886/SL 12 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 1.6.2008 3.7.2008 7
B 2886/SL 11 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 8.6.2007 16.8.2007 7
B 2886/SL 10 notářský zápis NZ 366/2006 Krajský soud v Brně 19.4.2006 22.3.2007 21
B 2886/SL 9 ostatní -prohl. správce vkladu Krajský soud v Brně 28.6.2006 11.8.2006 1
B 2886/SL 8 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 11.3.2006 11.8.2006 8
B 2886/SL 7 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 11.3.2006 29.3.2006 8
B 2886/SL 6 ostatní -prohl. spr. vkladu Krajský soud v Brně 1.3.2006 28.3.2006 2
B 2886/SL 5 notářský zápis -NZ 14/2006 Krajský soud v Brně 10.1.2006 28.3.2006 23
B 2886/SL 4 notářský zápis - stanovy, NZ 1139/05 Krajský soud v Brně 6.12.2005 4.1.2006 23
B 2886/SL 3 posudek znalce č. 327-005/05 Krajský soud v Brně 14.10.2005 4.1.2006 20
B 2886/SL 2 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 8.7.2005 31.8.2005 7
B 2886/SL 1 notářský zápis zakl. smlouva,stan., NZ 606/05 Krajský soud v Brně 22.6.2005 31.8.2005 51

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SNĚŽNÍK , a.s.

IČO (identifikační číslo) 26979136
Jméno SNĚŽNÍK , a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 12.7.2006
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 7

Sídlo SNĚŽNÍK , a.s.

Živnosti a provozovny SNĚŽNÍK , a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna 35, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745001
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 7.10.2009
Provozovna č. 2
Provozovna 160, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745036
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 32, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745044
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 132, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745028
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 58, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745010
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 46, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1011999871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 7
Provozovna 167 561 69 Dolní Morava
Identifikační číslo provozovny 1012525619
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 20.12.2018

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.2009
Provozovna č. 2
Provozovna 32, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 160, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 132, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745028
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 46, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1011999871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 6
Provozovna 167 561 69 Dolní Morava
Identifikační číslo provozovny 1012525619
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2018

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.4.2010

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 46, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1011999871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.8.2012

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 132, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745028
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 160, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 4
Provozovna 32, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1004745044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 46, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1011999871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2015
Provozovna č. 6
Provozovna 167 561 69 Dolní Morava
Identifikační číslo provozovny 1012525619
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2018

Živnost č. 6 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 46, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1011999871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2017

Živnost č. 7 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 46, Dolní Morava 561 69
Identifikační číslo provozovny 1011999871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2017

Živnost č. 8 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SNĚŽNÍK , a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Martin Palán
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Rulíšek
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Gál
Člen statutárního orgánu Mgr. Peter Bednarčík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SNĚŽNÍK , a.s.

IČO: 26979136
Firma: SNĚŽNÍK , a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Židenice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.8.2005

Sídlo SNĚŽNÍK , a.s.

Sídlo: Gajdošova 4392/7, Brno 615 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava staveniště
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image