Firma SNEO, a.s. IČO 27114112


SNEO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SNEO, a.s. (27114112) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nad alejí 1876/2, Praha 162 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2004 a je stále aktivní. SNEO, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o SNEO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SNEO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SNEO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SNEO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SNEO, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9085
IČO (identifikační číslo osoby) 27114112
Jméno SNEO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2004
V důsledku procesu rozdělení společnosti SNEO, a.s., se sídlem Nad alejí 1876/2, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 271 14 112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9085, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěp ení sloučením, přešla na společnost Areál Dračky, s.r.o., se sídlem Nad alejí 1876/2, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 067 15 460, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 287707, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti SNEO, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 9.4.2018. 21.5.2018
Počet členů statutárního orgánu : 3 13.9.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.5.2014
Počet členů kontrolního orgánu : 9 12.5.2014
Počet členů statutárního orgánu : 2 12.5.2014 - 13.9.2017
Městská část Praha 6, IČ : 00063703, se sídlem Čs.armády 23, 160 00 Praha 6, zastoupená starostkou Městské části Praha 6 paní Ing.Marií Kousalíkovou, jako jediný akcionář společnosti SNEO,a.s., IČ : 27114112, se sídlem Na Dračkách 405/49, Praha 6, při vý konu působnosti valné hromady této společnosti ve smyslu ust.§ 190 odst.1 zák.č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku v platném znění, dne 6.10.2011 rozhodla na základě Usnesení Rady městké části Praha 6 č. 815/11 o zvýšení základního kapitálu takto : a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z částky 246.908.000,-Kč ( slovy : dvěstěčtyřicetšest milionů děvětsetosm tisíc korun českých) o částku 2.103.400,-Kč ( slovy: dva miliony stotři tisíc čtyři sta korun českých) na celkovou částku ve výši 249.011 .400,-Kč ( slovy : dvěstěčtyřicetdevět milionů jedenáct tisíc čtyři sta korun českých) s tím,že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. b) Upsán bude 1 kus kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 2.103.400,-Kč ( slovy: dva miliony stotři tisíc čtyři sta korun českých). Novou akcii upíše jediný akcionář společnosti SNEO,a.s., a to Městská část Praha 6, IČ : 0 0063703, se sídlem Čs.armády 23, Praha 6-Bubeneč, PSČ 160 52. c) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost SNEO,a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté,co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením dohody o upsání kacií s tím,že její účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedin ého akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku, s tím,že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. e) K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností SNEO,a.s.dojde v kanceláři starostky MČ Praha 6 na adrese Čs.armády 23, Praha 6-Bubeneč. f) Nová akcie bude splacena nepeněžitým vkladem ve lhůtě pět (5) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to následujícími nemovitostmi : pozemek par.č. 560/18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 560/39 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25m2 pozemek par.č. 560/40 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/41 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/43 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/44 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/45 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/46 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/47 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/48 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 pozemek par.č. 560/49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/72 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 560/77 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 670m2 pozemek par.č. 560/83 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/84 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 560/85 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 560/86 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22m2 pozemek par.č. 560/96 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2 pozemek par.č. 2207/29 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 pozemek par.č. 2207/30 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2 pozemek par.č. 2207/38 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101m2 pozemek par.č. 2207/40 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7m2 pozemek par.č. 2207/42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m2 pozemek par.č. 2212/1 - zahrada o výměře 170m2 vše v k.ú. Střešovice Hornota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem ze dne 7.3.2011 znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav,s.r.o. jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti pod. č.j.: 391/93-OOD, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.1.2011 č.j. 2 Nc4608/2011-7, které nabylo právní moci dne 16.2.2011 a činí 2.103.400,-Kč ( slovy: dva miliony stotři tisíc čtyři sta korun českých) . Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Veřejný úpis se nepřipouští. 4.11.2011 - 6.4.2012
Na společnost SNEO, a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti FIMOS a.s., IČ: 610 58 343 se sídlem Praha 6, Střešovická 405/49, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3919. 31.10.2009
Městská část Praha 6, IČ 00063703, se sídlem Čs. armády 23, 160 00 Praha 6, zastoupená starostou Městské části Praha 6 panem Mgr. Tomášem Chalupou jako jediný akcionář společnosti SNEO, a.s., IČ: 27114112, se sídlem Na Dračkách 405/49 Praha 6, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, dne 10. prosince 2004 rozhodla na základě Usnesení Rady městské části Praha 6 č. 2023/04 ze dne 8.12.2004 o zvýšení základn ího kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilióny korun českých) na celkovou částku ve výši 124.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetčtyřimilióny korun českých) s tím, že upsání akcí nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. b) Bude upsán jeden kus nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě ve výši 122.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetdvamilióny korun českých). Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. c) Veřejný úpis se nepřipouští, a novou akcii upíše jediný akcionář společnosti - Městská část Praha 6, IČ 00063703, se sídlem Čs. armády 23, 160 00 Praha 6 - na základě smlouvy se společností ve smyslu ust. § 204, odst. 5) a § 205, odst 3) zák. č. 513/1 991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Jediný akcionář se výslovně vzdal svého přednostního práva na upsání nové akcie ve smyslu ust. § 204a, odst. 7) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. d) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost SNEO, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí,a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnos ti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž budeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zá pis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jeidnému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upásní akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, s tím, že mu b ude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu zavření. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností SNEO, a.s. dojde v kanceláři starosty Městské části Parha 6 na adrese Čs. armády 23, 160 00 P raha 6. e) Nová akcie bude splacena nepeněžitým vkladem ve lhůtě pět (5) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie, a to následujícími nemovitostmi: - budova č.p. 1876 postavená na pozemku parc. č. 3477/259 a pozemky parc. č. 3477/259 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3477/260 - ostatní plocha a parc. č. 3477/261 - ostatní plocha, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrá lní pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2156 pro katastrální území Břevnov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, - budova č.p. 405 postavená na pozemku parc. č. 608/7 a pozemky parc. č. 608/3 - ostatní plocha, parc. č. 608/4 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 608/5 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 608/6 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 608/7 - zastav ěná plocha a nádvoří a parc. č. 608/8 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 417 pro katastrální území Veleslavín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, - budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2057/17, budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2057/21, budova bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2057/22 a pozemky parc. č. 2057/4 - ostatní plocha, parc.č. 2057/17 - zastavěná plocha a nádvo ří, parc. č. 2057/21 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2057/22 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro halvní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnicví č. 1156 pro katastrální území Střešovice, obec P raha, okres Hlavní město Praha Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav, s.r.o., jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti pod č.j.: 391/93-OOD, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenován na základě usnesení Městs kého soudu v Praze ze dne 06.12.2004 č.j. Nc 4734/2004-10, a to znaleckým posudkem č. 1696/2004 ze dne 07.12.2004 a činí 122.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmiliony korun českých). f) Nepeněžit vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s ust. § 60, odst. 2) obchodního zákoníku určeným společnosti SNEO, a.s. spolu s předáním předmětných nemovitostí. 10.1.2005 - 9.11.2007

Kapitál SNEO, a.s.

zakladni jmění 249 011 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.4.2012
zakladni jmění 246 908 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.6.2010 - 6.4.2012
zakladni jmění 246 189 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.2.2010 - 16.6.2010
zakladni jmění 246 189 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2009 - 19.2.2010
zakladni jmění 235 482 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.11.2008 - 5.12.2009
zakladni jmění 235 482 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2008 - 15.11.2008
zakladni jmění 223 482 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.2007 - 28.2.2008
zakladni jmění 223 482 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.10.2007 - 9.11.2007
zakladni jmění 124 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2007 - 3.10.2007
zakladni jmění 124 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.2.2007 - 6.3.2007
zakladni jmění 124 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.6.2005 - 6.2.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2004 - 17.6.2005

Akcie SNEO, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 103 400 Kč 1 6.4.2012
Kmenové akcie na jméno 719 000 Kč 1 16.6.2010
Kmenové akcie na jméno 10 707 000 Kč 1 5.12.2009
Kmenové akcie na jméno 12 000 000 Kč 1 28.2.2008
Kmenové akcie na jméno 99 482 000 Kč 1 3.10.2007
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 17.6.2005
Kmenové akcie na jméno 122 000 000 Kč 1 17.6.2005
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 1.1.2004 - 17.6.2005

Sídlo SNEO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nad alejí 1876/2 , Praha 162 00 13.4.2015
Adresa Na dračkách 405/49 , Praha 162 00 1.1.2004 - 13.4.2015

Předmět podnikání SNEO, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.4.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.8.2008
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW 19.6.2006
hostinská činnost 19.6.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.1.2004 - 13.4.2011
realitní činnost 1.1.2004 - 13.4.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.1.2004 - 13.4.2011
ubytovací služby 1.1.2004 - 13.4.2011
správa a údržba nemovitostí 1.1.2004 - 13.4.2011
činnost technických poradců v oblasti energetiky 1.1.2004 - 13.4.2011
provozování tělovýchovných zařízení sloužících regeneraci a rekondici 1.1.2004 - 13.4.2011

Předmět činnosti SNEO, a.s.

Platnost údajů od - do
- činnost účetních poradců a vedení účetnictví 27.4.2004

vedení firmy SNEO, a.s.

Statutární orgán SNEO, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost podepisují, jednají či ji zastupují vůči třetím osobám i před soudy a jinými orgány společně kteříkoliv nejméně 2 členové představenstva, není-li dále uvedeno jinak. Organizační řád a veškeré vnitřní předpisy a směrnice musí podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva. V případě, že se jedná o převod nemovitého majetku nad 7,5 mil.Kč, musí příslušné dokumenty podepisovat vždy předseda a místopředseda představenstva. 13.4.2015
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí podpis vždy alespoň dva členové představenstva. 1.1.2004 - 13.4.2015
Předseda představenstva Lukáš Fiedler 4.7.2019
Vznik členství 9.6.2015
Vznik funkce 29.5.2019
Adresa: Komenského 98 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Mgr. Ing. Jan Kuchařík 4.7.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 29.5.2019
Adresa: Na výspě 1823/60 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Simona Šimáňová 1.1.2004 - 22.9.2004
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 31.5.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Terronská 871/74 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Jan Novotný 1.1.2004 - 22.9.2004
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: U krbu 592/30 , Praha 108 00
Předseda představenstva Ing. Vladimír Hubáček 1.1.2004 - 28.11.2006
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Sekaninova 1021/26 , Praha 128 00
Člen představenstva Ing. Alois Novák 1.1.2004 - 28.11.2006
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Luční 4593 , Zlín 760 05
Člen představenstva Mgr. Petra Jandová 1.1.2004 - 5.12.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 30.9.2009
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 30.9.2009
Adresa: Železničářů 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
předseda představenstva Ing. Alois Novák 28.11.2006 - 13.4.2011
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 27.1.2011
Vznik funkce 1.11.2006
Zánik funkce 27.1.2011
Adresa: Terronská 695/46 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Václav Pátek 22.5.2007 - 13.4.2011
Vznik členství 1.2.2007
Adresa: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
člen představenstva Radek Pergl 4.1.2010 - 2.11.2012
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Volavkova 1741/1 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Olga Volková 13.4.2011 - 2.11.2012
Vznik členství 16.2.2011
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Kladenská 38/91 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Václav Pátek 13.4.2011 - 14.8.2013
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 10.2.2011
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Bosák 2.11.2012 - 14.8.2013
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Nebušická 128 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Bohumil Mach 2.11.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 9.10.2013
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14 , Praha 158 00
předseda představenstva Jan Bosák 14.8.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 10.12.2014
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: Nebušická 128 , Praha 164 00
člen představenstva René Poruba 14.8.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 10.12.2014
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: náměstí Interbrigády 655/7 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Ing. Lukáš Fiedler 19.8.2015 - 24.2.2017
Vznik členství 9.6.2015
Adresa: Vrážská 2100 , Černošice 252 28
předseda představenstva Tomáš Jílek 28.1.2015 - 25.10.2018
Vznik členství 10.12.2014
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 11.12.2014
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Nobelova 812/2 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Macháček 28.1.2015 - 25.10.2018
Vznik členství 10.12.2014
Vznik funkce 11.12.2014
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Konopáskova 1124/23 , Praha 161 00
člen představenstva Mgr. Ing. Lukáš Fiedler 24.2.2017 - 25.10.2018
Vznik členství 9.6.2015
Adresa: Komenského 98 , Černošice 252 28
předseda představenstva Ing. Petr Macháček 25.10.2018 - 28.3.2019
Vznik členství 10.12.2014
Zánik členství 31.1.2019
Vznik funkce 1.9.2018
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Konopáskova 1124/23 , Praha 161 00
místopředseda představenstva Mgr. Ing. Lukáš Fiedler 25.10.2018 - 4.7.2019
Vznik členství 9.6.2015
Vznik funkce 1.9.2018
Zánik funkce 29.5.2019
Adresa: Komenského 98 , Černošice 252 28
Předsedkyně představenstva Ing. Dagmar Halenka MBA 28.3.2019 - 4.7.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Zánik funkce 29.5.2019
Adresa: Křížová 571 , Unhošť 273 51
Člen představenstva Mgr. Ing. Jan Kuchařík 28.3.2019 - 4.7.2019
Vznik členství 1.2.2019
Vznik funkce 1.2.2019
Adresa: Na výspě 1823/60 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Dagmar Halenka MBA 4.7.2019 - 20.9.2019
Vznik členství 1.2.2019
Zánik členství 30.6.2019
Adresa: Křížová 571 , Unhošť 273 51

Dozorčí rada SNEO, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Libor Bezděk 13.4.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Buzulucká 678/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Benda 13.4.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Potoční 125/6 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Ing. Marie Kousalíková 15.2.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D. 28.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Vznik funkce 14.1.2019
Adresa: Nad tratí 144/11 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Macháček MBA 14.5.2019
Vznik členství 26.3.2019
Adresa: Konopáskova 1124/23 , Praha 161 00
Člen dozorčí rady Mgr. Pavlína Civínová 1.8.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Nad Kajetánkou 1401/5 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jan Sedláček Ph.D., MBA 20.9.2019
Vznik členství 3.6.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Nad vinicí 1954/11 , Praha 143 00
místopředsedkyně dozorčí rady Mgr. Lucie Weitzová 20.9.2019
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Moravanů 2175/59 , Praha 169 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslava Barková Hešíková 1.1.2004 - 7.7.2005
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Studentská 539/9 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Ing. René Pekárek CSc. 1.1.2004 - 7.7.2005
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Na čihadle 839/4 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady Ing. Marie Kousalíková 1.1.2004 - 22.5.2007
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 7.2.2007
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Doc.Ing. Jiří Fárek CSc. 1.1.2004 - 22.5.2007
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Ing. Oldřich Kužílek 1.1.2004 - 22.5.2007
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2007
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 6.2.2007
Adresa: Radčina 518/6 , Praha 161 00
Člen dozorčí rady Ing. Václav Pátek 1.1.2004 - 22.5.2007
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Barková Hešíková 7.7.2005 - 22.5.2007
Vznik členství 1.1.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Studentská 539/9 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Truneček 1.1.2004 - 14.6.2007
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2007
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 6.2.2007
Adresa: Na rovni 842/10 , Praha 162 00
místopředseda dozorčí rady Ing. René Pekárek CSc. 7.7.2005 - 14.6.2007
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 6.2.2007
Vznik funkce 8.2.2005
Zánik funkce 6.2.2007
Adresa: Na čihadle 839/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Tůmová 22.5.2007 - 9.11.2007
Vznik členství 7.2.2007
Adresa: U druhé baterie 786/13 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Pavel Bauman 1.1.2004 - 18.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2009
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 6.2.2009
Adresa: Šantrochova 1777/12 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Šafr 22.5.2007 - 18.2.2009
Vznik členství 7.2.2007
Zánik členství 6.2.2009
Adresa: Ve Střešovičkách 623/5 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Chalupová 9.11.2007 - 6.1.2011
Vznik členství 7.2.2007
Zánik členství 29.11.2010
Adresa: U druhé baterie 786/13 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Ing. Jana Blažíčková 1.1.2004 - 13.4.2011
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2011
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 6.2.2011
Adresa: Maříkova 188/8 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Marie Kousalíková 22.5.2007 - 13.4.2011
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2011
Adresa: U Petřin 1235/10 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Jiří Fárek CSc. 22.5.2007 - 13.4.2011
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2011
Vznik funkce 22.2.2007
Zánik funkce 6.2.2011
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková 22.5.2007 - 13.4.2011
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 6.2.2011
Vznik funkce 22.2.2007
Zánik funkce 6.2.2011
Adresa: Studentská 539/9 , Praha 160 00
člen dozorčí rady MUDr. Lukáš Pollert 22.5.2007 - 13.4.2011
Vznik členství 7.2.2007
Zánik členství 6.2.2011
Adresa: Špálova 468/3 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Petr Dolínek 18.2.2009 - 13.4.2011
Vznik členství 7.2.2009
Zánik členství 6.2.2011
Adresa: Na Kocínce 1738/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. René Pekárek CSc. 18.2.2009 - 13.4.2011
Vznik členství 7.2.2009
Zánik členství 6.2.2011
Adresa: Na čihadle 839/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Roman Štěpař 13.4.2011 - 12.8.2011
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: Malobřevnovská 174/2 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jana Blažíčková 13.4.2011 - 2.11.2012
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 13.6.2012
Vznik funkce 16.2.2011
Zánik funkce 13.6.2012
Adresa: Maříkova 188/8 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Hrdina 22.5.2007 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2007
Zánik členství 6.2.2013
Adresa: Velvarská 1653/5 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady JUDr. Štěpán Stupčuk 13.4.2011 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 23.2.2013
Vznik funkce 16.2.2011
Zánik funkce 23.2.2013
Adresa: Jednořadá 451/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Anna Řehořová 13.4.2011 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 23.2.2013
Adresa: Evropská 676/152 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Vohradská 13.4.2011 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 23.2.2013
Adresa: Na břevnovské pláni 1363/71 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Bc. Hana Podubecká 13.4.2011 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 23.2.2013
Adresa: Pavlovská 588/7 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Trnková CSc. 13.4.2011 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 23.2.2013
Adresa: Na Kodymce 1437/11 , Praha 160 00
člen dozorčí rady JUDr. Evžen Swider 13.4.2011 - 5.7.2013
Vznik členství 7.2.2011
Zánik členství 23.2.2013
Adresa: Krohova 2354/50 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Štěpán Stupčuk 5.7.2013 - 2.1.2014
Vznik členství 23.2.2013
Adresa: Jednořadá 451/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jarmila Vohradská 5.7.2013 - 2.1.2014
Vznik členství 23.2.2013
Adresa: Na břevnovské pláni 1363/71 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Zdeněk Hlinský 5.7.2013 - 24.7.2014
Vznik členství 23.2.2013
Adresa: Pod Klamovkou 472/7 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Doc Ing. Miroslav Ševčík CSc. 12.8.2011 - 28.1.2015
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Dřevná 382/2 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Ing.Bc. Simona Nesvadbová Ph.D. 2.11.2012 - 28.1.2015
Vznik členství 29.8.2012
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Nad tratí 144/11 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Marie Kubíková 5.7.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Kladenská 545/52 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Evžen Swider 5.7.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Krohova 2354/50 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Hana Podubecká 5.7.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Pavlovská 588/7 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Jaroslava Trnková 5.7.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Na Kodymce 1437/11 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Štěpán Stupčuk 2.1.2014 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Vznik funkce 3.4.2013
Zánik funkce 3.12.2014
Adresa: Jednořadá 451/4 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Jarmila Vohradská 2.1.2014 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Vznik funkce 3.4.2013
Zánik funkce 3.12.2014
Adresa: Na břevnovské pláni 1363/71 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Zdeněk Hlinský 24.7.2014 - 28.1.2015
Vznik členství 23.2.2013
Zánik členství 3.12.2014
Adresa: Půlkruhová 729/26 , Praha 160 00
člen dozorčí rady JUDr. Patricie Pražáková 28.1.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 4.12.2014
Adresa: Pozdeňská 2126/7 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Ing. arch. Martin Polách 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 10.12.2014
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Paťanka 2687/1 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Šraier MBA 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 10.12.2014
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Kolář 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Anastázova 22/3 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Vaculík 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Jugoslávských partyzánů 150/48 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Evžen Králík 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Nad Panenskou 592/10 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc. 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Běžecká 2407/2 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr., Ing. Oldřich Kužílek 28.1.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Radčina 518/6 , Praha 161 00
člen dozorčí rady JUDr. Patricie Pražáková 15.10.2015 - 6.4.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Pozdeňská 2464/1 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Martin Šenkýř 6.4.2016 - 2.5.2016
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Na pískách 1412 93, 160 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady JUDr. Patricie Pražáková 6.4.2016 - 2.5.2016
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Pozdeňská 2464/1 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Martin Šenkýř 2.5.2016 - 6.5.2016
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 24.2.2016
Adresa: Na pískách 1412 93, 160 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady JUDr. Patricie Pražáková 2.5.2016 - 6.5.2016
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 24.2.2016
Adresa: Pozdeňská 2464/1 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady JUDr. Patricie Pražáková 6.5.2016 - 5.1.2017
Vznik členství 24.2.2016
Zánik členství 5.10.2016
Vznik funkce 24.2.2016
Zánik funkce 5.10.2016
Adresa: Pozdeňská 2464/1 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Jaroslav Holý MBA 5.1.2017 - 20.5.2017
Vznik členství 6.10.2016
Vznik funkce 6.10.2016
Adresa: V rokli 18/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Vadim Hamřík 6.4.2016 - 13.9.2017
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 31.5.2017
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 31.5.2017
Adresa: Josefa Suka 1846 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šraier MBA 6.4.2016 - 13.9.2017
Vznik členství 24.2.2016
Zánik členství 31.5.2017
Vznik funkce 24.2.2016
Zánik funkce 31.5.2017
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Mgr. Lucie Weitzová 28.1.2015 - 13.4.2018
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Moravanů 2175/59 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Jiří Benda 6.4.2016 - 13.4.2018
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Potoční 125/6 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Libor Bezděk 6.4.2016 - 13.4.2018
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Buzulucká 678/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Zdeněk Hořánek 6.4.2016 - 13.4.2018
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Vítězné náměstí 577/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady PhDr. Ondřej Balatka Ph.D. 6.4.2016 - 13.4.2018
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Zikova 701/15 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Martin Šenkýř 6.5.2016 - 13.4.2018
Vznik členství 24.2.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 24.2.2016
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Na pískách 1412 93, 160 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady Jaroslav Holý MBA 20.5.2017 - 13.4.2018
Vznik členství 6.10.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.3.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: V rokli 18/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Lacina 13.9.2017 - 13.4.2018
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Adresa: Buzulucká 589/1 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Vaculík 13.9.2017 - 13.4.2018
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Adresa: Jugoslávských partyzánů 150/48 , Praha 160 00
člen dozorčí rady PhDr. Ondřej Balatka Ph.D. 13.4.2018 - 7.8.2018
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 16.5.2018
Adresa: Zikova 701/15 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Martin Šenkýř 13.4.2018 - 15.2.2019
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 8.1.2018
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Na pískách 1412 93, 160 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady Jaroslav Holý MBA 13.4.2018 - 15.2.2019
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 8.1.2018
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: V rokli 18/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Zdeněk Hořánek 13.4.2018 - 15.2.2019
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Vítězné náměstí 577/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Vaculík 13.4.2018 - 15.2.2019
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Jugoslávských partyzánů 150/48 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Lála 7.8.2018 - 15.2.2019
Vznik členství 16.5.2018
Zánik členství 18.12.2018
Adresa: Vostrovská 627/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Lucie Weitzová 13.4.2018 - 28.3.2019
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 13.4.2018
Zánik funkce 13.1.2019
Adresa: Moravanů 2175/59 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Ing. Bc. Simona Nesvadbová Ph.D. 15.2.2019 - 28.3.2019
Vznik členství 19.12.2018
Zánik funkce 13.1.2019
Adresa: Nad tratí 144/11 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Lacina 13.4.2018 - 1.5.2019
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Buzulucká 589/1 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Mgr. Pavlína Civínová 15.2.2019 - 1.8.2019
Vznik členství 19.12.2018
Adresa: Nad Kajetánkou 1401/5 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šraier MBA 15.2.2019 - 20.9.2019
Vznik členství 19.12.2018
Zánik členství 31.8.2019
Adresa: Na okraji 335/42 , Praha 162 00
předsedkyně dozorčí rady Mgr. Lucie Weitzová 28.3.2019 - 20.9.2019
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 14.1.2019
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: Moravanů 2175/59 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Lacina 1.5.2019 - 20.9.2019
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 3.6.2019
Adresa: N. A. Někrasova 641/9 , Praha 160 00

Sbírka Listin SNEO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9085/SL 99 ostatní volba předsedy předst. Městský soud v Praze 9.6.2015 29.7.2015 25.8.2015 2
B 9085/SL 98 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.6.2015 22.6.2015 73
B 9085/SL 97 notářský zápis [NZ 100/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.3.2015 13.4.2015 15.4.2015 15
B 9085/SL 96 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.7.2014 31.12.2014 4.2.2015 1
B 9085/SL 93 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.12.2014 31.12.2014 4.2.2015 2
B 9085/SL 92 ostatní záp.z mim.jed.DR /volba před./ Městský soud v Praze 10.12.2014 31.12.2014 4.2.2015 4
B 9085/SL 91 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.6.2014 7.8.2014 3
B 9085/SL 90 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 20.6.2014 7.8.2014 13
B 9085/SL 89 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 20.6.2014 7.8.2014 17
B 9085/SL 88 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 20.6.2014 7.8.2014 15
B 9085/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/2014 Městský soud v Praze 17.3.2014 16.4.2014 13.5.2014 12
B 9085/SL 86 ostatní zápis z DR- rezig. člena představenstva Městský soud v Praze 9.10.2013 20.12.2013 14.1.2014 1
B 9085/SL 85 ostatní rezignace z funkce 2x Městský soud v Praze 4.9.2013 20.12.2013 14.1.2014 2
B 9085/SL 84 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2013 19.7.2013 28.8.2013 1
B 9085/SL 83 ostatní výpis ze zasedání DR - rezig. čl. představenstva Městský soud v Praze 27.6.2013 19.7.2013 28.8.2013 1
B 9085/SL 82 ostatní výpis ze zasedání R - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 27.6.2013 19.7.2013 28.8.2013 1
B 9085/SL 81 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.9.2012 19.7.2013 28.8.2013 1
B 9085/SL 80 ostatní zápis ze zasedání DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 25.1.2012 19.7.2013 28.8.2013 1
B 9085/SL 76 zpráva o vztazích r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 31.5.2013 5.6.2013 11
B 9085/SL 74 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.5.2013 5.6.2013 27
B 9085/SL 73 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.5.2013 5.6.2013 15
B 9085/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.5.2012 14.5.2012 53
B 9085/SL 64 zpráva o vztazích za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.7.2011 1.7.2011 12
B 9085/SL 52 zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.3.2010 10.3.2010 11
B 9085/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.3.2010 10.3.2010 16
B 9085/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2009 1.2.2010 1
B 9085/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.9.2009 11.1.2010 12
B 9085/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.4.2009 /B 3919/ Městský soud v Praze 30.4.2009 25.11.2009 11
B 9085/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.4.2009 Městský soud v Praze 30.4.2009 25.11.2009 13
B 9085/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.5.2009-rozvaha Městský soud v Praze 1.5.2009 25.11.2009 5
B 9085/SL 36 zpráva o vztazích -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.6.2009 11.6.2009 9
B 9085/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 15.7.2008 48
B 9085/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.10.2007 2.11.2007 1
B 9085/SL 27 posudek znalce č.1804AJ3857/06 Městský soud v Praze 1.10.2007 42
B 9085/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.9.2007 1.10.2007 32
B 9085/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.6.2007 19.6.2007 32
B 9085/SL 24 notářský zápis -NZ87/07 Městský soud v Praze 31.1.2007 19.2.2007 0
B 9085/SL 23 notářský zápis NZ 346/2006 Městský soud v Praze 23.5.2006 29.6.2006 0
B 9085/SL 22 notářský zápis NZ 888/2005 Městský soud v Praze 7.12.2005 29.6.2006 0
B 9085/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 15.6.2006 16.6.2006 28
B 9085/SL 20 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2006 15.6.2006 16.6.2006 1
B 9085/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2006 15.6.2006 16.6.2006 9
B 9085/SL 18 ostatní -sml.o vkladu Městský soud v Praze 20.12.2004 17.5.2005 11.7.2005 0
B 9085/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2005 17.5.2005 11.7.2005 0
B 9085/SL 16 ostatní -dohoda o upsání akcií Městský soud v Praze 16.12.2004 17.5.2005 11.7.2005 0
B 9085/SL 15 posudek znalce č. 1696/2004 Městský soud v Praze 7.12.2004 12.1.2005 0
B 9085/SL 14 notářský zápis Nz 839/2004 Městský soud v Praze 10.12.2004 12.1.2005 0
B 9085/SL 9 notářský zápis -NZ466/04 Městský soud v Praze 23.7.2004 20.10.2004 0
B 9085/SL 13 ostatní -rezignace/ing.Šimáňová/ Městský soud v Praze 19.5.2004 20.10.2004 0
B 9085/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2004 20.10.2004 0
B 9085/SL 11 ostatní -výp.ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 21.6.2004 20.10.2004 0
B 9085/SL 10 ostatní -výp.ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 3.6.2004 20.10.2004 0
B 9085/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.1.2004 0
B 9085/SL 3 ostatní -zápis č.3/03 z jednání DR Městský soud v Praze 2.12.2003 5.1.2004 0
B 9085/SL 2 ostatní -zápis č.2/03 zasedání DR Městský soud v Praze 24.11.2003 5.1.2004 0
B 9085/SL 1 ostatní -zápis č.1/03 z jednání DR Městský soud v Praze 12.11.2003 5.1.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SNEO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27114112
Jméno SNEO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 1.1.2004
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Sídlo SNEO, a.s.

Živnosti a provozovny SNEO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Nad alejí 1876/2, Praha 162 00
Identifikační číslo provozovny 1005790523
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Otevřená 1072/4, Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny 1005926018
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2004

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.2004

Živnost č. 3 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Nad alejí 1876/2, Praha 162 00
Identifikační číslo provozovny 1005790523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.5.2006

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Nad alejí 1876/2, Praha 162 00
Identifikační číslo provozovny 1005790523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2008

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.2015

Živnost č. 6 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.2016

Živnost č. 7 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2006
Zánik oprávnění 19.3.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SNEO, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing.Mgr. Lukáš Fiedler
Člen statutárního orgánu Jan Kuchařík
Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Jan Sedláček Ph.D. MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SNEO, a.s.

IČO: 27114112
Firma: SNEO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2004

Sídlo SNEO, a.s.

Sídlo: Nad alejí 1876/2, Praha 162 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Podobné firmy

tracking image