Firma Smarty Finance a.s. IČO 26253577


Smarty Finance a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Smarty Finance a.s. (26253577) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olivova 2096/4, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 7. 2001 a je stále aktivní. Smarty Finance a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Smarty Finance a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Smarty Finance a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Smarty Finance a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Smarty Finance a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Smarty Finance a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7828
IČO (identifikační číslo osoby) 26253577
Jméno Smarty Finance a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.7.2001
Na základě projektu přeshraniční fúze sloučením ze dne 21.1.2019 zanikla společnost Smarty SK s. r. o. se sídlem Michalská 9, 81103 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50144774, a její jmění přešlo na nástupnickou společnost Smarty Finance a.s. se sídlem Olivova 2096/4, 11000 Praha 1, Česká republika, IČO 26253577. 22.3.2019
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů představenstva. Pokud všechny akcie vlastní jedna osoba, jsou převoditelné bez omezení. 15.5.2015
mimořádná valná hromada obchodní společnosti konaná dne 2.2.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Z důvodu výrazného omezení obchodních aktivit společnosti bude základní kapitál společnosti snížen ze současné výše 50.000.000,- Kč ( slovy: padesátmilionů korun českých ) o částku 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetosmmilionů korun českých ), to jest na no vou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 48.000.000,- Kč bude vyplacena akcionářům ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, případně do 30 dnů od úhrady, resp. poskytnutí zajištění věřitelům, kteř í řádně přihlásili své pohledávky vůči společnosti, a ne dříve než budou předloženy akcie k výměně. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u společností vydaných 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( slovy: desettisíc korun českých) bude snížena její jmenovitá hodno ta o částku 9.600,-Kč ( slovy:devěttisícšestsetkorun českých) na částku 400,- Kč (slovy: čtyřista korun českých ), dále u společností vydaných 96 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českýc h) bude snížena její jmenovitá hodnota o částku 480.000,- Kč ( slovy: čtyřistaosmdesáttisíckorun českých ) na částku 20.000,-Kč ( slovy: dvacettisíc korun českých), a to výměnou dosavadních akcií za akcie nové s vyznačením nižší jmenovité hodnoty. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou počne běžet od zápisu snížení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku a bude trvat 30 dní. Počátkem běhu této lhůty oznámí společnost akcionářům dopisem na adres u akcionáře , která je uvedena v seznamu akcionářů , vedeném společností. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě nepředloží akcie k výměně, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. 13.2.2006 - 21.8.2006
Usnesení valné hromady ze dne 28.2.2005 podle § 203 odst. 2 obchod. zák. o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých) o 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na 50.000.000,- Kč ( slovy: padesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je požadavek peněžního ústavu pro další úvěrování, při zamýšlením rozvoji podnikatelských aktivit. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 96 kusů ( slovy: devadesát šest) nových kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- ( slovy: pět set tisíc korun českých), akcie budou číslovány B1 až B96. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií ( tj. 500.000,- K č za jednu akcii). Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti č. 1702362/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 21 pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ( a po uzavření dohody dle § 205 obch. zák.). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Účast na zvýšení základního kapitálu bude realizována na základě dohody obou akcionářů, pana Kamila Vacka a pana Ing. Petra S yrůčka, o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zák., jíž se současně oba akcionáři vzdají přednostního práva na upisování akcií. Tato dohoda musí být uzavřena do deseti dnů od konání valné hromady, jež rozhodla o zvýšení základního kapi tálu. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu současně ruší rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 22.10.2004 22.3.2005 - 28.4.2005
Usnesení valné hromady ze dne 22.10.2004 podle § 203 odst. 2 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Kiboon Mobile, a. s. se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: z dvou milionů korun českých) o 18.000.000,- Kč (slovy: o osmnáct milionů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: na dvacet milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je požadavek pěněžního ústavu pro další úvěrování, při zamýšleném rozvoji podnikatelských aktivit. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 36 (slovy: třicet šest) kusů nových kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Akcie budou číslovány B 1 až B 36. Emisní kurz akcií je roven jmenovité hodnotě akcií (tj. 500.00,- Kč za jednu akcii). Emisní kurz bude splacen peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti č. 1554902/0800, vedený u České spořitelny, a. s., do 21 (do jednadvaceti) pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (a po uzavření dohody dle § 205 obch. zák.). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Účast na zvýšení základního kapitálu bude realizována na základě dohody obou akcionářů, pana Kamila Vacka a pana Ing. Petra Syrůčka, o účasti na zvýšení podle § 205 obch. zák., jíž se současně oba akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií. Tato dohoda musí být uzavřena do tří dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato lhůta je současně lhůtou pro upisování akcií. Počátek běhu lhůty oznámí upisovatelům představenstvo. Místem upisování akcií je kancelář notáře na adrese Praha 1, Klimentská 1. 13.12.2004 - 22.3.2005
Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář je oprávněn převést jím držené akcie na jinou osobu pouze prostřednictvím představenstva společnosti, přičemž k jejich převodu musí dát souhlas nadpoloviční většina členů představenstva. Pokud by se všechny akcie společnosti staly majetkem jediné osoby přestává být jejich převoditelnost takto omezena. 16.7.2001 - 15.5.2015

Aktuální kontaktní údaje Smarty Finance a.s.

Kapitál Smarty Finance a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2006
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2005 - 21.8.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2002 - 28.4.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 16.7.2001 - 12.6.2002

Akcie Smarty Finance a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 400 Kč 200 21.8.2006
Akcie na jméno 20 000 Kč 96 21.8.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 28.4.2005 - 21.8.2006
Akcie na jméno 500 000 Kč 96 28.4.2005 - 21.8.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 16.7.2001 - 28.4.2005

Sídlo Smarty Finance a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olivova 2096/4 , Praha 110 00 20.3.2018
Adresa Politických vězňů 1272/21 , Praha 110 00 8.2.2010 - 20.3.2018
Adresa Hybernská 1271/32 , Praha 110 00 13.2.2006 - 8.2.2010
Adresa Hybernská 1271/32 , Praha 110 00 7.11.2005 - 13.2.2006
Adresa V Celnici 10 , 111 21 Praha 1 Česká republika
12.6.2002 - 7.11.2005
Adresa Lieberzeitova 748/14 , Brno 614 00 16.7.2001 - 12.6.2002

Předmět podnikání Smarty Finance a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2009
reklamní činnost a marketing 12.6.2002 - 21.8.2009
zpracování dat, služby, databank, správa sítí 12.6.2002 - 21.8.2009
zprostředkování služeb 12.6.2002 - 21.8.2009
zprostředkování obchodu 12.6.2002 - 21.8.2009
velkoobchod 12.6.2002 - 21.8.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 12.6.2002 - 21.8.2009
správa vlastního majetku 16.7.2001 - 15.5.2015

vedení firmy Smarty Finance a.s.

Statutární orgán Smarty Finance a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. 15.5.2015
Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. 6.1.2012 - 15.5.2015
Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. 26.8.2008 - 6.1.2012
Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje předseda představenstva nebo představenstvem písemně pověřený člen představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 23.9.2004 - 26.8.2008
Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo představenstvem písemně pověřená osoba tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 16.7.2001 - 23.9.2004
předseda představenstva Ing. Petr Syrůček 15.5.2015
Vznik členství 13.5.2015
Vznik funkce 13.5.2015
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
Jméno Ing. Jiřina Jurečková 15.5.2015
Vznik členství 13.5.2015
Adresa: Loděnická 202 , Bubovice 267 18
Jméno Radoslav Jonák 30.8.2019
Vznik členství 13.5.2015
Adresa: Kopeckého 361 , 398 01 Mirotice Česká republika
člen představenstva Radek Vychytil 16.7.2001 - 23.9.2004
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 9.7.2004
Vznik funkce 16.7.2001
Adresa: Skřivánčí 918/20 , Aš 352 01
předseda představenstva Kamil Vacek 16.7.2001 - 26.2.2005
Vznik členství 16.7.2001
Vznik funkce 16.7.2001
Adresa: Palackého 2427/18 , Aš 352 01
předseda představenstva Kamil Vacek 26.2.2005 - 13.2.2006
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 2.2.2006
Vznik funkce 16.7.2001
Zánik funkce 2.2.2006
Adresa: Nádražní 2148/14 , Aš 352 01
člen představenstva Ing. Petr Syrůček 16.7.2001 - 9.3.2006
Vznik členství 16.7.2001
Vznik funkce 16.7.2001
Zánik funkce 23.2.2006
Adresa: Wolkerova 236 , Hlubočky 783 65
člen představenstva Roman Janský 23.9.2004 - 26.8.2008
Vznik členství 9.7.2004
Zánik členství 20.8.2008
Adresa: Na břehu 897/1 , Praha 190 00
člen představenstva Ondrej Syrůček 13.2.2006 - 26.8.2008
Vznik členství 2.2.2006
Zánik členství 20.8.2008
Vznik funkce 2.2.2006
Zánik funkce 20.8.2008
Adresa: U Obory 757 , Zeleneč 250 91
předseda představenstva Ing. Petr Syrůček 9.3.2006 - 26.8.2008
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 20.8.2008
Vznik funkce 23.2.2006
Zánik funkce 20.8.2008
Adresa: Wolkerova 236 , Hlubočky 783 65
člen představenstva Ondřej Syrůček 26.8.2008 - 28.8.2009
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: U Obory 757 , Zeleneč 250 91
místopředseda představenstva Kamil Vacek 26.8.2008 - 6.1.2012
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 20.8.2008
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: V soudním 227 , Praha 190 14
předseda představenstva Ing. Petr Syrůček 26.8.2008 - 15.5.2015
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 13.5.2015
Vznik funkce 20.8.2008
Zánik funkce 13.5.2015
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Jiřina Jurečková 28.8.2009 - 15.5.2015
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 13.5.2015
Adresa: Jarní 3448/2 , Hodonín 695 01
člen představenstva Radoslav Jonák 6.1.2012 - 15.5.2015
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 13.5.2015
Adresa: Stroupežnického 74 , Mirotice 398 01
Jméno Radoslav Jonák 15.5.2015 - 30.8.2019
Vznik členství 13.5.2015
Adresa: Stroupežnického 74 , Mirotice 398 01

Dozorčí rada Smarty Finance a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Lenka Šantavá 15.5.2015
Vznik členství 13.5.2015
Vznik funkce 13.5.2015
Adresa: Nepomuckých 755/26 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Lukáš Malý 16.7.2001 - 26.8.2008
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 20.8.2008
Vznik funkce 16.7.2001
Zánik funkce 20.8.2008
Adresa: Široká 24/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Miroslav Říha 16.7.2001 - 26.8.2008
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 20.8.2008
Vznik funkce 16.7.2001
Zánik funkce 20.8.2008
Adresa: Laudova 1019/11 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Jan Tomášek 16.7.2001 - 26.8.2008
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 20.8.2008
Vznik funkce 16.7.2001
Zánik funkce 20.8.2008
Adresa: Nad Šutkou 1033/21 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Helena Šulcová 26.8.2008 - 6.1.2012
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 20.8.2008
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Jílovišťská 184 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Lenka Šantavá 26.8.2008 - 26.7.2014
Vznik členství 20.8.2008
Adresa: V Kroupovci 3202 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Zuzana Zeidlerová 26.8.2008 - 15.5.2015
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 13.5.2015
Adresa: Bernolákova 1168/9 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Monika Svatošová 6.1.2012 - 15.5.2015
Vznik členství 6.12.2011
Zánik členství 13.5.2015
Vznik funkce 7.12.2011
Zánik funkce 13.5.2015
Adresa: Dědinova 1920 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Lenka Šantavá 26.7.2014 - 15.5.2015
Vznik členství 20.8.2008
Zánik členství 13.5.2015
Adresa: Nepomuckých 755/26 , Praha 199 00

Sbírka Listin Smarty Finance a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7828/SL 43 účetní závěrka [2014], zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.3.2015 5.10.2015 16.10.2015 18
B 7828/SL 42 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 19.8.2015 5.10.2015 16.10.2015 3
B 7828/SL 41 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 13.5.2015 14.5.2015 19.5.2015 2
B 7828/SL 40 notářský zápis [NZ 394/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.5.2015 14.5.2015 19.5.2015 15
B 7828/SL 39 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 31.3.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 26.8.2014 31.10.2014 22
B 7828/SL 38 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.3.2013 3.9.2013 23.9.2013 22
B 7828/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.12.2011 17.1.2012 27
B 7828/SL 35 notářský zápis NZ 157/2011 Městský soud v Praze 6.12.2011 17.1.2012 16
B 7828/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011/konsolid./ Městský soud v Praze 31.3.2011 15.9.2011 16.9.2011 28
B 7828/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2010 kons.záv. Městský soud v Praze 31.3.2010 16.9.2011 16.9.2011 28
B 7828/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 2.9.2011 2.9.2011 21
B 7828/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 2.9.2011 2.9.2011 22
B 7828/SL 30 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.9.2011 2.9.2011 16
B 7828/SL 29 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.6.2009 7.9.2009 4
B 7828/SL 28 podpisové vzory česné prohlášení Městský soud v Praze 15.6.2009 7.9.2009 2
B 7828/SL 27 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2009 30.6.2009 15
B 7828/SL 26 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.6.2009 30.6.2009 23
B 7828/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora 1.7.2004-31.12.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 17.6.2009 30.6.2009 29
B 7828/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora 1.7.2003-30.6.2004 Městský soud v Praze 30.6.2004 17.6.2009 30.6.2009 26
B 7828/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora 1.7.2002-30.6.2003 Městský soud v Praze 30.6.2003 17.6.2009 30.6.2009 27
B 7828/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.6.2009 30.6.2009 15
B 7828/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2008 3.9.2008 26
B 7828/SL 20 notářský zápis NZ 162/2008 Městský soud v Praze 20.8.2008 3.9.2008 18
B 7828/SL 19 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 20.8.2008 3.9.2008 1
B 7828/SL 18 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 20.8.2008 3.9.2008 1
B 7828/SL 17 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 19.8.2008 3.9.2008 2
B 7828/SL 16 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.8.2008 3.9.2008 2
B 7828/SL 15 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.8.2008 3.9.2008 2
B 7828/SL 14 notářský zápis -NZ23/06 Městský soud v Praze 2.2.2006 16.2.2006 0
B 7828/SL 13 notářský zápis -NZ193/05 Městský soud v Praze 24.10.2005 22.11.2005 0
B 7828/SL 12 notářský zápis NZ 445/2004+plná moc Městský soud v Praze 22.10.2004 6.1.2005 0
B 7828/SL 9 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 9.7.2004 11.10.2004 0
B 7828/SL 11 notářský zápis Nz 298/2004 Městský soud v Praze 9.7.2004 11.10.2004 0
B 7828/SL 10 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 2.7.2004 11.10.2004 0
B 7828/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.4.2002 14.6.2002 0
B 7828/SL 7 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 11.4.2002 14.6.2002 0
B 7828/SL 6 ostatní - výpis z účtu Městský soud v Praze 21.3.2002 14.6.2002 0
B 7828/SL 5 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 10.5.2001 5.2.2002 0
B 7828/SL 4 ostatní - zápis dozor.,rady Městský soud v Praze 10.5.2001 5.2.2002 0
B 7828/SL 3 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 26.4.2001 5.2.2002 0
B 7828/SL 2 ostatní - prohl.správce vkladu Městský soud v Praze 10.5.2001 5.2.2002 0
B 7828/SL 1 notářský zápis - zakl.smlouva Městský soud v Praze 10.5.2001 5.2.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Smarty Finance a.s.

IČO (identifikační číslo) 26253577
Jméno Smarty Finance a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 16.7.2001
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo Smarty Finance a.s.

Živnosti a provozovny Smarty Finance a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Politických vězňů 1272/21, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000311104
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.6.2010

Živnost č. 2 Oceňování majetku pro - věci nemovité

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Politických vězňů 1272/21, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000311104
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2015

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2016
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Smarty Finance a.s.

Člen statutárního orgánu Radoslav Jonák
Člen statutárního orgánu Ing. Jiřina Jurečková
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Syrůček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Smarty Finance a.s.

IČO: 26253577
Firma: Smarty Finance a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.7.2001

Sídlo Smarty Finance a.s.

Sídlo: Politických vězňů 1272/21, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Reklamní činnosti
tracking image