Firma Smartwings, a.s. IČO 25663135


Smartwings, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Smartwings, a.s. (25663135) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K letišti 1068/30, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 1998 a je stále aktivní. Smartwings, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Smartwings, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Smartwings, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Smartwings, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Smartwings, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Smartwings, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5332
IČO (identifikační číslo osoby) 25663135
Jméno Smartwings, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.4.1998
Valná hromada společnosti konaná dne 4.5.2016 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), který je v plném rozsahu splacen, se zvyšuje takto: (a)Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 991.236.250,- Kč (slovy: devět set devadesát jedna milionů dvě stě třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých) na jeho novou výši 1.241.236.250,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě čtyřicet jedna mil ionů dvě stě třicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých); zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o niž se základní kapitál zvyšuje. (b)Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: (i)9.911 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, druh: kmenové akcie, forma akcií: akcie na jméno (dále též Nově upisované akcie A), (ii)136.250 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, druh: kmenové akcie, forma akcií: na jméno (dále též Nově upisované akcie B), (Nově upisované akcie A a Nově upisované akcie B dále též společně Nově upisované akcie), přičemž všechny Nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. (c)Emisní kurs Nově upisovaných akcií bude splacen výlučně peněžitými vklady. (d)Emisní kurs každé Nově upisované akcie A se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech Nově upisovaných akcií A činí 991.100.000,- Kč (slovy: devět set devadesát jedna milionů jedn o sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé Nově upisované akcie B se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Celkový emisní kurs všech Nově upisovaných akcií B činí 136.250,- Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc dvě st ě padesát korun českých). (e)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. (f)Nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií. (g)Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se všichni akcionáři společnosti před hlasováním o zvýšení základní kapitálu vzdali práva na přednostní upsání ak cií. Všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání níže uvedeným předem určeným zájemcům: (a)stávajícímu akcionáři, společnosti China International Group Corporation Limited, se sídlem Room 4307-4312, 43/F, Convention Plaza Office Tower, 1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong, Čínská lidová republika, identifikační číslo 1580628 (dále též ChIGCL) , bude nabídnuto k upsání: (i)4.948 kusů Nově upisovaných akcií A o celkové jmenovité hodnotě 494.800.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů osm set tisíc korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 494.800.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů osm set t isíc korun českých), (ii)25.136 kusů Nově upisovaných akcií B o celkové jmenovité hodnotě 25.136,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 25.136,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých), (dále též Nově upisované akcie 1); Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií 1 činí celkem 494.825.136,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů osm set dvacet pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých). Nově upisované akcie 1 budou upsány smlouvou o upsání akcií, uzavřenou mezi sp olečností ChIGCL a společností; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je třicet (30) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. (b)stávajícímu akcionáři, společnosti CANARIA TRAVEL, spol. s r.o., IČ: 49689428, se sídlem Praha 8, Horňátecká 5/481, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 23968 (dále též Canaria), bude nabídnuto k upsání: (i)2.743 kusů Nově upisovaných akcií A o celkové jmenovité hodnotě 274.300.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři milionů tři sta tisíc korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 274.300.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři milionů tři sta tisíc korun českých), (ii)74.194 kusů Nově upisovaných akcií B o celkové jmenovité hodnotě 74.194,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíce jedno sto devadesát čtyři korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 74.194,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíc jedno sto devadesát čtyři ko run českých), (dále též Nově upisované akcie 2); Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií 2 činí celkem 274.374.194,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíce jedno sto devadesát čtyři korun českých). Nově upisované akcie 2 budou upsány smlouvou o upsání akcií, uzavřenou mezi společností Canaria a společností; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je třicet (30) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. (c)stávajícímu akcionáři, společnosti UNIMEX GROUP, a.s., IČ: 41693540, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7982 (dále též Unimex), bude nabídnuto k upsání: (i)1.110 kusů Nově upisovaných akcií A o celkové jmenovité hodnotě 111.000.000,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 111.000.000,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů korun českých), (ii)18.460 kusů Nově upisovaných akcií B o celkové jmenovité hodnotě 18.460,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 18.460,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých), (dále též Nově upisované akcie 3); Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií 3 činí celkem 111.018.460,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů osmnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých). Nově upisované akcie 3 budou upsány smlouvou o upsání akcií, uzavřenou mezi společností Unimex a spo lečností; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je třicet (30) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. (d)stávajícímu akcionáři, panu Ing. Romanu Vikovi, nar. 9.8.1960, bydlištěm Korandova 217/9, Praha 4, Hodkovičky, PSČ 147 00 (dále též Ing. Roman Vik), bude nabídnuto k upsání: (i)1.110 kusů Nově upisovaných akcií A o celkové jmenovité hodnotě 111.000.000,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 111.000.000,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů korun českých), (ii)18.460 kusů Nově upisovaných akcií B o celkové jmenovité hodnotě 18.460,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých), a to za navrhovaný emisní kurs 18.460,- Kč (slovy: osmnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých), (dále též Nově upisované akcie 4); Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií 4 činí celkem 111.018.460,- Kč (slovy: jedno sto jedenáct milionů osmnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých). Nově upisované akcie 4 budou upsány smlouvou o upsání akcií, uzavřenou mezi panem Ing. Romanem Vikem a společností; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je třicet (30) kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Každý z upisovatelů je povinen splatit emisní kurs jím Nově upisovaných akcií v plné výši nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi příslušným upisovatelem a společností Travel Service, a.s., a to na bankovní účet společnosti číslo: 19-8733170257/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407. 16.5.2016
Valná hromada společnosti Travel Service, a.s. rozhodla dne 8.11.2010 takto: 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 125,000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) se zvyšuje o částku 125,000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) na novou výši, a to 250,000.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátm ilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1.250 (slovy: jedentisícdvěstěpadesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) (dále jen ?Akcie?). Jednotlivé Akcie m ohou být nahrazeny hromadnými listinami, pokud se tak stane v souladu se Stanovami společnosti. Emisní kurs každé Akcie (upisované kterýmkoli ze způsobů vyplývajících z tohoto usnesení) odpovídá její jmenovité hodnotě, tj. činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Celková výše emisního kursu všech Akcií odpovídá částce, o kterou se má zvýšit základní kapitál společnosti, tj. činí 125,000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých). 3. Způsob zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním Akcií s využitím přednostního práva akcionářů, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Pokud někteří upisovatelé nevyužijí svého přednostního práva k upisování v plném rozsahu, mohou být takto neupsané Akcie upsány předem určenými zájemci za podmínek uvedených v tomto usnesení. 4. Přednostní právo na úpis Akcií Všichni akcionáři společnosti mají přednostní právo na úpis Akcií v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti, a to za následujících podmínek: a) přednostní právo na úpis Akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti, budou moci upisovatelé využít v sídle společnosti UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 53, Praha 1, Česká republika, a to v pracovních dnech od 10,00 hod. do 16,00 hod. Lhůt a pro vykonání přednostního práva skončí dva (2) týdny ode dne, o němž budou akcionáři informováni v souladu s právními předpisy, ledaže akcionáři již dříve upíší všechny Akcie; b) s využitím přednostního práva lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) jednu novou Akcii; c) upisování může začít Akcií dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; upisování Akcií, které proběhne před takovým zápisem, bude vázáno na rozvazovací podmí nku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 5. Upsání Akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou být upsány předem určenými zájemci. Těmito předem určenými zájemci budou akcionáři společnosti, kteří upsali Akcie s využitím přednostního práva. Upsat Akcie budou moci v poměru svých vzájemných dosavadních podílů na základním kapitálu společnosti s tím, že počet upisovaných Akcií bude zaok rouhlen na celé Akcie. Pokud by v důsledku zaokrouhlení mělo dojít k tomu, že by počet Akcií upisovaných předem určenými zájemci byl nižší nebo vyšší než počet Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude o příslušný rozdíl upraven počet Akcií, které mohou upsat jednotliví upisovatelé, a to podle jejich dohody, jinak podle rozhodnutí představenstva společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upisovány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností (dále jen ?Smlouva o upsání akcií?). Smlouva o upsání akcií může být uzavřena dříve, než bude do obcho dního rejstříku zapsáno toto usnesení, pokud již byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; účinnost Smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena před takovým zápisem, bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií může být uzavřena v sídle společnosti UNIMEX GROUP, a.s., Václavské náměstí 53, Praha 1, Česká republika, a to v pracovních dnech od 10,00 hod. do 16,00 hod. Lhůta pro upsání Akcií (tj. pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude pro každého z předem určených zájemců činit dva (2) týdny od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií příslušnému předem určenému zájemci. Společnost je povinna doručit předem určeným zájemcům návrh Smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením o tom, že počíná běže t lhůta k úpisu Akcií, bez zbytečného odkladu poté, co se stane zjevným, že některé Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a kolik takových neupsaných Akcií bude. Pokud se následně upsání některých Akcií s využitím přednostního práva stane neú činným, bude se ohledně těchto Akcií postupovat obdobně, jak je popsáno výše v bodě 5. tohoto usnesení. 6. Splácení emisního kursu upsaných Akcií Emisní kurs Akcií (upsaných kterýmkoli ze způsobů vyplývajících z tohoto usnesení) musí být splacen v plné výši do dvou (2) týdnů od jejich úpisu. Emisní kurs se splácí na bankovní účet společnosti číslo: 43 - 8125950217/0100, IBAN CZ0201000000438125950217 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 16.11.2010 - 14.1.2011
Valná hromada akciové společnosti Travel Service,a.s., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 59/138, PSČ 150 00, Česká republika, IČ 256 63 135, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332 (dále jen " Společnost ") ro zhodla dne 24.6.2009 dle ustanovení § 203 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen " ObchZ) o zvýšení základního kapitálu Společnosti, o čemž byl pořízen notářský zápis č. N 391/2009, NZ 298/2009 sepsaný téhož dne JUDr. Blankou Čechovou, notářkou v Praze, následovně: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Travel Service, a.s. z částky 95,000.000,- Kč (slovy: devadesátpětmilionů korun českých( o částku 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na celkovou čátku 125,000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetpětmi lionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Travel Service, a.s. bude upsáno 300 kusů kmenových akcií, znějících na na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a emisním kursu 133,333.33 Kč (s lovy: jednostotřicettřitisícetřistatřicettři korun českých a třicettři haléře), přičemž rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 33,333.33 Kč (slovy: třicettřitisícetřistatřicettři korun českých a třicettři haléře) bude tvořit emisní ážio. Celkový emisní kurz všech akcií bude činit 39,999.999,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých) a celkové emisní ážio bude činit 9,999.999,- Kč (slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátdevětti sícdevětsetdevadesátdevět korun českých). 3. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnost Icelandair Group hf, společnost Global Trade Opportunities (G.T.O.) AB a pan ing. Roman Vik, se v souladu s § 204a odst. 7 obchodní ho zákoníku vzdali přednostního práva na upisování akcií. 4. Všechny nové akcie budou upsány na hákladě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda") s tím, že upsání akcií v Dohodě bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozho dnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do deseti (10) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta začne běžet již v den podání návr hu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; začátek lhůty k uzavření Dohody o upsání bude akcionářům oznámen představenstvem Společnosti tak, že jim bude doručena kopie návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, opatřená prvopis em podacího razítka Městského soudu v Praze. Dohoda bude uzavřena v sídle UNIMEX GROUP, a.s., Václavské nám. 53, Praha 1. 5. Emisní kurs upisovaných akcií bude splatný ve lhůtě dvacet (20) dnů od dne uzavření Dohody, a to peněžitými vklady akcionářů na účet č. 43 - 5020840237/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku sp olečností pro splácení emisního kursu akcií. 6. Emisní kurs nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. 7. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními . 8. Akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 29.6.2009 - 3.8.2009

Aktuální kontaktní údaje Smartwings, a.s.

Kapitál Smartwings, a.s.

zakladni jmění 1 241 240 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2016
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.1.2011 - 16.5.2016
zakladni jmění 125 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.8.2009 - 14.1.2011
zakladni jmění 95 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.4.2000 - 3.8.2009
zakladni jmění 95 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1998 - 20.4.2000

Akcie Smartwings, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 12 411 16.5.2016
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 136 250 16.5.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 500 14.1.2011 - 16.5.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 250 3.8.2009 - 14.1.2011
Akcie na jméno 100 000 Kč 950 28.4.1998 - 3.8.2009

Sídlo Smartwings, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K letišti 1068/30 , Praha 161 00 18.7.2012
Adresa Janáčkovo nábřeží 138/59 , Praha 150 00 3.3.2004 - 18.7.2012
Adresa Horňátecká 5 , 182 00 Praha 8 Česká republika
28.4.1998 - 3.3.2004

Předmět podnikání Smartwings, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.3.2009
reklamní činnost a marketing 30.8.2006 - 13.3.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 30.8.2006 - 13.3.2009
zprostředkování obchodu a služeb 18.11.2005 - 13.3.2009
velkoobchod 18.11.2005 - 13.3.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 18.11.2005 - 13.3.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 18.11.2005 - 13.3.2009
pravidelná a nepravidelná, vnitrostátní a mezinárodní obchodní letecká doprava cestujících, jejich zavazadel, zvířat, pošty a věcí ( cargo ) 2.6.2004
nepravidelná letecká přeprava osob a nákladů 28.4.1998 - 2.6.2004

vedení firmy Smartwings, a.s.

Statutární orgán Smartwings, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 24.10.2014
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva. Představenstvo je oprávněno pověřit člena představenstva jednáním jménem společnosti. 13.1.2010 - 24.10.2014
Ve věcech, jejichž předmětem plnění je hodnota převyšující částku 2,000.000,- Kč (slovy:dvamiliony korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoliv cizí měně za směnného kurzu centrální banky v té době platného, budou společně jednat a podepisovat za spole čnost dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. Za takový úkon se považuje i několik vzájemně souvisejících úkonů, učiněných za období jednoho kalendářního čtvrtletí, jejichž hodnota přesahuje uvedenou částku, nebo úkon na základě něhož bude opakující se plnění za dobu kalendářního čtvrtletí přesahovat uvedenou částku. V pochybnostech se má za to, že k úkonu je třeba podpis dvou členů představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva. Ve věcech, jejichž předmětem plnění je hodnota převyšující částku 10,000.000,- Kč (slovy:desetmilionůn korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoliv cizí měně za směnného kurzu centrální banky v té době platného, budou společně jednat a podepisovat za s polečnost všichni členové představenstva. Za takový úkon se považuje i několik vzájemně souvisejících úkonů, učiněných za období jednoho kalendářního čtvrtletí, jejichž hodnota přesahuje uvedenou částku, nebo úkon na základě něhož bude opakující se plnění za dobu kalendářního čtvrtletí přesahovat uvedenou částku. V pochybnostech se má za to, že k úkonu je třeba podpis všech členů představenstva. Ve věcech, jejichž předmětem je jmenování a odvolání generálního ředitele, popř. jemu na roveň postaveného vedoucího pracovníka, a jemu přímo podřízených vedoucích pracovníků, budou společně jednat a podepisovat všichni členové představenstva. V ostatních věcech za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Předseda a další člen představenstva mohou písemně pověřit dalšího člena představenst 27.5.2009 - 13.1.2010
Společnost zastupuje navenek v celém rozsahu představenstvo. K úkonu, jehož předmětem plnění je hodnota převyšující částku 2.000.000,- Kč nebo její ekvivalent v jakékoliv cizí měně za směnného kursu centrální banky v té době platného, budou společně jednat a podepisovat za společnost dva členové představenstva, z nichž jeden musí být místopředsedou představenstva. Za takový úkon se považuje i několik vzájemně souvisejících úkonů učiněných za období jednoho kalendářního čtvrtletí, jejichž hodnota přesahuje uvedenou částku, nebo úkon na základě něhož bude opakující se plnění za dobu kalendářního čtvrtletí přesahovat uvedenou částku. V pochybnostech se má za to, že k úkonu je třeba podpis dvou členů představenstva z nichž jeden je místopředsedou představenstva. V ostatních věcech za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Místopředseda a další člen představenstva mohou písemně pověřit dalšího člena představenstva, který bude oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí své podpisy k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti. 29.6.2000 - 27.5.2009
Společnost zastupuje navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku 2,000.000,-Kč nebo její ekvivalent v jakékoliv cizí měně za směnného kursu v té době platného, budou společně jednat a podepisovat za společnost dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. V ostatních věcech za společnost jednají a podepisují vždy dva kteříkoliv členové představens- tva. Podepisuje se tak, že oprávněné osoby připojí k napsanému nebo natištěnému jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis. 28.4.1998 - 29.6.2000
předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2019
Vznik funkce 25.6.2019
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Roman Vik 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2019
Adresa: Korandova 217/9 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Jurán 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2019
Adresa: U Louže 431 , Zdiby 250 66
člen představenstva JUDr. Štefan Matejčík 28.4.1998 - 31.8.1998
Adresa: Dobevská 875/5 , Praha 143 00
člen představenstva Petr Svoboda 28.4.1998 - 21.12.1999
Adresa: Černého 519/17 , Praha 182 00
člen představenstva JUDr. Miloslav Stodola 28.4.1998 - 29.6.2000
Adresa: Lohniského 869/16 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Vácha 28.4.1998 - 29.6.2000
Adresa: Na křivce 1443/1 , Praha 101 00
předseda představenstva Jiří Kaplan 28.4.1998 - 13.5.2002
Adresa: Sartoriova 10/7 , Praha 169 00
člen představenstva Lenka Čechová 28.4.1998 - 13.5.2002
Adresa: Nad přehradou 408 , Praha 109 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Fridrich 21.12.1999 - 13.5.2002
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Klepal 29.6.2000 - 13.5.2002
Adresa: Dobrovského 959/42 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Roman Vik 28.4.1998 - 10.12.2007
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
předseda Lenka Viková 13.5.2002 - 10.12.2007
Zánik členství 8.11.2007
Zánik funkce 8.11.2007
Adresa: Blažimská 2217/2 , Praha 149 00
místopředseda Ing. Miroslav Res 13.5.2002 - 10.12.2007
Zánik členství 8.11.2007
Zánik funkce 8.11.2007
Adresa: Odlehlá 327/62 , Praha 190 00
místopředseda Ing. Roman Vik 10.12.2007 - 11.7.2008
Vznik funkce 8.11.2007
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
člen Arni Hermannsson 10.12.2007 - 11.7.2008
Vznik členství 8.11.2007
Vznik funkce 8.11.2007
Adresa: Funafold 105 , 112 Reykjavik Islandská republika
místopředseda představenstva Arni Hermannsson 11.7.2008 - 27.5.2009
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 15.5.2009
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 15.5.2009
Adresa: Funafold 105 , 112 Reykjavik Islandská republika
předseda Sigthor Einarsson 10.12.2007 - 13.1.2010
Vznik členství 8.11.2007
Vznik funkce 8.11.2007
Zánik funkce 7.1.2010
Adresa: Islandská republika
Seltjarnarnes , Tjarnarstigur 22, 170
člen představenstva Bogi Nils Bogason 27.5.2009 - 13.1.2010
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 7.1.2010
Adresa: Dalhus 82 , Reykjavik Islandská republika
člen představenstva Ing. Roman Vik 11.7.2008 - 20.10.2010
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Roman Vik 20.10.2010 - 18.7.2012
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Korandova 217/9 , Praha 147 00
člen představenstva Sigthor Einarsson 13.1.2010 - 30.7.2012
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Islandská republika
Seltjarnarnes, Tjarnarstigur 22, 170
člen představenstva Sigthor Einarsson 30.7.2012 - 16.5.2013
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 2.1.2013
Adresa: Islandská republika
Seltjarnarnes, Tjarnarstigur 22, 170
předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně 13.1.2010 - 4.8.2013
Vznik členství 7.1.2010
Vznik funkce 7.1.2010
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Roman Vik 18.7.2012 - 24.10.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Korandova 217/9 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Jurán 18.7.2012 - 24.10.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: U Louže 431 , Zdiby 250 66
předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně 4.8.2013 - 24.10.2014
Vznik členství 7.1.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 7.1.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
předseda představenstva JUDr. Jiří Šimáně 24.10.2014 - 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2019
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2019
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Roman Vik 24.10.2014 - 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2019
Adresa: Korandova 217/9 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Jurán 24.10.2014 - 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2019
Adresa: U Louže 431 , Zdiby 250 66

Dozorčí rada Smartwings, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2019
Adresa: Podle Kačerova 492/16 , Praha 141 00
Jméno Ing. Vladimír Kroupa 28.4.1998 - 31.8.1998
Adresa: Šimonova 1102/8 , Praha 163 00
Jméno Ing. František Vlček 28.4.1998 - 21.12.1999
Adresa: Krolmusova 164/37 , Praha 163 00
Jméno Ing. Růžena Brabcová 28.4.1998 - 29.6.2000
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
Člen Hana Suntychová 21.12.1999 - 29.6.2000
Adresa: Malinová 1651/25 , Praha 106 00
předseda Ing. Marek Loštický 29.6.2000 - 13.5.2002
Adresa: Podskalská 1908/18 , Praha 128 00
člen Zdeněk Kučera 29.6.2000 - 13.5.2002
Adresa: 48 , Neuměřice 273 26
člen Ing. Josef Všední 29.6.2000 - 16.3.2005
Zánik funkce 2.2.2005
Adresa: Školská 1706/8 , Praha 110 00
předseda Ing. Vladimír Klepal 13.5.2002 - 16.3.2005
Zánik funkce 2.2.2005
Adresa: Dobrovského 959/42 , Praha 170 00
předseda Ing. Miroslav Kůla 16.3.2005 - 26.2.2007
Zánik členství 17.10.2006
Vznik funkce 2.2.2005
Zánik funkce 17.10.2006
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
člen Ing. Vladimír Klepal 16.3.2005 - 26.2.2007
Vznik funkce 2.2.2005
Adresa: Dobrovského 959/42 , Praha 170 00
místopředseda Zdeněk Kučera 13.5.2002 - 10.12.2007
Zánik členství 8.11.2007
Zánik funkce 8.11.2007
Adresa: Neuměřice 48 , Olovnice Česká republika
předseda Ing. Vladimír Klepal 26.2.2007 - 10.12.2007
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 8.11.2007
Vznik funkce 22.11.2006
Zánik funkce 8.11.2007
Adresa: Dobrovského 959/42 , Praha 170 00
předseda Jón Karl Ólafsson 10.12.2007 - 11.7.2008
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 8.11.2007
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Funafold 97 , 112 Reykjavik Česká republika
člen Ing. Peter Šujan 26.2.2007 - 13.3.2009
Vznik členství 21.11.2006
Adresa: Dygrýnova 688/3 , Praha 198 00
člen Hlynur Elísson 10.12.2007 - 27.5.2009
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 15.5.2009
Vznik funkce 8.11.2007
Zánik funkce 15.5.2009
Adresa: Blagskogar 9 , 109 Reykjavik Islandská republika
předseda dozorčí rady Björgolfur Jóhannsson 11.7.2008 - 13.1.2010
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 7.10.2010
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 7.1.2010
Adresa: Graenumýri 170 , Seltjarnarnes Islandská republika
člen dozorčí rady Arni Hermannsson 27.5.2009 - 13.1.2010
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 7.1.2010
Adresa: Funafold 10 , Reykjavik Islandská republika
člen dozorčí rady Mgr. Michal Tomis 13.1.2010 - 30.7.2012
Vznik členství 7.1.2010
Adresa: Benkova 1698/9 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček 13.1.2010 - 26.4.2014
Vznik členství 7.1.2010
Vznik funkce 7.1.2010
Adresa: Podle Kačerova 492/16 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Peter Šujan 13.3.2009 - 24.10.2014
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Ve Zběrušce 404 , Tuchoměřice 252 67
člen dozorčí rady Mgr. Michal Tomis 30.7.2012 - 24.10.2014
Vznik členství 7.1.2010
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Javorová 118 , Holubice 252 65
předseda dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček 26.4.2014 - 24.10.2014
Vznik členství 7.1.2010
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 7.1.2010
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Podle Kačerova 492/16 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček 24.10.2014 - 8.8.2016
Vznik členství 25.6.2014
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Podle Kačerova 492/16 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Peter Šujan 24.10.2014 - 8.8.2016
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 30.3.2016
Adresa: Ve Zběrušce 404 , Tuchoměřice 252 67
člen dozorčí rady Mgr. Michal Tomis 24.10.2014 - 8.8.2016
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 30.3.2016
Adresa: Javorová 118 , Holubice 252 65
předseda dozorčí rady Ing. Marcela Hrdá 8.8.2016 - 12.9.2018
Vznik členství 31.3.2016
Zánik členství 12.9.2018
Vznik funkce 31.5.2016
Zánik funkce 12.9.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
předseda dozorčí rady Xia Ren 12.9.2018 - 10.6.2019
Vznik členství 12.9.2018
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 12.9.2018
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
člen dozorčí rady Ing. Ludvík Macháček 8.8.2016 - 28.6.2019
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2019
Adresa: Podle Kačerova 492/16 , Praha 141 00

Prokura Smartwings, a.s.

Platnost údajů od - do
Zapisuje se ke dni 9.7. 2003. 20.10.2010
Zapisuje se ke dni 9.7. 2003 16.8.2003
Jméno Ing. Miroslav Kůla 1.9.2004 - 16.3.2005
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
Jméno Ing. Roman Vik 16.8.2003 - 20.10.2010
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jiří Jurán 17.9.2009 - 18.7.2012
Adresa: Hybešova 1328/4 , Bruntál 792 01
Jméno Ing. Roman Vik 20.10.2010 - 18.7.2012
Adresa: Korandova 217/9 , Praha 147 00

Sbírka Listin Smartwings, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5332/SL 64 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 28.12.2015 29.12.2015 8
B 5332/SL 63 zpráva auditora v Aj Městský soud v Praze 1.9.2015 28.12.2015 29.12.2015 4
B 5332/SL 62 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.12.2014 2.12.2014 101
B 5332/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 346/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 13.10.2014 30.10.2014 20
B 5332/SL 60 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.6.2014 13.10.2014 30.10.2014 3
B 5332/SL 58 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.9.2013 27.9.2013 48
B 5332/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora 2011+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 25.1.2013 29.1.2013 58
B 5332/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.2.2012 8.2.2012 11
B 5332/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 28.8.2008 3.9.2008 8
B 5332/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 2.7.2007 22
B 5332/SL 12 notářský zápis -NZ439/06 Městský soud v Praze 26.6.2006 8.9.2006 0
B 5332/SL 11 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 22.11.2005 23.11.2005 21
B 5332/SL 10 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 22.11.2005 23.11.2005 22
B 5332/SL 6 notářský zápis -NZ84/04 Městský soud v Praze 18.2.2004 9.3.2004 0
B 5332/SL 1 notářský zápis NZ 576/99+ stanovy Městský soud v Praze 6.12.1999 4.7.2000 0
B 5332/SL 8 stanovy společnosti / 12 str. Městský soud v Praze 18.3.2004 29.4.2004 0
B 5332/SL 7 notářský zápis Nz 147/2004 Městský soud v Praze 18.3.2004 29.4.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Smartwings, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25663135
Jméno Smartwings, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 27.9.2005
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Smartwings, a.s.

Živnosti a provozovny Smartwings, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna K letišti 1068/30, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1008164062
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 27.9.2005

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Smartwings, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Jurán MBA
Člen statutárního orgánu JUDr. Jiří Šimáně
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Vik

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Travel Service, a.s.

IČO: 25663135
Firma: Travel Service, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.4.1998

Sídlo Travel Service, a.s.

Sídlo: K Letišti 1068/30 NEOAD, Praha 6 160 08

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Letecká doprava
Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image