Firma Služby města Pardubic a.s. IČO 25262572


Služby města Pardubic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Služby města Pardubic a.s. (25262572) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hůrka 1803, Pardubice 530 12. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1996 a je stále aktivní. Služby města Pardubic a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Služby města Pardubic a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Služby města Pardubic a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Služby města Pardubic a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Služby města Pardubic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Služby města Pardubic a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1527
IČO (identifikační číslo osoby) 25262572
Jméno Služby města Pardubic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.1996
Jediný akcionář dne 4.2.2019 schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 (čtrnáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlas em valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 4) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZOK. 6) Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých), když emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českýc h). 7) Celý emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří samostatná část veřejného osvětlení ulic a veřejných prostranství města Pardubic textově definovaných takto: 1.Stavební úpravy Zborovského náměstí, v úseku ulic Staňkova a Kašparova, 2.Pardubice, Polabiny, doplnění veřejného osvětlení (6 svítidel) v ul. Družstevní, Lidická, Lonkova, Nová, 3.Chodník podél Bylanky (propojení Svítkova a Popkovic), veřejné osvětlení, 4.Obytný soubor Na Babce Pardubice, veřejné osvětlení, 5.Stavební úpravy Zborovského náměstí, v úseku ulic Staňkova a Kašparova, 6.Veřejná účelová komunikace na parcele p. č. 273/2, spojka Sladkovského, Pernerova veřejné osvětlení, 7.Rekonstrukce komunikace Ke Mlýnu, přeložka, 8.Rekonstrukce a výstavba parkoviště v ulici Macanova, 9.Komerční zóna Vápenka, 10.Stavební úpravy ulice K Blahobytu, v úseku ulic Jana Palacha Železničního pluku, 11.Revitalizace parku ve Svítkově, 12.Rekonstrukce vnitrobloku autobusového nádraží v Pardubicích I. etapa, 13.Obytný soubor Kuřátkov, 14.Parkoviště a zpevněné plochy u MŠ v Popkovicích, Pardubice, 15.Přeložka VO rekonstrukce ulice Pražská Zavadilka, 16.Doubravické domy, 17.Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická, 18.Bytové domy Trnová III, 19.Převod infrastruktury, CZSH Praha, k.ú. Svítkov, 20.Osvětlení v obvodě, ulice Školní, ulice Branecká, ulice Orebská, 21.Rekonstrukce vnitrobloku za BD Na Hrádku 2574-2579, 22.Rodinné domy Dubina AZURE, 23.Veřejné osvětlení na pozemcích č. 571/2 a 571/5 v k.ú. Staré Čivice, 24.Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A veřejné osvětlení, 25.Rezidence Nové Trnová, 26.Propojovací ulice mezi ulicí Sladkovského a ulicí Na Hrádku přeložka VO, 27.Prodloužení VO v ulici Výzkumná Rosice nad Labem, 28.IPRM Revitalizace prostoru před poliklinikou (ulice Rokycanova), 29.IPRM Revitalizace lokality ulice K Višňovce, včetně přilehlého vnitrobloku, 30.IPRM Dukla fáze č. 11+12+13 (dílčí etapa), 31.IPRM úprava vnitrobloku ulice Lexova, na pozemku p.č. 2165/26, 32.IPRM Úprava vnitrobloku ulice Jiránkova, 33.IPRM Dukla, fáze 1 +2, 34.Free zone, Staré Čivice, infrastruktura za Toyotou. a to včetně veškerých jejích součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad), přičemž Nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku č. 1142-07/2018 vyhotoveném dne 27. září 2018 soudním znalcem Ing. Josefem Kosi nkou, se sídlem Pardubice, V Zahrádkách 530, PSČ 530 03, (dále též jen Znalecký posudek). Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen uzavřením písemné smlouvy o vložení Nepeněžitého vkladu do Společnosti v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 12, a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě do dvou měsí ců ode dne upsání Akcií. Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 14.000.000,-- Kč (čtrnáct milionů korun českých), a to v souladu se Znaleckým posudkem, který stanovil, že Nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 14.000.000,-- Kč (čtrnáct milionů korun českých). Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. 22.2.2019
Jediný akcionář dne 31.10.2016 schválil při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 18.200.000,- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování a kcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:18 (osmnáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) 2 (dva) kusy kmen ových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně též jen Akcie). 3) Upsání všech Akcií bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři - veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen Zájemce). 4) Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem společnosti, pročež se emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, odstavce 1) ZoK. 6) Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 18.200.000,- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), když emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (sl ovy jeden milion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). 7) Celý emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří samostat ná část veřejného osvětlení ulic a veřejných prostranství města Pardubic textově definovaných takto: 1.Regenerace panelového sídliště Karla IV. II etapa 2.Regenerace sídliště pravý břeh Labe Polabiny III. 3. Regenerace panelového sídliště Černá za Bory, východní část 4. Regenerace panelového sídliště lokalita 5A, ul. Jana Zajíce 5. Regenerace sídliště Karla IV. III. etapa 6. Stavební úpravy prostoru u BD čp. 1565-1567, Dašická 7.Rozšíření veřejného osvětlení v ul. K Polabinám, parčík před MŠ 8.Rekonstrukce veřejn ého osvětlení příjezdové komunikace ke garážím a bytovému domu v Doubravicích 9.Rekonstrukce chodníku v ul. Spojilská 10. Chodník u Gimlet music baru 11. 30 rodinných domů v Nemošicích 12. Areál lesoparku J. Potůčka v Trnové 13. Osvětlení chodníku kolem polikliniky v Trnové 14. Náměstí 9. května v Rosicích nad Labem 15. Přechod pro chodce ul. Husova - křižovatka s ul. Winterova 16. Přechod pro chodce ul. Husova - křižovatka s ul. Winterova 17. Osvětlení cesty do Spojila v ul. Dubinská u čp. 728 18. Oprava chodníků v u licích Spojilská, Na Kopci, Hraniční 19.Osvětlení přechodu pro chodce Foxconn 20. Staročernsko - pozemková parcela č. 394/1 (Franěk) 21. Centrum Polabiny 4 (29 svítidel) 22.Centrální osa sídliště severozápad, jihovýchod Dubina 23. 2x stožár kpt. Bartoše u čp. 457 (garáže) 24. Vnitroblok Brožíkova 424-426 (3 svítidla) 25.Oprava rampy před čp. 2037-2042 a 2585-2589 26.Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. - V. etapa 27. Osvětlení kamenné skulptury na okruž. kř. v Ohrazenicích 28. Prodloužení veřejného osvětlen í u č.p. 62 a 63, Doubravice 29.Oprava chodníků v ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční 30. Rekonstrukce ulice Karla IV., oprava chodníku 31. Rekonstrukce místní komunikace Nemošice, Na Rybníku II. etapa 32. Obchodní centrum Galanta - oprava povrchu zpevněných ploch 33. Osvětlení chodníku od byt. domu 1549 v ul. Na Drážce 34.Rozšíření veřejného osvětlení v ul. V Zahrádkách u parkoviště 35.Parkoviště u hřiště K Vinici 36.Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy 37.Místní komunikace v Hostovicích 38.Přeložka veřejn ého osvětlení v ul. Rožkova 39. Dražkovice - ZTV a komunikace pro novostavby 40 rodinných domů 40. Rekonstrukce chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční 41.Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. 42. Rozšíření křižovatky Pražská a Teplého v Pardubicích 43. Stavební úpravy 3 vnitrobloků ul. Brožíkova 427-432 a to včetně veškerých jejích součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad), přičemž Nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku č. 1123-08/2016 vyhotoveném dne 23. září 2016 soudním znalcem Ing. Josefem Kosinkou, se sídlem Pardubice, V Zahrádkách 530, PSČ 530 03, (dále též jen Znalecký posudek). Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen uzavřením písemné smlouvy o vložení Nepeněžitého vkladu do Společnosti v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 12, a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií. Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 18.200.000,-- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisí c korun českých), a to v souladu se Znaleckým posudkem, který stanovil, že Nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 18.200.000,-- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. 21.12.2016 - 22.2.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Statutární město Pardubice, jakožto jediný akcionář společnosti Služby města Pardubic a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Pardubic a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 (dvanáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále společně té ž jen "Akcie"). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určité mu zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií splacen nepeněžitým vkladem ve výši 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých), který tvoří soubor veřejného osvětlení v majetku určitého zájemce dle zápisu inventariza ční komise vedeného v kapitole 1327- odbor dopravy, organizační složka 3230, na účtu 021 400 - Soubor veřejného osvětlení vzatý postupně do evidence od 30.6.2010 do 4.2.2013, členěný dle samostatných částí soubor veřejného osvětlení textově definovaných t akto: Komunikace a VO v areálu S.K.Neumanna, Pardubice, Reg. panel. sídliště Karla IV, IV. etapa, I.část, CZ Stavební holding, bytové doby Trnová, I.etapa, Trnová II a Trnová I, příjezdová komunikace, Komunikace a VO Labský palouk, Polabiny IV., IPRM Dukla a Višňovka - sídl. Višňovka, blok č. 39, Rodinné domy Pardubice, Svítkov V, infrastruktura, Přechod pro chodce přes ul. Gorkého, Pardubice, Dukla, Přechod pro chodce, ul. kpt. Nálepky, Pardubice, Rek. přístup. chodníků čp.1546-1548, ul. Bezdíčkova, 4 bytové domy Na Babce, Dubina, Osvětlení přechodu pro chodce Nemošice, Ostřešany, VO cyklostezky ul. Poděbradská mezi kruh. kř. Glob, IPRM Dukla a Višňovka, Višňovka blok č. 35, IPRM Dukla a Višňovka, Dukla I. et, fáze 4+5, Rekonstr. vnitrobloku U Marka - 2. etapa, Pardubice, Trnová, ulice Jiřího Potůčka, osvětl. parku, Úprava Komenského náměstí v Pardubicích, Úprava napojení Na Třísle - Jahnova v Pardubicích, Rozšíření souboru v části Studánka, Projekt Labe-Loučná, rek. komun. Gorkého, Halda, Ležánka - Lunest, Obytný soubor Jesničánky SO 10, Regenerace sídliště Karla IV. - IV. etapa, II. část, Stav. úpravy vnitrobl. ul. Dašická a Ke Kamen. 6. et., Osvětlení přechodu pro chodce ul. Semtínská, Ohraz., Na Okrouhlíku před bytovým domem č.p. 1262-63, Cyklistická stezka Staré Čivice, Regen. panel. sídliště Polabiny VII. U Josefa, Osvětlení přechodu pro chodce Bělehradská, Mladých, Přechod pro chodce Mezi mosty, Husova, Štrossova, Rodinné domy, ul. K Besedě, Svítkov, IPRM Dukla, Višňovka, I. etapa, fáze 6+7, Rek. povrchu kom. Křemenská a K Besedě, Přechod pro chodce silnice III/3239 MHD Doubravice, Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce, Bytové domy Trnová III., Rekonstrukce točny MHD Drozdice, Stav. úpravy vnitrob. ul. Dašická, Ke Kamenci, 7. et., IPRM Dukla a Višňovka, sídliště Višňovka, blok 45, IPRM Dukla a Višňovka, sídl. Dukla, I et., Komunikace K Cihelně, Veřejné osvětlení, Pod Studánkou, Komunikace Na Štěpnici, Staveb. úpravy chodníku ul. Lonkova, Šedivec, (dále též jen "Nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl detailně specifikován ve znaleckém posudku zpracovaném Ing. Josefem Kosinkou, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, ze dne 7. října 2013 pod č.j. 2Nc 2285/2013-8, které nabylo právní moci dne 26. října 2013. Znalecký posudek soudního znalce Ing. Josefa Kosinky č. 1078-13/2013 ze dne 4. 11. 2013 (dále též jen "Znalecký posudek") stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou Kč 12,000.000,- (dvanáctmilionů korun českých). 9. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vložení Nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s., na adrese Pardubice, Hůrka 1803, PSČ 530 02, a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti. Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 30.1.2014 - 26.4.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 5. října 2010 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 16.100.000,- Kč (šestnáctmilionů-jednostotisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti Služby města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhl asem valné hromady a které nebudou kótované, a 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti Služby města Pardubic a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné h romady a která nebude kótovaná (společně dále též jen "Akcie"). 3 Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií urči tému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) a jedna akcie společnos ti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část dlouhodobého hmotného majetku - veřejného osvětlení města Pardubic, kterou tvoří: 1. Regenerace sídliště Dubina, ul. L. Matury, lokalita 2 2. VO bytový dům ul. Spojilská 1853 - 4 3. VO obytný soubor Obora, St. Čivice 4. VO Pardubice - ul. K Silu - přístupový chodník 5. Regener. panel. Sídliště Dubina - lokalita 5 - VO 6. VO ul. Rybitevská, Rosice n. L. 7. Vnitroblok v ulici Pichlova - K Višňovce - VO 8. Rekonstrukce Benešova náměstí - V 9. Osvětlení stávajícího přechodu pro chodce u OD Tesco v Pardubicích 10. Veřejné osvětlení cyklistické stezky - nadjezd Doubravice - Synthesia 11. Rekonstrukce ul. K Vinici I - veřejné osvětlení 12. Rekonstrukce komunikace Branecká - veřejné osvětlení 13. Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Dašická, ul. Kyjevská, ul. Ke Kobelnici 14. Parkoviště E. Košťála čp. 957-958 Dubina - veřejné osvětlení 15. Výstavba sloupu VO v ulici Žižkova v Popkovicích u čp. 29 16. Osvětlení přechodu pro chodce na silnici I/36, odbočení na Doubravice 17. Kruhová křižovatka S.K.Neumanna - veřejné osvětlení 18. Veřejné a slavnostní osvětlení zámku Pardubice 19. Vybudování nových parkovacích míst v ulici Erno Košťála u čp. 967-969 20. Bytové domy Dubové návrší - veřejné osvětlení 21. Komun. pro cyklisty v městské části Nemošice - propojení s ul. Mětickou 22. Regenerace lokality ul. Družstevní Pardubice - veřejné osvětlení 23. Rekonstrukce zastávky MHD Palackého - VO 24. Osvětlení přechodu pro chodce - Hostovice čp. 36 25. Část stav. Objektu S011-osvětlení 2 přechodů pro chodce, ul. Teplého 26. Úprava křižovatky Na Drážce-Blahoutova - veřejné osvětlení 27. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace Na Klínku - veřejné osv. 28. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace U Bylanky - veřejné osv. 29. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace 8. května - veřejné osv. 30. Projekt Labe-Loučná, rekonstrukce komunikace ulice Pichlova - osv. přech. 31. Oprava chodníku před č.p. 1535-1538 v ul. Na Drážce+přístup k zast. MHD 32. Veřejné osvětlení cyklistické stezky - nadjezd Doubravice - Synthesia PD 33. Rekonstrukce mostu M704 Ohrazenice - osvětlení přechodu pro chodce 34. Rekonstrukce vnitrobloku ulic Palackého, Macanova a Hlaváčova 35. Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Husova u čp. 194 36. Cyklostezka Jesničánky - Nemošice I. et. - veřejné osvětlení 37. Regenerace panelového sídliště Karla IV. - II etapa, 2. část - VO 38. Bytové domy Pardubice Trnová S014 - komunikace a zpevněné plochy 39. Výstavba chodníku v lokalitě Dubové návrší - Pardubice 40. Doplnění veřejného osvětlení v MO Pardubice II 41. Veřejné osvětlení v prodloužené části ulice Ke Kobelnici (dále též jen "nepeněžitý vklad"). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1020-13/10 ze dne 6. srpna 2010 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 18. června 2010 pod č.j. 2 Nc 1265/2010-7, které nabylo právní moci dne 30. července 2010. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 16.100.000,- Kč (šestnáctmilionůjednostotisíc korun český ch). Za nepeněžitý vklad výše popsaný budou vydány všechny Akcie. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které prob ěhne v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti. 9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 12.11.2010 - 14.12.2010
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 18. srpna 2009 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti Služby města Pardubic a.s. se zvýší o částku 4.400.000,- Kč (čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 (čtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 4 (čtyři) kusy list inných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Všechny akcie, tj. 4 (čtyři) kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 4 (čtyři) kusy kmenových listinný ch akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"), který tí co do zvýšení peněžitým vkladem využije i přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s., v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií urč itému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání ackií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnost i o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). 8) Určitý zájemce jako upisovatel je povinen nejpoozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií splatit celý emisní kurs akcií takto: a) peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), který je určitý zájemce povinen splatit na zvláštní účet společnosti č. 43-4715320217/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost Služby města Par dubice a.s. založila na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst. 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) nepeněžitým vkladem, který tvoří níže uvedené nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 5001 pro obec a katastrální území Pardubice, tj.: 1. pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3272/2 - zahrada 2. pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 3273/1 - ostatní plocha (manipulační plocha) vše v katastrálním území Pardubice, dále též jen "nepeněžitý vklad." Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 996-06/09 ze dne 29. dubna 2009 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, (dále jen "Znalecký posudek") , tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Kr ajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 20. března 2009 pod č.j. 2 Nc 1230/2009-6, které nabylo právní moci dne 15. dubna 2009, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 29. května 200 9 pod č.j. 2 Nc 1230/2009-12, které nabylo právní moci dne 5. června 2009. Znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 3.400.000,- Kč (třimilionyčtyřistatisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný budou vydány 3 (tři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 4 (čtyři) kusy listinn ých akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen (uzavřením slouvy) písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. " 10.10.2009 - 17.12.2009
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 7. října 2008 bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti Služby města Pardubic a.s. se zvýší o částku 21.400.000,- Kč (dvacetjedenmiliončtyřistatisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 24 (dvacetčtyř i) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kóto vané. 3) Všechny akcie, tj. 19 (devatenáct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 24 (dvacetčtyři) kusy kmeno vých listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, upíše určitý zájemce - stávající jediný akcionář společnosti - Statutární měs to Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "určitý zájemce"). 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s., v Pardubicích, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií ur čitému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), jedna akcie společnost i o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých). 8) Určitý zájemce jako upisovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií splatit celý emisní kurs akcií takto: a) Určitý zájemce upíše 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 1.900.000,- Kč (jedenmiliondevětsettisíc korun českých), který je určitý zájemce povinen splatit na zvláštní účet společnosti č. 43-3128530207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost Služby města Pardubic a.s. založila na své jmé no, b) Určitý zájemce upíše 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 5 (pět) kusů listinných akcií společ nosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady nepeněžitým vkladem, který tvoří samostatné části veřejného osvětlení města Pardubic, tj: 1. Pce-Trnová, dočasná okružní křiž., osvětlení přechodů (silnice III/32224) 2. VO - Pardubice, Nemošice - stavba dar. Pard. krajem 3. Úprava VO v ul. Rožkově 4. Rozšíření souboru VO - ulice Partyzánů (p.č. 3710/1, parkoviště) 5. Přestavba obytného domu Dražkovice čp. 25 6. Projektová dokumentace - doč. okruž. křiž. Pce-Trnová 7. Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku (u areálu lázní v Pardubicích) 8. Úprava průchodu u KB (č.p. 784, v ulici U Divadla v Pardubicích) 9. Veřejné osvětlení - RD Halda v Pardubicích (pč. 2720/1, 2704/4, 2779/2, 1439/6, 1439/9, 1439/4, 1323/35) 10. Výměna kabelového vedení při rek. kom. ve vnitrobloku v ul. Wolkerova (č.p. 2170 - 2179) 11. Výměna kabelového vedení při rek. kom. ve vnitrobloku v ul. Wolkerova (č.p. 2170 - 2179) 12. Osvětlení přechodů pro chodce - ul. J. Zajíce 4x, ul. Dašická 1x (kř. ul. Dašická x Spojilská, Albert, MHD, Penny) 13. Rozšíření veřejného ovětlení Dražkovice (u hřiště, pč. 18 a pč. 393/5) 14. Stavební úpravy v ul. Jiřího z Poděbrad (1. část sídliště Karla IV., pč. 2532/16, 2532/19, 2532/10, 103/25) 15. Cyklistická stezka Nemošice - Pardubičky II. a III. etapa 16. Vnitroblok ulic Dašická a Ke Kamenci, Pardubice, I. etapa (u č.p. 1160, 1161) 17. Účelová kom. k bytovému domu č.p. 2591 v ul. Karla IV., přeložka VO 18. VO přechodů v Pardubicích - křižovatka ul. Karla IV. a Arnošta z Pardubic 19. CS Svítkov - Popkovice - St. Čivice - veřejné osvětlení 20. Osvětlení přechodů pro chodce v ulici Štrossova v Pardubicích (u č.p. 1338, budova magistrátu) 21. Osvětlení přechodů pro chodce v ulici Dašická v Pardubicích (kostel, Sportovní gymnázium) 22. Rekonstrukce ul. K Vinici - II. etapa - veřejné osvětlení př. 2499/129, 2526/15) 23. Styková křižovatka Staročernsko (točna MHD) 24. Osvětlení stezky Pod Zahradami - Hraniční v Pardubicích 25. Stavební úpravy vnitrobloku ul. Dašická (č.p. 1207 - 1209, 1288) 26. Regenerace sídliště ul. L. Matury u č.p. 853-856 27. Dašická ulice - osvětlení přechodu (kř. ulic Dašická x Ke Kamenci) 28. Výstavba VO v ul. Oskara Brázdy - Rosice nad Labem (mezi ulicemi Chelčického x Fugnerova) 29. Přeložka VO - ul. Luční, před ZŠ Studánka 30. Vnitroblok ul. Jiráskova a Anenská, přeložka VO (u trafo stanice) 31. VO - vnitrobloky J. Tomana (Polabiny II) 32. Osvětlení cyklistické stezky u zdymadla (směr od Cihelny) 33. Propojení křižovatky u Duhové arény a nábř. Závodu míru - VO 34. Veřejné osvětlení - RD 1 Svítkov (poz. parcela č. 505/1, 504/25, 504/29, 504/45, 507/1) 35. Veřejné osvětlení - RD 2 Svítkov (poz. parcela č. 505/1, 504/25, 504/29, 504/45, 507/1) 36. Veřejné osvětlení - BD Svítkov (poz. parcela č. 505/1, 504/25, 504/29, 504/45, 507/1) 37. Veřejné osvětlení v obci Hostovice 38. Pardubice - ulice K Silu - přístupový chodník 39. Regenerace panel. sídliště Polabiny - soubor VO - část Stavařov (mezi č.p. 85, 97, 96, 98, 99, 100, 106) 40. Pardubice bez bariér - trasa I - přeložka veřejného osvětlení (kř. ulic Labská x U Stadionu) 41. Osvětlení přechodů kř. Sakařova-Bezdíčkova, kř. Lexova-Jilemnického, záliv Globus, Dašická podchod, Blahoutova 42. Veřejné osvětlení ul. V Junkové Pardubice - Dubina (č.p. 409 -506) 43. Převod veřejného osvětlení v ul. Mezi Mosty v Pardubicích (u bytového domu Halda) 44. Převod veřejného osvětlení v ul. J. Potůčka 45. Veřejné osvětlení vnitroblok Dukla, část fáze č.3, u BD čp. 2146-48 46. Osvětlení na nádvoří a přilehlém prostoru zámku Pardubice 47. Rekonstrukce vnitrobloku Duklad, I. etapa, fáze 3, část osvětlení u čp. 2146-2148, doplnění 1 ks stožáru 48. Osvětlení přechodů pro chodce - točna MHD ul. V. Junkové 49. Mateřská škola a místní knihovna Staré Čivice - veřejné osvětlení (ulice Za Oborou) 50. Rekonstrukce komunikace Do Polí - veřejné osvětlení (Svítkov) 51. Cyklistická stezka Černá za Bory - úsek 2, veřejné osvětlení (ul. Průmyslová) 52. Skatepark pro mládež Pce - ZŠ Závodu míru - veřejné osvětlení 53. Bělehradská - VO přechodu pro chodce (u č.p. 286, kř. ulic Prodloužené x Bělehradská) 54. Veřejné osvětlení - lampy vnitroblok ul. Grusova ( u č.p. 411 - 412) 55. Výstavba veřejného osvětlení v ul. Jožky Jabůrkové - Trnová 56. Místní obvodová komunikace Dubina, vč. parkoviště - VO (v úseku ul. Bartoňova po ul. J. Janáčka) 57. Veřejné osvětlení - výstavba nových RD, p.p.č. 89/3, ul. Ortenova 58. Osvětlení přechodů pro chodce - ul. Husova u čp. 106 a čp. 379 59. Cyklistická stezka Závodu míru - veřejné osvětlení 60. Rekonstrukce parku na nám. Čs. legií v Pardubicích - veřejné osvětlení 61. Stavební úpravy vnitrobloku ul. Dašická a Ke Kamenci - veřejné osvětlení (č.p. 1162, 1288, 1229) 62. Obytný soubor "Pod Kopečkem" - NEOLAND spol. s.r.o. - veřejné osvětlení 63. Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského ulice - veřejné osvětlení (mezi č.p. 1940 - 43, 2052 - 55, 1956), dále též jen "nepěněžitý vklad". Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 982-0 7/08 ze dne 3. září 2008 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 15. srpna 2008 pod č.j. 2 Nc 1302/2008-7, které nabylo právní moci dne 29. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 19.5000.000,- Kč (devatenáctmilionůpětsettisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 19 (devatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 5 (pět) kusů li stinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 19.11.2008 - 23.12.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3. října 2006 schválil usnesení tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 14.600.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 6 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnot ě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3) Upsání všech nově emitovaných akcií, tj. 14 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 6 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, čímž bude využito přednostní právo k upisování akcií dle § 204a obchodního zákoníku. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 (dva) měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouv y o upsání akcií určitému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoniku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1,000.000,-- Kč, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisní m kurzem 100.000,-- Kč. 8) Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií splatit peněžitým a nepeněžitým vkladem takto: 1. 2 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 1 kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějící na jm éno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, budou upsány peněžitým vkladem ve výši 2.100.000,-- Kč. Dnem splacení peněžitého vkladu je den připsání upsané částky na zvláštní účet číslo 179688596/0600 vedený u společnosti GE Money Bank, a.s., zřízený za tímto účelem společností Služby města Pardubic a.s. 2. 12 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hormady a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč z nějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 12.500.000,-- Kč spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to: a) nemovitostí zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro obec a katastrální území Staré Jesenčany, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 262/10 - ostatní ploc ha, dobývací prostor o výměře 2662 m2 v katastrálním území Staré Jesenčany. b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro obec a katastrální území Dražkovice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 225/2 - ostatní plocha, skládka o výměře 1032 m2, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 229/9 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 9818 m2, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 229/31 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 11953 m2, pozem ku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 229/32 - ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 4389 m2, vše v katastrálním území Dražkovice. Parcely výše citované byly vyděleny na základě geometrického plánu vypracovaného společností GEODING s.r.o. pod číslem plánu 234, 432-5/2006, který byl ověřen Ing. Josefem Janko dne 2. března 2006 pod číslem 11/2006 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální ú řad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, dne 13. března 2006 pod číslem 389/2006. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 937-22/06 ze dne 4. srpna 2006 soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v  Pardubicích, ze dne 29. června 2006 pod č.j. 2 Nc 1159/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 12.500.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 12 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a 5 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je ve smyslu § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen předáním písemného prohlášení upisovatele o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předán ím nepeněžitého vkladu. 28.11.2006 - 27.12.2006
Dne 4. října 2005 bylo schváleno usnesení tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 26.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 26 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného dr uhu, a nebudou kótované. 3) Upsání všech 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - Statutár nímu městu Pardubice, IČ 002 74 046. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. v Pardubicích, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. 5) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Služby města Pardubic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upásní akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 7) Emisní kurs upsaných akcií je stanoven tak, že 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude upsáno emisním kurzem ve výši 26.001 .000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 8) Emisní kurs 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitým vk ladem spočívajícím ve vložení dlouhodobého hmotného majetku - části veřejného osvětlení (dále též jen "VO") města Pardubic, který tvoří: 1. Venkovní osvětlení u zimního stadionu v Pardubicích, 2. Veřejné osvětlení Dukla, ulice V Ráji, 3. Rekonstrukce ul. Milheimova - objekt veřejného osvětlení, 4. Rekonstrukce ul. Kostnická ve Svítkově - objekt VO, 5. VO - Dražkovice, od čp. 52 k čp. 125 a podél silnice III./34030 směr Ostřešany, 6. VO - rekonstrukce vnitrobloků na Dukle, 7. VO - ul. Nádražní v Rosicích n/L., 8. Osvětlení přechodů pro chodce v ulici na Drážce, 9. VO - v ulici Husitská - Svítkov, 10. Rekonstrukce ul. U Stadionu - veřejné osvětlení, 11. Rekonstrukce ul. U Stadionu - veřejné osvětlení, 12. Rekonstrukce ulice S.K.Neumana - veřejné osvětlení, 13. Osvětlení 4 (čtyř) přechodů pro chodce na Sukově třídě, 14. Rekonstrukce Bubeníkových sadů - veřejné osvětlení, 15. Rekonstrukce VČD v Pardubicích - veřejné osvětlení, 16. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Ohrazenická - Mladých, 17. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Brožíkova, 18. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Varšavská, 19. Regenerace panel. sídlišť - VO ul. Valčíkova, 20. VO ul. Kostnická, 21. Osvětlení přechodů pro chodce ul. Kosmonautů, Bělehr., 22. Dosvícení cyklostezky a podchodu pro chodce na ul. 17. listopadu pod mostem I/36, 23. Osvětlení přechodu pro chodce na ul. Kpt. Bartoše, 24. Osvětlení přechodu pro chodce na ul. Hlaváčova, ul. 17. listopadu, ul. Palackého, 25. FREE ZONE - veřejné osvětlení, 26. Veřejné osvětlení - okolí SPŠPT v Pardubicích, 27. Osvětlení přechodů pro chodce na ul. Trnovská v Ohrazenicích a Poděbradská v Trnové, 28. Veřejné osvětlení - dětské hřiště Karlovina, 29. Veřejné slavnostní osvětlení v ul. Pod Zámkem, 30. Veřejné osvětlení - úprava MK U Husova sboru, 31. Veřejné osvětlení - rozšíření parkovacích ploch na Dubině, 32. Osvětlení přechodů pro chodce - Dražkovice, ul. Teplého, 33. Veřejné osvětlení - vnitroblok ul. K Polabinám, 34. CS Pardubičky - Nemošice I. etapa - VO, 35. Rekonstrukce - Smetanovo nám. - VO, 36. Regenerace panel. sídliště - Polabiny ul. Lidická - VO, 37. Osvětlení přechodů pro chodce ul. Kyjevská, Na Drážce, 38. Rekonstrukce ul. Jindřišská - VO. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 894-24/05 ze dne 15. července 2005 soudem soudního znalce Ing. Josefa Kosinky, ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové , pobočky v Pardubicích ze dne 16. června 2005 pod č.j. 2Nc 1148/2005-8, které nabylo právní moci dne 12. července 2005. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 26.001.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 26 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu společnosti Služby města Pardubic a.s. v sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. 4.11.2005 - 21.12.2005
O zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČ 25 26 25 72 upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 odst. 2 obch. zák. 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku: 15,000.000,-- Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 15,000.000,-- Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých. Upisované akcie: Celkový počet: 15 kusů Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinná Jmenovitá hodnota: 1,000.000,-- Kč 3. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00 27 40 46 na základě smlouvy o upsání akcie podle ustanovení § 204 odst. 5 obc h. zák. 4. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií: 4.1. Místo pro upisování akcií: Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, sídlo společnosti, sekretariát ředitele 4.2. Lhůta pro upisování akcií: 30, slovy: třicet, dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. s možností upiso vat akcie po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.3. Emisní kurs akcií: Emisní kurs jedné akcie činí 1,000.000,-- Kč 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií výlučně nepeněžitým vkladem, tj. níže uvedeným hmotným majetkem, ve lhůtě do 15, slovy: patnácti, dnů od upsání akcií, v sídle společnosti Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, a to podle usta novení § 60 odst. 2 obch. zák. 6. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce: 6.1. Nepeněžitý vklad je tvořen souborem veřejného osvětlení na území města Pardubic, který je oddělitelným a samostatně obchodovatelným hmotným majetkem, podle zápisu inventarizační komise vedeném v kapitole 1327 - odbor dopravy, organizační číslo 3230, na účtu číslo 021 20, a to: Kabelové vedení - sídliště Polabiny V/2 - VO, Free Zone - veřejné osvětlení obj. č. 107, Kabelové vedení - sídliště Polabiny V/1 - VO, Kabelové vedení - sídliště Sever - VO, U1. K Barvírně - 1 světelný bod, Anenský podjezd VO, Rozšíření VO v ul. Pod Zahra dami, Rekonstrukce komunikace u Anenského podjezdu - VO a SSZ, Osvětlení průchodu Zelené brány, Stezka pro pěší a cyklisty ul. K Vinici - VO, Ulice Sezemická - VO, Svítkov I. etapa - VO, Svítkov II. etapa - VO, Sukova třída I. a II. etapa - VO, U Kamenné vily - VO, Cyklistická stezka Kpt. Bartoše - VO, Městská knihovna - VO, Žižín - VO, Stavba kabelového rozvodu - Dašická - V. Junkové - VO, Okolí SPŠPT - VO, Křižovatka ul. Bělehradská a Kpt. Bartoše - VO, Ul. S.K.Neumanna a Na spravedlnosti - VO, Rekonstr ukce VO Pernštýnské náměstí na střeše čp. 66, Ulice Milheimova - VO, Parkoviště ul. Lonkova - VO, Regenerace panelových sídlišť - Polabiny I., Kosmonautů, objekt El. 4 - VO, R egenerace panelových sídlišť - Polabiny I., objekt El. 1 - VO, Regenerace panel ových sídlišť - Polabiny I., Bělehradská, objekt El. 2, Dopravní řešení a odkanalizování ul. Na Vrtálně, Rekonstrukce VO ul. Pernerova, VO - 104 bytových jednotek Dubina, VO - Svítkov, ul. Hradčanská, VO - Zborovské náměstí, VO - ZTV Polabiny, ul. Lonkova , Rekonstrukce VO Pernštýnské náměstí, VO a SO - park Br. Veverkových, VO - ul. S.K.Neumanna. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 764-12/03 ze dne 6.3.2003 vyhotoveném panem Ing. Josefem Kosinkou, znalcem mimo jiné v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, nepeněžitých vkladů, nehmotného majetku a cenných papírů, nezávislým na obchodní společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem a to usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočkou v Pardubicích čj. 2 Nc 1101/2003-14 ze dne 10.2.2003, které nabylo právní moci dne 28.2.2003, částkou celkem ve výši 15,025.000,-- Kč. 6.2. Za uvedený nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie - Počet: 15 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 1,000.000,-- Kč, slovy jeden milión korun českých Druh: kmenová Forma: na jméno Podoba: listinná 6.3. Pro účely úpisu nových akcií k navýšení základního kapitálu se použije nepeněžitý vklad v hodnotě 15,025.000,-- Kč Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nových akcií ve výši 25.000,-- Kč tvoří emisní ážio. 16.8.2003 - 31.12.2003
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Hůrka 1803, PSČ 530 02, IČO: 25 26 25 72 upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 odst. 2 obch. zák. ze dne 30.11.2001: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku: 33,100.000,-- Kč slovy: třicet tři miliónů jedno sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 33,100.000,-- Kč, slovy: třicet tři miliónů jedno sto tisíc korun českých. Upisované akcie: Celkový počet: 34 kusů Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinná Jmenovitá hodnota: - 33 kusů o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, - 1 kus o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč 3. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. 4. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs akcií: 4.1. Místo pro upisování akcií: Pardubice, Hůrka 1803, sídlo společnosti, sekretariát ředitele 4.2. Lhůta pro upisování akcií: 15, slovy: patnáct, dnů s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (podmíněné upisování akcií s rozvazovací podmínkou dle ustan. § 203 odst. 4 obch. zák.). 4.3. Emisní kurs akcií: - u akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč emisní kurs činí 1,000.000,-- Kč - u akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč emisní kurs činí 100,000,-- Kč 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 100 % nepeněžitým vkladem, a to níže uvedeným hmotným majetkem ve lhůtě do 7, slovy: sedmi, dnů od upsání akcií, a to v sídle společnosti Pardubice, Hůrka 1803. 6. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalců: 6.1. Nepeněžitý vklad se sestává ze souboru veřejného osvětlení na území města Pardubic, podle účetní evidence jednotlivých úse- ků podle komunikací a městské lokality z hmotného investičního majetku a drobného hmotného majetku (HIM a DHM), uvedeného ve znaleckém posudku číslo 700-35/01 a číslo 50/264/01 ze dne 12.11.2001 vyhotoveného znalci panem ing. Janem Joštem a panem ing. Josefem Kosinkou, jmenovanými za tím účelem soudem a to usnesením Krajského soudu v Hradci Králové čj. 46 Cm 56/2001-10 ze dne 3.10.2001, které nabylo právní moci dne 31.10.2001, specifikovaného na straně 28 - 36 znaleckého posudku pod pořadovými čísly 1 - 453 s uvedením komunikací, na kterých se osvětlení nachází, včetně pořizovacích cen. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalci znaleckým posudkem shora uvedeným částkou celkem ve výši 33,460.000,-- Kč. 6.2. Za uvedený nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie: - Počet: 33 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milión korun českých Druh: kmenová Forma: na jméno Podoba: listinná - Počet: 1 kus Jmenovitá hodnota akcie: 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinná 6.3. Pro účely úpisu nových akcií k navýšení základního kapitálu se použije nepeněžitý vklad v hodnotě 33,100.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 360.000,-- Kč tvoří emisní ážio. 3.4.2002 - 1.2.2003
1. Částka o níž se základní jmění zvyšuje: 2,200.000,--Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2.12.1999 - 2.2.2000
2. Celkový počet upisovaných akcií: 22 ks, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná 2.12.1999 - 2.2.2000
3. Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemi a splaceno nepeněžitým vkladem, kdy akcie budou nabídnuty určitému zájemci - jedinému akcionáři, takto: Nepeněžitý vklad tvoří nemovitosti a to: 3. a) katastrální území Studánka a obec Pardubice - stavební parcela parcelního čísla 968 o výměře 1.343 m2 - bez stavby Nemovitost je zapsaná u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 50001 pro katastrální území Studánka a obec Pardubice. b) katastrální území Bystré v Orlických horách a obec Bystré - stavební parcela parcelního čísla 75/1 o výměře 224 m2 - bez stavby Nemovitost je zapsaná u Katastrálního úřadu Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví číslo 59 pro katastrální území Bystré v Orlických horách a obec Bystré. c) katastrální území a obec Pardubice - stavební parcela parcelního čísla 7135 o výměře 124 m2 - bez stavby - stavební percela parcelního čísla 8336 o výměře 13 m2 - bez stavby - stavební parcela parcelního čísla 8628 o výměře 129 m2 - bez stavby - stavební parcela parcelního čísla 9535 o výměře 48 m2 - bez stavby Nemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastniství číslo 5001 pro katastrální území a obec Pardubice. d) katastrální území Nemošice a obec Pardubice - stavební parcela parcelního čísla 368 o výměře 321 m2 - bez stavby - pozemek parcelního čísla 458/2 o výměře 2508 m2 - ostatní plocha ( hřiště - stadion ) Nemovitosti jsou zapsané u Katastrálního úřadu v Pardubicích na listu vlastnictví číslo 10010 pro katastrální území Nemošice a obec Pardubice. Celková hodnota nepeněžitého vkladu shora uvedeného činí částku ve výši 2,200.000,--Kč. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckými posudky znalcem panem ing. Pavlem Briatkou částkou ve výši 2,260.290,--Kč. 2.12.1999 - 2.2.2000
4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, emisní kurz akcie: 4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice, Pernerova ul. 443, sekretariát ředitele 4.2 Lhůta pro upisování akcií činí 3 dny, slovy: tři dny, s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 4.3 Emisní kurz akcie činí 220.000,--Kč, slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých 2.12.1999 - 2.2.2000
5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, a to výše uvedeným majetkem, ve lhůtě do třiceti dnů od upsání akcií. 2.12.1999 - 2.2.2000
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění: l. Částka o níž se základní jmění zvyšuje, 126,700.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set tisíc korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Celkový počet upisovaných akcií: 1.267 ks Jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: zaknihovaná 3. Zvýšení základního jmění bude upsáno novými akciemi a splaceno nepeněžitými vklady, kdy akcie budou nabídnuty určitému zájemci jedinému akcionáři, takto: 3.1 A) Nemovitosti: a) katastrální území Pardubice 18.12.1998 - 28.12.1998
pozemková parcela parcelního čísla 2396/1 o výměře 26.991 m2, sloužící jako hřbitov, urnový háj, kolumbárium 18.12.1998 - 28.12.1998
pozemková parcela parcelního čísla 2439/1 o výměře 21.782 m2, sloužící jako hřbitov, urnový háj 18.12.1998 - 28.12.1998
pozemková parcela parcelního čísla 2439/4 o výměře 13.232 m2, sloužící jako hřbitov, urnový háj 18.12.1998 - 28.12.1998
objekt občanské vybavenosti čp. 990 - Zelené předměstí sloužící jako krematorium a kolumbárium na stavební parcele parcelního čísla 1884, stavební parcela parcelního čísla 884 o výměře 664 m2, včetně příslušenství 18.12.1998 - 28.12.1998
objekt technické vybavenosti sloužící jako budova nové spalovny včetně spojovacího krčku na stavební parcele parcelního čísla 9481, stavební parcela parcelního čísla 9481 o výměře 370 m2, včetně příslušenství 18.12.1998 - 28.12.1998
pozemková parcela parcelního čísla 3272/2 - zahrada o výměře 937 m2 18.12.1998 - 28.12.1998
pozemková parcela parcelního čísla 3273/3 - pastvina o výměře 512 m2 18.12.1998 - 28.12.1998
zbořeniště na stavební parcele parcelního čísla 807, kdy ve skutečnosti na stavební parcele se nachází zahradní domek, stavební parcela parcelního čísla 807 o výměře 401 m2 18.12.1998 - 28.12.1998
objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 1883 sloužící jako administrativní budova - kancelář pohřebnictví se sociálním zázemím mimo květinářství, stavební parcela parcelního čísla 1883 o výměře 206 m2 18.12.1998 - 28.12.1998
objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 1176 včetně příslušenství sloužící jako kaple, stavební parcela parcelního čísla 1176 o výměře 59 m2 18.12.1998 - 28.12.1998
b) katastrální území Svítkov: - pozemková parcela parcelního čísla 645/5 o výměře 8.047 m2, sloužící jako hřbitov a urnový háj. 18.12.1998 - 28.12.1998
c) katastrální území Mnětice: - objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 59 sloužící jako márnice, stavební parcela parcelního čísla o výměře 22 m2, - pozemková parcela parcelního čísla 82/2 o výměře 1.286 m2 sloužící jako hřbitov, urnový háj, včetně příslušenství a součástí (studny). 3.2 B. Částí podniku bývalé rozpočtové organizace Technické služby Města Pardubic, který tvoří aktiva a pasíva a to: a) aktiva celkem ve výši 92,528.907,-- Kč z toho: 18.12.1998 - 28.12.1998
nehmotný investiční majetek ve výši 496.180,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
budovy, haly a stavby ve výši 38,188.374,-- Kč, kdy uvedené nemovitosti tvoří: objekt technické vybavenosti sloužící jako opravárenská hala s kancelářemi, sociální zařízení a kotelna na stavební parcele parcelního čísla 7033 katastrální území a obec Pardubice garáže na stavební parcele parcelního čísla 7034/1 a 7034/2 katastrální území a obec Pardubice objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 7035 katastrálního území a obec Pardubice sloužící jako truhlářská dílna objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 7036 sloužící jak objekt skladů katastrální území a obec Pardubice objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 7037 sloužící jako sklad, kanceláře a sociální zařízení katastrální území a obec Pardubice objekt bydlení čp. 280 - Polabiny na stavební parcele parcelního čísla 7135 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako provozní budova - šatny objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 7147 sloužící jako administrativní budova katastrální území a obec Pardubice objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 8633 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako sklad PHM objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 8634 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako sklad posypového materiálu garáže na stavební parcele parcelního čísla 8635/1 katastrální území a obec Pardubice objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 8636 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako mazací stanice K nemovitostem shora uvedeným patří příslušenství a to pět ocelových přístřešků, tři plechové sklady, sklad olejů, přístřešek PHM a venkovní úpravy. ostatní stavební objekt - dřevěný srub na stavební parcele parcelního čísla 9535 katastrální území a obec Pardubice objekt občanské vybavenosti čp. 2666 - Zelené předměstí na stavební parcele číslo 8577 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako administrativní budova skleníky na pozemkové parcele parcelního čísla 2542/3 katastrální území a obec Pardubice včetně příslušenství tj. venkovních úprav K nemovitostem shora uvedeným patří příslušenství a to vedlejší stavba (ocelokolna). objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 8336 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako přečerpávací stanice vody objekt občanské vybavenosti na stavební parcele parcelního čísla 8628 katastrální území a obec Pardubice sloužící jako provozní objekt (veřejné WC) garáže na stavebních parcelách parcelních čísel 8635/1, 8635/2 katastrální území a obec Pardubice K nemovitostem shora uvedeným patří příslušenství a to venkovní úpravy. objekt občanské vybavenosti (pergola Dubina) na stavební parcele parcelního čísla 968 katastrální území Studánka a obec Pardubice sloužící jako provozovny TKO, VO, SaP včetně stavby (ocelový přístřešek) ostatní stavební objekt na stavební parcele parcelního čísla 368 katastrální území Nemošice a obec Pardubice sloužící jako ocelový přístřešek, včetně příslušenství tj. venkovních úprav objekt bydlení čp. 55 - Bystré na stavební parcele parcelního čísla 75/1 katastrální území Bystré v Orlických horách a obec Bystré sloužící jako rekreační chata včetně příslušenství (dřevěné kůlny a venkovních úprav) 18.12.1998 - 28.12.1998
samostatné movité věci a soubory movitých věcí ve výši 36,166.321,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
pořízení hmotných investic ve výši 369.640,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek ve výši 359.000,-- Kč zásoby ve výši 5,422.502,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
pohledávky ve výši 4,184.360,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
finanční majetek ve výši 7,342.530,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
ostatní aktiva - přechodné účty aktiv ve výši 0,-- Kč b) pasíva - cizí zdroje celkem ve výši 6,363.420,-- Kč, z toho: 18.12.1998 - 28.12.1998
krátkodobé závazky ve výši 5,819.060,-- Kč 18.12.1998 - 28.12.1998
přechodné účty pasiv ve výši 544.360,-- Kč Celková výše nepeněžitého vkladu shora uvedeného dle znaleckého posudku činí 126,719.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet šest miliónů sedm set devatenáct tisíc. 4. Místo a lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady, emisní kurz akcie: 4.1 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Pardubice, Pernerova ul. 443, sekretariát ředitele 4.2 Lhůta pro upisování akcií činí 3 dny, slovy: tři dny, s počátkem běhu lhůty dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 4.3 Emisní kurz akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých 5. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií nepeněžitými vklady, a to výše uvedeným majetkem, do třiceti dnů od upsání akcií. 18.12.1998 - 28.12.1998
Splaceno 100 % základního jmění. 19.12.1996 - 2.2.2000
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 19.12.1996 - 2.2.2000
Jediný akcionář: Město Pardubice. 19.12.1996 - 2.2.2000

Aktuální kontaktní údaje Služby města Pardubic a.s.

Kapitál Služby města Pardubic a.s.

zakladni jmění 304 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.2.2019
zakladni jmění 290 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2016 - 22.2.2019
zakladni jmění 272 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2014 - 21.12.2016
zakladni jmění 260 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2010 - 26.4.2014
zakladni jmění 244 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2009 - 14.12.2010
zakladni jmění 240 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2008 - 17.12.2009
zakladni jmění 218 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.12.2006 - 23.12.2008
zakladni jmění 204 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.2005 - 27.12.2006
zakladni jmění 178 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2003 - 21.12.2005
zakladni jmění 163 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.6.2002 - 31.12.2003
zakladni jmění 129 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.2.2000 - 7.6.2002
zakladni jmění 127 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.1998 - 2.2.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.1996 - 28.12.1998

Akcie Služby města Pardubic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 22.2.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 38 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 286 21.12.2016 - 22.2.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 268 26.4.2014 - 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 256 14.12.2010 - 26.4.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 36 14.12.2010 - 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 35 17.12.2009 - 14.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 240 17.12.2009 - 14.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 31 23.12.2008 - 17.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 236 23.12.2008 - 17.12.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 7 27.12.2006 - 23.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 217 27.12.2006 - 23.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 203 21.12.2005 - 27.12.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 177 31.12.2003 - 21.12.2005
Kmenové akcie na jméno 900 000 Kč 1 7.6.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 162 7.6.2002 - 31.12.2003
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 7.6.2002 - 27.12.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 129 3.4.2002 - 7.6.2002
Akcie na jméno 900 000 Kč 1 3.4.2002 - 7.6.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 299 2.2.2000 - 3.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 277 28.12.1998 - 2.2.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 19.12.1996 - 28.12.1998

Sídlo Služby města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hůrka 1803 , Pardubice 530 12 5.3.2015
Adresa Hůrka 1803 , Pardubice 530 12 7.6.2002 - 5.3.2015
Adresa Hůrka 1803 , Pardubice 530 12 28.8.2000 - 7.6.2002
Adresa Pernerova 443 , Pardubice 530 02 19.12.1996 - 28.8.2000

Předmět podnikání Služby města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 30.1.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 31.3.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 17.12.2009
provozování krematoria 10.10.2009
provozování pohřební služby 10.10.2009
zámečnictví, nástrojářství 10.10.2009
opravy silničních vozidel 10.10.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 10.10.2009
truhlářství, podlahářství 10.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.10.2009
malířství, natěračství a lakýrnictví 10.10.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.10.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 10.10.2009 - 30.1.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.11.2008 - 10.10.2009
Výroba hnojiv 2.8.2007 - 10.10.2009
Malířství, lakýrnictví a natěračství 2.8.2007 - 10.10.2009
Provozování krematoria 4.8.2004 - 10.10.2009
Technické činnosti v dopravě 4.8.2004 - 10.10.2009
Specializované stavební činnosti 4.8.2004 - 10.10.2009
Přípravné práce pro stavby 4.8.2004 - 10.10.2009
Dokončovací stavební práce 4.8.2004 - 10.10.2009
Poskytování technických služeb 4.8.2004 - 10.10.2009
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 7.6.2002 - 10.10.2009
Truhlářství 28.8.2000 - 10.10.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 26.6.1998 - 10.10.2009
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 16.4.1998 - 7.6.2002
Provozování parkoviště 16.4.1998 - 4.8.2004
Dodávky prací a výkonů pomocí stavebních mechanizmů 16.4.1998 - 4.8.2004
Dodávky prací a služeb pomocí stavebních a speciálních mechanismů při úklidových a čistících pracech 16.4.1998 - 10.10.2009
Realizace interiérové a exteriérové zeleně 16.4.1998 - 10.10.2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů 16.4.1998 - 10.10.2009
Silniční motorová doprava nákladní 16.4.1998 - 10.10.2009
Opravy motorových vozidel 16.4.1998 - 10.10.2009
Zámečnictví 16.4.1998 - 10.10.2009
Plakátovací a reklamní činnost 16.4.1998 - 10.10.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.3.1998 - 10.10.2009
Zprostředkovatelská činnost v obchodě, reklamě, propagaci, dopravě a informačním servisu 16.3.1998 - 10.10.2009
Provozování pohřebišť a krematorií 19.12.1996 - 4.8.2004
Pohřební služba 19.12.1996 - 10.10.2009

vedení firmy Služby města Pardubic a.s.

Statutární orgán Služby města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo člen představenstva stanovený usnesením představenstva. U právních jednání vyžadujících písemnou formu připojí jednající k obchodní firmě společnosti svůj podpis, případně i údaj o své funkci. 26.6.2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva stanovený usnesením představenstva. 4.11.2005 - 26.6.2014
Zastupování a podepisování: Každý z členů představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost samostatně, a to v pořadí předseda představenstva, místopředseda představenstva, další členové představenstva. 19.12.1996 - 4.11.2005
Předseda představenstva Ing. Petr Beneš 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Dostihová 1269 , Pardubice 530 06
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: U Rybníčku 326 , Srch 533 52
Člen představenstva Ing. Leoš Příhoda 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Mnětická 24 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Jiří Rozinek 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Klára Sýkorová 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: 5 , Slatiňany 538 21
Člen představenstva Ing. Jan Koláček 19.12.1996 - 16.3.1998
Adresa: Benešovo náměstí 2440 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Miroslav Gregor 19.12.1996 - 16.4.1998
Adresa: Na Kopci 501 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Bc. Bohuslav Šlégr 19.12.1996 - 26.6.1998
Adresa: Pod Lipami 452 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Alfréd Mede 16.4.1998 - 26.6.1998
Adresa: Wintrova II 974 , Pardubice 530 03
Člen představenstva RNDr. Václav Černý 19.12.1996 - 26.3.1999
Adresa: Prodloužená 231 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Milan Hromádko 19.12.1996 - 26.3.1999
Adresa: Sportovců 334 , Pardubice 530 06
Člen představenstva Ing. Miroslav Váňa 19.12.1996 - 26.3.1999
Adresa: Erno Košťála 957 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Miroslav Míča 26.6.1998 - 26.3.1999
Adresa: Pichlova 2537 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Rostislav Šmahel 19.12.1996 - 28.8.2000
Adresa: U Borku 415 , Pardubice 530 03
Předseda představenstva Ing. Lea Tomková 16.4.1998 - 28.8.2000
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Roman Nacu 26.6.1998 - 28.8.2000
Adresa: Přemyslovská 2321/14 , Praha 130 00
Člen představenstva Jiří Razskazov 26.3.1999 - 17.7.2001
Zánik členství 31.1.2001
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Milan Pösl 26.3.1999 - 3.4.2002
Adresa: Prokopa Holého 395 , Pardubice 533 51
Místopředseda představenstva Rostislav Šmahel 28.8.2000 - 3.4.2002
Adresa: U Borku 415 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Lea Tomková 28.8.2000 - 3.4.2002
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Deml 28.8.2000 - 3.4.2002
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Dr.Ing. Simeon Karamazov 17.7.2001 - 3.4.2002
Vznik členství 31.1.2001
Adresa: Mladých 198 , 530 09 Pardubice Česká republika
Místopředseda představenstva Rostislav Šmahel 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 12.7.1999
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: U Borku 415 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Lea Tomková 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 12.7.1999
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Milan Pösl 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 10.2.1999
Adresa: Prokopa Holého 395 , Pardubice 533 51
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Deml 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 5.6.2000
Zánik funkce 13.2.2003
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Dr.Ing. Simeon Karamazov 3.4.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 31.1.2001
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 31.1.2001
Adresa: Mladých 198 , 530 09 Pardubice Česká republika
Předseda Dr. Ing. Simeon Karamazov 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Mladých 178 , Pardubice 530 09
Místopředseda Ing. Lea Tomková 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 26.2.2003
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Jaroslav Deml 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Člen RNDr. Josef Kubát 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
Člen Slavěna Broulíková 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jiří Srbek 27.4.2007 - 3.5.2007
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Lea Tomková 27.4.2007 - 22.8.2007
Vznik členství 13.3.2007
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
předseda představenstva RNDr. Josef Kubát 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 2.4.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen představenstva Slavěna Broulíková 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Mgr. Vítězslav Štěpánek 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 2.4.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Jan Kislinger 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Na Rybníčkách 157 , Pardubice 533 01
člen představenstva Ing. Libor Vlasák 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Bratranců Veverkových 355 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jiří Srbek 3.5.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
místopředseda představenstva Ing. Lea Tomková 22.8.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 20.7.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
člen představenstva Mgr. Jakub Rychtecký 3.1.2011 - 16.2.2011
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 25.1.2011
Adresa: nábřeží Závodu míru 1857 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Mgr. David Letošník 3.1.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 21.3.2012
Vznik funkce 3.12.2010
Zánik funkce 21.3.2012
Adresa: Jiřího Potůčka 255 , Pardubice 530 09
člen představenstva RNDr. Josef Kubát 3.1.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
místopředseda představenstva Ing. Lea Tomková 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 3.12.2010
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
člen představenstva MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D. 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Jana Zajíce 984 , Pardubice 530 12
člen představenstva Prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Okrajová 294 , Pardubice 530 09
člen představenstva Vítězslav Čapek 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: generála Svobody 106 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Zdenek Křišťál 16.2.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 25.1.2011
Adresa: Sedláčkova 433 , Pardubice 530 09
předseda představenstva RNDr. Josef Kubát 12.6.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 21.3.2012
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Milan Vich 12.6.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 15.5.2012
Adresa: Na Babce 1041 , Pardubice 530 12
člen představenstva Ing. Milan Vich 26.6.2014 - 12.12.2014
Vznik členství 15.5.2012
Adresa: Na Babce 1041 , Pardubice 530 12
místopředseda představenstva Ing. Lea Tomková 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 3.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
předseda představenstva RNDr. Josef Kubát 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 21.3.2012
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Erno Košťála 1000 , Pardubice 530 12
člen představenstva MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D. 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Jana Zajíce 984 , Pardubice 530 12
člen představenstva Prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Okrajová 294 , Pardubice 530 09
člen představenstva Vítězslav Čapek 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: generála Svobody 106 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Zdenek Křišťál 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 25.1.2011
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: Sedláčkova 433 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Milan Vich 12.12.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: generála Svobody 122 , Pardubice 533 51
Místopředseda představenstva Ing. Lea Tomková 5.3.2015 - 29.3.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 1.3.2017
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 1.3.2017
Adresa: Staňkova 1219 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D. 5.3.2015 - 15.12.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 23.11.2017
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 23.11.2017
Adresa: Jana Zajíce 984 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Mgr. Marie Hubálková 5.3.2015 - 15.12.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 23.11.2017
Adresa: Kostelní 92 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Karel Hron 5.3.2015 - 15.12.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 23.11.2017
Adresa: třída Míru 70 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Jiří Jirout 5.3.2015 - 15.12.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 23.11.2017
Adresa: Fibichova 1471 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Petr Beneš 15.12.2017 - 16.2.2018
Vznik členství 27.11.2017
Adresa: Josefa Ressla 2257 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Petr Beneš 16.2.2018 - 9.1.2019
Vznik členství 27.11.2017
Vznik funkce 12.1.2018
Adresa: Josefa Ressla 2257 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Kopecký 29.3.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 1.3.2017
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 1.3.2017
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: U Rybníčku 326 , Srch 533 52
Člen představenstva Mgr. Klára Sýkorová 15.12.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 27.11.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: 5 , Slatiňany 538 21
Předseda představenstva Ing. Petr Beneš 9.1.2019 - 15.3.2019
Vznik členství 27.11.2017
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 12.1.2018
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Dostihová 1269 , Pardubice 530 06

Dozorčí rada Služby města Pardubic a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Bc. Michal Drenko 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Na Ležánkách 1860 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady František Brendl 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Spojilská 37 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Mgr. Jiří Čáslavka 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Bulharská 1459 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Bc. Tomáš Chvojka 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: 7 , Bojanov 538 07
Člen dozorčí rady Jiří Petružálek 15.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Družstevní 101 , Pardubice 530 09
Jméno Ing. Zdeněk Mareš 19.12.1996 - 3.4.2002
Adresa: Staré Čívice 173 , Pardubicee Česká republika
Jméno Ing. Josef Škoda 19.12.1996 - 3.4.2002
Adresa: Chelčického 119 , Rosice nad Labem Česká republika
Jméno Jan Velehradský 19.12.1996 - 3.4.2002
Adresa: Jiřího z Poděbrad 2586 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Zdeněk Vejdělek 26.3.1999 - 3.4.2002
Adresa: Holcova 1121 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Miroslav Váňa 26.3.1999 - 3.4.2002
Adresa: Erno Košťála 957 , Pardubice 530 12
Jméno Ladislav Pál 26.3.1999 - 3.4.2002
Adresa: Na Rybníčkách 162 , Pardubice 533 01
Jméno Ladislav Pál 3.4.2002 - 1.2.2003
Vznik funkce 10.2.1999
Adresa: Na Rybníčkách 162 , Pardubice 533 01
Jméno Ing. Zdeněk Mareš 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 12.7.1999
Adresa: Přeloučská 173 , Pardubice 530 06
Jméno Ing. Josef Škoda 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 12.7.1999
Adresa: Chelčického 119 , Pardubice 533 51
Jméno Ing. Zdeněk Vejdělek 3.4.2002 - 29.4.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 10.2.1999
Adresa: K Hladíkovu 259 , Pardubice 530 06
Jméno Ing. Miroslav Váňa 3.4.2002 - 3.6.2003
Zánik členství 13.2.2003
Vznik funkce 10.2.1999
Adresa: Erno Košťála 957 , Pardubice 530 12
Jméno Jan Velehradský 3.4.2002 - 31.12.2003
Zánik členství 21.7.2003
Vznik funkce 12.7.1999
Zánik funkce 21.7.2003
Adresa: Jiřího z Poděbrad 2586 , Pardubice 530 02
Jméno Jiří Malý 1.2.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 23.3.2007
Adresa: Brožíkova 440 , Pardubice 530 09
Člen Ing. Josef Škoda 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Chelčického 119 , Pardubice 533 51
Člen Ing. Jiří Rozinek 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Alfréd Mede 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Wintrova II 974 , Pardubice 530 03
Člen Jiří Srbek 29.4.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.2.2003
Zánik členství 13.3.2007
Adresa: Sedláčkova 434 , Pardubice 530 09
Člen dozorčí rady Helena Suchánková 31.12.2003 - 27.4.2007
Vznik členství 13.7.2003
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 13.7.2003
Adresa: Chemiků 131 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Jiří Malý 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 23.3.2007
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Brožíkova 440 , Pardubice 530 09
předseda dozorčí rady Ing. Josef Škoda 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 26.3.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Chelčického 119 , Pardubice 533 51
člen dozorčí rady Ing. Alfréd Mede 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Wintrova II 974 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Cihlo 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Jiří Petružálek 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 13.3.2007
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Družstevní 101 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Zdeněk Němec 27.4.2007 - 3.1.2011
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: 125 , Tuněchody 537 01
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Simeon Karamazov Dr. 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Vznik funkce 22.12.2010
Adresa: Mladých 178 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Cihlo 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Slavěna Broulíková 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Petr Stehno 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Tolarova 109 , Pardubice 533 51
člen dozorčí rady Iva Horáková 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Sokolovská 2731 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Roman Svatoň 3.1.2011 - 26.6.2014
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Labská 152 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Simeon Karamazov Dr. 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 22.12.2010
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Mladých 178 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Cihlo 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Slavěna Broulíková 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Železničního pluku 2019 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Petr Stehno 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 30.11.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Tolarova 109 , Pardubice 533 51
člen dozorčí rady Iva Horáková 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Jiránkova 2285 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Roman Svatoň 26.6.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Labská 152 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Martin Macháček 5.3.2015 - 24.4.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 20.3.2017
Adresa: Foersterova 840 , Přelouč 535 01
Předseda dozorčí rady Lubomír Hanzlík 5.3.2015 - 22.6.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 15.5.2017
Vznik funkce 16.2.2015
Zánik funkce 15.5.2017
Adresa: K Rozvodně 99 , Pardubice 530 09
Člen dozorčí rady Prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. 5.3.2015 - 22.6.2017
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: Okrajová 294 , Pardubice 530 09
Člen dozorčí rady Ing. Věra Laurynová 5.3.2015 - 22.6.2017
Vznik členství 29.1.2015
Adresa: Chotkova 270 , Pardubice 530 06
Člen dozorčí rady Bc. Tomáš Chvojka 5.3.2015 - 15.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: 7 , Bojanov 538 07
Předseda dozorčí rady Ing. Věra Laurynová 22.6.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 29.1.2019
Vznik funkce 29.5.2017
Zánik funkce 29.1.2019
Adresa: Chotkova 270 , Pardubice 530 06
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Cihlo 22.6.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Hlavatý 22.6.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: V Ráji 1734 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Mgr. Václav Snopek CSc. 22.6.2017 - 15.3.2019
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 29.1.2019
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02

Sbírka Listin Služby města Pardubic a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1527/SL 94 zpráva o vztazích el Krajský soud v Hradci Králové 19.2.2016 10.3.2016 15.3.2016 18
B 1527/SL 93 ostatní Zápis z 18.řádné schůze Rady města Pardubic / el Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2015 24.6.2015 26.6.2015 2
B 1527/SL 92 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2015 19.6.2015 25.6.2015 44
B 1527/SL 91 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis,dohoda Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2015 9.3.2015 13
B 1527/SL 89 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3404/2014,ds Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 20.6.2014 30.6.2014 11
B 1527/SL 90 účetní závěrka [2013]  el Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 27.6.2014 2
B 1527/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2014 30.5.2014 36
B 1527/SL 87 ostatní prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2014 1.4.2014 30.4.2014 3
B 1527/SL 86 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2014 1.4.2014 30.4.2014 5
B 1527/SL 85 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2014 30.4.2014 17
B 1527/SL 84 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora el. Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2013 20.2.2014 24.2.2014 38
B 1527/SL 83 ostatní zápis,návrh,el. Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2014 24.2.2014 4
B 1527/SL 82 posudek znalce č. 1078-13/2013 Krajský soud v Hradci Králové 4.11.2013 23.12.2013 6.2.2014 30
B 1527/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2013 6.2.2014 17
B 1527/SL 80 notářský zápis NZ 6112/2013 Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2013 23.12.2013 6.2.2014 6
B 1527/SL 79 ostatní zápis z 67. schůze,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2013 6.8.2013 14.8.2013 2
B 1527/SL 78 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2013 20.3.2013 25.3.2013 9
B 1527/SL 77 účetní závěrka návrh na rozdělení HV,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2012 3.1.2013 4.1.2013 6
B 1527/SL 76 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis,rezignace,výpis Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2012 7.6.2012 21.6.2012 6
B 1527/SL 75 výroční zpráva 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2012 14.6.2012 18.6.2012 39
B 1527/SL 74 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1889/2011 Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2011 8.3.2012 3.4.2012 0
B 1527/SL 73 ostatní - zpráva 2010, e-mail Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2011 15.6.2011 10
B 1527/SL 72 účetní závěrka 2010, e-mail Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2011 15.6.2011 20
B 1527/SL 71 výroční zpráva 2010, e-mail Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2011 15.6.2011 10
B 1527/SL 70 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápis z Rady města Pce) Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2011 15.2.2011 3
B 1527/SL 69 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2010 30.12.2010 21
B 1527/SL 68 stanovy společnosti, ostatní ,(sml. o upsání akcií, prohl.) Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2010 1.12.2010 1.12.2010 7
B 1527/SL 67 notářský zápis, posudek znalce , (NZ 1714/2010) Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2010 14.10.2010 14.10.2010 31
B 1527/SL 66 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 4.5.2010 10
B 1527/SL 65 výroční zpráva 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 4.5.2010 10
B 1527/SL 64 účetní závěrka 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2010 4.5.2010 19
B 1527/SL 63 stanovy společnosti, ostatní prohl.vkladatele,smlouva Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 10.12.2009 25
B 1527/SL 62 ostatní splacení Kč,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 1
B 1527/SL 61 ostatní prohlášení vkladatele,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 3
B 1527/SL 60 ostatní smlouva o ups.akcií,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 4
B 1527/SL 59 ostatní výzva k úpisu akcií,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 1
B 1527/SL 58 ostatní usn. Kr. soudu,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 4
B 1527/SL 57 ostatní výpis z veř. části,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 7
B 1527/SL 56 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 18
B 1527/SL 55 notářský zápis el. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2009 4.12.2009 8
B 1527/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2009 17.9.2009 17.9.2009 18
B 1527/SL 53 notářský zápis, posudek znalce č.996-06/09 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2009 17.9.2009 17.9.2009 41
B 1527/SL 52 ostatní stanovy Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 18
B 1527/SL 51 ostatní zápis o předání nep. vkladu Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 3
B 1527/SL 50 ostatní potvrzení banka Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 1
B 1527/SL 49 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 6
B 1527/SL 48 ostatní výzva k upsání akcií Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 1
B 1527/SL 47 ostatní usn. o zvýšení ZK Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 5
B 1527/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 12.12.2008 12.12.2008 18
B 1527/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2008 23.6.2008 10
B 1527/SL 41 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2008 23.6.2008 11
B 1527/SL 40 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2008 23.6.2008 15
B 1527/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 350/2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2007 31.7.2007 31.7.2007 23
B 1527/SL 38 ostatní - zpráva stat. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2007 8.6.2007 9
B 1527/SL 37 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2007 8.6.2007 2
B 1527/SL 36 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2007 8.6.2007 8.6.2007 16
B 1527/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 148/2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2007 25.4.2007 25.4.2007 69
B 1527/SL 34 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2006 15.12.2006 15.12.2006 19
B 1527/SL 33 notářský zápis, posudek znalce, ostatní - NZ 688/2006 Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2006 2.11.2006 2.11.2006 59
B 1527/SL 32 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2006 28.6.2006 28.6.2006 55
B 1527/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 16.12.2005 16.12.2005 17
B 1527/SL 30 notářský zápis, posudek znalce, ostatní - NZ 667/2005 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.2005 3.11.2005 3.11.2005 54
B 1527/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva - za r. 2004 Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2005 5.9.2005 5.9.2005 53
B 1527/SL 27 účetní závěrka - ZA ROK 2003 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2004 23.6.2004 23.6.2004 70
B 1527/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 364/2004, N 395/2004 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2004 7.6.2004 7.6.2004 23
B 1527/SL 26 ostatní - zpráva statutárního orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2004 19.4.2004 19.4.2004 8
B 1527/SL 23 notářský zápis, posudek znalce - NZ 106/2003 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2003 16.7.2003 16.7.2003 34
B 1527/SL 20 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2003 4.4.2003 5.4.2003 7
B 1527/SL 21 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - čestné prohlášení, ... Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2003 5.3.2003 5.3.2003 12
B 1527/SL 19 ostatní zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2002 26.7.2002 26
B 1527/SL 18 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2002 9.7.2002 9.7.2002 34
B 1527/SL 22 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2002 18.2.2002 18.2.2002 27
B 1527/SL 17 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2001 4.12.2001 4.12.2001 56
B 1527/SL 16 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2001 26.2.2001 26.2.2001 2
B 1527/SL 15 notářský zápis - NZ 95/2000 Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2000 17.7.2000 17.7.2000 2
B 1527/SL 14 ostatní - zápis ze zased. představens. Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2000 17.7.2000 17.7.2000 155
B 1527/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.2.1999 1.3.1999 1.3.1999 20
B 1527/SL 11 notářský zápis - NZ 35/99 Krajský soud v Hradci Králové 10.2.1999 1.3.1999 1.3.1999 20
B 1527/SL 9 ostatní - prohl.o hodnotě nepen.vkladu Krajský soud v Hradci Králové 16.12.1998 22.12.1998 22.12.1998 1
B 1527/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.12.1998 22.12.1998 22.12.1998 1
B 1527/SL 10 posudek znalce - č. 40-03-13-98 Krajský soud v Hradci Králové 3.11.1998 22.12.1998 22.12.1998 2
B 1527/SL 7 notářský zápis - NZ 164/98 Krajský soud v Hradci Králové 16.12.1998 17.12.1998 17.12.1998 19
B 1527/SL 6 ostatní - rozhodn. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 20.4.1998 27.5.1998 27.5.1998 12
B 1527/SL 5 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 20.2.1998 23.4.1998 23.4.1998 24
B 1527/SL 4 notářský zápis - NZ 15/98 Krajský soud v Hradci Králové 4.2.1998 6.4.1998 6.4.1998 15
B 1527/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.3.1997 14.4.1997 14.4.1997 13
B 1527/SL 2 notářský zápis - NZ 59/97 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.1997 14.4.1997 14.4.1997 11
B 1527/SL 1 notářský zápis - NZ 179/96 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.1996 2.9.1996 2.9.1996 2
B 1527/SL 45 posudek znalce č. 982-07/08 Krajský soud v Hradci Králové 24
B 1527/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18
B 1527/SL 43 notářský zápis - NZ 788/2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2008 10
B 1527/SL 25 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2003 23
B 1527/SL 24 notářský zápis, posudek znalce - nZ 248/1999 Krajský soud v Hradci Králové 28.9.1999 37
B 1527/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.9.1999 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Služby města Pardubic a.s.

IČO (identifikační číslo) 25262572
Jméno Služby města Pardubic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 19.12.1996
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 12

Sídlo Služby města Pardubic a.s.

Živnosti a provozovny Služby města Pardubic a.s.

Živnost č. 1 Provozování pohřební služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Jana Zajíce 875, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1011338033
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Břízkami 2779, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1011940795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Pod Břízkami 990, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004780826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2000

Živnost č. 2 Provozování krematoria

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Břízkami 2779, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1011940795
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Břízkami 2780, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1011940809
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Pod Břízkami 990, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004780826
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2002

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Lonkova 530 09 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940884
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 2
Provozovna J. K. Tyla 533 51 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940825
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Pohránovská 533 53 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940833
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 4
Provozovna 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940841
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Průmyslová 530 03 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940868
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Ostřešanská 530 03 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940817
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 7
Provozovna 533 33 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940892
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování 14.1.1998
Provozovna č. 9
Provozovna Na Staré poště 2903 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1012972135
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 30.10.2019

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2000

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.1998

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.1998

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.1998

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna J. K. Tyla 533 51 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940825
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Pohránovská 533 53 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940833
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 530 06 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940841
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Ostřešanská 530 03 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940817
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Průmyslová 530 03 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940868
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 6
Provozovna 533 33 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1011940892
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2017
Provozovna č. 7
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2004
Provozovna č. 8
Provozovna Na Staré poště 2903 530 02 Pardubice
Identifikační číslo provozovny 1012972135
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2019

Živnost č. 9 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.8.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Hůrka 1803, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1004780419
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.8.2003

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2008

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.2011

Živnost č. 12 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 24.6.1998
Přerušení oprávnění 12.12.2011

Živnost č. 13 Provozování pohřebišť a krematorií

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.1996
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 14 Plakátovací a reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 27.8.2003

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkovatelská činnost v obchodě, reklamě, propagaci, dopravě a informačním servisu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Realizace interiérové a exteriérové zeleně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Dodávky prací a služeb pomocí stavebních a speciálních mechanismů při úklidových a čistících pracech

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Dodávky prací a výkonů pomocí stavebních mechanizmů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 27.8.2003

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1998
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 27 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Služby města Pardubic a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Kopecký
Člen statutárního orgánu Mgr. Klára Sýkorová
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Beneš
Člen statutárního orgánu Ing. Leoš Příhoda
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Rozinek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Služby města Pardubic a.s.

IČO: 25262572
Firma: Služby města Pardubic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice III
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 19.12.1996

Sídlo Služby města Pardubic a.s.

Sídlo: Hůrka 1803, Pardubice 530 12

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba ostatních staveb j. n.
Elektrické instalace
Ostatní stavební instalace
Malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pohřební a související činnosti
tracking image