Firma Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. IČO 49453866


Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (49453866) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 686 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1993 a je stále aktivní. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1164
IČO (identifikační číslo osoby) 49453866
Jméno Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.12.1993
Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 3. 5. 2018 na základě pověření valnou hromadou ze dne 10. 6. 2015 o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál se zvyšuje o 37 308 000,00 Kč (slovy: třicet sedm milionů tři sta osm tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno celkem 37 308 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,00 Kč. 3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce vlastníky nepeněžitých vkladů, kterými ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporac ích, v platném znění (dále jen ZOK) jsou: obec Bánov, obec Břestek, městys Buchlovice, obec Dolní Němčí, obec Jalubí, město Kunovice, obec Ostrožská Nová Ves, obec Rudice, město Staré Město, obec Topolná, město Uherské Hradiště a město Uherský Ostroh. 4)Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož př ílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1 000,00 Kč a je pro všechny upisovatele stejný. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti. 5)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vk ladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.: I.Nepeněžitý vklad obce Bánov, IČO 00290785: Vodohospodářské zařízení zesilovací stanice včetně technologie a příslušenství stavba technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. 1197/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozeme k parc. č. 1197/2 o výměře 158 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 972 pro obec Uherský Brod a k. ú. Těšov u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posud ku č. 7128-250/2017 celkovou částkou 811 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 811 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hod notě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. II.Nepeněžitý vklad obce Břestek, IČO 00542253: Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Břestek vodovodní řad s příslušenstvím Břestek U hřiště - vodovod řad A-2. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7129-251/2017 celkovou částkou 208 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 208 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,0 0 Kč. III.Nepeněžitý vklad městyse Buchlovice, IČO 00290866: Kanalizace pro veřejnou potřebu v městysi Buchlovice sběrače a stoky s příslušenstvím: Kanalizační sběrač, Kanalizace Chrastě, Kanalizace u RD za DD a Kanalizační stoka Tyršova Hradišťská, vše popsá no a oceněno částkou 8 871 000,00 Kč ve znaleckém posudku č. 7160-282/2017. Dále Vodovod pro veřejnou potřebu v městysi Buchlovice vodovodní řady s příslušenstvím: Vodovod u RD za DD, Vodovod průmyslová zóna I. a II. etapa, Vodovod Větřák, Vodovod Újezda Trnávky a Vodovod Lhotka. Dále pozemek parc. č. 3079/4 o výměře 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba (čerpací stanice vodovodu Újezda Trnávky) včetně technologie a příslušenství, a pozemek parc. č. 3079/5 o výměře 96 m2, ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Buchlovice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, vše popsáno a oceněno částkou 1 970 000,00 Kč ve znaleckém po sudku č. 7130-252/2017. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu ve výši dle znaleckých posudků v celkové částce 10 841 000,00 Kč schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10 841 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou p řevoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. IV.Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí, IČO 00290904: Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Dolní Němčí - vodovodní řad s příslušenstvím Na Okluku. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7131-253/2017 celkovou částkou 201 000,00 Kč. Před stavenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 201 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. V.Nepeněžitý vklad obce Jalubí, IČO 00290980: Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Jalubí vodovodní řad s příslušenstvím: Vodovod v ulici Za Hřištěm. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7132-254/2017 ve znění dodatku č. 1 celkovou částkou 127 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 127 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné ak cie 1 000,00 Kč. VI.Nepeněžitý vklad města Kunovice, IČO 00567892: Vodovod pro veřejnou potřebu ve městě Kunovice vodovodní řady s příslušenstvím: Prodloužení vodovodu u. V Hrabůvkách, Vodovod v ulici Polní, Prodloužení vodovodního řadu na p. č. 372/1 (Na Zelničkách), Vo dovod Luční a Prodloužení vodovodu do ulice Na Záhonech. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7133-255/2017 celkovou částkou 964 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 964 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. VII.Nepeněžitý vklad obce Ostrožská Nová Ves, IČO 00291200: Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Ostrožská Nová Ves vodovodní řady s příslušenstvím: Vodovod Polní a Vodovod Školní. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7134-256/2017 celkovou částkou 665 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 665 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kurs u jedné akcie 1.000,00 Kč. VIII.Nepeněžitý vklad obce Rudice, IČO 00542270: Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Rudice vodovodní řad s příslušenstvím: Vodovod III. stavba. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7135-257/2017 celkovou částkou 1 062 000,00 Kč. P ředstavenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 062 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. IX.Nepeněžitý vklad města Staré Město, IČO 00567884: Kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Staré Město stoky s příslušenstvím: Kanalizační sběrač levobřežní Salaška, Kanalizace Louky pod MK, ČOV UH a 2. stavba kanalizace Sees, Kanalizace inženýrské s ítě Trávník, Kanalizace splašková Luční stoka A, Kanalizace dešťová MK Louky a vodohospodářská zařízení čerpací stanice č. 9 Sportovní včetně technologie a příslušenství a čerpací stanice č. 11 Louky II včetně technologie a příslušenství. Dále čerpací stanice č. 3 Za Špicí včetně technologie a příslušenství stavba technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. st. 3375, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 3375, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406 m2, vš e zapsáno na LV č. 10001 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Dále pozemek parc. č. 162/15 o výměře 926 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 6073/288 o výměře 660 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 4546/88 o výměře 30 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 3678/5 o výměře 48 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 6068/210 o výměře 1 m2, orná půda, pozemek parc č. 6064/251 o výměře 39 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 6064/249 o výměře 35 m2, orná půda, pozemek parc. č. 6064/252 o výměře 14 m2, orná půda, pozemek parc. č. 6068/212 o výměře 13 m2, ostatní plocha a pozemek parc. č. 6068/209 o výměře 6 m2, ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro o bec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, vše popsáno a oceněno částkou 14 978 000,00 Kč ve znaleckém posudku č. 7161-283/2017. Dále Vodovody pro veřejnou potř ebu ve městě Staré Město vodovodní řady s příslušenstvím Vodovod Finská, Vodovod Luční, Vodovod Huštěnovská, Venturini, Vodovod Louky, Vodovod Špilov, Vodovod Trávník a Vodovod inženýrské sítě Trávník, vše popsáno a oceněno částkou 4 305 000,00 Kč ve zn aleckém posudku č. 7136-258/2017. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu ve výši dle znaleckých posudků v celkové částce 19 283 000,00 Kč schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 19 283 kmenových listinných akcií na jméno s om ezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. X.Nepeněžitý vklad obce Topolná, IČO 00291421: Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Topolná Vodovodní řad nad ZŠ s příslušenstvím, vše popsáno a oceněno částkou 423 000,00 Kč ve znaleckém posudku č. 7137-259/2017. Dále Vodovod pro veřejnou potřebu v obci Topolná Vodovod nad ZŠ od vodárny po č. p. 515 s příslušenstvím, vše popsáno a oceněno částkou 392 000,00 Kč ve znaleckém posudku č. 7159-281/2017. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu ve výši dle znaleckých posudků v celkové částce 815 000 ,00 Kč schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 815 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. XI.Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště, IČO 00291471: Vodovod pro veřejnou potřebu ve městě Uherské Hradiště vodovodní řady s příslušenstvím: ZTV ulice Verbířská vodovod a Výrobní areál Jaktáře vodovod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znale ckém posudku č. 7139-261/2017 celkovou částkou 1 048 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 048 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. XII.Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh, IČO 00291480: Vodovod pro veřejnou potřebu ve městě Uherský Ostroh vodovodní řady s příslušenstvím: Zaokruhování vodovodu v ul. Na Zámecké a Prodloužení inženýrských sítí v ul. Třebízského, SO 06 vodovod 1. eta pa. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 7138-260/2017 celkovou částkou 1 283 000,00 Kč. Představenstvo společnosti ocenění předmětu vkladu v této výši schvaluje s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 283 kmenových listin ných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,00 Kč. 7)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. 5.6.2018 - 28.8.2018
Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 3. 12. 2015 na základě pověření valnou hromadou ze dne 10. 6. 2015 o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál se zvyšuje o 8 646 000 Kč (slovy osm milionů šest set čtyřicet šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitým vkladem. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno celkem 8 646 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč. 3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určeného zájemce-vlastníka nepeněžitého vkladu, kterým je ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo racích (dále jen ZOK) město Uherský Brod. Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běh u této lhůty písemným sdělením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1 000 Kč. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti. 4)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vk ladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 5)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.: Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: Kanalizace ve městě Uherský Brod - kanalizační stoky s příslušenstvím v k. ú. Havřice, k. ú. Uherský Brod, k. ú. Těšov a k. ú. Újezdec u Luhačovic a čerpací stanice č. 1 v k. ú. Havřice včetně technologie a příslušenství. Dále pozemek parc. č. 968/3 o vým ěře 143 m2, ostatní plocha jiná plocha, pozemek parc. č. 968/5 o výměře 237 m2, ostatní plocha jiná plocha a pozemek parc. č. 968/6 o výměře 88 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice u Katastrál ního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, vše popsáno a oceněno částkou 8 646 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 6463 282/2015 ze dne 5. 9. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. Představenstvo společnosti rozhodlo o ocenění nepeněžitého vkladu města Uherský Brod na základě znaleckého posudku celkovou částkou 8 646 000 Kč (slovy osm milionů šest set čtyřicet šest tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude městu Uherský Brod vydáno 8 646 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,- Kč. 6) Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. 11.12.2015 - 2.2.2016
Usnesení valné hromady ze dne 10. 6. 2015: Valná hromada společnosti pověřuje v souladu s § 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisování m nových akcií, nejvýše však o 200.000.000,-- Kč (slovy: Dvě stě milionů korun českých). Pověření se uděluje na dobu čtyř let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepře kročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Valná hromada pověřuje představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých). Emisní kurs akcií, jež budou upsány určenými zájemci, bude splácen nepeněžitými vklady vodohospodářským majetkem, využitelným k naplnění předmětu podnikání společnosti, přednostní právo akcionářů na upisování akcií je proto vyloučeno. O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. 29.7.2015
Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 28. 5. 2015 na základě pověření valnou hromadou ze dne 17. 6. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál se zvyšuje o 12 265 000 Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno celkem 12 265 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. 3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určeného zájemce-vlastníka nepeněžitého vkladu, kterým ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporac ích (dále jen ZOK) je město Uherské Hradiště. Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Emisní kurs jedné akcie činí 1 000,- Kč. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti. 4)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vk ladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 5)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.: Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště: Kanalizace ve městě Uherské Hradiště (stoky AVIII-4), vodohospodářská zařízení-čerpací stanice č. 8 včetně technologie a příslušenství v k. ú. Mařatice a čerpací stanice č. 13 včetně technologie a příslušenství v k. ú. Sady. Dále pozemek parc. č. 1157/41 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, jehož součástí je stavba-budova bez č. p./č. e., stavba technického vybavení (čerpací stanice č. 12 včetně technologie a příslušenství), vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec U herské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Dále: -pozemek parc. č. 1157/97 o výměře 198 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1157/1, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 831-23/2014, -pozemek parc. č. 1476/3 o výměře 12 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Mařatice, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1476/2, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča -GEODAT č. 2615-24/2014, -pozemek parc. č. 476/74 o výměře 17 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Sady, který byl oddělen z pozemku parc. č. 476/57, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Sady, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 847-27/2014, vše popsáno a oceněno částkou 3 499 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 6272-91/2015 ze dne 2. 3. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. a Vodohospodářská zařízení-odlehčovací komora 8A včetně technologie a příslušenství v k. ú. Mařatice, odlehčovací komora 25 BVII včetně technologie a příslušenství v k. ú. Sady a čerpací stanice č. 5 včetně technologie a příslušenství v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Dále pozemek parc. č. 3884/30 o výměře 42 m2, ostatní plocha- jiná plocha, zapsán na LV č. 1542 pro obec Staré Město a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiš tě. Dále: -pozemek parc. č. 348/273 o výměře 35 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Mařatice, který byl oddělen z pozemku parc. č. 348/198, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Mařatice, geometrickým plánem Geodetické kanceláře Vladi mír Janča GEODAT č. 2616-25/2014, -pozemek parc. č. 838 o výměře 16 m2, ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Sady, který vznikl sloučením dílu c o výměře 14 m2, odděleného z pozemku parc. č. 796/2, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Sady, a dílu d o výměře 2 m2, oddě leného z pozemku parc. č. 838, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Uherské Hradiště a k. ú. Sady, dle geometrického plánu Geodetické kanceláře Vladimír Janča-GEODAT č. 846-26/2014, vše popsáno a oceněno částkou 8 766 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 6273-92/2015 ze dne 2. 3. 2015 znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. Představenstvo Společnosti schválilo ocenění předmětu vkladu dle znaleckého posudku č. 6272- 91/2015 částkou 3 499 000,- Kč a ocenění předmětu vkladu dle znaleckého posudku č. 6273-92/2015 částkou 8 766 000,- Kč. Představenstvo Společnosti rozhodlo o ocen ění nepeněžitého vkladu města Uherské Hradiště na základě znaleckých posudků celkovou částkou 12 265 000,--Kč (slovy dvanáct milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude městu Uherské Hradiště vydáno 12 265 kme nových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1 000,- Kč. 6)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. 9.6.2015 - 25.7.2015
Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 16. 9. 2014 na základě pověření valnou hromadou ze dne 17. 6. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál se zvyšuje o 25.286.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitým vkladem. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2)Bude vydáno celkem 25.286 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určeného zájemce vlastníka nepeněžitého vkladu, kterým ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korpora cích (dále jen ZOK) je město Bojkovice. 4)Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož pří lohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti. 5)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vk ladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede tímto nepeněžitým vkladem oceněným znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s.: Nepeněžitý vklad města Bojkovice, IČO 00290807: Kanalizace ve městě Bojkovice (kanalizační řady sběrače a stoky s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 1677/1 o výměře 532 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova č. p. 934, s tavba technického vybavení (čistírna odpadních vod) včetně technologie a příslušenství, pozemek parc. č. 4361/7 o výměře 798 m2, ostatní plocha ostatní komunikace a pozemek parc. č. 4361/15 o výměře 369 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Bojkovice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5891-108/2014 celkovou částkou 25.286.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.286 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. 7)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. 18.9.2014 - 30.10.2014
Představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. rozhodlo dne 17. 7. 2014 na základě pověření valnou hromadou ze dne 17. 6. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: 1)Základní kapitál se zvyšuje o 114.486.000,- (slovy: jedno sto čtrnáct milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouš tí. 2)Bude vydáno celkem 114.486 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 3)Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce vlastníky nepeněžitých vkladů, kterými ve smyslu § 475 písm. d) z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporac ích (dále jen ZOK)jsou: obec Břestek, obec Dolní Němčí, obec Ostrožská Nová Ves, obec Pašovice, obec Prakšice, obec Salaš, město Staré Město, město Uherské Hradiště, město Uherský Brod, město Uherský Ostroh a obec Veletiny. 4)Lhůta pro upsání nových akcií je 60 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy bude rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným sdělením, jehož př ílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., obsahujícího zapsané usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný. Akcie se upisují písemnou smlouvou uzavřenou se společností s úředně ověřenými podpisy, místem upisování akcií je sídlo společnosti. 5)Místem ke vnesení nepeněžitého vkladu, jímž se splácí emisní kurs upsaných akcií, je sídlo společnosti. Předmět vkladu je vnesen ve smyslu § 19 ZOK předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem a faktickým předáním předmětu vk ladu společnosti. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 6)Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s.: I.Nepeněžitý vklad obce Břestek, IČO 00542253: Vodovody v obci Břestek (přívodní řad, výtlačný řad a vodovodní řady s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 575 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez č. p./č. e., stavba technického vybavení (čerpací stanice Chabaně) včetně technologie a příslušenství, pozemek parc. č. st. 662 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez č.p./č.e., stavba technického vybavení (vodojem Chabaně ) včetně příslušenství a pozemek parc. č. 2446/9 o výměře 784 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 1 pro obec a k. ú. Břestek u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Nepeněžitý vklad je popsán a oc eněn ve znaleckém posudku č. 5881-98/2014 celkovou částkou 3.243.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.243 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. II.Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí, IČO 00290904: Vodovody v obci Dolní Němčí (vodovodní řad s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5882-99/2014 celkovou částkou 157.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bu de vydáno 157 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. III.Nepeněžitý vklad obce Ostrožská Nová Ves, IČO 00291200: Vodovody v obci Ostrožská Nová Ves (vodovodní řady s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5884-101/2014 celkovou částkou 969.000,- Kč s tím, že za tento ne peněžitý vklad bude vydáno 969 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. IV.Nepeněžitý vklad obce Pašovice, IČO 00542326: Vodovody v obci Pašovice (vodovodní řady s příslušenstvím) a spoluvlastnický podíl id. 1/2 vodovodní sítě v obcích Pašovice a Prakšice (přívodní a vodovodní řady s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 413 o výměře 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV č. 10001 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě a spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy bez č.p./č.e. (hydroforová stanice) včetně příslušenství, stojící na p arcele č. st. 413, zapsáno na LV č. 822 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Dále spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy č. e. 7 (vodojem) včetně příslušenství, stojící na parc. č. st. 594, zapsáno na LV č. 976 pro obec a k. ú. Prakšice, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5885-102/2014 celkovou částkou 6.221.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6.221 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. V.Nepeněžitý vklad obce Prakšice, IČO 00291277: Vodovody v obci Prakšice (vodovodní řady s příslušenstvím), kanalizace v obci Prakšice (kanalizační řady stoky s příslušenstvím) a spoluvlastnický podíl id. 1/2 vodovodní sítě v obcích Pašovice a Prakšice ( přívodní a vodovodní řady s příslušenstvím). Dále pozemek parc. č. st. 594 o výměře 1786 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Prakšice a spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy č. e. 7 (vodojem) včetně příslušenství, stojící na parc. č. st. 594, zapsáno na LV č. 976 pro obec a k. ú. Prakšice, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Dále spoluvlastnický podíl id. 1/2 stavby technického vybavení budovy bez č.p./č.e. (hydroforová stanice) včetně příslušenství, stojící na parcele č. st. 413, zapsáno na LV č. 822 pro obec Pašovice a k. ú. Pašovice na Moravě, vše u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je p opsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5886-103/2014 celkovou částkou 8.141.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8.141 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000 ,- Kč. VI.Nepeněžitý vklad obce Salaš, IČO 00362417: Vodovody v obci Salaš (vodovodní řad s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5887-104/2014 celkovou částkou 173.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1 73 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. VII.Nepeněžitý vklad města Staré Město, IČO 00567884: Kanalizace ve městě Staré Město (kanalizační stoky s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5892-109/2014 celkovou částkou 7.896.000,- Kč s tím, že za tento nepeně žitý vklad bude vydáno 7.896 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. VIII.Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště, IČO 00291471: Vodovody ve městě Uherské Hradiště (vodovodní řady s příslušenstvím) a kanalizace ve městě Uherské Hradiště (stoky a dešťová kanalizace s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve z naleckém posudku č. 5894-111/2014 celkovou částkou 43.675.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 43.675 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. IX.Nepeněžitý vklad města Uherský Brod, IČO 00291463: Kanalizace ve městě Uherský Brod (kanalizační řady sběrače, stoky a výtlačné stoky s příslušenstvím, čerpací stanice č. 2 v Havřicích včetně technologie a příslušenství a čerpací stanice č. 5 v Havřic ích včetně technologie a příslušenství). Dále pozemek parc. č. 832/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha jiná plocha a pozemek parc. č. 48/5 o výměře 25 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 10001 pro obec Uherský Brod a k. ú. Havřice u Katast rálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5895-112/2014 celkovou částkou 37.141.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37.141 kmenových listinných akc ií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. X. Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh, IČO 00291480: Kanalizace ve městě Uherský Ostroh (kanalizační stoky s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5893-110/2014 celkovou částkou 5.737.000,- Kč s tím, že za tento n epeněžitý vklad bude vydáno 5.737 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. XI.Nepeněžitý vklad obce Veletiny, IČO 00542385: Vodovody v obci Veletiny (vodovodní řady s příslušenstvím) a kanalizace v obci Veletiny (kanalizační stoky s příslušenstvím). Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 5889-106/2014 celkov ou částkou 1.133.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.133 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě a emisním kursu jedné akcie 1.000,- Kč. 7)Jestliže nebudou ve stanovené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen ve smyslu § 483 odst. 1 písm. b) a § 515 odst. 3 ZOK jen v rozsahu upsaných akcií. 23.7.2014 - 18.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 24.6.2014 - 30.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 24.6.2014 - 30.10.2014
Zápis dle § 513 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: Valná hromada společnosti pověřuje v souladu s § 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o 170,000.000, -- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů korun českých). Pověření se uděluje na dobu jednoho roku ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvý šení základního kapitálu stanovený limit. Valná hromada pověřuje představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emis ní kurs akcií, jež budou upsány určenými zájemci, bude splácen nepeněžitými vklady -vodohospodářským majetkem, využitelným k naplnění předmětu podnikání společnosti, přednostní právo akcionářů na upisování akcií je proto vyloučeno. O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. 24.6.2014 - 25.7.2015
Valná hromada akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. rozhodla dne 14.6.2011 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál se zvyšuje o 78.652.000,- Kč, a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2) Bude vydáno celkem 78.652 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 3) Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovateli nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku budou: obec Dol ní Němčí, obec Drslavice, město Kunovice, obec Salaš, město Staré Město, obec Šumice, město Uherské Hradiště, město Uherský Brod a město Uherský Ostroh 4) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na os obu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upisování akcií (§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku). 5) Emisní kurs činí 1.000,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný. 6) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290. Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností a faktickým předáním a převzetím vkladu. Lhůta pro jeho s placení činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 7) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle čl. 13 stanov společnosti. Pro nové akcie platí všechna ostatní práva a s nimi spojená podle stanov a zákona. 8) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady, oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. jenž byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 9 Nc 6665/2009-19 ze dne 3.2.2010, č.j. 1 Nc 6258/2010-12 ze dne 13.5.201 0 a č.j. 35 Nc 6071/2011-8 ze dne 11.2.2011: I. Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí: Kanalizace s příslušenstvím v obci Dolní Němčí, tak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č.4891-35/2011 částkou 3.171.000,-- Kč s tím, že tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.171 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč II. Nepeněžitý vklad obce Drslavice: Vodovody s příslušenstvím v obci Drslavice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4887-31/2011 částkou 115.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 115 ks kmenových akcií n a jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. III. Nepeněžitý vklad města Kunovice: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Kunovice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4892-36/2011 částkou 8.245.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 8.245 k s kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. IV. Nepeněžitý vklad obce Salaš: Vodovody s příslušenstvím v obci Salaš tak, jak jsou pospány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4886-30/2011 částkou 489.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 489 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. V. Nepeněžitý vklad města Staré Město: Vodovody s příslušenstvím ve městě Staré Město tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4893-37/20111 částkou 3.830.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.830 ks kmenov ých akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč VI. Nepeněžitý vklad obce Šumice: Vodovody s příslušenstvím v obci Šumice tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4888-32/2011 částkou 668.000,-- Kč s tím, že tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 668 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. VII. Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Uherské Hradiště tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4884/-28/2011 částkou 23.984.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovat eli vydáno 23.984 Ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. VIII. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: Vodovody a kanalizace s příslušenstvím ve městě Uherský Brod tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4885-29/2011 částkou 37.872.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydá no 37.872 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. IX. Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh: Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherský Ostroh tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 4889-33/2011 částkou 278.000,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 278 ks kmen ových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč. 9) Představenstvo společnosti je povinnost podat do 30 dnů dne konání valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku 13.7.2011 - 15.10.2011
Valná hromada akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. rozhodla dne 6. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu takto : 1) Základní kapitál se zvyšuje o 22.850.000,- Kč, a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2) Bude vydáno celkem 22.850 kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 3) Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovateli nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku budou: obec Dol ní Němčí, obec Drslavice, obec Ostrožská Nová Ves, město Staré Město, obec Tupesy, město Uherské Hradiště, město Uherský Ostroh a obec Velehrad. 4) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 dnů a začne běžet den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na so botu, neděli nebo svátek je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií ( § 20 4 odst. 5 obchodního zákoníku ). 5) Emisní kurs činí 1.223,- Kč a je pro všechny upisovatele stejný. 6) Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290. Nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností a faktickým předáním a převzetím vkladu. Lhůta pro jeho s placení činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 7) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle čl. 13 stanov společnosti. Pro nové akcie platí všechna ostatní práva s nimi spojená podle stanov a zákona. 8) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady, oceněnými znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s., jenž byl jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2006, č. j. 50 Nc 6190/2005-10 : I. Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí : Vodovod v ulici Nad Hájkem s příslušenstvím v obci Dolní Němčí, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2616-48/2006 částkou 1.213.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 991 k s kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. II. Nepeněžitý vklad obce Drslavice : Vodovody s příslušenstvím v obci Drslavice : ZTV Drslavice-lokalita Drahy a Vodofikace obce Drslavice, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2720-152/2006 částkou 11.689.000,- Kč s tím, že za tento nepeně žitý vklad bude upisovateli vydáno 9.557 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. III. Nepeněžitý vklad obce Ostrožská Nová Ves : Vodovody s příslušenstvím v obci Ostrožská Nová Ves : propoj. vodovodu ul. Chaloupky-Na Rybníčku, Vodovod Na Hrázi, Rybníček-vodovod, Propoj. vodovodu ul. Ráje-ul. Drahy, Vodovod Za Kostelem-Na Rolách, Výst. RD ul. Nádražní, kemp, vodovod dod. č. 1, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2724-156/2006 částkou 2.340.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 1.913 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. IV. Nepeněžitý vklad města Staré Město : Vodovody s příslušenstvím ve městě Staré Město : Vodovod Úprkova, Vodovod k RD Trávník, Rozš. vodovodu Trávník-vod. řad, Rozš. vodovodu Huštěnovská, Staré Město-ZŠ č. p. 1000-prodl. vodovodu, Staré Město-vodovod u. Na Výsluní, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2726-158/2006 částkou 5.022.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 4.106 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč . V. Nepeněžitý vklad obce Tupesy : Vodovody s příslušenstvím v obci Tupesy : Prodl. vodov. řadu B Za Humny, Vodovod ZTV pro 5 RD Záhumenice, Prodl. vod. řadu Záhumenice II, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2725-157/2006 částkou 1.215.000, - Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 993 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. VI. Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště : Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherské Hradiště : Prodloužení vodovodu VJ- prům. zóna Jaktáře, Mařatice - rekonstr. ul. Vinohradská-II. etapa vodovod, ZTV Jarošov Louky III. etapa vodovod, tak jak je popsá n a oceněn ve znaleckém posudku č. 2721-153/2006 částkou 2.445.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 1.999 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. VII. Nepeněžitý vklad města Uherský Ostroh : Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherský Ostroh : Rozš. vodovodu Lán-Slepá ul. řad B3, Rozš. vodovodu pro stan. peč. služby ul. Sv. Čecha, ZTV-Sídliště-vodovod, Prodl. vodovodu k ČOV, Vodovod ul. Polní, Vodov od Sídliště Uh. Ostroh, Vodovod ul. Třebízského (nový název ul. U Lesa), Zástavby RD Mašovy-vodovod (nový název ul. U Lesa), tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2723-155/2006 částkou 3.769.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude u pisovateli vydáno 3.081 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. VIII. Nepeněžitý vklad obce Velehrad : Vodovod s příslušenstvím ZŠ Velehrad v obci Velehrad, tak jak je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2722-154/2006 částkou 257.000,- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 210 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 9) Představenstvo společnosti je povinno podat do 30 dnů ode dne konání valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 18.7.2006 - 12.10.2006
Valná hromada akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. rozhodla na valné hromadě konané 3. června 2004 o zvýšení základního kapitálu: 1) základní kapitál se zvyšuje o 61.461.000,- Kč (slovy: šedesátjedenmiliónčtyřistašedesátjedentisíc korun českých), a to upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu nepeněžitými vklady. Upisování nad tuto navrženou částku se nepřipouští. 2) bude vydáno celkem 61 461 (slovy: šedesátjedentisícčtyřistašedesátjedna) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). 3) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce. Upisovateli nově emitovaných akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku v platném znění budou: obec Bílovice, město Bojkovice, obec Bystřice pod Lopeníkem, obec Dolní Němčí, obec Jalubí, obec Kněžpole, obec Zlechov, obec Tučapy, město Uherský Brod a město Uherské Hradiště. 4) Lhůta pro upsání nových akcií je 30 (třicet) dnů a počíná běžet prvním dnem po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v Obchodním rejstříku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek je posledn í dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 204 odst. 5 Obchodního zákoníku). Emisní kurs akcií je 1.204,- Kč (slovy: jedentisícdvěstěčtyři koruny české). Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem je nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitosti společnosti. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a společností. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 5) Nově upisované akcie na jméno mají omezenou převoditelnost podle stanov společnosti čl. 13. Pro nové akcie platí všechna ostatní práva s nimi spojená podle stanov společnosti a zákona. 6) Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady: Všechny nepeněžité vklady ocenil Ing. František Obdržálek, bytem Jalubí 571, PSČ 687 05, který byl pro ocenění vkladů v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6010/2004-6 ze dne 5.2.20 04. I. Nepeněžitý vklad obce Bílovice - vodovody s příslušenstvím v obci Bílovice. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 2.072.910,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.721 ks kmenových akcií na jméno v li stinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. II. Nepeněžitý vklad města Bojkovice - vodovody s příslušenstvím ve městě Bojkovice. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 4.189.790,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3.479 ks kmenových akcií na jmén o v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. III. Nepeněžitý vklad obce Bystřice pod Lopeníkem - vodovod D - 5 s příslušenstvím v obci Bystřice pod Lopeníkem. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 123.380,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 102 k s kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. IV. Nepeněžitý vklad obce Dolní Němčí - vodovod v ulici Polní s příslušenstvím v obci Dolní Němčí. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 140.230,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 116 ks kmenových akc ií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. V. Nepeněžitý vklad obce Jalubí - vodovod U kostela s příslušenstvím v obci Jalubí. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 211.070,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 175 ks kmenových akcií na jméno v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. VI. Nepeněžitý vklad obce Kněžpole - vodovod v lokalitě Markov s příslušenstvím v obci Kněžpole. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 946.990,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 786 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. VII. Nepeněžitý vklad obce Zlechov - vodovody s příslušenstvím v obci Zlechov. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění tohoto vkladu dle posudku znalce částkou 1.118.460,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 928 ks kmenových akcií na jméno v list inné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. VIII. Nepeněžitý vklad obce Tučapy: 1) pozemky zapsané na LV č. 1 pro k.ú. a obec Tučapy: p.č.st. 156 o výměře 46 m2, p.č.st. 157 o výměře 21 m2, p.č. 750/94 o výměře 1.019 m2, p.č. 750/95 o výměře 85 m2 2) pozemky zapsané na LV č. 564 pro k.ú. a obec Vážany: p.č.st. 252 o výměře 19 m2, p.č. 160/10 o výměře 714 m2 3) pozemek zapsaný na LV č. 2229 pro k.ú. a obec Polešovice: p.č. 5417/2 o výměře 415 m2. Tyto pozemky při vodojemu a čerpací stanici v Tučapech byly oceněny znaleckými posudky souhrnnou částkou 69.680,- Kč. 4) Vodovody s příslušenstvím v obci Tučapy, oceněné znaleckým posudkem částkou 12.280.720,- Kč. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění vkladu obce Tučapy dle posudků znalce celkovou částkou 12.350.400,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10.257 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. IX. Nepeněžitý vklad města Uherský Brod: 1) pozemky zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Uherský Brod: p.č. st. 4486 o výměře 69 m2, p.č. 2180/2 o výměře 46 m2, p.č. 2180/3 o výměře 58 m2, p.č. 2180/4 o výměře 435 m2, p.č. 2180/5 o výměře 522 m2, p.č. 2180/6 o výměře 632 m2. Tyto pozemky při vodojemu Černá Hora byly oceněny znaleckým posudkem částkou 334.790,- Kč. 2) vodovody s příslušenstvím ve městě Uherský Brod, oceněné znaleckým posudkem částkou 21.236.310,- Kč. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění vkladu města Uherský Brod dle posudků znalce celkovou částkou 21.571.100,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 17.916 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. X. Nepeněžitý vklad města Uherské Hradiště 1) pozemky zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Míkovice a obec Uh. Hradiště: p.č. 675/8 o výměře 247 m2, p.č. 675/9 o výměře 287 m2, p.č. 675/10 o výměře 69 m2, p.č. 675/11 o výměře 694 m2, p.č. 675/12 o výměře 60 m2 2) pozemky zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Jarošov a obec Uh. Hradiště: p.č. 97/3 o výměře 670 m2, p.č. 97/7 o výměře 53 m2, p.č. 97/8 o výměře 51 m2. Tyto pozemky při vodojemech v Míkovicích a Jarošově byly oceněny znaleckými posudky souhrnnou částkou 272.990,- Kč. 3) Vodovody s příslušenstvím ve městě Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice, Jarošov, Sady, Uh. Hradiště, Míkovice a Vésky, oceněné znaleckým posudkem částkou 31.008.880,- Kč. Valné hromadě se navrhuje schválit ocenění vkladu města Uherské Hradiště dle posudků znalce celkovou částkou 31.281.870,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25.981 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 18.2.2005 - 2.6.2005
Ke dni rozhodnutí valné hromady, tj. 5. 6. 2003, byly přijaty změny ve stanovách společnosti. 26.8.2003 - 2.7.2007
Valná hromada konaná dne 6.6.2002 schválila změny ve stanovách společnosti. 19.7.2002 - 2.7.2007
Valná hromada konaná dne 7.6.2001 schválila změny ve stanovách společnosti. 4.12.2001 - 2.7.2007
Mimořádná valná hromada dne 3.11.2000 schválila změnu stanov společnosti. 11.1.2001 - 2.7.2007
Valná hromada konaná dne 3.6.1999 schválila změnu stanov společnosti. 15.7.1999 - 2.7.2007
Valná hromada konaná dne 9.6.1998 schválila změnu stanov společnosti. 24.8.1998 - 2.7.2007
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 12.6.1997 o zvýšení základního jmění tohoto znění: 18.9.1997 - 14.11.1997
a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajících 517,009.000,- Kč o 8,769.000,- Kč na 525,778.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští; 18.9.1997 - 14.11.1997
b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akcie: - počet: 8.769 - jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč - druh: kmenové - forma: na jméno s omezenou převoditelností - podoba: zaknihované - charakter: veřejně obchodovatelné - emisní kurs: 1.142,- Kč 18.9.1997 - 14.11.1997
c) přednostní právo stávajících akcionářů je vyloučeno z toho důvodu, že akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům a spláceny nepeněžitými vklady. Majetek (předmět nepeněžitých vkladů), který takto společnost získá, slouží k rozšíření jejich obchodních aktivit a bude v plné míře hospodářsky využit pro naplnění předmětu činnosti podnikání společnosti. Určitými zájemci ve smyslu § 203 odst.2 písmeno d) obchodního zákoníku jsou: Obec Bánov, Obec Bystřice p. Lop., Město Hluk, Obec Kněžpole, Obec Kunovice a Obec Mistřice. 18.9.1997 - 14.11.1997
d) akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů, která začne běžet den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.142,- Kč za jednu akcii a je pro všechny upisovatele stejný; 18.9.1997 - 14.11.1997
e) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií nejpozději spolu s jejich upsáním v sídle společnosti uzavřením dohody o předání a převzetí věci faktickým předáním věci a podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí věci; 18.9.1997 - 14.11.1997
f) schvaluje se jako předmět nepeněžitých vkladů; 18.9.1997 - 14.11.1997
1) Soubor vodovodního zařízení Obce Bánov Ocenění bylo provedeno dvěma znaleckými posudky, znaleckým posudkem č. 856 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 6,249.960,- Kč a znaleckým posudkem č. 2741/366/97 znalce ing. Františka Obdržálka ve výši 6,249.980,- Kč. Valná hromada schvaluje toto ocenění částkou 6,249.960,- Kč. 18.9.1997 - 14.11.1997
2) Soubor vodovodního zařízení Obce Bystřice pod Lopeníkem Ocenění bylo provedeno znaleckým posudkem č. 860 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 146.450,- Kč. Valná hromada schvaluje toto ocenění částkou 146.450,- Kč. 18.9.1997 - 14.11.1997
3) Soubor vodovodního zařízení Města Hluk Ocenění bylo provedeno dvěma znaleckými posudky, znaleckým posudkem č. 855 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 1,855.540,- Kč a znaleckým posudkem č. 1695/320/97 znalce ing. Františka Obdržálka ve výši 1,855.820,- Kč. Valná hromada schvaluje toto ocenění částkou 1,855.540,- Kč. 18.9.1997 - 14.11.1997
4) Soubor vodovodního zařízení Obce Kněžpole Ocenění bylo provedeno znaleckým posudkem č. 859 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 120.720,- Kč. Valná hromada schvaluje toto ocenění částkou 120.720,- Kč. 18.9.1997 - 14.11.1997
5) Soubor vodovodního zařízení Obce Kunovice Ocenění bylo provedeno dvěma znaleckými posudky, znaleckým posudkem č. 857 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 1,357.600,- Kč a znaleckým posudkem č. 2735/360/97 znalce ing. Františka Obdržálka ve výši 1,335.350,- Kč. Valná hromada schvaluje toto ocenění částkou 1,225.250,- Kč. 18.9.1997 - 14.11.1997
6) Soubor vodovodního zařízení Obce Mistřice Ocenění bylo provedeno znaleckým posudkem č. 858 znalce ing. Františka Hlůška ve výši 305.780,- Kč. Valná hromada schvaluje toto ocenění částkou 305.780,- Kč. 18.9.1997 - 14.11.1997
Předloženy stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 12.6.1997. 18.9.1997 - 2.7.2007
Změna stanov čl. 4 odst. l, čl. 5, čl. 41a přijatá valnou hromadou 8.6.1996. 25.9.1996 - 2.7.2007
Ke dni 20.7.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 8.6.1995. 20.7.1995 - 2.7.2007
Akcie: 453 155 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kč s omezenou převoditelností 1 ks akcie na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kč se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva 63 853 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000,- Kč 29.3.1995 - 14.11.1997
Akcie: 435 155 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000,- Kč s omezenou převoditelností 1 ks akcie na jméno, jm. hodnoty 1 000,- Kč, se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva 63 853 ks akcií na majitele, jm. hodnoty 1 000,- Kč 22.2.1995 - 29.3.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace. 1.12.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27. října 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.12.1993

Aktuální kontaktní údaje Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Kapitál Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

zakladni jmění 886 732 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.8.2018
zakladni jmění 849 424 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.2.2016 - 28.8.2018
zakladni jmění 840 778 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2015 - 2.2.2016
zakladni jmění 828 513 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.10.2014 - 25.7.2015
zakladni jmění 803 227 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.9.2014 - 30.10.2014
zakladni jmění 688 741 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2011 - 18.9.2014
zakladni jmění 610 089 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.10.2006 - 15.10.2011
zakladni jmění 587 239 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.6.2005 - 12.10.2006
zakladni jmění 525 778 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.1997 - 2.6.2005
zakladni jmění 517 009 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1993 - 14.11.1997

Akcie Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 822 879 28.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 785 571 2.2.2016 - 28.8.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 776 925 25.7.2015 - 2.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 764 660 30.10.2014 - 25.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 739 374 18.9.2014 - 30.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 63 853 24.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 624 888 15.10.2011 - 18.9.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 63 853 26.6.2008 - 24.6.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 546 236 12.10.2006 - 15.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 523 386 13.2.2006 - 12.10.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 523 385 2.6.2005 - 13.2.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 461 924 26.8.2003 - 2.6.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 26.8.2003 - 13.2.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 461 924 27.11.2002 - 26.8.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 27.11.2002 - 26.8.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 63 853 27.11.2002 - 26.6.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 461 924 14.11.1997 - 27.11.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 14.11.1997 - 27.11.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 853 14.11.1997 - 27.11.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 453 155 19.3.1996 - 14.11.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 19.3.1996 - 14.11.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 853 19.3.1996 - 14.11.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 517 009 1.12.1993 - 22.2.1995

Sídlo Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Za Olšávkou 290 , Uherské Hradiště 686 01 9.6.2015
Adresa Za Olšávkou 290 , Uherské Hradiště 686 01 27.9.2013 - 9.6.2015
Adresa Za Olšávkou 290 , Uherské Hradiště 686 01 19.3.1996 - 27.9.2013
Adresa Za Olšávkou 290 , Uherské Hradiště 686 01 1.12.1993 - 19.3.1996

Předmět podnikání Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 27.9.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009 - 8.7.2010
obráběčství 25.2.2009 - 8.7.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.2.2009 - 27.9.2013
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 26.8.2003 - 25.2.2009
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 26.8.2003 - 25.2.2009
testování, měření a analýzy 19.7.2002 - 25.2.2009
činnost technických poradců v oblasti chemie, stavebnictví a architektury 19.7.2002 - 25.2.2009
poskytování technických služeb 19.7.2002 - 25.2.2009
přípravné práce pro stavby 19.7.2002 - 25.2.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 19.7.2002 - 25.2.2009
specializovaný maloobchod 19.7.2002 - 25.2.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 19.7.2002 - 25.2.2009
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 19.7.2002 - 25.2.2009
velkoobchod 19.7.2002 - 25.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.7.2002 - 25.2.2009
kopírovací práce 19.7.2002 - 25.2.2009
opravy silničních vozidel 4.12.2001
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.7.1999
projektová činnost ve výstavbě 18.9.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 18.9.1997 - 15.7.1999
silniční motorová doprava nákladní 18.9.1997 - 26.8.2003
podnikání v oblasti nakládání o nebezpečnými odpady 18.9.1997 - 25.2.2009
provozování vodovodů a kanalizací 25.9.1996 - 26.8.2003
opravy a montáž měřidel 25.9.1996 - 25.2.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 19.3.1996 - 18.9.1997
vodoinstalatérství 22.2.1995
projektová činnosst v investiční výstavbě 22.2.1995 - 19.3.1996
výroba a dodávka vody 22.2.1995 - 25.9.1996
odvádění a čištění odpadních vod 22.2.1995 - 25.9.1996
výroba, opravy a montáž měřidel 22.2.1995 - 25.9.1996
silniční motorová doprava 22.2.1995 - 18.9.1997
provádění inženýrských staveb 22.2.1995 - 18.9.1997
opravy motorových vozidel 22.2.1995 - 4.12.2001
laboratorní činnost - rozbory pitných, odpadních, užitkových a povrchových vod včetně poradenské činnosti 22.2.1995 - 19.7.2002
čištění kanalizací, kanalizačních přípojek, žump a splaško- vých jímek 22.2.1995 - 19.7.2002
hledání poruch a diagnostická činnost na vodovodních řadech 22.2.1995 - 19.7.2002
zemní práce 22.2.1995 - 19.7.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 22.2.1995 - 19.7.2002
obchodní činnost 22.2.1995 - 19.7.2002
pronájem cisteren s pitnou vodou 22.2.1995 - 19.7.2002
reprografické práce 22.2.1995 - 19.7.2002
hostinská činnost 22.2.1995 - 2.7.2007
zámečnictví 22.2.1995 - 25.2.2009
kovoobrábění 22.2.1995 - 25.2.2009
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 1.12.1993 - 22.2.1995
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.12.1993 - 22.2.1995
Monitorování kanalizací televizní kamerou 1.12.1993 - 22.2.1995
Kovoobrábění 1.12.1993 - 22.2.1995
Výroba, opravy a montáž měřidel 1.12.1993 - 22.2.1995
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti laboratorních prací 1.12.1993 - 22.2.1995
Pronájem motorových vozidel 1.12.1993 - 22.2.1995
Provozování vodovodů a kanalizací 1.12.1993 - 22.2.1995
Opravy motorových vozidel 1.12.1993 - 22.2.1995
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.12.1993 - 22.2.1995
Projektování elektrických zařízení 1.12.1993 - 22.2.1995
Zámečnictví 1.12.1993 - 22.2.1995
Poskytování software 1.12.1993 - 22.2.1995
Zprostředkovatelská činnost 1.12.1993 - 22.2.1995
Silniční motorová doprava 1.12.1993 - 22.2.1995
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.12.1993 - 22.2.1995
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních 1.12.1993 - 22.2.1995
Hostinská činnost 1.12.1993 - 22.2.1995
Projektová činnost v investiční výstavbě 1.12.1993 - 22.2.1995
Vodoinstalatérství 1.12.1993 - 22.2.1995
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.12.1993 - 22.2.1995

vedení firmy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Statutární orgán Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený. 4.12.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva k tomu předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva pověřený. 18.9.1997 - 4.12.2001
Způsob jednání: Za společnost navenek jednají a za ní se podepisují ve všech věcech předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva,který k tomu byl předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně pověřen. Jednající se za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti mohou uvést své jméno a příjmení včetně funkce a připojí svůj vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru. 20.7.1995 - 18.9.1997
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.12.1993 - 20.7.1995
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Blaha 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: Jana Žižky 933 , Uherské Hradiště 686 06
předseda představenstva Ing. Lubomír Trachtulec 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 10.6.2015
Adresa: Stavařská 732 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Josef Bazala 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: náměstí Hrdinů 1902 , Staré Město 686 03
člen představenstva Ing. Pavel Botek 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Jiří Černý 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: Tyršova 649 , Buchlovice 687 08
člen představenstva Bc. Patrik Kunčar 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: Za Zahradami 100 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Jan Pijáček 29.7.2015
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: 1173 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Josef Trčka 1.12.1993 - 22.2.1995
Adresa: Za humny 254 , 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov Česká republika
člen představenstva Jaroslav Chmelař 1.12.1993 - 22.2.1995
Adresa: Lůčka 798 , Uherský Ostroh 687 24
člen představenstva Ing. Jiří Krejčiřík 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: 28. října 948 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Lubomír Trachtulec 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: Derflanská 1009 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Stanislav Tureček 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: Zahradní 895 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Pavel Vojáček 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: Kordon 85 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Josef Zajíček 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: 248 , Kněžpole 687 12
člen představenstva ing. Ludvík Hovorka 22.2.1995 - 20.7.1995
Adresa: 13 , Šumice Česká republika
člen představenstva Jiří Chmelař 22.2.1995 - 20.7.1995
Adresa: Lůčka 798 , Uherský Ostroh 687 24
předseda představenstva ing. Ladislav Šupka 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
místopředseda, ředitel ing. Lubomír Trachtulec 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Derflanská 1009 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva ing. Ludvík Hovorka 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: 13 , Šumice Česká republika
člen představenstva ing. Lubor Kunc 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Pořádí 2207 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva ing. Jaroslav Omelka 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: V Teničkách 608 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Josef Pavlačka 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Nivky 737 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva František Slavík 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Klicperova 1910 , Staré Město 686 03
člen představenstva ing. Lubor Kunc 18.9.1997 - 16.2.1998
Adresa: Pořádí 2207 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Josef Pavlačka 18.9.1997 - 21.4.1999
Adresa: Nivky 737 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva ing. Jiří Veselý 16.2.1998 - 21.4.1999
Adresa: Sadová 1870 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva ing. Jaroslav Omelka 18.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: V Teničkách 608 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva František Slavík 18.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: Klicperova 1910 , Staré Město 686 03
místopředseda, ředitel ing. Lubomír Trachtulec 18.9.1997 - 15.7.1999
Adresa: Derflanská 1009 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva ing. Ludvík Hovorka 18.9.1997 - 14.5.2003
Zánik funkce 23.1.2003
Adresa: 13 , Šumice Česká republika
předseda představenstva ing. Ladislav Šupka 18.9.1997 - 26.8.2003
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Ing. Pavel Botek 21.4.1999 - 26.8.2003
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Ladislav Kryštof 21.4.1999 - 26.8.2003
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
místopředseda, ředitel ing. Lubomír Trachtulec 15.7.1999 - 26.8.2003
Adresa: Stavařská 732 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Jiří Černý 15.7.1999 - 26.8.2003
Adresa: Tyršova 649 , Buchlovice 687 08
člen představenstva Ing. Antonín Haloda 15.7.1999 - 26.8.2003
Zánik funkce 5.6.2003
Adresa: 371 , Zlechov 687 10
člen představenstva Milan Bauka 14.5.2003 - 26.8.2003
Vznik funkce 24.1.2003
Adresa: 57 , Bystřice pod Lopeníkem 687 55
předseda představenstva Ing. Ladislav Šupka 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Trachtulec 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Stavařská 732 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Pavel Botek 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Ladislav Kryštof 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Jiří Černý 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Tyršova 649 , Buchlovice 687 08
člen představenstva Milan Bauka 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: 57 , Bystřice pod Lopeníkem 687 55
člen představenstva Miroslav Schönbaum 26.8.2003 - 2.7.2007
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Máchova 1081 , Staré Město 686 03
předseda představenstva Ing. Lubomír Trachtulec 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 14.6.2011
Adresa: Stavařská 732 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Ing. Libor Karásek 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 14.6.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1489 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Josef Bazala 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: náměstí Hrdinů 1902 , Staré Město 686 03
člen představenstva Ing. Pavel Botek 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Ladislav Kryštof 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Petr Matoušek 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: 599 , Boršice 687 09
člen představenstva Jan Pijáček 2.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: 1173 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Květoslav Tichavský 13.7.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 14.6.2011
Vznik funkce 14.6.2011
Adresa: Moravní náměstí 397 , Uherské Hradiště 686 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Trachtulec 13.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 14.6.2011
Vznik funkce 14.6.2011
Adresa: Stavařská 732 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Josef Bazala 13.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 14.6.2011
Adresa: náměstí Hrdinů 1902 , Staré Město 686 03
člen představenstva Ing. Pavel Botek 13.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 14.6.2011
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Jiří Černý 13.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 14.6.2011
Adresa: Tyršova 649 , Buchlovice 687 08
člen představenstva Patrik Kunčar 13.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 14.6.2011
Adresa: Za Zahradami 100 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Jan Pijáček 13.7.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 14.6.2011
Adresa: 1173 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Květoslav Tichavský 28.6.2013 - 9.6.2015
Vznik členství 14.6.2011
Vznik funkce 14.6.2011
Adresa: Moravní náměstí 397 , Uherské Hradiště 686 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Trachtulec 27.9.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Vznik funkce 14.6.2011
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Stavařská 732 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Josef Bazala 27.9.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: náměstí Hrdinů 1902 , Staré Město 686 03
člen představenstva Ing. Pavel Botek 27.9.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen představenstva Ing. Jiří Černý 27.9.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: Tyršova 649 , Buchlovice 687 08
člen představenstva Patrik Kunčar 27.9.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: Za Zahradami 100 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Jan Pijáček 27.9.2013 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: 1173 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Květoslav Tichavský 9.6.2015 - 29.7.2015
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2015
Vznik funkce 14.6.2011
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Moravní náměstí 397 , Uherské Hradiště 686 01

Dozorčí rada Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. František Hajdůch 3.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Šimčík 3.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Na Přídělech 1225 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Ing. Jan Hrdý 3.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: 9. května 1193 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Mgr. Jan Skryja 3.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Pod Zahrádkami 320 , Velehrad 687 06
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šupka 3.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Viceník 3.8.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Pitínská 1009 , Bojkovice 687 71
člen Miroslav Blaha 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: Štěpnická 1065 , Uherské Hradiště 686 06
člen Pavel Drlík 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: Štěpnická 1074 , Uherské Hradiště 686 06
členka Jarmila Podškubková 1.12.1993 - 20.7.1995
Adresa: Ve Strhanci 141 , Kunovice 686 04
předseda RNDr. Ladislav Kocman 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Nad Zahradami 756 , Bojkovice 687 71
místopředseda Vojtěch Kieryk 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Rostislavova 671 , Uherské Hradiště 686 01
člen Miroslav Brázdil 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: 351 , Bílovice 687 12
člen ing. Jiří Deml 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Na Drahách 1078 , Kunovice 686 04
člen Miroslav Gregůrek 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Sadová 898 , Nivnice 687 51
člen Radek Kužela 20.7.1995 - 18.9.1997
Adresa: Pořádí 321 , Uherský Brod 688 01
člen Radek Kužela 18.9.1997 - 24.8.1998
Adresa: Pořádí 321 , Uherský Brod 688 01
člen Miroslav Brázdil 18.9.1997 - 28.7.2000
Adresa: 351 , Bílovice 687 12
člen Miroslav Gregůrek 18.9.1997 - 28.7.2000
Adresa: Sadová 898 , Nivnice 687 51
předseda RNDr. Ladislav Kocman 18.9.1997 - 4.12.2001
Zánik funkce 7.6.2001
Adresa: Nad Zahradami 756 , Bojkovice 687 71
člen Ing. František Hajdůch 28.7.2000 - 4.12.2001
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
člen Ing. František Janků 28.7.2000 - 27.11.2002
Vznik funkce 7.6.2001
Adresa: 417 , Bílovice 687 12
místopředseda Vojtěch Kieryk 18.9.1997 - 11.12.2004
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Rostislavova 671 , Uherské Hradiště 686 01
člen ing. Jiří Deml 18.9.1997 - 11.12.2004
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Na Drahách 1078 , Kunovice 686 04
člen Jaroslav Jegla 24.8.1998 - 11.12.2004
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Bedřicha Smetany 1914 , Uherský Brod 688 01
předseda Ing. František Hajdůch 4.12.2001 - 11.12.2004
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
člen Jan Pijáček 4.12.2001 - 11.12.2004
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: 1173 , Vlčnov 687 61
člen PhDr. František Janků 27.11.2002 - 11.12.2004
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: 417 , Bílovice 687 12
předseda dozorčí rady Ing. František Hajdůch 11.12.2004 - 2.7.2007
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
místopředseda dozorčí rady Vojtěch Kieryk 11.12.2004 - 2.7.2007
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 28.5.2007
Adresa: Václava Kulíška 1207 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady PhDr. František Janků 11.12.2004 - 2.7.2007
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: 417 , Bílovice 687 12
člen dozorčí rady Josef Ondrůšek 11.12.2004 - 2.7.2007
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 28.5.2007
Adresa: 341 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Jan Pijáček 11.12.2004 - 2.7.2007
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: 1173 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Ing. Jan Šimčík 11.12.2004 - 2.7.2007
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 5.6.2007
Adresa: Na Přídělech 1225 , Hluk 687 25
předseda dozorčí rady Ing. František Hajdůch 2.7.2007 - 8.7.2010
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 15.6.2010
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
místopředseda dozorčí rady Vojtěch Kieryk 2.7.2007 - 8.7.2010
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 3.6.2010
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 3.6.2010
Adresa: Václava Kulíška 1207 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Květoslava Ogrodníková 2.7.2007 - 8.7.2010
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Pitínská 189 , Bojkovice 687 71
člen dozorčí rady Josef Ondrůšek 2.7.2007 - 8.7.2010
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 3.6.2010
Adresa: 341 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Ing. Jan Šimčík 2.7.2007 - 8.7.2010
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Na Přídělech 1225 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šupka 2.7.2007 - 8.7.2010
Vznik členství 5.6.2007
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Květoslava Ogrodníková 8.7.2010 - 13.7.2011
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: Pitínská 189 , Bojkovice 687 71
předseda dozorčí rady Ing. František Hajdůch 8.7.2010 - 3.7.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 15.6.2010
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Šimčík 8.7.2010 - 3.7.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 15.6.2010
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Na Přídělech 1225 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Šupka 8.7.2010 - 3.7.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Pavel Bureš 8.7.2010 - 3.7.2013
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: U Mlýna 64 , Uherské Hradiště 686 09
člen dozorčí rady Mgr. Jan Skryja 8.7.2010 - 3.7.2013
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: Pod Zahrádkami 320 , Velehrad 687 06
člen dozorčí rady Mgr. Petr Viceník 13.7.2011 - 3.7.2013
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: Pitínská 1009 , Bojkovice 687 71
předseda dozorčí rady František Hajdůch 3.7.2013 - 3.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Nivnická 162 , Dolní Němčí 687 62
místopředseda dozorčí rady Jan Šimčík 3.7.2013 - 3.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Na Přídělech 1225 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Pavel Bureš 3.7.2013 - 3.8.2016
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 22.6.2016
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: U Mlýna 64 , Uherské Hradiště 686 09
člen dozorčí rady Jan Skryja 3.7.2013 - 3.8.2016
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 22.6.2016
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Pod Zahrádkami 320 , Velehrad 687 06
člen dozorčí rady Ladislav Šupka 3.7.2013 - 3.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 22.6.2016
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Na Rybníku 974 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Petr Viceník 3.7.2013 - 3.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 22.6.2016
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Pitínská 1009 , Bojkovice 687 71

Sbírka Listin Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1164/SL 145 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.2.2016 12.2.2016 19.2.2016 18
B 1164/SL 144 notářský zápis [NZ 293/2015] rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 3.12.2015 10.12.2015 14.12.2015 4
B 1164/SL 143 posudek znalce č. 6463-282/2015 Krajský soud v Brně 5.9.2015 10.12.2015 14.12.2015 21
B 1164/SL 142 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.9.2015 4.9.2015 9.9.2015 18
B 1164/SL 141 notářský zápis [NZ 147/2015] rozhod. VH Krajský soud v Brně 10.6.2015 25.6.2015 4.8.2015 4
B 1164/SL 140 ostatní zápis o jednání VH Krajský soud v Brně 10.6.2015 25.6.2015 4.8.2015 6
B 1164/SL 139 ostatní zápis č. 5/2015 ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 10.6.2015 25.6.2015 4.8.2015 3
B 1164/SL 138 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 22.4.2015 25.6.2015 29.6.2015 40
B 1164/SL 137 posudek znalce č. 6273-92/2015 Krajský soud v Brně 2.3.2015 5.6.2015 10.6.2015 18
B 1164/SL 136 posudek znalce č. 6272-91/2015 Krajský soud v Brně 2.3.2015 5.6.2015 10.6.2015 20
B 1164/SL 134 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.11.2014 7.11.2014 20.11.2014 18
B 1164/SL 133 posudek znalce č. 5881 - 98/2014 Krajský soud v Brně 21.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 15
B 1164/SL 132 posudek znalce č. 5885 - 102/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 18
B 1164/SL 131 posudek znalce č. 5887 - 104/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 13
B 1164/SL 130 posudek znalce č. 5894 - 111/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 29
B 1164/SL 129 posudek znalce č. 5884 - 101/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 14
B 1164/SL 128 posudek znalce č. 5889 - 106/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 14
B 1164/SL 127 posudek znalce č. 5895 - 112/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 27
B 1164/SL 126 posudek znalce č. 5886 - 103/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 21
B 1164/SL 125 posudek znalce č. 5893 - 110/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 17
B 1164/SL 124 posudek znalce č. 5882 - 99/2014 Krajský soud v Brně 21.3.2014 15.8.2014 3.11.2014 13
B 1164/SL 122 posudek znalce 5891 - 108/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 16.9.2014 13.10.2014 29
B 1164/SL 121 notářský zápis rozhod. předst., NZ 342/20214 Krajský soud v Brně 16.9.2014 16.9.2014 13.10.2014 5
B 1164/SL 120 notářský zápis rozhodnutí představenstva, NZ 272/2014 Krajský soud v Brně 17.7.2014 22.7.2014 17.9.2014 7
B 1164/SL 119 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 24.4.2014 23.6.2014 9.7.2014 35
B 1164/SL 118 notářský zápis stanovy, NZ 181/14 Krajský soud v Brně 17.6.2014 23.6.2014 9.7.2014 29
B 1164/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.2014 20.6.2014 25.6.2014 18
B 1164/SL 114 ostatní zápis o jed.VH Krajský soud v Brně 12.6.2013 2.7.2013 8.7.2013 6
B 1164/SL 113 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 3.4.2012 2.7.2012 37
B 1164/SL 112 ostatní - záp.č.2/2012 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 29.3.2012 5.4.2012 1
B 1164/SL 111 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.3.2012 5.4.2012 19
B 1164/SL 99 posudek znalce -č.4887-31/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 20
B 1164/SL 98 posudek znalce -č.4886-30/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 21
B 1164/SL 97 posudek znalce -č.4885-29/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 62
B 1164/SL 96 posudek znalce -č.4884-28/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 30
B 1164/SL 110 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.6.2011 21.7.2011 11
B 1164/SL 109 ostatní -VH - protokol o výsledcích Krajský soud v Brně 14.6.2011 21.7.2011 10
B 1164/SL 108 ostatní -návrh usnesení VH Krajský soud v Brně 14.6.2011 21.7.2011 4
B 1164/SL 107 ostatní -zápis o jednání VH Krajský soud v Brně 14.6.2011 21.7.2011 8
B 1164/SL 106 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 14.6.2011 21.7.2011 1
B 1164/SL 105 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 98/11 Krajský soud v Brně 14.6.2011 21.7.2011 9
B 1164/SL 104 posudek znalce -č.4893-37/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 21
B 1164/SL 103 posudek znalce -č.4892-36/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 27
B 1164/SL 102 posudek znalce -č.4891-35/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 20
B 1164/SL 101 posudek znalce -č.4889-33/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 20
B 1164/SL 100 posudek znalce -č.4888-32/2011 Krajský soud v Brně 21.3.2011 21.7.2011 21
B 1164/SL 95 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 14.3.2011 18.7.2011 15
B 1164/SL 94 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 1.4.2011 18.7.2011 22
B 1164/SL 93 ostatní - zápis o jednání VH Krajský soud v Brně 15.6.2010 22.7.2010 7
B 1164/SL 92 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.6.2010 22.7.2010 1
B 1164/SL 91 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 140/2010 Krajský soud v Brně 15.6.2010 22.7.2010 4
B 1164/SL 90 ostatní - jednání volební komise Krajský soud v Brně 3.6.2010 22.7.2010 1
B 1164/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2010 21.7.2010 19
B 1164/SL 88 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.4.2010 7.7.2010 25
B 1164/SL 87 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 17.3.2010 7.7.2010 16
B 1164/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.3.2010 6.4.2010 20
B 1164/SL 85 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 6.4.2009 8.7.2009 30
B 1164/SL 84 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 23.3.2009 8.7.2009 15
B 1164/SL 83 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.1.2009 6.2.2009 2
B 1164/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.1.2009 6.2.2009 20
B 1164/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2008 2.7.2008 20
B 1164/SL 80 notářský zápis -NZ 132/2008-rozh. VH Krajský soud v Brně 5.6.2008 2.7.2008 11
B 1164/SL 79 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 27.6.2008 16
B 1164/SL 78 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 29.4.2008 27.6.2008 24
B 1164/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2008 27.6.2008 20
B 1164/SL 76 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.6.2007 13.7.2007 13
B 1164/SL 75 ostatní -zápis z jed. volební komise Krajský soud v Brně 28.5.2007 13.7.2007 1
B 1164/SL 74 ostatní -zápis č.5/2007 ze zas. DR Krajský soud v Brně 5.6.2007 13.7.2007 3
B 1164/SL 73 ostatní -zápis č.5/2007 ze zas. předst Krajský soud v Brně 5.6.2007 13.7.2007 3
B 1164/SL 72 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 5.6.2007 13.7.2007 8
B 1164/SL 71 notářský zápis -NZ 110/2007-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 5.6.2007 13.7.2007 13
B 1164/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2007 13.7.2007 20
B 1164/SL 69 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 26.4.2007 13.7.2007 25
B 1164/SL 68 účetní závěrka 2006 + zpr.audit. Krajský soud v Brně 10.4.2007 13.7.2007 22
B 1164/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.1.2006 6.11.2006 20
B 1164/SL 66 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 125/06 Krajský soud v Brně 6.6.2006 24.8.2006 13
B 1164/SL 65 posudek znalce -č. 2726 - 158/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 14
B 1164/SL 64 posudek znalce -č. 2725 - 157/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 13
B 1164/SL 63 posudek znalce -č. 2724 - 156/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 14
B 1164/SL 62 posudek znalce -č. 2723 - 155/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 14
B 1164/SL 61 posudek znalce -č. 2722 - 154/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 13
B 1164/SL 60 posudek znalce -č. 2721 - 153/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 13
B 1164/SL 59 posudek znalce -č. 2720 - 152/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 14
B 1164/SL 58 posudek znalce -č. 2616 - 48/2006 Krajský soud v Brně 3.2.2006 24.8.2006 13
B 1164/SL 57 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 3.7.2006 40
B 1164/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.1.2006 6.2.2006 19
B 1164/SL 55 ostatní -zápis č.1/2006 ze zas- předst Krajský soud v Brně 26.1.2006 6.2.2006 2
B 1164/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.6.2005 18.7.2005 20
B 1164/SL 53 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 9.6.2005 18.7.2005 32
B 1164/SL 52 ostatní -prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 29.3.2005 13.6.2005 7
B 1164/SL 51 ostatní -sml. o splacení vkladu Krajský soud v Brně 25.3.2005 13.6.2005 30
B 1164/SL 50 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 16.3.2005 13.6.2005 22
B 1164/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2003 13.6.2005 20
B 1164/SL 48 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 130/04 Krajský soud v Brně 3.6.2004 3.3.2005 14
B 1164/SL 47 posudek znalce -dodatek ke znal. posudkům Krajský soud v Brně 3.3.2005 3
B 1164/SL 46 posudek znalce č. 6556/051/04/16 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 5
B 1164/SL 45 posudek znalce č. 6556/051/04/15 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 4
B 1164/SL 44 posudek znalce č. 6556/051/04/14 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 6
B 1164/SL 43 posudek znalce č. 6556/051/04/13 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 5
B 1164/SL 42 posudek znalce č. 6556/051/04/12 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 4
B 1164/SL 41 posudek znalce č. 6556/051/04/11 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 8
B 1164/SL 40 posudek znalce č. 6556/051/04/10 Krajský soud v Brně 31.3.2004 3.3.2005 6
B 1164/SL 39 posudek znalce č. 6556/051/04/9 Krajský soud v Brně 25.3.2004 3.3.2005 21
B 1164/SL 38 posudek znalce č. 6556/051/04/8 Krajský soud v Brně 22.3.2004 3.3.2005 66
B 1164/SL 37 posudek znalce č. 6556/051/04/7 Krajský soud v Brně 14.3.2004 3.3.2005 4
B 1164/SL 36 posudek znalce č. 6556/051/04/6 Krajský soud v Brně 11.3.2004 3.3.2005 20
B 1164/SL 35 posudek znalce č. 6556/051/04/5 Krajský soud v Brně 6.3.2004 3.3.2005 4
B 1164/SL 34 posudek znalce č. 6556/051/04/4 Krajský soud v Brně 4.3.2004 3.3.2005 9
B 1164/SL 33 posudek znalce č. 6556/051/04/3 Krajský soud v Brně 3.3.2004 3.3.2005 4
B 1164/SL 32 posudek znalce č. 6556/051/04/2 Krajský soud v Brně 1.3.2004 3.3.2005 28
B 1164/SL 31 posudek znalce č. 6556/051/04/1 Krajský soud v Brně 26.2.2004 3.3.2005 11
B 1164/SL 30 posudek znalce č. 6556/051/04 Krajský soud v Brně 26.2.2004 3.3.2005 4
B 1164/SL 29 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 1.6.2004 20.12.2004 78
B 1164/SL 28 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 26.5.2003 2.9.2003 57
B 1164/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.6.2003 2.9.2003 21
B 1164/SL 26 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 5.6.2003 2.9.2003 12
B 1164/SL 25 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 6.6.2002 14.8.2002 11
B 1164/SL 24 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 14.8.2002 52
B 1164/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2002 14.8.2002 19
B 1164/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.6.2001 16.7.2002 19
B 1164/SL 21 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 7.6.2001 17.10.2001 8
B 1164/SL 20 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 5.4.2001 19.9.2001 48
B 1164/SL 19 ostatní - potvrzení Fin.úřadu 13x Krajský soud v Brně 8.2.2001 22.3.2001 14
B 1164/SL 18 ostatní -ČP+podpis.vzor, Krajský soud v Brně 29.1.2001 22.3.2001 13
B 1164/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.11.2000 16.2.2001 28
B 1164/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 3.11.2000 16.2.2001 5
B 1164/SL 15 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 13.3.2000 8.8.2000 13
B 1164/SL 14 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 8.6.2000 8.8.2000 7
B 1164/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 3.6.1999 4.8.1999 6
B 1164/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.6.1999 4.8.1999 28
B 1164/SL 11 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 3.3.1999 4.8.1999 14
B 1164/SL 9 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 20.3.1998 23.9.1998 12
B 1164/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.1998 23.9.1998 28
B 1164/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 9.6.1998 23.9.1998 6
B 1164/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1997 4.2.1998 28
B 1164/SL 6 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 16
B 1164/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.1997 4.2.1998 28
B 1164/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 12.6.1997 4.2.1998 56
B 1164/SL 3 posudek znalce -2x Krajský soud v Brně 9.7.1997 4.2.1998 8
B 1164/SL 2 posudek znalce Krajský soud v Brně 9.7.1997 4.2.1998 3
B 1164/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.6.1995 4.2.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

IČO (identifikační číslo) 49453866
Jméno Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 4.11.1994
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 7

Sídlo Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Živnosti a provozovny Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1994

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1002689911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.1994

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1994

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Močidla 2378, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1002689929
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 2.12.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1002689911
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 4.11.1994

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1002689911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.1994

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.1994

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.1997

Živnost č. 8 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1994
Zánik oprávnění 22.6.2010

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1994
Zánik oprávnění 22.6.2010

Živnost č. 11 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Hledání poruch a diagnostická činnost na vodovodních řadech

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 13 Výroba a dodávka vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 9.2.1996

Živnost č. 14 Pronájem cisteren s pitnou vodou

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2001

Živnost č. 15 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2001

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 26.4.2007

Živnost č. 17 Laboratorní činnost - rozbory pitných, odpadních, užitkových a povrchových vod včetně poradenské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2001

Živnost č. 18 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 22.8.2005

Živnost č. 20 Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek, žump a splaškových jímek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2001

Živnost č. 21 Odvádění a čištění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 9.2.1996

Živnost č. 22 Reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2001

Živnost č. 23 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost technických poradců v oblasti chemie, stavebnictví a architektury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 26.11.2001

Živnost č. 33 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 21.5.2002

Živnost č. 34 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Bc. Patrik Kunčar
Člen statutárního orgánu Ing. Stanislav Blaha
Člen statutárního orgánu Josef Bazala
Člen statutárního orgánu Ing. Lubomír Trachtulec
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Viceník
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Křižan
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslava Bedřichová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

IČO: 49453866
Firma: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherské Hradiště
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.12.1993

Sídlo Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Sídlo: Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště 686 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image