Firma Slovácké strojírny, akciová společnost IČO 00008702


Slovácké strojírny, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Slovácké strojírny, akciová společnost (00008702) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. Slovácké strojírny, akciová společnost má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Slovácké strojírny, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Slovácké strojírny, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o Slovácké strojírny, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro Slovácké strojírny, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Slovácké strojírny, akciová společnost

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 222
IČO (identifikační číslo osoby) 00008702
Jméno Slovácké strojírny, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 27.2.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 25.2.2014 - 3.1.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.2.2014 - 3.1.2018
Společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, se sloučila s obchodní společností Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 01 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187, zapsanou v obchodním rejstříku ved eném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1296, s tím, že na společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 000 08 702, přešlo jmění zanikající společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s., 434 0 1 Most, Komořany, Dřínovská 3, IČ: 255 44 187. 1.9.2012
Společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, se sloučila s obchodní společností MEP POSTŘELMOV, a.s., IČ: 47675608, 789 69 Postřelmov, Tovární 182/2, s tím, že na společnost Slovácké strojírny, akciová spol ečnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, přešlo jmění zanikající společnosti MEP POSTŘELMOV, a.s., IČ: 47675608, 789 69 Postřelmov, Tovární 182/2. 1.8.2009
Společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, se sloučila s obchodní společností MEP Slévárna, a.s., IČ: 26789256, 789 69 Postřelmov, Tovární 182/2, s tím, že na společnost Slovácké strojírny, akciová společ nost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, přešlo jmění zanikající společnosti MEP Slévárna, a.s., IČ: 26789256, 789 69 Postřelmov, Tovární 182/2. 1.8.2009
Společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, se sloučila s obchodní společností MEP Galvanovna, a.s., IČ: 26789272, 789 69 Postřelmov, Tovární 182/2, s tím, že na společnost Slovácké strojírny, akciová spol ečnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, přešlo jmění zanikající společnosti MEP Galvanovna, a.s., IČ: 26789272, 789 69 Postřelmov, Tovární 182/2. 1.8.2009
Společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, se sloučila s obchodní společností NH Zábřeh, a.s., IČ: 25939882, 789 36 Zábřeh, Na Nové 1697/25, s tím, že na společnost Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, Nivnická 1763, IČ: 00008702, přešlo jmění zanikající společnosti NH Zábřeh, a.s., IČ: 25939882, 789 36 Zábřeh, Na Nové 1697/25. 30.11.2006
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29.srpna 2005: " 1. Mimořádná valná hromada společnosti Slovácké strojírny, a.s. (dále jen "Společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavní ho akcionáře, kterým je společnost Macfan Enterprises Limited se sídlem Naousis 1, Larnaca, Kypr (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení val né hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavní ho akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo notářsky ověřenou prezentací hlavního akcionáře pro zapsání do listiny přítomných. Z uvedeného dokumentu vyplývá, že hlavní akcionář je majitelem akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě 508 986 000 Kč (pětse tosm milionů devětsetosmedesátšest tisíc Kč), což reprezentuje 90,6099% základního kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za akcie Společnosti protiplnění ve výši 244,50 Kč (slovy: dvěstačtyřicetčtyři50/100 korun českých) za jednu akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržené vý še protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 490/68/05 ze dne 08.srpna 2005 zpracovaným znalcem z odboru ekonomiky Ing. Otto Šmídou (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část znaleckého posudku zní: Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů stanovil znalec tržní hodnotu výše popsaných akcií společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost ( IČ: 00008702) částkou: KČ 244,50 (slovy Dvěstěčtyřicetčtyři 50/100) pro akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000,-- 3. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů Společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Ostatní akcionáři Společnosti předloží listinné akcie Společnosti v souladu s ustanovením § 183l, odst. 5 do 30 dnů po přechodu vlastnického práva dle § 183l, odst. 3 Obchodního zákoníku. Toto se týká i případného zástavního věřitele. Nepředloží-li ost atní akcionáři akcie v uvedeném termínu bude Společnost postupovat v souladu s § 183l, odst. 6 Obchodního zákoníku podle § 214, odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku. 5. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě 60 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení listinných akcií Společnosti v souladu s § 183l, odst. 5 Obchodního zákoníku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet resp. adresu oprávněné osoby. 6. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu obsahujícího identifikaci zastavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám." 16.9.2005 - 17.3.2006
Mimořádná valná hromada konaná dne 3.10.2003 schválila změnu stanov společnosti. 12.12.2003 - 12.7.2010
Řádná valná hromada akciové společnosti Slovácké strojírny se sídlem Uherský Brod, Nivnická 1763, konaná dne 26.6.2003 schválila změnu podoby akcií společnosti vedených v zaknihované podobě ve SCP v Praze pod ISIN CS 0005003557 ze zaknihovaných na listinn é na majitele k 1.12.2003. Akcionáři mají právo na převzetí listinných akcií dnem 1.12.2003 v sídle společnosti. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. 1.12.2003 - 12.7.2010
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2000 schválila změnu stanov. 13.3.2001 - 12.7.2010
Obchodní jméno společnosti ve zkrácené podobě zní: Slovácké strojírny, a.s. 14.9.1999
Valná hromada konaná dne 3.7.1998 schválila změnu stanov společnosti. 18.9.1998 - 12.7.2010
Zapisuje se změna stanov přijatá valnou hromadou 6.6.1996. 15.11.1996 - 12.7.2010
Ke dni 22.12.1995 byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 10.11.1995. 22.12.1995 - 12.7.2010
Ke dni 11.7.1995 se zapisuje změna čl. 4,14,23,31,38 přijatá valnou hromadou dne 9.6.1995. 11.7.1995 - 12.7.2010
Akcie: 13.7.1993 - 22.12.1995
561.732 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na majitele 13.7.1993 - 22.12.1995
1 akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na jméno se zvláštními právy státu (zlatá akcie) 13.7.1993 - 22.12.1995
Rozhodnutím ministerstva průmyslu ČR ze dne 15.7.1991, č.j. 200/464/91 doplňuje se bod VII. stanov o odstavec 6 a doplňuje se bod VIII.B. o odstavec 1 a) a 1 b). 23.12.1991 - 12.7.2010
Způsob zřízení : Dle zakladatelského plánu vydaného Ministerstvem strojírenství a elektrotechniky ČR dne 19.12.1990 a dle rozhodnutí č.j. 146/1990 ze dne 19.12.1990 vydaného Ministerstvem strojírenství a elektrotechniky ČR s účinností od 31.12.1990. 31.12.1990
Základní kapitál společnosti činí : 514,623.000,-- Kčs. Bude vydána jedna hromadná akcie v hodnotě Kčs 514,623.000,--. 31.12.1990 - 13.7.1993
Podepisování : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 13.7.1993

Aktuální kontaktní údaje Slovácké strojírny, akciová společnost

Kapitál Slovácké strojírny, akciová společnost

zakladni jmění 561 733 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.1993

Akcie Slovácké strojírny, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 561 733 25.2.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 561 733 1.12.2003 - 25.2.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 561 733 15.11.1996 - 1.12.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 561 732 28.12.1995 - 15.11.1996
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 1 28.12.1995 - 15.11.1996
Prioritní akcie na majitele 1 000 Kč 561 732 13.7.1993 - 28.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 13.7.1993 - 28.12.1995

Sídlo Slovácké strojírny, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Nivnická 1763 , Uherský Brod 688 01 3.1.2018
Adresa Nivnická 1763 , Uherský Brod 688 01 22.12.1995 - 3.1.2018
Adresa Uherský Brod Česká republika
31.12.1990 - 22.12.1995

Předmět podnikání Slovácké strojírny, akciová společnost

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny 17.1.2018
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 17.1.2018
hostinská činnost 17.1.2018
distribuce elektřiny 17.1.2018
obchod s elektřinou 17.1.2018
slévárenství, modelářství 12.7.2010
malířství, lakýrnictví, natěračství 12.7.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.8.2009
provozování drah 13.8.2009
obráběčství 13.8.2009
kovářství, podkovářství 13.8.2009
galvanizérství, smaltérství 13.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 13.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 13.8.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 13.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňově evidence 13.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2009
zámečnictví, nástrojářství 13.8.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 4.9.2007 - 13.8.2009
kopírovací práce 4.9.2007 - 13.8.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 4.9.2007 - 13.8.2009
technická činnost v dopravě - provozování parkovišť 15.8.2003 - 13.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.8.2002 - 13.8.2009
zastupování v celním řízení 23.8.2002 - 13.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 30.1.2002 - 13.8.2009
nástrojářství 27.8.2001 - 13.8.2009
kovoobráběčství 27.8.2001 - 13.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.8.2001 - 13.8.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 27.8.2001 - 13.8.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství 27.8.2001 - 13.8.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.8.2001 - 13.8.2009
velkoobchod 27.8.2001 - 13.8.2009
specializovaný maloobchod 27.8.2001 - 13.8.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 27.8.2001 - 13.8.2009
výroba výrobků zpracovatelského průmyslu 27.8.2001 - 13.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 27.8.2001 - 13.8.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 27.8.2001 - 13.8.2009
příprava a vypracování technických návrhů 27.8.2001 - 13.8.2009
ubytovací služby 27.8.2001 - 13.8.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vyhrazených zdvihacích zařízení, tlakových nádob, zvedacího a dopravního zařízení 27.8.2001 - 13.8.2009
montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 27.8.2001 - 13.8.2009
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 27.8.2001 - 13.8.2009
realitní činnost 27.8.2001 - 13.8.2009
galvanizérství 27.8.2001 - 13.8.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 27.8.2001 - 13.8.2009
poskytování technickýh služeb - výroba tepla a rozvod plynu 27.8.2001 - 13.8.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - plastové zboží pro domácnost a obdobné užití 6.11.2000 - 13.8.2009
rozvod elektřiny 14.9.1999
výroba tepla 14.9.1999 - 6.11.2000
rozvod tepla 14.9.1999 - 6.11.2000
Výroba, montáž a opravy tlakových nádob 18.9.1998 - 27.8.2001
Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 18.9.1998 - 27.8.2001
pronájem nebytových prostor 18.9.1998 - 27.8.2001
galvanizace kovů 18.9.1998 - 27.8.2001
Silniční motorová doprava nákladní 18.9.1998 - 27.8.2001
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce,revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 18.9.1998 - 30.1.2002
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.9.1998 - 13.8.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.9.1998 - 13.8.2009
Leštění kovů 15.11.1996 - 27.8.2001
Silniční motorová doprava 11.7.1995 - 18.9.1998
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.7.1995 - 18.9.1998
Stavba strojů s mechanickým pohonem 11.7.1995 - 27.8.2001
Stavba strojů mechanickým pohonem 25.8.1993 - 11.7.1995
Galvanizace kovů 25.8.1993 - 11.7.1995
Silniční motorová vozidla 25.8.1993 - 11.7.1995
Broušení a leštění kovů 25.8.1993 - 15.11.1996
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 25.8.1993 - 18.9.1998
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 25.8.1993 - 18.9.1998
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.8.1993 - 18.9.1998
Výroba nástrojů 25.8.1993 - 27.8.2001
Kovoobrábění 25.8.1993 - 27.8.2001
Automatizované zpracování dat 25.8.1993 - 27.8.2001
Poradenská činnost ve strojírenství 25.8.1993 - 27.8.2001
Školící činnost - svářečský kurs 25.8.1993 - 27.8.2001
Obchodní činnost 25.8.1993 - 27.8.2001
Kovovýroba - kontejnery, ocelové konstrukce, lisovací kontejnery, ramenové nakladače, strojní dílce a součásti. Svářečské práce 25.8.1993 - 27.8.2001
Výroba ocelových konstrukcí a montáž 25.8.1993 - 27.8.2001
Výroba prostředků k vázání a uchopení břemen 25.8.1993 - 27.8.2001
Pronájem průmyslového zboží a výrobních prostředků 25.8.1993 - 27.8.2001
Lakýrnictví - natěračství 25.8.1993 - 27.8.2001
Pískování, metalizace 25.8.1993 - 27.8.2001
Návrhy nátěrových systémů a technologií 25.8.1993 - 27.8.2001
Ubytovací činnost - Turistická ubytovna xx 25.8.1993 - 27.8.2001
Konstrukční práce ve strojírenství 25.8.1993 - 27.8.2001
Vývoj, výroba a odbyt strojů a zařízení pro zpracování technické pryže a plastů 25.8.1993 - 27.8.2001
Hostinská činnost 25.8.1993 - 3.11.2004
Zámečnictví 25.8.1993 - 13.8.2009
Kovářství 25.8.1993 - 13.8.2009
Projektování elektrických zařízení 25.8.1993 - 13.8.2009
Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 25.8.1993 - 13.8.2009
Provozování drah 25.8.1993 - 13.8.2009
výroba nářadí, speciálních přípravků a výroba 13.7.1993 - 25.8.1993
zámečnictví 13.7.1993 - 25.8.1993
broušení 13.7.1993 - 25.8.1993
kovoobrábění 13.7.1993 - 25.8.1993
stavba strojů mechanickým pohonem 13.7.1993 - 25.8.1993
kovářství 13.7.1993 - 25.8.1993
galvanizace kovů 13.7.1993 - 25.8.1993
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 13.7.1993 - 25.8.1993
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.7.1993 - 25.8.1993
revize elektrických zařízení 13.7.1993 - 25.8.1993
montáž, oprava, údržby vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.7.1993 - 25.8.1993
projektování elektrických zařízení 13.7.1993 - 25.8.1993
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 13.7.1993 - 25.8.1993
automatizované zpracování dat 13.7.1993 - 25.8.1993
silniční motorová doprava 13.7.1993 - 25.8.1993
provozování drah 13.7.1993 - 25.8.1993
hostinská činnost 13.7.1993 - 25.8.1993
vývoj, výroba a odbat strojů a zařízení pro zpracování technické pryže a plastů 13.7.1993 - 25.8.1993
servisní a poradenská činnost 13.7.1993 - 25.8.1993
příprava svářečů - školicí činnost 13.7.1993 - 25.8.1993
obchodní činnost a zprostředkovatelská činnost 13.7.1993 - 25.8.1993
kovovýroba - kontejnery, ocelové konstrukce, lisovací kontejnery, ramenové nakladače, strojní dílce a součásti, svářečské práce 13.7.1993 - 25.8.1993
výroba ocelových konstrukcí a montáž 13.7.1993 - 25.8.1993
výroba prostředků k vázání a uchopení břemen 13.7.1993 - 25.8.1993
pronájem, zapůjčování průmyslového zboží, výrobních prostředků a mechanizmů 13.7.1993 - 25.8.1993
lakýrnictví - natěrač 13.7.1993 - 25.8.1993
pískování, metalizace 13.7.1993 - 25.8.1993
ubytovací činnost 13.7.1993 - 25.8.1993
konstrukční činnost 13.7.1993 - 25.8.1993
výroba montáž, generální opravy, rekonstrukce a provádění 13.7.1993 - 25.8.1993
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 13.7.1993 - 25.8.1993
korozní inženýr, návrhy nátěrových systémů 13.7.1993 - 25.8.1993
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 13.7.1993 - 25.8.1993
- zahraničně-obchodní činnost v rozsahu uděleného oprávnění - zprostředkovatelská, konzultanská a zastupitelská činnost - obchodní činnost - zajišťování rekvalifikace pracovníků pro potřeby jiných organizací v rozsahu udělených oprávnění - výroba, montáž a opravy tlakových nádob stabilních skupiny A, B a kovových tlakových nádob k dopravě plynů v rozsahu uděleného oprávnění 5.6.1991 - 13.7.1993
1. Vývoj, výroba a odbyt - strojů a zařízení pro dopravní a zvedací techniku, zejména mostových jeřábů a montážních plošin - strojů a zařízení pro zpracování technické pryže a plastů - speciální ženijní a týlové techniky 2. Servisní a poradenská činnost 3. Příprava svářečů 4. Výroba nářadí a speciálních přípravků 5. Výroba, montáž a opravy tlakových nádob stabilních skupiny A,B v rozsahu uděleného oprávnění. 31.12.1990 - 13.7.1993

vedení firmy Slovácké strojírny, akciová společnost

Statutární orgán Slovácké strojírny, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisuje buď samostatně předseda představenstva, nebo společně alespoň dva členové představenstva. Pdepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 18.9.1998
Způsob zastupování: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisuje buď samostatně předseda představenstva, nebo společně alespoň dva členové představenstva. Pdepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo společně všichni tři členové představenstva. 22.9.1997 - 18.9.1998
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně pověřen, nebo na základě písemného pověření představenstvem další pracovníci a.s. v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo zaměstnanci společnosti v rozsahu kompetencí a způsobem dle Podpisového řádu společnosti. Společnost mohou rovněž zastupovat odborní ředitelé, a to v rozsahu ve kterém jsou oprávněni jménem společnosti jednat.     Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo jeden člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo na základě písemného pověření všemi členy představenstva další pracovníci a.s. v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo zaměstnanci společnosti v rozsahu kompetencí a způsobem dle Podpisového řádu společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.11.1996 - 22.9.1997
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.12.1995 - 22.12.1995
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.12.1995 - 15.11.1996
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 13.7.1993 - 22.12.1995
člen představenstva Daniel Rosenfeld 26.6.2013
Vznik členství 23.5.2013
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Vladislav Ondrůšek 26.6.2013
Vznik členství 23.5.2013
Adresa: Jarní 2397 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. František Lux 28.6.2013
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Zátiší 1508 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Horn 7.3.2014
Vznik členství 25.6.2009
Vznik funkce 25.6.2009
Adresa: Růžová 2821/24 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 23.12.2015
Vznik členství 25.6.2009
Vznik funkce 25.6.2009
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Jiří Kedles 31.12.1990 - 5.6.1991
Adresa: Fibichova 1307/3 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jiří Veselý 31.12.1990 - 5.6.1991
Adresa: Sadová 1870 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Jiří Měchura 31.12.1990 - 13.7.1993
Adresa: Osvoboditelů 1810 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Věra P I L Á T O V Á 31.12.1990 - 13.7.1993
Adresa: Ciolkovského 856/4 , Praha 161 00
člen představenstva Prof.JUDr. Zdeněk Souček DRSc. 31.12.1990 - 13.7.1993
Adresa: Gensovská 1334/10 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Sochorec 5.6.1991 - 13.7.1993
Adresa: 0 Popovice Česká republika
místopředseda představenstva Václav G Á L 31.12.1990 - 25.8.1993
Adresa: 301 , Korytná 687 52
člen představenstva Ing. Ivan Koš 31.12.1990 - 25.8.1993
Adresa: Okružní 4549 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Alexandr Chyba 5.6.1991 - 25.8.1993
Adresa: U Pergamentky 0 , 170 00 Praha 7 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 13.7.1993 - 25.8.1993
Adresa: Tkalcovská 854 , Uherský Brod 688 01
I. místopředseda JUDr. Ivan Nejedlo 25.8.1993 - 11.7.1995
Adresa: Kozí 916/5 , Praha 110 00
II. místopředseda ing. Jiří Rosenfeld CSc. 25.8.1993 - 11.7.1995
Adresa: Tkalcovská 844 , 688 01 Uherský Brod Česká republika
člen představenstva Jiří Častulík 25.8.1993 - 22.12.1995
Adresa: Družstevní 96 , Luhačovice 763 26
člen představenstva ing. Antonín Klabal 25.8.1993 - 22.12.1995
Adresa: Denkova 3943/8 , Kroměříž 767 01
člen představenstva ing. Miroslav Kurka 25.8.1993 - 22.12.1995
Adresa: Mirotická 956/11 , Praha 142 00
předseda představenstva Václav G Á L 25.8.1993 - 22.12.1995
Adresa: 301 , Korytná 687 52
místopředseda představenstva ing. Jiří Rosenfeld CSc. 11.7.1995 - 22.12.1995
Adresa: Tkalcovská 854 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva ing. Michal Bernáth 11.7.1995 - 28.12.1995
Adresa: K Červenému vrchu 736/33 , Praha 160 00
člen představenstva RNDr. Jaroslav Matějka 25.8.1993 - 15.11.1996
Adresa: Kostnická 467 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Souček 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Lom 1655/21 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Luboš Krauskopf 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Jan Dienstl 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Svojsíkova 432 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Horn 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Růžová 2822/26 , Česká Lípa 470 01
místopředseda představenstva ing. Jiří Klíma 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Nad Botičem 801/38 , Praha 102 00
člen představenstva ing. Michal Bernáth 28.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: K Červenému vrchu 736/33 , Praha 160 00
místopředseda představenstva RNDr. Tomáš Nekvapil 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: P. Bezruče 979 , Vracov 696 42
člen představenstva Ing. Vladislav Ondrůšek 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Sídl. Olšava 2216 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Hendrych 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Sídliště 792 , Uherský Ostroh 687 24
předseda představenstva Tomáš Fohler 15.11.1996 - 18.9.1998
Adresa: Vratislavská 394/10 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 15.11.1996 - 14.9.1999
Adresa: Tkalcovská 854 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Jan Chlebek 18.9.1998 - 14.9.1999
Adresa: Větrná 1380 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Petr Nešetřil 18.9.1998 - 14.9.1999
Adresa: Na Stráni 1662 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Ing. Tomáš Fohler 18.9.1998 - 14.9.1999
Adresa: Vratislavská 394/10 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Vladislav Ondrůšek 12.12.2003 - 20.10.2008
Vznik funkce 3.10.2003
Zánik funkce 3.10.2008
Adresa: Jarní 2397 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Daniel Rosenfeld 12.12.2003 - 20.10.2008
Vznik funkce 3.10.2003
Zánik funkce 3.10.2008
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. František Lux 22.9.1997 - 13.8.2009
Vznik funkce 6.8.1999
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Zátiší 1508 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 14.9.1999 - 13.8.2009
Vznik funkce 6.8.1999
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Horn 14.9.1999 - 13.8.2009
Vznik funkce 6.8.1999
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Růžová 2822/26 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Vladislav Ondrůšek 20.10.2008 - 26.6.2013
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: Jarní 2397 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Daniel Rosenfeld 20.10.2008 - 26.6.2013
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. František Lux 13.8.2009 - 28.6.2013
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Zátiší 1508 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Horn 13.8.2009 - 7.3.2014
Vznik členství 25.6.2009
Vznik funkce 25.6.2009
Adresa: Růžová 2822/26 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 13.8.2009 - 23.12.2015
Vznik členství 25.6.2009
Vznik funkce 25.6.2009
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01

Dozorčí rada Slovácké strojírny, akciová společnost

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Krauskopf 28.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2012
Adresa: 1 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Michael Rosenfeld 3.1.2018
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: Na Kozačce 923/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady RNDr. Jaroslav Otenšlégr 26.4.2019
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Loutkářská 2435/1 , Praha 169 00
člen Ing. Pavel Zemánek 13.7.1993 - 25.8.1993
Adresa: 120 , Drslavice 687 33
člen Doc.Ing. Josef Chladil CSc. 13.7.1993 - 25.8.1993
Adresa: Zeleného 2605/36 , Brno 616 00
člen Miloš Jonáš 13.7.1993 - 25.8.1993
Adresa: Vinohradská 1698/194 , Praha 130 00
člen Ing. František Špaček 13.7.1993 - 25.8.1993
Adresa: Partyzánů 1851 , 688 01 Uherský Brod Česká republika
člen Ing. Přemysl Rajchl 13.7.1993 - 11.7.1995
Adresa: Úprkova 415 , Luhačovice 763 26
předseda ing. Michal Bernáth 25.8.1993 - 11.7.1995
Adresa: K Červenému vrchu 736/33 , Praha 160 00
člen ing. Miloslav Dušek 25.8.1993 - 11.7.1995
Adresa: Famfulíkova 1148/3 , Praha 182 00
člen Jiří Kratochvíl 25.8.1993 - 11.7.1995
Adresa: Osvobození 873 , Orlová 735 14
člen ing. Pavel Průša 11.7.1995 - 22.12.1995
Adresa: Uprkova 1576/1 , Brno 621 00
člen ing. Miroslav Novotný 11.7.1995 - 22.12.1995
Adresa: Kpt. Jaroše 756 , Orlová 735 14
předseda ing. Miloslav Dušek 11.7.1995 - 22.12.1995
Adresa: Famfulíkova 1148/3 , Praha 182 00
místopředseda Ing. Rostislav Š R Á M E K 25.8.1993 - 15.11.1996
Adresa: 240 , Hradčovice 687 33
člen ing. Přemysl Rajchl 11.7.1995 - 15.11.1996
Adresa: Úprkova 415 , Luhačovice 763 26
předseda ing. Jiří Vejmelka 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
člen Jiří Častulík 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: Družstevní 96 , Luhačovice 763 26
člen Ing. Pavel Zemánek 22.12.1995 - 15.11.1996
Adresa: 196 , Drslavice 687 33
člen Ing. Pavel Zemánek 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: 196 , Drslavice 687 33
člen Ing. Jan Dienstl 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen Ing. Jaroslav Souček 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Lom 1655/21 , Lysá nad Labem 289 22
člen Ing. Jiří Vejmelka 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
člen Ing. František Hanáček 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: náměstí Svobody 365 , Kunovice 686 04
člen Ing. Přemysl Rajchl 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Úprkova 415 , Luhačovice 763 26
místopředseda Ing. Luboš Krauskopf 15.11.1996 - 22.9.1997
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda Ing. Jan Horn 15.11.1996 - 14.9.1999
Adresa: Růžová 2822/26 , Česká Lípa 470 01
člen Ing. Luboš Krauskopf 22.9.1997 - 6.11.2000
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda Ing. Tomáš Fohler 14.9.1999 - 6.11.2000
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
člen JUDr. Ivan Nejedlo 6.11.2000 - 3.11.2004
Vznik funkce 25.8.2000
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Kozí 916/5 , Praha 110 00
předseda Ing. Luboš Krauskopf 6.11.2000 - 3.8.2007
Vznik funkce 25.8.2000
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Lipová 1496 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady RNDr. Jaroslav Otenšlégr 3.11.2004 - 13.8.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Diabasová 1142/9 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Krauskopf 3.8.2007 - 13.8.2009
Vznik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa:
Popovice 1, Praha - východ, PSČ 257 02
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Krauskopf 13.8.2009 - 26.7.2012
Vznik členství 25.8.2000
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Popovice 1 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
člen dozorčí rady RNDr. Jaroslav Otenšlégr 13.8.2009 - 18.7.2013
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Diabasová 1142/9 , Praha 155 00
člen Ing. Rostislav Šrámek 15.11.1996 - 25.7.2013
Vznik funkce 6.6.1996
Zánik funkce 18.6.2013
Adresa: 240 , Hradčovice 687 33
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Krauskopf 26.7.2012 - 28.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Vznik funkce 26.6.2012
Adresa: 1 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
člen dozorčí rady Ludvík Urbášek 25.7.2013 - 25.2.2014
Vznik členství 18.6.2013
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Sušilova 1291/46 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady Mgr.Ing. Michael Rosenfeld 25.2.2014 - 3.1.2018
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: Na Kozačce 923/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady RNDr. Jaroslav Otenšlégr 18.7.2013 - 26.4.2019
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Diabasová 1142/9 , Praha 155 00

Prokura Slovácké strojírny, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 23.12.2015
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01
Jméno Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 26.5.2004 - 23.12.2015
Adresa: Moravská 99 , Uherský Brod 688 01

Sbírka Listin Slovácké strojírny, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 222/SL 98 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.3.2015 30.6.2015 3.7.2015 32
B 222/SL 97 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 4.2.2013 14.8.2014 26.9.2014 3
B 222/SL 96 ostatní zápis z konání VH Krajský soud v Brně 26.6.2014 17.7.2014 13.8.2014 3
B 222/SL 95 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 15.5.2014 17.7.2014 13.8.2014 33
B 222/SL 94 notářský zápis stanovy, NZ 193/2013 Krajský soud v Brně 3.12.2013 3.3.2014 5.3.2014 33
B 222/SL 93 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.6.2013 24.7.2013 25.7.2013 1
B 222/SL 92 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 23.5.2013 20.6.2013 27.6.2013 4
B 222/SL 91 ostatní usnesení jediného společníka Krajský soud v Brně 23.5.2013 17.6.2013 17.6.2013 5
B 222/SL 90 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.4.2013 17.6.2013 17.6.2013 34
B 222/SL 89 ostatní sídlo jediného akcionáře Krajský soud v Brně 26.7.2011 17.6.2013 17.6.2013 6
B 222/SL 88 zpráva auditora - ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2012 Krajský soud v Brně 20.6.2012 29.8.2012 29.8.2012 34
B 222/SL 87 notářský zápis - projekt fúze, NZ 119/2012 Krajský soud v Brně 20.6.2012 29.8.2012 29.8.2012 24
B 222/SL 86 ostatní - zápis č. 4/2012 ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.6.2012 27.7.2012 29.8.2012 2
B 222/SL 85 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 26.6.2012 27.7.2012 29.8.2012 1
B 222/SL 84 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 21.6.2012 27.7.2012 29.8.2012 32
B 222/SL 83 notářský zápis - projekt fúze, NZ 119/2012 Krajský soud v Brně 20.6.2012 20.6.2012 21.6.2012 24
B 222/SL 82 ostatní - prohlášení Krajský soud v Brně 27.5.2011 22.6.2011 1
B 222/SL 81 ostatní - rozh. jediného společníka Krajský soud v Brně 27.5.2011 22.6.2011 1
B 222/SL 80 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 22.6.2011 31
B 222/SL 79 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 21.5.2010 22.7.2010 32
B 222/SL 78 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.6.2009 20.8.2009 3
B 222/SL 77 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2009 20.8.2009 5
B 222/SL 76 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 25.6.2009 20.8.2009 1
B 222/SL 75 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 20.5.2009 20.8.2009 46
B 222/SL 74 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.6.2009 20.8.2009 1
B 222/SL 73 účetní závěrka -zahaj.rozvaha Slov.stroj. Krajský soud v Brně 21.5.2009 29.7.2009 9
B 222/SL 72 účetní závěrka -2008,Slovácké strojírny a.s. Krajský soud v Brně 4.5.2009 29.7.2009 22
B 222/SL 71 účetní závěrka -2007,Slovácké strojírny a.s. Krajský soud v Brně 12.5.2008 29.7.2009 19
B 222/SL 70 účetní závěrka -2006,Slovácké strojírny a.s. Krajský soud v Brně 29.5.2007 29.7.2009 19
B 222/SL 69 účetní závěrka -2008,MEP Galvanovna a.s. Krajský soud v Brně 9.3.2009 29.7.2009 21
B 222/SL 68 účetní závěrka -2007,MEP Galvanovna a.s. Krajský soud v Brně 31.3.2008 29.7.2009 19
B 222/SL 67 účetní závěrka -2008,MEP Slévárna a.s. Krajský soud v Brně 9.3.2009 29.7.2009 21
B 222/SL 66 účetní závěrka -2007,MEP Slévárna a.s. Krajský soud v Brně 31.3.2008 29.7.2009 19
B 222/SL 65 účetní závěrka -2008,MEP Postřelmov a.s. Krajský soud v Brně 9.3.2009 29.7.2009 24
B 222/SL 64 účetní závěrka -2007, MEP Postřelmov a.s. Krajský soud v Brně 31.3.2008 29.7.2009 22
B 222/SL 63 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 185/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 13
B 222/SL 62 notářský zápis -rozhod.předst.,NZ 184/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 14
B 222/SL 61 notářský zápis -rozhod.jed.čl.před.,NZ 183/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 13
B 222/SL 60 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 182/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 9
B 222/SL 59 notářský zápis -rozhod.jed.čl.před.,NZ 181/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 13
B 222/SL 58 notářský zápis -rozhod.předst.,NZ 180/09 Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 14
B 222/SL 57 notářský zápis -projekt fúze slouč.,NZ 133/09 Krajský soud v Brně 25.5.2009 29.5.2009 10
B 222/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.10.2008 21.11.2008 1
B 222/SL 55 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.10.2008 21.11.2008 1
B 222/SL 54 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 3.10.2008 21.11.2008 1
B 222/SL 53 ostatní -volba člena DR Krajský soud v Brně 29.5.2008 31.7.2008 3
B 222/SL 52 ostatní -rozhod. jed.akc. Krajský soud v Brně 30.6.2008 31.7.2008 2
B 222/SL 51 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 9.6.2008 31.7.2008 33
B 222/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.8.2007 7.9.2007 14
B 222/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.6.2007 29.8.2007 2
B 222/SL 48 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 22.6.2007 29.8.2007 1
B 222/SL 47 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Brně 31.12.2006 29.8.2007 33
B 222/SL 46 ostatní -prohlášení představenstva Krajský soud v Brně 14.11.2006 28.11.2006 2
B 222/SL 45 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 10.10.2006 28.11.2006 4
B 222/SL 44 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 306/06 Krajský soud v Brně 14.11.2006 28.11.2006 5
B 222/SL 43 notářský zápis -rozhod. o sloučení, NZ 305/06 Krajský soud v Brně 14.11.2006 28.11.2006 7
B 222/SL 42 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 304/06 Krajský soud v Brně 14.11.2006 28.11.2006 12
B 222/SL 41 účetní závěrka -k 1.7.2006-zahajov. rozvaha Krajský soud v Brně 9.10.2006 28.11.2006 8
B 222/SL 40 účetní závěrka -k 30.6.2006 Krajský soud v Brně 27.9.2006 28.11.2006 28
B 222/SL 39 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 18.4.2006 28.11.2006 37
B 222/SL 38 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 1.4.2005 28.11.2006 37
B 222/SL 37 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 30.3.2004 28.11.2006 38
B 222/SL 36 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 10.10.2006 11.10.2006 4
B 222/SL 35 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 18.4.2006 27.7.2006 37
B 222/SL 34 notářský zápis - rozhodnutí VH, 113/05 Krajský soud v Brně 29.8.2005 26.9.2005 40
B 222/SL 33 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 17.5.2005 18.7.2005 50
B 222/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 18.7.2005 12
B 222/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 16.11.2004 12
B 222/SL 30 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 4.5.2004 16.11.2004 31
B 222/SL 29 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.4.2004 1.6.2004 1
B 222/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.4.2004 28.5.2004 2
B 222/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.12.2003 28.5.2004 12
B 222/SL 26 ostatní - zápis předst. Krajský soud v Brně 14.4.2004 28.5.2004 1
B 222/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.10.2003 7.1.2004 1
B 222/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.10.2003 7.1.2004 12
B 222/SL 23 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 26.6.2003 8.10.2003 47
B 222/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 22.8.2003 12
B 222/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.3.2003 22.8.2003 50
B 222/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.8.2002 2.9.2002 3
B 222/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2002 19.8.2002 14
B 222/SL 18 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 19.8.2002 62
B 222/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.11.2001 4.2.2002 14
B 222/SL 16 ostatní - návrh VH Krajský soud v Brně 22.6.2001 28.8.2001 3
B 222/SL 15 ostatní - zpráva o nákupu akcií Krajský soud v Brně 22.6.2001 28.8.2001 1
B 222/SL 14 ostatní - zprava dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.4.2001 28.8.2001 2
B 222/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.2001 28.8.2001 14
B 222/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 8.3.2001 18.7.2001 82
B 222/SL 9 ostatní zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 22.12.2000 20.3.2001 6
B 222/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.12.2000 20.3.2001 5
B 222/SL 7 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 22.12.2000 20.3.2001 22
B 222/SL 11 ostatní - oznámení o mim. VH Krajský soud v Brně 22.12.2000 20.3.2001 2
B 222/SL 10 ostatní - presenční listina Krajský soud v Brně 22.12.2000 20.3.2001 2
B 222/SL 6 notářský zápis - VH, úč. závěrka 1999 Krajský soud v Brně 25.8.2000 24.11.2000 38
B 222/SL 5 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 17.8.1999 21.10.1999 79
B 222/SL 4 notářský zápis - VH, prezenční listina Krajský soud v Brně 10.7.1998 29.9.1998 7
B 222/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.7.1998 29.9.1998 13
B 222/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 29.9.1998 36
B 222/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Slovácké strojírny, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00008702
Jméno Slovácké strojírny, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherský Brod
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 63
Aktivních živností: 16

Sídlo Slovácké strojírny, akciová společnost

Živnosti a provozovny Slovácké strojírny, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Projektování elektrických zařízení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011065347
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 12.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Hradecká 229, Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny 1011115751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájení provozování 14.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Stankovského 1892, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1011115743
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájení provozování 14.9.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Nivnická 2713 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1011905761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 8.11.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 14.12.2006
Provozovna č. 7
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 8
Provozovna Československé armády 878/26, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012793311
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Zahájení provozování 1.8.2009

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Stankovského 1892, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1011115743
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006
Provozovna č. 5
Provozovna Československé armády 878/26, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012793311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 182, Postřelmov 789 69
Identifikační číslo provozovny 1007366907
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Stankovského 1892, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1011115743
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006
Provozovna č. 4
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.1992
Provozovna č. 5
Provozovna Československé armády 878/26, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012793311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009

Živnost č. 5 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 182, Postřelmov 789 69
Identifikační číslo provozovny 1007366907
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Stankovského 1892, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1011115743
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.2.2001
Provozovna č. 4
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006
Provozovna č. 5
Provozovna Československé armády 878/26, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012793311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.1.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006
Provozovna č. 4
Provozovna Československé armády 878/26, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012793311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Dřínovská 3, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1011016915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.1.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.6.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Na Nové 1697/25, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1007197609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2006

Živnost č. 12 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 182, Postřelmov 789 69
Identifikační číslo provozovny 1007366907
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1007197595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Československé armády 878/26, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012793311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2009

Živnost č. 13 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 182, Postřelmov 789 69
Identifikační číslo provozovny 1007366907
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2009

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.2.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Nivnická 2713 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1011905761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Nivnická 2713 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1011905761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 16 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Nivnická 2713 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny 1011905761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2017

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 24.9.1994

Živnost č. 18 Návrhy nátěrových systémů a technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 19 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Lakýrnictví - natěračství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 23 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba výrobků zpracovatelského průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 11.10.2000

Živnost č. 29 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 25.6.2001

Živnost č. 31 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - vyhrazených zdvihacích zařízení, tlakových nádob, zvedacího a dopravního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 35 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2001

Živnost č. 36 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 20.1.1993

Živnost č. 37 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 38 Pískování, metalizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 39 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.1993
Zánik oprávnění 26.5.2004

Živnost č. 42 Provozování drah

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1993
Zánik oprávnění 1.1.1997

Živnost č. 43 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 26.9.1996

Živnost č. 44 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 6.12.1996

Živnost č. 45 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1993
Zánik oprávnění 30.1.2001

Živnost č. 47 Konstrukční práce ve strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 48 výroba ocelových konstrukcí a montáž

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 28.5.2001

Živnost č. 49 Výroba, montáž a opravy tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1993
Zánik oprávnění 30.1.2001

Živnost č. 50 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1993
Zánik oprávnění 16.5.2001

Živnost č. 51 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1994
Zánik oprávnění 1.6.2001

Živnost č. 54 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1997
Zánik oprávnění 29.6.2000

Živnost č. 57 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - plastové zboží pro domácnost a obdobné užití

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Poskytování technických služeb - výroba tepla a rozvod plynu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Technické činnosti v dopravě - provozování parkovišť

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Slovácké strojírny, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Horn
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Rosenfeld CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. František Lux
Člen statutárního orgánu Ing. Vladislav Ondrůšek
Člen statutárního orgánu Daniel Rosenfeld

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Slovácké strojírny, akciová společnost

IČO: 00008702
Firma: Slovácké strojírny, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherský Brod
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo Slovácké strojírny, akciová společnost

Sídlo: Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových výrobků
Slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Opravy a instalace strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Malířské a natěračské práce
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image