Firma Slezský kámen a.s. IČO 45192154


Slezský kámen a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Slezský kámen a.s. (45192154) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Josefa Hory 679, 790 01 Jeseník Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. Slezský kámen a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Slezský kámen a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Slezský kámen a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Slezský kámen a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Slezský kámen a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Slezský kámen a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 375
IČO (identifikační číslo osoby) 45192154
Jméno Slezský kámen a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.4.1992
Valná hromada společnosti Slezský kámen a.s. dne 27.4.2006 přijala následující rozhodnutí:a) Základní kapitál obchodní společnosti Slezský kámen a.s., se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01, identifikační číslo 45192154, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě voddíle B, vložka 375 (dále jen "Společnost") se zvyšuje očástku ve výši 72,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů korun českých, na částku 156,425.000,- Kč, slovy: stopadesátšestmilionů čtyřistadvacetpět tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, ato:72 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč vlistinné podobě, akcie nebudou kótované.c) Přednostní právo kupisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku se vdůležitém zájmu společnosti vylučuje, když účelem zvýšení základního kapitálu je zejména snížení závazků Společnosti vcelkové hodnotě 72,000.000,- Kč.d) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva abudou nabídnuty určitému zájemci, ato obchodní společnosti Jesenická těžební, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Denisova 492/1, PSČ 702 00, identifikační číslo 25360264.e) Všechny akcie lze upsat vsídle Společnosti na adrese Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 790 01 smlouvou oupsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení ozápisu rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku aupsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě ačiní:1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč.g) Připouští se započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ato:1) Pohledávky vyplývající ze skutečnosti, že mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 5.2.1996 rozhodla ovydání emise veřejně obchodovatelných dluhopisů vcelkové nominální hodnotě 75,000.000,- Kč, slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých, spevným ročním úrokem ve výši 10,125 %. Úročení dluhopisů počalo 27. června 1996 stím, že úrokový výnos zdluhopisů bude hrazen 1x ročně pozadu k 27. červnu. Splatnost nominální hodnoty dluhopisů byla stanovena na den 27. června 2002. Vroce 1999 se Společnost dostala do prodlení 12.9.2006 - 15.11.2006
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu vJeseníku ze dne 12.11.2003, č.j. 9 Nc 1564/2003-5, byla zastavena. 14.8.2006 - 14.8.2006
Usnesením Okresního soudu v Jeseníku ze dne 12.11.2003, č.j. 9 Nc 1564/2003-5 nařídil soud exekuci notářského zápisu sepsaného notářkou Mgr. Petrou Urbancovou, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654 dne 9.7.2003 pod zn. NZ 69/2003, N 80/2003 se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu k uspokojení pohledávky oprávněného VVUÚ, a.s. se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7 ve výši 51.794.739,73 Kč a notářského zápisu sepsaného notářkou Mgr. Petrou Urbancovou, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov-Město dne 9.7.2003 pod zn. NZ 70/2003, N 81/2003 se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 7.180.222,86 Kč povinného Slezský kámen a.s. se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Ostrava, Poděbradova 41. 2.12.2003 - 14.8.2006
Řádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti Slezský kámena.s., která se konala dne 26. 06. 2002, rozhodla o sníženízákladního kapitálu o 69.075.000,- Kč, tj. z 153.500.000,- Kč na84.425.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedenosnížením jmenovité hodnoty všech stávajících 153.500 ks akcií z1.000,- Kč na 550,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu jeúhrada kumulované ztráty v celkové výši 70.244.965,43 Kč. 31.8.2002 - 30.10.2002
Valná hromada společnosti dne 17.4.2000 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 1.100.000,-Kč, z dosavadní výše154.600.000,-Kč na částku 153.500.000,-Kč, které bude provedenopodle ustanovení § 213 odst. 2 ObchZ, tj. podáním příkazu osobě,která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení1 100 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč, jež byly v době konání valné hromady v drženíspolečnosti. Důvodem snížení základního jmění společnosti jesplnění povinnosti zakotvené v ustanovení § 161b, odst. 4 a§ 161c, odst. 2 ObchZ, tj. splnění povinnosti snížit základníjmění o jmenovitou hodnotu akcií, nabytých společností, kterénebyly v zákonem stanovené lhůtě zcizeny. 12.6.2000 - 11.12.2000
Valná hromada společnosti dne 27.6.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 1,100.000,- Kč, které budeprovedeno stažením z oběhu 1 100 kusů akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, jež byly v době konání valné hromady vdržení společnosti. 25.3.1999 - 12.6.2000
Akcie:147 687 ks akcií na majitele ve jm. hod. 1 000,-Kč6 913 akcií na jméno po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty z toho je1 100 akcií zaměstnaneckých. 11.1.1995 - 25.7.1995
Akcie:109 353 akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty6 913 akcií na jméno po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty z toho je1 100 akcií zaměstnaneckých. 20.7.1994 - 11.1.1995
Den vzniku: 1.5.1992 30.4.1992
Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992

Aktuální kontaktní údaje Slezský kámen a.s.

Kapitál Slezský kámen a.s.

zakladni jmění 156 425 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.2006
zakladni jmění 84 425 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2002 - 15.11.2006
zakladni jmění 153 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2000 - 30.10.2002
zakladni jmění 154 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.1.1995 - 11.12.2000
zakladni jmění 116 266 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 11.1.1995

Sídlo Slezský kámen a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Josefa Hory 679 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ 79001
30.10.2002
Adresa Josefa Hory 679 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Josefa Hory 679
25.3.1999 - 30.10.2002
Adresa Horova 679 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Horova ul. 679
15.5.1996 - 25.3.1999
Adresa nám. Svobody 16 , Jeseník Česká republika
Jeseník, nám. Svobody 16
30.4.1992 - 15.5.1996

Předmět podnikání Slezský kámen a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.11.2012
provádění trhacích prací 26.11.2012
slévárenství, modelářství 23.11.2010
obráběčství 23.11.2010
zámečnictví anástrojářství 23.11.2010
opravy silničních vozidel 23.11.2010
truhlářství apodlahářství 23.11.2010
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 23.11.2010
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.11.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 23.11.2010 - 26.11.2012
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 21.9.2007 - 23.11.2010
provádění trhacích prací 21.9.2007 - 23.11.2010
přípravné práce pro stavby 21.12.2001 - 23.11.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 21.12.2001 - 23.11.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 21.12.2001 - 23.11.2010
realitní činnost 21.12.2001 - 23.11.2010
kovoobráběčství 21.12.2001 - 23.11.2010
zámečnictví 21.12.2001 - 23.11.2010
opravy motorových vozidel 21.12.2001 - 23.11.2010
nákup a prodej výbušnin 25.3.1999
slévárenství 25.3.1999 - 23.11.2010
silniční motorová doprava nákladní 25.3.1999 - 23.11.2010
výroba elektřiny 12.1.1996
provozování drah 12.1.1996
zpracování kamene 16.9.1993
hornická činnost při dobývání nerostů povrchovým způsobem 16.9.1993
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.9.1993 - 23.11.2010
stavba strojů s mechanickým pohonem 16.9.1993 - 21.9.2007
stavebně-montážní práce 16.9.1993 - 25.3.1999
silniční motorová doprava 16.9.1993 - 25.3.1999
slévání železných i neželezných obecných kovů 16.9.1993 - 25.3.1999
vyhledávání, těžba a zpracování přírodního kamene na kamenickévýrobky 30.4.1992 - 16.9.1993
výroba náhradních dílů, litonové drtě, brusů a brusnýchprostředků, stavební, restaurátorské, demoliční, zemní,skrývkové a rekultivační, geodetické práce 30.4.1992 - 16.9.1993
doprava 30.4.1992 - 16.9.1993
odbytová, opravárenská, poradenská, servisní a revizní činnost 30.4.1992 - 16.9.1993
obchodně-technické služby 30.4.1992 - 16.9.1993
provoz železničních vleček a skládkového hospodářství, obchodníčinnost 30.4.1992 - 16.9.1993
výuka a výchova pracovníků pro stavebnictví 30.4.1992 - 16.9.1993

vedení firmy Slezský kámen a.s.

Statutární orgán Slezský kámen a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda představenstva Vít Zátorský 25.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Na Jánské 490 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 490/21, PSČ 71000
člen představenstva Ivo Cesar 26.11.2012
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: Karvinská 1254 , 736 01 Havířov Česká republika
Karvinská 1254/52, Město, 736 01 Havířov
předseda představenstva Daneš Zátorský 7.9.2016
Vznik členství 27.9.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Mahenova 1281 , 710 00 Ostrava Česká republika
Mahenova 1281/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
člen představenstva Ing. Zdeněk Konůpka 30.4.1992 - 8.7.1993
Adresa: Sídl. 9. května 1132 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Sídl. 9. května 1132
člen představenstva Ing. Augustin Bitara 30.4.1992 - 16.9.1993
Adresa: Sad pionýrů 752 , Zlaté Hory Česká republika
Zlaté Hory, Sad pionýrů 752
člen představenstva Ing. Miloslav Hrabal 30.4.1992 - 16.9.1993
Adresa: Sládkova 410 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Sládkova 410
člen představenstva Ing. Josef Škranc 30.4.1992 - 16.9.1993
Adresa: Velehradská 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Velehradská 23
člen představenstva Ing. Hana Klimešová 30.4.1992 - 16.9.1993
Adresa: Tyršova 1037 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Tyršova 1037
člen představenstva PhDr. Ing. Jiří Křípal 16.9.1993 - 20.7.1994
Adresa: 610 , Ostravice Česká republika
Ostravice 610
místopředseda představenstva Ing. Otakar Hrazdíra 16.9.1993 - 20.7.1994
Adresa: Severovýchod 48 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Severovýchod 48
člen představenstva Mgr. Jiří Sedlář 8.7.1993 - 25.4.1995
Adresa: Lipovská 1167 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Lipovská 1167
člen představenstva Ing. Pavel Hakl 16.9.1993 - 25.4.1995
Adresa: Rybniček 8 , Brno Česká republika
Brno, Rybniček 8
člen představenstva Ing. Evžen Suk 16.9.1993 - 25.4.1995
Adresa: Maďarská 1458 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Maďarská 1458
člen představenstva Ing. Vladislav Volenec 16.9.1993 - 25.4.1995
Adresa: Malkovského 601 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Malkovského 601
místopředseda představenstva Ing. Otakar Hrazdíra 20.7.1994 - 25.4.1995
Adresa: Havlíčkova 33 , Zábřeh na Moravě Česká republika
Zábřeh na Moravě, Havlíčkova 33
člen představenstva Ing. Miloslav Hrabal 20.7.1994 - 25.4.1995
Adresa: Sládkova 410 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Sládkova 410
předseda představenstva Ing. Hana Klimešová 16.9.1993 - 25.3.1999
Adresa: Tyršova 1037 , Jeseník Česká republika
Jeseník, Tyršova 1037
člen představenstva Ing. Jiří Horák 25.4.1995 - 25.3.1999
Adresa: Trojanovice 600 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice 600
místopředseda představenstva MUDr. Tomáš Krčmář 25.4.1995 - 25.3.1999
Adresa: Želazného 2 , Ostrava - Muglinov Česká republika
Ostrava - Muglinov, Želazného 2
předseda představenstva Ing. Hana Klimešová 25.3.1999 - 30.6.1999
Adresa: Tyršova 1037 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Tyršova 1037, PSČ 79001
místopředseda představenstva MUDr. Tomáš Krčmář 25.3.1999 - 30.6.1999
Adresa: Želazného 2 , 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Ostrava - Muglinov, Želazného 2, PSČ 71200
člen představenstva Ing. Stanislav Purger 25.3.1999 - 30.6.1999
Adresa: Žeranovice 88 , 769 01 Holešov Česká republika
Holešov, Žeranovice 88, PSČ 76901
člen představenstva Marta Kaplanová 30.6.1999 - 30.6.1999
Adresa: Petra Bezruče 1541 , 736 01 Havířov-Podlesí Česká republika
Havířov-Podlesí, Petra Bezruče 1541/8, PSČ 73601
místopředseda představenstva Ing. Hana Klimešová 30.6.1999 - 12.6.2000
Adresa: Tyršova 1037 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Tyršova 1037, PSČ 79001
člen představenstva Marta Jurčková 30.6.1999 - 13.2.2001
Adresa: Petra Bezruče 1547 , 736 01 Havířov-Podlesí Česká republika
Havířov-Podlesí, Petra Bezruče 1547/1, PSČ 73601
místopředseda představenstva Ing. Hana Klimešová 12.6.2000 - 13.2.2001
Adresa: Česká republika
Jeseník, Bukovice, Rejvízská 90, PSČ 79001
předseda představenstva Ing. Rudolf Staškovan 30.6.1999 - 6.10.2001
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Havraní 695 , 725 29 Ostrava-Petřkovice Česká republika
Ostrava-Petřkovice, Havraní 695/1A, PSČ 72529
místopředseda představenstva Marta Jurčková 13.2.2001 - 6.10.2001
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Petra Bezruče 1547 , 736 01 Havířov-Podlesí Česká republika
Havířov-Podlesí, Petra Bezruče 1547/1, PSČ 73601
člen představenstva Ing. Hana Klimešová 13.2.2001 - 6.10.2001
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Česká republika
Jeseník, Bukovice, Rejvízská 90, PSČ 79001
místopředseda představenstva Vojtěch Wagner 6.10.2001 - 15.6.2002
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 7.2.2002
Vznik funkce 30.3.2001
Zánik funkce 7.2.2002
Adresa: Eliášova 30 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Eliášova 30, PSČ 16000
člen představenstva Zuzana Mihulková 6.10.2001 - 15.6.2002
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 7.2.2002
Adresa: Urxova 471 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Urxova 471, PSČ 70800
předseda představenstva Ing. Ivan Remenec 6.10.2001 - 12.11.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 25.6.2003
Vznik funkce 30.3.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Fabiánova 3 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Fabiánova 3/607, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Tomáš Faller 15.6.2002 - 12.11.2003
Vznik členství 7.2.2002
Adresa: Ondříčkova 40 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Ondříčkova 40, PSČ 74601
místopředseda představenstva Ing. Martin Garnac 15.6.2002 - 12.9.2006
Vznik členství 7.2.2002
Zánik členství 27.4.2006
Vznik funkce 7.2.2002
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: Ostravská 692 , 738 02 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Ostravská 692, PSČ 73802
předseda představenstva Ing. Tomáš Faller 12.11.2003 - 23.9.2008
Vznik členství 7.2.2002
Vznik funkce 26.6.2003
Adresa: Ondříčkova 40 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Ondříčkova 40, PSČ 74601
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pelc 12.9.2006 - 23.9.2008
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Luční 1320 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Luční 1320/12, PSČ 79001
člen představenstva Vít Zátorský 12.11.2003 - 13.5.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 13.11.2008
Adresa: Rezkova 2961 , 700 30 Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Rezkova 2961/8, PSČ 70030
předseda představenstva Ing. Tomáš Faller 23.9.2008 - 27.8.2009
Vznik členství 7.2.2002
Zánik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Palisova 1224 , 747 06 Opava - Kylešovice Česká republika
Opava - Kylešovice, Palisova 1224/8, PSČ 74706
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Sikora 23.9.2008 - 27.8.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Ostravská 259 , 735 62 Český Těšín - Mosty Česká republika
Český Těšín - Mosty, Ostravská 259, PSČ 73562
člen představenstva Ing. Jaroslav Paclt 13.5.2009 - 23.11.2010
Vznik členství 28.1.2009
Zánik členství 29.6.2010
Adresa: Na Zámčiskách 1062 , 700 30 Ostrava - Stará Bělá Česká republika
Ostrava - Stará Bělá, Na Zámčiskách 1062/11, PSČ 70030
člen představenstva Tomáš Rucký 23.11.2010 - 14.2.2011
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Olomoucká 904 , Opava Česká republika
Opava, Olomoucká 904/66
předseda představenstva Vít Zátorský 27.8.2009 - 3.5.2011
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.3.2011
Vznik funkce 14.7.2009
Zánik funkce 11.3.2011
Adresa: Na Jánské 490 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 490/21, PSČ 71000
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Babinec 27.8.2009 - 3.5.2011
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.3.2011
Vznik funkce 14.7.2009
Zánik funkce 11.3.2011
Adresa: U Tří lip 742 , 739 44 Brušperk Česká republika
Brušperk, U Tří lip 742, PSČ 73944
člen představenstva Ing. Jiří Kaiser 14.2.2011 - 3.5.2011
Vznik členství 31.12.2010
Zánik členství 11.3.2011
Adresa: 735 72 Petrovice u Karviné 459 Česká republika
Petrovice u Karviné 459, PSČ 73572
předseda představenstva Vít Zátorský 3.5.2011 - 25.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 7.10.2011
Adresa: Na Jánské 490 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 490/21, PSČ 71000
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kaiser 3.5.2011 - 25.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 27.9.2011
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 27.9.2011
Adresa: 735 72 Petrovice u Karviné 459 Česká republika
Petrovice u Karviné 459, PSČ 73572
člen představenstva Ing. Jan Březina 3.5.2011 - 25.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 27.9.2011
Adresa: Větrná 635 , 736 01 Havířov - Bludovice Česká republika
Havířov - Bludovice, Větrná 635/5, PSČ 73601
člen představenstva Ing. Marcell Kubaník 25.11.2011 - 26.11.2012
Vznik členství 27.9.2011
Zánik členství 18.4.2012
Adresa: Spálené 111 , 793 71 Holčovice Česká republika
Holčovice, Spálené 111, PSČ 79371
předseda představenstva Daneš Zátorský 25.11.2011 - 7.9.2016
Vznik členství 27.9.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Parcelní 330 , 713 00 Ostrava - Heřmanice Česká republika
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20, PSČ 71300

Dozorčí rada Slezský kámen a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Ivana Horská 25.11.2011
Vznik členství 4.11.2011
Adresa: Sládkova 410 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Sládkova 410, PSČ 79001
Jméno Zdeněk Řehák 26.11.2012
Vznik členství 29.6.2012
Adresa: Pod Skalkou 2154 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Pod Skalkou 2154/55, 741 01 Nový Jičín
člen Zdeněk Nevole 30.4.1992 - 20.5.1993
Adresa: 229 , Star. Červená Voda Česká republika
Star. Červená Voda 229
člen Ivan Dost 30.4.1992 - 16.9.1993
Adresa: Sokolská 542 , Mikulovice Česká republika
Mikulovice, Sokolská 542
člen Přemysl Najvárek 20.5.1993 - 24.5.1995
Adresa: Kamenická 425 , Mikulovice Česká republika
Mikulovice, Kamenická 425
člen Ing. Jiří Janas 30.4.1992 - 25.3.1999
Adresa: Voříšková 45 , Brno Česká republika
Brno, Voříšková 45
člen Ing. Stanislav Purger 16.9.1993 - 25.3.1999
Adresa: 88 , Žeranovice Česká republika
Žeranovice 88
člen Josef Krátký 24.5.1995 - 25.3.1999
Adresa: sídl. 9. května 622 , Jeseník Česká republika
Jeseník, sídl. 9. května 622
předseda Ing. Rudolf Staškovan 25.3.1999 - 30.6.1999
Adresa: Česká republika
Ostrava - Město, Petřkovice, Havraní 695/1A, PSČ 70100
člen Ing. Jiří Janas 25.3.1999 - 30.6.1999
Adresa: Voříškova 45 , 623 01 Brno Česká republika
Brno, Voříškova 45, PSČ 62301
předseda Ing. Jiří Černín 30.6.1999 - 6.10.2001
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Bezručova 20 , 747 92 Háj ve Slezsku Česká republika
Háj ve Slezsku, Bezručova 20, PSČ 74792
člen Ivan Dost 30.6.1999 - 6.10.2001
Zánik členství 27.3.2001
Adresa: Hlavní 202 , 790 84 Mikulovice Česká republika
Mikulovice, Hlavní 202, PSČ 79084
předseda Ing. Jan Kotíšek 6.10.2001 - 12.11.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 25.6.2003
Vznik funkce 27.4.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Šafaříkova 10 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šafaříkova 10, PSČ 12000
člen Ing. Leopold Širůček 6.10.2001 - 12.11.2003
Vznik členství 27.3.2001
Zánik členství 25.6.2003
Adresa: Františka Hrubína 17 , 568 02 Svitavy Česká republika
Svitavy, Františka Hrubína 17, PSČ 56802
člen Josef Krátký 25.3.1999 - 12.9.2006
Zánik členství 22.6.2006
Adresa: Mahenova 622 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Mahenova 622/18, PSČ 79001
člen Ing. Petr Štroch Ph.D. 12.11.2003 - 12.9.2006
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 16.8.2004
Adresa: Křístkova 24 , 716 00 Ostrava - Radvanice Česká republika
Ostrava - Radvanice, Křístkova 24, PSČ 71600
člen dozorčí rady Ing. Aleš Kočiščák 12.9.2006 - 12.9.2006
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Dr. M. Tyrše 3105 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše 3105, PSČ 73801
předseda Daneš Zátorský 12.11.2003 - 23.9.2008
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Parcelní 330 , 713 00 Ostrava - Heřmanice Česká republika
Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20, PSČ 71300
člen dozorčí rady Ladislav Kalina 12.9.2006 - 25.8.2009
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 5.12.2008
Adresa: Jánského 52 , 790 81 Česká Ves Česká republika
Česká Ves, Jánského 52, PSČ 79081
člen dozorčí rady Vít Zátorský 25.8.2009 - 27.8.2009
Vznik členství 5.12.2008
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Na Jánské 490 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 490/21, PSČ 71000
předseda dozorčí rady Ing. Jan Březina 23.9.2008 - 3.5.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 11.3.2011
Vznik funkce 18.7.2008
Zánik funkce 11.3.2011
Adresa: Větrná 635 , Havířov - Bludovice Česká republika
Havířov - Bludovice, Větrná 635/5
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Sikora 27.8.2009 - 3.5.2011
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.3.2011
Adresa: Ostravská 259 , 735 62 Český Těšín - Mosty Česká republika
Český Těšín - Mosty, Ostravská 259, PSČ 73562
člen dozorčí rady Ing. Ivana Horská 12.9.2006 - 25.11.2011
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 22.9.2011
Adresa: Sládkova 410 , 790 01 Jeseník Česká republika
Jeseník, Sládkova 410, PSČ 79001
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Sikora 3.5.2011 - 25.11.2011
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 27.9.2011
Adresa: Ostravská 259 , 735 62 Český Těšín - Mosty Česká republika
Český Těšín - Mosty, Ostravská 259, PSČ 73562
člen dozorčí rady Ing. Augustín Bitara 25.11.2011 - 26.11.2012
Vznik členství 27.9.2011
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Sokolská 295 , 793 76 Zlaté Hory Česká republika
Zlaté Hory, Sokolská 295, PSČ 79376
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Přibyl 3.5.2011 - 11.12.2014
Vznik členství 11.3.2011
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 11.3.2011
Zánik funkce 30.10.2013
Adresa: Koněvova 208 , 713 00 Ostrava - Heřmanice Česká republika
Ostrava - Heřmanice, Koněvova 208/44, PSČ 71300

Prokura Slezský kámen a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Rudolf Staškovan 21.12.2001 - 15.6.2002
Adresa: Sokolí 695 , 725 29 Ostrava-Petřkovice Česká republika
Ostrava-Petřkovice, Sokolí 695/1A, PSČ 72529

Sbírka Listin Slezský kámen a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 375/SL 77 ostatní Smlouva o koupi závodu Krajský soud v Ostravě 26.1.2016 26.2.2016 29.2.2016 7
B 375/SL 76 účetní závěrka [2014] bez přílohy Krajský soud v Ostravě 5.10.2015 7.10.2015 6
B 375/SL 75 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 30.8.2013 14.10.2014 13.1.2015 2
B 375/SL 74 insolvenční rozhodnutí KSOS 33 INS 3854/2014-A-25 Krajský soud v Ostravě 26.5.2014 26.5.2014 4.11.2014 2
B 375/SL 73 usn. o konkursu a vyrovn. KSOS 33 INS 3854/2014-B-17 Krajský soud v Ostravě 21.8.2014 21.8.2014 4.11.2014 1
B 375/SL 72 insolvenční rozhodnutí KSOS 33 INS 3854/2014-B-16 Krajský soud v Ostravě 21.8.2014 21.8.2014 31.10.2014 1
B 375/SL 71 účetní závěrka [2013]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 25.8.2014 3.9.2014 6
B 375/SL 70 insolvenční rozhodnutí KSOS 33 INS 3854/2014 vyhláška Krajský soud v Ostravě 14.2.2014 14.2.2014 19.2.2014 1
B 375/SL 69 insolvenční rozhodnutí podnět Krajský soud v Ostravě 14.2.2014 19.2.2014 1
B 375/SL 68 insolvenční rozhodnutí KSOS 33 INS 26570/2013-A-4 odmítnutí + podnět Krajský soud v Ostravě 7.10.2013 7.11.2013 12.11.2013 4
B 375/SL 67 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 30.9.2013 22.10.2013 6
B 375/SL 66 insolvenční rozhodnutí KSOS 33 INS 26570/2013 vyhláška + podnět Krajský soud v Ostravě 25.9.2013 25.9.2013 1.10.2013 2
B 375/SL 65 účetní závěrka r. 2011 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.11.2012 9.1.2013 15
B 375/SL 64 výroční zpráva r.2010 vč. úč.záv.s příl. Krajský soud v Ostravě 19.1.2012 24.1.2012 18
B 375/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 27.9.2011 23.11.2011 5.12.2011 6
B 375/SL 62 podpisové vzory Zátorský Krajský soud v Ostravě 9.11.2011 23.11.2011 5.12.2011 3
B 375/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 23.11.2011 5.12.2011 2
B 375/SL 60 podpisové vzory 3 x Krajský soud v Ostravě 11.4.2011 10.5.2011 6
B 375/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 11.3.2011 1.4.2011 10.5.2011 2
B 375/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 11.3.2011 11.4.2011 10.5.2011 7
B 375/SL 57 podpisové vzory - ing. Jiří Kaiser Krajský soud v Ostravě 8.2.2011 10.2.2011 15.2.2011 2
B 375/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 31.12.2010 10.2.2011 15.2.2011 2
B 375/SL 55 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 2.2.2011 8.2.2011 17
B 375/SL 54 podpisové vzory - Tomáš Rucký Krajský soud v Ostravě 18.11.2010 18.11.2010 26.11.2010 2
B 375/SL 53 notářský zápis NZ 235/2010 změna stanov Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 18.11.2010 26.11.2010 13
B 375/SL 52 výroční zpráva r.2008 vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 20.4.2010 28.4.2010 16
B 375/SL 51 podpisové vzory V.Zátorský, Ing.T.Babinec Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 21.8.2009 31.8.2009 6
B 375/SL 50 podpisové vzory Ing. Jaroslav Paclt Krajský soud v Ostravě 30.4.2009 11.5.2009 11.6.2009 1
B 375/SL 49 účetní závěrka r. 2007 Příloha Krajský soud v Ostravě 13.1.2009 20.1.2009 8
B 375/SL 48 účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 13.1.2009 20.1.2009 1
B 375/SL 47 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha Krajský soud v Ostravě 13.1.2009 20.1.2009 1
B 375/SL 46 podpisové vzory Ing. Stanislav Sikora Krajský soud v Ostravě 18.9.2008 10.12.2008 1
B 375/SL 45 rozhod. o statut. orgánu volba předs. předst. Krajský soud v Ostravě 26.6.2008 18.9.2008 10.12.2008 1
B 375/SL 44 účetní závěrka r. 2006 příloha Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 9.5.2008 8
B 375/SL 43 účetní závěrka přehled o peň. tocích Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 9.5.2008 2
B 375/SL 42 účetní závěrka r. 2006 výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 9.5.2008 2
B 375/SL 41 účetní závěrka r. 2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 9.5.2008 5
B 375/SL 40 výroční zpráva r. 2006,vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 20.9.2007 22.10.2007 16
B 375/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 20.9.2007 22.10.2007 26
B 375/SL 38 notářský zápis NZ 207/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 20.9.2007 25.9.2007 11
B 375/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 16.8.2004 28.8.2006 18.9.2006 1
B 375/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.8.2006 18.9.2006 4
B 375/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis z voleb DR Krajský soud v Ostravě 22.6.2006 28.8.2006 18.9.2006 1
B 375/SL 34 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z fce DR Krajský soud v Ostravě 30.7.2006 28.8.2006 18.9.2006 1
B 375/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 28.8.2006 18.9.2006 1
B 375/SL 32 notářský zápis Nz 116/2006 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 29.5.2006 28.8.2006 18.9.2006 16
B 375/SL 31 výroční zpráva r. 2005,úč.z.zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 20.7.2006 31
B 375/SL 30 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 14.4.2006 19.4.2006 26
B 375/SL 29 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 24.6.2004 17
B 375/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.11.2002 26
B 375/SL 27 notářský zápis NZ 132/2002 Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 13.9.2002 24
B 375/SL 26 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 15
B 375/SL 25 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 27
B 375/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis z náhradní VH Krajský soud v Ostravě 27.3.2001 8.2.2002 6
B 375/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.8.2001 8.2.2002 10
B 375/SL 22 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 25.7.2001 8.2.2002 6
B 375/SL 21 notářský zápis NZ 120/2001 vč.ÚPZ stanov Krajský soud v Ostravě 25.7.2001 8.2.2002 43
B 375/SL 20 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.uzávěrky Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 21.9.2001 21
B 375/SL 9 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 15.6.1993 28.5.2001 30.5.2001 6
B 375/SL 8 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 18.2.1993 28.5.2001 30.5.2001 1
B 375/SL 7 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 14.8.1992 28.5.2001 30.5.2001 20
B 375/SL 19 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 17.4.2000 28.5.2001 30.5.2001 4
B 375/SL 18 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 24.5.1999 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 17 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.6.1998 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 16 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 30.6.1997 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 15 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 5.2.1996 28.5.2001 30.5.2001 4
B 375/SL 14 notářský zápis NZ 16/96 Krajský soud v Ostravě 5.2.1996 28.5.2001 30.5.2001 8
B 375/SL 13 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 17.5.1995 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 12 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 10.3.1995 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 11 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 26.5.1994 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 10 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 23.9.1993 28.5.2001 30.5.2001 3
B 375/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 8.12.2000 12.12.2000 11.4.2001 2
B 375/SL 5 notářský zápis NZ 52/2000 Krajský soud v Ostravě 17.4.2000 9.5.2000 12.6.2000 8
B 375/SL 4 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 20.4.2000 25.4.2000 23
B 375/SL 3 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 23.7.1999 23.7.1999 21
B 375/SL 2 notářský zápis NZ 99/98-stanovy Krajský soud v Ostravě 29.6.1998 16.7.1998 16.7.1998 32
B 375/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 28.7.1997 28.7.1997 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Slezský kámen a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192154
Jméno Slezský kámen a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jeseník
Vznik první živnosti: 25.9.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 10

Sídlo Slezský kámen a.s.

Živnosti a provozovny Slezský kámen a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

  • Přípravné práce pro stavby

  • Skladování zboží a manipulace s nákladem

  • Realitní činnost

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Josefa Hory 679/4, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1000419304
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 14.6.2006
Provozovna č. 2
Provozovna 790 51 Supíkovice
Identifikační číslo provozovny 1000419207
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Zpracování kamene

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 790 84 Mikulovice
Identifikační číslo provozovny 1000419215
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 793 76 Zlaté Hory
Identifikační číslo provozovny 1000419223
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 790 54 Černá Voda
Identifikační číslo provozovny 1000419266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2001
Provozovna č. 4
Provozovna 790 65 Žulová
Identifikační číslo provozovny 1000419274
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2001
Provozovna č. 5
Provozovna 790 65 Žulová
Identifikační číslo provozovny 1000419282
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2001
Provozovna č. 6
Provozovna 790 63 Lipová-lázně
Identifikační číslo provozovny 1000419312
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2006
Provozovna č. 7
Provozovna 790 51 Supíkovice
Identifikační číslo provozovny 1000419321
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2006
Provozovna č. 8
Provozovna 172, Řeka 739 55
Identifikační číslo provozovny 1000419339
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2006

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 4, Černá Voda 790 54
Identifikační číslo provozovny 1000419240
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.11.1992

Živnost č. 4 Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 790 65 Žulová
Identifikační číslo provozovny 1000419258
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 790 65 Žulová
Identifikační číslo provozovny 1000419363
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 172, Řeka 739 55
Identifikační číslo provozovny 1000419339
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 4
Provozovna 790 63 Lipová-lázně
Identifikační číslo provozovny 1000419380
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 790 51 Supíkovice
Identifikační číslo provozovny 1000419371
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 6
Provozovna 790 65 Žulová
Identifikační číslo provozovny 1000419355
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 7
Provozovna 790 54 Černá Voda
Identifikační číslo provozovny 1000419347
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.9.2015

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 790 51 Supíkovice
Identifikační číslo provozovny 1000419291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.2001

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 790 51 Supíkovice
Identifikační číslo provozovny 1000419291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.2001

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 790 51 Supíkovice
Identifikační číslo provozovny 1000419291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 4, Černá Voda 790 54
Identifikační číslo provozovny 1000419240
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2006

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2010

Živnost č. 9 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 18.5.2012

Živnost č. 10 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.8.2002
Přerušení oprávnění 25.8.2010

Živnost č. 11 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Stavebně montážní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 5.6.1996

Živnost č. 13 stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.2.1996

Živnost č. 14 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.2006
Zánik oprávnění 3.9.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Slezský kámen a.s.

Člen statutárního orgánu Daneš Zátorský
Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Cesar
Člen statutárního orgánu Vít Zátorský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Slezský kámen a.s.

IČO: 45192154
Firma: Slezský kámen a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jeseník
Základní územní jednotka: Jeseník
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Slezský kámen a.s.

Sídlo: Josefa Hory 679/4, Jeseník 790 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti související s pozemní dopravou
Manipulace s nákladem
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image