Firma Slévárny Třinec, a.s. IČO 25830716


Slévárny Třinec, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Slévárny Třinec, a.s. (25830716) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Průmyslová 1001, Třinec 739 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1999 a je stále aktivní. Slévárny Třinec, a.s. nemá žádnou provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Slévárny Třinec, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Slévárny Třinec, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Slévárny Třinec, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Slévárny Třinec, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Slévárny Třinec, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2093
IČO (identifikační číslo osoby) 25830716
Jméno Slévárny Třinec, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.2.1999
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.6.2014
Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v části A., kapitolách V., VI. a VII. stanov společnosti. 17.6.2014
Jediný akcionář společnosti Slévárny Třinec, a.s., rozhodl dne 23.06.2006 v souladu s ustanovením čl. B.I.2. odst. 2. stanov společnosti Slévárny Třinec, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti Slévárny Třinec, a.s., tak, že: a) Základní kapitál společnosti Slévárny Třinec, a.s., se zvyšuje o částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých), tj. z částky 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) na částku 550.000.000,-Kč (slovy: pětsetpadesátmilionů koru n českých) upsáním všech nových akcií předem určeným zájemcem. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Akciemi upisovanými na zvýšení základního kapitálu bude 5 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč bude při hlasování na valné hromadě spojeno 1000 hlasů. c) Všechny upisované akcie s využitím svého přednostního práva dle čl.D.II.2. stanov společnosti Slévárny Třinec, a.s., budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 7 39 70, IČ: 18050646, zapsaná ve vložce 146 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen "Upisovatel"). d) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tedy emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000.000,-Kč činí 10.000.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkl adem. e) Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností Slévárny Třinec, a.s., v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti Slévárny Třinec, a.s., vypracuje návrh smlouvy o upsání a kcií a doručí jej Upisovateli ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) dnů po doručení jejího návrhu Upi sovateli. f) Upisovatel je povinen ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve výši 50.000.000,-Kč tak, na účet u banky Komerční banka, a.s., č.ú. 35-68605 70297/0100, jakožto zvláštní účet podle ustanovení § 163a odst. 4 obchodního zákoníku, otevřený za tím účelem společností Slévárny Třinec, a.s., na její jméno. 29.6.2006 - 10.8.2006
Jediný akcionář dne 03.10.2001 rozhodl o zvýšení základního kaptálu společnosti tak, že: 21.12.2001 - 29.4.2002
a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč, slovy: jednostomilionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu v částce 500.000.000,- Kč, slovy: pětsetmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti, přičemž upisování akcií nad částku 100.000.000,- Kč se nepřipouští. 21.12.2001 - 29.4.2002
b) Na zvýšení základního kapitálu se upisuje 10 kusů, slovy: deset kusů, kmenových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, u každé z nich, přičemž veškeré takto upisované akcie jsou akciemi na jméno, vydané v listinné podobě. Akcie nejsou registrovanými cennými papíry. 21.12.2001 - 29.4.2002
c)Emisní kurs každé z nových akcií, upisovaných na zvýšení základního kapitálu (dále jen nové akcie), se stanoví ve výši její jmenovité hodnoty, tj. ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, u každé z nich. 21.12.2001 - 29.4.2002
d) Veškeré nové akcie se upisují peněžitým vkladem, přičemž v souladu s ust. § 163 odst. 3 obch. zák. se připouští započtení pohledávky společnosti Slévárny Trinec, a.s. na splacení emisního kursu akcií proto pohledávce společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., na zaplacení kupní ceny podle smlouvy o prodeji části podniku zn. Pje IX/1/1-Má/200, uzavřené dne 29.03.1999, dodatku č.3. ze dne 14.09.2000 a dodatku č. 4 ze dne 23.01.2001 mezi TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a.s. jakožto prodávajícím a společností Slévárny Třinec, a.s. jakožto kupujícím. 21.12.2001 - 29.4.2002
e) Veškeré nové akcie se upisují s využitím přednostního práva pro jediného akcionáře TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem v Třinci, Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 730 70, IČ 18050646. 21.12.2001 - 29.4.2002
f) Upisovatel je oprávněn nové akcie upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností do čtrnácti dnů od doručení mu návrhu na její uzavření, přičemž společnost je povinna mu tento návrh předložit v době 10. až 20. dne ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Připouští se možnost podmíněného upisování akcií před zapsáním rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to s rozvazovací podmínkou právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 21.12.2001 - 29.4.2002
g) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs veškerých jim upsaných nových akcií nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to započtením podle podmínek uvedených v bodě 5) rozhodnutí jediného akcionáře ze den 03.10.2001 obsaženého v notářském zápisu Nz 380/2001. 21.12.2001 - 29.4.2002
Dne 24.6.1999 rozhodl jediný akcionář TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec o zvýšení základního jmění společnosti tak, že 30.8.1999 - 28.12.1999
a) základní jmění se zvyšuje o částku 399.000.000,-Kč, slovy: třista devadesát devět miliónů korun českých, na celkovou výši základního jmění společnosti v částce 400.000.000,-Kč, slovy: čtyřista miliónů korun českých, přičemž upisování akcií nad částku 399.000.000,-Kč se nepřipouští, 30.8.1999 - 28.12.1999
b) na zvýšení základního jmění se upisuje 399 ks, slovy: třista devadesát devět kusů, kmenových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých, u každé z nich, přičemž veškeré takto upisované akcie jsou akciemi na jméno, vydanými v listinné podobě, 30.8.1999 - 28.12.1999
c) emisní kurs veškerých akcií na zvýšení základního jmění se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty, t.j. ve výši 1.000.000,-Kč u každé z nich, 30.8.1999 - 28.12.1999
d) veškeré akcie se upisují vkladem pohledávky podle ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, přičemž takto vloženou pohledávkou bude pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři v nominální hodnotě 399.000.000,-Kč jakožto část kupní ceny podle smlouvy o prodeji části podniku zn. PJe IX/1/1-Má/200, uzavřené dne 29.3.1999 mezi společností Slévárny Třinec, a.s., jakožto kupující a jediným akcionářem TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. jakožto prodávajícím, jejímž předmětem byl prodej touto smlouvou vymezené části podniku jediného akcionáře, tvořící u něj jako tehdejší "Divize SD - Slévárny" jeho samostatnou organizační složku (dále jen "pohledávka") 30.8.1999 - 28.12.1999
e) toto rozhodnutí jediného akcionáře je současně souhlasem s vkladem pohledávky podle ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, 30.8.1999 - 28.12.1999
f) jediný akcionář má přednostní právo na upsání veškerých akcií upisovaných na zvýšení základního jmění, 30.8.1999 - 28.12.1999
g) jediný akcionář je oprávněn vykonat své přednostní právo a s jeho využitím a za podmínek uvedených v tomto jeho rozhodnutí tak upsat veškeré akcie na zvýšení základního jmění způsobem podle ustanovení § 205 odst. 2 obchodního zákoníku, a to do 30 dnů ode dne , kdy nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zapsání do obchodního rejstříku tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění, 30.8.1999 - 28.12.1999
h) jediný akcionář jakožto upisovatel je povinen splatit emisní kurs veškerých jím upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií, přičemž vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. 30.8.1999 - 28.12.1999
Jediný akcionář: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s., se sídlem Třinec, IČ 18050646. 16.2.1999 - 17.9.2010

Aktuální kontaktní údaje Slévárny Třinec, a.s.

Kapitál Slévárny Třinec, a.s.

zakladni jmění 550 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2006
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.2002 - 10.8.2006
zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.1999 - 29.4.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.8.1999 - 28.12.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.2.1999 - 30.8.1999

Akcie Slévárny Třinec, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 399 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 15 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 18.9.2014 - 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 399 18.9.2014 - 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 15 10.8.2006 - 13.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 29.4.2002 - 10.8.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 399 28.12.1999 - 18.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 16.2.1999 - 18.9.2014

Sídlo Slévárny Třinec, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Průmyslová 1001 , Třinec 739 61 18.9.2014
Adresa Průmyslová 1001 , Třinec 739 61 21.1.2014 - 18.9.2014
Adresa Průmyslová 1001 , Třinec 739 61 9.3.2010 - 21.1.2014
Adresa Průmyslová 1001 , 739 65 Třinec-Staré Město Česká republika
4.1.2001 - 9.3.2010
Adresa areál Třineckých železáren, a.s. , 739 70 Třinec Česká republika
16.2.1999 - 4.1.2001

Předmět podnikání Slévárny Třinec, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.3.2010
obráběčství 9.3.2010
zámečnictví, nástrojářství 9.3.2010
slévárenství, modelářství 9.3.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 21.7.2004 - 9.3.2010
modelářství 19.6.2002 - 9.3.2010
truhlářství 16.2.1999 - 19.6.2002
slévárenství 16.2.1999 - 9.3.2010
výroba hutních výrobků 16.2.1999 - 9.3.2010
poradenství v oblasti slévárenství 16.2.1999 - 9.3.2010
kovoobráběčství 16.2.1999 - 9.3.2010
zámečnictví 16.2.1999 - 9.3.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 16.2.1999 - 9.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje prodej 16.2.1999 - 9.3.2010
zkoušení vlastností výrobků 16.2.1999 - 9.3.2010
výroba zásypových a licích prášků a izolačních desek pro ocelárny 16.2.1999 - 9.3.2010
tepelné zpracování svařovaných ocelových konstrukcí 16.2.1999 - 9.3.2010

vedení firmy Slévárny Třinec, a.s.

Statutární orgán Slévárny Třinec, a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost tak, že ji zastupují a za ni podepisují vždy společně dva (2) členové představenstva. 17.6.2014
Představenstvo jedná a podepisuje za společnost vždy svými dvěma členy, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. U svých podpisů jednající osoby uvedou svou funkci. 21.1.2014 - 17.6.2014
Jednání: Představenstvo jedná a podepisuje za společnost vždy svými dvěma členy, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. U svých podpisů jednající osoby uvedou svou funkci. 16.2.1999 - 21.1.2014
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vladár 17.2.2015
Vznik členství 1.2.2015
Vznik funkce 2.2.2015
Adresa: 881 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Josef Šigut 9.5.2017
Vznik členství 21.4.2017
Vznik funkce 21.4.2017
Adresa: 231 , Dolní Lomná 739 91
člen představenstva Miroslav Kajzar 31.5.2018
Vznik členství 3.5.2018
Adresa: 1300 , Bystřice 739 95
předseda představenstva Ing. Ivo Žižka 16.2.1999 - 6.6.2007
Zánik členství 19.4.2007
Zánik funkce 19.4.2007
Adresa: Sosnová 363 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Josef Kiedroň 16.2.1999 - 6.6.2007
Zánik členství 19.4.2007
Zánik funkce 19.4.2007
Adresa: 2 , 739 95 Bystřice nad Olší Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Šigut 16.2.1999 - 6.6.2007
Zánik členství 19.4.2007
Adresa: 231 , 739 82 Dolní Lomná Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Kiedroň 6.6.2007 - 3.6.2008
Vznik členství 19.4.2007
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 20.4.2007
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: 2 , 739 95 Bystřice Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Šigut 6.6.2007 - 3.6.2008
Vznik členství 19.4.2007
Adresa: 231 , 739 82 Dolní Lomná Česká republika
předseda představenstva Ing. Ivo Žižka 6.6.2007 - 9.3.2010
Vznik členství 19.4.2007
Zánik členství 31.1.2010
Vznik funkce 20.4.2007
Zánik funkce 31.1.2010
Adresa: Sosnová 363 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Josef Šigut 3.6.2008 - 21.1.2014
Vznik členství 19.4.2007
Zánik členství 19.4.2012
Vznik funkce 5.5.2008
Zánik funkce 19.4.2012
Adresa: 231 , 739 82 Dolní Lomná Česká republika
člen představenstva Miroslav Kajzar 3.6.2008 - 21.1.2014
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 1.5.2013
Adresa: Topolová 405 , Třinec 739 61
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vladár 9.3.2010 - 21.1.2014
Vznik členství 1.2.2010
Vznik funkce 1.2.2010
Adresa: 881 , Třinec 739 61
předseda představenstva Zdeněk Vladár 21.1.2014 - 17.2.2015
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.1.2015
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 31.1.2015
Adresa: 881 , Třinec 739 61
člen představenstva Miroslav Kajzar 21.1.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 2.5.2013
Adresa: Topolová 405 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Josef Šigut 21.1.2014 - 9.5.2017
Vznik členství 20.4.2012
Zánik členství 20.4.2017
Vznik funkce 20.4.2012
Zánik funkce 20.4.2017
Adresa: 231 , Dolní Lomná 739 91
člen představenstva Miroslav Kajzar 25.2.2015 - 31.5.2018
Vznik členství 2.5.2013
Zánik členství 2.5.2018
Adresa: 1300 , Bystřice 739 95

Dozorčí rada Slévárny Třinec, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Žižka 21.4.2015
Vznik členství 8.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Adresa: 873 , Třinec 739 61
místopředseda dozorčí rady Marian Czyž 2.1.2017
Vznik členství 4.10.2016
Vznik funkce 29.11.2016
Adresa: 488 , Hrádek 739 97
člen dozorčí rady Stanislav Waszut 19.12.2018
Vznik členství 3.1.2019
Adresa: kpt. Nálepky 519 , Třinec 739 61
předseda Ing. Miroslav Doseděl 16.2.1999 - 7.10.1999
Adresa: Lesní 266 , Třinec 739 61
člen Ing. Ivan Jendrulek 16.2.1999 - 7.10.1999
Adresa: Beskydská 698 , Třinec 739 61
člen Ing. Zdeněk Vladár 16.2.1999 - 6.6.2002
Zánik členství 2.6.2000
Adresa: Beskydská 697 , Třinec 739 61
člen Ing. Dušan Cabák 7.10.1999 - 6.6.2002
Zánik členství 18.7.2000
Adresa: 527 , 739 45 Frýčovice Česká republika
člen Ing. Rostislav Wozniak 7.10.1999 - 23.10.2002
Zánik členství 2.4.2002
Adresa: Plk. Velebnovského 175 , Jablunkov 739 91
člen Ludvík Javorek 6.6.2002 - 7.9.2005
Vznik členství 2.6.2000
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: 70 , Vendryně 739 94
místopředseda Ing. Rostislav Wozniak 23.10.2002 - 7.9.2005
Vznik členství 2.4.2002
Zánik členství 26.5.2005
Vznik funkce 10.4.2002
Zánik funkce 26.5.2005
Adresa: Plk. Velebnovského 175 , Jablunkov 739 91
předseda Ing. Bohuslav Bernátek 6.6.2002 - 1.3.2007
Vznik členství 18.10.2000
Zánik členství 10.1.2007
Vznik funkce 5.12.2000
Zánik funkce 10.1.2007
Adresa: 1274 , Bystřice 739 95
místopředseda Ing. Radim Švajnoch 7.9.2005 - 1.3.2007
Vznik členství 26.5.2005
Vznik funkce 29.6.2005
Zánik funkce 12.1.2007
Adresa: U Autodružstva 593 , Rychvald 735 32
člen Ludvík Javorek 7.9.2005 - 10.7.2008
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 2.6.2008
Adresa: 70 , Vendryně 739 94
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Kantor 1.3.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 20.4.2009
Vznik funkce 12.1.2007
Zánik funkce 20.4.2009
Adresa: 74 , 739 81 Košařiska Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Radim Švajnoch 1.3.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 26.5.2005
Vznik funkce 12.1.2007
Adresa: U Autodružstva 593 , Rychvald 735 32
předseda dozorčí rady Ing. Radim Švajnoch 26.8.2009 - 17.9.2010
Vznik členství 26.5.2005
Zánik členství 8.2.2010
Vznik funkce 12.1.2007
Zánik funkce 8.2.2010
Adresa: U Autodružstva 1949 , Rychvald 735 32
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Žižka 17.9.2010 - 15.1.2014
Vznik členství 8.2.2010
Vznik funkce 12.2.2010
Adresa: Sosnová 363 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ludvík Javorek 10.7.2008 - 21.1.2014
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 30.5.2013
Adresa: 70 , Vendryně 739 94
místopředseda dozorčí rady Mgr. Bogdan Cienciala 26.8.2009 - 21.1.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 20.4.2014
Vznik funkce 29.4.2009
Zánik funkce 20.4.2014
Adresa: 156 , Písečná 739 91
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Žižka 15.1.2014 - 21.1.2014
Vznik členství 8.2.2010
Vznik funkce 12.2.2010
Adresa: 873 , Třinec 739 61
místopředseda dozorčí rady Bogdan Cienciala 21.1.2014 - 17.6.2014
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 20.4.2014
Vznik funkce 29.4.2009
Zánik funkce 20.4.2014
Adresa: 156 , Písečná 739 91
člen dozorčí rady Ludvík Javorek 21.1.2014 - 17.6.2014
Vznik členství 30.5.2013
Zánik členství 1.1.2014
Adresa: 70 , Vendryně 739 94
předseda dozorčí rady Ivo Žižka 21.1.2014 - 21.4.2015
Vznik členství 8.2.2010
Zánik členství 7.2.2015
Vznik funkce 12.2.2010
Zánik funkce 7.2.2015
Adresa: 873 , Třinec 739 61
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Mahr 17.6.2014 - 2.1.2017
Vznik členství 20.4.2014
Zánik členství 3.10.2016
Vznik funkce 22.4.2014
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: 874 , Jablunkov 739 91
člen dozorčí rady Ludvík Javorek 17.6.2014 - 19.12.2018
Vznik členství 2.1.2014
Zánik členství 2.1.2019
Adresa: 70 , Vendryně 739 94

Sbírka Listin Slévárny Třinec, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2093/SL 98 ostatní Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 Krajský soud v Ostravě 1.3.2016 8.3.2016 1
B 2093/SL 97 zpráva o vztazích r. 2014 Krajský soud v Ostravě 1.3.2016 8.3.2016 18
B 2093/SL 96 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 1.3.2016 8.3.2016 36
B 2093/SL 93 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR č. 2/2015 Krajský soud v Ostravě 27.2.2015 9.4.2015 13.4.2015 2
B 2093/SL 92 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 2.2.2015 11.2.2015 18.2.2015 4
B 2093/SL 91 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.1.2015 11.2.2015 18.2.2015 1
B 2093/SL 90 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu z mimoř. zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 31.10.2014 3.11.2014 2
B 2093/SL 89 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 31.10.2014 3.11.2014 48
B 2093/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu č. 05/2013 Krajský soud v Ostravě 28.3.2013 30.12.2013 22.1.2014 1
B 2093/SL 82 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu č. 03/2012 Krajský soud v Ostravě 5.3.2012 30.12.2013 22.1.2014 1
B 2093/SL 81 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu č. 07/2012 Krajský soud v Ostravě 2.4.2013 30.12.2013 22.1.2014 1
B 2093/SL 80 ostatní Protokol z voleb Krajský soud v Ostravě 30.5.2013 30.12.2013 22.1.2014 1
B 2093/SL 79 ostatní Prohlášení člena DR Krajský soud v Ostravě 10.6.2013 30.12.2013 22.1.2014 2
B 2093/SL 78 ostatní Prohlášení člena představenstva Krajský soud v Ostravě 30.7.2013 30.12.2013 22.1.2014 1
B 2093/SL 77 ostatní Prohlášení člena představenstva Krajský soud v Ostravě 20.11.2013 30.12.2013 22.1.2014 2
B 2093/SL 76 výroční zpráva r. 2011 s úč. záv., zpr. aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 13.8.2012 54
B 2093/SL 75 ostatní výpis ze zápisu představ. č. 10/2012 Krajský soud v Ostravě 23.7.2012 10.8.2012 13.8.2012 2
B 2093/SL 74 ostatní návrh na rozdělení zisku r. 2011 Krajský soud v Ostravě 10.8.2012 13.8.2012 1
B 2093/SL 73 notářský zápis Nz 226/2011 o změně stanov Krajský soud v Ostravě 12.12.2011 21.3.2012 22.3.2012 19
B 2093/SL 72 ostatní výpis ze zápisu zas. předst. Krajský soud v Ostravě 20.6.2011 7.12.2011 9.12.2011 2
B 2093/SL 71 ostatní -návrh předs. na rozd. zisku Krajský soud v Ostravě 21.3.2011 7.12.2011 9.12.2011 1
B 2093/SL 70 výroční zpráva r.2010 úč.z., §66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2011 9.12.2011 54
B 2093/SL 69 podpisové vzory - Ing. Ivo Žižka Krajský soud v Ostravě 19.2.2010 16.9.2010 17.9.2010 2
B 2093/SL 68 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Ostravě 12.2.2010 16.9.2010 17.9.2010 3
B 2093/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - Zápis mimoř.zased.představ. Krajský soud v Ostravě 8.2.2010 16.9.2010 17.9.2010 2
B 2093/SL 66 ostatní - návrh úhrady ztráty 2009 Krajský soud v Ostravě 13.9.2010 14.9.2010 1
B 2093/SL 65 ostatní - zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 21.6.2010 13.9.2010 14.9.2010 2
B 2093/SL 64 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2010 14.9.2010 56
B 2093/SL 63 podpisové vzory -Ing.Zdeněk Vladár+ČP Krajský soud v Ostravě 15.2.2010 8.3.2010 10.3.2010 2
B 2093/SL 62 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.zas.předst.3/10 Krajský soud v Ostravě 1.2.2010 8.3.2010 10.3.2010 1
B 2093/SL 61 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.zased.DR č.2/10 Krajský soud v Ostravě 26.1.2010 8.3.2010 10.3.2010 4
B 2093/SL 60 ostatní - Záp.předst.-schv.úč.záv.2008 Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 14.9.2009 16.9.2009 2
B 2093/SL 59 ostatní - rozdělení zisku r. 2008 Krajský soud v Ostravě 14.9.2009 16.9.2009 1
B 2093/SL 58 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.9.2009 16.9.2009 54
B 2093/SL 57 ostatní výpis ze zápisu z DR č. 4/2009 Krajský soud v Ostravě 20.8.2009 24.8.2009 31.8.2009 1
B 2093/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozorčí rady č. 4/2009 Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 24.8.2009 31.8.2009 1
B 2093/SL 55 podpisové vzory Mgr. Bogdan Cienciala Krajský soud v Ostravě 4.5.2009 24.8.2009 31.8.2009 1
B 2093/SL 54 výroční zpráva r.2007,úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 24.7.2008 56
B 2093/SL 53 ostatní -výp.ze záp.č.08/08 Krajský soud v Ostravě 2.6.2008 23.7.2008 24.7.2008 2
B 2093/SL 52 ostatní -návr.na rozd.zis.r.2007 Krajský soud v Ostravě 16.4.2008 23.7.2008 24.7.2008 1
B 2093/SL 51 podpisové vzory - Ludvík Javorek Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 9.7.2008 10.7.2008 2
B 2093/SL 50 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Ostravě 9.7.2008 10.7.2008 1
B 2093/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - Výpis ze zápisu doz. rady Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 9.7.2008 10.7.2008 1
B 2093/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - Potvrz.o zvolení do doz.rady Krajský soud v Ostravě 4.6.2008 9.7.2008 10.7.2008 2
B 2093/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - Zápis o volbě do doz. rady Krajský soud v Ostravě 4.6.2008 9.7.2008 10.7.2008 2
B 2093/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -mimoř. zas.VHč.9/07-volba Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 3.6.2008 4.6.2008 1
B 2093/SL 45 ostatní -záp.řád.VH- volby místopředs. Krajský soud v Ostravě 5.5.2008 3.6.2008 4.6.2008 1
B 2093/SL 44 podpisové vzory Miroslav Krejzar Krajský soud v Ostravě 30.4.2008 3.6.2008 4.6.2008 2
B 2093/SL 43 ostatní -Výp.ze záp.představ.č.13/2007 Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 21.9.2007 24.9.2007 2
B 2093/SL 42 ostatní - Návrh na rozděl.zisku r.2006 Krajský soud v Ostravě 19.4.2007 21.9.2007 24.9.2007 1
B 2093/SL 41 výroční zpráva r.2006,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.9.2007 24.9.2007 54
B 2093/SL 40 rozhod. o statut. orgánu výp.ze záp.č.5/2007-volba Krajský soud v Ostravě 19.4.2007 14.6.2007 12.7.2007 1
B 2093/SL 39 podpisové vzory Jos.Šigut Ing. Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 12.7.2007 2
B 2093/SL 38 rozhod. o statut. orgánu záp.ze zased.představenst. Krajský soud v Ostravě 20.4.2007 14.6.2007 12.7.2007 1
B 2093/SL 37 podpisové vzory Ivo Žižka Ing. Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 12.7.2007 2
B 2093/SL 36 podpisové vzory Jos.Kiedroň Ing. Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 12.7.2007 2
B 2093/SL 35 podpisové vzory ing.Jan Kantor Krajský soud v Ostravě 12.2.2007 28.2.2007 12.3.2007 2
B 2093/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.1/2007 z MZDR Krajský soud v Ostravě 12.1.2007 28.2.2007 12.3.2007 2
B 2093/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -výp.ze záp.č.1/07 z MZP Krajský soud v Ostravě 10.1.2007 28.2.2007 12.3.2007 2
B 2093/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 6.12.2006 28.2.2007 12.3.2007 1
B 2093/SL 31 stanovy společnosti -úpl.znění Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 29.8.2006 8.9.2006 18
B 2093/SL 30 ostatní zápis předst. Krajský soud v Ostravě 15.5.2006 14.7.2006 8.8.2006 3
B 2093/SL 29 notářský zápis - NZ 139/2006 vč. § 210 Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 28.6.2006 14.7.2006 6
B 2093/SL 28 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,§66a/9,výrok aud Krajský soud v Ostravě 25.5.2006 29.5.2006 57
B 2093/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.10.2005 3
B 2093/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 6 z mimoř.zas.DR Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 3.10.2005 2
B 2093/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě do DR Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 3.10.2005 2
B 2093/SL 24 ostatní -výpis ze záp.č.09/2005 předst Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 3.10.2005 3
B 2093/SL 23 výroční zpráva r. 2004,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.9.2005 13.9.2005 72
B 2093/SL 21 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.6.2004 9.6.2004 53
B 2093/SL 20 notářský zápis Nz 126/2004 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.5.2004 7.6.2004 9.6.2004 24
B 2093/SL 19 účetní závěrka r. 2002, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.6.2003 4.6.2003 28
B 2093/SL 18 výroční zpráva r. 2002,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 2.6.2003 4.6.2003 51
B 2093/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -rozhod.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 4.11.2002 2
B 2093/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 2/02 DR Krajský soud v Ostravě 10.4.2002 4.11.2002 3
B 2093/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 10.6.2002 12.6.2002 1
B 2093/SL 14 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 2/2002 DR Krajský soud v Ostravě 10.4.2002 10.6.2002 12.6.2002 2
B 2093/SL 13 výroční zpráva r. 2001,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.6.2002 12.6.2002 49
B 2093/SL 12 účetní závěrka r. 2001,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.6.2002 12.6.2002 26
B 2093/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.3.2002 5.4.2002 2
B 2093/SL 9 výroční zpráva r.2000,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.12.2000 7.1.2002 32
B 2093/SL 8 výroční zpráva r.1999,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.12.2001 7.1.2002 30
B 2093/SL 7 notářský zápis NZ 380/2001rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 3.10.2001 19.12.2001 7.1.2002 8
B 2093/SL 6 notářský zápis NZ 175/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 9.5.2001 19.12.2001 7.1.2002 22
B 2093/SL 5 notářský zápis NZ 349/2000 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 18.10.2000 19.12.2001 7.1.2002 7
B 2093/SL 4 notářský zápis NZ 171/2000 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 22.5.2000 19.12.2001 7.1.2002 7
B 2093/SL 3 notářský zápis - NZ 358/99 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 6.10.1999 19.12.2001 7.1.2002 7
B 2093/SL 2 notářský zápis NZ 227/99 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 24.6.1999 19.12.2001 7.1.2002 7
B 2093/SL 10 účetní závěrka r. 2000,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.12.2000 7.1.2002 26
B 2093/SL 1 notářský zápis NZ 400/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 11.11.1998 19.12.2001 7.1.2002 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Slévárny Třinec, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25830716
Jméno Slévárny Třinec, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třinec
Vznik první živnosti: 16.2.1999
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo Slévárny Třinec, a.s.

Živnosti a provozovny Slévárny Třinec, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.1999

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.1999

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.1999

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poradenství v oblasti slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 21.3.2002

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zkoušení vlastností výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Tepelné zpracování svařovaných ocelových konstrukcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba zásypových a licích prášků a izolačních desek pro ocelárny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba hutních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Slévárny Třinec, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Šigut
Člen statutárního orgánu Miroslav Kajzar
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Vladár

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Slévárny Třinec, a.s.

IČO: 25830716
Firma: Slévárny Třinec, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Třinec
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.2.1999

Sídlo Slévárny Třinec, a.s.

Sídlo: Průmyslová 1001, Třinec 739 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image