Firma Sky Venture a.s. IČO 27361381


Sky Venture a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Sky Venture a.s. (27361381) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Kašpara 1069/1, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2005 a není již aktivní. Sky Venture a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Sky Venture a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Sky Venture a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Sky Venture a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sky Venture a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10061
IČO (identifikační číslo osoby) 27361381
Jméno Sky Venture a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.7.2005
Zaniklá dne 1.10.2018
Společnost Realitní developerská, a.s., vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Sky Venture a.s., rozhoduje: a) o zvýšení základního kapitálu společnosti Sky Venture a.s. ze stávající výše 3.840.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) na částku 4.540.000,- Kč (slovy: čtyři mil iony pět set čtyřicet tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) že bude upisováno 70 (slovy: sedmdesát) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); c) že emisní kurs jedné akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); d) že všechny nově vydané akcie budou podle § 479 zákona o obchodních korporacích upsány jediným akcionářem společnosti, který tím realizuje své přednostní právo na upisování akcií, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sky Venture a.s. se s vým jediným akcionářem společností Realitní developerská, a.s., v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 161 00, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tent o písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti Sky Venture a.s. doručen jedinému akcionáři společnosti Realitní developerská, a.s., na adresu jeho sídla Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 ve lhůtě třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) že jediný akcionář je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet, který byl za tímto účelem zřízen u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na obchodní f irmu Sky Venture a.s., číslo účtu 2102182924/2700. 23.10.2015 - 11.12.2015
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 30.12.2013 - 1.10.2018
Společnost Realitní developerská, a.s., vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Sky Venture a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Sky Venture a.s. ze stávající výše 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) o částku 840 .000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) na částku 3.840.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Bude upisováno 84 (slovy: osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 10.000,- Kč (slovy: dese t tisíc korun českých). Všechny nově vydané akcie budou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány jediným akcionářem společnosti, který tím realizuje své přednostní právo na upsání akcií, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sky Ventur e a.s. se svým jediným akcionářem - společností Realitní developerská, a.s., v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že t ento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti Sky Venture a.s. doručen jedinému akcionáři - společnosti Realitní developerská, a.s., na adresu jeho sídla Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 161 00 ve lhůtě t řiceti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 15 dnů ode dne upsá ní akcií na zvláštní účet, který byl za tímto účelem zřízen u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na obchodní firmu Sky Venture a.s., číslo účtu 2102182924/2700. 16.9.2013 - 4.11.2013
Společnost Realitní developerská, a.s., vykonávajíc působnost valné hromady společnosti Sky Venture a.s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Sky Venture a.s. ze stávající výše 2.850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých) o částku 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) na částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude upisováno 15 (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově vydané akcie budou podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány jediným akcionářem společnosti, který tím realizuje své přednostní právo na upsání akcií, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sky Venture a.s. se svý m jediným akcionářem - společností Realitní developerská, a.s., v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti Sky Venture a.s. doručen jedinému akcionáři společnosti Realitní developerská, a.s., na adresu jeho sídla Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 ve lhůtě třiceti dnů od p rávní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě tří měsíců od upsání akcií na zvlá štní účet, který byl za tímto účelem zřízen u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na obchodní firmu Sky Venture a.s., číslo účtu 2102182924/2700. 20.11.2012 - 28.12.2012
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2,100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých na částku 2,850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun če ských) upsáním nové akcie, jejíž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisován bude: - 1 kus (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě akcie 750.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých), znějících na jméno, přičemž na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadne jeden hlas. - upisovaná akcie bude v listinné podobě, neregistrovaná, převoditelná podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva. - vzhledem k upisování nové akcie peněžitým vkladem má stávající jediný akcionář Realitní developerská, a.s., IČO 271 74 166, přednostní právo na úpis všech upisovaných akcií. - nová akcie bude upsána jediným akcionářem, kterým je obchodní společnost Realitní developerská, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČO 271 74 166. - Místem pro uplatnění práva jediného akcionáře k upsání nové akcie bude sídlo společnosti Sky Venture a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČO 273 61 381, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro u psání nové akcie se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti Sky Ventur e a.s., IČO 273 61 381, oznámí písemně jedinému akcionáři počátek lhůty k upisování akcie s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnu tá lhůta k upsání akcie na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcie bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. - Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) připadá podíl na 1/60 (slovy: jedné šedesátině) nové akcie, s tím že dosavadní jediný akcionář jako vlastník 60 kusů akcií o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč u píše 1 (slovy: jednu) novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých). - Emisní kurs upisované akcie bude totožný s její jmenovitou hodnotou. - Emisní kurs akcie bude celý splacen před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet číslo 2102182924/2700, vedený UniCredit Bank Czech Republic a.s., zřízený na firmu obchodní společnosti Sky Venture a.s., IČO 273 61 38 1, za účelem splacení emisního kursu akcií. - Pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcie, bude: a) vydána 1 (slovy: jedna) akcie série ?B?, znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých); b) změněn článek 3 Základní kapitál společnosti a akcie odst. 1 takto: 1. Základní kapitál společnosti činí 2,850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na: a) 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií série ?A? znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 35.000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě; a b) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie série ?B? znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě akcie 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých), vydané v listinné podobě. 27.12.2010 - 15.1.2011
Společnost vznikla rozdělením společnosti Osiris Park a.s., IČ. 27202089, se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivova 4/2096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz, oddíl B, vložka 9686 se vznikem dvou nových nástupnických společnost í, a to na základě usnesení valné hromady společnosti Osiris Park a.s. ze dne 16.5.2005. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Osiris Park a.s. dle pravidel pro rozdělení jmění zanikající společnosti uvedených v projektu rozdělení ze dne 11.4. 2005. Druhou nástupnikou společností je OSIRIS PARK 2 a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00. 8.7.2005 - 1.10.2018

Aktuální kontaktní údaje Sky Venture a.s.

Kapitál Sky Venture a.s.

zakladni jmění 5 140 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.1.2018 - 1.10.2018
zakladni jmění 4 540 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2015 - 3.1.2018
zakladni jmění 3 840 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2013 - 11.12.2015
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2012 - 4.11.2013
zakladni jmění 2 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.1.2011 - 28.12.2012
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.2005 - 15.1.2011

Akcie Sky Venture a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 514 3.1.2018 - 1.10.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 454 11.12.2015 - 3.1.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 384 4.11.2013 - 11.12.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 300 28.12.2012 - 4.11.2013
Kmenové akcie na jméno 70 000 Kč 30 20.11.2012 - 28.12.2012
Kmenové akcie na jméno 35 000 Kč 60 15.1.2011 - 20.11.2012
Kmenové akcie na jméno 750 000 Kč 1 15.1.2011 - 28.12.2012
Kmenové akcie na jméno 35 000 Kč 60 8.7.2005 - 15.1.2011

Sídlo Sky Venture a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 1.7.2012 - 1.10.2018
Adresa K letišti 1019/6 , Praha 161 00 26.8.2009 - 1.7.2012
Adresa Na příkopě 583/15 , Praha 110 00 6.3.2006 - 26.8.2009
Adresa Olivova 2096/4 , Praha 110 00 8.7.2005 - 6.3.2006

Předmět podnikání Sky Venture a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ve smyslu ust. § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona 9.2.2009 - 1.10.2018
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.3.2006 - 9.2.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2005 - 6.3.2006

vedení firmy Sky Venture a.s.

Statutární orgán Sky Venture a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 30.12.2013 - 1.10.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 9.2.2009 - 30.12.2013
Jménem představenstva jedná buď předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 6.3.2006 - 9.2.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda přestavenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, a tudíž jediného člena představenstva jedná jménem společnosti samostatně tento jediný člen představenstva. 12.8.2005 - 6.3.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda přestavenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 8.7.2005 - 12.8.2005
předseda představenstva Roman Valeš 8.7.2005 - 12.8.2005
Zánik členství 28.7.2005
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 28.7.2005
Adresa: Baranova 1874/2 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Jakub Trnka 8.7.2005 - 12.8.2005
Zánik členství 28.7.2005
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 28.7.2005
Adresa: Vavákova 922/8 , Praha 148 00
člen představenstva Ludmila Hořovská 8.7.2005 - 12.8.2005
Zánik členství 28.7.2005
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 28.7.2005
Adresa: Vavákova 922/8 , Praha 148 00
člen Ing. Ľubomír Štamposký 12.8.2005 - 7.7.2008
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 28.7.2005
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kubát 6.3.2006 - 9.2.2009
Vznik členství 11.2.2006
Zánik členství 19.12.2008
Vznik funkce 14.2.2006
Zánik funkce 19.12.2008
Adresa: Frimlova 1347/2 , Praha 155 00
člen Mgr. Václav Štajner 6.3.2006 - 9.2.2009
Vznik členství 11.2.2006
Zánik členství 19.12.2008
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Ľubomír Štamposký 7.7.2008 - 9.2.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 19.12.2008
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen představenstva Mgr. Josef Adam 9.2.2009 - 24.5.2010
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 2.4.2010
Adresa: U Radnice 456 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva JUDr. Ing. Jiří Špička 9.2.2009 - 9.1.2012
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 1.11.2011
Vznik funkce 19.12.2008
Zánik funkce 1.11.2011
Adresa: Arménská 1369/4 , Praha 101 00
člen představenstva Mgr. Jozef Sinčák MBA 24.5.2010 - 9.1.2012
Vznik členství 3.4.2010
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
předseda představenstva RNDr. Mgr. Richard Chvojka CSc. 9.1.2012 - 16.3.2014
Vznik členství 1.11.2011
Vznik funkce 1.11.2011
Adresa: Česká 1113/1 , Praha 158 00
předseda představenstva RNDr. Mgr. Richard Chvojka CSc. 16.3.2014 - 5.2.2015
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Česká 1113/1 , Praha 158 00
člen představenstva Mgr. Jaroslav Petržela 9.1.2012 - 8.5.2015
Vznik členství 1.11.2011
Adresa: 672 , Loučany 783 44
člen představenstva Mgr. Jaroslav Petržela 8.5.2015 - 21.12.2016
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 1.11.2016
Zánik funkce 1.11.2016
Adresa: Oradourská 79 , Lidice 273 54
předseda představenstva David Olša 5.2.2015 - 1.10.2018
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: Břežánecká 758/8 , Praha 158 00
člen představenstva Mgr. Jaroslav Petržela 21.12.2016 - 1.10.2018
Vznik členství 1.11.2016
Vznik funkce 1.11.2016
Adresa: Oradourská 79 , Lidice 273 54

Dozorčí rada Sky Venture a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MUDr. Gabriela Valešová 8.7.2005 - 12.8.2005
Zánik členství 28.7.2005
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 28.7.2005
Adresa: Lublaňská 1002/9 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Mgr. Lucie Motlíková 8.7.2005 - 12.8.2005
Zánik členství 28.7.2005
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 28.7.2005
Adresa: Na Jarově 2673/7 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Magda Kohoutová 8.7.2005 - 12.8.2005
Zánik členství 28.7.2005
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 28.7.2005
Adresa: Dr. Jahna 687/6 , Lišov 373 72
člen Jan Mikeš 12.8.2005 - 6.3.2006
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 10.2.2006
Vznik funkce 28.7.2005
Adresa: U Topolu 447/5 , Říčany 251 01
předseda Ing. Jana Figarová 12.8.2005 - 6.3.2006
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 10.2.2006
Vznik funkce 28.7.2005
Zánik funkce 10.2.2006
Adresa: Na valech 289/4 , Praha 160 00
člen Jana Rudolfová 12.8.2005 - 6.3.2006
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 10.2.2006
Vznik funkce 28.7.2005
Adresa: Vojanova 359/18 , Liberec 460 10
člen Mgr. Želmíra Oravcová 6.3.2006 - 4.6.2008
Vznik členství 10.2.2006
Adresa: Hlboká cesta 1722 , 931 01 Šamorín Slovenská republika
člen Ing. Marie Volhejnová 6.3.2006 - 4.6.2008
Vznik členství 10.2.2006
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Kaplická 856/49 , Praha 140 00
předseda Ing. Radim Haluza 6.3.2006 - 9.2.2009
Vznik členství 10.2.2006
Zánik členství 19.12.2008
Vznik funkce 14.2.2006
Zánik funkce 19.12.2008
Adresa: Vinohradská 29 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen Mgr. Želmíra Vlčková 4.6.2008 - 9.2.2009
Vznik členství 10.2.2006
Zánik členství 19.12.2008
Adresa: U klubovny 911 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Kateřina Batalová 4.6.2008 - 9.2.2009
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 19.12.2008
Adresa: Školní 1/8 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Pos 9.2.2009 - 9.1.2012
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: Naardenská 673/4 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hlava 9.2.2009 - 9.1.2012
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: Nové Středokluky 143 , Středokluky 252 68
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Vlasák 9.2.2009 - 26.6.2013
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 19.12.2011
Vznik funkce 19.12.2008
Zánik funkce 19.12.2011
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Josef Adam LL.M. 9.1.2012 - 26.7.2013
Vznik členství 1.11.2011
Adresa: U Radnice 456 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Marta Guthová MBA 9.1.2012 - 21.10.2013
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 1.10.2013
Adresa: U obecního dvora 794/4 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Vlasák 26.6.2013 - 21.10.2013
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 19.12.2011
Vznik funkce 19.12.2008
Zánik funkce 19.12.2011
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Josef Adam LL.M. 26.7.2013 - 29.9.2014
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 11.8.2014
Adresa: Buková 493 , Tuchoměřice 252 67
předseda dozorčí rady Petr Vlasák 21.10.2013 - 29.9.2014
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 11.8.2014
Vznik funkce 19.12.2011
Zánik funkce 11.8.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/126 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Jozef Sinčák 21.10.2013 - 29.9.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 11.8.2014
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Minařík 29.9.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 11.8.2014
Zánik členství 1.3.2015
Adresa: Baranova 897/19 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Tairova FCCA 29.9.2014 - 24.2.2016
Vznik členství 11.8.2014
Vznik funkce 13.8.2014
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Prokopcová FCCA 24.2.2016 - 14.6.2016
Vznik členství 11.8.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 13.8.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Pavelec LL.M. 29.9.2014 - 1.10.2018
Vznik členství 11.8.2014
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73
člen dozorčí rady Ing. Petr Doberský 16.4.2015 - 1.10.2018
Vznik členství 1.3.2015
Adresa: Za Fořtem 871/29 , Praha 154 00
předseda dozorčí rady Ing. Radek Hovorka 14.6.2016 - 1.10.2018
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00

Sbírka Listin Sky Venture a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10061/SL 47 notářský zápis [NZ 831/2015], ostatní Městský soud v Praze 23.10.2015 23.10.2015 8
B 10061/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 17.2.2015 31.3.2015 17.4.2015 4
B 10061/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 1.12.2014 18.12.2014 9.2.2015 3
B 10061/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 1.12.2014 18.12.2014 9.2.2015 3
B 10061/SL 43 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 5.5.2014 5.12.2014 12.12.2014 3
B 10061/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 26
B 10061/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 7.1.2014 25
B 10061/SL 40 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 20.12.2013 2.1.2014 24
B 10061/SL 39 notářský zápis NZ 713/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 20.12.2013 2.1.2014 34
B 10061/SL 38 notářský zápis NZ 478/2013 Městský soud v Praze 5.9.2013 13.9.2013 17.9.2013 9
B 10061/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2012 6.2.2013 8.2.2013 20
B 10061/SL 36 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 30.5.2012 28.12.2012 8.1.2013 4
B 10061/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 8.1.2013 29
B 10061/SL 34 notářský zápis NZ 685/2012 Městský soud v Praze 1.11.2012 7.11.2012 21.11.2012 11
B 10061/SL 33 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.3.2012 27.3.2012 20
B 10061/SL 32 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 26.10.2011 9.1.2012 2
B 10061/SL 31 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.11.2011 9.1.2012 3
B 10061/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.8.2011 12.8.2011 26
B 10061/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 31.1.2011 31.1.2011 26
B 10061/SL 28 notářský zápis NZ 427/2010 Městský soud v Praze 20.12.2010 17.1.2011 12
B 10061/SL 27 podpisové vzory -(bez data) Městský soud v Praze 26.5.2010 1
B 10061/SL 26 ostatní -rozh.jedin.akcio. Městský soud v Praze 2.4.2010 24.5.2010 1
B 10061/SL 25 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 18
B 10061/SL 24 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 3
B 10061/SL 23 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 2
B 10061/SL 22 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 19.12.2008 10.2.2009 3
B 10061/SL 21 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 19.12.2008 10.2.2009 3
B 10061/SL 20 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2008 10.2.2009 7
B 10061/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.1.2009 10.2.2009 19
B 10061/SL 18 notářský zápis NZ 27/2009 Městský soud v Praze 21.1.2009 9.2.2009 8
B 10061/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2009 9.2.2009 1
B 10061/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2009 9.2.2009 1
B 10061/SL 15 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 8.7.2008 1
B 10061/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.6.2008 8.7.2008 2
B 10061/SL 13 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 6.5.2008 5.6.2008 2
B 10061/SL 12 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2008 5.6.2008 1
B 10061/SL 11 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.5.2008 2.6.2008 14
B 10061/SL 10 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.11.2007 6.11.2007 19
B 10061/SL 8 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 7.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 7 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 6 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 17.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 5 ostatní -zápis o zasedání DR Městský soud v Praze 14.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 4 ostatní -zápis o zased.představenstva Městský soud v Praze 13.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 3 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.2.2006 17.3.2006 0
B 10061/SL 1 notářský zápis -NZ30/06 Městský soud v Praze 10.2.2006 17.3.2006 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sky Venture a.s.

IČO: 27361381
Firma: Sky Venture a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.7.2005

Sídlo Sky Venture a.s.

Sídlo: Jana Kašpara 1069/1, Praha 161 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image