Menu Zavřít

FIRMA ŠKODA TRANSPORTATION a.s. IČO: 62623753

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (62623753) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Emila Škody 2922/1, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1995 a je stále aktivní. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ŠKODA TRANSPORTATION a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Soud: Krajský soud v Plzni 1. 3. 1995
Spisová značka: C 6380
IČO (identifikační číslo osoby): 62623753
Jméno: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.2009
Zapsána dne: 1.3.1995
Část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je zastavena ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 150 00, identifikační číslo 00001350, na základě zástavní smlouvy ze dne 11.01.2023. Zástavní právo je zapsáno v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod běžným číslem zápisu 68571 a vzniklo dne 11.01.2023. Zápisem do rejstříku zástav byla zastavena část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. provozovaná pod obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s., na adrese Plzeň, Jižní Předměstí, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, a adrese Železniční 119/7, 326 00 Plzeň 2 - Slovany, která je vymezena v souladu s § 502 Občanského zákoníku a představuje organizovaný soubor jmění, který ŠKODA TRANSPORTATION a.s. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, zejména (i) vývoj, výroba a servis kolejových vozidel a dílčích celků kolejových vozidel, (ii) opravy a modernizace kolejových vozidel a (iii) provádění zkoušek kolejových vozidel. 30.1.2023
Část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 150 00, identifikační číslo 00001350, na základě zástavní smlouvy ze dne 13.07.2022. Zástavní právo je zapsáno v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod běžným číslem zápisu 66908 a vzniklo dne 24.08.2022. Zápisem do rejstříku zástav byla zastavena část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. provozovaná pod obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s., na adrese Plzeň, Jižní Předměstí, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, a adrese Železniční 119/7, 326 00 Plzeň 2 - Slovany, která je vymezena v souladu s § 502 Občanského zákoníku a představuje organizovaný soubor jmění, který ŠKODA TRANSPORTATION a.s. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, zejména (i) vývoj, výroba a servis kolejových vozidel a dílčích celků kolejových vozidel, (ii) opravy a modernizace kolejových vozidel a (iii) provádění zkoušek kolejových vozidel. 4.10.2022 - 3.1.2023
Část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5, 150 00, identifikační číslo 00001350, na základě zástavní smlouvy ze dne 27.7.2021. Zástavní právo je zapsáno v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod běžným číslem zápisu 62650 a vzniklo dne 14.09.2021. Zápisem do rejstříku zástav byla zastavena část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. provozovaná pod obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s., na adrese Plzeň, Jižní Předměstí, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, a adrese Železniční 119/7, 326 00 Plzeň 2 - Slovany, která je vymezena v souladu s § 502 Občanského zákoníku a představuje organizovaný soubor jmění, který ŠKODA TRANSPORTATION a.s. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, zejména (i) vývoj, výroba a servis kolejových vozidel a dílčích celků kolejových vozidel, (ii) opravy a modernizace kolejových vozidel a (iii) provádění zkoušek kolejových vozidel. 2.11.2021 - 13.7.2022
Na společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 626 23 753, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti MOVO spol. s r. o., se sídlem Železniční 119/7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 468 87 989. 1.2.2019
Zápisem do rejstříku zástav byla zastavena část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (Poskytovatel zajištění) provozovaná pod obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s., na adrese Plzeň, Jižní Předměstí, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, a adrese Železniční 119/7, 326 00 Plzeň 2 Slovany, která je vymezena v souladu s § 502 Občanského zákoníku a představuje organizovaný soubor jmění, který Poskytovatel zajištění vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, zejména (i) vývoj, výroba a servis kolejových vozidel a dílčích celků kolejových vozidel, (ii) opravy a modernizace kolejových vozidel, a (iii) provádění zkoušek kolejových vozidel. 7.9.2018 - 13.8.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 22.7.2014 - 1.3.2015
Dne 17.8.2009 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. takto: 1. Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvodem zvýšení základního kaptiálu je posílení finanční situace společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem úpisem akcií z částky 3.134.100.000,- Kč (tři miliardy sto třicet čtyři milionů sto tisíc korun českých) o částku 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na částku 3.150.000.000,- Kč (tři miliardy sto padesát milionů korun českých.) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden (1) kus kmenové akcie vydané na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na tuto jednu akcii. S novou akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nové akice bude 261.270.000,- Kč (dvě stě šedesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). 4. Vzdání se přednostního práva k úpisu nových akcií: Akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií. Nová akcie bude nabídnuta, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČ: 265 02 399. 5. Způsob upsání acií: Předem určený zájemce upíše novou akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, včetně určení počtu druhu, formy, podoby, a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. 6. Místo a lhůtu pro upisování akcií: Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šesedát) dní ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto Usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního resjtříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určenému zájemci doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., v Plzni, Tylova 1/57, PSČ 316 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 7. Připuštění možnosti započtení: Připouští se, že emisní kurs nově upsané akcie bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ŠKDOA HOLDING a.s., tj. pohledávky zájemce vůči společnosti ŠKODA TRANSPORATATION a.s. na zaplacení části kupní ceny za převod akcií společnosti Pars nova a.s., IČ: 258 60 38, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1833/56, PSČ 787 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2350, vzniklé z titulu smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 18.5.2009, přičemž pohledávka zájemce vyplývající z tého smlouvy o úplatném převodu akcií bude započtena ve výši 261.270.000,- Kč. (dvě stě šedesát jedna milionů dve stě sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem započtení této pohledávky je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilncíh zdrojů. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. byla ověřena zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 11.8.2009 8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je stanovena lhůta 15 (pátnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s. do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.8.2009 - 12.10.2009
Dne 2. března 2009 rozhodl jediný společník obchodní společnosti ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 1.4.2009

Kapitál ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Základní kapitál 3 150 000 000 Kč
Splaceno 3 150 000 000 Kč
Platnost od - do 12.10.2009
Základní kapitál 3 134 100 000 Kč
Splaceno 3 134 100 000 Kč
Platnost od - do 1.4.2009  - 12.10.2009
Základní kapitál 3 134 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2008  - 1.4.2009
Základní kapitál 1 273 635 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.2001  - 31.12.2008
Základní kapitál 717 987 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.1995  - 16.10.2001

Akcie ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
kmenové akcie na jméno 15 900 000 Kč 1 27.9.2016
kmenové akcie na jméno 3 134 100 000 Kč 1 27.9.2016
kmenové akcie na jméno 15 900 000 Kč 1 12.10.2009  - 27.9.2016
kmenové akcie na jméno 3 134 100 000 Kč 1 1.4.2009  - 27.9.2016

Sídlo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Emila Škody 2922/1, Plzeň 30100, Česká republika 1.3.2015
Adresa: Emila Škody 2922/1, Plzeň 30100, Česká republika 14.12.2012 - 1.3.2015
Adresa: Emila Škody 2922/1, Plzeň 30100, Česká republika 10.10.2011 - 14.12.2012
Adresa: Tylova 1/57, Plzeň 30100, Česká republika 1.2.2008 - 10.10.2011
Adresa: Tylova 1/57, Plzeň 30100, Česká republika 29.5.2002 - 1.2.2008
Adresa: Tylova 1/57, Plzeň 30100, Česká republika 1.3.1995 - 29.5.2002

Předmět podnikání ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené 1.4.2022
opravy silničních vozidel 22.8.2011
obráběčství 1.4.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 1.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2009 - 1.4.2022
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 23.5.2007 - 1.4.2009
provádění zkoušek drážních vozidel drah železničních, drah tramvajových a drah trolejbusových 23.5.2007
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení 23.5.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.8.2004 - 1.4.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 16.8.2004 - 1.4.2009
vývoj a výzkum v oblasti přírodních a technických věd 5.11.2003 - 1.4.2009
velkoobchod 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba karosérií 29.5.2002 - 1.4.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 29.5.2002 - 1.4.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 29.5.2002 - 1.4.2009
kovoobráběčství 29.5.2002 - 1.4.2009
příprava a vypracování technických návrhů 29.5.2002 - 1.4.2009
grafické práce a kresličské práce 29.5.2002 - 1.4.2009
zámečnictví 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 29.5.2002 - 1.4.2009
testování, měření a analýzy 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba dopravních prostředků 7.3.1997 - 29.5.2002
opravy ostatních dopravních prostředků 7.3.1997 - 1.4.2009
výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel 24.4.1995 - 7.3.1997
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení 24.4.1995 - 29.5.2002
automatizované zpracování dat 24.4.1995 - 29.5.2002
poskytování software 24.4.1995 - 29.5.2002
výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě 24.4.1995 - 29.5.2002
kovoobrábění 24.4.1995 - 29.5.2002
projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel 24.4.1995 - 29.5.2002
projektování elektrických zařízení 24.4.1995 - 1.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.4.1995 - 1.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.3.1995 - 29.5.2002

Vedení firmy ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Statutární orgán ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Předseda představenstva Ing. Petr Novotný
Ve funkci od 2.2.2024
Adresa Vinohradská 2190/170, 13000 Praha
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA
Ve funkci od 2.2.2024
Adresa Husova 460, 78961 Bludov
Člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta
Ve funkci od 2.2.2024
Adresa Sedlecká 1303/17, 32300 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA
Ve funkci od 21.2.2022 do 2.2.2024
Adresa Husova 460, 78961 Bludov
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta
Ve funkci od 21.2.2022 do 2.2.2024
Adresa Sedlecká 1303/17, 32300 Plzeň
člen představenstva Ing. Petr Novotný
Ve funkci od 16.10.2023 do 2.2.2024
Adresa Vinohradská 2190/170, 13000 Praha
předseda představenstva Didier Pfleger
Ve funkci od 21.2.2022 do 2.2.2024
Adresa Faubourg de Brisach 34 , Belfort
člen představenstva Ing. Libuša Jurečková CSc.
Ve funkci od 30.1.2023 do 16.10.2023
Adresa Záhumení 180, 74764 Horní Lhota
člen představenstva Martin Oravec
Ve funkci od 25.3.2022 do 30.1.2023
Adresa Na Černém vrchu 2637/2, 15000 Praha
člen představenstva Mike Niebling
Ve funkci od 21.2.2022 do 1.6.2022
Adresa Beethovenstraße 12 , Vellmar
člen představenstva Ing. Jan Menclík
Ve funkci od 30.4.2021 do 25.3.2022
Adresa U Pernikářky 1804/2, 15000 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Brzezina
Ve funkci od 30.4.2021 do 21.2.2022
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
člen přestavenstva Ing. Zdeněk Sváta
Ve funkci od 5.4.2019 do 21.2.2022
Adresa Sedlecká 1303/17, 32300 Plzeň
člen představenstva Ing. Zdeněk Majer
Ve funkci od 5.4.2019 do 21.2.2022
Adresa Vrbová 131, 32600 Letkov
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák
Ve funkci od 5.4.2019 do 21.2.2022
Adresa Husova 460, 78961 Bludov
předseda představenstva Ing. Petr Brzezina
Ve funkci od 3.5.2018 do 30.4.2021
Adresa Starodubečská 131/25, 10700 Praha
člen představenstva Ing. Jan Menclík
Ve funkci od 3.5.2018 do 30.4.2021
Adresa U Pernikářky 1804/2, 15000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA
Ve funkci od 3.5.2018 do 5.4.2019
Adresa Husova 460, 78961 Bludov
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta
Ve funkci od 30.8.2018 do 5.4.2019
Adresa Sedlecká 1303/17, 32300 Plzeň
člen představenstva Ing. Jaromír Šilhánek
Ve funkci od 8.10.2016 do 5.4.2019
Adresa Svahová 1245/8, 32600 Plzeň
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta
Ve funkci od 3.2.2016 do 30.8.2018
Adresa Sedlecká 1303/17, 32300 Plzeň
předseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA
Ve funkci od 3.2.2016 do 3.5.2018
Adresa Husova 460, 78961 Bludov
člen představenstva MSc. Jan Černý
Ve funkci od 24.7.2016 do 12.2.2018
Adresa Švestková 660/12, 32600 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Marek Krsek
Ve funkci od 3.2.2016 do 12.2.2018
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Jaromír Šilhánek
Ve funkci od 3.2.2016 do 8.10.2016
Adresa Úslavská 2282/47, 32600 Plzeň
člen představenstva MSc. Jan Černý
Ve funkci od 3.2.2016 do 24.7.2016
Adresa Hlávkova 867, 46014 Liberec
místopředseda představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.
Ve funkci od 5.3.2014 do 3.2.2016
Adresa Dukelská 783, 33401 Přeštice
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek
Ve funkci od 5.3.2014 do 3.2.2016
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Marek Krsek
Ve funkci od 5.3.2014 do 3.2.2016
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Jaromír Šilhánek
Ve funkci od 22.7.2014 do 3.2.2016
Adresa Úslavská 2282/47, 32600 Plzeň
člen představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA
Ve funkci od 22.7.2014 do 3.2.2016
Adresa Husova 460, 78961 Bludov
člen představenstva Josef Bernard
Ve funkci od 5.3.2014 do 5.2.2015
Adresa 86, 33209 Štěnovický Borek
člen představenstva Josef Bernard
Ve funkci od 3.12.2010 do 5.3.2014
Adresa Na Tarase 86, 33209 Štěnovice
místopředseda představenstva doc.Ing. Michal Korecký Ph.D.
Ve funkci od 25.8.2013 do 5.3.2014
Adresa Dukelská 783, 33401 Přeštice
člen představenstva Ing. Marek Krsek
Ve funkci od 9.10.2013 do 5.3.2014
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek
Ve funkci od 9.10.2013 do 5.3.2014
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek
Ve funkci od 20.8.2012 do 9.10.2013
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Marek Krsek
Ve funkci od 10.8.2012 do 9.10.2013
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
místopředseda představenstva doc.Ing. Michal Korecký Ph.D.
Ve funkci od 10.8.2012 do 25.8.2013
Adresa V Uličce 1459, 25301 Hostivice
předseda představenstva Tomáš Krsek
Ve funkci od 10.8.2012 do 20.8.2012
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek
Ve funkci od 12.5.2009 do 10.8.2012
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
místopředseda představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.
Ve funkci od 12.5.2009 do 10.8.2012
Adresa V Uličce 1459, 25301 Hostivice
člen představenstva Ing. Pavel Cibulka
Ve funkci od 10.3.2011 do 10.8.2012
Adresa Mikulovská 1140/97, 32300 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Pavel Cibulka
Ve funkci od 12.5.2009 do 10.3.2011
Adresa Mikulovská 1140/97, 32300 Plzeň
člen představenstva Ing. Tomáš Krsek
Ve funkci od 1.4.2009 do 12.5.2009
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
člen představenstva Ing. Pavel Cibulka
Ve funkci od 1.4.2009 do 12.5.2009
Adresa Mikulovská 1140/97, 32300 Plzeň
člen představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.
Ve funkci od 1.4.2009 do 12.5.2009
Adresa V Uličce 1459, 25301 Hostivice
jednatel doc. Ing. Michal Korecký Ph.D.
Ve funkci od 31.12.2008 do 1.4.2009
Adresa V Uličce 1459, 25301 Hostivice
jednatel Ing. Tomáš Krsek
Ve funkci od 15.11.2004 do 1.4.2009
Adresa Čermákova 2484/52, 30100 Plzeň
jednatel Ing. Michal Korecký
Ve funkci od 15.11.2004 do 31.12.2008
Adresa V Uličce 1459, 25301 Hostivice
Jednatel Ing. Pavel Novotný
Ve funkci od 5.4.2004 do 29.3.2006
Adresa 289, 40744 Chřibská
jednatel Ing. Jiří Zapletal
Ve funkci od 15.11.2004 do 13.6.2005
Adresa Pod Bílým Kamenem 357, 25169 Velké Popovice
Jednatel Ing. Jiří Kubricht
Ve funkci od 19.3.2003 do 15.11.2004
Adresa Roháčova 535/38a, 13000 Praha 3
Jednatel Ing. Ladislav Těťál
Ve funkci od 9.10.2002 do 15.11.2004
Adresa U Mlýna 15/17, 32600 Plzeň
Jednatel Ing. Petr Soubusta
Ve funkci od 29.5.2002 do 5.4.2004
Adresa Roháčova 551, 33701 Rokycany
Jednatel Ing. Roman Lesný
Ve funkci od 15.1.2003 do 19.3.2003
Adresa K Zaječímu vrchu 737, 33901 Klatovy
Jednatel Ing. Roman Lesný
Ve funkci od 1.10.1999 do 15.1.2003
Adresa Koldinova 530, 33901 Klatovy
Jednatel Ing. Petr Soubusta
Ve funkci od 21.11.2001 do 29.5.2002
Adresa Nýřanská 1297/44, 32300 Plzeň
Jednatel Ing. Petr Karásek
Ve funkci od 16.10.2001 do 29.5.2002
Adresa Západní 1569, 26301 Dobříš
Jednatel Vladislav Kozák
Ve funkci od 1.10.1999 do 21.11.2001
Adresa Slovanské údolí 1053/28, 31800 Plzeň
Jednatel Ing. František Brož
Ve funkci od 7.3.1997 do 16.10.2001
Adresa Pastýřská 103/5, 32600 Plzeň
Jednatel Ing. Ivo Šindelek
Ve funkci od 8.9.1998 do 1.10.1999
Adresa Tusarova 1520/24, 17000 Praha
Jednatel Ing. Milan Kalina
Ve funkci od 2.4.1998 do 8.9.1998
Adresa 170, 33211 Hradec
Jednatel Ing. Milan Kalina
Ve funkci od 4.3.1996 do 2.4.1998
Adresa Železniční 515/40, 32600 Plzeň
Jednatel Vladislav Kozák, d. t.
Ve funkci od 1.3.1995 do 4.3.1996
Adresa Slovanské údolí 1053/28, 31800 Plzeň
Jednatel Ing. Milan Kalina
Ve funkci od 17.11.1995 do 4.3.1996
Adresa , Hradec u Stoda
Jednatel ing. Viktor König
Ve funkci od 1.3.1995 do 17.11.1995
Adresa Pecháčkova 1038/6, 31800 Plzeň
Jednatel Ing. Karel Steininger
Ve funkci od 1.3.1995 do 2.10.1995
Adresa Strážnická 1006/22, 32300 Plzeň

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

IČO (identifikační číslo): 62623753
Jméno: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 3. 1995
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 7

Sídlo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Sídlo: Emila Škody 2922/1, Plzeň 30100

Živnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 5. 2011

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 5. 2004

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 3. 2002

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 4. 1995

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 4. 1995

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 4. 1995

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Projektování elektrických zařízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 3. 1995

Statutární orgán ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Ignačák MBA
Člen statutárního orgánu: Petr Novotný
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Sváta Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

IČO: 62623753
Firma: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 3. 1995

Sídlo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Sídlo: Emila Škody 2922/1, Plzeň 30100

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost