Firma ŠKODA TRANSPORTATION a.s. IČO 62623753


ŠKODA TRANSPORTATION a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (62623753) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1995 a je stále aktivní. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ŠKODA TRANSPORTATION a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1491
IČO (identifikační číslo osoby) 62623753
Jméno ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.3.1995
Na společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 626 23 753, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti MOVO spol. s r. o., se sídlem Železniční 119/ 7, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 468 87 989. 1.2.2019
Zápisem do rejstříku zástav byla zastavena část obchodního závodu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (Poskytovatel zajištění) provozovaná pod obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s., na adrese Plzeň, Jižní Předměstí, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, a adrese Železniční 119/7, 326 00 Plzeň 2 Slovany, která je vymezena v souladu s § 502 Občanského zákoníku a představuje organizovaný soubor jmění, který Poskytovatel zajištění vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, zejména (i) v ývoj, výroba a servis kolejových vozidel a dílčích celků kolejových vozidel, (ii) opravy a modernizace kolejových vozidel, a (iii) provádění zkoušek kolejových vozidel. 7.9.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 22.7.2014 - 1.3.2015
Dne 17.8.2009 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. takto: 1. Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvodem zvýšení základního kaptiálu je posílení finanční situace společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se zvyš uje peněžitým vkladem úpisem akcií z částky 3.134.100.000,- Kč (tři miliardy sto třicet čtyři milionů sto tisíc korun českých) o částku 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na částku 3.150.000.000,- Kč (tři miliardy sto padesát milionů korun českých.) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden (1) kus kmenové akcie vydané na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) na tuto jednu akcii. S novou akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nové akice bude 261.270.000,- Kč (dvě stě šedesát jedna m ilionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). 4. Vzdání se přednostního práva k úpisu nových akcií: Akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií. Nová akcie bude nabídnuta, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zák oníku předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČ: 265 02 399. 5. Způsob upsání acií: Předem určený zájemce upíše novou akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se spo lečností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, včetně určení počtu druhu, formy, podoby, a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výš e emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. 6. Místo a lhůtu pro upisování akcií: Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šesedát) dní ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto Usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního resjtříku a tím i počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určenému zájemci doručen i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o up sání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., v Plzni, Tylova 1/57, PSČ 316 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin. 7. Připuštění možnosti započtení: Připouští se, ž e emisní kurs nově upsané akcie bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ŠKDOA HOLDING a.s., tj. pohledávky zájemce vůči společnosti ŠKODA TRANSPORATATION a.s. na zaplacení části kupní ceny za pře vod akcií společnosti Pars nova a.s., IČ: 258 60 38, se sídlem Šumperk, Žerotínova 1833/56, PSČ 787 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2350, vzniklé z titulu smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 1 8.5.2009, přičemž pohledávka zájemce vyplývající z tého smlouvy o úplatném převodu akcií bude započtena ve výši 261.270.000,- Kč. (dvě stě šedesát jedna milionů dve stě sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem započtení této pohledávky je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilncíh zdrojů. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. byla ověřena zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 11.8.2009 8. Pravidla post upu pro uzavření smlouvy o započtení mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je stanovena lhůta 15 (pátnácti dní) od doručení návrhu dohody o  započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti ŠKODA HOLDING a.s. do 60 (šed esáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.8.2009 - 12.10.2009
Dne 2. března 2009 rozhodl jediný společník obchodní společnosti ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady o změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 1.4.2009

Aktuální kontaktní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Kapitál ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

zakladni jmění 3 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.10.2009
zakladni jmění 3 134 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2009 - 12.10.2009
zakladni jmění 3 134 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2008 - 1.4.2009
zakladni jmění 1 273 630 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.2001 - 31.12.2008
zakladni jmění 717 987 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.1995 - 16.10.2001

Akcie ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 134 100 000 Kč 1 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 15 900 000 Kč 1 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 15 900 000 Kč 1 12.10.2009 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 3 134 100 000 Kč 1 1.4.2009 - 27.9.2016

Sídlo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Emila Škody 2922/1 , Plzeň 301 00 1.3.2015
Adresa Emila Škody 2922/1 , Plzeň 301 00 14.12.2012 - 1.3.2015
Adresa Emila Škody 2922/1 , Plzeň 301 00 10.10.2011 - 14.12.2012
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 1.2.2008 - 10.10.2011
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 29.5.2002 - 1.2.2008
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 1.3.1995 - 29.5.2002

Předmět podnikání ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 22.8.2011
obráběčství 1.4.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 1.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.4.2009
provádění zkoušek drážních vozidel drah železničních, drah tramvajových a drah trolejbusových 23.5.2007
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení 23.5.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 23.5.2007 - 1.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.8.2004 - 1.4.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 16.8.2004 - 1.4.2009
vývoj a výzkum v oblasti přírodních a technických věd 5.11.2003 - 1.4.2009
velkoobchod 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba karosérií 29.5.2002 - 1.4.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 29.5.2002 - 1.4.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 29.5.2002 - 1.4.2009
kovoobráběčství 29.5.2002 - 1.4.2009
příprava a vypracování technických návrhů 29.5.2002 - 1.4.2009
grafické práce a kresličské práce 29.5.2002 - 1.4.2009
zámečnictví 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 29.5.2002 - 1.4.2009
testování, měření a analýzy 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 29.5.2002 - 1.4.2009
výroba dopravních prostředků 7.3.1997 - 29.5.2002
opravy ostatních dopravních prostředků 7.3.1997 - 1.4.2009
výroba, instalace, opravy a výstroje elektrických trakčních vozidel 24.4.1995 - 7.3.1997
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení 24.4.1995 - 29.5.2002
automatizované zpracování dat 24.4.1995 - 29.5.2002
poskytování software 24.4.1995 - 29.5.2002
výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě 24.4.1995 - 29.5.2002
kovoobrábění 24.4.1995 - 29.5.2002
projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel 24.4.1995 - 29.5.2002
projektování elektrických zařízení 24.4.1995 - 1.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.4.1995 - 1.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.3.1995 - 29.5.2002

vedení firmy ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Statutární orgán ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají dva členové představenstva společně. Při právních jednáních, kdy celková hodnota předmětu právního jednání nepřesahuje 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v jiné měně, je oprávněn jednat za S polečnost každý člen představenstva samostatně. 3.5.2018
Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně. Při právních jednáních, kdy celková hodnota předmětu právního jednání nepřesahuje 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v jiné měně, je oprávněn je dnat za Společnost každý člen představenstva samostatně. 25.7.2014 - 3.5.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti navenek vždy dva členové představenstva společně. 1.4.2009 - 25.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. 29.5.2002 - 1.4.2009
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují jednatelé samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva jednatelé s uvedením jména a funkce 4.9.2001 - 29.5.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují jednatelé samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel s uvedením jména a funkce 1.3.1995 - 4.9.2001
předseda představenstva Ing. Petr Brzezina 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Starodubečská 131/25 , Praha 107 00
člen představenstva Ing. Jan Menclík 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: U Pernikářky 1804/2 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák 5.4.2019
Vznik členství 20.1.2019
Vznik funkce 19.2.2019
Adresa: Husova 460 , Bludov 789 61
člen představenstva Ing. Zdeněk Majer 5.4.2019
Vznik členství 1.2.2019
Adresa: 131 , Letkov 326 00
člen přestavenstva Ing. Zdeněk Sváta 5.4.2019
Vznik členství 20.1.2019
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
Jednatel ing. Karel Steininger 1.3.1995 - 2.10.1995
Adresa: Strážnická 1006/22 , Plzeň 323 00
Jednatel ing. Viktor König 1.3.1995 - 17.11.1995
Adresa: Pecháčkova 1038/6 , Plzeň 318 00
Jednatel Vladislav Kozák d. t. 1.3.1995 - 4.3.1996
Adresa: Slovanské údolí 1053/28 , Plzeň 318 00
Jednatel Ing. Milan Kalina 17.11.1995 - 4.3.1996
Adresa: 170 , 332 11 Hradec u Stoda Česká republika
Jednatel Ing. Milan Kalina 4.3.1996 - 2.4.1998
Adresa: Železniční 515/40 , Plzeň 326 00
Jednatel Ing. Milan Kalina 2.4.1998 - 8.9.1998
Adresa: 170 , 332 11 Hradec Česká republika
Jednatel Ing. Ivo Šindelek 8.9.1998 - 1.10.1999
Adresa: Tusarova 1520/24 , Praha 170 00
Jednatel Ing. František Brož 7.3.1997 - 16.10.2001
Zánik funkce 28.2.2001
Adresa: Klatovská 103 , 320 08 Plzeň Česká republika
Jednatel Vladislav Kozák 1.10.1999 - 21.11.2001
Zánik funkce 30.8.2001
Adresa: Slovanské údolí 1053/28 , Plzeň 318 00
Jednatel ing. Petr Karásek 16.10.2001 - 29.5.2002
Vznik funkce 1.3.2001
Zánik funkce 20.3.2002
Adresa: Západní 1569 , Dobříš 263 01
Jednatel Ing. Petr Soubusta 21.11.2001 - 29.5.2002
Vznik funkce 31.8.2001
Adresa: Nýřanská 1297/44 , Plzeň 323 00
Jednatel Ing. Roman Lesný 1.10.1999 - 15.1.2003
Vznik funkce 1.7.1999
Adresa: Koldinova 530 , 339 01 Klatovy Česká republika
Jednatel Ing. Roman Lesný 15.1.2003 - 19.3.2003
Vznik funkce 1.7.1999
Zánik funkce 31.1.2003
Adresa: K Zaječímu vrchu 737 , Klatovy 339 01
Jednatel Ing. Petr Soubusta 29.5.2002 - 5.4.2004
Vznik funkce 31.8.2001
Zánik funkce 10.2.2004
Adresa: Roháčova 551 , Rokycany 337 01
Jednatel Ing. Ladislav Těťál 9.10.2002 - 15.11.2004
Vznik funkce 26.8.2002
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Karoliny Světlé 467/15 , Plzeň 323 00
Jednatel Ing. Jiří Kubricht 19.3.2003 - 15.11.2004
Vznik funkce 1.2.2003
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Roháčova 266/38 , Praha 130 00
jednatel Ing. Jiří Zapletal 15.11.2004 - 13.6.2005
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
Jednatel Ing. Pavel Novotný 5.4.2004 - 29.3.2006
Vznik funkce 11.2.2004
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: 289 , 407 44 Dolní Chřibská Česká republika
jednatel Ing. Michal Korecký 15.11.2004 - 31.12.2008
Vznik funkce 1.9.2004
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
jednatel Ing. Tomáš Krsek 15.11.2004 - 1.4.2009
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
jednatel doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 31.12.2008 - 1.4.2009
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Tomáš Krsek 1.4.2009 - 12.5.2009
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 1.4.2009 - 12.5.2009
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Pavel Cibulka 1.4.2009 - 12.5.2009
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Mikulovská 1140/97 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Cibulka 12.5.2009 - 10.3.2011
Vznik členství 1.4.2009
Vznik funkce 20.4.2009
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Mikulovská 1140/97 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 12.5.2009 - 10.8.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 20.4.2009
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 12.5.2009 - 10.8.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 20.4.2009
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Pavel Cibulka 10.3.2011 - 10.8.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Mikulovská 1140/97 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Tomáš Krsek 10.8.2012 - 20.8.2012
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 9.7.2012
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva doc.Ing. Michal Korecký Ph.D. 10.8.2012 - 25.8.2013
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 9.7.2012
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Marek Krsek 10.8.2012 - 9.10.2013
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 20.8.2012 - 9.10.2013
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 9.7.2012
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva Josef Bernard 3.12.2010 - 5.3.2014
Vznik členství 5.11.2010
Zánik členství 6.11.2013
Adresa: Nebílovský Borek 86 , 332 09 Štěnovice Česká republika
místopředseda představenstva doc.Ing. Michal Korecký Ph.D. 25.8.2013 - 5.3.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 9.7.2012
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 9.10.2013 - 5.3.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 9.7.2012
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Marek Krsek 9.10.2013 - 5.3.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 6.11.2013
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva Josef Bernard 5.3.2014 - 5.2.2015
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: 86 , Štěnovický Borek 332 09
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 5.3.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 19.1.2016
Vznik funkce 12.2.2014
Zánik funkce 19.1.2016
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 5.3.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 19.1.2016
Vznik funkce 12.2.2014
Zánik funkce 19.1.2016
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen představenstva Ing. Marek Krsek 5.3.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 19.1.2016
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA 22.7.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 28.6.2014
Zánik členství 19.1.2016
Adresa: Husova 460 , Bludov 789 61
člen představenstva Ing. Jaromír Šilhánek 22.7.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 28.6.2014
Zánik členství 19.1.2016
Adresa: Úslavská 2282/47 , Plzeň 326 00
člen představenstva MSc. Jan Černý 3.2.2016 - 24.7.2016
Vznik členství 19.1.2016
Adresa: Hlávkova 867 , Liberec 460 14
člen představenstva Ing. Jaromír Šilhánek 3.2.2016 - 8.10.2016
Vznik členství 19.1.2016
Adresa: Úslavská 2282/47 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Marek Krsek 3.2.2016 - 12.2.2018
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 14.1.2018
Vznik funkce 26.1.2016
Zánik funkce 14.1.2018
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva MSc. Jan Černý 24.7.2016 - 12.2.2018
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 14.1.2018
Zánik funkce 14.1.2018
Adresa: Švestková 660/12 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA 3.2.2016 - 3.5.2018
Vznik členství 19.1.2016
Vznik funkce 26.1.2016
Adresa: Husova 460 , Bludov 789 61
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta 3.2.2016 - 30.8.2018
Vznik členství 19.1.2016
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika
člen představenstva Ing. Jaromír Šilhánek 8.10.2016 - 5.4.2019
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 19.1.2019
Adresa: Svahová 1245/8 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ignačák MBA 3.5.2018 - 5.4.2019
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 19.1.2019
Vznik funkce 25.4.2018
Zánik funkce 19.1.2019
Adresa: Husova 460 , Bludov 789 61
člen představenstva Ing. Zdeněk Sváta 30.8.2018 - 5.4.2019
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 19.1.2019
Adresa: Sedlecká 1303 17, 323 00 Plzeň Česká republika

Dozorčí rada ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Smidarská 742 , Praha 190 14
člen dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 3.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Antonín Roub 5.4.2019
Vznik členství 7.3.2019
Adresa: Křimická 730/16 , Plzeň 318 00
člen Vratislav Dvořák d.t. 29.5.2002 - 18.8.2003
Vznik členství 26.2.2002
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Elišky Krásnohorské 718/27 , Plzeň 323 00
člen Ing. Jiří Zapletal 29.5.2002 - 15.11.2004
Vznik členství 1.1.2002
Zánik členství 31.8.2004
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen Ing. Tomáš Krsek 29.5.2002 - 15.11.2004
Vznik členství 1.1.2002
Zánik členství 31.8.2004
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen Ing. Petr Valdhans 18.8.2003 - 15.11.2004
Vznik členství 1.7.2003
Zánik členství 31.8.2004
Adresa: Slovanská alej 1896/25 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Zapletal 13.6.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 1.4.2005
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Ing. Václav Svoboda 13.6.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 1.4.2005
Adresa: náměstí Milady Horákové 2308/5 , Plzeň 326 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Svoboda 27.9.2005 - 12.7.2006
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: náměstí Milady Horákové 2308/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Josef Bernard 13.6.2005 - 30.9.2008
Vznik členství 1.4.2005
Adresa: Máchova 1611/5 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Zapletal 27.9.2005 - 30.9.2008
Vznik členství 1.4.2005
Vznik funkce 5.9.2005
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Dr. Ing. Ladislav Sobotka 12.7.2006 - 1.4.2009
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 1.4.2009
Adresa: Nad Úslavou 1119/14 , Plzeň 312 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Zapletal 30.9.2008 - 1.4.2009
Vznik členství 25.8.2008
Zánik členství 1.4.2009
Vznik funkce 27.8.2008
Zánik funkce 1.4.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Josef Bernard 30.9.2008 - 1.4.2009
Vznik členství 25.8.2008
Zánik členství 1.4.2009
Adresa: Nebílovský Borek 86 , 332 09 Štěnovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Zapletal 1.4.2009 - 3.8.2009
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Josef Bernard 1.4.2009 - 3.8.2009
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Nebílovský Borek 86 , 332 09 Štěnovice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Zapletal 3.8.2009 - 3.12.2010
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 14.12.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 14.12.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
místopředseda dozorčí rady Josef Bernard 3.8.2009 - 3.12.2010
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 1.11.2010
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 1.11.2010
Adresa: Nebílovský Borek 86 , 332 09 Štěnovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. František Kůs 3.8.2009 - 10.8.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: Adelova 2610/10 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 3.12.2010 - 5.3.2014
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 1.11.2010
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: Impasse de la Fontaine 6 , 980 00 Monako Monacké knížectví
místopředseda dozorčí rady Jiří Diviš 3.12.2010 - 5.3.2014
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 6.11.2013
Vznik funkce 1.11.2010
Zánik funkce 6.11.2013
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monako Monacké knížectví
člen dozorčí rady Ing. František Kůs 10.8.2012 - 5.2.2015
Vznik členství 19.7.2012
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: Adelova 2610/10 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 5.3.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 19.1.2016
Vznik funkce 11.2.2014
Zánik funkce 19.1.2016
Adresa: Impasse de la Fontaine 6 , 980 00 Monako Monacké knížectví
místopředseda dozorčí rady Jiří Diviš 5.3.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 19.1.2016
Vznik funkce 11.2.2014
Zánik funkce 19.1.2016
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monako Monacké knížectví
člen dozorčí rady Josef Bernard 5.2.2015 - 3.2.2016
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 19.1.2016
Adresa: 86 , Štěnovický Borek 332 09
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 3.2.2016 - 9.3.2016
Vznik členství 19.1.2016
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 3.2.2016 - 9.3.2016
Vznik členství 19.1.2016
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 3.2.2016 - 22.6.2016
Vznik členství 19.1.2016
Adresa: 51 Av Hector Otto , 980 00 Le Bel Horizon Monacké knížectví
člen dozorčí rady Josef Bernard 3.2.2016 - 2.1.2017
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 20.11.2016
Adresa: 86 , Štěnovický Borek 332 09
člen dozorčí rady Jiří Diviš 3.2.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 8.3.2017
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monacké knížectví
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 9.3.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 8.3.2017
Vznik funkce 25.2.2016
Zánik funkce 8.3.2017
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 9.3.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 8.3.2017
Vznik funkce 25.2.2016
Zánik funkce 8.3.2017
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 22.6.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 8.3.2017
Adresa: 51 Av Hector Otto , 980 00 Le Bel Horizon Monacké knížectví
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 15.3.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 8.3.2017
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 10.3.2017
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 15.3.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 8.3.2017
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 10.3.2017
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Mgr. Ján Gajdoš LL.M. 15.3.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 8.3.2017
Zánik členství 25.4.2018
Adresa: Na Čečeličce 1848/10 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Petra Humlová 15.3.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 8.3.2017
Zánik členství 25.4.2018
Adresa: 49 , Úžice 285 06
člen dozorčí rady Mgr. Kristína Magdolenová 29.6.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 2.6.2017
Zánik členství 25.4.2018
Adresa: Hodžova 393/2 , Nitra-Staré Mesto Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Zoch 3.5.2018 - 5.4.2019
Vznik členství 25.4.2018
Zánik členství 5.3.2019
Adresa: 24 , Bílsko 387 73

Sbírka Listin ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1491/SL 125 notářský zápis [NZ 19/2016] Krajský soud v Plzni 19.1.2016 3.2.2016 65
B 1491/SL 124 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.5.2015 1.7.2015 26.8.2015 24
B 1491/SL 123 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.5.2015 21.8.2015 24.8.2015 141
B 1491/SL 122 notářský zápis [Nz 312/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.5.2015 29.5.2015 10.6.2015 10
B 1491/SL 120 notářský zápis Nz 499/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.6.2014 1.7.2014 12.11.2014 45
B 1491/SL 119 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 28.6.2014 9.7.2014 27.8.2014 3
B 1491/SL 118 účetní závěrka [2013]  2012 + 2013 Krajský soud v Plzni 31.12.2013 15.8.2014 20.8.2014 99
B 1491/SL 117 výroční zpráva [2013]  konsolidovaná Krajský soud v Plzni 31.3.2014 15.8.2014 18.8.2014 16
B 1491/SL 116 účetní závěrka [2013]  konsolidovaná 2012 - 2013 Krajský soud v Plzni 31.3.2014 15.8.2014 18.8.2014 53
B 1491/SL 115 účetní závěrka [2013]  2012 - 2013 Krajský soud v Plzni 28.3.2014 15.8.2014 18.8.2014 46
B 1491/SL 114 notářský zápis Nz 499/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.6.2014 1.7.2014 30.7.2014 1
B 1491/SL 113 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 12.2.2014 14.2.2014 5.3.2014 3
B 1491/SL 112 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 11.2.2014 14.2.2014 5.3.2014 3
B 1491/SL 111 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 6.3.2013 14.2.2014 5.3.2014 4
B 1491/SL 110 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora - konsolidované Krajský soud v Plzni 22.5.2013 19.6.2013 19.6.2013 114
B 1491/SL 109 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 - konsolidované Krajský soud v Plzni 26.3.2012 21.12.2012 21.12.2012 58
B 1491/SL 108 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 11.4.2012 21.12.2012 21.12.2012 117
B 1491/SL 107 rozhod. o statut. orgánu - potvrzení volby člena DR Krajský soud v Plzni 19.7.2012 27.7.2012 14.8.2012 2
B 1491/SL 106 rozhod. o statut. orgánu - volby člena DR Krajský soud v Plzni 19.7.2012 27.7.2012 14.8.2012 2
B 1491/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 25. představenstva Krajský soud v Plzni 9.7.2012 27.7.2012 14.8.2012 2
B 1491/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 27.6.2012 27.7.2012 14.8.2012 3
B 1491/SL 103 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 - konsolidované Krajský soud v Plzni 11.3.2011 28.12.2011 28.12.2011 64
B 1491/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 13.4.2011 28.12.2011 28.12.2011 77
B 1491/SL 101 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.10.2011 17.10.2011 18.10.2011 28
B 1491/SL 100 notářský zápis Nz 296/2011 - rozh.jed.akcion Krajský soud v Plzni 22.9.2011 4.10.2011 10.10.2011 13
B 1491/SL 99 notářský zápis Nz 256/2011 - rozh.jed.akcion Krajský soud v Plzni 17.8.2011 19.8.2011 22.8.2011 9
B 1491/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. představenstva Krajský soud v Plzni 1.3.2011 8.3.2011 14.3.2011 2
B 1491/SL 97 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.1.2011 27.1.2011 31.1.2011 28
B 1491/SL 96 notářský zápis Nz 25/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 24.1.2011 27.1.2011 31.1.2011 33
B 1491/SL 94 podpisové vzory - Jiří Diviš Krajský soud v Plzni 4.11.2010 7.12.2010 9.12.2010 2
B 1491/SL 93 podpisové vzory - Ing. Marek Čmejla Krajský soud v Plzni 4.11.2010 7.12.2010 9.12.2010 2
B 1491/SL 92 podpisové vzory - Josef Bernard Krajský soud v Plzni 25.11.2010 7.12.2010 9.12.2010 2
B 1491/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena DR Krajský soud v Plzni 7.12.2009 7.12.2010 9.12.2010 1
B 1491/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 1.11.2010 7.12.2010 9.12.2010 2
B 1491/SL 89 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.12.2010 7.12.2010 9.12.2010 22
B 1491/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 14.12.2009 7.12.2010 9.12.2010 2
B 1491/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 1.11.2010 7.12.2010 9.12.2010 1
B 1491/SL 86 notářský zápis Nz 382/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 5.11.2010 7.12.2010 9.12.2010 4
B 1491/SL 85 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.4.2010 7.5.2010 12.5.2010 22
B 1491/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 31.3.2009 19.1.2010 19.1.2010 75
B 1491/SL 83 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 12.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 22
B 1491/SL 82 notářský zápis Nz 351/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 17.8.2009 21.8.2009 26.8.2009 7
B 1491/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.6.2009 10.7.2009 3.8.2009 2
B 1491/SL 80 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 23.6.2009 10.7.2009 3.8.2009 2
B 1491/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - zápis o průběhu voleb Krajský soud v Plzni 22.5.2009 10.7.2009 3.8.2009 2
B 1491/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - potvrzení o zvol. zást. DR Krajský soud v Plzni 21.5.2009 10.7.2009 3.8.2009 2
B 1491/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 2. zased. představ. Krajský soud v Plzni 20.4.2009 5.5.2009 12.5.2009 2
B 1491/SL 76 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.3.2009 4.3.2009 17.3.2009 1
B 1491/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 3.2.2009 4.3.2009 17.3.2009 1
B 1491/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.3.2009 4.3.2009 17.3.2009 1
B 1491/SL 73 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.3.2009 4.3.2009 17.3.2009 1
B 1491/SL 72 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.3.2009 4.3.2009 17.3.2009 1
B 1491/SL 71 posudek znalce č. 1688/16/2009 Krajský soud v Plzni 23.2.2009 4.3.2009 17.3.2009 48
B 1491/SL 70 zpráva auditora 2008, účetní závěrka Krajský soud v Plzni 20.2.2009 4.3.2009 17.3.2009 30
B 1491/SL 69 notářský zápis Nz 97/2009-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.3.2009 4.3.2009 17.3.2009 32
B 1491/SL 68 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 15.12.2008 14.1.2009 19.1.2009 11
B 1491/SL 67 změna právní formy, fúze - projekt přeměny (z C 6380) Krajský soud v Plzni 31.12.2008 15.1.2009 19.1.2009 26
B 1491/SL 66 notářský zápis Nz 646/2008-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 15.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 30
B 1491/SL 65 posudek znalce č. 1640/2008 Krajský soud v Plzni 10.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 54
B 1491/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.8.2008 26.9.2008 1.10.2008 2
B 1491/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.8.2008 26.9.2008 1.10.2008 1
B 1491/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.8.2008 26.9.2008 30.9.2008 2
B 1491/SL 63 ostatní - rozh. jediného společníka Krajský soud v Plzni 25.8.2008 26.9.2008 30.9.2008 1
B 1491/SL 60 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 27.5.2008 9.7.2008 73
B 1491/SL 59 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 20.4.2007 19.6.2007 20.6.2007 72
B 1491/SL 58 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.5.2007 23.5.2007 23.5.2007 11
B 1491/SL 57 notářský zápis Nz 226/2007 - rozh. spol. Krajský soud v Plzni 21.5.2007 23.5.2007 23.5.2007 2
B 1491/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.6.2006 10.7.2006 12.7.2006 1
B 1491/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jed. společníka Krajský soud v Plzni 14.6.2006 10.7.2006 12.7.2006 1
B 1491/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena DR Krajský soud v Plzni 11.5.2006 10.7.2006 12.7.2006 1
B 1491/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 18.5.2006 22.6.2006 27.6.2006 76
B 1491/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení jednatele Krajský soud v Plzni 27.2.2006 22.3.2006 29.3.2006 1
B 1491/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 5.9.2005 22.9.2005 27.9.2005 2
B 1491/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 25.2.2005 18.7.2005 11.8.2005 69
B 1491/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.4.2005 18.4.2005 13.6.2005 3
B 1491/SL 48 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.4.2005 18.4.2005 13.6.2005 11
B 1491/SL 47 notářský zápis Nz 66/2005 - o změně ZL Krajský soud v Plzni 1.4.2005 18.4.2005 13.6.2005 8
B 1491/SL 46 ostatní - rozh. společníka (2x) Krajský soud v Plzni 1.4.2005 18.4.2005 13.6.2005 4
B 1491/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 13.2.2004 6.1.2005 11.1.2005 80
B 1491/SL 44 zakladatelské dokumenty - ú.z. zakl. listiny Krajský soud v Plzni 30.11.2004 9.12.2004 21.12.2004 8
B 1491/SL 43 notářský zápis Nz 310/2004 - rozh. Krajský soud v Plzni 11.11.2004 15.11.2004 24.11.2004 8
B 1491/SL 42 podpisové vzory jednatelů Krajský soud v Plzni 24.9.2004 11.10.2004 10.11.2004 5
B 1491/SL 41 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jedin. spol. Krajský soud v Plzni 23.8.2004 11.10.2004 10.11.2004 2
B 1491/SL 40 notářský zápis -NZ 221/2004 rozh.+ZL Krajský soud v Plzni 23.8.2004 11.10.2004 10.11.2004 12
B 1491/SL 39 zakladatelské dokumenty -ÚZ zakl.listiny Krajský soud v Plzni 9.7.2004 12.7.2004 12.8.2004 11
B 1491/SL 38 notářský zápis Nz 192/2004 - rozh. Krajský soud v Plzni 7.7.2004 12.7.2004 12.8.2004 3
B 1491/SL 37 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 25.2.2004 3.3.2004 1.4.2004 1
B 1491/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - změna jednatele Krajský soud v Plzni 19.1.2004 3.3.2004 1.4.2004 2
B 1491/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 7.2.2003 22.12.2003 31.12.2003 91
B 1491/SL 34 zakladatelské dokumenty -ÚZ zakl.listiny Krajský soud v Plzni 7.10.2003 13.10.2003 27.10.2003 10
B 1491/SL 33 notářský zápis Nz 333/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 3.10.2003 13.10.2003 27.10.2003 3
B 1491/SL 32 podpisové vzory člena DR Krajský soud v Plzni 9.6.2003 25.7.2003 14.8.2003 1
B 1491/SL 31 ostatní -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 9.6.2003 25.7.2003 14.8.2003 2
B 1491/SL 30 ostatní -usnesení z jednání DR Krajský soud v Plzni 13.5.2003 25.7.2003 14.8.2003 2
B 1491/SL 29 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 3.2.2003 26.2.2003 17.3.2003 1
B 1491/SL 28 zakladatelské dokumenty - ú.z. zakl. listiny Krajský soud v Plzni 25.2.2003 26.2.2003 17.3.2003 10
B 1491/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 27.1.2003 26.2.2003 17.3.2003 4
B 1491/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 13.3.2002 10.12.2002 17.12.2002 61
B 1491/SL 25 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 3.9.2002 16.9.2002 2.10.2002 1
B 1491/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného společníka Krajský soud v Plzni 12.8.2002 16.9.2002 2.10.2002 2
B 1491/SL 23 podpisové vzory členů dozorčí rady Krajský soud v Plzni 13.5.2002 22.5.2002 29.5.2002 3
B 1491/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 18.3.2002 20.3.2002 29.5.2002 2
B 1491/SL 21 ostatní -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 25.2.2002 20.3.2002 29.5.2002 2
B 1491/SL 20 notářský zápis Nz 367/2001- rozh. + ZL Krajský soud v Plzni 10.12.2001 20.3.2002 29.5.2002 13
B 1491/SL 19 ostatní - rozh. jediného společníka Krajský soud v Plzni 19.11.2001 20.3.2002 29.5.2002 2
B 1491/SL 18 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 4.10.2001 24.10.2001 15.11.2001 1
B 1491/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 16.7.2001 24.10.2001 15.11.2001 2
B 1491/SL 16 podpisové vzory jednatelů Krajský soud v Plzni 19.4.2001 25.4.2001 16.10.2001 3
B 1491/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného spol. Krajský soud v Plzni 21.3.2001 25.4.2001 16.10.2001 2
B 1491/SL 14 posudek znalce č. 449 - 155/2000 Krajský soud v Plzni 19.12.2000 25.4.2001 16.10.2001 31
B 1491/SL 13 posudek znalce č. 372 Krajský soud v Plzni 19.12.2000 25.4.2001 16.10.2001 28
B 1491/SL 12 notářský zápis -NZ 287/2000 rozh.+ÚZ ZL Krajský soud v Plzni 21.12.2000 25.4.2001 16.10.2001 16
B 1491/SL 11 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Plzni 19.5.2000 9.6.2001 6.9.2001 5
B 1491/SL 10 notářský zápis Nz 89/2000 - rozh. + ÚZ ZL Krajský soud v Plzni 12.5.2000 9.6.2001 6.9.2001 15
B 1491/SL 9 účetní závěrka 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.2.2001 11.7.2001 20.7.2001 7
B 1491/SL 8 účetní závěrka 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 13.7.2000 23.11.2000 7.12.2000 8
B 1491/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 10.7.1998 19.8.1998 19.8.1998 1
B 1491/SL 6 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Plzni 17.7.1997 22.10.1997 22.10.1997 8
B 1491/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 22.10.1997 22.10.1997 10
B 1491/SL 4 notářský zápis -NZ 195/97 ÚZ zakl.listiny Krajský soud v Plzni 27.6.1997 22.10.1997 3
B 1491/SL 3 ostatní - zapsáno omylem! Krajský soud v Plzni 7.10.1996 22.8.1997 22.8.1997 0
B 1491/SL 2 notářský zápis -NZ 182/96 osv. VH+ZL Krajský soud v Plzni 7.10.1996 22.8.1997 22.8.1997 4
B 1491/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

IČO (identifikační číslo) 62623753
Jméno ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 1.3.1995
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 7

Sídlo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Živnosti a provozovny ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 21.12.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Železniční 119/7, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1012567001
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Zahájení provozování 1.2.2019
Provozovna č. 3
Provozovna 1. máje 3176/102, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1012802914
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.7.2019

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 1. máje 3176/102, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1012802914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2019

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2011

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2011

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2011

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.5.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 1. máje 3176/102, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1012802914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2019

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004837500
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.2011

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1995
Zánik oprávnění 20.3.2002

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 3.1.2001

Živnost č. 12 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1995
Zánik oprávnění 27.3.2002

Živnost č. 14 Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1995
Zánik oprávnění 27.3.2002

Živnost č. 15 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Projektování a konstruování mechanické části kolejových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 20.3.2002

Živnost č. 18 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 12.2.2001

Živnost č. 20 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba karosérií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Ignačák MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Sváta
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Menclík
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Brzezina
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Majer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

IČO: 62623753
Firma: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.3.1995

Sídlo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Sídlo: Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
Výzkum a vývoj
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image