Firma ŠKODA INVESTMENT a.s. IČO 26502399


ŠKODA INVESTMENT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ŠKODA INVESTMENT a.s. (26502399) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Emila Škody 2922/1, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 2002 a je stále aktivní. ŠKODA INVESTMENT a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ŠKODA INVESTMENT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ŠKODA INVESTMENT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ŠKODA INVESTMENT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ŠKODA INVESTMENT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ŠKODA INVESTMENT a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 2054
IČO (identifikační číslo osoby) 26502399
Jméno ŠKODA INVESTMENT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.1.2002
Dle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30.06.2017 přešla na společnost ADELARDIS a.s., se sídlem V Bezovce 1523/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 27219151, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová znač ka B 1202, jako společnost nástupnickou, odštěpená část jmění rozdělované společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26502399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis ová značka B 7473. 27.9.2017
V souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech se společnost podřizuje režimu zákona o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 26.3.2014 - 27.9.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 26.3.2014 - 27.9.2017
Jediný akcionář Společnosti přijal dne 3.8.2012 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení zákaldního kapitálu: I. Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých), t.j. z částky 840.000.000,-Kč (slovy: osm set čtyřicet milionů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 240.000.000, -Kč (slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých). Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Všechny akcie Společnosti jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti. Emisní kurs akcií Společnosti je splacen v plném rozsahu. II. Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota všech tři sta (300) kusů kmenov ých akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 2.800.000,-Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), a to výměnou vše ch akcií Společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. V Případě, že bude mít Společnost stále jediného akcionáře, předloží jediný akcionář všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.800.000,-Kč představenstvu Společ nosti nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty. O počátku této lhůty bude představenstvo Společnosti jediného akcionáře informovat bez zbyteč ného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dopisem zaslaným doporučeně jedinému akcionáři, popř. k rukám jeho zmocněnce, na základě předložené plné moci. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li jediný akcionář akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, není oprávněn až do jejich předložení vykovávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. V přpadě, že Společnost nebude mít jediného akcionáře, představenstvo Společnosti ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie Společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti. Výměna a kcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií Společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je Společnost povinna všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele emitovaných Společností v listinné podo bě, o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.888.000,-Kč, zničit. IV. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři Společnosti. Tato částka bude splatná ve lhůtě jedno sto osmdesát (180) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se jediný akcionář resp. akcionáři Společnosti se Společností na jiné lhůtě. 10.8.2012 - 10.8.2012
Jediný akcionář Společnosti přijal dne 3.8.2012 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: I. Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých), t.j. z částky 840.000.000,-Kč (slovy: osm set čtyřicet milionů korun českých) dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 240.000.000, -Kč (slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých). Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Všechny akcie Společnosti jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Společnosti. Emisní kurs akcií Společnosti je splacen v plném rozsahu. II. Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota všech tři sta (300) kusů kmenov ých akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 2.800.000,-Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), a to výměnou vše ch akcií Společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. V Případě, že bude mít Společnost stále jediného akcionáře, předloží jediný akcionář všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.800.000,-Kč představenstvu Společ nosti nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty. O počátku této lhůty bude představenstvo Společnosti jediného akcionáře informovat bez zbyteč ného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dopisem zaslaným doporučeně jedinému akcionáři, popř. k rukám jeho zmocněnce, na základě předložené plné moci. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li jediný akcionář akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, není oprávněn až do jejich předložení vykovávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. V přpadě, že Společnost nebude mít jediného akcionáře, představenstvo Společnosti ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie Společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti. Výměna a kcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií Společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je Společnost povinna všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele emitovaných Společností v listinné podo bě, o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 2.888.000,-Kč, zničit. IV. Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 600.000.000,-Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři Společnosti. Tato částka bude splatná ve lhůtě jedno sto osmdesát (180) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se jediný akcionář resp. akcionáři Společnosti se Společností na jiné lhůtě. 10.8.2012 - 18.1.2013
Jediný akcionář Společnosti přijal dne 5.10.2011 v působnosti valné hromady Společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: I. Rozsah snížení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku ve výši 2.160.000.000,- Kč (slovy: "dvě miliardy jedno sto šedesát milionů korun českých"), tj. z částky 3.000.000.000,- Kč (slovy: "tři miliardy korun českých") dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na částku 840.000.000,- Kč (slovy: "osm set čtyřicet milionů korun českých"); Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Všechny akcie Společnosti jsou ve vlastnictví Jediného akcionáře Společnosti. Emisní kurs všech akcií Společnosti je splacen v plném rozsahu. II. Důvod snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace výše základního kapitálu Společnosti ve vztahu k obchodní činnosti Společnosti. III. Způsob provedení snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: "deset milionů korun českých") bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 2.800.000,- Kč (slovy: "dva miliony osm set tisíc korun českých"), a to výměnou všech akcií Společnosti za akcie s určenou nižší jmenovitou hodnotou. V případě, že bude mít Společnost stále jediného akcionáře, předloží jediný akcionář všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných Společností ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, představenstvu Společnosti nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty. O počátku této lhůty bude jediného akcionáře informovat představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu, ne jpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dopisem zaslaným doporučeně jedinému akcionáři, popř. k rukám jeho zmocněnce, na základě předložené plné moci. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společn osti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li jediný akcionář akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. V případě, že Společnost nebude mít jediného akcionáře, představenstvo Společnosti ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hrom ady akcionáře, kteří mají listinné akcie Společnosti, aby je předložili za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uveřejnění výzvy způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti. Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Nepředloží-li akcionáři akcie Společnosti ve stanovené lhůtě, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. Po zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a po výměně akcií Společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou je Společnost povinna všech tři sta (300) kusů kmenových akcií na majitele, emitovaných Společností v listinné po době, o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000.000,- Kč, zničit. IV. Způsob jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti ve výši 2.160.000.000,- Kč (slovy: "dvě miliardy jedno sto šedesát milionů korun českých") bude vyplacena Jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři Společnosti. T ato částka bude splatná ve lhůtě jedno sto osmdesát (180) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, nedohodnou-li se Jediný akcionář, resp. akcionáři Společnosti se Společností na jiné lhůtě. 13.10.2011 - 14.3.2012
Na společnostHQU International, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, IČ: 265 02 399 přešlo jmění zaniklé společnosti ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň - město, PSČ: 316 00, IČ: 261 63 632. Sp olečnost HQU International, a.s. současně změnila obchodní firmu na ŠKODA HOLDING a.s. 23.8.2006 - 19.1.2009

Aktuální kontaktní údaje ŠKODA INVESTMENT a.s.

Kapitál ŠKODA INVESTMENT a.s.

zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.9.2017
zakladni jmění 240 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2013 - 27.9.2017
zakladni jmění 840 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.3.2012 - 18.1.2013
zakladni jmění 3 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.8.2006 - 14.3.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2002 - 23.8.2006

Akcie ŠKODA INVESTMENT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 4 Kč 10 000 000 27.9.2017
Akcie na jméno 24 Kč 10 000 000 4.7.2014 - 27.9.2017
Kmenové akcie na majitele 800 000 Kč 300 18.1.2013 - 4.7.2014
Kmenové akcie na majitele 2 800 000 Kč 300 14.3.2012 - 18.1.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 300 23.12.2008 - 14.3.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 300 000 23.8.2006 - 23.12.2008
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 23.1.2002 - 23.8.2006

Sídlo ŠKODA INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Emila Škody 2922/1 , Plzeň 301 00 14.3.2019
Adresa Evropská 2690/17 , Praha 160 00 2.5.2018 - 14.3.2019
Adresa Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 23.11.2016 - 2.5.2018
Adresa Václavské náměstí 837/11 , Praha 110 00 23.8.2006 - 23.11.2016
Adresa Králodvorská 1081/16 , Praha 110 00 7.5.2004 - 23.8.2006
Adresa Na Perštýně 356/12 , Praha 110 00 26.3.2003 - 7.5.2004
Adresa Opatovická 1661/2 , Praha 110 00 23.1.2002 - 26.3.2003

Předmět podnikání ŠKODA INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.5.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.5.2009
projektová činnost ve výstavbě 27.12.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.12.2005
inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.6.2004 - 7.12.2005
velkoobchod 3.6.2004 - 13.5.2009
specializovaný maloobchod 3.6.2004 - 13.5.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.6.2004 - 13.5.2009
testování, měření a analýzy 3.6.2004 - 13.5.2009
příprava a vypracování technických návrhů 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 3.6.2004 - 13.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbudové a lanové a železničního parku 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 3.6.2004 - 13.5.2009
stavba a výroba plavidel 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba motorových vozidel 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 3.6.2004 - 13.5.2009
zprostředkování obchodu 3.6.2004 - 13.5.2009
zprostředkování služeb 3.6.2004 - 13.5.2009
správa a údržba nemovitostí 3.6.2004 - 13.5.2009
činnost tchnických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury - strojírenství, hutnictví a energetiky - elektrotechniky, elektroniky, výroby strojů a přístrojů 3.6.2004 - 13.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.6.2004 - 13.5.2009
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 3.6.2004 - 13.5.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 3.6.2004 - 13.5.2009
výroba karosérií 3.6.2004 - 13.5.2009
realitní činnost 3.6.2004 - 13.5.2009
projektování elektrických zařízení 3.6.2004 - 13.5.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor 3.6.2004 - 2.5.2018
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťující řádný provoz bytů a nebytových prostor 23.1.2002 - 3.6.2004

vedení firmy ŠKODA INVESTMENT a.s.

Statutární orgán ŠKODA INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva společnosti samostatně. 2.5.2018
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Vždy dva členové představenstva společně zastupují společnost navenek. 4.7.2014 - 2.5.2018
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. 24.3.2006 - 4.7.2014
Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně. 27.4.2005 - 24.3.2006
Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostaně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis příslušný člen představenstva. 23.1.2002 - 27.4.2005
člen představenstva JUDr. Stanislav Kuba 2.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: ČSA 615/70 , 956 18 Bošany Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Lubomír Král 14.5.2019
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: K Palečku 2711/36 , Praha 193 00
Předseda Ilona Možíšková 23.1.2002 - 13.12.2002
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 2.4.2002
Vznik funkce 23.1.2002
Adresa: Husitská 351/5 , Prostějov 798 11
Člen Lubica Jurčová 23.1.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 23.1.2002
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa: Brožíkova 278/2 , Praha 150 00
Člen Daniel Hlavica 23.1.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 23.1.2002
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa: Kúty 1943 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ivana Urbanová 13.12.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 2.4.2002
Vznik funkce 2.4.2002
Adresa: Dr. Horákové 49 , 290 01 Poděbrady Česká republika
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Řehák 29.4.2003 - 30.12.2003
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 22.10.2003
Adresa: Hálkova 1641/9 , Praha 120 00
Člen představenstva Mgr. Helena Pazderová 29.4.2003 - 7.5.2004
Vznik funkce 13.12.2002
Adresa: Hanušova 149/8 , Olomouc 779 00
člen představenstva Vlasta Stryková 30.12.2003 - 27.4.2005
Vznik funkce 22.10.2003
Zánik funkce 23.2.2005
Adresa: Nad ostrovem 509/4 , Praha 147 00
člen představenstva Mgr. Helena Janouchová 7.5.2004 - 27.4.2005
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 23.2.2005
Adresa: Hanušova 149/8 , Olomouc 779 00
Předseda představenstva JUDr. Pavel Kavinek 29.4.2003 - 24.3.2006
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 2.3.2006
Adresa: Nad Kelerkou 33/8 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Karel Klíma 27.4.2005 - 24.3.2006
Vznik funkce 23.2.2005
Zánik funkce 2.3.2006
Adresa: Klostermannova 2259/11 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Jiří Zapletal 24.3.2006 - 19.1.2009
Vznik členství 2.3.2006
Vznik funkce 3.3.2006
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 24.3.2006 - 19.1.2009
Vznik členství 2.3.2006
Vznik funkce 3.3.2006
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Korecký 24.3.2006 - 19.1.2009
Vznik členství 2.3.2006
Vznik funkce 3.3.2006
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zapletal 19.1.2009 - 27.10.2009
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 2.6.2009
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 2.6.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 19.1.2009 - 27.10.2009
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 2.6.2009
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 2.6.2009
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 19.1.2009 - 27.10.2009
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 2.6.2009
Vznik funkce 3.3.2006
Zánik funkce 2.6.2009
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Jiří Zapletal 27.10.2009 - 3.12.2009
Vznik členství 6.10.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Tomáš Krsek 27.10.2009 - 3.12.2009
Vznik členství 6.10.2009
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 27.10.2009 - 3.12.2009
Vznik členství 6.10.2009
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zapletal 3.12.2009 - 25.3.2010
Vznik členství 6.10.2009
Zánik členství 4.12.2009
Vznik funkce 12.10.2009
Zánik funkce 4.12.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Mgr. Josef Brož 30.10.2008 - 15.2.2011
Vznik členství 23.10.2008
Zánik členství 14.1.2011
Adresa: 50 , Ktiš 384 03
předseda představenstva Ing. Tomáš Krsek 3.12.2009 - 15.2.2011
Vznik členství 6.10.2009
Zánik členství 1.2.2011
Vznik funkce 12.10.2009
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 3.12.2009 - 15.2.2011
Vznik členství 6.10.2009
Zánik členství 1.2.2011
Vznik funkce 12.10.2009
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 15.2.2011 - 15.2.2011
Vznik členství 14.1.2011
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 15.2.2011 - 15.2.2011
Vznik členství 14.1.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 15.2.2011 - 16.1.2012
Vznik členství 14.1.2011
Zánik členství 22.11.2011
Vznik funkce 3.2.2011
Zánik funkce 22.11.2011
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Mgr. Josef Brož 16.1.2012 - 30.1.2014
Vznik členství 22.11.2011
Vznik funkce 30.11.2011
Adresa: 50 , Ktiš 384 03
člen představenstva Ing. Roman Kalous 15.2.2011 - 26.3.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 24.2.2014
Zánik funkce 24.2.2014
Adresa: Jesenická 1256/1 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Josef Bernard 15.2.2011 - 26.3.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 24.2.2014
Vznik funkce 3.2.2011
Zánik funkce 24.2.2014
Adresa: Nebílovský Borek 86 , 332 09 Štěnovice Česká republika
předseda představenstva Mgr. Josef Brož 30.1.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.11.2011
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: 50 , Ktiš 384 03
místopředseda představenstva Josef Bernard 26.3.2014 - 23.11.2016
Vznik členství 24.2.2014
Zánik členství 7.11.2016
Vznik funkce 6.3.2014
Zánik funkce 7.11.2016
Adresa: 86 , Štěnovický Borek 332 09
člen představenstva Ing. Roman Kalous 26.3.2014 - 8.9.2017
Vznik členství 24.2.2014
Zánik členství 24.2.2017
Vznik funkce 24.2.2014
Zánik funkce 24.2.2017
Adresa: Jesenická 1256/1 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Roman Kalous 8.9.2017 - 27.9.2017
Vznik členství 27.2.2017
Zánik členství 27.9.2017
Adresa: Jesenická 1256/1 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Mgr. Josef Brož 15.7.2015 - 2.5.2018
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 30.6.2015
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: 50 , Ktiš 384 03
místopředseda představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 1.3.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 26.1.2017
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 2.2.2017
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen představenstva Mgr. Ján Gajdoš LL.M. 27.9.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 27.9.2017
Zánik členství 25.4.2018
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Na Čečeličce 1848/10 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Lukáš Sedlatý 27.9.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 27.9.2017
Zánik členství 25.4.2018
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Javorová 1324/9 , Liberec 460 14
člen představenstva Mgr. Petr Dohnal 2.5.2018 - 14.5.2019
Vznik členství 25.4.2018
Zánik členství 2.4.2019
Adresa: Podvinný mlýn 2349/34 , Praha 190 00
předseda představenstva Mgr. Lubomír Král 2.5.2018 - 14.5.2019
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Zánik funkce 2.4.2019
Adresa: K Palečku 2711/36 , Praha 193 00

Dozorčí rada ŠKODA INVESTMENT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 2.5.2018
Vznik členství 7.4.2017
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Hellebrand 2.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Vznik funkce 25.4.2018
Adresa: Wassermannova 1145/11 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Mgr. Katarína Kmeťová 2.5.2018
Vznik členství 25.4.2018
Adresa: Hnězdenská 767/4 , Praha 181 00
Člen Michaela Sýkorová 23.1.2002 - 13.12.2002
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 28.2.2002
Vznik funkce 23.1.2002
Adresa: Na Rybníčku 1320 , Humpolec 396 01
Předseda Markéta Hejmová 23.1.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 23.1.2002
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa: Mirošovická 268/12 , Praha 100 00
Člen John Michael Thorman 23.1.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 23.1.2002
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa: Převoznická 319/29 , Praha 143 00
člen Denisa Polanská 13.12.2002 - 29.4.2003
Vznik členství 28.2.2002
Adresa: Poděbradská 587/140 , Praha 198 00
Člen Jana Plešingerová 29.4.2003 - 7.5.2004
Vznik funkce 13.12.2002
Adresa: Rokycanská 372 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Předseda Sandra Kluzová 29.4.2003 - 27.4.2005
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 23.2.2005
Adresa: Boloňská 303 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Člen Alice Havránková 29.4.2003 - 27.4.2005
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 23.2.2005
Adresa: Kmochova 3155/31 , Ústí nad Labem 400 11
člen Jana Plešingerová 7.5.2004 - 27.4.2005
Vznik funkce 13.12.2002
Zánik funkce 23.2.2005
Adresa: Korycanská 372/2 , Praha 181 00
člen Mgr. Helena Janouchová 27.4.2005 - 24.3.2006
Vznik funkce 23.2.2005
Zánik funkce 2.3.2006
Adresa: Masarykova 762 , Roztoky 252 63
předseda Ing. Marek Čmejla 27.4.2005 - 11.4.2007
Vznik funkce 23.2.2005
Adresa: Grand-Rue 61 , 1700 Fribourg Švýcarská konfederace
místopředseda Jiri Divis 27.4.2005 - 11.4.2007
Vznik funkce 23.2.2005
Adresa: Rue Blés d Or 24 , Ch-1752, Villars-sur-Glane Švýcarská konfederace
předseda Ing. Marek Čmejla 11.4.2007 - 2.10.2008
Vznik členství 23.2.2005
Zánik členství 23.2.2008
Vznik funkce 23.2.2005
Zánik funkce 23.2.2008
Adresa: Rue de Lausanne 47 , 1700 Fribourg Švýcarská konfederace
místopředseda Ing. Jiri Divis 11.4.2007 - 2.10.2008
Vznik členství 23.2.2005
Zánik členství 23.2.2008
Vznik funkce 23.2.2005
Zánik funkce 23.2.2008
Adresa: Švýcarská konfederace
Villars-sur-Glane, Rue de Marteray 30, CH-1752
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiri Divis 2.10.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 23.2.2008
Vznik funkce 28.2.2008
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Avenue des Papalins 29, 98000
člen dozorčí rady Jaroslav Seemann 24.3.2006 - 13.5.2009
Vznik členství 2.3.2006
Zánik členství 23.4.2009
Adresa: Komenského 1078/83 , Plzeň 323 00
místopředseda dozorčí rady Jiri Divis 19.1.2009 - 9.7.2009
Vznik členství 23.2.2008
Vznik funkce 28.2.2008
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Avenue des Papalins 29, 98000
předseda dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 2.10.2008 - 13.4.2011
Vznik členství 23.2.2008
Zánik členství 28.2.2011
Vznik funkce 28.2.2008
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Impasse de la Fontaine 6, 98000
místopředseda dozorčí rady Jiří Diviš 9.7.2009 - 13.4.2011
Vznik členství 23.2.2008
Zánik členství 28.2.2011
Vznik funkce 28.2.2008
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Monacké knížectví
Monako, Avenue des Papalins 29, 98000
člen dozorčí rady Jaroslav Seemann 13.5.2009 - 29.10.2012
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 23.7.2012
Adresa: Komenského 1078/83 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 13.4.2011 - 26.3.2014
Vznik členství 28.2.2011
Zánik členství 24.2.2014
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 24.2.2014
Adresa: Impasse de la Fontaine 6 , 980 00 Monako Monacké knížectví
místopředseda dozorčí rady Jiří Diviš 13.4.2011 - 26.3.2014
Vznik členství 28.2.2011
Zánik členství 24.2.2014
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 24.2.2014
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monako Monacké knížectví
člen Vladislava Pelcmanová 29.10.2012 - 18.11.2015
Vznik členství 20.9.2012
Zánik členství 20.9.2015
Adresa: Waltrova 982/12 , Plzeň 318 00
člen Vladislava Pelcmanová 18.11.2015 - 23.11.2016
Vznik členství 13.10.2015
Adresa: Waltrova 982/12 , Plzeň 318 00
předseda dozorčí rady Ing. Marek Čmejla 26.3.2014 - 25.5.2017
Vznik členství 24.2.2014
Zánik členství 7.4.2017
Vznik funkce 26.2.2014
Zánik funkce 7.4.2017
Adresa: Impasse de la Fontaine 6 , 980 00 Monako Monacké knížectví
místopředseda dozorčí rady Jiří Diviš 26.3.2014 - 25.5.2017
Vznik členství 24.2.2014
Zánik členství 7.4.2017
Vznik funkce 26.2.2014
Zánik funkce 7.4.2017
Adresa: Avenue des Papalins 29 , 980 00 Monako Monacké knížectví
člen Vladislava Pelcmanová 23.11.2016 - 25.5.2017
Vznik členství 13.10.2015
Zánik členství 7.4.2017
Adresa: Waltrova 982/12 , Plzeň 318 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ján Gajdoš LL.M. 25.5.2017 - 27.9.2017
Vznik členství 7.4.2017
Zánik členství 27.9.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Zánik funkce 27.9.2017
Adresa: Na Čečeličce 1848/10 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Petra Humlová 25.5.2017 - 20.11.2017
Vznik členství 7.4.2017
Adresa: 49 , Úžice 285 06
předseda dozorčí rady doc. Ing. Michal Korecký Ph.D. 25.5.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 7.4.2017
Vznik funkce 26.4.2017
Adresa: Dukelská 783 , Přeštice 334 01
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Brejník 27.9.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 27.9.2017
Zánik členství 25.4.2018
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Ledová 385/21 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková 27.9.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 27.9.2017
Zánik členství 25.4.2018
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: Nová 139 , Tursko 252 65
místopředseda Petra Humlová 20.11.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 7.4.2017
Zánik členství 25.4.2018
Vznik funkce 30.10.2017
Zánik funkce 25.4.2018
Adresa: 49 , Úžice 285 06

Sbírka Listin ŠKODA INVESTMENT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7473/SL 90 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.12.2015 18.1.2016 41
B 7473/SL 89 ostatní oznámení předst. o výsledku hlasování VH Městský soud v Praze 14.10.2015 26.10.2015 24.11.2015 3
B 7473/SL 87 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2015 10.7.2015 22.7.2015 2
B 7473/SL 86 ostatní záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2015 10.7.2015 22.7.2015 2
B 7473/SL 84 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.4.2015 14.4.2015 41
B 7473/SL 82 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.2.2014 14.3.2014 31.3.2014 3
B 7473/SL 81 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 6.3.2014 14.3.2014 31.3.2014 1
B 7473/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.12.2013 7.1.2014 42
B 7473/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.1.2013 24.1.2013 31.1.2013 29
B 7473/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 4.1.2013 44
B 7473/SL 76 notářský zápis NZ 406/2012 Městský soud v Praze 3.8.2012 7.8.2012 25.10.2012 18
B 7473/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.3.2012 23.3.2012 26.3.2012 29
B 7473/SL 74 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 30.11.2011 11.1.2012 8.2.2012 2
B 7473/SL 73 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.11.2011 11.1.2012 8.2.2012 3
B 7473/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 - konsolikdovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 29.12.2011 12.1.2012 118
B 7473/SL 71 notářský zápis NZ 551/2011 Městský soud v Praze 5.10.2011 24.10.2011 18
B 7473/SL 70 ostatní zápis z jednání DR/volba předs Městský soud v Praze 1.3.2011 29.4.2011 3
B 7473/SL 69 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.2.2011 29.4.2011 4
B 7473/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.3.2011 3
B 7473/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.3.2011 3
B 7473/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.2.2011 15.3.2011 29
B 7473/SL 65 notářský zápis NZ 69/2011 Městský soud v Praze 4.2.2011 15.3.2011 11
B 7473/SL 64 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 3.2.2011 15.3.2011 2
B 7473/SL 63 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.1.2011 15.3.2011 4
B 7473/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.12.2010 31.12.2010 114
B 7473/SL 61 ostatní -usnes.jed.akcion. Městský soud v Praze 14.12.2009 12.4.2010 3
B 7473/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+o vztazích/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 17.2.2010 17.2.2010 112
B 7473/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 637/2009 Městský soud v Praze 22.12.2009 11.2.2010 42
B 7473/SL 58 ostatní -zápis o usnes. představ. Městský soud v Praze 12.10.2009 6.1.2010 3
B 7473/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2009 25.11.2009 1
B 7473/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2009 25.11.2009 1
B 7473/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.10.2009 25.11.2009 1
B 7473/SL 54 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.10.2009 25.11.2009 5
B 7473/SL 53 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 19.2.2009 24.3.2009 28
B 7473/SL 51 ostatní -záp.z 3.zased.představenstva Městský soud v Praze 22.12.2008 6.2.2009 3
B 7473/SL 50 notářský zápis NZ 517/2008 Městský soud v Praze 3.12.2008 29.12.2008 11
B 7473/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.10.2008 18.11.2008 28
B 7473/SL 48 notářský zápis NZ 461/2008 Městský soud v Praze 23.10.2008 18.11.2008 12
B 7473/SL 47 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 1.10.2008 18.11.2008 2
B 7473/SL 46 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.2.2008 1.10.2008 3.10.2008 3
B 7473/SL 43 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 21.9.2001 16.2.2007 0
B 7473/SL 41 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.4.2002 16.2.2007 0
B 7473/SL 40 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.4.2002 16.2.2007 0
B 7473/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 8.9.2006 11.9.2006 96
B 7473/SL 37 posudek znalce -dodatek č.1/1344/29/06 Městský soud v Praze 9.8.2006 31.8.2006 12
B 7473/SL 36 posudek znalce č.1344/29/06-2.části Městský soud v Praze 23.2.2006 31.8.2006 0
B 7473/SL 35 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.06+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 31.8.2006 15
B 7473/SL 34 účetní závěrka r.2005+audit/B1029-Plzeň/ Městský soud v Praze 31.12.2005 31.8.2006 37
B 7473/SL 33 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 31.8.2006 30
B 7473/SL 32 notářský zápis -NZ403/06 Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 20
B 7473/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ402/06+sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 47
B 7473/SL 30 notářský zápis -NZ401/06+přílohy k fúzi Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 98
B 7473/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti NZ400/06+náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.6.2006 31.8.2006 86
B 7473/SL 28 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.5.2006 6.6.2006 0
B 7473/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ54/06 Městský soud v Praze 2.3.2006 24.3.2006 0
B 7473/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 3.3.2006 8.3.2006 0
B 7473/SL 24 notářský zápis -NZ898/03 Městský soud v Praze 17.12.2003 27.12.2005 0
B 7473/SL 23 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2005 22.8.2005 0
B 7473/SL 20 notářský zápis -NZ79/05 Městský soud v Praze 23.2.2005 27.5.2005 0
B 7473/SL 19 účetní závěrka r. 2003+zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 30.9.2004 19.10.2004 0
B 7473/SL 18 notářský zápis NZ 898/2003 Městský soud v Praze 17.12.2003 21.7.2004 0
B 7473/SL 17 notářský zápis -NZ43/04 Městský soud v Praze 19.2.2004 25.3.2004 0
B 7473/SL 11 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.10.2003 8.12.2003 0
B 7473/SL 10 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.6.2003 10.7.2003 0
B 7473/SL 8 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.9.2002 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ336/2002 Městský soud v Praze 7.8.2002 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 6 notářský zápis NZ 81/2003 Městský soud v Praze 29.1.2003 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 5 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 3.3.2003 3.2.2003 23.5.2003 0
B 7473/SL 4 ostatní - rozh. jed. acionáře Městský soud v Praze 28.2.2002 8.11.2002 0
B 7473/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 433/2001 Městský soud v Praze 24.9.2001 21.12.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ŠKODA INVESTMENT a.s.

IČO (identifikační číslo) 26502399
Jméno ŠKODA INVESTMENT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 19.2.2004
Celkový počet živností: 31
Aktivních živností: 3

Sídlo ŠKODA INVESTMENT a.s.

Živnosti a provozovny ŠKODA INVESTMENT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.2004

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.2004

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.10.2004

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízeních pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba karosérií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Stavba a výroba plavidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.11.2005

Živnost č. 31 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ŠKODA INVESTMENT a.s.

Člen statutárního orgánu Stanislav Kuba
Člen statutárního orgánu Mgr. Lubomír Král

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ŠKODA INVESTMENT a.s.

IČO: 26502399
Firma: ŠKODA INVESTMENT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.1.2002

Sídlo ŠKODA INVESTMENT a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 837/11, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Stavba lodí a plavidel
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image