Firma Skanska Prefa a.s. IČO 25346261


Skanska Prefa a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Skanska Prefa a.s. (25346261) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kubánské náměstí 1391/11, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 1997 a není již aktivní. Skanska Prefa a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Skanska Prefa a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Skanska Prefa a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Skanska Prefa a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Skanska Prefa a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6528
IČO (identifikační číslo osoby) 25346261
Jméno Skanska Prefa a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.1997
Zaniklá dne 30.4.2009
Společnost Skanska Prefa a.s., IČ: 253 46 261, zanikla bez likvidace na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 23.2.2009, NZ 89/2009, N 102/2009 z 6.4.2009, sloučením se společností Skanska CZ a.s. IČ: 262 09 535, se sídlem Praha 4, Chodov, L íbalova 1/2348, PSČ 149 00, (předtím se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánská náměstí 11 čp. 1391, PSČ 100 05), zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6821. Společnost Skanska CZ a.s., IČ: 262 09 535, jako společnost nástupnická se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti Skanska Prefa a.s., IČ: 253 46 261. 30.4.2009 - 30.4.2009
Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 153 754 000,- Kč( slovy: stopadesáttři milionů sedmsetpadesátčtyři tisíc korun českých) upsáním nových akcií o 15 310 000,- Kč ( slovy: patnáctmilionů třistadesettisíc korun českých). Nové základní jmění společnosti bude 169 064 000,- Kč ( slovy: stošedesátdevět milionů šedesátčtyři tisíc korun českých ). Upisování nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění se bude upisovat: -15 310 ks akcií -jmenovitá hodnota akcie: 1 000,- Kč -emisní kurs akcie: 1 000,- Kč -druh akcie: kmenové -forma akcie: na jméno s omezenou převoditelností -podoba akcie:listinná s možností vydání hromadné akcie -charakter akcie: veřejně neobchodovatelná Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií, s vyloučením přednostního práva akcionářů podle § 204a) obchodního zákoníku a upsány společností IPS-BELAP,s.r.o. na základě dohody akcionářů, uzavřené podle § 205 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad je oceněn dvěma nezávislými znalci, je pro společnost hospodářsky využitelný, protože slouží k hlavnímu předmětu podnikání společnosti. Upisovatelem bude IPS - BELAP, s.r.o., IČO: 61 32 75 31 , se sídlem Česká Lípa, Žíznikov 101, který podle dohody akcionářů upíše celkem 15 310 ks nových akcií. Akcie budou upsány v sídle společnosti PREFA IPS a.s. a to ve lhůtě třiceti dnů ode dnen , ve kterém usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právní moci a končí třicátý den od započetí úpisu. Emisní kurz upisovaných akcií činí 1000 Kč. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu nových akcií, a to předáním " prohlášení vkladatele IPS - BELAP, s.r.o." a " prohlášení společnosti PREFA IPS a.s. o převzetí vkladu". Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti PREFA IPS a.s. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: Veškerý nemovitý a movitý majetek podniku společnosti IPS - BELAP, s.r.o., včetně všech pohledávek, závazků i práv. Předmět nepeněžitého vkladu byl tržně oceněn výnosným způsobem a to těmito znaleckými posudky: Ing. Jana Fujáčka číslo 43/1003/00 na částku 15 980 000,-Kč a Svatopluka Daňka číslo T 163-11/00 na částku 15 310 000,-Kč. Valná hromada bere na vědomí znalecké posudky a schvaluje akceptovanou výši vkladu v celkové hodnotě 15 310 000,-Kč( slovy: patnáctmilionů třistadesettisíc korun českých) jakočástku, o kterou se zvýší základní jmění společnosti. 23.1.2001 - 23.10.2001
Zvýšení základního jmění: 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 152.754.000,- Kč (slovy: stopadesátdvamilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých) a upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 26.1.2000 - 8.3.2000
2. Zvýšení základního jmění z původní částky 1 000 000,-Kč, které bylo v plné výši splaceno, o částku 152.754.000,-Kč (slovy: stopadesátdvamilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých) představuje následující počet, jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií 152 754 ks akcií slovy: (stopadesátdvatisícsedmsetpadesátčtyři kůsů akcií) na jméno, jmenovité hodnoty 1 000,- Kč slovy: (jedentisíc korun českých) v listinné podobě, práva spojená s akcií jsou uvedena v platných stanovách. 26.1.2000 - 8.3.2000
Na zvýšení základního jmění se bude upisovat: - 152 754 ks akcií slovy: (sto padesát dva tisíc sedm set padesát čtyři) - jmenovitá hodnota 1 ks akcie: 1 000,- Kč slovy: (jedentisíc korun českých) - emisní kurz 1 ks akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) - druh akcií: kmenové - forma akcií: na jméno s omezenou převoditelností (převoditelné s předchozím souhlasem představenstva) - podoba akcií: listinná s možností vydání hromadné akcie - akcie nejsou veřejně obchodovatelné - práva spojená s akcií jsou uvedena v platných stanovách společnosti 26.1.2000 - 8.3.2000
Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě: 152 754 ks akcií slovy: (stopadesátdvatisícsedmsetpadesátčtyři kusů akcií, jmenovitá hodnota 1000,- Kč, emisní kurs 1000,- Kč. 26.1.2000 - 8.3.2000
Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií, neboť je to v zájmu akcionářů i akciové společnosti. 26.1.2000 - 8.3.2000
3. Všechny akcie představující zvýšení základního jmění v částce 152 754 000,- Kč, tj. 152 754 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění. 26.1.2000 - 8.3.2000
4. Dohoda akcionářů byla sepsána dne 28.12.1999 s odkládací podmínkou účinnosti dohody po splnění podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění, která nastane den následující po dni, kdy usnesení KOS v Brně, kterým se zapisuje usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, nabylo právní moci. 26.1.2000 - 8.3.2000
5. Upisovateli budou stávající akcionáři, kteří mají vůli upsat nové akcie v počtu podle dohody akcionářů tak, že akcionáři IPS a.s., IČO 16189400, se sídlem Praha 10, Kubánské nám.11, upíše celkem 99 744 ks nových akcií a akcionář DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s., IČO: 63478412 se sídlem Olomouc, Pavelkova ul., upíše celkem 53 010 ks nových akcií. 26.1.2000 - 8.3.2000
6. Akcie budou upsány v sídle společnosti. Lhůta pro upisování akcií počne běžet následujícím dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se zapisuje usnesení valné hromady a končí třicátý den od započetí úpisu. 26.1.2000 - 8.3.2000
7. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu nových akcií a to předáním "prohlášení vkladatele" a "prohlášením společnosti PREFA IPS a.s. o převzetí vkladu". Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti. 26.1.2000 - 8.3.2000
Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: Nepeněžitý vklad akcionáře IPS a.s. tvoří středisko 5001 Štětí, středisko 7001, 8001 Řeporyje závodu 13 IPS a.s. 26.1.2000 - 8.3.2000
Nepeněžitý vklad akcionáře DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. tvoří středisko Moravské Bránice, středisko Tovačov závodu 09. 26.1.2000 - 8.3.2000
Předmět nepeněžitého vkladu byl tržně oceněn výnosovým způsobem, a to těmito znaleckými posudky: 26.1.2000 - 8.3.2000
Předmět vkladu: Středisko Štětí odštěpného závodu 13 IPS a.s. - dle znaleckého posudku společnosti B.Audit s.r.o., číslo 019/99, oceněn částkou 61.244.000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMIC SERVICE s.r.o., číslo 40/953/99 oceněn částkou 78.940.000,- Kč, valnou hromadou akceptovaná výše 61.244.000,- Kč. 26.1.2000 - 8.3.2000
Středisko Řeporyje odštěpného závodu 13 IPS a.s. dle znaleckého posudku společnosti B.Audit s.r.o. číslo 020/99, oceněn částkou 40.092 000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMIC SERVICE s.r.o., číslo 41/954/99 oceněn částkou 38.500.000,- Kč, valnou hromadou odsouhlasená výše 38.500.000,- Kč. 26.1.2000 - 8.3.2000
Středisko Moravské Bránice závodu 09 DSH a.s. dle znaleckého posudku společnosti B.Audit s.r.o., číslo 018/99, oceněn částkou 9.900.000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMIC SERVICE s.r.o., číslo 43/956/99 oceněn částkou 10.760.000,-Kč, valnou hromadou odsouhlasená výše 9.900.000,- Kč. 26.1.2000 - 8.3.2000
Středisko Tovačov závodu 09 DSH a.s. dle znaleckého posudku společnosti B.Audit s.r.o., číslo 017/99, oceněn částkou 45.118.000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMIC SERVICE s.r.o., číslo 42/955/99 oceněn částkou 43.110.000,- Kč, valnou hromadou odsouhlasená výše 43.110.000,- Kč. 26.1.2000 - 8.3.2000
Valná hromada vzala na vědomí znalecké posudky, schválila výši nepeněžitého vkladu akcionáře DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. v celkové výši 53.010.000,- Kč, schválila výši nepeněžitého vkladu akcionáře IPS a.s. v celkové hodnotě 99.744.000,- Kč a schválila valnou hromadou akceptovanou výši těchto vkladů v celkové hodnotě 152.754.000,- Kč slovy: (stopadesátdvamilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých). 26.1.2000 - 8.3.2000
Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem dozorčí rady. 1.8.1997 - 21.12.1999

Aktuální kontaktní údaje Skanska Prefa a.s.

Kapitál Skanska Prefa a.s.

zakladni jmění 169 064 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2001 - 30.4.2009
zakladni jmění 153 754 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2000 - 23.10.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.1997 - 8.3.2000

Akcie Skanska Prefa a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.10.2001 - 30.4.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 168 064 23.10.2001 - 30.4.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 152 754 8.3.2000 - 23.10.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 1.8.1997 - 23.10.2001

Sídlo Skanska Prefa a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kubánské náměstí 1391/11 , Praha 100 00 9.6.2003 - 30.4.2009
Adresa Perucká 2482/7 , Praha 120 00 5.6.2002 - 9.6.2003
Adresa Perucká 2482/7 , Praha 120 00 6.4.2000 - 5.6.2002
Adresa náměstí Míru 709 , Uherské Hradiště 686 01 1.8.1997 - 6.4.2000

Předmět podnikání Skanska Prefa a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem a půjčování věcí movitých 26.6.2006 - 30.4.2009
zámečnictví 13.10.2003 - 30.4.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 21.10.2002 - 30.4.2009
zprostředkování služeb 21.10.2002 - 30.4.2009
zprostředkování obchodu 21.10.2002 - 30.4.2009
velkoobchod 21.10.2002 - 30.4.2009
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 21.10.2002 - 30.4.2009
oprávnění k činnosti prováděné hornickýcm způsobem v rozsahu zák.č. 61/1988 Sb., v platném znění, v rozsahu: dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů, prováděné k tomuto účelu 21.10.2002 - 30.4.2009
projektová činnost ve výstavbě 21.10.2002 - 30.4.2009
realitní činnost 21.2.2002 - 16.7.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.2.2002 - 16.7.2003
silniční motorová doprava nákladní 21.2.2002 - 30.4.2009
ubytovací služby 21.2.2002 - 30.4.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 10.3.2000 - 21.10.2002
výroba stavebních hmot 1.8.1997 - 21.10.2002
obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.8.1997 - 21.10.2002
zprostředkovatelská činnost 1.8.1997 - 21.10.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.8.1997 - 30.4.2009

vedení firmy Skanska Prefa a.s.

Statutární orgán Skanska Prefa a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo společně dva členové představenstva. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního a podpi sového řádu společnosti. Podepisování jménem společnosti (za společnost) se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (či za společnost); u podpisu musí být přitom uvedeno, z tit ulu jaké funkce (oprávnění, pověření či zmocnění) dané osoby podepisují. 16.7.2003 - 30.4.2009
Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají a podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Podepisují tak, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 5.6.2002 - 16.7.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. Za společnost podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 21.12.1999 - 5.6.2002
Způsob jednání: Za představenstvo jménem společnosti je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda představenstva, případně další jimi písemně pověřený člen představenstva, a to každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že pod listinu o právním úkonu připojují svůj podpis a razítko společnosti předseda nebo místopředseda představenstva, případně další písemně pověřený člen představenstva. 1.8.1997 - 21.12.1999
předseda představenstva Ing. Miroslav Vaníček 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Průmyslová 900 , Uherské Hradiště 686 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Tarcala 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Stará Tenice 1131 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Zdeněk Kachyňa 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Na Lúčkách 1035 , 691 02 Velké Bílovice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Štěpán Marounek 21.12.1999 - 5.6.2002
Adresa: Zdiměřická 1429/13 , Praha 149 00
předseda představenstva Petr Škoda 21.12.1999 - 8.1.2003
Vznik členství 4.11.1999
Zánik členství 31.10.2002
Vznik funkce 4.11.1999
Zánik funkce 31.10.2002
Adresa: Věry Junkové 49 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Lukáš Choc 21.12.1999 - 26.4.2003
Vznik členství 4.11.1999
Adresa: Werichova 641/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Burda 5.6.2002 - 26.4.2003
Vznik členství 10.12.2001
Adresa: Za zahradami 397/4 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Michal Bláha 5.6.2002 - 16.7.2003
Vznik členství 10.12.2001
Adresa: Jarníkova 1887/7 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Štěpán Marounek 5.6.2002 - 13.10.2003
Vznik členství 4.11.1999
Adresa: Zdiměřická 1429/13 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Pavel Janíček 8.1.2003 - 13.10.2003
Vznik členství 1.11.2002
Vznik funkce 1.11.2002
Adresa: Fr. Hrubína 738/5 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Pavel Janíček 13.10.2003 - 18.4.2006
Vznik členství 1.11.2002
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 1.11.2002
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Koutkova 349 , Třebíč 674 01
místopředseda představenstva Jiří Novotný 5.6.2002 - 26.6.2006
Vznik členství 10.12.2001
Zánik členství 29.5.2006
Vznik funkce 9.1.2002
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Prosecká 677/127 , Praha 190 00
člen představenstva Jiří Weisgerber 5.6.2002 - 26.6.2006
Vznik členství 10.12.2001
Zánik členství 29.5.2006
Adresa: Chalabalova 1596/37 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Michal Bláha 16.7.2003 - 26.6.2006
Vznik členství 10.12.2001
Zánik členství 29.5.2006
Adresa: Pod Pekařkou 221/36 , Praha 140 00
člen Ing. Oldřich Jakl 26.6.2006 - 13.7.2006
Vznik členství 29.5.2006
Vznik funkce 29.5.2006
Adresa: Kotkova 533 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Místopředseda Jiří Novotný 26.6.2006 - 4.1.2007
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 31.12.2006
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 31.12.2006
Adresa: Prosecká 677/127 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Karel Dušek 23.6.2004 - 1.11.2007
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 31.10.2007
Adresa: Davídkova 2101/91 , Praha 182 00
člen Jiří Weisgerber 26.6.2006 - 27.12.2007
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 30.11.2007
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 30.11.2007
Adresa: Chalabalova 1596/37 , Praha 155 00
předseda Ing. Oldřich Jakl 13.7.2006 - 27.12.2007
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 10.12.2007
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 10.12.2007
Adresa: Kotkova 533 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
předseda Ing. Václav Zajíček 27.12.2007 - 27.12.2007
Vznik členství 10.12.2007
Vznik funkce 10.12.2007
Adresa: K hádku 1634 , Praha 107 00
člen Ing. František Vladař 27.12.2007 - 1.5.2008
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.1.2008
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Polní 224 , Louňovice 251 62
člen představenstva Josef Karliak 18.4.2006 - 30.4.2009
Vznik členství 1.4.2006
Vznik funkce 1.4.2006
Adresa: Na Kopečku 70 , Holohlavy 503 03
člen Ing. Michal Bláha 26.6.2006 - 30.4.2009
Vznik členství 29.5.2006
Vznik funkce 29.5.2006
Adresa: Pod Pekařkou 221/36 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Myšička 4.1.2007 - 30.4.2009
Vznik členství 1.1.2007
Vznik funkce 1.1.2007
Adresa: Za zahradami 399/8 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Oldřich Jakl 27.12.2007 - 30.4.2009
Vznik členství 29.5.2006
Vznik funkce 1.7.2006
Adresa: Kotkova 533 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
člen představenstva Jiří Čadek 1.5.2008 - 30.4.2009
Vznik členství 1.5.2008
Adresa: Nad lesíkem 2266/31 , Praha 160 00

Dozorčí rada Skanska Prefa a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Josef Hájek 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Nová Říše 901/25 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda Ing. Jiří Charvát 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Obřanská 959/180 , Brno 614 00
člen Ing. Milan Matzenauer 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Valašská 4204/13 , Prostějov 796 01
člen Ing. Josef Richter 1.8.1997 - 21.12.1999
Adresa: Vídeňská 675/5 , Olomouc 779 00
člen JUDr. Petr Jaroš 21.12.1999 - 11.1.2001
Adresa: Srbská 2501/36 , Brno 612 00
člen Ing. Miloš Zelený 21.12.1999 - 11.1.2001
Adresa: Klapálkova 2242/9 , Praha 149 00
předseda Václav Houdeček 21.12.1999 - 5.6.2002
Zánik členství 10.12.2001
Zánik funkce 10.12.2001
Adresa: N. A. Někrasova 653/10 , Praha 160 00
místopředseda Ing. Petr Obst 21.12.1999 - 5.6.2002
Adresa: Srbská 2501/36 , Brno 612 00
člen Ing. Vlastislav Král 21.12.1999 - 5.6.2002
Zánik členství 10.12.2001
Adresa: Belgická 4110/7 , Prostějov 796 04
člen Ing. Ivan Vojáček 21.12.1999 - 5.6.2002
Zánik členství 10.12.2001
Adresa: Malecká 1175 , Chrudim 537 05
člen Josef Karliak 11.1.2001 - 5.6.2002
Zánik členství 10.12.2001
Adresa: Na Kopečku 70 , Holohlavy 503 03
člen Ing. Vlasta Urbanová 11.1.2001 - 21.10.2002
Vznik členství 14.4.2000
Adresa: Za mostem 641/20 , Brno 617 00
předseda Ing. Petr Obst 5.6.2002 - 21.10.2002
Vznik členství 4.11.1999
Vznik funkce 10.1.2002
Adresa: Srbská 2501/36 , Brno 612 00
člen Ing. Vlasta Urbanová 21.10.2002 - 4.1.2005
Vznik členství 14.4.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: 196 , Moravské Bránice 664 64
předseda Ing. Petr Obst 21.10.2002 - 20.6.2005
Vznik členství 4.11.1999
Zánik členství 19.5.2005
Vznik funkce 10.1.2002
Adresa: Hroznová 84/16 , Brno 603 00
místopředseda Petr Zejda 5.6.2002 - 26.6.2006
Vznik členství 10.12.2001
Zánik členství 29.5.2006
Vznik funkce 10.1.2002
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Prosecká 678/125 , Praha 190 00
předseda Ing. Jindřich Horký 20.6.2005 - 27.12.2007
Vznik členství 20.5.2005
Zánik členství 10.12.2007
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 10.12.2007
Adresa: Krasnojarská 682/12 , Praha 100 00
člen Jaromír Mrtvý 4.1.2005 - 30.4.2009
Vznik členství 23.9.2004
Adresa: 117 , Lobodice 751 01
místopředseda Petr Zejda 26.6.2006 - 30.4.2009
Vznik členství 29.5.2006
Vznik funkce 6.6.2006
Adresa: Prosecká 678/125 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Zajíček 27.12.2007 - 30.4.2009
Vznik členství 10.12.2007
Vznik funkce 10.12.2007
Adresa: K hádku 1634 , Praha 107 00

Prokura Skanska Prefa a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jiří Novotný 5.6.2002 - 16.7.2003
Adresa: Prosecká 677/127 , Praha 190 00
Jméno Ing. Michal Bláha 26.4.2003 - 16.7.2003
Adresa: Jarníkova 1887/7 , Praha 148 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image